Publicité

Bliv en haj til nedbrydning okt 2016

BestBrains
7 Oct 2016
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Bliv en haj til nedbrydning okt 2016

 1. Bliv  en  haj  +l  nedbrydning   5.  oktober  2016   Jesper  Thaning,  partner  BestBrains  PS  
 2. Agenda   •  Nedbrydning   •  Hvorfor?   •  Hvordan?   •  Øvelser  1  &  2   •  Prioritering  og  planlægning  med  User  Story  Map  
 3. Er  stort  godt?   •  Leverancerne  tager  +d     •  Venter  længe  på  features   •  Opgaverne  passer  ikke  ind  i  en   itera+on   •  Vi  har  svært  ved  at  blive  færdige  
 4. Nej  -­‐  småt  er  bedre   •  Hur+gere  leverancer   •  Features  laves  hur+gt   •  Opgaver  passer  i  itera+oner   •  Små  +ng  der  bliver  færdige!  
 5. i  effek+v     produktudvikling   Nedbrydning  er   Fast feedback ikke big bang
 6. Agile  principper   1. Vores  højeste  prioritet  er  at  s+lle   kunden  +lfreds  gennem  +dlige  og   løbende  afleveringer  af  værdifuld   soXware   3.  …  jo  hyppigere  des  bedre   Hyppige leverancer = små nedbrudte user stories hp://www.agilemanifesto.org/iso/dk/principles.html    
 7. Løbende  leverancer  og  backloggen   BACKLOG  
 8. Løbende  leverancer  og  backloggen  
 9. Løbende  leverancer  og  backloggen  
 10. Løbende  leverancer  og  backloggen  
 11. Løbende  leverancer  og  backloggen  
 12. Løbende  leverancer  og  backloggen   Nedbrydning BACKLOG  
 13. Størrelse  på  user  stories   Ak+vitet   Feature/Behov   Tema   Epic   User   Story   User   Story   Epic   User   Story   User   Story   VEJLEDENDE   Regel:  En  User  Story  kan  laves  i  ét  sprint  
 14. INVEST-­‐kriterier   Store  user  stories/epics  –  ”afventer”   Små  user  stories  –  “klar”   BACKLOG   •  Independent    (Uadængig)     •  Nego+able    (Forhandles)   •  Valuable      (Værdiskabende)   •  Es+mable    (Es+meres)   •  Small      (Lille)   •  Testable      (Testes)  
 15. NEDBRYDNING  
 16. Hvorfor  nedbryde  noget?   1.  Prioritere   2.  Småt  er  bedre   3.  Afdække  adængigheder     4.  Undgå  gold-­‐pla+ng   Batch  size  reduc+on   Don  Reinertsen   1 2 3 Mindre  batches:   Forudsigelighed   Hur5g  feedback   Mindre  rework  
 17. Hvordan  nedbryder  du  …   9  teknikker  +l  nedbrydning  af  user  story   Produkt   (Projekt)   Release   Feature   User  story   hp://www.agileforall.com/2009/10/paerns-­‐for-­‐splikng-­‐user-­‐stories/     hp://bit.ly/PuCoC2  (Engelsk  cheat  sheet  -­‐  1  PDF)  
 18. Start Indtast Indsend Kvittering Teknik #1: Handlinger i en arbejdsproces For at kunne implementere en simpel end-to-end og putte komplicerede trin på bagefter
 19. Start Indtast Indsend Kvittering Simpel Kompleks Teknik#2 Simpel vs. kompleks Hvad er den simpleste version af denne funktionalitet? De mere komplekse variationer følger efter
 20. Start Indtast Indsend Kvittering Data Alder + køn Email Adresse Navn Teknik#3 Variationer i data Hvilke typer af data skal systemet kunne håndtere. Hvad er den mest basale type?
 21. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering Teknik#4 Operationer De forretningsmæssige operationer kan være spredt over flere forskellige opgaver og roller. Systemet kan være en selvstændig rolle.
 22. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering §1 §2 §3 Teknik#5: Hver enkelt forretningsregel Eller grupper af forretningsregler der hører sammen
 23. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering §1 §2 §3Data Alder + køn Email Adresse Navn Simpel Kompleks #1 HANDLINGER I EN PROCES #4 OPERATIONER#2 SIMPEL KOMPLEKS #3 VARIATIONER I DATA #5 FORRETNINGSREGLER
 24. ØVELSE  1   WEBSHOP   Levering  og  betaling     1. Kunden  ser  oversigt  over  samlet  ordre  og  pris.   Rabaen  vises  særskilt  og  fremhævet  og  vælger   foretrukne  levering  (fx.  pakkelevering  eller   adentning)     2. Kunden  angiver  fakturaadresse  og   leveringsadresse  for  danske  og  udenlandske   adresser  og  betaler  med  kreditkort  via   betalingsgateway   3. Kunden  ser  kvieringsside   4. Kunden  modtager  email-­‐kviering  med   ordredetaljer  (samme  data  som  på  leveringsside)   og  +lbud  om  andre  lignende  produkter   Tilbudsside   Produkter  kan  få  +lknyet  særlig  rabat  og  vises  særskilt   i  webshoppen     1.  Administrator  fra  salgsafdelingen  udvælger  et   produkt  +l  at  være  +lbud  og  sæer  periode  og  rabat   2.  Tilbudssiden  +lføjes  +l  websitets  hovedmenu’en  inkl.   blikfang   3.  Tilbudssiden  viser  alle  +lbudsprodukter  sorteret  på   største  rabatprocent  øverst  og  brugeren  kan  vælge   forskellige  sorteringer   4.  Hvis  et  produkt  med  +lbud  har  under  2  dage  +lbage   bliver  det  fremhævet  på  +lbudssiden   5.  Hvis  kunden  køber  mere  end  2  stk  bliver  der  lagt  5%   oven  i  rabaen,  hvis  3  stk  eller  mere  får  kunden  også   bonuspoint   6.  Rabaerne  vises  med  særlig  visuel  fremtoning  på   søgelister,  produktdetaljer  og  i  nyhedsbrevet  
 25. Vælg  dit  eget  produkt!?   Individuelt  ca.  7  min   Diskutér  resultatet  med   sidemanden  ca.  7  min  
 26. Øvelse  1  –  mulige  nedbrydninger   Levering  og  betaling     1. Kunden  ser  oversigt  over  samlet  ordre  og  pris.   Rabaen  vises  særskilt  og  fremhævet  og  vælger   foretrukne  levering  (fx.  pakkelevering  eller   adentning)     2. Kunden  angiver  fakturaadresse  og   leveringsadresse  for  danske  og  udenlandske   adresser  og  betaler  med  kreditkort  via   betalingsgateway   3. Kunden  ser  kvieringsside   4. Kunden  modtager  email-­‐kviering  med   ordredetaljer  (samme  data  som  på  leveringsside)   og  +lbud  om  andre  lignende  produkter   1a  Oversigt  over  samlet   ordre  og  pris   1b  Oversigt  med  rabat   2a  Foretrukne  levering  -­‐   adentning   2c  Fakturaadresse   2b  Foretrukne  levering  -­‐   pakkelevering   2d  Leveringsadresse  -­‐   dansk   2f  Betaling  med  kreditkort   (nedbrydes)   2e  Leveringsadresse  -­‐   udenlandsk   3  Kvieringsside   4a  Email-­‐kviering  –  uden   anbefaling   4b  Email-­‐kviering  – anbefalinger  simpel  liste   4c  Email-­‐kviering  –    anbe-­‐ falinger  kuns+g    intelligens   #1 #3 #1 #5 #3 #3 #3 #1 #1 #1 #3,2 #2
 27. Øvelse  1  –  mulige  nedbrydninger   1a  Administrator  vælger   rabat   1b  Administrator  vælger   periode   2,3a  Tilbudsside  default   sortering  inkl.  menupunkt   4  Fremhævning   3b  Tilbudsside  vælge   sortering   5a  Rabat  ved  flere  stk   6a  Rabat  på  søgelister   5b  Bonuspoint  ved  flere  stk   6b  Rabat  på   produktdetaljer   6c  Rabat  i  nyhedsbrev   #4 #3 #4 #2 #5 #5 #5 #4 #4 #4 Tilbudsside   Produkter  kan  få  +lknyet  særlig  rabat  og  vises  særskilt   i  webshoppen     1.  Administrator  fra  salgsafdelingen  udvælger  et   produkt  +l  at  være  +lbud  og  sæer  periode  og  rabat   2.  Tilbudssiden  +lføjes  +l  websitets  hovedmenu’en  inkl.   blikfang   3.  Tilbudssiden  viser  alle  +lbudsprodukter  sorteret  på   største  rabatprocent  øverst  og  brugeren  kan  vælge   forskellige  sorteringer   4.  Hvis  et  produkt  med  +lbud  har  under  2  dage  +lbage   bliver  det  fremhævet  på  +lbudssiden   5.  Hvis  kunden  køber  mere  end  2  stk  bliver  der  lagt  5%   oven  i  rabaen,  hvis  3  stk  eller  mere  får  kunden  også   bonuspoint   6.  Rabaerne  vises  med  særlig  visuel  fremtoning  på   søgelister,  produktdetaljer  og  i  nyhedsbrevet  
 28. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering Stor indsats Teknik#6 Stor indsats og efterfølgende Den første user story bærer den tekniske byrde for de efterfølgende.
 29. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering Teknik#7 Inputmetode for brugeren Hvordan ser den simple brugergrænseflade ud? Den mere brugervenlige og smarte?
 30. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering 2 s 20 ms Teknik#8 Udskyd performance Hvordan får vi det til at fungere? Hvordan får vi det til at gå hurtigt?
 31. Start Indtast Indsend Kvittering Behandling Registrering PoC Teknik#9 Undersøgelse (en spike) og implementation Ved dårlig forståelse af løsning eller manglende afhængigheder. Et nyt område enten teknisk eller forretningsmæssigt (kaldes også et Proof of Concept eller PoC). Sæt en timebox.
 32. Hvordan  nedbryder  du  en  user  story   der  allerede  er  nedbrudt?    
 33. ØVELSE  2   WEBSHOP   Produktdetaljer    -­‐  Pris  og  leveringsXd   Acceptkriterier:   1. Prisen  uden  moms  beregnes  på  baggrund  af  prisen  med   moms   2. Prisen  u.  moms  afrundes  +l  hele  øre  (fx.  245,45  kr.)   3. Hvis  kunden  vælger  anden  valuta  (EUR,  USD  mv)  hentes   prisen  fra  økonomisystemet.   4. Hvis  prisen  er  over  1.500  kr.  vises  skilt  med  fri  fragt   5. Leverings+d  vises  over  prisen  (fx.  2  dage,  3  uger)   6. Produktets  leverings+d  hentes  fra  lagersystemet  som  antal   hele  dage  fra  dags  dato   7. Hvis  leverings+d  ikke  kendes  vises  ”info-­‐boks”  med  kort   forklaring   8. Kunden  kan  vælge  at  læse  en  længere  forklaring  om   leverings+d  
 34. Vælg  din  egen  User  Story!?   Individuelt  ca.  5  min   Diskutér  resultatet  med   sidemanden  Xl  den  anden   side  ca.  5  min  
 35. Øvelse  2  –  mulige  nedbrydninger   1,2  Pris  uden  moms   3a  Anden  valuta  –   hårdkodet  kurs   3c  Anden  valuta  EUR  –  fra   økonomisystem   4  Fri  fragt.  Bliver  fri  fragt   fratrukket  ordren?   3d  Anden  valuta    USD  mv.  –   fra  økonomisystem   7  Leverings+d  kendes  ikke   5b  Leverings+d  fra   lagersystem  i  dage.  Er  uger   nødvendigt?   5c  Leverings+d  fra   lagersystem  i  uger.     8  Længere  forklaring  af   leverings+d.  Hvem  laver   siden?   3b  Spike:  Hente  valuta  fra   økonomisystem.   #3 #2 #2 #6 #1 #5 #2 #2 #4 Produktdetaljer    -­‐  Pris  og   leveringsXd   Acceptkriterier:   1.  Prisen  uden  moms  beregnes  på  baggrund  af   prisen  med  moms   2.  Prisen  u.  moms  afrundes  +l  hele  øre  (fx.  245,45   kr.)   3.  Hvis  kunden  vælger  anden  valuta  (EUR,  USD  mv)   hentes  prisen  fra  økonomisystemet.   4.  Hvis  prisen  er  over  1.500  kr.  vises  skilt  med  fri   fragt   5.  Leverings+d  vises  over  prisen  (fx.  2  dage,  3  uger)   6.  Produktets  leverings+d  hentes  fra  lagersystemet   som  antal  hele  dage  fra  dags  dato   7.  Hvis  leverings+d  ikke  kendes  vises  ”info-­‐boks”   med  kort  forklaring   8.  Kunden  kan  vælge  at  læse  en  længere  forklaring   om  leverings+d   #9
 36. Øvelse  1  -­‐  genbesøg   1a  Administrator  vælger   rabat   1b  Administrator  vælger   periode   2,3a  Tilbudsside  default   sortering  inkl.  menupunkt   4  Fremhævning   3b  Tilbudsside  vælge   sortering   5a  Rabat  ved  flere  stk   6a  Rabat  på  søgelister   5b  Bonuspoint  ved  flere  stk   6b  Rabat  på   produktdetaljer   6c  Rabat  i  nyhedsbrev   3c  HURTIG  Xlbudsside!   3d  Smart  valg  af  sortering   #4 #3 #4 #2 #1 #5 #5 #1 #1 #1 Tilbudsside   Produkter  kan  få  +lknyet  særlig  rabat  og  vises   særskilt  i  webshoppen     1.  Administrator  fra  salgsafdelingen  udvælger  et   produkt  +l  at  være  +lbud  og  sæer  periode  og   rabat   2.  Tilbudssiden  +lføjes  +l  websitets  hovedmenu’en   inkl.  blikfang   3.  Tilbudssiden  viser  alle  +lbudsprodukter  sorteret  på   største  rabatprocent  øverst  og  brugeren  kan  vælge   forskellige  sorteringer   4.  Hvis  et  produkt  med  +lbud  har  under  2  dage  +lbage   bliver  det  fremhævet  på  +lbudssiden   5.  Hvis  kunden  køber  mere  end  2  stk  bliver  der  lagt   5%  oven  i  rabaen,  hvis  3  stk  eller  mere  får  kunden   også  bonuspoint   6.  Rabaerne  vises  med  særlig  visuel  fremtoning  på   søgelister,  produktdetaljer  og  i  nyhedsbrevet   #8 #7
 37. Tre  udfordringer   1.  Overblik  over  backloggen   2.  Prioritering  af  user  stories   3.  Kommunika+on  om  backloggen  
 38. Jeff Patton Jeff’s book
 39. usage sequence release 1 release 2 release 3 Walking skeleton Body big activities smaller steps light weight personas summarizing ordered tasks Must have Nice to have hp://jpaonassociates.com/wp-­‐content/uploads/2015/03/story_mapping.pdf    
 40. #1 HANDLINGER I EN PROCES #4 OPERATIONER #2 SIMPEL KOMPLEKS #3 VARIATIONER I DATA #5 FORRETNINGSREGLER #6 STOR INDSATS #7 INPUTMETODE FOR BRUGEREN #8 UDSKYD PERFORMANCE #9 UNDERSØGELSE (SPIKE ELLER POC) Nedbrydning  og  user  story  map  
 41. Et  User  Story   Map  
 42. Et  User  Story   Map     Prioriteret  og   inddelt  i   releases   Releases   Ver1   Ver2   Later  
 43. God  fornøjelse  med  nedbrydningen!   Jesper  Thaning  –  jt@bestbrains.dk    
Publicité