Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Detailed Development Plans

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
портфолио
портфолио
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 137 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Blagoy Petkov (20)

Publicité

Detailed Development Plans

 1. 1. м. Ботаническа градина кв. Драгалевци в.з.Киноцентър-I част в.з. Киноцентър-I част-разширение в.з. Габеро-азмата м. Кръстова вада-обсл. обекти на окол. път в.з. Драгалевци-стадиона м. Витоша-ВЕЦ-Симеоново- обсл. обекти на окол. път кв. Драгалевци-разширение-север кв. Драгалевци- разширение- север-II част в.з. Киноцентър-II част-разширениев.з. Киноцентър-II част в.з. Киноцентър- I-II част-връзката кв. Драгалевци разширение-юг в.з. Симеоново-Драгалевци-II част в.з. Симеоново-Драгалевци-I част в.з. Милкова кория в.з. Драгалевци- лифта под плажа
 2. 2. 2010 "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567 073887347 rodon_zd@infotel.bg [ СКИЦА–ПРОЕКТ ] за промяна на кадастралния план на им.пл.№№ 1464, 1509, 1555, 1556, 1734, 1934, 1941, 1945, 2327 и попълване на нови им. от 2909 до 2918 включително, к.л. 642 и 662, Административен район: Витоша, Планоснимачен район: VII-4 (м. "В.з. Драгалевци I част - Ботаническа градина)
 3. 3. "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Настоящият проект представлява СКИЦА–ПРОЕКТ за промяна на кадастралния план на им.пл.№№ 1464, 1509, 1555, 1556, 1734, 1934, 1941, 1945, 2327 и попълване на нови им. от 2909 до 2918 включително, к.л. 642 и 662, Административен район: Витоша, Планоснимачен район: VII-4 (м. "В.з. Драгалевци I част - Ботаническа градина). Регулационният план в обхват на гореизброените имоти е одобрен с Решение № 22 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, Решение № 10, точка 2 по Протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС, Заповеди №№ РД-09-50-114 от 29.04.2002 г., РД-09-50-75 от 04.03.2003 г., РД-09-50-813 от 10.07.2007 г. на Главния архитект на София и Решение № 70, точка 9 по Протокол № 31 от 12.02.2009 г. на СОС. Настоящият проект представлява изменение на кадастралния план по приложена регулация – извършено отчуждаване съгласно Решение № 645 от 30.08.2006 г. на МС, обнародвано в ДВ, бр. 74 / 08.09.2006 г. (преди влизане в сила на последното цитирано Решение на СОС) и последващо отчуждаване, съгласно Заповед № РД-40-200 от 28.09.2009 г. на Кмета на Столична Община (след влизане в сила на последното цитирано Решение на СОС). Им.пл.№ 1945 е възстановен с решение на поземлена комисия (и в последствие придобит от заявителя), след влизане в сила на последното цитирано Решение на СОС и само в частта си, с която имота участва в УПИ I- 1464,1555,1556,1934,1941,1509 за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133 по плана на гр. София, кв.”Драгалевци-разширение-север-II част”. За него не са извършвани отчуждителни процедури. Им.пл.№ 1734 е изцяло отчужден. Настоящият проект е изготвен въз основа на предоставените документи за собственост на заявителя и скиците, по които са извършени отчуждителните процедури. Март 2010 г. Съставил: Гр. София (инж. Захари Донев)
 4. 4. Легенда: имоти по кадастрален план проектни имотни граници имотни граници, които се заличават определящи точки СКИЦА - ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН Административен район: Витоша Планоснимачен район: VII-4 (м. "В.з. Драгалевци I част - Ботаническа градина) M 1 : 1 000 Проектант: "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев: гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg СКИЦА–ПРОЕКТ за промяна на кадастралния план на им.пл.№№ 1464, 1509, 1555, 1556, 1734, 1934, 1941, 1945, 2327 и попълване на нови им. от 2909 до 2918 включително, к.л. 642 и 662, M 1 : 1 000 КОМБИНИРАНА СКИЦА КЪМ КОМБИНИРАНА СКИЦА КЪМ 125 кв.м. 319 кв.м.70 кв.м. 26 кв.м. 50 кв.м. 85 кв.м. 66 кв.м. 8076 кв.м. 137 кв.м. 166 кв.м. 33 кв.м. 241 кв.м. 86 кв.м. 215 кв.м. 48 кв.м. 62 кв.м. 3014 кв.м. 959 кв.м. 357 кв.м. 155 кв.м. 519 кв.м. 24 кв.м. 493 кв.м. 622 кв.м. 1161 кв.м. 49 кв.м. 53 кв.м. 131 кв.м. 279 кв.м. 1167 кв.м. 955 кв.м.
 5. 5. Легенда: имоти по кадастрален план проектни имотни граници имотни граници, които се заличават определящи точки СКИЦА - ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН Административен район: Витоша Планоснимачен район: VII-4 (м. "В.з. Драгалевци I част - Ботаническа градина) M 1 : 1 000 Проектант: "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев: гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg СКИЦА–ПРОЕКТ за промяна на кадастралния план на им.пл.№№ 1464, 1509, 1555, 1556, 1734, 1934, 1941, 1945, 2327 и попълване на нови им. от 2909 до 2918 включително, к.л. 642 и 662, M 1 : 1 000
 6. 6. "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев стр. 1 от 3 № по ред X (север), метри Y (изток), метри им.пл.№ нова площ, кв.м. стара площ, кв.м. 1 43223,6523 43774,6560 1464 8076 8813 2 43210,5676 43770,9326 1509 959 1835 3 43206,6315 43755,5076 1555 319 590 4 43181,8450 43761,8904 1556 955 1106 5 43190,3554 43764,9754 1734 1167 1298 6 43178,7067 43783,9642 1934 241 360 7 43168,4411 43801,0914 1941 215 326 8 43158,8749 43815,6236 1945 3014 3067 9 43150,6757 43827,9032 2327 493 2300 10 43142,0148 43839,2207 2909 125 11 43136,9588 43845,7173 2910 70 12 43133,4456 43850,2316 2911 111 13 43124,9281 43861,4765 2912 218 14 43124,1623 43862,7688 2913 767 15 43118,7213 43875,1707 2914 674 16 43118,1415 43876,4853 2915 49 17 43114,1888 43876,6934 2916 622 18 43106,7246 43877,6003 2917 1164 19 43098,8404 43866,6857 2918 24 20 43089,2696 43857,2149 21 43070,8013 43841,8427 Забележка: 22 43074,1292 43835,9340 Показаните в жълто определящи точки 23 43090,1816 43839,5261 оформят следните криви при граници 24 43100,0470 43841,7243 на имоти: 25 43051,7747 43778,8461 НК СК КК 26 43045,2680 43801,7508 18 19 20 27 43053,3849 43817,6559 54 55 56 28 43077,2426 43830,4063 56 57 58 29 43088,8315 43804,5446 58 59 60 30 43096,3676 43792,1137 73 74 75 31 43102,4589 43781,6609 75 76 77 32 43103,8302 43779,2611 78 79 80 33 43118,6137 43746,7417 81 82 83 34 43122,4626 43730,3484 87 88 89 35 43129,5188 43725,5017 89 90 91 СКИЦА–ПРОЕКТ за промяна на кадастралния план на им.пл.№№ 1464, 1509, 1555, 1556, 1734, 1934, 1941, 1945, 2327 и попълване на нови им. от 2909 до 2918 включително, к.л. 642 и 662 Административен район: Витоша Планоснимачен район: VII-4 (м. "В.з. Драгалевци I част - Ботаническа градина) Проектант: "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg Координати на определящи точки, Софийска координатна система Площи на имоти
 7. 7. "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев стр. 2 от 3 36 43115,7500 43721,2030 91 92 93 37 43101,7000 43727,7000 94 95 96 38 43106,9600 43710,6300 97 98 99 39 43088,7300 43734,1000 99 100 101 40 43075,9700 43756,8400 102 103 104 41 43063,6974 43749,8574 42 43064,8077 43746,5424 Забележка: 43 43074,0300 43725,7700 До определяща точка 49 включително 44 43028,7936 43769,9970 - точки отложени от съществуващи 45 43046,2673 43714,3011 имоти 46 43053,1529 43699,0570 47 43057,0189 43694,0340 48 43084,1192 43700,5207 49 43212,2551 43729,1755 50 43218,7511 43755,0978 51 43209,8896 43770,7328 52 43210,3219 43769,9700 53 43217,3883 43757,5024 54 43216,6642 43755,9410 55 43212,1089 43745,6770 56 43209,7436 43734,6995 57 43209,3444 43732,7973 58 43208,5847 43731,0080 59 43205,8268 43727,8099 60 43201,9948 43726,0353 61 43200,1515 43729,2910 62 43178,1144 43724,8042 63 43177,6891 43720,5764 64 43161,7138 43716,9885 65 43146,8224 43716,6458 66 43137,3590 43712,6722 67 43121,3224 43711,0019 68 43119,4813 43712,8665 69 43106,9901 43710,3233 70 43107,4585 43705,5583 71 43102,6673 43703,6770 72 43085,0552 43698,1782 73 43075,5503 43695,3107 74 43070,7851 43694,8101 75 43066,3224 43696,4870 76 43063,2525 43699,4142 77 43061,5362 43703,3147 78 43051,8599 43746,6682 79 43049,9521 43762,6313 80 43051,2746 43778,6536 81 43057,3342 43765,3289 82 43057,6623 43755,3079 83 43059,2412 43745,4067 84 43067,8996 43706,8407 85 43072,4730 43703,2956 86 43082,6797 43704,1230 87 43058,9666 43779,1838
 8. 8. "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев стр. 3 от 3 88 43067,2873 43801,6411 89 43081,8823 43820,6292 90 43105,7566 43836,4506 91 43133,6736 43842,8489 92 43136,4189 43842,9285 93 43139,1650 43842,8826 94 43132,7096 43851,2029 95 43117,3826 43848,6577 96 43103,2648 43842,1681 97 43086,3503 43831,1775 98 43082,8968 43828,8025 99 43079,5724 43826,2499 100 43061,4788 43805,4864 101 43051,4989 43779,8172 102 43032,7087 43771,5046 103 43032,3623 43764,9286 104 43032,4495 43758,3441
 9. 9. МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г. за образуване на нов УПИ III- 2922-за офиси, хотел, магазини и п.г. за имот с идентификатор 68134.1971.2922, кв. 133 по плана на гр. София, кв. „Драгалевци-разширение-север- II част” гр. София януари 2012 г.
 10. 10. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 2 / 11 СЪДЪРЖАНИЕ: Копие-извадка от КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-3 / 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в обхват на имоти с идентификатор 68134.1971.336, 68134.1971.2916, 68134.1971.2917 и 68134.1971.2922 Стр. 3 Копие-извадка от действащ ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 697 ОТ ПРОТОКОЛ 51 / 19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ № 960 / 16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Стр. 4 Копие-извадка от действащ регулационен план, одобрен с Решение № 70, т. 9 по Протокол № 31 / 12.02.2009 г. на СОС Стр. 5 Копие-извадка от действащ застроителен план, одобрен с Решение № 22, т. 7 по Протокол № 23 / 19.03.2001 г. на СОС (УПИ VI-со, кв. 133) Стр. 6 Параметри на застрояване, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение № 22, т. 7 по Протокол № 23 / 19.03.2001 г. на СОС Стр. 7 Копие от изменение на застроителен план в обхват на кв. 133, одобрен със Заповед № РД-09-50-813 / 10.07.2007 г. на Главния архитект на София, което не засяга имот с идентификатор 68134.1971.336 (УПИ VI-со) Стр. 8 МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (графична част) Стр. 9 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Стр. 10
 11. 11. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 3 / 11 Мащаб 1 : 1 000 Копие-извадка от КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-3 / 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, в обхват на имоти с идентификатор 68134.1971.336, 68134.1971.2916, 68134.1971.2917 и 68134.1971.2922
 12. 12. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 4 / 11 Копие-извадка от действащ ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 697 ОТ ПРОТОКОЛ 51 / 19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ № 960 / 16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ – Зона „Смф”, със следните параметри: макс. плът- ност на застр. в % макс. кинт мин. озе ленена площ макс. кота корниз в м Предназначение, основни и допълващи функции, ограничения Индекс 60 3,5 40 няма Териториите са с многофункционално предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички изисквания за изграждане на достъпна среда. При доказване с ПУП и РУП (силуетни проучвания) се допуска височината на застрояването по непосредствената рамка на главните градски булеварди да надхвърли предвидената за съответната зона кота корниз.Предимно за комплексните центрове по главните градски булеварди. Мин. 25 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност. Смф
 13. 13. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 5 / 11 Мащаб 1 : 1 000 Копие-извадка от действащ регулационен план, одобрен с Решение № 70, т. 9 по Протокол № 31 / 12.02.2009 г. на СОС
 14. 14. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 6 / 11 Мащаб 1 : 1 000 Копие-извадка от действащ застроителен план, одобрен с Решение № 22, т. 7 по Протокол № 23 / 19.03.2001 г. на СОС (УПИ VI-со, кв. 133)
 15. 15. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 7 / 11 Параметри на застрояване, съгласно действащ ПУП, одобрен с Решение № 22, т. 7 по Протокол № 23 / 19.03.2001 г. на СОС
 16. 16. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 8 / 11 Копие от изменение на застроителен план в обхват на кв. 133, одобрен със Заповед № РД-09-50-813 / 10.07.2007 г. на Главния архитект на София, което не засяга имот с идентификатор 68134.1971.336 (УПИ VI-со)
 17. 17. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 9 / 11 МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г. за образуване на нов УПИ III-2922-за офиси, хотел, магазини и п.г. за имот с идентификатор 68134.1971.2922, кв. 133 по плана на гр. София, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част”, без промяна на границите на урегулирания поземлен имот, като имоти с идентификатор 68134.1971.336, 68134.1971.2916 и 68134.1971.2917 се явяват придаваеми по регулация в новият УПИ. Съгласували собственици: 1. „ШАТО КРИСТАЛ” ЕООД, ЕИК 131329525 – за 68134.1971.2922 и 68134.1971.2916 (Решение на МС № 962 / 30.12.2011 г., обн. ДВ бр. 2 / 06.01.2012 г., стр. 3 и предварителен договор):…………………………………………….. 2. МЗХ, Българска Агенция по Безопасност на храните – за 68134.1971.336, АДС № ………..…… / …………. 20…. г. (стар АДС № 07653 / 10.11.2010 г. и АДС № 5825 / 13.08.1987 г.): ………………………………………………………………...................... 3. Юлия Чонева, Началник отдел „Управление на общинската собственост”, СО – район „Витоша” – за 68134.1971.2917, (АОС № 2351 / 12.05.2011 г.): ………………………………………………………………....................................... Мащаб 1 : 1 000
 18. 18. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 10 / 11 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Настоящата обяснителна записка е неразделна част от Мотивирано предложение за Изменение на плана за регулация в обхват на УПИ III- 336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г. за образуване на нов УПИ III- 2922-за офиси, хотел, магазини и п.г. за имот с идентификатор 68134.1971.2922, кв. 133 по плана на гр. София, кв. „Драгалевци- разширение-север-II част”, без промяна на границите на урегулирания поземлен имот, като имоти с идентификатор 68134.1971.336, 68134.1971.2916 и 68134.1971.2917 се явяват придаваеми по регулация в новият УПИ. Сметките по регулация за придаваемия имот с идентификатор 68134.1971.2916 са уредени с Решение на МС № 962 / 30.12.2011 г., обн. ДВ бр. 2 / 06.01.2012 г., стр. 3. Имот с идентификатор 68134.1971.2917 (имот без пл. № от архивен кадастър) се явява придаваем по регулация по силата на действащия регулационен план, одобрен с Решение № 70, т. 9 по Протокол № 31 / 12.02.2009 г. на СОС, като с гореописаното решение на СОС е одобрен само регулационен план, без застроителен, във връзка с изграждането на Пътен възел „Драгалевци” от Южна дъга на СОП. Изработването на настоящето мотивирано предложение се налага от необходимостта за съставяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ (писмо изх. № 0817-170 (2) / 08.08.2011 г. на Столична община), като с него се предлага имот с идентификатор 68134.1971.336 да бъде придаден по регулация към нов УПИ III-2922-за офиси, хотел, магазини и п.г. за имот с идентификатор 68134.1971.2922, по реда на чл. 15, ал. 4 от ЗУТ, въз основа на следните съображения: 1. Липсва техническа възможност да се осигури достъп до имот с идентификатор 68134.1971.336, съгласно действащия регулационен план и изградения Пътен възел „Драгалевци” от Южна дъга на СОП, като дори и с учредяване на право на преминаване се унищожава възможността за ползване и застрояване на другите имоти, участващи в УПИ; 2. Текущото предназначение на съществуващата сграда с идентификатор 68134.1971.336.1, показана като „мс” (Ветеринарна лечебница) не отговаря на предвижданията на действащия ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 697 ОТ ПРОТОКОЛ 51 / 19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ № 960 / 16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за Зона „Смф” и в рамките на площта на имот с идентификатор 68134.1971.336 не могат да бъдат осигурени санитарно-хигиенните отстояния;
 19. 19. МОТОВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР на УПИ III-336,2327-за офиси, хотел, магазини и п.г., кв. 133, кв. „Драгалевци-разширение-север-II част” СТР. 11 / 11 3. Съгласно Констативен протокол на СО – район „Витоша” по преписка вх. № 66-00-2103 / 16.06.2009 г. от Дирекция „Контрол по строителството”, Столична община, за описаната в т. 2 сграда няма запазени строителни книжа, тя не отговаря на изискванията и е вредна в санитарно-хигиенно отношение, и е икономически целесъобразно сградата да бъде премахната, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗУТ; 4. Съгласно действащия застроителен план, сградата описана в т. 2 и т. 3, одобрен с Решение № 22, т. 7 по Протокол № 23 / 19.03.2001 г. на СОС (нова сграда на 1 и 2 етажа в УПИ VI-со, кв. 133) не се запазва, като имот с идентификатор 68134.1971.336 не може да бъде застроен, във връзка с действащите показатели, дори и при сключено (свързано) застрояване. ………………………………………………………………….. („ШАТО КРИСТАЛ” ЕООД, ЕИК 131329525)
 20. 20. Оз1 15 1,2 30% 50% e МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ XII-1347, КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север- II част" М 1 : 1 000
 21. 21. арх.Христо Иванов Проект за ИПЗ Проект за Изменение на Плана за Застрояване на УПИ XIII-1347, КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север-II част" Проектант: арх. Христо Иванов Март 2010 год. гр. София
 22. 22. арх.Христо Иванов 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Проект за Изменение на Плана за Застрояване на УПИ XIII-1347, КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север-II част" Проектант: арх. Христо Иванов Настоящият проект представлява Проект за Изменение на Плана за Застрояване на УПИ XIII-1347, КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север-II част", одобрен с Решение № 22, точка 7 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, Заповед № РД-50-291 от 30.10.2001 г. и Заповед № РД-50-03 от 08.10.2002 г. на Кмета на СО – Район „Витоша”. С него не се променя функционалното предназначение на територията, както максималната плътност на застрояване 30% и минималната площ за озеленяване 50%, а само максималната интензивност на застрояване Кинт.=1,2 и отпада ограничението за етажност, съгласно изискванията на „Зона за обществено-обслужващи дейности и озеленяване в градския район Оз1”) на ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПЗ. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.), Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Решение № 697 по протокол № 51/19.11.2009 г. на СОС и Решение № 960/16.12.2009 г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Март 2010 год. Съставил: гр. София (арх. Христо Иванов)
 23. 23. Извадка от план на застрояване в обхват на УПИ XIII-1347 и XIV-1347, (които образуват УПИ XIII-1347), КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци- разширение-север-II част", одобрен със Заповед № РД-50-291 от 30.10.2001 г. на Кмета на СО – Район „Витоша”.
 24. 24. Извадка от действащ план на застрояване в обхват на УПИ XIII-1347, КВ. 132 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север-II част", одобрен с Решение № 22, точка 7 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, Заповед № РД-50-291 от 30.10.2001 г. и Заповед № РД-50-03 от 08.10.2002 г. на Кмета на СО – Район „Витоша”.
 25. 25. Map ППВитоша Граница на Природен парк Витоша ГРАНИЦИ Строителнa границa на гр.София Граница СО Административна граница на Столична община Защитени територии Защитени територии Натура2000 Улици10000 BORDURI TUNEL ulici ЖП МРЕЖА УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ (continued) ПТПд - устройствена зона за високотехнологични производства ПСд - смесена производствена зона ЗПд - зона на градски паркове и градини СА2д - зона за спорт и атракции 2 Тгпд - терени за гробищни паркове УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ Жг - жилищна устройствена зона с високоетажно застрояване Жк - жилищна устр. зона с комплексно застр УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (continued) Тел - терени за площни обекти на електроснабдяването Твк - терени за площни обекти на ВиК Тп - терени за площни обекти на снабдяване с петролни продукти, газ и топлоенергия Тсм - Терени за сметища Зп - зона на градски паркове и градини Тго - терени на локални градини и озеленяване Тзв - терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета и открити канали Тзсп - терени за специални
 26. 26. жп линия Имоти 18122009 Земеделски имоти 18122009 УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ Ссбв - техногенно нарушени терени за биологично възстановяване Тдиз - техногенно нарушени терени за техническо укрепване ЖМд - жилищна устр. зона с малкоетажно застрояване ЖМ1д - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване в природна среда ЖМ2д - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване със специфични изисквания към параметрите ЖМ3д - жилищна устр. зона с ниско етажно застрояване ЖВд - вилни зони ООд - зона за обществено обслужване Оз2д - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 2 СМФд - смесена многофункционална зона СМФ1д - смесена многофункционална зона 1 СМФ2д - смесена многофункционална зона 2 ПМСд - устр. зона за производство в малки и средни предприятия Жс - жилищна устр. зона със средноетажно застрояване Жм - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване Жм1 - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване в природна среда Жм2 - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване със специфични изисквания към параметрите Жв - вилни зони Жм3 - жилищна устр. зона с ниско етажно застрояване Ц1 - централна устр. зона 1 Ц2 - централна устр. зона 2 Ц3 - централна устр. зона 3 Смф - смесена многофункционална зона Смф1 - смесена многофункционална зона 1 Смф2 - смесена многофункционална зона 2 Оо - зона за обществено обслужване Оз1 - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 1 Оз2 - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 2 Пп - устр. зона за индустриални производства Пс - смесена производствена устройствена зона Пмс - устр. зона за производство в малки и средни предприятия Птп - устройствена зона за високотехнологични производства Тди - терени за добив на полезни изкопаеми Тбз - терени за бази на зелената система Тти - терени за транспортна инфраструктура Тжп - терени за инфраструктура на ЖП транспорта Ттр - терени за бази на транспорта зелени площи Тгп - терени за гробищни паркове Тдр - терени за декоративни разсадници Са1 - зона за спорт и атракции 1 Са2 - зона за спорт и атракции 2 Тск - терени с конкретно предназначение за спорт и атракции Тсп - специални терени Трк - терени на реки и други открити водни площи Сср - земеделска зона с разрешено застрояване Ссб - земеделска зона без право на застрояване Ссп - земеделска зона със специфичен режим Сст - земеделска зона за трайни насаждения, разсадници и др. Топ - терени за опитни полета на научни институти Гз - защитни гори и земи Гр - рекреационни гори и земи – зелена зона Глп - лесопаркове Глс - държавно ловно стопанство Гс - стопански гори Тгр - терени на разсадници Рзп - природни резервати Рпп - природни паркове Рдз - защитени местности, природни забележи-телности и др * - територии, изискващи специфични правила и норми към ПУП Сгради 18122009
 27. 27. Копие-извадка от действащи КК и КР в обхват на имоти с идентификатор 68134.1896.241, 68134.1896.242 и 68134.1896.243, одобрени със Заповед № РД-18-69 / 14.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Показаната сграда с идентификатор 68134.1896.242.1 е едноетажна паянтова жилищна сграда.
 28. 28. Извадка от ОУП на СО за ПИ 241, 242 и 243, зона "Жм2" първи ред, източник: http://sofproect.com ППВитоша Граница на Природен парк Витоша ГРАНИЦИ Строителнa границa на гр.София Граница СО Административна УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ (continued) СМФ2д - смесена многофункционална зона 2 ПМСд - устр. зона за производство в малки и средни предприятия УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (continued) Тжп - терени за инфраструктура на ЖП транспорта Ттр - терени за бази на транспорта Тел - терени за площни обекти на Сгради 18122009
 29. 29. Извадка от „СХЕМИ ЗА ГРАФИЧНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИ С ЕДНАКВИ ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОПАДАЩИ В УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЖМ1, ЖМ2, ЖМ3 И В ЖВ, СЪГЛАСНО ОУП НА СО И ЗУЗСО”, източник: http://sofia-agk.com
 30. 30. ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН ВЪРХУ ОРТОФОТОСНИМКА М 1 : 1 000 източник: www.gis-sofia.bg
 31. 31. ОУП на Столична Община, им.пл.№№ 9, 10 и 11, Зона Жм2 ППВитоша Граница на Природен парк Витоша ГРАНИЦИ Строителнa границa на гр.София Граница СО Административна граница на Столична община Защитени територии Защитени територии Натура2000 Улици10000 BORDURI TUNEL ulici УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ (continued) ПТПд - устройствена зона за високотехнологични производства ПСд - смесена производствена зона ЗПд - зона на градски паркове и градини СА2д - зона за спорт и атракции 2 Тгпд - терени за гробищни паркове УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ Жг - жилищна устройствена зона с високоетажно застрояване УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (continued) Тел - терени за площни обекти на електроснабдяването Твк - терени за площни обекти на ВиК Тп - терени за площни обекти на снабдяване с петролни продукти, газ и топлоенергия Тсм - Терени за сметища Зп - зона на градски паркове и градини Тго - терени на локални градини и озеленяване Тзв - терени за зелени връзки и озеленяване на улици, реки и дерета
 32. 32. ЖП МРЕЖА жп линия Кадастрални имоти 18122009 Земеделски имоти 18122009 УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ДАЛЕКОПЕРСПЕКТИВНО РАЗВИТИЕ Ссбв - техногенно нарушени терени за биологично възстановяване Тдиз - техногенно нарушени терени за техническо укрепване ЖМд - жилищна устр. зона с малкоетажно застрояване ЖМ1д - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване в природна среда ЖМ2д - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване със специфични изисквания към параметрите ЖМ3д - жилищна устр. зона с ниско етажно застрояване ЖВд - вилни зони ООд - зона за обществено обслужване Оз2д - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 2 СМФд - смесена многофункционална зона СМФ1д - смесена многофункционална зона 1 СМФ2д - смесена многофункционална зона 2 ПМСд - устр. зона за производство в малки и средни предприятия Жк - жилищна устр. зона с комплексно застр Жс - жилищна устр. зона със средноетажно застрояване Жм - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване Жм1 - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване в природна среда Жм2 - жилищна устр. зона с малкоет. застрояване със специфични изисквания към параметрите Жв - вилни зони Жм3 - жилищна устр. зона с ниско етажно застрояване Ц1 - централна устр. зона 1 Ц2 - централна устр. зона 2 Ц3 - централна устр. зона 3 Смф - смесена многофункционална зона Смф1 - смесена многофункционална зона 1 Смф2 - смесена многофункционална зона 2 Оо - зона за обществено обслужване Оз1 - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 1 Оз2 - зона за обществено- обслужващи дейности и озеленяване 2 Пп - устр. зона за индустриални производства Пс - смесена производствена устройствена зона Пмс - устр. зона за производство в малки и средни предприятия Птп - устройствена зона за високотехнологични производства Тди - терени за добив на полезни изкопаеми Тбз - терени за бази на зелената система Тти - терени за транспортна инфраструктура Тжп - терени за инфраструктура на ЖП транспорта Ттр - терени за бази на транспорта и открити канали Тзсп - терени за специални зелени площи Тгп - терени за гробищни паркове Тдр - терени за декоративни разсадници Са1 - зона за спорт и атракции 1 Са2 - зона за спорт и атракции 2 Тск - терени с конкретно предназначение за спорт и атракции Тсп - специални терени Трк - терени на реки и други открити водни площи Сср - земеделска зона с разрешено застрояване Ссб - земеделска зона без право на застрояване Ссп - земеделска зона със специфичен режим Сст - земеделска зона за трайни насаждения, разсадници и др. Топ - терени за опитни полета на научни институти Гз - защитни гори и земи Гр - рекреационни гори и земи – зелена зона Глп - лесопаркове Глс - държавно ловно стопанство Гс - стопански гори Тгр - терени на разсадници Рзп - природни резервати Рпп - природни паркове Рдз - защитени местности, природни забележи-телности и др * - територии, изискващи специфични правила и норми към ПУП Сгради 18122009
 33. 33. Устройствена категория макс. плът- ност на застр. в % макс. кинт мин. озе­ ленена площ макс. кота корниз в м Предназначение, основни и допълващи функции, ограничения Индекс Цвят Площ / контур 2 3 4 5 1 6 7 8 9 УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ГРУПА ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради. Допуска се изграждане на административни и делови сгради, хотели, научни и учебни заведения, обекта на социалната инфраструктура, културата, търговията, услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти на инженерната инфраструктура и други, при спазване на устройствени параметри за плътност, интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона. При спазване на санитарно-хигиенните и екологическите изисквания се допуска промяна на предназначението, определено с подробния устройствен план (ПУП) за определени урегулирани поземлени имота (УПИ) от жилищни в нежилищни, без да се изисква изменение на ПУП, В тези случаи предназначението на бъдещите сгради се конкретизира с визата за проектиране, В УПИ с лице на две улици, когато застрояването е свободно, или свързано в по-малко от три УПИ, параметрите на застрояване не могат да надвишават параметрите за съответната зона. Ж кафяв площ 30 1 60 10 Зоната обхваща предимно бившите квартали - курорти (Горна баня, Княжево, Бояна, Драгалевци, Симеоново) и гр. Банкя, за които минималната площ на УПИ е 500 кв.м. и минималното лице - 16 м. 25 0,8 60 8,5 Показателите от долния ред се отнасят за бившите вилни зони, включени в строителните граници на София, за които минималната площ на УПИ е 600 кв.м и минималното лице - 18 м. И в двата случая мин, 50 % от озеленената площ е с висока дървесна растителност. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА Правила и нормативи за устройство и застрояване Общ устройствен план на Столична община Извадка от Приложение към чл. 3 ал. 2 Жм2 св. кафяв6 Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания площ
 34. 34. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1 : 1 000 ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1 : 1 000 на УПИ I-10,11 и УПИ II-9,10,11 в нов кв.17а и създаване на улица-тупик от о.т.61а, о.к.61б, о.к.61в, о.т.61г, о.т.61д до о.т.61е, по плана на гр. София, кв."Драгалевци-разширение-юг" Площта на им.пл.№ 9 е: 700 кв.м., на им.пл.№ 10 е: 500 кв.м., на им.пл.№ 11 е: 500 кв.м., на УПИ I-10,11 е: 850 кв.м. и на УПИ II-9,10,11 е: 850 кв.м. Достъпът до новообразуваните УПИ се осъществява по новопроектирана улица-тупик, която минава по имотни граници, по съществуваща алея с трайна настилка. От о.к.61б, о.к.61в до о.т.61г улицата е предвидена с два тротоара по 1,5 м и обща ширина от 8 м (параметри за второстепенните улици в местността). При о.т.61е е реализирано обръщало. УПИ I-10,11 и УПИ II-9,10,11 попадат в Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания - първи ред на "Жм2", съгласно ОУП на СО и отговарят на изискванията за минимална площ от 500 кв.м. и минимално лице от 16 м., определени в Приложение чл.3, ал.2 на ЗУЗСО. Действащият регулационен план на кв."Драгалевци-разширение-юг" е одобрен с Решение № 90, т.74 по Протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС.
 35. 35. ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ М 1 : 1 000 2 2 2 2 2 2 2 2+A 1 1 2+AГ Г 2 2 Г 1 1+1 1+1 1+1 ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ на УПИ I-10,11 и УПИ II-9,10,11, кв.17а, М 1 : 1 000 по плана на гр. София, кв."Драгалевци-разширение-юг" Плана за застрояване на УПИ I-10,11 и УПИ II-9,10,11 е съобразен с предвижданията на ОУП на СО за Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания - първи ред на "Жм2", определени в Приложение чл.3, ал.2 на ЗУЗСО: 30% максимална плътност на застрояване (255 кв.м. ЗП за всеки УПИ), максимален Кинт.=1,0 (максимално допустимо РЗП от 850 кв.м.), минимална озеленена площ от 60%, като половината от нея с висока дървесна растителност и максимална кота корниз К.к.=10 м. Настоящето решение предвижда свързано застрояване в двата УПИ само по допълващото застрояване - гаражи, долепени до основното. Минималните отстояния до улична регулация са съобразени с възможно бъдещо разширяване на улицата. Максимално допустимите показатели на застрояването позволяват развитие на мансарден жилищен подпокривен етаж. Не са налага разработване на РУП.
 36. 36. МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ НА КВ. 5 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ В.З. "МИЛКОВА КОРИЯ-РАЗШИРЕНИЕ" М 1 : 1 000 Забележка: С настоящето изменение не се променя предназначението на урегулираните поземлени имоти.
 37. 37. инж. Георги Николов Проект за ИПР ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ НА КВ. 5 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ В.З. "МИЛКОВА КОРИЯ-РАЗШИРЕНИЕ" Проектант: инж. Георги Николов Юни 2011 год. гр. София
 38. 38. инж. Георги Николов 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ НА КВ. 5 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ В.З. "МИЛКОВА КОРИЯ-РАЗШИРЕНИЕ" Проектант: инж. Георги Николов Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, включително тези за минимална площ и лице на УПИ. Не се променят границите и площите на новообразуваните УПИ и те попадат в устройствена зона „Жм2”, втори ред (бивша вилна зона). Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Юни 2011 год. Съставил: гр. София (инж. Георги Николов)
 39. 39. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ В ОБХВАТ НА КВ. 5 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ В.З. "МИЛКОВА КОРИЯ-РАЗШИРЕНИЕ" М 1 : 1 000 Забележка: С настоящето изменение не се променя предназначението на урегулираните поземлени имоти. Проектант: инж. Георги Николов
 40. 40. ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН М 1 : 1 000
 41. 41. 2 2 2 1 2 22 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ПГ ПГ+М+2+А ПГ ПГ+М+2+А ЛЕГЕНДА: самостоятелна къща в УПИ с площ от 480 м2 (ЗП 120 м2) къща-близнак 2 ПИ по 300 м2 (ЗП по 75 м2) трафопост, охрана, пречествателно съоръжение, в общ УПИ с алея и жилищна сграда, като по този начин сградата ползва показателите на застрояване за целия УПИ - 1620 м2 (не се губи алея от 700 м2) редови къщи (ЗП 40 м2) 2 2 2 2 2 ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ М 1 : 1 000
 42. 42. Мотивирано предложение за виза за преместваем обект ‐ беседка за отдих с барбекю, М 1 : 1 000 1751 1752 1559 1400 3МЖ 90177 90176 90175 750 90328 90251 90329 90252 Легенда: 1751 ‐ имот от неодобрен кадастрален план на СО 90176 ‐ имот от КВС Съгласно действащ ОУП на СО им.пл. №№ 1751 и 1752, к.л. Г‐25‐12‐Б и к.л. Г‐25‐13‐А (идентични съответно с имоти 90176 и 90177 от КВС) попадат в зона "Гр". Настоящето мотивирано предложение предвижда разполагане на преместваем обект (беседка с барбекю) във връзка с предвиждане за разполагане на рекреационни обекти в тази зона. Съгласували собственици: 1
 43. 43. Снимка на терена, източник google.bg Легенда: 1751 ‐ имот от неодобрен кадастрален план на СО 90176 ‐ имот от КВС
 44. 44. Орто‐фото снимка на летене м. април 2008 г., източник www.gis‐sofia.bg, М 1 : 1 000 1751 1752 1559 1400 3МЖ 90177 90176 90175 750 90328 90251 90329 90252 Легенда: 1751 ‐ имот от неодобрен кадастрален план на СО 90176 ‐ имот от КВС
 45. 45. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ Oбект: Количка за продажба на варена царевица Инвеститор: "ЗОО ГРУП - БГ" ООД, Силвия Иванова Стойнова- Стоянова Част: Архитектура Проектант:............................. /арх. Хр.Иванов/ гр.София август 2010г
 46. 46. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Настоящия проект е изготвен по желание на инвеститора и включва обособяването на три места за преместваем обект – количка за продажба на варена царевица, на територията на СО – Район „Витоша”. И трите сезонни търговски съоръжения попадат в имот без планоснимачен номер – тротоар в улична регулация. На приложените индивидуални схеми са показани всички съседни имоти, както и уличното платно. Заснети са съседните сгради, техните входове (когато попадат в обхвата на схемата), елементите на градския дизайн, стълбове за улично осветление и всички съседни търговски обекти. Преместваемият обект е с размери 1 м x 0,60 м и е фабрично производство на немска фирма. Придружен е с необходимите сертификати. Предвидена е и работна площ от 1 м x 0,40 м или общо заедно с количката – площ от 1 кв.м. Разположението на обектите е съобразено с ПОРИМЗЕРДТСО. Проектант:............................. /арх. Хр.Иванов/
 47. 47. 23 МСБЖ 3МСБЖ ПЖ ЗА ПОЩА ЛИСТ : МАЩАБ : 01 / 03 1 : 100 ИЗГОТВИЛ :МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : НАИМЕНОВАНИЕ : АРХ. ХРИСТО ИВАНОВ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : АВГУСТ 2010 ИНВЕСТИТОР :ОБЕКТ : СЕВЕР КОЛИЧКА ЗА ПРОДАЖБА НА ВАРЕНА ЦАРЕВИЦА, М 1 : 20 площ 1 кв.м. БУЛ. "ЦАР БОРИС III" СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА: ВИСОКО ТРИЕТАЖНО ТЯЛО НА ПОЩА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА: НИСКО ЕДНОЕТАЖНО ТЯЛО НА ПОЩА ВЕРАНДА ПРЕД ЦЕНТЪР НА ВИВАТЕЛ (БТК) 100 количка раб.площ тротоар локално платно, настилка: асфалт трамвайна линия трамвайна спирка НА МЯСТО ПОД КОЛИЧКАТА ИМА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОСТАМЕНТ, ВИСОК 10 СМ, КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕМОНТИРА, ТЪЙ КАТО Е БИЛ ЧАСТИЧНО РАЗБИТ ПРИ ПОДМЯНА НА КАБЕЛИ
 48. 48. 1867 1392 1390 МСБЖ Стр. КОМПЛ.ЖИЛ.СТР.,СУПЕРМАРКЕТ И КЛУБ ЛИСТ : МАЩАБ : 02 / 03 1 : 100 ИЗГОТВИЛ :МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : НАИМЕНОВАНИЕ : АРХ. ХРИСТО ИВАНОВ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : АВГУСТ 2010 ИНВЕСТИТОР :ОБЕКТ : СЕВЕР 100 количка раб.площ КОЛИЧКА ЗА ПРОДАЖБА НА ВАРЕНА ЦАРЕВИЦА, М 1 : 20 площ 1 кв.м. БУЛ."БРАТЯБЪКСТОН" временен обект в строеж с изпълнени основи стени и настилка площадно пространство пред магазин "Фантастико" съществуващ търговски обект НАСТИЛКАТА Е В ЛОШО СЪСТОЯНИЕ И Е НЕОБХОДИМО, ПО ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПОСТАМЕНТ ПОД КОЛИЧКАТА настилка:павета тротоар
 49. 49. 595 596 1087 МЖ 2МЖ МЖ2МЖ ПЖ МЖ 9 597 ЛИСТ : МАЩАБ : 03 / 03 1 : 100 ИЗГОТВИЛ :МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : НАИМЕНОВАНИЕ : АРХ. ХРИСТО ИВАНОВ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ : АВГУСТ 2010 ИНВЕСТИТОР :ОБЕКТ : СЕВЕР КОЛИЧКА ЗА ПРОДАЖБА НА ВАРЕНА ЦАРЕВИЦА, М 1 : 20 площ 1 кв.м. ПЛОЩАД "АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ" СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА: РЕСТОРАНТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА: КАНЦЕЛАРИЯ НА V РУ НА МВР СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ВЕРАНДА НА РЕСТОРАНТ ВЕРАНДА ПЕЙКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТ.Б. СТЪЛБ СТЪЛБИ тротоар паркинг с настилка павета СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА СГРАДА ВХОД 100 количка раб.площ НАСТИЛКАТА Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ И НЕ Е НЕОБХОДИМО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОСТАМЕНТ ПОД КОЛИЧКАТА
 50. 50. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ III-695 и УПИ XIV-1036 за образуване на нови УПИ III-694 (за имот с идентификатор 68134.1978.694) и УПИ XIV-1036 (за имот с идентификатор 68134.1978.1036), кв. 4 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър-II част”. гр. София април 2012 г.
 51. 51. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Настоящата обяснителна записка е неразделна част от ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ III-695 и УПИ XIV-1036 за образуване на нови УПИ III-694 (за имот с идентификатор 68134.1978.694) и УПИ XIV-1036 (за имот с идентификатор 68134.1978.1036), кв. 4 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър-II част”. Съгласно действащ ОУП на СО имотите попадат в зона "Жм2" (втори ред - бивши вилни зони) със следните показатели на застрояване: максимална плътност на застрояване 25%; максимален Кинт.=0,8; минимална озеленена площ от 60%, като мин. 50% от нея с висока дървесна растителност и максимална кота корниз Кк=8,50 м. Графично чертежът е съобразен с изискванията на наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълване на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. април 2012 г. Изготвил: гр. София
 52. 52. ИПР кв. 12, ж.к. „Карпузица” Проект за ИПР ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ XI-67 в нови УПИ IX-67, УПИ XI-67 и УПИ XIV-67, кв. 12 по плана на гр. София, ж.к. "Карпузица" Април 2010 год. гр. София
 53. 53. ИПР кв. 12, ж.к. „Карпузица” 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ XI-67 в нови УПИ IX-67, УПИ XI-67 и УПИ XIV-67, кв. 12 по плана на гр. София, ж.к. "Карпузица" Настоящият проект е разработен в мащаб 1 : 1 000 и представлява Изменение на Плана за Регулация за разделяне на УПИ XI-67 в нови УПИ IX-67, УПИ XI-67 и УПИ XIV-67, кв. 12 по плана на гр. София, ж.к. "Карпузица" по зелените линии, цифри и знаци. Действащият кадастрален и регулационен план в обхват на УПИ XI-67, кв. 12 по плана на гр. София, ж.к. "Карпузица"е одобрен със Заповед № РД-09-50-02 от 05.01.1999 г., Решение № 85 от 06.08.2003 г. на СОС и Заповед № РД-50-348 от 27.12.2002 г. Площта на новообразуваните УПИ IX-67 e 525 кв.м., УПИ XI-67 e 610 кв.м. и УПИ XIV-67 e 375 кв.м. Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и ОУП НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ №697 ОТ ПРОТОКОЛ 51/19.11.2009 г. И РЕШЕНИЕ №960/16.12.2009 ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. И трите УПИ IX-67, XI-67 и XIV-67 попадат в устройствена зона “Жм”. Спазени са изискванията за минимална площ и лице на УПИ. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Април 2010 год. Съставил: гр. София
 54. 54. Проект за ИПР ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ I-108 в нови два УПИ I-108 и УПИ XII-109, кв. 19 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част" Август 2011 год. гр. София
 55. 55. Стр. 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ I-108 в нови два УПИ I-108, предназначен за имот с идентификатор 68134.1974.108 и УПИ XII-109, предназначен за имот с идентификатор 68134.1974.109, кв. 19 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част", одобрен със Заповед № РД-50-09-82 / 16.03.1990 г. на Председателя на ИК на СНС. КК и КР в обхват на гореописаните УПИ са одобрени със Заповед № РД-18-3 / 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Съгласно действащ ОУП на СО новообразуваните УПИ попадат изцяло в зона "Жм2" (втори ред, бивша вилна зона). Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, включително тези за минимална площ и лице на УПИ. Не се променят границите и площите на новообразуваните УПИ и те попадат в устройствена зона „Жм2”, втори ред (бивша вилна зона). Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Август 2011 год. Съставил: гр. София
 56. 56. Мащаб 1 : 1 000 МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ XII‐294 и УПИ XXXIII‐294 за образуване на нови УПИ XII‐294 и УПИ XXXIII‐294, кв. 24 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър‐ I част”, одобрен със Заповед № РД‐50‐09‐82 от 16.03.1990 г. и Заповед № РД‐50‐106 от 24.11.2010 г. Съгласно действащ ОУП на СО имотите попадат в зона "Жм2" (втори ред ‐ бивши вилни зони) със следните показатели на застрояване: максимална плътност на застрояване 25%; максимален Кинт.=0,8; минимална озеленена площ от 60%, като мин. 50% от нея с висока дървесна растителност и максимална кота корниз Кк=8,50 м. МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР
 57. 57. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ XII-294 и УПИ XXXIII-294 за образуване на нови УПИ XII-2632 и УПИ XXXIII-2633, кв. 24 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър- I част” гр. София юни 2012 г.
 58. 58. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Настоящата обяснителна записка е неразделна част от ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ XII-294 и УПИ XXXIII-294 за образуване на нови УПИ XII-2632 и УПИ XXXIII-2633 (по одобрени КККР със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. и Заповед № KД-14- 22-509 от 06.06.2012 г.), кв. 24 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър- I част”, одобрен със Заповед № РД-50-09-82 от 16.03.1990 г. и Заповед № РД-50-106 от 24.11.2010 г. Съгласно действащ ОУП на СО имотите попадат в зона "Жм2" (втори ред - бивши вилни зони) със следните показатели на застрояване: максимална плътност на застрояване 25%; максимален Кинт.=0,8; минимална озеленена площ от 60%, като мин. 50% от нея с висока дървесна растителност и максимална кота корниз Кк=8,50 м. Графично чертежът е съобразен с изискванията на наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълване на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. юни 2012 г. Изготвил: инж. Георги Николов гр. София
 59. 59. Мащаб 1 : 1 000 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ в обхват на УПИ XII‐294 и УПИ XXXIII‐294 за образуване на нови УПИ XII‐2632 и УПИ XXXIII‐2633 (по одобрени КККР със Заповед № РД‐18‐3 от 11.01.2011 г. и Заповед № KД‐14‐22‐509 от 06.06.2012 г.), кв. 24 по плана на гр. София, в.з. „Киноцентър‐ I част”, одобрен със Заповед № РД‐50‐09‐82 от 16.03.1990 г. и Заповед № РД‐50‐106 от 24.11.2010 г. Съгласно действащ ОУП на СО имотите попадат в зона "Жм2" (втори ред ‐ бивши вилни зони) със следните показатели на застрояване: максимална плътност на застрояване 25%; максимален Кинт.=0,8; минимална озеленена площ от 60%, като мин. 50% от нея с висока дървесна растителност и максимална кота корниз Кк=8,50 м. Изготвил: ПРОЕКТ ЗА ИПР
 60. 60. 22 21 25 14,40 МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ I-536 за образуване на нови УПИ I-536 и УПИ XVIII-992, кв. 25 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част", одобрен със Заповед № РД-50-09-82 от 16.03.1990 г. и изменение на кадастралния план одобрено със Заповед № РД-50-16 от 21.01.2010 г. на Кмета на СО - Район "Витоша". Площта на новообразуваните УПИ I-536 е: 1137 кв.м, УПИ XVIII-992 е: 480 кв.м. Забележка: кв. 25 попада и в плана на в.з. "Киноцентър-I-II част-връзката".
 61. 61. Проект за ИПР ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ I-536 за образуване на нови УПИ I-536 и УПИ XVIII-992, кв. 25 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част" Проектант: Март 2010 год. гр. София
 62. 62. 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ I-536 за образуване на нови УПИ I-536 и УПИ XVIII-992, кв. 25 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част" Настоящият проект представлява ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ I-536 за образуване на нови УПИ I-536 и УПИ XVIII-992, кв. 25 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част", по зелените линии, цифри, знаци и щрихи. Кв. 25 попада и в плана на в.з. "Киноцентър-I-II част-връзката". Кадастралният, регулационният и застроителният план на УПИ I-536, кв. 25 по плана на гр. София, в.з. "Киноцентър-I част" са одобрени със Заповед № РД-50- 09-82 от 16.03.1990 г. и изменение на кадастралния план одобрено със Заповед № РД-50-16 от 21.01.2010 г. на Кмета на СО - Район "Витоша". Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР по представено мотивирано предложение. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Площта на новообразуваните УПИ I-536 е: 1137 кв.м, УПИ XVIII-992 е: 480 кв.м. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Март 2010 год. Съставил: гр. София
 63. 63. арх.Иван Генов Проект за ИПР Проект за Изменение на Плана за Регулация по имотна граница – разделяне на УПИ IX-858 в нови УПИ IX-1186 и УПИ XXII-1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг” Инвеститор: Александър Викторов Серов, Георги Ангелов Стефанов и Катя Стефанова Стефанова Проектант: арх. Иван Генов Март 2009 год. гр. София
 64. 64. арх.Иван Генов 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Проект за Изменение на Плана за Регулация по имотна граница – разделяне на УПИ IX-858 в нови УПИ IX-1186 и УПИ XXII-1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг” Инвеститор: Александър Викторов Серов, Георги Ангелов Стефанов и Катя Стефанова Стефанова Проектант: арх. Иван Генов Настоящият проект представлява Изменение на Плана за Регулация по имотна граница – разделяне на УПИ IX-858 в нови УПИ IX-1186 и УПИ XXII-1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг”по зелените линия, цифри, щрихи и знаци. Кадастралният, регулационният и застроителният план на УПИ IX-858, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг” са одобрени с Решение №90, т.74 по Протокол на СОС. Със Заповед № РД-50-101 от 29.04.2008 год. е одобрена поправката на кадастралния план на им.пл.№ 858 за попълване на нови им.пл.№№ 1185 и 1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг”. Сградите означени с „мж”, „3мж” и „мс” са нанесени от скица по преписка на Дирекция „Софийски Кадастър”. Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР (Протокол №31, т.5 от 01.10.2008 год. на РЕСУТ). При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, включително тези за минимални отстояния на съществуващото застрояване спрямо регулационните линии, и за минимална площ и лице на УПИ. Новообразуваните УПИ IX-1186 и УПИ XXII-1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг” попадат в устройствена зона „Жм2”. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Март 2009 год. Съставил: гр. София (арх. Иван Генов)
 65. 65. Проект за ИПР, М 1:1000 Проект за Изменение на Плана за Регулация по Мащаб: имотна граница - разделяне на УПИ IX-858 в 1:1000 нови УПИ IX-1186 и УПИ XXII-1185, кв. 25а, м.: кв. „Драгалевци-разширение-юг” черт.1/1 Инвеститор: Александър Викторов Серов, Георги Ангелов Стефанов и Катя Стефанова Стефанова Проектант: арх. Иван Генов
 66. 66. събарят се МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИПР М 1 : 1 000 МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1 : 1 000 на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци", одобрен с Решение № 4, т. 2 по Протокол № 21 от 19.02.2001 г. на СОС и изменение на кадастрастралния план, одобрено със Заповед № РД-50-48 от 12.05.2009 г. на Кмета на СО - Район "Витоша". Площи на новообразувани УПИ: XXIV-1256 - 565 кв.м. XXX-1257 - 565 кв.м.
 67. 67. арх. Христо Иванов Проект за ИПР ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци" Проектант: арх. Христо Иванов Ноември 2009 год. гр. София
 68. 68. арх. Христо Иванов Проект за ИПР на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци" стр. 2 / 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци" Проектант: арх. Христо Иванов Настоящият проект представлява ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци", одобрен с Решение № 4, т. 2 по Протокол № 21 от 19.02.2001 г. на СОС и изменение на кадастрастралния план, одобрено със Заповед № РД-50-48 от 12.05.2009 г. на Кмета на СО - Район "Витоша", по зелените линии, цифри, знаци и щрихи. Площи на новообразувани УПИ: XXIV-1256 - 565 кв.м. XXX-1257 - 565 кв.м. Настоящият проект се изготвя по възлагателно писмо от инвеститора и за сметка на инвеститора, като проектното решение е съобразено с одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПР по представено мотивирано предложение. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Ноември 2009 год. Съставил: гр. София (арх. Христо Иванов)
 69. 69. събарят се ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ М 1 : 1 000 на УПИ XXIV-297 за образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци", одобрен с Решение № 4, т. 2 по Протокол № 21 от 19.02.2001 г. на СОС и изменение на кадастрастралния план, одобрено със Заповед № РД-50-48 от 12.05.2009 г. на Кмета на СО - Район "Витоша". Площи на новообразувани УПИ: XXIV-1256 - 565 кв.м. XXX-1257 - 565 кв.м. ОБЕКТ: ИПР на УПИ XXIV-297 за Проектант: образуване на нови УПИ XXIV-1256 и УПИ XXX-1257, кв. 90 по плана на гр. Софи, м.: кв. "Драгалевци" ЧАСТ: ИПР 11.2009 ФАЗА: ИПР лист 1/1
 70. 70. 2010 "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567 073887347 rodon_zd@infotel.bg [ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ] за разделяне на УПИ XIII-931 в нови УПИ XIII-931 и УПИ XXXII-931, кв. 95 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север"
 71. 71. "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg 2 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ XIII-931 в нови УПИ XIII-931 и УПИ XXXII-931, кв. 95 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци- разширение-север", одобрен със Заповед № РД-09-50-196 от 01.04.1999 год. Настоящият проект представлява ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ XIII-931 в нови УПИ XIII-931 и УПИ XXXII-931, кв. 95 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север", по зелените линии, цифри, знаци и щрихи. Кадастралният, регулационният и застроителният план за УПИ XIII-931, кв. 95 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север" са одобрени със Заповед № РД- 09-50-196 от 01.04.1999 год. Площта на новообразуваните УПИ XIII-931 е: 705 кв.м. и УПИ XXXII-931 е: 705 кв.м. Настоящият проект се изготвя по задание на инвеститора – одобрено от Главния Архитект на Столична Община – Район „Витоша” допускане за ИПРЗ по представено мотивирано предложение. При изработването на настоящия проект са спазени изискванията на Закона за Устройство на Територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.) и Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Графично чертежа е съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Март 2010 г. Съставил: Гр. София (инж. Захари Донев)
 72. 72. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за разделяне на УПИ XIII-931 в нови УПИ XIII-931 и УПИ XXXII-931, кв. 95 по плана на гр. София, м.: кв. "Драгалевци-разширение-север", одобрен със Заповед № РД-09-50-196 от 01.04.1999 год. М 1 : 1 000 Площта на новообразуваните Проектант: "РОДОН" ЕООД, инж. Захари Донев УПИ XIII-931 е: 705 кв.м., гр. Благоевград, ул. "Трети март" №9 УПИ XXXII-931 е: 705 кв.м. тел.: 073881567, 073887347, email: rodon_zd@infotel.bg м.: кв. "Драгалевци-разширение-север" м.: кв. "Драгалевци"
 73. 73. МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ За обединяване на УПИ XVI-223 и УПИ XVII-222 и образуване на нов УПИ XVI-222,223, кв. 102, м.: кв. „Драгалевци-разширение-север”
 74. 74. арх.Иван Генов Проект за ИПР Проект за Изменение на Плана за Регулация – обединяване на УПИ XVI-223 и УПИ XVII-222 и образуване на нов УПИ XVI-222,223, кв. 102, м.: кв. „Драгалевци-разширение-север” Инвеститор: Николай Петров Николаев и Албена Иванова Николаева Проектант: арх. Иван Генов Март 2009 год. гр. София

×