Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

San luong mot so cay an qua - 3.pptx

  1. Diện tích gieo trồng một số cây ăn quả của Việt Nam từ 2005-2013 (Niên giám thống kê - 2013) (Nghìn ha) Cây ăn quả 2005 2010 2011 2012 2013 sơ bộ Nho 1,8 0,8 0,7 0,8 0,8 Xoài 51,4 71,2 71,8 73,6 73,7 Cam, quýt 59,4 64,1 55,8 55,6 56,6 Nhãn 90,3 83,1 79,7 74,6 72,3 Vải, chôm chôm 89,3 97,2 95,5 90,2 88,0 Dứa 40
  2. Sản lượng một số cây ăn quả của Việt Nam từ 2005-2013 (Niên giám thống kê - 2013) (Nghìn tấn) Cây ăn quả 2005 2010 2011 2012 2013 sơ bộ Nho 28,6 16,7 14,7 16,3 17,4 Xoài 367,8 580,3 687,0 665,0 678,4 Cam, quýt 601,3 728,6 702,7 704,1 708,6 Nhãn 612,1 573,7 595,7 542,5 552,0 Vải, chôm chôm 398,8 522,3 725,4 648,5 641,1 Dứa 500,0
  3. Sản lượng một số cấy ăn quả khác của Việt Nam • Táo mèo Sơn la năm 2015 (theo Vietnamnet ngày 30/9/2015) - Diện tự nhiên 2.500 ha, diện tích trồng mới 4.000 ha - Năng suất trung bình 4-6 tấn/ha - Tổng sản lượng khoảng 33,8 nghìn tấn - Hai nhà máy chính sản xuất rượu sơn tra của Sơn la 30.000L/năm • Mận Sơn La (Theo Sở NN và PT Nông thôn tỉnh Sơn La, T9/2014) - Diện tích 2.600ha mận hậu - Sản lượng khoảng 25.000 tấn quả. • Đào Lào cai (Theo Sở NN-PTNT Lào Cai) - Diện tích 400ha đào - Sản lượng mỗi năm khoảng 6.000 tấn • Mơ Việt Nam (Tổng cục thống kê 2010) - Diện tích 8.647 ha - Sản lượng 44 nghìn tấn • Chanh leo (theo Báo đầu tư Việt Nam, 24/5/2016) - Hàng năm Nafoods xuất khẩu từ 2.000 – 3.000 tấn chanh leo cô đặc
  4. Sản lượng một số cấy ăn quả khác (tiếp) • Xoài (theo Thương vụ Việt Nam tại Úc 2016) - Diện tích trồng xoài của cả nước khoảng 87.000 ha - Sản lượng hơn 969.000 tấn/năm. - Việt Nam đứng thứ 13 về sản xuất xoài trên thế giới • Đu đủ (theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vĩnh Phúc) - Diện tích trồng đu đủ của cả nước ước khoảng 10.000-17.000 ha - Sản lượng khoảng 200 – 350 ngàn tấn quả. • Nho Ninh Thuận (Theo Ngân hàng chính sách xã hội, tháng 10/2016) - Diện tích trồng nho 2014 là khoảng 1.100 ha - Sản lượng nho dự kiến 2015 là 55 nghìn tấn/năm
Publicité