Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
BBR Wizer
‫לאפליקציה‬ ‫המדריך‬
‫מוצלחת‬
“
I love apps for the same reason I love my smart phone.
They provide information, entertainment, or even a
good laugh wit...
‫הזו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫שאתם‬ ‫הם‬ ‫הסיכויים‬ ‫רוב‬
‫בסמארטפון‬‫הבוקר‬ ‫של‬ ‫הקפה‬ ‫עם‬
80%‫ה‬ ‫מבני‬-millenials‫לניי...
‫ובכן‬,‫לא‬ ‫זה‬‫מפתיע‬ ‫ממש‬‫שלנו‬ ‫הנייד‬ ‫כי‬
‫מלווה‬‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫אותנו‬‫היום‬
24H
33%‫בארה‬ ‫מהאנשים‬"‫שלהם‬ ‫הסמארטפ...
‫הבוקר‬ ‫בריצת‬
‫מוזיקה‬ ‫אחרי‬ ‫מהר‬ ‫הכי‬ ‫הצומחת‬ ‫האפליקציות‬ ‫קטגוריית‬ ‫היא‬ ‫והכושר‬ ‫הריצה‬ ‫קטגוריית‬(B2B)
‫לעבודה‬ ‫בנסיעה‬
70%‫נהיגה‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫בנייד‬ ‫משתמשים‬ ‫מהנהגים‬,‫מתוכם‬30%‫חיפוש‬ ‫עורכים‬,
40%‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫סט...
‫ודיונים‬ ‫בישיבות‬
‫שלו‬ ‫הנייד‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ‫ממוצע‬ ‫משתמש‬214‫ביום‬ ‫פעם‬(Mail Online)
‫הצהריים‬ ‫בארוחת‬
‫סמארטפון‬ ‫משתמשי‬‫מבלים‬ ‫אמריקאים‬80%‫מזמנם‬‫ב‬-5‫אפליקציות‬‫בלבד‬(Marketing Land)
‫בקניות‬‫בסופר‬‫בקניון‬ ‫או‬
‫עבור‬76%‫הקניות‬ ‫רשתות‬ ‫מצרכני‬,‫תוכנית‬‫לרשת‬ ‫נאמנות‬‫בסמארטפון‬
‫מגבירה‬‫את‬‫הסיכויים‬‫...
‫המנוחה‬ ‫ברגעי‬
68%‫משועממים‬ ‫כשהם‬ ‫באפליקציות‬ ‫משתמשים‬ ‫מהאנשים‬(Nielsen)
‫במיטה‬ ‫ואפילו‬
41%‫לישון‬ ‫הולכים‬ ‫שהם‬ ‫לפני‬ ‫באפליקציות‬ ‫משתמשים‬ ‫מהאנשים‬(Nielsen)
86%
‫בסמארטפון‬ ‫מהשימוש‬
‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫הוא‬(‫ולא‬‫הדפדפן‬)
‫מקור‬:Forbes
‫להיום‬ ‫נכון‬
‫באפליקציות‬ ‫מבלים‬ ‫אנ...
‫המשמעות‬:
‫כמעט‬ ‫מבלים‬ ‫אנחנו‬
‫בחודש‬ ‫יומיים‬
‫אפליקציות‬ ‫בתוך‬
‫מקור‬:‫נילסן‬
2012
23:02 h
2013
30:15 h
2014
37:28 h
‫אפליקציות‬‫הפכו‬
‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫לדרך‬
‫עבורנו‬‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
‫רלוונטיות‬
‫אפליקציות‬‫רלוונטי‬ ‫פתרון‬ ‫מציעות‬‫למשימה‬
‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬‫הנכון‬ ‫ברגע‬ ‫לבצע‬
‫מיידיות‬
‫אפליקציות‬‫לפעו...
‫טוב‬ ‫ומותאמות‬‫יותר‬
‫שלנו‬ ‫לצרכים‬‫ול‬-
Micro
Moments
‫שגרת‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬
‫שלנו‬ ‫היומיום‬
Google 4 new moments eve...
I-want-to-know
where I can buy lip gloss
I-want-to-buy
lip gloss
I-want-to-go
to the nearest store
I-want-to-choose
top up...
‫העמקה‬
‫המותג‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬
‫לצרכנים‬
‫השלמה‬
‫ערוץ‬‫נוסף‬ ‫סחר‬
‫ואינגייג‬'‫מנט‬
‫טיפוח‬
‫קהילת‬‫מותג‬ ‫נאמני‬
‫דאטה‬
‫ר...
‫איך‬‫יכולים‬ ‫מותגים‬‫להיכנס‬
‫לזירה‬‫הזו‬ ‫תחרותית‬ ‫הסופר‬
‫ש‬ ‫כשידוע‬...
3‫להורדה‬ ‫זמינות‬ ‫אפליקציות‬ ‫מיליארד‬
‫מקור‬:Statista May 2015
1
‫צרכן‬‫מתקין‬ ‫ממוצע‬36‫אפליקציות‬
4
2
3
5
‫רק‬26%‫בשי...
‫המסקנה‬:
‫השקת‬‫אפליקציה‬
‫תהליך‬ ‫אינה‬‫של‬‫שגר‬‫ושכח‬
Building a successful mobile app business is like
running a marat...
‫בתהליך‬ ‫מדובר‬
‫שיש‬‫אותו‬ ‫לנהל‬
Constantly think about how you could be doing
things better and questioning yourself
“...
‫לפעול‬ ‫חברות‬ ‫המאלץ‬ ‫תהליך‬
‫טכנולוגיה‬ ‫חברת‬ ‫כמו‬
Big organizations like ours which sell millions of
products a mon...
‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬
‫לטפל‬,‫לטפח‬,‫ולשמר‬ ‫למשוך‬
‫אסטרטגיית‬ ‫תנסחו‬ ‫איך‬‫שיווק‬
‫שלכם‬ ‫לאפליקציה‬ ‫מנצחת‬?
The Mobile Growth Engine Model
“Loyalty Loop”
‫יצירת‬
‫מודעות‬
Driving
Awareness
‫הורדות‬
Driving
Installs
‫שימוש‬
‫ראשון‬...
1.‫לאפליקציה‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬
‫בשלב‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬‫המודעות‬ ‫יצירת‬
‫שלנו‬ ‫לאפליקציה‬ ‫טראפיק‬ ‫לייצר‬ ‫היא‬
‫המטרה‬‫הראשונית‬:‫להתברג‬‫טבלת‬ ‫בראש‬‫הדירוג‬
1. PAID
• Mobile Ad Networks
• Paid Social Media
• Digital Display
• Nativ...
‫ה‬-AppStore‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬
‫אבל‬ ‫אפליקציות‬ ‫לגילוי‬‫לא‬‫היחיד‬
‫משפחה‬,‫חברים‬,‫קולגות‬
‫אפפ‬-‫סטור‬
‫חיפוש‬ ‫מנועי‬...
‫לאוזן‬ ‫מפה‬ ‫הפצה‬‫לאפליקציות‬ ‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫קריטית‬
‫מקור‬:Google Mobile App Marketing Insights
‫קידום‬‫מובילי‬ ‫ב...
‫אפליקציות‬ ‫בקידום‬ ‫רב‬ ‫כוח‬ ‫יש‬ ‫החיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫גם‬
‫מקור‬:Google Mobile App Marketing Insights
‫באמצעות‬ ‫אפליקצי...
‫קמפיין‬affiliate‫בין‬2‫אפליקצות‬–
‫ביותר‬ ‫ויעיל‬ ‫ממזרי‬ ‫הפצה‬ ‫כלי‬
Paid Media
‫דוגמה‬:‫אפליקציית‬Instacart‫רוכבת‬‫על‬...
‫פרסומי‬ ‫קמפיין‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
‫בפייסבוק‬ ‫או‬ ‫בגוגל‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬
Paid Media
‫גדול‬ ‫קמפיין‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬
‫האופנה‬ ‫רשת‬Harvey Nichols‫המאפשרת‬ ‫חדשה‬ ‫נאמנות‬ ‫אפליקציית‬ ‫מזמן‬ ‫לא‬ ‫השיקו‬
‫והטב...
‫יותר‬ ‫יצירתיות‬ ‫בדרכים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬
‫כשחברת‬Taco Bell‫שלה‬ ‫החדשה‬ ‫ההזמנות‬ ‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫...
2.‫הורדות‬
‫המטרה‬:‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫לאנשים‬ ‫לגרום‬
‫ההורדות‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫מייצר‬ ‫הפצה‬ ‫ערוץ‬ ‫איזה‬ ‫ולהבין‬
‫ביותר‬ ‫הפופולארי‬" :‫שוחד‬"
‫ההסעות‬ ‫שירות‬Uber‫אירועי‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬ ‫מקיים‬"‫הורדות‬ ‫האצת‬."‫הוא‬ ‫מביניהם‬ ‫ה...
‫מיוחדים‬ ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫התלבשות‬
‫הפסטיבל‬ ‫באי‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬SXSW
‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫להוריד‬Uber,‫החברה‬
‫חינם‬ ‫הפ...
‫פיצ‬'‫לאפליקציה‬ ‫ייחודי‬ ‫ר‬
‫חברת‬Starbucks‫פיצ‬ ‫שלה‬ ‫האפליקציה‬ ‫למשתמשי‬ ‫נותנת‬'‫באפפ‬ ‫רק‬ ‫שזמינים‬ ‫ייחודיים‬ ‫...
‫שלכם‬ ‫האפפ‬ ‫של‬ ‫האורגנית‬ ‫הצמיחה‬ ‫באה‬ ‫מאיפה‬ ‫להבין‬ ‫בכדי‬,‫ב‬ ‫השתמשו‬-Branch Links
‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫מבתוך‬ ‫...
‫ונטרו‬ ‫האפליקציה‬ ‫מתוך‬ ‫תוכן‬ ‫לשתף‬ ‫שלכם‬ ‫לגולשים‬ ‫אפשרו‬
‫באמצעות‬Branch Links‫להורדה‬ ‫הוביל‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬.
‫פעיל...
‫הצטרפותם‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫הישגים‬ ‫לחלוק‬ ‫שלכם‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫עודדו‬.
‫לנטר‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫כמו...
3.‫הראשון‬ ‫השימוש‬
‫קבוע‬ ‫למשתמש‬ ‫יהפוך‬
‫ראשון‬ ‫שימוש‬
‫פעמי‬ ‫חד‬
‫לשימוש‬
‫מהאפליקציות‬‫זוכות‬
25%
‫מקור‬:http://info.localytics.com/blog/app-retention-improves
‫ראשון‬ ‫שימוש‬
60%
‫יחזור‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שהצרכן‬
‫להשתמש‬‫באפפ‬
*‫גם‬ ‫זה‬ ‫חלון‬‫נקרא‬"‫הנטישה‬ ‫חלון‬"
‫הזמן‬ ‫כשחלון‬‫בין‬
‫השימוש‬‫לשני...
‫שהאפליקציה‬ ‫מכאן‬‫צריכה‬
‫לספק‬‫מדהימה‬ ‫ראשונית‬ ‫חוויה‬
‫עושה‬ ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫מה‬ ‫הסבירו‬
‫תנו‬ ‫וגם‬ ‫הרישום‬ ‫...
‫חווית‬ ‫לספק‬ ‫השתדלו‬Onboarding‫אישית‬
Onboarding‫רגיל‬ Onboarding‫אישי‬
‫אפליקציה‬ ‫להפיץ‬ ‫נפוצה‬ ‫דרך‬ ‫הן‬ ‫חברים‬ ‫...
‫נגמרת‬ ‫לא‬ ‫העבודה‬
4.‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫הנעה‬
‫חשבו‬365‫ולא‬360°
‫דאגו‬‫לעדכן‬‫אותה‬ ‫ולשכלל‬ ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬.
‫להכניס‬‫פיצ‬ ‫בה‬'‫חדשים‬ ‫רים‬,‫ייחודיות‬ ‫הטבו...
‫שתמשיך‬ ‫חוויה‬ ‫צרו‬
‫בנקודות‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לפגוש‬‫הכי‬‫קריטיות‬
‫עובר‬ ‫שהוא‬ ‫הרכישה‬ ‫מסלול‬ ‫ושל‬ ‫שלנו‬ ‫הצרכן‬ ‫ש...
‫הרלוונטית‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫אליו‬ ‫פנו‬ ‫שלב‬ ‫ובכל‬,
‫עם‬‫המסר‬‫הנכון‬,‫הנכון‬ ‫בזמן‬
‫דוגמה‬:‫מלונות‬Marriott
‫חוזר‬ ‫שימוש‬
‫חוזרים‬ ‫משתמשים‬‫רוכשים‬
25%‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫ממשתמשים‬ ‫יותר‬
‫להצלחה‬ ‫כמדד‬ ‫אפליקציה‬ ‫של‬ ‫וההתקנות‬ ‫ההורדות‬ ‫כמות‬ ...
‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הצרכן‬ ‫חווית‬ ‫ואת‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫טייבו‬
‫פיצה‬ ‫דומינוס‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬ ‫שצברה‬ ‫המשתמשים‬ ‫אלפי‬ ‫למ...
5.‫אורגנית‬ ‫לצמיחה‬ ‫הנעה‬
‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צמיחה‬ ‫הניעו‬Growth Hacks
•‫מייצרות‬ ‫גם‬ ‫פוש‬ ‫הודעות‬retention(‫מ‬ ‫גבוה‬-80%)‫על‬ ‫חושבים‬ ‫ה...
‫שלכם‬ ‫לחברים‬ ‫פריבילגיות‬ ‫העבירו‬
The League‫בלבד‬ ‫בהזמנה‬ ‫אליה‬ ‫שהגישה‬ ‫דייטינג‬ ‫אפליקציית‬ ‫היא‬.‫לאפליקציה‬ ‫ל...
6.‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
‫תנועה‬‫מתמדת‬
A 5% increase in customer retention can lead
to a boost of 25-100% in profits
“ Fred Reichheld
The Loyalty ...
‫בנוטיפיקציות‬ ‫השתמשו‬
‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
‫שלכם‬ ‫לאפליקציה‬ ‫שוב‬ ‫להיכנס‬ ‫פעילים‬ ‫לא‬ ‫משתמשים‬ ‫דרבנו‬
‫מנוסח‬ ‫מסר‬ ...
‫שלכם‬ ‫הקיימים‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫פנקו‬
‫כגון‬ ‫בנוטיפיקציות‬ ‫השתמשו‬:We miss you –
here’s a perk to start up again”
‫מחו...
‫נאמנות‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫גיימינג‬ ‫במכניקות‬ ‫השתמשו‬
‫גיימינג‬ ‫במכניקות‬ ‫השתמשו‬
‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬
‫ממכרת‬ ...
‫נון‬ ‫איתם‬ ‫תקשרו‬-‫סטופ‬
‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
‫בתוכה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לחנות‬ ‫מחוץ‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫באפליקציה‬ ‫להשתמש‬ ‫הצרכן‬ ‫את...
‫שלכם‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לימדו‬
‫ניבוי‬ ‫מאפשר‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬
Big Data
‫אפליקציה‬ ‫שיצרתם‬ ‫ברגע‬,‫מידע‬ ‫של‬ ‫נהר‬ ‫אליכם‬ ‫זורם‬(Big Data)‫שלכם‬ ‫הצרכן‬ ...
‫ביג‬‫דאטה‬‫וממוקדת‬ ‫אישית‬ ‫פנייה‬ ‫מאפשר‬
Big Data
‫מקור‬Infosys survey2014
78%‫שלהם‬ ‫העניין‬ ‫לתחומי‬ ‫ממוקדות‬ ‫מכר‬...
‫פידבק‬ ‫שלכם‬ ‫מהצרכן‬ ‫לבקש‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬
‫שלכם‬ ‫איכפתיות‬ ‫על‬ ‫מראה‬ ‫שזה‬ ‫העובדה‬ ‫מלבד‬(‫לצ‬ ‫אפשר‬ ‫שלכם‬ ‫לסקר‬ ...
The Mobile Growth Engine Model
“Loyalty Loop”
‫יצירת‬
‫מודעות‬
Driving
Awareness
‫הורדות‬
Driving
Installs
‫שימוש‬
‫ראשון‬...
‫לסיכום‬
‫תפיסה‬ ‫שינוי‬
‫רוח‬ ‫ואורך‬
‫עסק‬ ‫כמו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
‫מתמשך‬ ‫תקציב‬
‫השקעה‬ ‫ולא‬
‫חד‬‫פעמית‬
‫ארגונית...
‫תכנים‬ ‫עוד‬ ‫רוצים‬?
‫חפשו‬‫כאן‬ ‫אותנו‬!
BBR WIZER Apps
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

BBR WIZER Apps

אפליקציות הפכו לדרך היעילה ביותר עבורנו לנהל את החיים שלנו. אז איך יוצרים אפליקציה מוצלחת? הנה המדריך המלא.

BBR WIZER Apps

 1. 1. BBR Wizer ‫לאפליקציה‬ ‫המדריך‬ ‫מוצלחת‬
 2. 2. “ I love apps for the same reason I love my smart phone. They provide information, entertainment, or even a good laugh with a simple tap on the phone. They make my smartphone “smarter.” Anonymous
 3. 3. ‫הזו‬ ‫המצגת‬ ‫את‬ ‫קוראים‬ ‫שאתם‬ ‫הם‬ ‫הסיכויים‬ ‫רוב‬ ‫בסמארטפון‬‫הבוקר‬ ‫של‬ ‫הקפה‬ ‫עם‬ 80%‫ה‬ ‫מבני‬-millenials‫לנייד‬ ‫יד‬ ‫להושיט‬ ‫הוא‬ ‫הבוקר‬ ‫על‬ ‫עושים‬ ‫שהם‬ ‫הראשון‬ ‫שהדבר‬ ‫אומרים‬ ‫שלהם‬.‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫האפליקציות‬‫הראשונות‬‫פותחים‬ ‫שהם‬‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫הן‬ ‫בוקר‬ ‫מידי‬ (Adweek)
 4. 4. ‫ובכן‬,‫לא‬ ‫זה‬‫מפתיע‬ ‫ממש‬‫שלנו‬ ‫הנייד‬ ‫כי‬ ‫מלווה‬‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫אותנו‬‫היום‬ 24H 33%‫בארה‬ ‫מהאנשים‬"‫שלהם‬ ‫הסמארטפון‬ ‫על‬ ‫מאשר‬ ‫לשנה‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫יעדיפו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫ב‬(Bustle)
 5. 5. ‫הבוקר‬ ‫בריצת‬ ‫מוזיקה‬ ‫אחרי‬ ‫מהר‬ ‫הכי‬ ‫הצומחת‬ ‫האפליקציות‬ ‫קטגוריית‬ ‫היא‬ ‫והכושר‬ ‫הריצה‬ ‫קטגוריית‬(B2B)
 6. 6. ‫לעבודה‬ ‫בנסיעה‬ 70%‫נהיגה‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫בנייד‬ ‫משתמשים‬ ‫מהנהגים‬,‫מתוכם‬30%‫חיפוש‬ ‫עורכים‬, 40%‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫סטטוס‬ ‫מעדכנים‬,10%‫צ‬ ‫עורכים‬'‫ווידאו‬ ‫אט‬(AT&T)
 7. 7. ‫ודיונים‬ ‫בישיבות‬ ‫שלו‬ ‫הנייד‬ ‫את‬ ‫בודק‬ ‫ממוצע‬ ‫משתמש‬214‫ביום‬ ‫פעם‬(Mail Online)
 8. 8. ‫הצהריים‬ ‫בארוחת‬ ‫סמארטפון‬ ‫משתמשי‬‫מבלים‬ ‫אמריקאים‬80%‫מזמנם‬‫ב‬-5‫אפליקציות‬‫בלבד‬(Marketing Land)
 9. 9. ‫בקניות‬‫בסופר‬‫בקניון‬ ‫או‬ ‫עבור‬76%‫הקניות‬ ‫רשתות‬ ‫מצרכני‬,‫תוכנית‬‫לרשת‬ ‫נאמנות‬‫בסמארטפון‬ ‫מגבירה‬‫את‬‫הסיכויים‬‫שלהם‬ ‫הקניות‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫בה‬ ‫שיבחרו‬(Marketing Land.)
 10. 10. ‫המנוחה‬ ‫ברגעי‬ 68%‫משועממים‬ ‫כשהם‬ ‫באפליקציות‬ ‫משתמשים‬ ‫מהאנשים‬(Nielsen)
 11. 11. ‫במיטה‬ ‫ואפילו‬ 41%‫לישון‬ ‫הולכים‬ ‫שהם‬ ‫לפני‬ ‫באפליקציות‬ ‫משתמשים‬ ‫מהאנשים‬(Nielsen)
 12. 12. 86% ‫בסמארטפון‬ ‫מהשימוש‬ ‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫הוא‬(‫ולא‬‫הדפדפן‬) ‫מקור‬:Forbes ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫באפליקציות‬ ‫מבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫הזמן‬ ‫רוב‬
 13. 13. ‫המשמעות‬: ‫כמעט‬ ‫מבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫בחודש‬ ‫יומיים‬ ‫אפליקציות‬ ‫בתוך‬ ‫מקור‬:‫נילסן‬ 2012 23:02 h 2013 30:15 h 2014 37:28 h
 14. 14. ‫אפליקציות‬‫הפכו‬ ‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫לדרך‬ ‫עבורנו‬‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
 15. 15. ‫רלוונטיות‬ ‫אפליקציות‬‫רלוונטי‬ ‫פתרון‬ ‫מציעות‬‫למשימה‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬‫הנכון‬ ‫ברגע‬ ‫לבצע‬ ‫מיידיות‬ ‫אפליקציות‬‫לפעול‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרות‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬
 16. 16. ‫טוב‬ ‫ומותאמות‬‫יותר‬ ‫שלנו‬ ‫לצרכים‬‫ול‬- Micro Moments ‫שגרת‬ ‫את‬ ‫המרכיבים‬ ‫שלנו‬ ‫היומיום‬ Google 4 new moments every marketer should know ‫מקורות‬:Google Mobile App Marketing Insights Google How Micro Moments are changing the rules
 17. 17. I-want-to-know where I can buy lip gloss I-want-to-buy lip gloss I-want-to-go to the nearest store I-want-to-choose top up on other items too
 18. 18. ‫העמקה‬ ‫המותג‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫לצרכנים‬ ‫השלמה‬ ‫ערוץ‬‫נוסף‬ ‫סחר‬ ‫ואינגייג‬'‫מנט‬ ‫טיפוח‬ ‫קהילת‬‫מותג‬ ‫נאמני‬ ‫דאטה‬ ‫ריטרגטינג‬ ‫ופרסונאליזציה‬ ‫אפליקציות‬‫יעיל‬ ‫כלי‬ ‫הן‬ ‫מותגים‬ ‫עבור‬
 19. 19. ‫איך‬‫יכולים‬ ‫מותגים‬‫להיכנס‬ ‫לזירה‬‫הזו‬ ‫תחרותית‬ ‫הסופר‬ ‫ש‬ ‫כשידוע‬...
 20. 20. 3‫להורדה‬ ‫זמינות‬ ‫אפליקציות‬ ‫מיליארד‬ ‫מקור‬:Statista May 2015 1 ‫צרכן‬‫מתקין‬ ‫ממוצע‬36‫אפליקציות‬ 4 2 3 5 ‫רק‬26%‫בשימוש‬ ‫מהאפליקציות‬‫יומיומי‬ Google Mobile App Marketing Insights 1‫מתוך‬4‫אפליקציות‬‫לעולם‬ ‫ייפתחו‬ ‫לא‬ ‫יוסרו‬ ‫מרביתן‬‫אחרי‬3‫חודשים‬
 21. 21. ‫המסקנה‬: ‫השקת‬‫אפליקציה‬ ‫תהליך‬ ‫אינה‬‫של‬‫שגר‬‫ושכח‬ Building a successful mobile app business is like running a marathon and then fighting a sumo wrestler.“ Alex Austin Branch Metrics
 22. 22. ‫בתהליך‬ ‫מדובר‬ ‫שיש‬‫אותו‬ ‫לנהל‬ Constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself “ Elon Musk CEO Tesla Motors & SpaceX
 23. 23. ‫לפעול‬ ‫חברות‬ ‫המאלץ‬ ‫תהליך‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברת‬ ‫כמו‬ Big organizations like ours which sell millions of products a month have to become some of the world’s largest technology companies“ Bonin Bough Mondelez VP Global Media & Consumer Engagement
 24. 24. ‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לטפל‬,‫לטפח‬,‫ולשמר‬ ‫למשוך‬
 25. 25. ‫אסטרטגיית‬ ‫תנסחו‬ ‫איך‬‫שיווק‬ ‫שלכם‬ ‫לאפליקציה‬ ‫מנצחת‬?
 26. 26. The Mobile Growth Engine Model “Loyalty Loop” ‫יצירת‬ ‫מודעות‬ Driving Awareness ‫הורדות‬ Driving Installs ‫שימוש‬ ‫ראשון‬ Onboarding ‫שימור‬ ‫ונאמנות‬ Retention ‫צמיחה‬ ‫אורגנית‬ Organic growth ‫שימוש‬ ‫חוזר‬ Repeat Use ‫ואופטימיזציה‬ ‫דאטה‬ ‫איסוף‬
 27. 27. 1.‫לאפליקציה‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬
 28. 28. ‫בשלב‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬‫המודעות‬ ‫יצירת‬ ‫שלנו‬ ‫לאפליקציה‬ ‫טראפיק‬ ‫לייצר‬ ‫היא‬
 29. 29. ‫המטרה‬‫הראשונית‬:‫להתברג‬‫טבלת‬ ‫בראש‬‫הדירוג‬ 1. PAID • Mobile Ad Networks • Paid Social Media • Digital Display • Native Advertising • Paid Search • Broadcast TV • Radio • Outdoor • Events 2. OWNED • Blog • Mobile Website • Email Newsletter • Social Media 3. EARNED App Launch Owned Media Earned Media Paid Media “Proliferation Model” “ No one knows, no one downloads. Anonymous
 30. 30. ‫ה‬-AppStore‫טוב‬ ‫מקום‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫אפליקציות‬ ‫לגילוי‬‫לא‬‫היחיד‬ ‫משפחה‬,‫חברים‬,‫קולגות‬ ‫אפפ‬-‫סטור‬ ‫חיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫החברה‬ ‫אתר‬ ‫טלוויזיה‬ ‫מקור‬:Google Mobile App Marketing Insights App Launch
 31. 31. ‫לאוזן‬ ‫מפה‬ ‫הפצה‬‫לאפליקציות‬ ‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫קריטית‬ ‫מקור‬:Google Mobile App Marketing Insights ‫קידום‬‫מובילי‬ ‫בקרב‬ ‫האפפ‬‫הנחות‬ ‫כגון‬ ‫תמריצים‬ ‫ומתן‬ ‫ובלוגרים‬ ‫דעה‬/‫בהורדה‬ ‫ייחודיות‬ ‫מתנות‬. ‫מאוד‬ ‫חשובים‬.‫ה‬ ‫תופעת‬ ‫הגברת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫המטרה‬-"‫לאוזן‬ ‫פה‬"‫שכמות‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬ ‫תצמח‬ ‫האורגניות‬ ‫ההתקנות‬ App Reviews sitesConsumer Reviews Earned Media
 32. 32. ‫אפליקציות‬ ‫בקידום‬ ‫רב‬ ‫כוח‬ ‫יש‬ ‫החיפוש‬ ‫למנועי‬ ‫גם‬ ‫מקור‬:Google Mobile App Marketing Insights ‫באמצעות‬ ‫אפליקציות‬ ‫קידום‬Google Search ads.‫ש‬ ‫מפני‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬-1‫מכל‬4‫גולשים‬ ‫חיפוש‬ ‫מנועי‬ ‫באמצעות‬ ‫אפליקציה‬ ‫מגלים‬.‫לקטגוריות‬ ‫השייכות‬ ‫באפליקציות‬ ‫כשמדובר‬ ‫במיוחד‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כמו‬ ‫חיפוש‬(43%),‫תיירות‬(35%),‫מקומיים‬ ‫עסקים‬(34%),‫בידור‬(28%),‫וקניות‬(24%) Google Search Ads Paid Media
 33. 33. ‫קמפיין‬affiliate‫בין‬2‫אפליקצות‬– ‫ביותר‬ ‫ויעיל‬ ‫ממזרי‬ ‫הפצה‬ ‫כלי‬ Paid Media ‫דוגמה‬:‫אפליקציית‬Instacart‫רוכבת‬‫על‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬Yummly.‫באמצעות‬ ‫מטה‬ ‫שאוגר‬ ‫לינק‬-‫הקניות‬ ‫מעגלת‬ ‫דאטה‬ ‫של‬Yummly,‫על‬ ‫לוחץ‬ ‫שהצרכן‬ ‫ברגע‬ ‫ה‬ ‫כפתור‬-"‫מיצרכים‬ ‫קנה‬",‫לו‬ ‫מוצע‬ ‫מיד‬ ‫במתכון‬ ‫שנכללו‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫שחיפש‬‫אפליקציית‬ ‫באמצעות‬Instacart. ‫הזו‬ ‫שבשיטה‬ ‫היתרון‬:‫מהמשתמשים‬ ‫נהנים‬ ‫צברה‬ ‫כבר‬ ‫השנייה‬ ‫שהאפליקציה‬!
 34. 34. ‫פרסומי‬ ‫קמפיין‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫או‬ ‫בגוגל‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫בין‬ Paid Media
 35. 35. ‫גדול‬ ‫קמפיין‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫האופנה‬ ‫רשת‬Harvey Nichols‫המאפשרת‬ ‫חדשה‬ ‫נאמנות‬ ‫אפליקציית‬ ‫מזמן‬ ‫לא‬ ‫השיקו‬ ‫והטבות‬ ‫מתנות‬ ‫לקבל‬ ‫וכך‬ ‫נקודות‬ ‫לצבור‬ ‫הרשת‬ ‫בחנויות‬ ‫לרוכשים‬.‫קודמה‬ ‫האפליקציה‬ ‫אופנה‬ ‫במגזיני‬ ‫פרינט‬ ‫וקמפיין‬ ‫סרט‬ ‫באמצעות‬. Paid Media
 36. 36. ‫יותר‬ ‫יצירתיות‬ ‫בדרכים‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ ‫כשחברת‬Taco Bell‫שלה‬ ‫החדשה‬ ‫ההזמנות‬ ‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫להשיק‬ ‫ביקשה‬,‫החליטה‬ ‫היא‬ ‫יקבלו‬ ‫דרכו‬ ‫היחיד‬ ‫למקום‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫ולהפנות‬ ‫שלה‬ ‫התקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להחשיך‬ ‫שירות‬:‫האפליקציה‬ Owned Media
 37. 37. 2.‫הורדות‬
 38. 38. ‫המטרה‬:‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫להוריד‬ ‫לאנשים‬ ‫לגרום‬ ‫ההורדות‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫מייצר‬ ‫הפצה‬ ‫ערוץ‬ ‫איזה‬ ‫ולהבין‬
 39. 39. ‫ביותר‬ ‫הפופולארי‬" :‫שוחד‬" ‫ההסעות‬ ‫שירות‬Uber‫אירועי‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬ ‫מקיים‬"‫הורדות‬ ‫האצת‬."‫הוא‬ ‫מביניהם‬ ‫המוכר‬ UberIceCream Day‫את‬ ‫שיורידו‬ ‫בתנאי‬ ‫החברה‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫גלידה‬ ‫להזמין‬ ‫יכולים‬ ‫צרכנים‬ ‫בו‬ ‫יום‬ ‫האפליקציה‬‫שלהם‬ ‫לסמארטפון‬. ‫מנגנוני‬‫כוללים‬ ‫נוספים‬ ‫האקינג‬‫סודי‬ ‫או‬ ‫ייחודי‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬,‫הנחות‬/‫ועוד‬ ‫ייחודיות‬ ‫מתנות‬. ‫הפצה‬ ‫אמצעי‬
 40. 40. ‫מיוחדים‬ ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫התלבשות‬ ‫הפסטיבל‬ ‫באי‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬SXSW ‫אפליקציית‬ ‫את‬ ‫להוריד‬Uber,‫החברה‬ ‫חינם‬ ‫הפסטיבל‬ ‫באי‬ ‫את‬ ‫להסיע‬ ‫הציעה‬ ‫מסטארט‬-‫לסטארט‬ ‫אפ‬-‫אפ‬. ‫כדי‬‫הפסטיבל‬ ‫באי‬ ‫את‬ ‫לעודד‬SXSW ‫להוריד‬‫אפליקציית‬ ‫את‬‫הריצה‬Runtastic ‫מיוחדים‬ ‫ריצה‬ ‫מסלולי‬ ‫השיקה‬ ‫החברה‬ ‫הפסטיבל‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬ ‫המלונות‬ ‫בקרבת‬ ‫הפצה‬ ‫אמצעי‬
 41. 41. ‫פיצ‬'‫לאפליקציה‬ ‫ייחודי‬ ‫ר‬ ‫חברת‬Starbucks‫פיצ‬ ‫שלה‬ ‫האפליקציה‬ ‫למשתמשי‬ ‫נותנת‬'‫באפפ‬ ‫רק‬ ‫שזמינים‬ ‫ייחודיים‬ ‫רים‬: Shake-to-pay-‫הנייד‬ ‫של‬ ‫קל‬ ‫בשיקשוק‬ ‫תשלום‬, ‫ו‬-Digital Tipping–‫הנייד‬ ‫באמצעות‬ ‫טיפ‬ ‫להשאיר‬ ‫אפשרות‬. ‫הפצה‬ ‫אמצעי‬
 42. 42. ‫שלכם‬ ‫האפפ‬ ‫של‬ ‫האורגנית‬ ‫הצמיחה‬ ‫באה‬ ‫מאיפה‬ ‫להבין‬ ‫בכדי‬,‫ב‬ ‫השתמשו‬-Branch Links ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫מבתוך‬ ‫שנשלח‬ ‫לינק‬ ‫כל‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫המאפשרים‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫השתמשו‬ ‫של‬ ‫בפלטפורמה‬‫אנליטיקס‬‫ו‬ ‫מבצעים‬ ‫איזה‬ ‫לעמוד‬ ‫כדי‬/‫ההורדות‬ ‫מירב‬ ‫את‬ ‫יצרו‬ ‫פרסומים‬ ‫או‬ ‫והמשתמשים‬ ‫פעילות‬ ‫ניטור‬ ‫טיוב‬ ‫לצורך‬ ‫שלכם‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ונתחו‬ ‫נטרו‬ Branch links track every share ‫מקור‬:http://500.co/mobile-growth-engine-branch/
 43. 43. ‫ונטרו‬ ‫האפליקציה‬ ‫מתוך‬ ‫תוכן‬ ‫לשתף‬ ‫שלכם‬ ‫לגולשים‬ ‫אפשרו‬ ‫באמצעות‬Branch Links‫להורדה‬ ‫הוביל‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬. ‫פעילות‬ ‫ניטור‬|‫אורגנית‬ ‫צמיחה‬ ‫באמצעות‬Deep Links Branch links track every share ‫מקור‬:http://500.co/mobile-growth-engine-branch/
 44. 44. ‫הצטרפותם‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫שלהם‬ ‫החברים‬ ‫עם‬ ‫הישגים‬ ‫לחלוק‬ ‫שלכם‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫עודדו‬. ‫לנטר‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫כמובן‬(‫באמצעות‬Branch Links)‫להורדה‬ ‫הוביל‬ ‫השיתוף‬ ‫אם‬. ‫פעילות‬ ‫ניטור‬ Branch links track every share ‫מקור‬:http://500.co/mobile-growth-engine-branch/ ‫פעילות‬ ‫ניטור‬|‫אורגנית‬ ‫צמיחה‬ ‫שיתופים‬ ‫באמצעות‬
 45. 45. 3.‫הראשון‬ ‫השימוש‬
 46. 46. ‫קבוע‬ ‫למשתמש‬ ‫יהפוך‬ ‫ראשון‬ ‫שימוש‬
 47. 47. ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫לשימוש‬ ‫מהאפליקציות‬‫זוכות‬ 25% ‫מקור‬:http://info.localytics.com/blog/app-retention-improves ‫ראשון‬ ‫שימוש‬
 48. 48. 60% ‫יחזור‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫שהצרכן‬ ‫להשתמש‬‫באפפ‬ *‫גם‬ ‫זה‬ ‫חלון‬‫נקרא‬"‫הנטישה‬ ‫חלון‬" ‫הזמן‬ ‫כשחלון‬‫בין‬ ‫השימוש‬‫לשני‬ ‫הראשון‬ ‫מגיע‬‫ל‬-7‫ימים‬ ‫מקור‬:http://info.localytics.com/blog/the-app-churn-risk-window ‫ראשון‬ ‫שימוש‬
 49. 49. ‫שהאפליקציה‬ ‫מכאן‬‫צריכה‬ ‫לספק‬‫מדהימה‬ ‫ראשונית‬ ‫חוויה‬ ‫עושה‬ ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫מה‬ ‫הסבירו‬ ‫תנו‬ ‫וגם‬ ‫הרישום‬ ‫שלבי‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫ההסבר‬ ‫על‬ ‫לדלג‬ ‫אפשרות‬ ‫לצרכן‬ ‫הפונקציות‬ ‫מה‬ ‫הסבירו‬ ‫שלכם‬ ‫שבאפליקציה‬ ‫הסבר‬ ‫על‬ ‫הקפידו‬ ‫התנסות‬ ‫ואפשרו‬ ‫איטראקטיבי‬ ‫ע‬ ‫הגדול‬ ‫בחלקה‬ ‫נקבעת‬ ‫זו‬ ‫חוויה‬"‫ה‬ ‫חווית‬ ‫י‬-Onboarding:‫חדש‬ ‫משתמש‬ ‫הפיכת‬ ‫למעשה‬ ‫היא‬ ‫הרי‬ ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫עם‬ ‫הראשונה‬ ‫האינטראקציה‬ ‫במהלך‬ ‫קבוע‬ ‫למשתמש‬ ‫ראשון‬ ‫שימוש‬
 50. 50. ‫חווית‬ ‫לספק‬ ‫השתדלו‬Onboarding‫אישית‬ Onboarding‫רגיל‬ Onboarding‫אישי‬ ‫אפליקציה‬ ‫להפיץ‬ ‫נפוצה‬ ‫דרך‬ ‫הן‬ ‫חברים‬ ‫של‬ ‫המלצות‬.‫הפתיחה‬ ‫בהודעת‬ ‫לשלב‬ ‫נסו‬ ‫כשאפשרי‬ ‫לכן‬ (Welcome)‫מחבר‬ ‫מסר‬.‫ב‬ ‫מגביר‬ ‫הדבר‬-78%‫בה‬ ‫וידבוק‬ ‫לאפליקציה‬ ‫ירשם‬ ‫שהמשתמש‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬. +78% ‫מקור‬:http://500.co/mobile-growth-engine-branch/ ‫ברישום‬ ‫המרה‬ ‫ראשון‬ ‫שימוש‬
 51. 51. ‫נגמרת‬ ‫לא‬ ‫העבודה‬
 52. 52. 4.‫חוזר‬ ‫לשימוש‬ ‫הנעה‬
 53. 53. ‫חשבו‬365‫ולא‬360° ‫דאגו‬‫לעדכן‬‫אותה‬ ‫ולשכלל‬ ‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬. ‫להכניס‬‫פיצ‬ ‫בה‬'‫חדשים‬ ‫רים‬,‫ייחודיות‬ ‫הטבות‬‫שכלולים‬ ‫ועוד‬. ‫השאלה‬‫היא‬ ‫הצרכן‬ ‫עבור‬ ‫המרכזית‬"‫באפליקציה‬ ‫שוב‬ ‫להשתמש‬ ‫לי‬ ‫כדאי‬ ‫למה‬" ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 54. 54. ‫שתמשיך‬ ‫חוויה‬ ‫צרו‬ ‫בנקודות‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לפגוש‬‫הכי‬‫קריטיות‬ ‫עובר‬ ‫שהוא‬ ‫הרכישה‬ ‫מסלול‬ ‫ושל‬ ‫שלנו‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫הבנה‬,‫הנקודות‬ ‫את‬ ‫למפות‬ ‫לנו‬ ‫יעזור‬ ‫קושי‬ ‫חווה‬ ‫הוא‬ ‫בהן‬/‫לעזרה‬ ‫וזקוק‬ ‫תסכול‬.‫המותג‬ ‫בהן‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לחשוף‬ ‫לנו‬ ‫יעזור‬ ‫מדויק‬ ‫מיפוי‬ ‫מענה‬ ‫או‬ ‫פתרון‬ ‫לספק‬ ‫יכול‬ ‫שלנו‬. ‫חופשה‬ ‫רכישת‬ ‫מסלול‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 55. 55. ‫הרלוונטית‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫אליו‬ ‫פנו‬ ‫שלב‬ ‫ובכל‬, ‫עם‬‫המסר‬‫הנכון‬,‫הנכון‬ ‫בזמן‬ ‫דוגמה‬:‫מלונות‬Marriott ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 56. 56. ‫חוזרים‬ ‫משתמשים‬‫רוכשים‬ 25%‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫ממשתמשים‬ ‫יותר‬ ‫להצלחה‬ ‫כמדד‬ ‫אפליקציה‬ ‫של‬ ‫וההתקנות‬ ‫ההורדות‬ ‫כמות‬ ‫למדידת‬ ‫שמעבר‬ ‫כך‬,‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫מדד‬ ‫ה‬ ‫פרמטר‬ ‫הוא‬-Daily Active Users‫שלהם‬ ‫ההחזקה‬ ‫ועלות‬,‫ממשתמשים‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫ערכם‬ ‫שכן‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬.‫שלכם‬ ‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫המצטבר‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫העדיפו‬ ‫לכן‬(Lifetime Value) ‫מקור‬:Localytics 2012 ‫בה‬ ‫ויבלה‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫עוד‬ ‫בממוצע‬ ‫בה‬ ‫יבקר‬ ‫חנות‬ ‫של‬ ‫אפפ‬ ‫שברשותו‬ ‫צרכן‬7‫דק‬'‫ביקור‬ ‫בכל‬ ‫יותר‬(Venture Beat) ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 57. 57. ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הצרכן‬ ‫חווית‬ ‫ואת‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫טייבו‬ ‫פיצה‬ ‫דומינוס‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬ ‫שצברה‬ ‫המשתמשים‬ ‫אלפי‬ ‫למרות‬,‫על‬ ‫נחה‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫החברה‬ ‫השמרים‬. ‫פיצ‬ ‫שלה‬ ‫לאפליקציה‬ ‫להכניס‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫דואגת‬ ‫היא‬ ‫לכן‬'‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫שישביח‬ ‫חדש‬ ‫ר‬. ‫דוגמה‬:Domino’s Pizza - Pizza Tracker2008 - Emoji Ordering2015- Dom Voice Ordering2014- Dominos Live2013 ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 58. 58. 5.‫אורגנית‬ ‫לצמיחה‬ ‫הנעה‬
 59. 59. ‫ב‬ ‫שימוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צמיחה‬ ‫הניעו‬Growth Hacks •‫מייצרות‬ ‫גם‬ ‫פוש‬ ‫הודעות‬retention(‫מ‬ ‫גבוה‬-80%)‫על‬ ‫חושבים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫הצרכנים‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫רע‬ ‫לא‬ ‫רעיון‬ ‫גם‬ ‫וזה‬ ‫צ‬ ‫איתם‬ ‫ולקיים‬ ‫עצמה‬ ‫האפליקציה‬'‫מיידיות‬ ‫בעיות‬ ‫לפתרון‬ ‫אט‬. ‫אורגנית‬ ‫לצמיחה‬ ‫הנעה‬ ‫תגדל‬ ‫המשתמשים‬ ‫שקהילת‬ ‫ככל‬,‫ופקטור‬ ‫באפליקציה‬ ‫להשתמש‬ ‫אינטרס‬ ‫יותר‬ ‫יהיה‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫כך‬ ‫ה‬-stickiness‫יגדל‬ ‫שלו‬.‫כך‬ ‫לשם‬,‫דרכים‬ ‫מספר‬ ‫פיתחו‬ ‫חברות‬‫ולעודד‬‫חוזר‬ ‫שימוש‬‫ושיתוף‬ AirBnB‫לצ‬ ‫מציע‬'‫פר‬ ‫בוואוצ‬'‫ר‬‫של‬25$‫כל‬ ‫על‬ ‫שאתם‬ ‫חבר‬‫מביאים‬. Track.io‫חולצה‬ ‫לכם‬ ‫נותן‬ ‫מתנה‬.‫מתנה‬‫לצרכן‬ ‫מגניבה‬ –‫לחברה‬ ‫חינם‬ ‫ופרסום‬.
 60. 60. ‫שלכם‬ ‫לחברים‬ ‫פריבילגיות‬ ‫העבירו‬ The League‫בלבד‬ ‫בהזמנה‬ ‫אליה‬ ‫שהגישה‬ ‫דייטינג‬ ‫אפליקציית‬ ‫היא‬.‫לאפליקציה‬ ‫להיכנס‬ ‫כדי‬ ‫אתכם‬ ‫שיאשרו‬ ‫כדי‬ ‫המתנה‬ ‫לרשימת‬ ‫להירשם‬ ‫עליכם‬.‫יותר‬ ‫והזריזה‬ ‫השנייה‬ ‫הדרך‬,‫כמובן‬ ‫היא‬ ‫מחבר‬ ‫הזמנה‬ ‫לקבל‬.‫לראשו‬ ‫ולקפוץ‬ ‫התור‬ ‫על‬ ‫לדלג‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫חברים‬ ‫יותר‬ ‫שתזמינו‬ ‫ככל‬.18% ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫שיתפו‬ ‫מהממתינים‬. ‫שיוכלו‬ ‫הטבות‬ ‫לצרכנים‬ ‫תנו‬ ‫שלהם‬ ‫לחברים‬ ‫להעניק‬ ‫מקור‬:http://500.co/mobile-growth-engine-branch/ ‫אורגנית‬ ‫לצמיחה‬ ‫הנעה‬
 61. 61. 6.‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
 62. 62. ‫תנועה‬‫מתמדת‬ A 5% increase in customer retention can lead to a boost of 25-100% in profits “ Fred Reichheld The Loyalty Effect
 63. 63. ‫בנוטיפיקציות‬ ‫השתמשו‬ ‫ונאמנות‬ ‫שימור‬ ‫שלכם‬ ‫לאפליקציה‬ ‫שוב‬ ‫להיכנס‬ ‫פעילים‬ ‫לא‬ ‫משתמשים‬ ‫דרבנו‬ ‫מנוסח‬ ‫מסר‬ ‫עם‬,‫היטב‬ ‫ומתוזמן‬ ‫מטורגט‬ 88%+ ‫נוטיפקציות‬ ‫המקבלים‬ ‫משתמשים‬,‫להם‬ ‫יש‬ ‫אנגייג‬ ‫יותר‬ ‫בממוצע‬'‫שלכם‬ ‫האפליקציה‬ ‫עם‬ ‫מנט‬ ‫מקור‬:Localytics 2014
 64. 64. ‫שלכם‬ ‫הקיימים‬ ‫המשתמשים‬ ‫את‬ ‫פנקו‬ ‫כגון‬ ‫בנוטיפיקציות‬ ‫השתמשו‬:We miss you – here’s a perk to start up again” ‫מחודש‬ ‫עניין‬ ‫להתניע‬ ‫בכדי‬ ‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
 65. 65. ‫נאמנות‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫גיימינג‬ ‫במכניקות‬ ‫השתמשו‬ ‫גיימינג‬ ‫במכניקות‬ ‫השתמשו‬ ‫האפליקציה‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫ממכרת‬ ‫ליותר‬ ‫שלכם‬ ‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
 66. 66. ‫נון‬ ‫איתם‬ ‫תקשרו‬-‫סטופ‬ ‫ונאמנות‬ ‫שימור‬ ‫בתוכה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫לחנות‬ ‫מחוץ‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫באפליקציה‬ ‫להשתמש‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫הניעו‬.‫חברת‬Sephora ‫באפליקציה‬ ‫המחזיקים‬ ‫שלה‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫לדבר‬ ‫כדי‬ ‫בביקונים‬ ‫משתמשת‬:‫במבצעים‬ ‫אותם‬ ‫לעדכן‬, ‫ובלעדיות‬ ‫ייחודיות‬ ‫הצעות‬ ‫לשגר‬,‫הרכישה‬ ‫מסע‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫להם‬ ‫לעזור‬ ‫ואפילו‬ ‫חדשנויות‬ ‫על‬ ‫לדוור‬ ‫בחנות‬ ‫שלהם‬.‫המשמעותיים‬ ‫ברגעים‬ ‫גם‬ ‫תקשרו‬(‫וכו‬ ‫הולדת‬ ‫ימי‬') ‫משמעותיים‬ ‫בימים‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫בחנות‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫עימו‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫ולחזק‬ ‫הצרכן‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫מתאימים‬ ‫זמנים‬ ‫מיצאו‬
 67. 67. ‫שלכם‬ ‫הצרכן‬ ‫את‬ ‫לימדו‬
 68. 68. ‫ניבוי‬ ‫מאפשר‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬ Big Data ‫אפליקציה‬ ‫שיצרתם‬ ‫ברגע‬,‫מידע‬ ‫של‬ ‫נהר‬ ‫אליכם‬ ‫זורם‬(Big Data)‫שלכם‬ ‫הצרכן‬ ‫אודות‬: ‫שלו‬ ‫ההעדפות‬ ‫מה‬,‫שלו‬ ‫הקנייה‬ ‫תדירות‬ ‫מה‬,‫לרוב‬ ‫רוכש‬ ‫שהוא‬ ‫הכמות‬ ‫מה‬,‫שמגוון‬ ‫טיפוס‬ ‫הוא‬ ‫האם‬. ‫ולקלוע‬ ‫רצונותיו‬ ‫את‬ ‫לנבא‬ ‫לכם‬ ‫יאפשר‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫כמו‬ ‫נוספים‬ ‫מקורות‬ ‫מול‬ ‫מידע‬ ‫הצלבת‬ ‫לו‬ ‫רק‬ ‫המותאמת‬ ‫ייחודית‬ ‫הצעה‬ ‫עם‬ ‫אליהם‬. ‫שעובר‬ ‫במסלול‬ ‫בוקר‬ ‫כל‬ ‫רץ‬ ‫אדם‬ ‫הדלק‬ ‫תחנת‬ ‫ליד‬,‫אותו‬ ‫הפתיעו‬ ‫קפה‬ ‫לכוס‬ ‫שובר‬ ‫עם‬!
 69. 69. ‫ביג‬‫דאטה‬‫וממוקדת‬ ‫אישית‬ ‫פנייה‬ ‫מאפשר‬ Big Data ‫מקור‬Infosys survey2014 78%‫שלהם‬ ‫העניין‬ ‫לתחומי‬ ‫ממוקדות‬ ‫מכר‬ ‫הצעת‬ ‫להם‬ ‫שמגישה‬ ‫מחברה‬ ‫בשנית‬ ‫מוצרים‬ ‫ירכשו‬ ‫מהצרכנים‬
 70. 70. ‫פידבק‬ ‫שלכם‬ ‫מהצרכן‬ ‫לבקש‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬ ‫שלכם‬ ‫איכפתיות‬ ‫על‬ ‫מראה‬ ‫שזה‬ ‫העובדה‬ ‫מלבד‬(‫לצ‬ ‫אפשר‬ ‫שלכם‬ ‫לסקר‬ ‫שעונה‬ ‫מי‬'‫אותו‬ ‫פר‬ ‫קטן‬ ‫במשהו‬),‫שלכם‬ ‫מהמשתמשים‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצת‬ ‫אין‬.‫תוכלו‬ ‫מרוצה‬ ‫שלא‬ ‫ממי‬ ‫לכם‬ ‫שיכתוב‬ ‫לבקש‬ ‫תוכלו‬ ‫שמרוצה‬ ‫וממי‬ ‫ללמוד‬Review‫צרכנים‬ ‫לגיוס‬ ‫אותו‬ ‫לרתום‬ ‫ובכך‬ ‫חדשים‬. ‫ונאמנות‬ ‫שימור‬
 71. 71. The Mobile Growth Engine Model “Loyalty Loop” ‫יצירת‬ ‫מודעות‬ Driving Awareness ‫הורדות‬ Driving Installs ‫שימוש‬ ‫ראשון‬ Onboarding ‫שימור‬ ‫ונאמנות‬ Retention ‫צמיחה‬ ‫אורגנית‬ Organic growth ‫שימוש‬ ‫חוזר‬ Repeat Use ‫ואופטימיזציה‬ ‫דאטה‬ ‫איסוף‬ ‫לסיכום‬ ‫שלביו‬ ‫בכל‬ ‫אותו‬ ‫לנהל‬ ‫שיש‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫אפליקציה‬ ‫השקת‬:‫יצירת‬‫מודעות‬,‫הנעה‬ ‫להורדות‬,‫ראשונית‬ ‫התנסות‬,‫שימוש‬‫חוזר‬,‫אורגנית‬ ‫צמיחה‬,‫שימור‬&‫נאמנות‬ Traffic: POEM App Store Search Ads Affiliate campaigns ‫הורדות‬: "‫שוחד‬" ‫אירועים‬ ‫על‬ ‫התלבשות‬ ‫פיצ‬'‫לאפפ‬ ‫ייחודי‬ ‫ר‬ Friend share ‫ומקורן‬ ‫הורדות‬ ‫ניטור‬ ‫מדהימה‬ ‫חוויה‬ ‫יצירת‬ ‫חלקה‬,‫נעימה‬,‫יעילה‬ ‫פרסונאלית‬ ‫לשוב‬ ‫סיבה‬ ‫הספקת‬: ‫ע‬"‫נק‬ ‫ריכוך‬ ‫י‬'‫תסכול‬/‫קושי‬ ‫נכון‬ ‫מסר‬,‫נכון‬ ‫מקום‬,‫נכון‬ ‫זמן‬ ‫וטיוב‬ ‫חדשנות‬ ‫יצירת‬Stickiness‫באמצעות‬ Growth Hacks ‫נוטיפיקציות‬ ‫פינוקים‬ ‫גיימיפיקציה‬
 72. 72. ‫לסיכום‬ ‫תפיסה‬ ‫שינוי‬ ‫רוח‬ ‫ואורך‬ ‫עסק‬ ‫כמו‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫מתמשך‬ ‫תקציב‬ ‫השקעה‬ ‫ולא‬ ‫חד‬‫פעמית‬ ‫ארגונית‬ ‫הערכות‬ ‫ואינטגרציה‬‫המחלקות‬ ‫בין‬ (‫שיווק‬,‫מערכות‬,IT,‫סחר‬,‫מכירות‬)...
 73. 73. ‫תכנים‬ ‫עוד‬ ‫רוצים‬? ‫חפשו‬‫כאן‬ ‫אותנו‬!

×