Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Veranderende wereld
 Ontwikkelingen in de care
               Drs. P.J.M. van Zijl
          ...
Inhoud


•  Iets over mezelf

•  Ontwikkelingen in de care

•  Van “alles doen” naar het maken van keuzen

•  De noodz...
Ontwikkelingen in de care•  P olitieke regelgeving

•  E conomische gegevenheden

•  S ociale gegevenheden

•  ...
Politieke regelgeving – gaat verder dan “wie gaat dat betalen”

•  Onderscheid tussen cure en care in toenemende mate ter...
Economie - somber

•  Moeizame overheidsfinanciën. De noodzakelijke bezuinigingen
  zullen naar waarschijnlijkheid vana...
Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het?
Nederland  2009  2015  2020  2025Aantal
80+     81.000 +10%  +25% ...
Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het?

Prevalentie Psychogeriatrie:
    55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+...
Sociale gegevenheden – het blijven mensen


•  Handhaving van de maatschappelijke verbanden en rollen

•  Ontwikkelingen...
Technologie
•  Toenemend beroep op domotica om personeelsschaarste op te
  vangen

•  Toenemende middelen beschikbaar ...
Keuze 1: Marktstrategie

Lifelong klantenbinding:                         De beste specialist:
• 1...
Keuze 2: markt en stakeholders

            •  Klanten (afnemers van onze producten en diensten)).
      ...
Keuze 3: Productportfolio
              12
Keuze 3: Productportfolio
     P o rtf o lio v e rp le g in g e n v e rz o rg in g (o p b a sis v a n d e p o rtfo lio...
Keuze 3: productportfolio
     Strategisch  noodzakelijk        wenselijk       onbelangrijk
Financieel
...
Relatiebeheer
Als relatief nieuwe maar in de toekomst cruciale managementtool!

www.salescompanion.com
      ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ontwikkelingen en Strategie In De Care

833 vues

Publié le

Deze presentatie gaat in op de ontwikkelingen binnen de care en behandelt de verschillende strategische keuzemogelijkheden.

Publié dans : Économie & finance, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ontwikkelingen en Strategie In De Care

 1. 1. Veranderende wereld Ontwikkelingen in de care Drs. P.J.M. van Zijl 5 oktober 2009
 2. 2. Inhoud • Iets over mezelf • Ontwikkelingen in de care • Van “alles doen” naar het maken van keuzen • De noodzaak tot het ontwikkelen en beheren van relaties 2
 3. 3. Ontwikkelingen in de care • P olitieke regelgeving • E conomische gegevenheden • S ociale gegevenheden • T echnologische ontwikkelingen 3
 4. 4. Politieke regelgeving – gaat verder dan “wie gaat dat betalen” • Onderscheid tussen cure en care in toenemende mate ter discussie Zorgpaden, ketenzorg Inzet specialisten ouderengeneeskunde Zorgkantoorfunctie bij eigen zorgverzekeraar • De noodzaak van innovatie Innovatie-vouchers Zin in zorg Domotica, normalisatie en kleinschaligheid • Marktwerking, mededinging en normale bedrijfsvoering onvermijdelijk Kritisch toezicht op mededinging door NZa en door NMa NHC en beperking vermogenssteun • Het voorkomen van ongelukken “Ruimte en rekenschap”, aansprakelijkheid, meldingsplicht, beperking professionele autonomie etc. Toenemende transparantie-eisen (kwalitatief en qua bedrijfsvoering) 4
 5. 5. Economie - somber • Moeizame overheidsfinanciën. De noodzakelijke bezuinigingen zullen naar waarschijnlijkheid vanaf 2011 hun invloed op de zorg gaan doen gelden. • Twintig procent bezuinigen? • Ontwikkelingen in de beschikbaarheid van private middelen. AWBZ als aftrekpost. Eigen financiering huisvesting, servicekosten, aanvullende zorgmogelijkheden versus basispakket. • Terughoudendheid van banken. Business plannen en garantiestellingen. 5
 6. 6. Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het? Nederland 2009 2015 2020 2025 Aantal 80+ 81.000 +10% +25% +45% Aantal 90+ +75% Aantal 95+ +85% 6
 7. 7. Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het? Prevalentie Psychogeriatrie: 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 7
 8. 8. Sociale gegevenheden – het blijven mensen • Handhaving van de maatschappelijke verbanden en rollen • Ontwikkelingen in de woonwensen. Mooier en groter maar ook later en onzekerder • Tweedeling tussen sjiek en sjofel. Bingo versus Bach • De rol van vrijwilligers • Arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren gespannen 8
 9. 9. Technologie • Toenemend beroep op domotica om personeelsschaarste op te vangen • Toenemende middelen beschikbaar voor innovatie op dit terrein • Technologische infrastructuur in samenwerking met anderen • Geautomatiseerde informatievoorziening door middel van ECD • Door ketenaanpak andere inzet van mensen en middelen • Verdere professionalisering van staf en ondersteuning 9
 10. 10. Keuze 1: Marktstrategie Lifelong klantenbinding: De beste specialist: • 1 loket • diabetesdeskundigen y Pr Pr ac • co-makership • expertiseontwikkeling od od t im uc uc • PGB • onderzoek r in t e t lle • serviceabonnement • ketenvorming me ad ad • niches s to ers ers • full service Cu hp hii p Operational excellence De zuinigste leverancier: • ZZP’s, kostenreductie • logistiek herontwerp • arbeidsproductiviteit • lean management • zelf doen of uitbesteden 10
 11. 11. Keuze 2: markt en stakeholders • Klanten (afnemers van onze producten en diensten)). • Personeel (gezicht van onze producten en diensten). • Vrijwilligers (ondersteuners van onze producten en diensten). • Gemeenten (belangrijke partner bij Wowezo projecten/WMO). • Zorgkantoor (productieafspraken). • NZA (betaling van middelen). • Ministerie (vergunningen/toetsing). • Financiers/banken (financieren van plannen c.q. investeringen). • Woningcorporaties (huisbaas/mede investeerders/partner WoWeZo). • Welzijnsinstellingen (leveren activiteiten/partner WoWeZo). • Leveranciers (verlengstuk van de organisatie). • Huisartsen (doorverwijsfunctie van clienten/ketenpartner). • Ziekenhuizen (doorverwijsfunctie en ketenpartner). • Lokale middenstand (draagvlak voor lokale initiatieven en activiteiten). • Ouderenorganisaties (vertegenwoordigen grote groep klanten/van daaruit veel vrijwilligers). • Collega zorginstellingen (naast concurrentie ook samenwerking). • Scholen (leverancier van stagieres/leerlingen). • Kerken (leveranciers van vrijwilligers) • Etc. 11
 12. 12. Keuze 3: Productportfolio 12
 13. 13. Keuze 3: Productportfolio P o rtf o lio v e rp le g in g e n v e rz o rg in g (o p b a sis v a n d e p o rtfo lio b a la n s) P ro d u c t e n F in a n c ie e l O n tw ik k e - O m vang M a r k t- M a a ts c h a p - A k t ie re s u lta a t in g o m z e t om zet p o s it ie p e lijk e b e t e k e n is In tram u raa l ZZP 1 en 2 ZZP 3 en 4 ZZP 5 en 7 ZZP 6 en 8 ZZP 9 en 10 E x tr a m u r a a l W M O -z o r g A W B Z -z o rg P G B ’s D a g v e r z o r g in g E x tr a m u ra le b e h a n d e lin g K o rtd u r e n d e opnam e H u isv e st in g K o o p w o n in g e n S e r v ic e fla ts O v e r ig M a a ltijd e n R e s ta u r a n t A la r m e rin g A lg e m e n e w o o n o n d e r s te u n in g 13
 14. 14. Keuze 3: productportfolio Strategisch noodzakelijk wenselijk onbelangrijk Financieel Behouden en uitbouwen: Behouden en Verzelfstandigen: • behandelgroepen uitbouwen: Positieve marge • gezinshuizen • Therapie • Diagnostiek Behouden en eventueel Reorganiseren en/of Afbouwen of reorganiseren of in uitbesteden: overdragen: Geen marge samenwerking: • Crisisopvang • intensief • reguliere begeleid behandelgroepen wonen • trainingscentrum • • intensieve orthopedagogisc he behandel. Reorganiseren of in Uitbesteden of Afbouwen: samenwerking: afbouwen: • weekend- en Negatieve marge • naschoolse vakantieopva opvang ng 14
 15. 15. Relatiebeheer Als relatief nieuwe maar in de toekomst cruciale managementtool! www.salescompanion.com 15

×