Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Přístupnost prakticky 2.0

Povídání o přístupnosti a WCAG 2.0 na srpnovém UX Monday v Praze.

 • Soyez le premier à commenter

Přístupnost prakticky 2.0

 1. 1. Přístupnost prakticky 2.0 Mgr. Lukáš Marvan
 2. 2. AVG Confidential2 • Kdopak to mluví? – Stručné představení. • Proč přístupnost? – Jakou máme motivaci. • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 • Rychlé tipy pro lepší přístupnost. • Závěr • Rady a otázky • Zdroje • Dotazy • Pivo Váš program na pondělní večer
 3. 3. AVG Confidential Mgr. Lukáš Marvan / @BoBMarvan • Před tím, než jsem začal pracovat v AVG Technologies, tak jsem 10 let vyráběl a vymýšlel weby v Seznam.cz. • Přístupnosti se věnuji od roku 2006. • O přístupnosti mě školil ještě David Špinar ;) • Byl jsem součástí týmu který autorizoval překlad Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Kdopak to mluví?
 4. 4. Proč přístupnost? Naše / vaše motivace
 5. 5. AVG Confidential Kdo může být považován za „postiženou“ osobou? • Nevidomí a zrakově postižení (např. barvoslepí) lidé. • Tělesně postižení lidé. • Neslyšící nebo jinak sluchově postižení lidé. • Lidé s kognitivními poruchami. • Lidé mluvící jiným mateřským jazykem. • Vyhledávácí roboti. • Různá alternativní uživatelská rozhraní. Různé typy „postižení“
 6. 6. AVG Confidential Motivační obrazová příloha # 1
 7. 7. AVG Confidential Motivační obrazová příloha # 2
 8. 8. AVG Confidential Motivační obrazová příloha # 3
 9. 9. AVG Confidential protože lékařské záznamy jsou důvěrné, ale existuje odhad, že se jedná až o I kdyby to bylo jen 5%, tak se to týká 8 500 000 uživatelů AVG. Nevíme, kolik postižených lidí žije na Zemi, 30 %
 10. 10. AVG Confidential 2 příklady: odečítač obrazovky & braillský řádek Asistivní technologie
 11. 11. AVG Confidential To už je sakra hodně. Výzkumná studie od Microsoftu dokazuje, že 57 % dospělých uživatelů počítačů může mít prospěch z přístupných technologií. 57 % Zdroj: Microsoft.com
 12. 12. AVG Confidential Opening Doors to IT • http://www.pravidla-pristupnosti.cz/ • www.section508.gov Nezapomínejme na zákony
 13. 13. AVG Confidential “Je to hluboce správná věc.” Ve skutečnosti existuje ještě jeden ohromný důvod, proč se věnovat přístupnosti:
 14. 14. AVG Confidential Kdykoliv přemýšlíte o přístupnosti, připomeňte si následující fakta: • Nevidomý uživatel je schopen získat ze stránky pouze informace v textové podobě. • Nevidomý uživatel vnímá informace, které jsou na stránce, lineárně - chybí mu globální pohled. • Nevidomý uživatel obsluhuje osobní počítač a veškeré programy pouze z klávesnice. • Slabozraký uživatel vzhledem k použití softwarové lupy, může vidět v jednu chvíli pouze malou část stránky. Mějte prosím na paměti
 15. 15. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Světový standard od roku 2008
 16. 16. AVG Confidential “Méně striktních pravidel, více základních principů.” Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 17. 17. AVG Confidential Princip – pravidlo – kritérium – technika. • Každý princip je dále členěn na několik pravidel (celkem je jich 12). • Každé pravidlo má několik kritérií, které mají opět přiřazeny priority (A, AA, AAA) a jejich ne/splnění lze ověřit. • K pravidlům a kritériím jsou přiřazeny techniky. WCAG 2.0 – struktura metodiky
 18. 18. AVG Confidential18 Čtyři základní principy 1. Vnímatelnost. 2. Ovladatelnost. 3. Srozumitelnost. 4. Robustnost. Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 19. 19. AVG Confidential • Textové alternativy • Nadpisy a jejich alternativy • Kustomizovatelný obsah • Dostatečný kontrast WCAG 2.0 - Vnímatelnost
 20. 20. AVG Confidential • Přístupnost z klávesnice. • Dostatek času na přečtení a práci s obsahem stránky. • Pozor na záchvaty. • Navigace a snadné nalezení obsahu. WCAG 2.0 - Ovladatelnost
 21. 21. AVG Confidential • Čitelné a srozumitelné texty. • Obsah se zobrazuje a funguje tak, jak uživatel předpokládá. • Pomozte uživatelům vyvarovat se chyb a opravit je. WCAG 2.0 - Srozumitelnost
 22. 22. AVG Confidential • Maximální kompatibilita se stávajícími i budoucími technologiemi, včetně asistivních technologií. WCAG 2.0 - Robustnost
 23. 23. Příklady dopadů na grafické uživatelské rozhraní Rychlé tipy pro lepší přístupnost
 24. 24. AVG Confidential Účel každého odkazu může být určen pouze z textu samotného. Nové ceníky naleznete zde. vs. Zde naleznete nové ceníky. • Účel každého odkazu může být určen pouze z textového označení nebo z textového označení v kombinaci s jeho programově určeným kontextem. Výjimku tvoří případ, kdy je účel odkazu nejednoznačný pro všechny uživatele. (Úroveň A) 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) ✘ ✔
 25. 25. AVG Confidential Barva není používána jako jediný vizuální prostředek, sloužící k poskytnutí určité informace. Toto je link uprostřed delšího textu. vs. Toto je link uprostřed delšího textu. • Barva není používána jako jediný vizuální prostředek, sloužící k poskytnutí určité informace, k indikování určité akce, k vyjádření požadavku na odezvu či k odlišení určitého vizuálního prvku. (Úroveň A) 1.4.1 Používání barev ✘ ✔
 26. 26. AVG Confidential Text či text ve formě obrázku má vůči svému pozadí kontrast minimálně 4,5:1. Nástroj: Color Contrast Analyzer for Chrome • Výjimku tvoří následující případy (Úroveň AA): • Texty psané velkým fontem: Texty psané velkým fontem či texty tohoto typu prezentované ve formě obrázku mají kontrast minimálně 3:1. • Texty, které se náhodou staly součástí prezentace a nejsou pro ni relevantní: text nebo text v obrázku, které jsou součástí neaktivního prvku uživatelského rozhraní, texty sloužící čistě dekorativním účelům, texty, které nejsou viditelné žádnému uživateli nebo texty, které jsou součástí obrázku s nímž významově nesouvisí, nemusí splňovat žádné požadavky týkající se kontrastu. • Logotypy: Text, který je součástí loga nebo názvu firmy či produktu, nepodléhá žádným požadavkům na minimální kontrast. 1.4.3 Minimální kontrast
 27. 27. AVG Confidential • Webové stránky neobsahují žádné prvky, blikající více jak třikrát za sekundu nebo je toto blikání pod prahem stanoveným obecně pro blikání a pod prahem stanoveným pro červené blikání. (Úroveň A) 2.3.1 Tři záblesky nebo podprahové blikání ✘
 28. 28. AVG Confidential + Absolutní velikost a relativní pozice prvků rozhraní min 7.5 mm
 29. 29. Dopady na zdrojový kód Rychlé tipy pro lepší přístupnost
 30. 30. AVG Confidential Opatřete každý netextový obsah textovými alternativami, které je možné podle potřeby převést do jiných formátů jako například zvětšené písmo, bodové písmo, fonetický přepis či zjednodušený jazyk. <a href="http://www.avg.com"> <img src="logo.png" alt=“AVG.com"/> </a> • Každý netextový obsah, který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu… (Úroveň A) • Jestliže netextovým obsahem je ovládací prvek či prvek reagující na vstup uživatele, pak má tento prvek název popisující jeho účel. 1.1 Netextový obsah ✔
 31. 31. AVG Confidential Semantická struktura dokumentu. <h1>Používejte nadpisy správně</h1> • Informace, strukturu a vzájemné vztahy obsažené v prezentaci lze programově určit nebo jsou dostupné ve formě textu. (Úroveň A) 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy ✔
 32. 32. AVG Confidential Jestliže uživatel provede změnu v nastavení určité položky uživatelského rozhraní, nevyvolá to automaticky změnu kontextu… <input onclick="this.form.submit();" id="relevance" name="order" value="relevance" type="radio"/> • Jestliže uživatel provede změnu v nastavení určité položky uživatelského rozhraní, nevyvolá to automaticky změnu kontextu nebo je na změnu předem upozorněn. (Úroveň A) 3.2.2 Při akci uživatele ✘
 33. 33. AVG Confidential <title>Jméno stránky - Jméno webu</title> • Každá webová stránka má titulek, vystihující její téma či účel. (Úroveň A) 2.4.2 Stránky mají titulek ✔
 34. 34. AVG Confidential body { font-size: 13px; } vs. body { font-size: 89%; } • S výjimkou titulků a textů ve formě obrázků může být text zvětšen až o 200% bez pomoci asistivních technologií, aniž dojde ke ztrátě obsahu či porušení funkčnosti. (Úroveň AA) 1.4.4 Změna velikosti textu ✘ ✔
 35. 35. AVG Confidential např. “Přeskočit na obsah” .hidden { position:absolute; left:-1000px; top:-1000px; width:1px; height:1px; overflow:hidden; } <!–- hidden link --> <a href="#content" accesskey="0" class="hidden">přeskočit na obsah</a> <!-- anchor --> <a name="content"></a> • Uživatel má k dispozici mechanismus, umožňující mu přeskakovat bloky informací, které se opakovaně objevují na více stránkách prezentace. (Úroveň A) 2.4.1 Přeskoč bloky ✔
 36. 36. AVG Confidential např. ve formulářích. <input id="cr" name="mod" value="f" type="radio"/> <label for="cr" class=“hidden">ČR</label> • Nadpisy a popisky odpovídají svému účelu nebo tématu. (Úroveň AA) 2.4.6 Nadpisy a popisky ✔
 37. 37. Závěr
 38. 38. AVG Confidential o čem jsme si tu dnes povídali… • Proč přístupnost? – Jakou máme motivaci. • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 • Rychlé tipy pro lepší přístupnost. • Závěr • + Nastudujte si další Zdroje Shrnutí
 39. 39. AVG Confidential které bych vám chtěl na závěr dát… 1. Se zavedením postupů zlepšujících přístupnost neotálejte! Jejich zpětná implementace je mnohem náročnější ve srovnání s tím, jak snadné je jejich použití od startu projektu. 2. Důležité jsou kvalitní testovací nástroje. Dvě dobré rady
 40. 40. AVG Confidential které by si měl každý z vás nyní položit… 1. Co je špatně na vašem webu? 2. Co uděláte pro zlepšení přístupnosti vašeho webu? Dvě kruciální otázky
 41. 41. AVG Confidential „Práce na lepší přístupnosti webu nikdy nekončí.“ Uvědomte si
 42. 42. Čekám na vaše otázky a/nebo jdeme na pivo?! Mgr. Lukáš Marvan | UX Designer | T +420 725 695 148 E lukas.marvan@avg.com
 43. 43. AVG Confidential Kde se dozvíte mnohem více o přístupnosti. • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (CZ) • Easy Checks - A First Review of Web Accessibility • WebAIM's WCAG 2.0 Checklist (CZ) • Web accessibility tutorials • Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.0 • Section508.gov • Finger-Friendly Design: Ideal Mobile Touchscreen Target Sizes • Don’t Make Me Think, Revisited (chapter 12. Accessibility and You) Zdroje

×