Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ХҮЛЭЭГДЭЛ
Г.Нарантуяа / Үндсэн мэргэжлийн тусламж,
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн /
ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
“Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний
хүлээгдлийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах
тухай” 2012 оны 12 дугаар сарын...
ХҮЛЭЭГДЛИЙН БҮРТГЭЛ
 Амбулаторийн хүлээгдэл / БЗДЭМТ,
СБДЭМТ/
 Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хүлээгдэл
/БГДЭМТ, СХДЭМТ, ЧДЭМ...
АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ
97
98
99
100
2013
2014
98.46%
98.27%
1.54%
1.73%
Өдөртөө үзүүлсэн 1-14 хоногийн хүлээгдэл
АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ
/ХҮНИЙ ТОО, ХОНОГООР/
0
5000
10000
15000
1-3 хоног
4-6 хоног
7-14 хоног
9620
955
112
11472
282
187
...
АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ
/КАБИНЕТААР/
2
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
32.2%
20.9%
17%
14.6%
5.3% 2% 4%
1% 3%...
ОНОШЛОГООНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ
/ХҮНИЙ ТОО, ХОНОГООР/
1789
151
3968
485
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1-3 хоног 4-6 ...
ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ДУУДЛАГЫН ХҮЛЭЭГДЭЛ
28.5
26.1
42.2
3.2
0-20 минут
21-40 минут
41-60 минут
61-с дээш минут
ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ
/ХҮНИЙ ТОО, ЭЗЛЭХ ХУВЬ, ХОНОГООР/
25.66
24.13
39.65
10.38
0.17
38.37
24.08
27.69
7.69
2.17
0
5
10
15
20
25
...
ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ
/ТАСГААР/
69%
26%
5%
Дотор
Мэдрэл
Ахмад
ХЭВТЭХ ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ
/САРААР/
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар
10
сар
11
сар
12
сар
2013 575 440 710...
ХҮЛЭЭГДЭЛ ҮҮСГЭЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
15%
10%
35%
5%
1%
10%
8%
12%
4%
Хүн ам хэт ихэссэнээс
Байгуулага тусламж, үйлчилгээ
үзүүл...
ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ САНАЛ
11%
12%
16%
22%
18%
17%
4%
Байгууллагын бүтэц,
зохион байгуулалт
өөрчлөх
Хүний нөөц нэмэг...
ХҮЛЭЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВЧ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
 ?
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

нэмг хүлээгдэл Copy

2 500 vues

Publié le

нэмг хүлээгдэл

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

нэмг хүлээгдэл Copy

 1. 1. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮЛЭЭГДЭЛ Г.Нарантуяа / Үндсэн мэргэжлийн тусламж, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн /
 2. 2. ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН “Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүлээгдлийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай” 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 427 тоот тушаал Энэхүү тушаалаар:  Эмчид үзүүлэх, оношилгоо, шинжилгээ хийлгэхийн тулд 2-оос дээш,  Эмнэлэгт хэвтэхийн тулд 3-аас дээш хоног хүлээлгэж байгаа тусламж, үйлчилгээний нэр төрлийг тасаг нэгжээр гарган мэдээлж, дүгнэлт хийн хүлээгдлийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг эмнэлгүүд авч хэрэгжүүлж байна.
 3. 3. ХҮЛЭЭГДЛИЙН БҮРТГЭЛ  Амбулаторийн хүлээгдэл / БЗДЭМТ, СБДЭМТ/  Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хүлээгдэл /БГДЭМТ, СХДЭМТ, ЧДЭМТ, ХУДЭМТ, БНДЭМТ, НДЭМТ, БЗНЭ, ХУНЭ, СХНЭ, СБНЭ/
 4. 4. АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ 97 98 99 100 2013 2014 98.46% 98.27% 1.54% 1.73% Өдөртөө үзүүлсэн 1-14 хоногийн хүлээгдэл
 5. 5. АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ /ХҮНИЙ ТОО, ХОНОГООР/ 0 5000 10000 15000 1-3 хоног 4-6 хоног 7-14 хоног 9620 955 112 11472 282 187 2013 2014
 6. 6. АМБУЛАТОРИЙН ХҮЛЭЭГДЭЛ /КАБИНЕТААР/ 2 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 32.2% 20.9% 17% 14.6% 5.3% 2% 4% 1% 3% 27.7% 18.4% 16% 16.7% 6.3% 2.3% 7% 1.2% 4.4% 2013 он 2014 он
 7. 7. ОНОШЛОГООНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ /ХҮНИЙ ТОО, ХОНОГООР/ 1789 151 3968 485 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1-3 хоног 4-6 хоног 2013 2014
 8. 8. ТҮРГЭН ТУСЛАМЖИЙН ДУУДЛАГЫН ХҮЛЭЭГДЭЛ 28.5 26.1 42.2 3.2 0-20 минут 21-40 минут 41-60 минут 61-с дээш минут
 9. 9. ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ /ХҮНИЙ ТОО, ЭЗЛЭХ ХУВЬ, ХОНОГООР/ 25.66 24.13 39.65 10.38 0.17 38.37 24.08 27.69 7.69 2.17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1-3 хоног 4-6 хоног 7-14 хоног 15-30 хоног 1 сараас дээш 2013 2014 2137 1341 1542 428 121
 10. 10. ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ /ТАСГААР/ 69% 26% 5% Дотор Мэдрэл Ахмад
 11. 11. ХЭВТЭХ ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЭЛ /САРААР/ 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар 2013 575 440 710 662 389 375 279 290 334 414 368 319 2014 394 534 595 647 500 525 373 410 399 491 426 275 0 100 200 300 400 500 600 700 800
 12. 12. ХҮЛЭЭГДЭЛ ҮҮСГЭЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС 15% 10% 35% 5% 1% 10% 8% 12% 4% Хүн ам хэт ихэссэнээс Байгуулага тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зохион байгуулалт муу байснаас Орны хүрэлцээ хангалтгүйгээс Аппарат, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, саатал гарснаас Эмч амралттай, чөлөөтэй байснаас Үйлчлүүлэгчээс/ холбогдох бичиг баримт дутуу гм/ ӨЭМТ-д хүний нөөц дутмагаас Эмнэлгийн мэргэжилтний хэм ачаалалаас Бусад
 13. 13. ОРНЫ ХҮЛЭЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ САНАЛ 11% 12% 16% 22% 18% 17% 4% Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт өөрчлөх Хүний нөөц нэмэгдүүлэх Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангалт сайжруулах Шаардлагагүй хэвтэлтийг багасгах Хүлээн авах тасагт хийгдэх ялган оношлогоог чанаржуулах Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах Бусад
 14. 14. ХҮЛЭЭГДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  ?
 15. 15. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

×