Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2016-04-29 Insight_magasin_web

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
> SNYD JER SELV
	 - eller udnyt mulighederne 		
	 for transparente it-priser.
	 Side 6
> GULD VÆRD
Få outsourcing-kontrakt...
2
Man må forstå it,
for at forstå
mulighederne
LEDER
Det har aldrig været vig-
tigere for en erhvervsleder
at have en opda...
3
Digitalisering
ændrer
spillereglerne
For første gang inkluderer konsulentfirmaets årlige
”Digital IQ Survey” nu også Dan...
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Outsourcing og offshoring
Outsourcing og offshoring
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à 2016-04-29 Insight_magasin_web (20)

Publicité

2016-04-29 Insight_magasin_web

 1. 1. > SNYD JER SELV - eller udnyt mulighederne for transparente it-priser. Side 6 > GULD VÆRD Få outsourcing-kontrakten rigtig fra start. Side 12 > SVARET BLÆSER I SKYEN Hvem har ansvaret for, at forretningen kører? Side 15 INSIGHTOM IT. FOR LEDERE. Udgivet af GlobalConnect A/S • April 2016
 2. 2. 2 Man må forstå it, for at forstå mulighederne LEDER Det har aldrig været vig- tigere for en erhvervsleder at have en opdateret for- ståelse af it. Nye digitale muligheder væl- ter frem og bringer ikke bare nye forretningsmuligheder, men også nye forretningsfor- mer og -processer. Samtidig åbnes døren for lavere driftsomkostninger og større skalerbarhed. Udviklingen skaber også en stribe nye udfordringer. Man skal reagere hurtigere på forandringer end nogensinde før og samtidig navigere i en stigende komplek- sitet. Det kræver flere og mere strategiske it-ressourcer, og at man har styr på data og sikkerhed. I dag er it så integreret i alle led af enhver branche, at det giver en klar konkurrence- fordel at mestre området. Det er derfor, vi lancerer Insight. Her vil vi sætte it i et forretningsmæssigt perspektiv. Du får indspark fra eksperter, succes-cases og håndgribelige råd. Vi ser blandt andet på, hvordan de nye muligheder skaber en helt ny diskussion om, hvem der reelt har ansvaret for, at forretningen kører. Derfor er Insight også for dig, der ikke har et visitkort, hvor der står it. Vi håber, magasinet vil hjælpe dig til at få overblik og indblik. For den der forstår it, forstår at gribe mulighederne. God læselyst. Søren Peters, GlobalConnect A/S Udgivet af GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Tåstrup Chefredaktion Birgitte Hagsholm Andersen (ansvarshavende) birgitte.andersen@globalconnect.dk Nicolai Eilstrup nicolai.eilstrup@globalconnect.dk
 3. 3. 3 Digitalisering ændrer spillereglerne For første gang inkluderer konsulentfirmaets årlige ”Digital IQ Survey” nu også Danmark. Undersøgelsen, der kører på ottende år, tager den digitale tempera- tur på virksomheder verden over, herunder parathed og benchmarks. Danske virksomheder har digitalise- ring højt på agendaen, men teknologien gør knuder. 75 procent nævner forældede systemer som en udfordring, lige som manglende integration af data på tværs er en væsentlig hæmsko. Offensivt værktøj Disse data fortæller, at danske virksomheder er nødt til at gøre deres hjemmearbejde, forklarer Esben Toft. ”En virksomhed køber et avanceret digitalt system, men kan ikke få processerne til at fun- gere ordentligt. Læren er, at når man går i gang med nye digitale løsninger, skal det tekniske fundament være på plads. Det gælder it-arkitektur, datahåndtering og sikkerhed.” Der er også en anden grundlæggende ting, der er ved at komme på plads: Ledelsens mindset. ”I en årrække var digitalisering forbeholdt agile opstartsvirksomheder, der ikke har en analog og procesmæssig arv og derfor kan tænke deres digitale forretningsmo- del op fra bunden. Men digital transformation er for alvor ved at bundfælde sig som en væsentlig konkurrenceparameter i dag, og en afgørende i morgen. Det betyder, at teknologi ikke længere kun er et middel til effektivisering og administration. Det er et offensivt værktøj til at udvikle nye digitale forretningsmodeller og derfor et værktøj til at erobre markedsandele og mere omsætning.” Mange muligheder Samtidig er det nødvendigt at være i offensiven, fordi spillereglerne har ændret sig. ”Digitalisering er jo en kæmpe ‘equalizer’ i markedet. For få år siden ville Big Data og analyser kræve store investeringer og dyre licenser. I dag kan du købe det som en skaler- bar service med cloud-løsninger, og væksten vil fortsætte i den retning.” Dermed giver det heller ikke altid mening for virksomheder at køre videre med et traditionelt datacenter inhouse. ”Udviklingen går i retning af, at man outsourcer. Der er de traditionelle fordele med stordrift og fleksibilitet, men også fordi digitalisering stiller større krav til datacenter, idet der stilles krav til blandt andet skaler- barhed, høj it-sikkerhed, høj oppetid og hurtig reaktionsevne. Den optimale løsning kommer an på virksomheden, fordi der er så mange muligheder for at kombinere forskellige faktorer som loka- tion, hardware og cloud-services.” ”I Danmark er vi rigtig gode til at lægge strategier og planer, men derimod har vi sværere ved implementering og opfølgning. Det er rigtig ærgerligt, fordi det er her, du får gevinstrealiseringen,” siger Esben Toft, Partner og Head of Digital Transformation hos PwC. FIRE GODE RÅD Kompleksitet er en gennemgående udfordring med den omsiggribende digitalisering. PWC har formu leret 10 nødvendige indsatsområder for ledelsen i en virksomhed, der tumler med digitalisering, og her er et kvalificeret sammenkog. LEDELSEN SKAL GÅ I FRONT De ansvarlige for digitale aktiviteter er med på højeste beslutningsniveau, hvor teknologien er en integreret del af det strategiske arbejde. Titlen ”Chief Digital Officer” er ved at materialisere sig. INVESTERING OG OPFØLGNING Alle investeringer i digital teknologi er med henblik på konkurrencefordele. Virksomheden skal have en konstant forløb med forberedelse, planlægning, eksekvering og evaluering for de digitale processer. ÅBENHED OG SAMARBEJDE Virksomheden bør søge dialog med eksterne kræfter over en bred kam for at følge med i den teknologiske udvikling og finde nye samarbejdsformer. SIKKERHED I FOKUS Den stigende digitalisering øger virksomhedernes eksponering, og der bør arbejdes proaktivt og fortløbende med at planlægge og evaluere sikkerhedshændelser.
 4. 4. 4 HOLD KAFKA UDE AF DIREKTIONS- GANGEN En rigid it-infrastruktur skaber frustration. Og frustration skaber bestyrelser, der dikterer outsourcing-valg, chefer der køber it-løsninger udenom it-chefen, og det der er værre. Ring til os på 77 30 30 01, før det bliver kafkask. AGILE VIRKSOMHEDER ER DEN DIGITALE TIDS VINDERE
 5. 5. 5 Over 90 procent af verdenshandlen foregår ad søvejen, og Team Tankers International er eksperter i at transportere stort set alt, der er flydende. ”Det kan være alt fra rapsolie til råolie til kemiske produkter, transpor- teret i tanke, der passer til produktet”, forklarer IT Manager Henrik Borch. Effektivitet og forudseenhed Team Tankers International omsætter for over to milliarder kroner og har 45 skibe på verdenshavene. ”Det starter med salg af en rejse, hvorefter en operatør tager over og sørger for, at skibet kommer fra A til B. Der- til kommer Fleet Managers, der er ansvarlige for alt det tekniske vedrørende skibet, inklusiv vedligehold og sikkerhed. ”Opgaven involverer også en crew manager, der tager sig af de typisk 15-20 søfolk, der er ombord på hvert skib. Hele forløbet kræver overblik og koordinering for at hente gevinsten hjem. ”Det er vigtigt at have medarbejdere, der kender og forstår branchen samt indarbej- dede procedurer.” Den måske allervigtigste egenskab hos Team Tankers International er imidlertid forud- seenhed i en dynamisk verden. ”Vi arbejder konstant med at spotte, hvor der er eller snart udvikler sig et marked. Her gælder det om at holde øje med en række faktorer som geopolitik, verdensøkonomi og ikke mindst shippingbranchen generelt.” En så fleksibel og dynamisk forretningsmodel kræver sin IT, og Team Tankers International er i gang med at implementere den nyeste strategiplan. ”Første del er at gå cloud med Office 365 og Sharepoint Online. Vi har bygget en portal i Sharepoint med vores intranet som landing page. Næste skridt er et dokumentcenter, som derefter fører os til næste fase, en vessel-portal. Her samler vi alle relevante dokumenter for hvert skib, såsom stamdata om skibet, tegninger, inspektioner og compliance. Vi kan bygge økonomiske nøgler ind og alarmer, der fortæller, skibet snart skal på værft.” Fra data til ledelsesinformation Målsætningen hedder Vessel Lifecycle Ma- nagement, hvor Team Tankers International kan følge et skib gennem tid. ”Systemet understøtter hele forløbet fra køb af skibet, ankomst i flåden, daglig drift og til den dag, skibet udfases. Det er et stærkt værktøj.” Netop anvendelsen af data, Business Intelligence, er centralt i Team Tankers Internationals strategi. ”Det gælder om at transformere data til information. Den information skal kunne vendes og drejes lynhurtigt for at kunne vurdere forskellige scenarier. Lige netop det bruger en tradi- tionel analytiker lang tid på at udarbejde. Vores løsning har et grafisk interface, der viser verden, som den ser ud lige nu. Man kan vælge variabler som skibstype, periode eller en bestemt havn et givent sted i verden. Det er, hvad vi vil levere til ledelsen, et konstant opdateret grundlag for rettidige beslutninger”. Succesen kommer imidlertid ikke af sig selv. Først og fremmest skal fundamentet være på plads. ”Det kræver meget data gover- nance og stewardship for at sikre valide data. Vi skal for eksempel sikre os, at vores vareregister ikke staver samme produkt på otte forskellige måder. Derfor har vi udpeget redaktører, som er ansvarlige for de forskel- lige data.” Tid til timeouts Mennesker spiller også en rolle i en anden vigtig forudsætning for succes, forankring. ”Når vi ruller nye løsninger ud, skal vores medarbejdere arbejde på en anden måde, og den tilvænning skal man som it-afdeling ikke undervurdere. Derfor arbejder vi med faste timeouts, hvor vi bruger eksempelvis seks måneder på at forankre løsningen i organisationen. Vi sætter os ved medarbej- dernes skriveborde, og lederen engagerer sig.” Endelig gælder det også om at fokusere på det, man er bedst til. ”Vi fokuserer på IT til udvikling og strategi, mens vi har outsourcet al support og hosting. Her er det vigtigt for os, at tingene kører effektivt og forven- teligt, samt at vores samarbejdspartner kender vores forretning,” lyder det fra Team Tankers International. Team Tankers tænker teknologi med timeouts Transport ad søvejen er en indviklet affære, specielt når det drejer sig om kemikalier. Team Tankers International flytter stort set alt, der kan flyde, med forudseenhed og en sikker it-hånd.
 6. 6. 6 Sådan undgår du at betale overpris for din it-infrastruktur Transparens er en af tidens store tendenser. Lån, forsik- ringer og elektronik er bare tre eksempler fra en lang liste af områder, hvor vi har fået større gennemsigtighed og derfor ofte betaler min- dre. Transparensen og pris- faldene er også nået til it-branchen, men det er langt fra alle virksom- heder, der benytter sig af muligheden for at spare på deres løsninger. Det forklarer Line Ørskov, der er direktør for Quarterly Analytics. Virksomheden er som en del af Zangenberg Group årligt med til at benchmarke mere end 350 danske kontrak- ter for it-infrastrukturaftaler til en samlet værdi på over 3,5 mia. kroner. ”Priserne er især faldet markant på de basisydelser, der udgør en stor del af infra- strukturlaget. Så her er virkelig penge at hente. Men vi ser stadig mange kontrakter, hvor kunder betaler for meget i forhold til markedsprisen. Faktisk gælder det langt størstedelen af de kontrakter, vi bench- marker,” fortæller hun. Ørskov understreger, at pro- blemet er generelt på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse samt i forhold til det offentlige og private. Det efterlader spørgsmålet om, hvorfor det forholder sig sådan. Drop ægteskabstanken Ifølge Ørskov opfatter mange benchmarking som dyrt, hvilket det da også tidligere har været. I dag er der dog tilgang til langt mere data om danske kontraktforhold, så øvelsen er blevet markant billigere, fortæller hun. Derudover handler det om kultur. På mindre end 10 år er priserne på mange standardydelser til it-infrastruktur faldet med mere end 50 procent. Alligevel betaler mange danske virksomheder alt for meget for deres aftaler. Det fortæller Line Ørskov fra Quarterly Analytics. Vi har spurgt hende om, hvordan man undgår at snyde sig selv. “Som it-kunde er man nødt til at glemme tanken om ægteskabet og få øjnene op for, at det er et handelsforhold” 6
 7. 7. 7 ”Mange it-kunder snakker om leverandør- forholdet som at indgå et ægteskab. Der hersker en vi-snakker-bare-om-tingene- kultur, men lige netop dét får man yderst sjældent gjort, når det gælder priser. Som it-kunde er man nødt til at glemme tanken om ægteskabet og få øjnene op for, at det er et handelsforhold,” forklarer Ørskov. Hun anbefaler, at alle virksomheder ind- skriver prisreguleringsmekanismer i deres aftaler og holder sig parate til at starte en dialog med deres leverandør. Ellers ender man med at betale langt over markedspris. Faktisk – fortæller hun – er det en dialog langt de fleste leverandører hilser velkom- men. ”Leverandører er selvfølgelig interesserede i at holde deres kunder glade og sammen udvikle kundernes forretninger. Det her handler langt hen af vejen om at modne markedet, og det er i alles interesse,” fortæller Ørskov. AGILE VIRKSOMHEDER ER DEN DIGITALE TIDS VINDERE TAG TESTEN: HVILKEN OUTSOURCING-MODEL ER RIGTIG FOR JER? Brug 5 minutter med GlobalConnects Outsourcing Indicator og få et overblik. Se www.globalconnect.dk/indicator 3 ANBEFALINGER For at sikre, at man ikke betaler overpris for sin it-infrastruktur, er der ifølge Line Ørskov tre punkter, enhver virksomhed bør forholde sig til. VID, HVAD DU KØBER OG HVORFOR Det er vigtigt at forstå, hvad du køber, og at du sikrer, at alle ydelser lever op til jeres behov. Vær især opmærksom på de ekstra-elementer, I køber ud over standardleverancen. Fx større kapacitetsfleksibilitet eller krav til hvor datacentret skal ligge; det kan nemt fordoble prisen på en aftale. KEND MARKEDSPRISERNE Følg med i prisudviklingen og indgå en aftale til markedspris. DOKUMENTÉR, HVAD DU KØBER Dokumentationen skal være velbeskre- vet gennem hele kontraktforløbet; det gælder alt fra policy-styring til sikkerhed. Når en ydelse ikke er doku- menteret, bliver det svært at få andre leverandører til at byde ind på den. Det er især vigtigt i forhold til de lidt længere kontrakter. Brug 5 minutter med GlobalConnects Outsourcing IndicatorBrug 5 minutter med GlobalConnects Outsourcing Indicator og få et overblik. Se www.globalconnect.dk/indicatorwww.globalconnect.dk/indicator
 8. 8. 8 Fra fiber til forretning Analysefirmaet Gartner kalder udfordringen ”Bimodal IT”, hvor virksomheden skal be- væge sig på to måder, lineært og eksplosivt. Det lange seje træk handler om stabil og billig drift. Samtidig skal it imidlertid også anvendes offensivt i hele værdikæden, til nye produkter og forretningsmodeller. For- mår virksomheder ikke at håndtere denne dobbelte bevægelse, risikerer de at blive disruptet af nye virksomheder, der er født digitale og dermed offensive. Hele værdikæden Det er denne komplekse virkelighed, GlobalConnect hjælper virksomheder med at håndtere. ”it griber ind flere og flere steder i værdikæden hos vores kunder, og vi vil være med hele vejen. Derfor kan vi understøtte kundens behov i alle led, fra grundlæggende infrastruktur over effektive løsninger helt ud til slutbrugernes skærme,” forklarer Senior Group Manager Christian Arentoft med ansvar for drift af netværk og datacentre hos GlobalConnect. Denne enkle vision kræver et komplekst setup. ”Vi skal kunne håndtere alt, hele vejen fra vores fiber til kundens forretning. Det betyder imidlertid ikke, at vi overtager det hele, men vi hjælper kunderne med at flytte fokus fra den daglige drift af en it- løsning til at tænke offensivt og innovativt. Specielt hvad angår nye tiltag over for deres kunder,” siger Christian Arentoft. En velsmurt maskine Derfor handler outsourcing af den daglige drift om kompetencer og mest af alt stabilitet. Kunden skal kunne sove roligt om natten, siger Michael Falck, Director of Operations og dermed ansvarlig for drift af outsourcing-aftaler. ”For kunden gælder det om at have en velsmurt maskine, der kører uanset hvad. Du ved, hvor du har os. Det er vores fundament, højkvalitetsløsninger, der er til at stole på, og det gør os dermed også i stand til at lægge værdi ovenpå og hjælpe vores kunder med at blive endnu bedre.” For at give kunderne en god nattesøvn kræver det en effektiv organisation indrettet på outsourcing. ”Vi har et meget højt procesniveau og certificeringer til de nyeste produkter. Det er meget vigtigt i et dynamisk og komplekst miljø, hvor der ikke tillades fejl. Vi arbejder med et fælles sprog og terminologi for at sikre sammen- hæng og stabilitet.” Kend kunden Men det interne fodslag er ikke nok i outsourcing. Som en velsmurt del af outsourcing-maskinen skal medarbejderen også kunne bevæge sig ind i kundens verden, siger Michael Falck. ”Noget af det, vores kunder går allermest op i er, at vores medarbejdere kender deres forretning. De skal være helt ned i processerne, så de forstår kundens behov for support og rådgivning. Det kan ikke certificeres, men er lige så vigtigt.” Derfor handler teknologi, trods alle omvæltningerne, stadig om mennesker og samarbejde. ”Du kan ikke adskille it fra resten af forretningen, tværtimod, og derfor gælder det om at have de rette strategiske partnerskaber. Hvor du både får sikkerheden med always-on samt værktøjerne og rådgivningen til at gøre forretningen mere konkurrencedygtig med teknologi,” lyder det fra Christian Arentoft. Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup It er ikke, hvad det har været. En gang var det kun et spørgsmål om drift og optimering, men i dag skal teknologi være en integreret del af forretningen og dermed fremtiden. OM GLOBALCONNECT GlobalConnect startede i 1998 med at bygge effektive fiberforbindelser og er i dag en vital del af Danmarks digitale infrastruktur. GlobalConnect hjælper med at integrere infrastruktur i private og offentlige organisationer og er nu en del af løsningen, når forretnings- kritisk it-drift skal sikres og optimeres. Dansk Cloud Rådgivning, certificering, dokumentation, dansk support, sikkerhed Managed Services Netværks- løsninger 3. parts applikationer 3PEget Fibernet Danske Datacentre
 9. 9. 9 100%DanskCloud 13.000km fibernet Danmarksstørstenetværk 13.000m2 datapark = 1.5 fodboldbane Hastighed 400 Gbits/s 9 38Topsikrededatacentre Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup CO 2 venligt frikølean- læg der udnytter udetemperaturen 33%af Danmarks internettrafik går gennem GlobalConnect Aarhus København Albertslund Skejby Kolding Odense Hamborg Nørre Nebel Taastrup
 10. 10. 10 HVEM TAGER TELEFONEN I SKYEN? Globaliserede cloud-løsninger er lykken. Lige indtil den dag noget skal justeres eller fixes. For hvem ringer I så til? Hvem tager telefonen og tager ansvaret? For flere kedelige spørgsmål, ring til os på 77 30 30 01. AGILE VIRKSOMHEDER ER DEN DIGITALE TIDS VINDERE
 11. 11. 11 Er vi (stadig) lemminger? 11 Det er et markant fokusskifte, der er sket i it-branchen over de sidste år. Fra de komplekse in-house-løsninger og tilsvar- ende store it-afdelinger til dagens trend med at outsource mest muligt. De fleste vil hævde, at vi er blevet klogere. Det er Søren Peters ikke tilbøjelig til at være enig i. Han er direktør for out- sourcing i GlobalConnect og har som mangeårigt medlem af it-branchen været førstehånds- vidne til kursskiftet. Ifølge ham er mange virksomheder godt i gang med at gentage fortidens fejl, bare med omvendt fortegn. ”Der er åbenlyse problemer ved datidens tilgang og ligeså åbenlyse fordele ved cloud og standardisering. Men alt for mange kaster sig lidt for kritikløst over de nye muligheder. Man er som lemminger drejet væk fra den ene kant, bare for at sætte kurs mod en anden; man er ved at skabe nogle helt nye problemer for sig selv,” siger Søren Peters. Sulten har taget over Baggrunden for udtalelsen skal findes tilbage i 90’erne og systemerne, man dengang byggede. ”De store monolitsystemer virkede. Men de var også dyre, svære at ændre og blev ofte en stopklods for forretningen. Samtidig må man nok indse, at mange it-afdelinger ikke altid opførte sig som om, de var til for forretningen. Det har slidt voldsomt på tålmodighed og goodwill i forhold til resten af organisationen,” fortæller Søren Peters. Konsekvensen ser han i dag, hvor beslutninger om out- sourcing i mange virksomheder dikteres af ledelser og bestyrelser. Herunder konkrete leverandør- og teknolo- givalg. Samtidig pibler uautoriserede standardløsninger mange steder frem nedefra, blandt medarbejdere der har mistet tålmodigheden med it-afdelingen. ”Sulten efter de nye muligheder har taget over for den sunde fornuft. Der er ingen egentlig plan. Problemet er, at den nye distribuerede verden er svær at manøvrere i. Her er ingen lette løsninger, hvor forjættende tanken end kan være,” siger Søren Peters. Bivirkninger ”Cloud og standardisering er ikke vidunderpiller uden bivirkninger, og de kan ikke ordineres til alt. Det tror jeg egentlig, at 99 procent af alle it-chefer vil give mig ret i. Det afspejles bare ikke i de beslutninger, vi ser, der bliver taget i mange virksomheder,” siger Søren Peters. ”Hvordan sikrer man for eksempel en “varm linje” at ringe til, hvis man har flyttet alle servere ud på en cloud-service uden kendte SLA’er? Hvad sker der, når den er nede? Må man bare pænt vente på, den kommer op igen? Hvem kontakter man for status? Hvad hvis løs- ningen kræver tilpasninger? Kan man det? Alt for mange har købt standardiserede løsninger og en dag indset, at de ikke kan tilpasses godt nok,” siger Søren Peters. Han mener, at man er nødt til at gøre mere ud af at forstå perspektiverne i de beslutninger, man tager. På den måde får man sat nogle langsigtede krav til sine løsninger og leverandører i stedet for alene at fokusere på pris, leverandør-brands og lignende. ”Man er nødt til at være kritisk og skabe nogle helt rene snitflader i forhold til sine kontrakter. Samtidig skal man sætte klare krav og spilleregler internt. Som ledelse har man et ansvar for at tage dialogen med sin it-afdeling og ikke blot skubbe krav videre. Man må sætte nogle forretningsmæssige mål, der understøt- ter udviklingen, men ikke diktere konkrete it-løsninger eller teknologivalg. Ellers bliver det svært at undslippe lemminge-effekten,” fastslår Søren Peters. I 90’erne ville alle virksomheder have store, specialdesignede it-systemer. I dag løber alle den modsatte vej; efter cloud og standardløsninger. Ifølge en it-mand, der har været med hele vejen, har vi bare ikke lært den virkelige lektie.
 12. 12. 12 Man kunne godt frygte, at det var dømt til at ende i en omgang højtflyvende juristeri: At sætte to af Danmarks fremmeste jurister på it-området sammen for at diskutere it-kontrakter. Insight tog chancen, og det kom der nogle værdifulde opfordringer til det danske erhvervsliv ud af. De to er Marianne Søgaard fra Kammeradvokaten og René Thornfeldt fra Accura. Søgaard har stor erfaring med udbud af større it-kontrakter med særligt fokus på drift og styring samt langvarige forhandlingsforløb, mens Thorn- feldt fremhæves af rating-bureauet Legal 500 som en ledende figur inden for it-ret i Danmark. Mødet bar langt fra præg af mangel på pointer og holdninger, så vi lader advokaterne få ordet herfra. Marianne Søgaard: For mig at se, er kontrakten det mest værdifulde i en outsourcing- aftale. Kontrakten beskriver, hvad man skal modtage og til hvilken pris. Det er det forkerte sted at spare og acceptere uklarhed, men det er alligevel den situation, mange havner i. Man tror, man kan spare nogle penge ved at holde sig til standardkontrakter og stan- dardbilag – problemet er bare, at der ikke findes en standard, hvor one size fits all. René Thornfeldt: Jeg er meget enig. Problemet bliver, at man ender med at betale for noget, man ikke har brug for. Desuden bliver SLA’en alt for åben for tolkning. Det er kritisk, for den dag der er problemer, har leverandøren helt sikkert en anden opfattelse af virkeligheden end kunden. Og at skulle slås med de her uoverensstemmelser, der opstår hen af vejen, bliver helt sikkert dyrere i advokatregninger end at gøre det ordentligt fra start. Danske virksomheder misrøgter alt for ofte det kontraktlige, når de outsourcer it. Meldingen kommer fra to af Danmarks førende advokater med speciale i it. De slår fast, at forsømmelserne koster dyrt. Guldet ligger i kontrakten
 13. 13. 13 Marianne Søgaard: Man er ganske enkelt nødt til at køre den rigtige proces. Det vil sige, man skal foretage en ordentlig analyse af behov og krav – også de juridiske. Derefter skal man tilpasse en standardkontrakt ordentligt til analysen eller alternativt bygge kontrakten op fra bunden. Jeg vil mene, at en meget stor del af værdien af en kontrakt skabes ved en ordentlig foranalyse; jo bedre den er, jo mere får man ud af aftalen. Hvis man prøver at justere på et paradigme eller en kontrakt, man har hentet fra en anden sammenhæng uden den rigtige foranalyse, kan det blive svært at nå et godt resultat. René Thornfeldt: Det sikrer kort og godt, at man ikke kommer til at betale for noget, man ikke har brug for. Derfor er det også vigtigt, at man i analysen definerer forretningsmæssige mål. Der skal kort og godt være fokus på slutbrugeres krav og hårde, målbare KPI’er. Mange behandler det forretningsmæssige som en ø i forhold til it-kontrakter, men det skal bindes tæt sammen. Marianne Søgaard: Jeg er for så vidt enig. Det er dog nemmere i private virksomheder. I det offentlige kan det være en anden historie. Her følges kundens mange systemer ikke nødvendigvis ad, fordi indkøbene er foretaget på baggrund af forskellige udbudsprocesser. Så den luksus at kunne se tingene samlet, har man ikke her. Men vi vil gerne lægge vægt på, at man så vidt muligt skal granulere sine kontrakter, så man i det mindste på kontraktniveau kan sikre sig nogle muligheder ved markedsændringer. René Thornfeldt: Det fortæller vi også vores kunder. Alle kontraktens enkeltdele skal optimalt set være likvide, konkurrenceudsatte og substituerbare. På den måde kan man bruge sin kontrakt og de muligheder, der ligger i den for eventuelt at delopsige og genforhandle. Der ligger en kæmpe værdi i at gennemføre en uformel benchmark-proces, hvor ydelser og vilkår sammenlignes med tilsvarende fra en alternativ leverandør. Dette sammenligningsgrundlag kan bruges som forhandlingsoplæg og ultimativt anvendes som et alternativt tilbud. Alle virksomheder burde faktisk fastsætte én gang om året, hvor alle outsourcing-kon- trakter italesættes – her er der store penge at spare. Således var ordene. Både Søgaard og Thornfeldt mener, at udfordring- erne gælder på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse. Derudover er det i såvel det private som det offentlige, at der guld at hente i kontrakterne.
 14. 14. 14 Økonomer er enige om, at moderne outsourcing startede med supply chain management i 1980’erne. Allerede den gang lagde glo- baliseringen pres på virksomheder til at uddelegere aktiviteter, der ikke var tilstrækkelig værdigivende. Derfor begyndte man at samar- bejde horisontalt med andre led i værdikæden som leverandører og fandt dermed en stadig leveringsdygtig kilde til ny produktivitet. Men reelt kan behovet for outsourcing spores helt tilbage til 1776, da den moderne markedsøkonomis fader, Adam Smith udgav hovedværket ”Wealth of Nations.” Heri fortæller han om kompara- tive fordele som en iboende forudsætning for frihandel og dermed økonomisk vækst. Enhver aktør i markedet bør fokusere på sine kernekompetencer og overlade resten til andre. Spoler vi frem til 2016, er behovet for det rigtige outsourcing-snit større end nogensinde. Globaliseringen er accelereret takket være internettet, der per definition arbejder horisontalt og konstant ned- bryder traditionelle markedsbarrierer. Den seneste udvikling med Big Data og kunderejser forstærker behovet for kunne agere agilt med andre aktører i værdikæden. Derfor er outsourcing ikke længere nice-to-have, men en nødvendig realitet. “Infrastruktur er blevet en kapacitet, der er rykket ud af it-afdelingerne, og it-chefen kan ikke længere gå ned i serverrum- met og sparke til rack’et. Sådan er det ikke mere. Infrastruktur skal være praktisk, fleksibel og hurtig. Virksomhederne gider ikke bruge tid på antallet af servere, det skal bare køre,” siger outsourcing-ekspert Henrik Ringgaard Pedersen fra PA Consulting til Computerworld på baggrund af undersø- gelsen ”It Outsourcing Study 2016 Nordics.” Det betyder også, at det danske outsourcing-marked er modnet i de senere år, skriver Computerworld. Der er blevet luget ud mellem leverandørerne, der nu skal levere, hvad der er aftalt i kontrak- terne. Samtidig er det oprindelige incitament, besparelser, rykket ned som nummer tre på listen over grunde til at outsource. I dag vejer adgang til ressourcer og fokus på kerneforretning tungere hos danske virksomheder, fordi it og outsourcing er strategiske faktorer. Men ét er at have en målsætning, noget andet er at føre den ud i livet, og danske virksomheder kan godt blive bedre, siger PA Consulting. ”Leverandørudvælgelse og sourcing-strategier er vi blevet ret gode til. Der, hvor det halter lidt, er, når det handler om kontraktstyring/governance og ændringer i systemerne. Men det er også relativt nye arbejdsopgaver i it-afdelingen.” Samme konklusion er man nået til hos konkurrenten PwC, hvor Part- ner og Head of Digital Transformation Esben Toft påpeger, at når det kommer til digitalisering, kan danske virksomheder godt blive bedre til eksekvering og opfølgning - de afgørende faser, hvor gevinsten ved hele øvelsen skal hentes hjem. Outsourcing er lige så gammelt som markedsøkonomien, og ingredi- enserne til succes er lige så klassiske: Strategisk overblik og hårdt arbejde. Det er et af tidens hotteste management-begreber, men i virkeligheden går princippet med outsourcing mange år tilbage. Sucessens ingredienser: Strategisk overblik og hårdt arbejde 14
 15. 15. 15 Skyhøjt ansvar Du er ikke klar over, hvad noget er værd, før du mister det. Denne kliché har også sin berettigelse i erhvervslivet, hvor en stadig større del af forretningen er afhæn- gig af it. ”Digital teknologi bringer mange fordele med sig, ikke mindst økonomisk. Når man overvejer sourcing- muligheder, skal der være fuldstændig styr på de missionskritiske elementer. Hvem har ansvaret for de forskellige ting, virksom- heden eller leverandøren? Og hvordan er det specificeret?” lyder det fra Lars Lastein, CSO hos GlobalConnect. Danske virksomheder har fokus på cloud computings åbenlyse fordele som produkti- vitet og fleksibilitet, men der er lige det med ansvaret, siger Lars Lastein. ”Du kan lægge rigtig meget ud i skyen. Det er smart, nemt og billigt. Det har store amerikanske udbydere brugt rigtig mange marketing- kroner på at slå fast, og nu snakker bestyrelserne om de forjættede platforme. Men bestyrelsesmedlemmerne skal være klar over, at man er i færd med at flytte rundt på noget yderst forretningskritisk. It-systemer er ikke altid lige spændende fra et ledelsesperspektiv, men faktum er, at enhver virksomhed i dag er mere afhængig af driften, end man ønsker at tro.” Tab overrasker En simpel øvelse er at regne på, hvor meget virksomheden taber for hver driftsforstyr- relse. ”Særligt de indirekte omkostninger for at indhente produktionstabet vil for- mentligt overraske”, siger Lars Lastein. ”I dag er det ikke kun de store virksomheder, der reagerer voldsomt på driftsforstyrrelser. Hos en af vores store kunder, Danish Crown, er det absolut forretningskritisk for den optimerede produktion. Men også mindre virksomheder må konstatere, at hvis driften fejler, så stopper alt, og effektiviteten fosser ud. For fem år siden løb man en kalkuleret risiko for at holde investeringerne nede. Det hører man ikke så tit længere.” Det er denne forretningskritiske virkelig- hed, virksomheder bør indrette sig på. Ansvaret skal defineres og placeres, i og uden for virksomheden, siger Lars Lastein. ”Når du som it-chef indgår en aftale med en leverandør, repræsenterer du aktionærer og bestyrelse. Derfor skal den øverste ledelse også være ansvarlig, og det vil sige involveret. Men opgaven, og dermed ansvaret, er ofte placeret længere nede i organisationen, hos en it-chef, der måske refererer til økonomidirektøren. De taler ikke nødvendigvis samme sprog. Hvordan forstår topledelsen de meget reelle risici, valg af teknologi i almindelighed og sourcing i særdeleshed indebærer?” Leverandør med hånden på kogepladen Virksomheden skal imidlertid tænke sig endnu bedre om, når det gælder an- svar uden for virksomhedens mure, hos leverandører og samarbejdspartnere. ”Du bør spørge dig selv, hvad det er for nogle mennesker, du vil have til at drive dine it- services. Hvad er deres opgaver og pligter, og hvor stopper de? Hvilken samarbejdspart- ner får dig til at sove roligt om natten?” Derfor kræver aftaler med eksterne partnere en metodisk og ansvarlig tilgang fra virksomheden, forklarer Lars Lastein. ”Du skal have de grundlæggende taktikker på plads. Hvis du for eksempel single- sourcer, det vil sige vælger én dominerende leverandør, skal du være sikker på samar- bejdspartnerens kvalifikationer, men også magtforholdet i relationen. Hvor meget betyder I for hinanden, og hvad er incita- menterne? Har leverandøren hånden lige så meget på kogepladen som virksomheden? Er det beskrevet i en gennemarbejdet kontrakt?” På den måde er ansvar for virksomheden som forældrerollen. Man er ansvarlig ved at tænke sig om og gøre alt for at beskytte det mest værdifulde, man ejer. ”Du vil det bed- ste som forælder, og derfor bruger du også masser af opmærksomhed og ressourcer på at få det bedste til dit barn. Det samme gælder for virksomhed og it-systemer.” 15
 16. 16. TAG TESTEN: HAR I VALGT DEN RIGTIGE OUTSOURCING-MODEL? AGILE VIRKSOMHEDER ER DEN DIGITALE TIDS VINDERE Deltag samtidig i konkurrencen om et Apple Watch At vælge den optimale outsourcing-strategi er en kompleks øvelse. GlobalConnects Outsourcing Indicator giver dig et overblik over, hvor I ligger på de væsentligste parametre. Testen tager under 5 minutter. Tag den nu på www.globalconnect.dk/indicator

×