Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ

238 vues

Publié le

a

Publié dans : Santé
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ

 1. 1. СЕНДАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ 2015-2030 ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨРТ ЗОРИУЛАВ
 2. 2. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Дэлхийн гуравдугаар бага хурал 14-18 March 2015, Sendai, Japan
 3. 3. 187 Улс 50,000 зочид 6,000 Бүртгэгдсэн төлөөлөгчид 25 Улс орны тэргүүн 150 албан ёсны хэрэлцүүлэг 340 арга хэмжээ 350+ Олон талт уулзалт 325,000 жиргээ 49 Олон Улсын байгууллага 280+ Орон нутгийн захиргаа 300+ бизнесийнхэн 38 НҮБ-н байгууллага 780 Сэтгүүлчид 188 Төрийн бус байгууллага 3500+ Сайн дурынхан
 4. 4. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ 2015-2030
 5. 5. ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ЗОРИЛГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ 1 ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЗОРИЛГО 1 ЗОРИЛГО 4 ТҮВШИНД ОРОН НУТГИЙН, ҮНДЭСНИЙ, БҮС НУТГИЙН, ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН 4 ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ 7ЗОРИЛТ 13ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ Оролцогч талуудын үүрэг ТОДОРХОЙ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛ
 6. 6. Гамшгийн эрсдэл, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, амьжиргаа, ард иргэд, бизнес, олон нийт, улс орны эдийн засаг, нийгэм, биет болон соёлын үнэт зүйл, хүрээлэн буй орчинд учрах хохирлын хэмжээг бодитой бууруулах ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЗОРИЛГО
 7. 7. НЭМЭГДҮҮЛЭХ НАС БАРАЛТ гамшгийн улмаас амь насаа алдагсдын 100,000 хүн тутамд ноогдох дунджийг бууруулах БУУРУУЛАХ НЭРВЭГДЭГСЭД гамшигт нэрвэгдэгсдийн 100,000 хүн тутамд ноогдох дунджийг бууруулах ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРОЛ эдийн засгийн шууд хохирлын хэмжээг дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор бууруулах гамшгийн улмаас нэн чухал ДЭД БҮТЭЦ, СУУРЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТҮҮНИЙ ДОТОР БОЛОВСРОЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛАМЖИД учрах хохирлыг бодитой бууруулах. Зарлан мэдээлэх систем, гамшгийн эрсдэлийн мэдээлэл, үнэлгээг ард иргэд хүртэх, ашиглах боломжийг бодитой нэмэгдүүлэх Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах СТРАТЕГИТАЙ улс орны тоог бодитой нэмэгдүүлэх ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН үйл ажиллагаанд шаардлагатай, тогтвортой дэмжлэгийг үзүүлэх олон улсын хамтын ажиллагааг бодитой сайжруулах ДЭЛХИЙНИЙТИЙН7ЗОРИЛТ
 8. 8. 2 3 4 1 ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТАЛААР БҮХ НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ ЗАСАГЛАЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ; БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, ГАМШГИЙН ДАРААХ СЭРГЭЭН БОСГОХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЕ ШАТАНД “САЙЖРУУЛАН БАРИХ” ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ. 4ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫТЭРГҮҮЛЭХЧИГЛЭЛ
 9. 9. ОЛОН ТАЛТ ОРОЛЦОО ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХАРИУЦЛАГА ТОДОРХОЙ АРГА, АРГАЧЛАЛУУД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 13ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЗАРЧИМ
 10. 10. Хэрэгжүүлэлтийг хангах
 11. 11. 2017 ОНЫ БАЙДЛААР

×