Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Trapezi dhe delltoidi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus récents (20)

Trapezi dhe delltoidi

  1. 1.  Trapezi është katërkëndësh që ka vetëm një çift të brinjëve paralele.Brinjët paralele quhen baza kurse dy të tjerat janë krahë të trapezit. base base legleg A B D C
  2. 2.  Trapezi ka dy çifte të brinjëve paralele. Për shembull në trapezin ABCD ∠D dhe∠C janë një çift të brinjëve paralele. Çifti tjetër është ∠A dhe ∠B.  Këndet që shtrihen në të njëjtin krahë të trapezit janë suplementar. base base legleg A B D C
  3. 3.  Nëse krahët e trapezit janë të puthitshëm, atëherë trapezi është barakrahas.
  4. 4. Teorema 9-16  Nëse trapezi është barakrahas, atëherë krahët i ka të puthitshme  ∠A ≅ ∠B, ∠C ≅ ∠D A B D C
  5. 5. Teorema 9-17  Trapezi është barakrahas nëse i ka diagonalet të puthitshme  ABCD është barakrahas nëse AC BD.≅ A B D C
  6. 6.  PQRS është një trapez barakrahas. Kërko m∠P, m∠Q, m∠R.  m∠R = m∠S = 50°.  m∠P = 180°- 50° = 130°, dhe m∠Q = m∠P = 130° m PS = 2.16 cm m RQ = 2.16 cm S R P Q 50° Gjithashtu mund të shtohet 50 dhe 50, fitohet 100 dhe zbrite për 360°. Kjo do të dalë 260/2 ose 130°.
  7. 7.  Delltoidi është trapezoid që ka dy çifte brinjë fqinje të barabarta.
  8. 8. Teorema 9-18  Nëse një katërkëndësh është delltoid, atëherë diagonalet e tij janë pingule.  AC ⊥ BD B C A D
  9. 9.  WXYZ është një delltoid pingul. Mund të përdorim Teoremën e Pitagorës për ta gjetur gjatësinë e tij.  WX = WZ = √202 + 122 ≈ 23.32  XY = YZ = √122 + 122 ≈ 16.97 12 12 20 12 U X Z W Y

×