Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Great place to work® 7. mai

 1. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Great Place to Work®
 2. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Følg oss i sosiale medier Great Place to Work® Norge (Gruppe) @GPTW_NO GreatPlacetoWorkNOR Great Place to Work Norge
 3. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Agenda • Introduksjon: Great Place to Work • Soco AS: Norge Beste Arbeidsplass – små virksomheter • Pause 10 min • Pfizer AS: Norge Beste Arbeidsplass – mellomstore virksomheter • Webstep AS: Norge Beste Arbeidsplass – store virksomheter • Slutt 10:30
 4. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Internasjonalt kunnskapshus • Over 25 år med forsking og rådgiving globalt • Nettverk av 50 nasjonale kompetansemiljø • Verdens mest brukte lederpraksis- og medarbeider- undersøkelse
 5. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Vår misjon Bidra til et bedre samfunn gjennom å utvikle flere fremragende arbeidsplasser.
 6. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Vårt formål Øke virksomheters lønnsomhet og konkurransekraft gjennom å utvikle tillitsbasert lederskap og bedriftskultur
 7. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Vår metode Gi ledere ny innsikt og styringssignaler basert på bevissthet om egen leder-praksis og medarbeidernes opplevelse
 8. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Hvorfo Med innsikt fra de beste
 9. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Forretningsmessige effekter OVERLEGEN RESULTAT- UTVIKLING SALG & PRODUKTIVITET INNOVASJON & RISIKOVILLIG- HET MEDARBEIDER- UTVIKLING SYKEFRAVÆR STABIL ARBEIDS- STYRKE JOBB- SØKNADER RENOMÉ Great Place To Work
 10. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Forretningsmessige effekter: Sykefravær Snitt Norge: SSB tall: alle, egen -og legemeldt 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 2012 2013 2014 Norge Norges Beste Arbeidsplasser Halvert sykefravær
 11. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Fastlandsnorge Norges Beste Arbeidsplasser Høyere verdi- skapning Forretningsmessige effekter: Topplinjevekst
 12. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Hvorda Med innsikt fra de beste
 13. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Det sentrale spørsmålet Hvordan utvikle virksomheter og ledelse som gi medarbeiderne opplevelse av • Mening • Mestring • Autonomi/spillerom … og leder til engasjement og inspirasjon til forbedring og skape gode prestasjoner og kundeopplevelser?
 14. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Tillitsbasert ledelse Synet på mennesker og tydelighet i mening og retning. Det handler om å bygge tillit gjennom god hverdagsledelse. Være tett på og samtidig gi tillit og spillerom for den enkelte til å utøve et godt medarbeiderskap.
 15. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Tillitsbasert bedriftskultur Bygger på tre fundamentale relasjoner
 16. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Tillitsbasert lederskap Kan måles og utvikles
 17. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Fokus på det som virker Praksiser som skaper størst effekt
 18. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Medarbeiderundersøkelse Trust Index© To perspektiver
 19. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Culture Audit© VS Trust Index© Gap-analyse Ansettelse - prosess Ansettelse og velkomst Inspirere Kommunisere Lytte - Å bli lyttet til Lytte - Ideer/involvering Lytte - Konfliktløsning AnerkjenneUtvikle Omtanke - balanse Omtanke - støtte Omtanke - inkludering/mangfold Feire Dele - belønning Dele - samfunnsansvar Selskap ABC Trust Index© Selskap ABC Culture Audit©
 20. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. >> Norges Beste Arbeidsplasser
 21. Visualisere
 22. Mål/visjon ”Mest anerkjente og foretrukne testpartner i Norge i løpet av 2015”
 23. Mål/visjon ”Mest anerkjente og foretrukne testpartner i Norge i løpet av 2015” ”Norges testpartner”
 24. Kjerneverdier engasjement frihet Pålitelighet
 25. Kjerneverdier engasjement frihet Pålitelighet engasjement frihet kløkt
 26. 2015 2016 2017 Fag Samfunnsansvar Organisasjon Kunde 6 eksterne foredrag 6 fagmøter 100% ISTQB Adv 1 konferanse Inspirasjonsdag ISTQB Platinum 25+5 rammeavtaler 4 Frokostseminarer pr kontor 2-3 samarbeidspartnere pr kontor 500 kontakter i Salesforce (SF) 3 nye kunder pr kontor 30 + 5 konsulenter Omsetning 45+5 Mnok Resultat 7,5 Mnok Margin 15% 1 nytt prosjekt med Unicus 1% av omsetning til Samfunnsansvar (SA) 1 nytt prosjekt med Unicus 35+7 konsulenter Omsetning 50 + 7 Mnok Resultat 8,5 Mnok Margin 15% 1 nytt prosjekt med Unicus 40+10+5 konsulenter Omsetning 55 +10+5 Resultat 10,5’’ Margin 15% Norges testpartner 1% av omsetning til SA 1% av omsetning til SA Medarbeiderundersøkelse Medarbeider- undersøkelse 1 felles sertifisering 1 felles sertifisering Medarbeiderundersøkelse Sosial tur Utviklingssamtaler x2 Sosial tur Utviklingssamtaler x2 Nytt kontor Sosial tur Utviklingssamtaler x2 6 eksterne foredrag 6 fagmøter 100% ISTQB Adv 1 konferanse Inspirasjonsdag ISTQB Platinum NTNU 1 felles sertifisering 6 eksterne foredrag 6 fagmøter Inspirasjonsdag ISTQB Platinum NTNU 100% ISTQB Adv 1 konferanse 3 nøkkelkunder (>3 konsulenter) 4 Frokostseminarer pr kontor 2-3 samarbeidspartnere pr kontor600 kontakter i Salesforce (SF) 3 nye kunder pr kontor 4 nøkkelkunder (>3 konsulenter) 25+10 rammeavtaler 5 nøkkelkunder 2-3 samarbeidspartnere 25+10+5 rammeavtaler 700 kontakter i Salesforce 4 Frokostseminarer 3 nye kunder pr kontor Benytte NTNU studenter Benytte NTNU studenter
 27. 4 x fokusområder • Organisasjon • Fag • Kunde • Samfunnsansvar
 28. Kontinuerlig forbedring
 29. Kontinuerlig forbedring Involvere Favorisere
 30. Oppsummering • Visualisere • Ha en plan • Involvere • Kontinuerlig forbedringer
 31. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Pause 10 min
 32. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Neste arrangementer • 21. Mai – Åpent Informasjonsmøte • 11. Juni – Sommertreff for kunder • 30. September – Nettverkstreff for kunder • 13. Oktober – Åpent kurs i Tillitsledelse
 33. GPtW 7. mai 2015 Historien om visjonsarbeidet i Pfizer i Norge. Fra middelmådighet til noe å være stolt over.
 34. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Pfizer • 90 ansatte i Norge • 100 legemidler i Norge – behandling av kreft, revmatiske sykdommer, psykiske lidelser, smerte og hjerte/kar sykdom • Pfizer er et av verdens ledende legemiddelselskap med virksomhet i 150 land • Driver omfattende forskning for å utvikle ny, effektiv og trygg behandling som gir bedre helse og kurerer sykdom
 35. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Bakgrunn Medarbeiderundersøkelse 2010 – dårlig score Identifisert behov for felles mål • Bygge stolthet og fellesskap • Vi trengte noe å strekke oss etter • Visjon – Verdier - Mål
 36. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Aksjon • Nedsatt en visjonsgruppe – 10 personer • Bredt sammensatt – fra alle avdelinger • Ingen med lederansvar • Positive og engasjerte medarbeidere • Prosjektleder fra ledergruppen • Arbeidet og anbefalinger skulle komme fra organisasjonen og sikre forankring
 37. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP 2011 – Reisen begynner • Workshop ifbm VM på ski i mars Vi samlet innspill fra de ansatte på store spørsmål: • Firmakonferanse i august – Kick-off av Pfizers visjon, verdier og mål Hvorfor er vi (Pfizer) til? Hvorfor går du på jobb i Pfizer? Hvorfor/på hvilken måte spiller vi en rolle? Hva er styrkene våre i dag? Hva vil vi bli oppfattet som? Hvor er hullene (utfordre fortiden og finne hva som ikke fører til fremtidige suksesser)?
 38. ”Pfizer skal være den fremste pådriveren for riktig legemiddelbruk” Engasjement Integritet Kunnskap ”Pfizer skal bli Norges beste arbeidsplass i 2014”
 39. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Alle ble med.... • To medarbeiderundersøkelser pr år – Pfizer Voice i mai – GPtW i desember • Workshops – Fellessamlinger – Avdelingsvis • Puls-målinger – Questback – «eikeblader» for umiddelbare skriftlige tilbakemeldinger • Ledersamlinger
 40. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP 2012 – resultater første måling Mellomledere
 41. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Samarbeid med Great Place to Work - for ledere • Giftwork® lederkurs med oppfølgingssamlinger • Workshop • Halvdagskurs • Lunsjmøter • Gjennomgang av Culture Audit og Trust Index 44 Utvikling av et tydelig lederskap har stått sentralt
 42. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Trust Index og Culture Audit – er vi på rett vei, gjør vi de riktige tingene? 45
 43. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Hva har vi gjort? • Vi har lyttet • Vi har vært tett på de ansatte • Vi har analysert • Vi har gjort endringer • Vi har justert underveis • Vi har satt i gang aktiviteter og initiativer 46
 44. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Eksempler på praksiser • Agenda og referater fra ledergruppemøter deles • Oftere informasjonsmøter • Lunch&Learn • Holdnings- og prosessprosjekt • Årets EIK • Pfizerdagen • «Det Grønne Heftet»
 45. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Vi er Pfizer 48
 46. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Fokusmåneder i 2014 • Februar - Kommunisere • Mars - Dele • April - Anerkjenne • Mai - Lytte • Juni - Utvikle • August - Inspirere • September - Arbeidsmiljø • Oktober – Omtanke • November - Ansettelse og velkomst • Desember - Feire
 47. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Dette er med på å gjøre Pfizer til Norges beste arbeidsplass • Stolte av jobben vår - det vi driver med føles veldig meningsfullt • Fantastiske, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer • Fleksible arbeidstidsordninger • Informasjonsmøter og kunnskapsdeling • Fellessamlinger og feiringer • Fokus på lederskap • Fokus på medarbeiderskap • 1:1 samtaler, utviklingsplaner, medarbeidersamtaler • Gode arbeidsbetingelser og personalordninger • Samarbeid med Kirkens Bymisjon 50
 48. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP • Overordnet ønske fra ledelsen om å lykkes • Jobbet i fellesskap og avdelingsvis • Analysert resultatene grundig • Gitt tid og ressurser til forbedringer • Involvering og deltagelse fra ansatte • Fokusert på utfordringer • Aksjoner og aktiviteter • Lederutvikling og felles praksis • Økt fokus på kommunikasjon (lytte og dele) • Bevisstgjøring (fokusområder) Suksessfaktorer
 49. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP 2015 – veien videre • Norges Beste Arbeidsplass - målet nådd • Fortsette arbeidet • Arbeidsmiljø er ferskvare • Årlige klimaundersøkelser – Pfizer Voice
 50. ENGASJEMENT INTEGRITET KUNNSKAP Great Place to Work
 51. Relasjoner og lønnsomhet En Webstep-historie Kjetil & Arnt
 52. HVA GJØR VI? Hva vi gjør
 53. IT-konsulentselskap: 16 år, 2 land, 11 avdelinger 400 ansatte Eksperter: prosjektledere, utviklere, rådgivere Konsulentene jobber ute hos ca 150 kunder - hver dag Tidoblet antall ansatte på 10-12 år
 54. Men lønner det seg?
 55. ARVESTOFFET VÅRT Det handler om mennesker og relasjoner alt sammen
 56. Alle våre relasjoner er tillitsbaserte. Tillit skapes bare ved at den tas i bruk.
 57. Slik bygger vi tillitsrelasjoner internt! ● Mellom selgere: arbeidspar, kollektiv, ingen suboptimalisering, spille hverandre gode, ta ansvar sammen, lokal myndighet og ansvar, 35 selgerkolleger, mentoring ● Mellom konsulenter: trygge på hvem vi ansetter! Delingskultur, samhandlingsverktøy: Chat, åpne intranett, åpne kompetanseaktiviteter ● Mellom selgere og konsulenter: 1:12-prinsippet Selger har personalansvar, forventningsavstemming på kommunikasjon
 58. Slik bygger vi tillitsbaserte relasjoner eksternt ● Mellom selger og kunde: Visjonen vår: Realisere potensial. Lange relasjoner, også uavhengig av pågående kunderelasjon - dele kompetanse - også på tvers av avdelinger ● Mellom konsulent og kunde: Bygget på direkte faglig relasjon, relasjonskompetanse, erfaring og raus deling av kompetanse ● Mellom selgere og konsulenter: Personalansvar følger kundeansvar, løpende oppfølging, tanken om bakkemannskap
 59. … Og slik bygger vi tillit hos de der hjemme ● Involverer familien: årshjul av opplevelser - både store og små, kjenner hverandre - og utlikner IT-bransjens kjønnsubalanse... ● Lokalt forankret: Styrke og organisasjon lokalt muliggjør lokalt fokus, lokal kunnskap og lokal trygghet
 60. Men lønte det seg?
 61. Spørsmål?
 62. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Følg oss i sosiale medier Great Place to Work® Norge (Gruppe) @GPTW_NO GreatPlacetoWorkNOR Great Place to Work Norge
 63. ©2015 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved. Takk for nå! www.greatplacetowork.no
Publicité