Publicité
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Publicité
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Publicité
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Publicité
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company
Prochain SlideShare
C.V.C.V.
Chargement dans ... 3
1 sur 16
Publicité

Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth company

 1. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company Eksamensafhandling CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen 1/17/2014 Virksomheden MobileTech udvikler og markedsfører software og Apps as a Service, et marked hvor time to market og speed & agility er afgørende. Det gælder om at være first mover. Dette dokument handler om en bestyrelsesformands overvejelser forud for et bestyrelsesmøde. Virksomheden er i krise, og har haft stort negativt cash flow i to år. Likviditeten er stram. Hans overvejelser går på strategien og de udfordringer, som de står overfor. Desuden på bestyrelseskompetencer og eventuelt udskiftning i bestyrelsen og ledelsen. Sluttelig har han overvejelser om bestyrelseskulturen, og om de skal indføre bestyrelsesevaluering. God fornøjelse :-)
 2. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 2 The Landscape of App Economy MobileTech udvikler og markedsfører software og Apps as a Service. De opererer i markedet Mobile Applications and Services Industry, som er en del af ICT Industry1 , hvor vækstraterne er høje, men risici er tilsvarende høje. Udviklingen sker meget hurtigt, produktlevetiden er kort og konkurrencen er meget hård. Salgspriserne er konstant faldende, mens udviklings-omkostningerne kan være høje. Mobile Applications (Apps) tilbydes i dag typisk i en Freemium version, der er gratis for brugerne, samt i en Premium version med større funktionalitet som koster et mindre beløb. Dette udfordrer ofte forretnings- modellen voldsomt, idet indtægterne på Premium skal være så store, at de kan finansiere Freemium, eller også skal indtægterne skabes på anden vis2 . En analog problemstilling er bl.a. belyst i et case studie om ”Værdiskabelse i Sociale Online Communities” i 20103 . Hovedkonklusionen er her, at brugerne er kilden til værdiskabelsen. Det er helt afgørende at få skabt en stor brugergruppe hurtigt og derefter fastholde denne brugergruppes loyalitet. Det kan for eksempel ske ved høj brugerinddragelse, som er relevant for den enkelte bruger, og ved brugernes eget bidrag til funktionalitet og indhold. Systematisk indsamling af data om brugernes adfærd kan så bruges til målrettede reklamer og annoncer, og App’en kan anvendes som salgskanal for produkter samt som marketing og brandingkanal for et firma. Et godt eksempel på dette er Danske Banks meget succesfulde lancering af MobilePay App’en4 . Det er en ”egen designet”, ”egenudviklet” og ”egen drifted App”, som tilbydes gratis til alle, og som har til formål at få kunderne(brugerne) tilbage til banken. Samtidig bruges den i kampen om at tiltrække unge kunder, der kunne blive fremtidens kernekunder, og til at fastholde dem (lock-in). At store konkurrenter som for eksempel Nordea respekterer Danske Banks succes med MobilePay fremgår af deres egen satsning på Swipp App’en. Dette giver firmaer, der udvikler og udbyder Mobile Payment/Banking Apps den udfordring, at de må tilbyde deres App gratis i B2C markedet, for at kunne konkurrere med organisationer som Danske Bank. Alternativt må de gå ind i B2B markedet og f.eks. tilbyde deres produkter og services til kunder som Danske Bank. Men samtidig er det helt afgørende at fastholde meget tæt kontakt til brugerne, der er selve kilden til værdiskabelsen og innovativ udvikling. MobileTech ligner i høj grad det danske firma Unwire5 , der også opererer i Mobile Payment, Ticketing og Messaging markedet. De siger på deres hjemmeside: “While we’re dedicated to creating lasting business value for our clients we don’t see ourselves as a traditional B2B company. We never forget that our clients’ customers are our end-users (in many cases, they’re us). This gives us clarity and simplicity; if they’re happy, our clients are happy, and if our clients are happy, then we’re happy. It’s as simple as that”! Ja, det lyder jo simpelt på papiret, men i praksis er det ikke en helt enkel forretningsmodel. Den stiller ganske store krav til ledelsens og bestyrelsens forretningsforståelse, og til organisationens evne til effektivt at styre forretningen og håndtere både klienter og slutbrugere, så de er tilfredse og leverer den indtjening og vækst, der tilfredsstiller aktionærerne! 1 Information and Communications Technology 2 Chris Anderson, Free: The Future of a Radical Price (2009), se Ref 15. 3 Ture Dahl Børglum, Kandidatafhandling CBS 2010, se Reference 1: http://studenttheses.cbs.dk/handle/10417/1634 4 Se Reference 3-5, bl.a. http://www.business.dk/finans/mobilepay-fejer-swipp-af-banen 5 Se Reference 2 http://www.unwire.com/
 3. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 3 Analyse af MobileTech’s strategiske situation, udfordringer og prioriteter MobileTech er ifølge deres (Hope Ventures!) strategiplan fra 2011 i en vækstfase med forventet exit for Hope Venture i 2015. I en sådan fase er det vigtigt at fokusere på den organiske vækst. Desuden at optimere forretningsprocesser og systemer, tilpasse ressourcer og i det hele taget trimme organisationen til optimalt at udnytte markeds- potentialet. Succeskriteriet for exit er bedst mulig værdiansættelse af selskabet og de typiske KPI’er for dette er: ”Stabil indtjening, stigende markedsandele, stabil kundekreds, stigende marginer samt komplet og velfungerende ledelsesteam”6 i perioden op til exit. Vi er nu i 2013, og MobileTech’s situation er følgende:  Revenue er vokset fra 230 mDKK i 2011 til 244 mDKK i 2013, dvs en stigning på 6 %, mens direct costs i samme periode er vokset 22 %! GM er i samme periode faldet fra 75 % til 71 %!  I 2014 budgetteres med revenue på 340 mDKK, en stigning på 39 % mens direct cost kun stiger 20 % og dermed giver en GM på 75 %!  Toplinievæksten de 2 sidste år har været 2 % (CAGR) og markedet rapporterer 35 % CAGR fra 2012 til 2017!  Penetrering af nye markeder går langsomt – hjemmemarked udgør stadig 85 %.  Mobile SMS udgør 88 % og er sandsynligvis vigende, mens Mobile Payment udgør de sidste 12 %  B2B marked er komplekse projekter med risiko forsinkelser og reduceret margin.  Der er modtaget to store og væsentlige ordrer fra international bank og telco (B2B), som sandsynligvis bidrager til fremtidig revenue- og indtjeningsvækst. Det er vigtige wins, men er også forbundet med store projektrisici og løser ikke kortsigtede udfordringer, tværtimod. 7  B2C marked (consumer up-take) er sløvt og bidrager næppe til vækst de næste år!? 6 Michael Hedegaard Lyng, NKT Holding A/S, CFO’ens historie 7 Omkring risici og projekter - citat Birgit Nørgaard, bestyrelsesformand Pihl & Søn: ”Min erfaring er, at når det går dårligt, går det værre – når det går godt, går det bedre!”
 4. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 4  Kapitaliserede lønomkostning for R&D er vokset fra 18 mDKK i 2011 til 36 mDKK i 2013, hvilket i et high-tech marked lægger stort pres på salg og markedsføring, da produkter forældes hurtigt. Hvis der er tale om lønomkostninger på projekter, er kapitalisering diskutabel!  EBITDA margin er gået fra 12 % ved overtagelsen i 2010 til -9 % i 2013.  Fra et positivt cash flow på 8 mDKK i 2010 slutter 2013 med et negativt cash flow på -45 mDKK.  Medarbejderstaben er vokset fra 181 FTE8 i 2010 til 224 i 2013 og forventes at være 283 i 2014, en stigning på 26 %!  SGA9 omkostninger er vokset fra 0,68 mDKK/FTE i 2010 til 0,82 i 2013 og forventet 0,72 i 2014. Det skal her bemærkes, at en betydelig lønomkostning (R&D) er kapitaliseret som aktiv!  Hope Venture har måttet tilføre 100 mDKK ekstra kapital, hvoraf de 80 mDKK tilført i 2013 må antages at være ekstra ordinære. Det er usikkert om Hope Venture vil tilføre yderligere kapital. Konklusionen på denne overordnede økonomiske analyse må være, at MobileTech ikke har styr på deres forretning i øjeblikket, at budgettet for 2014 er for optimistisk, og at det er forbundet med store forretningsmæssige risici at fortsætte uændret. Hvis ikke der opnås 39 % vækst på toplinien og samtidig betydelige reduktioner i omkostningerne, vil selskabet løbe tør for likviditet i løbet af året, og der skal tilføres ny kapital for at undgå konkurs. Samtidig må det konkluderes, at vækstplanen fra 2011 er slået fejl, og at exit i 2015 uden tab næppe er sandsynlig. Væsentligste strategiske udfordringer (kort og lang sigt) På kort sigt handler det om at sikre selskabets fortsatte drift det næste år. Denne bestyrelsesopgave kan nok ikke karakteriseres som en egentlig strategisk udfordring, men snarere som en operationel udfordring, om end den har vidtrækkende strategisk betydning for virksomheden. Udfordringen er her: 1. Business performance tilbage på sporet. Ledelsen (CEO, CFO, CTO, CCO og BDD10 ) må inden bestyrelsesmødet udarbejde en handlingsplan for turnaround, der sikrer, at fremtidige forretningsmål holdes (nøgletal). Planen vil formodentlig indeholde tilpasninger af organisationen. 2. Tilførsel af ny kapital. Med en troværdig handlingsplan i hånden må der søges frisk kapital til selskabet. Det ville være naturligt, at bestyrelsesformanden og CEO inden bestyrelsesmødet har dialog med Hope Ventures om dette, samt om nødvendigt med deres accept søger anden kapitaltilførsel. På lang sigt er de væsentligste strategiske udfordringer: 3. Salg og markedsføring af nuværende produkt portefølje. Det er helt afgørende hurtigt at få fodfæste i de nye markeder med de strategiske produkter, da man ellers forsvinder i mængden af løsninger og Apps11 . Den manglende salgsperformance i de to sidste år kan skyldes produktudviklingen (forsinkelser i udvikling, funktionalitet, modenhed, support mv.), men skyldes nok i højere grad markedsføringen og salgsafdelingens manglende performance, idet man før Hope 8 FTE – Full Time Employee 9 SGA – Sales General and Administration 10 CCO – Chief Commercial Officer, BDD – Business Development Director 11 Jvf. Indledning samt Reference 8: Andreas Pappas, The Changing Landscape of App Discovery
 5. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 5 Ventures overtagelse havde succes. Revenue pr. Sales FTE er i perioden fra 2009 til 2013 faldet fra 7,8 mDKK til 6,8 mDKK og indikerer en udfordring her. CCO og BDD har en opgave i at revurdere hele go to market strategien og salgsprocessen. Som eksempler på områder, der bør gennemgås, kan nævnes: 1) kunde- og produktportefølje versus indtjening (Boston Matricen er velegnet her), 2) værdibaseret salg og account management (B2B) versus volumen salg (B2C), 3) forecast processen og styring af pipeline, 4) performanceplaner og aflønning af sælgere, 5) KPI’er for salg og markedsføring, osv. Det må være forventeligt, at produktiviteten i salg og markedsføring stiger med de øgede ressourcer, der er tilført (viden, økonomiske midler, headcount, internationale relationer osv.) 4. Firmakultur og værdier. MobileTech blev startet af en karismatisk iværksætter, Søren Andersen, der udviste rettidig omhu med selskabets midler (han var måske endda nærig), men han havde succes! Han tiltrak medarbejdere, der forstod, accepterede og måske også identificerede sig med hans værdier og succes. Det var en typisk iværksætter og ejerleder kultur12 . Efter Hope Ventures overtagelse (for mange penge!) signalerer det nye management team, at det er vækst, der er agendaen. Ingen går rigtig op i rettidig omhu mere, det gælder om at komme derudad i stedet for at gøre det rigtige. “As most of them said after listening to the new CEO’s fascinating opening speech at the company’s canteen ‘it is about time that we double-digit the growth’. Few really listened any longer to “the Bill’s” concerns about getting things right before you embarque on a journey ……!”. Spørgsmålet er om firmakultur og værdier overhovedet har været diskuteret efter overtagelsen? Er der en klar vision, mission og klare mål som alle har passion for? Det er jo forudsætningen for at udvikle en performance kultur! Er organisationen blevet lidt selvfed nu der er et internationalt lederteam og masser af penge? Hvordan med branding? En stærk firmakultur er også forudsætning for en stærk branding (artefakter), og branding er netop et vigtigt markedsføringsredskab for App industrien, der kæmper for at gøre sig synlig blandt kunder og slutbrugere i junglen af Apps. Det danske firma Endomondo er et eksempel på, hvordan man bruger firmakulturen til branding. De har ikke medarbejdere i firmaet, de har endo’er (endorfiner), som kommunikerer via de sociale medier med deres brugere (som også er endo’er) i hele verden (mondo)13 . De skaber et virtuelt sportsunivers hvor brugeren har sin egen personlighed (avatar). Det samlede management team i MobileTech har en opgave i at vurdere, opdatere og synliggøre kultur og værdier samt ikke mindst at gøre værdier anvendte i organisationen. Derudover at drage nytte af det kommercielle potentiale som gode værdier og kultur har (skabe lock-in). 5. R&D samt leveranceorganisationen og supportorganisationen. Der er udfordringer med at levere Mobile Payment/banking projekter (cost over-runs and late delivery). R&D omkostningerne er fordoblet fra 2011 til 2013, og i samme periode er revenue steget 6 % mens direct costs er steget 22 %. Bestyrelsesformanden har da også sine overvejelser om CTO er den rigtige mand til posten. Da App udvikling i høj grad er et spørgsmål om at være first mover og anvende agile udviklings- metoder og processer14 , kan den nuværende udvikling blive katastrofal for MobileTech. Det er desuden afgørende at R&D organisationen har den fulde forståelse af Product Portfolio 12 Se Reference 12: Carsten Steno, De virkelige helte – Et portræt af ejerlederkulturen I Danmark 13 Se Reference 6: Endomondo sportscommunity http://www.endomondo.com/about 14 Se Indledning samt Reference 8-11
 6. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 6 Management – altså at forstå kunden og markedet, få ideen, skabe produktet, levere det til markedet samt sluttelig at supportere det. Alt sammen så godt at slutbrugeren oplever det som second to none – det skal hele tiden være ”bedre, smartere og simplere”!15 Samtidig skal omkostningerne hele tiden drives nedad. Da dette område er selve maskinrummet i MobileTech’s forretning, vil det være fornuftigt, efter 3 år med manglende performance, at få gennemført et assessement faciliteret af industrispecialister. 6. Evaluering af management team og bestyrelse. Der var store forventninger til det nye internationale management team ved Hope Ventures overtagelse: ”The managers at MobileTech who had worked for Søren for a few years; some from when Søren started the company, were quite excited about the future of the company. They had never worked together with so many international executives before”. Det spørgsmål man må stille sig selv er, om de alle hver især er værdiskabende for virksomheden og om de har de rigtige faglige og personlige kompetencer? Det er ikke en strategisk udfordring, men en organisatorisk udfordring, som har stor indflydelse på organisationens performance, og bør derfor adresseres i bestyrelsen på næstkommende møde. 7. Internationalisering af software og service. MobileTech har i dag 85 % af omsætningen fra hjemmemarkedet, 10 % fra Norden og 5 % fra resten af EU! Verden er i dag global og App brugere kender ingen landegrænser. Der gør Software as a Service heller ikke! Det er helt afgørende for en lønsom forretning, at man får succes med internationalisering af deres produktportefølje. Der kunne nævnes flere udfordringer, f.eks. økonomistyringen, osv. men det udelades her. Væsentligste prioriteter for selskabets strategi going forward De absolut væsentligste prioriteter for selskabet lige nu er at adressere punkt 1 og 2 for at sikre likviditet til fortsat drift. I en handlingsplan for turnaround indgår foruden den økonomiske styring (likviditet, cash flow, GM osv.) også en række elementer fra de næste punkter, men i tilpasningsperspektiv. Dernæst punkt 3, 4 og 5 som har samme prioritet. Punkt 6 om evaluering af ledelse og bestyrelse er vigtigt, og bør kunne køre parallelt med de øvrige punkter, da det primært involverer bestyrelsen. Punkt 7 hænger i nogen grad sammen med punkt 3 og punkt 5, men har ingen mening uden dem. Revurdering af forretningsstrategi Det er nu 3 år siden, at strategien blev lagt for MobileTech. Både tidsrummet og resultaterne indikerer at det er på høje tid at revurdere strategien. Det vil være naturligt at starte med en 360 graders forretningsanalyse16 for objektivt at afdække organisationens performance i forhold til forventninger (og mål). Resultatet vil være velegnet til et strategiseminar med bestyrelsen, hvor ovennævnte strategiske udfordringer adresseres og grundlaget for en ny strategi udarbejdes. I strategiseminaret deltager den samlede bestyrelse samt den samlede management team. 15 Citat The Adventurous Endo, VP of Products at Endomondo 16 Det kunne f.eks. være med et værktøj opbygget over Kaplan & Norton teori om Balanced Scorecard, idet det samtidig giver grundlag for at opstille KPI’er og udarbejde performance planer for hele organisationen. Se Bilag.
 7. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 7 Nødvendige bestyrelses kompetencer og personlige egenskaber Selskabsloven § 115 specificerer bestyrelsens generelle ansvar for selskabets overordnede og strategiske ledelse, ansvar for at sikre en forsvarlig organisation samt for tilsyn (bogføring, regnskab, risikostyring og interne kontroller, rapportering, retningslinjer, kapitalberedskab mv.). I tillæg til dette har Komitéen for god selskabsledelse i deres anbefalinger anvist best practice som en slags softlaw for børsnoterede selskaber17 . Heraf kan de generelle kompetencekrav til en bestyrelse udledes. Men i dag er der langt større fokus på bestyrelsens værdiskabende arbejde, typisk vækst og forretningsudvikling18 , som kræver andre kompetencer hos bestyrelsen, dvs. specialister med specifikt branchekendskab, brandbuilding kendskab, procesforståelse eller lignende. Med udgangspunkt i den i indledningen beskrevne industri og i analysen af MobileTech’s nuværende situation, bliver konklusionen, at MobileTech har behov for specialistkompetencer i bestyrelsen – folk der kan give ledelsen sparring til udvikling af forretningen. Disse kompetencer (som også i høj grad er gældende for management teamet) er for eksempel:  Indgående forretningsforståelse for Mobile Applications (Apps) og Software as a Service (SaaS)  Indgående branchekendskab til Banking (specielt Payment og Retail) og til Mobile Telco Industry  Kunde og konkurrentforståelse fra ovennævnte brancher i globalt marked (B2B og B2C)  Brandbuilding og kommunikation (også via Sociale Online Communities)  Markedsføring, salg og salgsadministration (processer, performance, KPI, Incentive mv)  Viden om software udvikling af Apps, Agile processer, software teknologier og trends  Viden om projektstyring, projektforretning og projektrisici  Forståelse for kerneprocesserne i virksomheden  Forståelse for værdier og kultur, og deres betydning for en performance kultur  Strategisk forståelse og strategiske værktøjer Personlige kompetencer:  Ledelses- og team kompetencer (få et samarbejde til at fungere i et kollektiv)  Selv være opsøgende samt vurdere boniteten af materiale (nødvendigt vidensgrundlag til stede)  Skarp, analytisk, kunne stille de rigtige spørgsmål og udfordre ledelsen  Have overblik, være målrettet, handlekraftig og kunne træffe beslutninger  Være tilgængelig og have passion for virksomheden og dens interessenter  Kreativ, innovativ, tænke ud af boksen  Integritet – uafhængig og modig Kompetencer hos formanden (og også gerne bestyrelsen):  Vurdering af kompetencebehov, rekruttering/fratrædelse af direktion og bestyrelsesmedlemmer  Ledelsesevaluering  Forhandlingsteknik og mediation 17 For ikke børsnoterede selskaber, typisk mindre og/eller ejerledede selskaber er FSR vejledning fra 2004 fortsat best practice. 18 Se f.eks. Reference 13: Randi Ib Lund og Morten Huse, Boost bestyrelsen.
 8. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 8 Nødvendige ændringer i bestyrelse og management team ”I dag er der kun plads til 1-2 generalister i bestyrelser, resten skal have kompetencer fra den pågældende industri”!19 MobileTech’s nuværende ledelse og bestyrelse: Navn Position Cty Baggrund Kompetencer Match Management: Søren Andersen Founder DK Entreprenant ude Jim Morrison CEO UK EVP Sales US HW distr.! ?, generalist, HW salg ? , - Rasmus Nielsen CFO DK CFO MobileTech Financial, detaljeret forretningskendskab + , ? Jannick Moyenne CTO FR US start-ups Entreprenant, high level strategi,kommunikation - Hugo Andersen CCO DK VP Mkt large media co Kundefokus, drive - Anders Sørensen BDD DK Consulting og IT/SW ?, teamwork, strategisk +, ? Bestyrelsen: John Jensen Chair DK Exec . Int. IT/SW Ledelse, team, koncensus +, ? George Wyman US Senior exec. large industry Board, generalist? ?, - Raul Gonzalez SP Senior exec., Telco Board, generalist? ?, - Elvis Isherwood ? Hope Ventures Financial, specialist Kun 1 Paul Montgomery ? Hope ventures Financial, specialist Kun 1 I det følgende analyseres management teamet og bestyrelsen i forhold til det kompetencebehov MobileTech har (Match), og samtidig vurderes performance igennem de 3 sidste år. Analysen er på det foreliggende grundlag overfladisk, men dog retningsvisende for hvad bestyrelsesformanden bør sætte i gang. Management teamet i MobileTech: Jim Morrison (CEO) – beskrives som udadvendt og optimistisk, men har næppe hverken branchekendskab eller indgående forretningsforståelse, idet han kommer fra en HW distributør – det er en helt anden forretning! Performance taler sit tydelige sprog. Compensation package med aktier og exit warrants skønnes ok, da det skulle motivere ham til at opnå de resultater, som Hope Ventures ønsker. Konklusion: Han må sandsynligvis udskiftes, så snart det er muligt. Handlingsplan for turnaround er afgørende. Rasmus Nielsen (CFO) – har en succesfuld baggrund i MobileTech og beskrives som en god analytiker og en der kender forretningen i detaljer. Han har dog ikke formået at fortsætte succesen under Jim, men hvad er årsagen? Er han ”the Bills”, der ikke mere blev lyttet til? Ansvaret er naturligvis hans, men konklusionen bliver, at han får en chance til. Det forudsætter dog en succesfuld handlingsplan for turnaround. 19 Citat bestyrelsesformand Vagn Sørensen på Komitéen for god Selskabsledelses møde om ledelsesevaluering og mangfoldighed den 7. januar 2014.
 9. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 9 Jannick Moyenne (CTO) – tidligere kollega til Jim (!) Entreprenør med erfaring i start-ups, high-level roadmaps og god til at kommunikere. Har nogle af de ønskede kompetencer, men ikke indgående forretningskendskab til App industrien. Performance taler for sig selv. Konklusion: Han må udskiftes, da CTO i den business skal have de tekniske, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer. Hugo Andersen (CCO) – kommer med marketing baggrund fra media branchen. Det formodes, at han ikke har branche kendskab til hverken banking eller telco, og med marketing baggrund har han næppe heller erfaring med at lede en salgsorganisation (performance, processer etc.). Performance taler for sig selv. Konklusion: Han må udskiftes. Anders Sørensen (BDD) – tidligere kollega til John (uafhængighed?)! Tidligere partner i førende consulting firma og baggrund fra stort IT/software firma. Godt teamwork med Jim. Det formodes, at Anders har de strategiske og analytiske kompetencer, der er brug for. Konklusion: Han fortsætter. Har en stor rolle med den nye strategiplan, der bliver afgørende for hans fremtid. Bestyrelsen i MobileTech: John Jensen (DK), bestyrelsesformand – har en succesfuld executive baggrund fra internationalt software/IT firma, som markedsførte til store virksomheder, men havde også medvind af konjunkturer. Demokratisk og konsensus søgende. Har som bestyrelsesformand accepteret, at MobileTech nu står hvor de står – uden at træde i karakter! Konklusion: John er generalist, men har nogle af de kompetencer, der skal til for at vende udviklingen, men han skal stille det rigtige hold nu! George Wyman (US) – kommer fra stor industri virksomhed, har sektor ekspertise og har haft en succesfuld international karriere. Erfaring med bestyrelsesarbejde i US og UK! Taler både for at øge investeringerne, indtjeningen og væksten, men hvordan? Sender blandede signaler, som John aldrig har drøftet igennem med ham! Har ubestridt kompetencer, men det lader til, at hans baggrund fra de store internationale virksomheder i virkeligheden er en hæmsko for ham. Har han den rigtige forretningsforståelse for en lille high-tech virksomhed, der opererer i et yderst dynamisk marked, hvor speed og agility er altafgørende? I bestyrelsessammenhæng virker han her som generalist! Konklusion: John må tale med ham. En bestyrelses- evalueringsproces må afgøre, om der fortsat er plads til George i bestyrelsen, men det er tvivlsomt. Raul Gonzalez (SP) – kommer fra Telefónicá og medbringer stor brancheekspertise og succesfuld international karriere. Erfaring med bestyrelsesarbejde i US og UK! Stille type, mest interesseret i governance processer. Man kan få den tanke, at bestyrelsesposten er en retrætepost, og at den ubestridelige brancheekspertise måske ikke er ajourført med forretningsforståelse af App industrien. Falder desuden igennem på de personlige kompetencer. Konklusion: En bestyrelsesevalueringsproces må afgøre, om der fortsat er plads til Raul i bestyrelsen, men det er tvivlsomt, da han nok må anses som generalist i MobilTech sammenhæng. Elvis Isherwood (?) og Paul Montgomery (?) – kommer begge fra Hope Ventures med finansiel ekspertise. Der er kun brug for den kompetence fra en af dem, så det ville være oplagt at erstatte den anden med et bestyrelsesmedlem, der har en af de manglende kompetencer. Hope Venture er 100 % ejer, så det vil være naturligt før generalforsamlingen at drøfte det spørgsmål med dem. Den samlede konklusion er, at CTO og CCO skal udskiftes, og på sigt sandsynligvis også CEO.
 10. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 10 I bestyrelsen skal der arbejdes på en udskiftning af medlemmer med generalistprofiler og overlappende kompetencer til fordel for specialistprofiler. Det kan overvejes, om bestyrelsen skal udvides for eventuelt at dække specielle kompetencebehov, men 5 bestyrelsesmedlemmer er nok passende til MobileTech. Bestyrelsens kultur og funktionsmåde ”Et spørgsmål der aldrig stilles i bestyrelseslokalet er: Hvad er det for antagelse af verden og af værdier vi har i bestyrelsen? Og har direktionen den samme antagelse”20 ? MobileTech blev grundlagt af en iværksætter med en god forretningside, og han opbyggede en iværksætterkultur, der i symbiose med kunder og slutbrugere skabte en lønsom forretning. Ved Hope Ventures overtagelse udskiftes både ledelse og bestyrelse. Den gamle kultur (og passion) dør ud, uden at der skabes en ny til erstatning. På bestyrelsesniveau giver dette de strategiske udfordringer, som tidligere er beskrevet. Den værdiskabende bestyrelse er imidlertid også selv en del af kulturen, og den kultur, der er i bestyrelseslokalet, påvirker resten af organisationen. Ønskes en high performance kultur i organisationen, så starter den i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden har her en vigtig rolle i denne kulturskabelse, dels via sit ansvar for selskabets overordnede og strategiske ledelse, og dels som den der sætter tonen og fastlægger samarbejdsklimaet i bestyrelsen samt mellem bestyrelsen og direktionen. I MobileTech har John en række udfordringer, som han må arbejde med. Bestyrelsen har en forskellig opfattelse af virkeligheden. Diskussioner foregår i grupper (John- Elvis-Paul eller John-George, John-Raul) men ikke samlet i bestyrelseslokalet, og diskussionerne har mere karakter af standpunkts markeringer end en tilbundsgående drøftelse, der munder ud i en beslutning og en handling med opfølgning. Med et internationalt team må det også antages, at mødehyppigheden ikke er stor, og at tilgængelighed og synlighed i organisationen er lille. De kommer fra forskellige lande med hver deres kultur og lederstil. John kan først og fremmest selv træde i karakter, tage lederskab og vise handlekraft. MobileTech inklusive bestyrelsen er blevet for selvfede, og med 2013 resultatet in mente har han fået serveret en brændende platform! Det er naturligvis ikke et ønske scenarie, men når den nu er der, er det et godt udgangspunkt for forandringer. Dernæst kan han sikre sig, at bestyrelsessammensætningen er den rigtige, og at kompetencerne kommer i spil i hele organisationen, ikke blot i bestyrelseslokalet. Det vil sige, at bestyrelsesmedlemmerne skal være synlige og tilgængelige med hver deres kompetencer for hele MobileTech’s ledelse. De skal rykke tættere på ledelsen, udfordre den med de rigtige spørgsmål og være sparringspartner. Da det er et internationalt team, må John være særlig opmærksom på at skabe de sociale relationer, der sikrer et godt professionelt teamwork og en fælles forståelse af opgaven og udfordringerne. Desuden må 20 citat Birgit Nørgaard, bestyrelsesformand Pihl & Søn
 11. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 11 han sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer er engagerede og tager ejerskab. Det vil formodentlig kræve hyppigere møder, men der er ingen genvej her. De sociale relationer på det niveau opbygges ikke over telefonen. Kick-off, teambuilding, strategi seminar, workshops og lignende vil være mere velegnet til at opbygge en fælles bestyrelseskultur. Sidst men ikke mindst kan John fastlægge rammerne for bestyrelsesarbejdet og etablere en proces for bestyrelsens egen performance som supplement til forretningsordenen. Han kan (sammen med bestyrelsen) udarbejde en handlingsplan for bestyrelsesarbejdet. Den indbefatter bl.a. en klar vision og mission for arbejdet samt klare mål for performance for den samlede bestyrelse og individuelt for hvert bestyrelsesmedlem (incl. KPI’er). Desuden skal aktiviteter med deadlines samt ansvarsfordeling beskrives. De mere praktiske detaljer med planlægning af møder og indhold (årshjul), kommunikation, information, rapportering, deadlines mv. skal også beskrives, så bestyrelsesmedlemmerne kan arbejde effektivt. Det er helt afgørende, at der i bestyrelsen er en åben dialog og at handlingsplanen er en plan, som alle i bestyrelsen er enige i. Desuden er det vigtigt, at det bliver et værktøj som bruges, så bestyrelsesarbejdet kommer ind i en kontinuerligt forbedrende proces med fælles interesser, tillid, gensidig respekt og ansvar. Evaluering af bestyrelsen Som anført i sidste afsnit er det, der foregår i bestyrelseslokalet en del af firmakulturen, og det påvirker i høj grad værdiskabelsen i selskabet. Ønskes high performance, så må man også have mål for performance (KPI) og evaluering af performance. Anbefalingen siger om dette: ”Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdet og skal sikre, at bestyrelsen til stadighed har den rette sammensætning, og at der sker en løbende fornyelse. Det kan overvejes, eventuelt med intervaller, at inddrage ekstern bistand i evalueringsprocessen”.21 I MobileTech er der både udfordringer med performance, med bestyrelsessammensætningen og med kvaliteten af bestyrelsesarbejdet. Der er også udfordringer i management teamet, som skal arbejde tæt sammen med bestyrelsen for at opnå de bedste resultater. Det vil derfor være en rigtig god ide at indføre bestyrelsesevaluering, som også omfatter management teamet. Sidstnævnte skal dog kun deltage i det omfang de indgår i samarbejdet med bestyrelsen, og selekteret i de områder, der er relevante for dem. Da der ikke har været udført bestyrelsesevaluering før, bør der trækkes ekstern ekspertise ind til at facilitere processen første gang. Det vil gøre den mere grundig, transparent og uvildig, og dermed lettere at ”sælge” i bestyrelsen. Formanden har dog fortsat en vigtig rolle i processen, og deltager f. eks. i interview. Vejledning om bestyrelsesevaluering følges22 . Der tages udgangspunkt i handlingsplanen for bestyrelsesarbejdet, hvor blandt andet de nødvendige bestyrelses kompetencer skal endelig identificeres og godkendes. Tilsvarende skal de nuværende bestyrelseskompetencer opdateres ved interview med hvert enkelt medlem. 21 Anbefaling for god selskabsledelse, maj 2013, fra Komitéen for god Selskabsledelse 22 Vejledning for bestyrelsesevaluering, ver. 1, fra Komitéen for god Selskabsledelse
 12. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 12 Selve evalueringen gennemføres med spørgeskema plus efterfølgende interview med bestyrelsesformanden plus facilitator. Formanden interviewes af næstformand, CEO og facilitator. Der evalueres både på den individuelle og på den samlede performance i bestyrelsen. Det er vigtigt at komme 360 grader rundt, men også, at målepunkterne er relevante. Målepunkterne uddrages af handlingsplanens og de individuelle planers KPI,er. Disse vil bl.a. indbefatte: 1. Bestyrelsesproces (deadlines, diskussioner, struktur, mødeledelse, mv.) 2. Effektivitet og præstation (viden, forretningsforståelse, tilgængelighed, udfordring, overblik, resultater, sense of urgency, handlekraft, speed and agility, first mover, time to market mv.) 3. Sammensætning (rigtige kompetencer i team, diversitet, checks and balances mv.) 4. Samarbejde (åbenhed, transparens, facilitering, involvering i strategi, forhandling mv.) 5. Udviklingsområder (individuelle eller for team) Resultaterne af den individuelle og den samlede bestyrelses performance sammenfattes og drøftes både individuelt og i bestyrelsen. Konklusionerne indarbejdes i handlingsplanen for bestyrelsesarbejdet og i de individuelle performance planer. Der er afgørende for forretningen, at formanden (og CEO) kan skabe forståelse, respekt og helhjertet accept af evalueringsprocessens nødvendighed. Balanced scorecard er et godt værktøj her.
 13. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 13 Hvad skal bestyrelsesformanden gøre? Jeg sidder nu i bestyrelsesformand John Jensens stol og forbereder mit bestyrelsesmøde. På baggrund af min analyse af situationen er det nu klart, hvad der må gøres: 1. Jeg må selv træde i karakter, tage lederskab og udvise handlekraft. 2. Jeg tager et møde med ejerne via Elvis og Paul, og orienterer dem om min analyse/konklusion, og lytter til deres. Jeg sikrer mig, at vi har den samme forståelse af situationen. Jeg åbner drøftelsen om yderligere kapitaltilførsel. 3. Jeg tager separate møder med George og Raul, hvor jeg ligeledes orienterer dem og lytter til deres kommentarer samt sikrer mig, at vi har en fælles opfattelse af situationen. Jeg åbner drøftelsen om bestyrelse kompetencer og evaluering. 4. Jeg tager et ekstraordinært arbejdsmøde med Jim, hvor jeg også orienterer ham, drøfter situationen igennem, og bruger den nødvendige tid på at sikre mig, at vi har den samme forståelse af situationen. Vi igangsætter aktiviteterne med handlingsplan for turnaround. Lad os kalde den Plan B på nuværende tidspunkt. Der er information, som jeg naturligvis ikke kan dele med Jim, for eksempel den, der kræver den samlede bestyrelses godkendelse. 5. Jeg må sikre ny kapitaltilførsel/kreditfaciliteter til løbende mindst 12 måneders drift. 6. Jeg udarbejder udkast til handlingsplan for bestyrelsesarbejde – (eventuelt kun opdatering) 7. Jeg må sikre de rigtige kompetencer og succession i bestyrelsen, dvs. ajourført liste med potentielle bestyrelseskandidater med den rigtige kompetenceprofil. Her har jeg brug for ekstern assistance. 8. Jeg må drøfte hele bestyrelses situationen med Hope Venture og sikre, at de stille de rigtig bestyrelseskompetencer til rådighed samt bakker op om bestyrelsesevaluering. 9. Jeg må have tæt dialog med Jim, hvert enkelt bestyrelsesmedlem og Hope Ventures under hele processen. Sikre at processen er grundig og transparent. Min agenda for bestyrelsesmødet og det videre arbejde (tovholder og bidragsyder i parentes): 1. Den strategiske situation og væsentligste udfordringer. a. Vores oprindelige strategi holder ikke og budgettet for 2014 er ikke realistisk! b. Plan B – business performance tilbage på sporet (CEO, management) c. Tilførsel af ny kapital/kreditfaciliteter (mig, CFO) d. Revurdering af forretningsstrategi og udarbejdelse af ny strategiplan. (mig, CEO) i. 360 graders forretningsanalyse (ekstern assistance) ii. Strategiseminar med bestyrelse og management team (ekstern assistance) iii. Ny strategiplan. (management team og bestyrelse) Der fokuseres på: iv. Salg og markedsføring v. Firmakultur og værdier vi. R&D, leveranceorganisation og support vii. internationalisering 2. Nødvendige bestyrelses kompetencer. a. Udarbejde/validere liste over behov (bestyrelse, CEO plus evt. ekstern assistance)
 14. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 14 b. Konsensus i bestyrelse og direktion (mig) 3. Nødvendige ændringer i bestyrelse og management team (mig) a. Der skal udarbejdes objektive kompetenceprofiler for alle i bestyrelsen og management team. Dette er en forudsætning for drøftelse af ændringer (evt. ekstern assistance) b. Ændringer i management team (bestyrelse og CEO) c. Ændring af CEO (bestyrelse) d. Ændringer i bestyrelse (bestyrelse, CEO plus ekstern assistance) 4. Bestyrelsens kultur og funktionsmåde (mig) a. Oplæg drøftes på bestyrelsesmøde og ændringer indarbejdes b. Synkronisering med strategiarbejde, specielt kultur og performance delen c. Udarbejde handlingsplan for bestyrelsesarbejde (bestyrelse og CEO) d. Konsensus og commitment (bestyrelse og CEO) e. Kick-off, uddannelse, teambuilding (mig, ekstern assistance, bestyrelse og CEO ) 5. Bestyrelsesevaluering på baggrund af kompetenceprofiler og handlingsplan for bestyrelsesarbejdet (ekstern assistance, bestyrelse og delvis CEO/management team) a. Fastlæggelse af evalueringsmetode og omfang (KPI’er forudsættes) b. Gennemførelse med spørgeskema plus interview c. Evalueringsdrøftelse i bestyrelsen d. Individuel tilbagemelding og læring e. Opdatering af performanceplaner med KPI’er f. Opdatering af handlingsplan for bestyrelsen Tidaplanen fastlægges efter bestyrelsesmødet, men det er en haster. For bestyrelsesformanden er det sjældent værdiskabende ikke at udvise rettidig omhu.
 15. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 15 Referencer og relevante links: 1. Værdiskabelse i Social Online Communities – Et casestudie af 20 communities. Kandidatafhandling af Ture Dahl Børglum, CBS 2010. http://studenttheses.cbs.dk/handle/10417/1634 http://www.bbconsult.dk/files/Master_Thesis_Ture_Dahl_Borglum.pdf 2. Unwire – the Danish Mobile Payments, Ticketing and Messaging Company. http://www.unwire.com/ 3. Danske Bank – MobilePay. http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Selvbetjening/Produkter/Pages/mobilepay.aspx 4. Danske Bank MobilePay contra Nordea og øvrige bankers Swipp app. http://www.business.dk/finans/mobilepay-fejer-swipp-af-banen 5. Nordea Danmark om MobilePay – facebook dialog med Nordea kunder, som viser den strategiske betydning Apps har finansielle virksomheder. https://da-dk.facebook.com/NordeaDanmark/posts/564914446873548 6. Endomondo sportscommunity baseret på gratis GPS-tracking. Udfordrende forretningsmodel. http://www.endomondo.com/login http://www.endomondo.com/about 7. Apple sætter salgsrekord med Apps. http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/274041/apple_saetter_salgsrekord.html?token=5403c576ecf99c2cdbaa24313259681 0c8cba77f&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=n1_-_nyhedsvisning- 8. Andreas Pappas, VisionMobile. http://www.visionmobile.com/blog/2012/12/the-changing-landscape-of-app-discovery/ 9. The European App Economy, VisionMobile. http://www.visionmobile.com/products/research/ 10. DeveloperEconomics Q3 2013, VisionMobile. http://www.developereconomics.com/reports/q3-2013/ 11. Roger LeBlanc & Thomas Lonnegren, IBM - Driving Customer Value in an increasingly competitive landscape for mobile applications http://www.slideshare.net/ibmrational/driving-customer-value-in-an-increasingly-competitive-landscape- for-mobile-applications 12. Carsten Steno, De virkelige helte – Et portræt af ejerlederkulturen i Danmark. Gyldendal Business 2011 13. Randi Ib Lund og Morten Huse, Boost bestyrelsen – når bestyrelsesarbejde skaber værdi. 2011 14. Eurogiro – Your Global Payment Community. http://www.eurogiro.com/ 15. Chris Anderson, Free: The Future of a Radical Price. 2009.
 16. Strategy and board leadership in a high-tech, high-growth Company CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2013 Bjarne Dahl Hermansen, bbconsult.dk 16 Bilag Kilde: ValuePerform (Kaplan & Norton - Balanced Scorecard)
Publicité