Ce diaporama a bien été signalé.

Chương 2

0

Partager

Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Chargement dans…3
×
1 sur 1
1 sur 1

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Chương 2

  1. 1. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm hành vi của người tiêu dùng 2.2 Những giai đoạn của quá trình thông qua quyết định sử dụng sản phẩm 2.2.1 Ý thức nhu cầu 2.2.2 Tìm kiếm thông tin 2.2.3 Đánh giá các phương án 2.2.4 Quyết định sử dụng 2.2.5 Hành vi sau sử dụng 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 2.3.1 Các yếu tố văn hóa 2.3.2 Các yếu tố xã hội 2.2.3 Những yếu tố cá nhân 2.3.4.1 Động cơ 2.3.4.2 Nhận thức 2.3.4.3 Trí thức: 2.3.4.4 Niềm tin và thái độ

×