Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

борика

  1. 1. БОРИКА
  2. 2.  Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е създадена през 1993 г. като еднолично дружество на Българска народна банка (БНБ) с Решение на УС на БНБ. 1. Същност на БОРИКА
  3. 3.  Като Национален картов оператор БОРИКА обслужва 28 местни банки, практически всички банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като авторизира плащанията, извършени с местни дебитни и международни дебитни и кредитни карти (включващи картовите продукти на Master Card ,Visa, American Express и JCB)
  4. 4. 2. БОРИКА като системен картов оператор  Борика е не само картова система. Тя е и системен картов оператор - за сега единствен в рамките на България.
  5. 5. Системен оператор Като системен оператор Борика:  Поддържа и разработва правила за работа в платежната система в България.  Осигурява авторизация на междубанкови транзакции.  За момента тя е единствената, която има достъп до системата за сетълмент RINGS и реално единствено тя може да оперира сетълмента между банките в България. Сетълмент банка е Българска народна банка  Осигурява връзка с други международни платежни системи. Тя има и договорености с големите картови асоциации – MasterCard , Diners Club , American Express , с което дава възможност картовите продукти на тези асоциации да се ползват за теглене на пари в брой и плащане на стоки и услуги от всички банкомати и ПОС устройства, свързани към системата на Борика.  Сертифицира ПОС терминали, банкомати и картови системи
  6. 6. Картова система Осигурява авторизация на транзакции с карти на банките, които обслужва. До преди 4-5 години тя беше картова система на всички банки в България. В момента по-големите банки имат свои картови системи. Като картова система Борика:
  7. 7. Авторизацията на картова транзакция е одобрението, което банката-издател на картата или упълномощено от нея лице дава за извършването на съответната картова операция. При авторизацията на всяка картова транзакция се проверяват: - Валидността на картата. - Наличната сума, с която разполага картодържателят. - Разрешения лимит, до който се авторизира плащането. - ПИН кода, за картовите операции, за които се изисква въвеждане на ПИН. 3. Услуги предлагани от БОРИКА Авторизация
  8. 8. Сетълмент  При тази операция се извършва дебитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която е издала банковата карта и кредитиране на сметката за сетълмент в БНБ на банката, която поддържа финансово банкомата или сметката на търговеца, където е инсталиран ПОС терминала, със сумата на извършената картова операция.
  9. 9. Плащания чрез Интернет  БОРИКА предоставя възможност да се извършват плащания на стоки и услуги с банкови карти чрез Интернет. Основна характеристика на плащанията с банкови карти чрез Интернет е, че се извършва незабавна авторизация (проверка) на всяко заявено плащане в БОРИКА в реално време чрез постоянните он-лайн връзки между платежните сървъри на системите и изчислителната система на БОРИКА, посредством която се осигурява достатъчна защита и бързодействие при обслужване на заявките за плащания.
  10. 10. Изготвили: БЛАГОВЕСТА БОСИЛИНА 12 б Клас ПГИМ

×