Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Рационализам - Богдан Мицић.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
кант и фихте  2
кант и фихте 2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Рационализам - Богдан Мицић.pptx (20)

Plus récents (13)

Publicité

Рационализам - Богдан Мицић.pptx

  1. 1. Рационализам „ Није утицај неба идејствовало у мени сазнања, него су она, према Платоновом учењу, почивала у скривеној природи моје душе, па их је само продубио призор стварности“ Хармонија светла, Кеплер
  2. 2. Рационализам  „ Епистемолошко схватање према коме је разум најважнији и најпоузданији извор сазнања“ Филозофи рационализма:  Барух Де Спиноза  Готфрид Лајбниц  Рене Декарт
  3. 3. Лајбниц  „Теодицеја“ – филозофска дисциплина о Богу која покушава да помири постојање зла и патње на овом свету са постојањем свемогућег доброг божанства  Појам Бога укључује апсолутну егзистенцију (Бог постоји по себи, неовисно о икаквом узроку), савршену есенцију (Бог има у себи пунину битка и савршености) и савршену каузалност (Бог је први узрок и задњи циљ свега)  појам теодицеја први увео Лајбниц у свом истоименом делу где се труди да докаже да је овај свет најбољи од свих могућих светова и да постојање зла на свету не противречи Божјој доброти, већ је плод човекове слободне воље Готфрид Лајбниц, рођен 1646.г. у Лајпцигу „Теодицеја“
  4. 4. Лајбниц  Односи добра и зла:  Однос целина и дела – неки поступци изгледају као зло, али за целину чине добро (у васпитању, у лечењу), Лајбниц посебно истиче да неправедна казна не може довести до доброг  Контраст – добро не би истицали да нема зла  Релативна мера – оно што је зло може некад бити и добро, јер као што пословица каже: „ од сваког зла има горег“  Подстицај за усавршавањем – постоји физичко, метафизичко и морално зло које се не може искоренити, али личним усавршавањем се може ублажавати и превазићи
  5. 5. Спиноза  Дело „Етика“, издато постхумно, његово највеће дело које има математички приступ, састоји се од дефиниција од којих се потом изводе аксиоми и теореме  Људска природа се састоји од афектно и разумско сазнање  Афекти:  Жудња: надметање, љубомора, пијанство, благонаклоност, среброљубље, нада  Радост: љубав, оптимизам, сигурност, веселост духа  Жалост: мржња, малодушност, песимизам, несигурност, страх, очајање  Интелектуална љубав или љубав према Богу – најјачи афекат – „Узвишено је исто тако тешко као што је и ретко“  Афекти се такође деле и на:  Активни(позитивни) – радост и жудња  Пасивни(негативни) - жалост Барух Де Спиноза, рођен 1632.г. у Амстердаму
  6. 6. Декарт  Супстанција или биће по Декарту може бити бесконачна (Бог, независна од других) и коначна (сва остала бића, њихово постојање зависи само од Бога)  Коначна супстанција се дели на:  Просторну супстанцију – телесно биће које заузима простор  Мисаону супстанцију – биће које мисли  Главна дела су му: „Расправа о методи“, „Принципи филозофије“, „Страсти душе“ Рене Декарт, рођен 1596.г.
  7. 7. Декарт  Декартово схватање метода: метода је скуп јасних и једноставних правила којих се треба строго придржавати  Методе нам помажу да разликујемо истину од неистине и њихова константна употреба током истраживања нам увећава знање  Може се доћи до открића и без метода, и као таква их преписује случајности  Декартова четири правила методе:  Правило очигледности – истраживање треба вршити док се не дође до сазнања која су јасна и разговетна(заснована на интуицији)  Правило анализе – сазнања која су сложенија треба растављати на простије док се не дође до оних која су очигледна  Правило синтезе – од тако добијених очигледних сазнања, треба ићи ка сложенијим све док се не дође до почетног проблема  Правило набрајања – све етапе истраживања треба навести  Ова четири правила су основ критичког мишљења – истрајно и доследно, логичко проверавање истинитости онога што мислимо да знамо
  8. 8. Декарт  Хиперболичка скепса – Декартов метод одвајања извесних(несумњивих) сазнања од неизвесних да би се открио основни принцип сазнања  „У све се може сумњати“  Декарт доводи у питање човекова чула и каже да могу да преваре  „cogito ergo sum“ – „Мислим дакле постојим“  Јесте непосредна, интуитивна истина  У све се може сумња осим у сумњу, јер сумња је мишљење, тако да је мишљење оно што сигурно постоји, јер управо када човек себе доводи у питање, себе и производи, чини постојећим  Овим Декарт показује да је јединно очигледно извесно биће које мисли, јер мораш да постојиш као биће коће мисли како би сањао, веровао...
  9. 9. КРАЈ

×