Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Predavanje change management

  1. Kako pobediti konkurenciju i prodavati u vreme krize Abtract Beograd, 24.08.2015.
  2. Promene
  3. Šta se dešava kada se ne uvode promene?
  4. U krizi si kada: üNe možeš da promeniš neke okolnosti üNe uspevaš da promeniš neke okolnosti üNe znaš da odgovoriš na neke okolnosti Paraliza Odgovor ü Promeni okolnosti ü Promeni percepciju okolnosti
  5. Jedina reakcija: pasivnost! A sve do prošle godine je funkcionisao... Možda će proći samo od sebe... Možda mi fali samo jedna dobra... Starost je prokleta, više ništa ne može da se uradi...
  6. Radikalna inovacija, rešenje problema, stvaranje novog tržišta Usavršavanje proizvoda Ali ko zna da odovori na krizu, pobedjuje sve!
  7. Svaki dan svet oko nas se menja, ali se mi bojimo promena Zašto? Do sad nam je išlo dobro. Zašto onda da menjamo? U ovakvoj krizi samo nam fali još da eskperimentišemo Naša konkurencija ne uvodi promene, a mi treba to da radimo? Ako uvedemo promenu i ako ne ispadne dobro, ko će platiti?
  8. Koji? Nemamo novac, niti možemo da investiramo u istraživanje tržišta, ali imamo samo jedan resurs koji moramo da iskoristimo što bolje
  9. Kolektivna provera üKoje su osnovne promene koje su se dogodile u našem sektoru u poslednjih pet godina? üKako se promenio stav naših klijenata? üDa li se promenila strategija ili praksa naše konkurencije?
  10. Makedonska, 30/6 Belgrade - Republic of Serbia Biagio Carrano biagio@eastcom.it
Publicité