Publicité
4. Tehnicko crtanje_.docx
4. Tehnicko crtanje_.docx
4. Tehnicko crtanje_.docx
Prochain SlideShare
Crtanje tehnickog crtezaCrtanje tehnickog crteza
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

4. Tehnicko crtanje_.docx

  1. Специфичности техничких цртежа у машинству Техничка документација представља основни начин споразумевања у техници. Она садржи: -текстуални део (разне прорачуне за израду неког дела, уређаја или машине). -графички део (све цртеже по којима се израђује и склапа неки уређај). Технички цртеж је основни документ према коме се израђује неки део, машина или уређај. При изради техничких цртежа потребно је придржавати се стандарада- низа правила која важе у читавом свету Технички цртежи се деле према начину приказивања и према намени. Према начину приказивања деле се на: -ортогоналне цртеже (предмет се приказује у више пројекција) -аксонометријске цртеже (предмет се приказује у три димензије). Према намени деле се на: -радионичке цртеже (приказују део уређаја или предмета) -склопне цртеже (приказују цео уређај или предмет) -монтажне цртеже (приказују начин склапања делова).
  2. Котирање у машинству Котирање је обележавање мера на техничком цртежу. За котирање се користе танке пуне линије. Елементи котирања су: главна котна линија, помоћна котна линија, котна стрелица и котни број. Правила код котирања: -главна и помоћна котна линија се цртају танком пуном линијом; -главна котна линија се црта паралелно са контуром предмета; -прва котна линија се црта на растојању од 11мм у односу на последњу ивицу предмета, а свака следећа на растојању од 8 мм у односу на ппоследњу ивицу предмета; -знак Ø се исписује испред котног броја када је на цртежу приказан предмет ваљкастог облика; -котне линије се завршавају стрелицама; -врх котне стрелице мора да додирује помоћну котну линију и не сме да прелази помоћну котну линију. Пресеци и упрошћавања у техничком цртању Пресецима се приказује унутрашњост предмета који имају сложенији облик- Постоје: уздужни, попречни, делимични и четвртински пресек. Предмет се при цртању пресека пресеца једном замишљеном равни, па се предњи део одбаци а остатак се црта у ортогоналној пројекцији. Пресек се означава дебелом линијом црта-тачка-црта. У машинству се због сложеног изгледа појединих елемената, машина и механизама користи се упрошћавање помоћу симбола. Упрошћено се цртају следећи машински елементи: -навоји код завртња и навртке; -опруге; -зупчаници; -ланчаници; -каишници.
  3. Просторно приказивање предмета За просторно приказивање предмета се користе аксонометријске пројекције (предмет се приказује у три димензије). Постоје: -коса пројекција (бочна страна има нагиб од 45⁰) -диметријска пројекција (бочна страна има нагиб од 42⁰, а предња нагибод 7⁰) -изометријска пројекција (и бочна и предња страна имају нагиб од 30⁰). Ортогонална пројекција Ортогонална пројекција је врта пројекције код које се све тачке предмета пројектују нормално (под углом од 90⁰) на једну или више пројекцијских равни. Предмет се посматра са више страна тако да се у свакој пројекцији приказују две димензије предмета. Називи пројекција су: -хоризонтлана пројекција (поглед одозго) -вертикална пројекција (поглед спреда) -профилна пројекција (поглед са стране).
Publicité