02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia

Menadžment Centar Beograd
Menadžment Centar BeogradManagement Consultant For Controlling à Menadžment Centar Beograd
Infor PM
Kontrolanad poslovanjem preduzeda
S R B I J A
Siniša Avram
Business segment manager
S&T Serbia
Beograd, 23 dec 2011
2S R B I J A
Izveštavanje & reporting
€€€€
Planiranje & Budžetiranje
€€€€
Finansijska konsolidacija
€€€€
Perfomance Management
Predviđanje
€€€€
3S R B I J A
Transformacija …
promenjene funkcije u finansijama
70%
10%
20%
Source: PricewaterhouseCoopers book “Shared Services: Adding Value to the Business Units”
Finansijska transformacija
Business partnering
Pomod
pri odlučivanju
Izveštavanje
Kontroling
30%
Obrada
transakcija
40% 35%
50%
15%
Transformacija uloga
Sistem
Revizija poslovnih procesa
sa integrisanim sistemom
Prethodno stanje Budude stanje
4S R B I J A
CFO žele promenu prioriteta
Source: CFO Europe Research Services, “Management information and performance: CFOs face new
demands for high-quality data that drives decisions,” June 2007
5S R B I J A
Predviđanje
Životni ciklus Performance
Management-a
Strateško uprav. KonsolidacijaPlaniranje Budget
Strategija Izvođenje
6S R B I J A
Performance Management zahteva
različite alate i tehnike
7S R B I J A
Infor PM 10: Integrisano rešenje
za sve
Strateško
upravljanje
Planiranje &
Budget
Konsolidacija Predviđanje
Izveštavanje &
Analize
8S R B I J A
Infor PM 10
PredviđanjeStrateško uprav. KonsolidacijaPlaniranje Budgeting
Strategija Izvođenje
Izveštavanje
Planiranje i budžetiranje
10S R B I J A
XLS -> Infor PM 10
11S R B I J A
Infor PM Planiranje i Budget:
Planiranje
• Razumevanje kako promene utiču na
vaše poslovanje
• Bolje odlučivanje korišdenjem “what
if” analiza
• Kreiranje upotrebljivog, realističnog
finansijskog i operativnog plana
– Top-down i driver-based modeli za
planiranje
• Fleksibilno upravljanjem podacima
kao što se radi u Excel-u
• Jedinstven pogled
12S R B I J A
Infor PM Planiranje i Budget:
Budget
• Alokacija resursa za postizanje
strateških ciljeva
• Upravljanje procesom budgetiranje:
prikupljanje, pradenje i obrada
podataka
• Nadzor podnošenja i odobravanja
budžeta za celu kompaniju
• Slanje i pregled podataka bilo gde i
bilo kada
• Jedinstven pogled
13S R B I J A
Manager Dashboard
14S R B I J A
Primer implementacije Performance
Management u proizvodnji
MAKSIM d.o.o.
Pocinkovalnica d.o.o.
Container d.o.o.
Maksim BG d.o.o.
Metal d.o.o.
Metal-Nova d.o.o.
Metal-Cinkara d.o.o.
Rezultat (konsolidovani) Indikatori perfomansi
Metodologija implementacije
16S R B I J A
Proces uvođenja
• Definicija koncepta planiranja prihoda i resursa
• Instalacija sistema
• Modeliranje poslovne logike
• Dizajn ekrana za unos planova
• Dizajn planskih izveštaja
• Postavljanje administratorskih parametara
• Školovanje ključnih korisnika i administratora
• Poređenje planirano vs realizovano
Za svaku poslovnu funkciju
koja je uključena u proces
planiranja
(Nabavka, Prodaja, HR…)
17S R B I J A
Proces uvođenja
po poslovnim funkcijama
• Izvođač i naručilac analiziraju koncept planiranja svake pojedinačne
poslovne funkcije
• Važno je da u ovom procesu budu uključeni svi bitni ključni korisnici
(npr. vođa prodaje, KAM, vođa nabavke…)
• Uporedno se vrši izrada sistema za poslovnu funkciju
• Naručilac aktivno učestvuje u uvođenju i dizajnu sistema
• Potvrda koncepta za svako pojedničnu poslovnu funkciju
• Naručilac nakon uvođenja može da počne sa upotrebom aplikacije za
planiranje
• Sistem omogudava uporedno uvođenje i korišdenje (naručilac za završenu
poslovnu funkciju može da počne sa procesom planiranja)
• Kratko vreme implementacije od koncepta do uvođenja sistema
18S R B I J A
Proces uvođenja
novembar decembar januar februar
Izrada godišnjeg plana
Uvođenje planskoga sistema
Poređenje plan. vs realizacija
Testiranje plana
2012
19S R B I J A
Analiza efeketa implementacije
(pre i posle)
Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora.
Siniša Avram
Business segment manager
S & T Serbia
063 213 762
sinisa.avram@snt-world.com
1 sur 20

Recommandé

Seg cloud 1_0 par
Seg cloud 1_0Seg cloud 1_0
Seg cloud 1_0Enrique Sánchez Acosta
525 vues25 diapositives
GE healthcare nyt_2016 par
GE healthcare nyt_2016GE healthcare nyt_2016
GE healthcare nyt_2016Camilla Oliver
355 vues32 diapositives
Valores par
ValoresValores
Valoreskalorve17
288 vues29 diapositives
Documento Descripción Escuela de LIderázgo par
Documento Descripción Escuela de LIderázgoDocumento Descripción Escuela de LIderázgo
Documento Descripción Escuela de LIderázgochiloecomovamos
351 vues6 diapositives
Ecuador decreta creación auditoría para arbitrajes internacionales par
Ecuador decreta creación auditoría para arbitrajes internacionalesEcuador decreta creación auditoría para arbitrajes internacionales
Ecuador decreta creación auditoría para arbitrajes internacionales17101810
894 vues5 diapositives
Mundial de futbol sudáfrica 2010 par
Mundial de futbol sudáfrica 2010Mundial de futbol sudáfrica 2010
Mundial de futbol sudáfrica 2010cristian031291
73 vues5 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Tarea 3 17 par
Tarea 3 17Tarea 3 17
Tarea 3 17susanapatin
126 vues10 diapositives
Tarea1 angel molina par
Tarea1 angel molinaTarea1 angel molina
Tarea1 angel molinaMolyna
37 vues3 diapositives
Oracle Real Application Clusters 11gR2 - New Features par
Oracle Real Application Clusters 11gR2 - New FeaturesOracle Real Application Clusters 11gR2 - New Features
Oracle Real Application Clusters 11gR2 - New FeaturesiMasters
621 vues11 diapositives
Actividad 1 modulo 2 par
Actividad 1 modulo 2Actividad 1 modulo 2
Actividad 1 modulo 2Ana Maria Bruno
299 vues7 diapositives
Imágenes de cuba par
Imágenes de cubaImágenes de cuba
Imágenes de cubaPlof
276 vues70 diapositives
Ingles par
InglesIngles
InglesEdgariyo Tupapi
143 vues6 diapositives

Similaire à 02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia

21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP par
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAP
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Slaviša Lečić, senior presales, SAPMenadžment Centar Beograd
592 vues9 diapositives
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)Maksim Sestic
466 vues12 diapositives
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS par
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NISMenadžment Centar Beograd
530 vues15 diapositives
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi... par
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...Menadžment Centar Beograd
372 vues12 diapositives

Similaire à 02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia(20)

INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par ITDogadjaji.com
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
ITDogadjaji.com1.2K vues
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi... par Menadžment Centar Beograd
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par Menadžment Centar Beograd
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par goranvranic
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
goranvranic1.4K vues
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll... par Menadžment Centar Beograd
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ... par goranvranic
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
Milan Jevtić, Saga Beograd: „Kako upoznati Korisnika? Put od kontakt centra, ...
goranvranic598 vues
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk156 vues

Plus de Menadžment Centar Beograd

3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019. par
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.Menadžment Centar Beograd
1.1K vues13 diapositives
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke Serbia par
6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke SerbiaMenadžment Centar Beograd
333 vues26 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKER par
6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKERMenadžment Centar Beograd
656 vues12 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networks par
6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networksMenadžment Centar Beograd
256 vues23 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom Srbija par
6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom SrbijaMenadžment Centar Beograd
214 vues10 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GO par
6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GOMenadžment Centar Beograd
184 vues13 diapositives

Plus de Menadžment Centar Beograd(20)

02. ICV sastanak (više tema) Siniša Avram S&T Serbia

 • 1. Infor PM Kontrolanad poslovanjem preduzeda S R B I J A Siniša Avram Business segment manager S&T Serbia Beograd, 23 dec 2011
 • 2. 2S R B I J A Izveštavanje & reporting €€€€ Planiranje & Budžetiranje €€€€ Finansijska konsolidacija €€€€ Perfomance Management Predviđanje €€€€
 • 3. 3S R B I J A Transformacija … promenjene funkcije u finansijama 70% 10% 20% Source: PricewaterhouseCoopers book “Shared Services: Adding Value to the Business Units” Finansijska transformacija Business partnering Pomod pri odlučivanju Izveštavanje Kontroling 30% Obrada transakcija 40% 35% 50% 15% Transformacija uloga Sistem Revizija poslovnih procesa sa integrisanim sistemom Prethodno stanje Budude stanje
 • 4. 4S R B I J A CFO žele promenu prioriteta Source: CFO Europe Research Services, “Management information and performance: CFOs face new demands for high-quality data that drives decisions,” June 2007
 • 5. 5S R B I J A Predviđanje Životni ciklus Performance Management-a Strateško uprav. KonsolidacijaPlaniranje Budget Strategija Izvođenje
 • 6. 6S R B I J A Performance Management zahteva različite alate i tehnike
 • 7. 7S R B I J A Infor PM 10: Integrisano rešenje za sve Strateško upravljanje Planiranje & Budget Konsolidacija Predviđanje Izveštavanje & Analize
 • 8. 8S R B I J A Infor PM 10 PredviđanjeStrateško uprav. KonsolidacijaPlaniranje Budgeting Strategija Izvođenje Izveštavanje
 • 10. 10S R B I J A XLS -> Infor PM 10
 • 11. 11S R B I J A Infor PM Planiranje i Budget: Planiranje • Razumevanje kako promene utiču na vaše poslovanje • Bolje odlučivanje korišdenjem “what if” analiza • Kreiranje upotrebljivog, realističnog finansijskog i operativnog plana – Top-down i driver-based modeli za planiranje • Fleksibilno upravljanjem podacima kao što se radi u Excel-u • Jedinstven pogled
 • 12. 12S R B I J A Infor PM Planiranje i Budget: Budget • Alokacija resursa za postizanje strateških ciljeva • Upravljanje procesom budgetiranje: prikupljanje, pradenje i obrada podataka • Nadzor podnošenja i odobravanja budžeta za celu kompaniju • Slanje i pregled podataka bilo gde i bilo kada • Jedinstven pogled
 • 13. 13S R B I J A Manager Dashboard
 • 14. 14S R B I J A Primer implementacije Performance Management u proizvodnji MAKSIM d.o.o. Pocinkovalnica d.o.o. Container d.o.o. Maksim BG d.o.o. Metal d.o.o. Metal-Nova d.o.o. Metal-Cinkara d.o.o. Rezultat (konsolidovani) Indikatori perfomansi
 • 16. 16S R B I J A Proces uvođenja • Definicija koncepta planiranja prihoda i resursa • Instalacija sistema • Modeliranje poslovne logike • Dizajn ekrana za unos planova • Dizajn planskih izveštaja • Postavljanje administratorskih parametara • Školovanje ključnih korisnika i administratora • Poređenje planirano vs realizovano Za svaku poslovnu funkciju koja je uključena u proces planiranja (Nabavka, Prodaja, HR…)
 • 17. 17S R B I J A Proces uvođenja po poslovnim funkcijama • Izvođač i naručilac analiziraju koncept planiranja svake pojedinačne poslovne funkcije • Važno je da u ovom procesu budu uključeni svi bitni ključni korisnici (npr. vođa prodaje, KAM, vođa nabavke…) • Uporedno se vrši izrada sistema za poslovnu funkciju • Naručilac aktivno učestvuje u uvođenju i dizajnu sistema • Potvrda koncepta za svako pojedničnu poslovnu funkciju • Naručilac nakon uvođenja može da počne sa upotrebom aplikacije za planiranje • Sistem omogudava uporedno uvođenje i korišdenje (naručilac za završenu poslovnu funkciju može da počne sa procesom planiranja) • Kratko vreme implementacije od koncepta do uvođenja sistema
 • 18. 18S R B I J A Proces uvođenja novembar decembar januar februar Izrada godišnjeg plana Uvođenje planskoga sistema Poređenje plan. vs realizacija Testiranje plana 2012
 • 19. 19S R B I J A Analiza efeketa implementacije (pre i posle)
 • 20. Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora. Siniša Avram Business segment manager S & T Serbia 063 213 762 sinisa.avram@snt-world.com