MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga

Menadžment Centar Beograd
Menadžment Centar BeogradManagement Consultant For Controlling à Menadžment Centar Beograd
Sadržaj treninga:


M U N I C H  e Nivo I                            >	Finansijski controlling
                                        *	Bilans uspeha po metodi: 1. ukupnih troškova i 2.
       	 Controlling & Controller (3 dana)                 funkcijama (COGS)
         >	Controlling kao deo menadžment procesa            *	Veza između MRA – Management Result Account
                                         i Bilansa uspeha
          *	Postavljanje ciljeva, planiranje i navigacija
                                        *	Bilans stanja i Cash flow
         >	Upravljačko računovodstvo                  *	Racio analiza (likvidnost, profitabilnost, zaduženost)
          *	Kako izgraditi controlling sistem            >	Value based controlling
          *	MRA – Management Result Account i kaskadna
           contribucija                        *	EVA – Economic Value Added
          *	Controllerova kocka troškova (fiksni i varijabilni     *	SVA – Shareholder Value Analysis
           troškovi, direktni i indirektni)              *	WACC – Weighted Average Cost of Capital
          *	Planiranje troškova za cost centre            Ciljevi treninga
          *	Obračun cene koštanja (product costing)
                                        >	 Da razumete smisao i proceduru integrisanog
         >	Korporativno planiranje                    	 finansijskog planiranja
          *	Planiranje i prognoza
                                        >	 Bićete u stanju da razumete najbitnije
                                         	 controlling alate i da ih primenite u praksi
          *	Strateško, operativno i reaktivno planiranje
          *	Integracija operativnih planova
                                        >	 Obezbedićete transparentnost finansija i rezultata
                                        >	 Poboljšaćete vašu ulogu integratora i navigatora
         >	Merenje performansa                     		 za sve glavne stakeholdere u kompaniji
          *	MBO – Management By Objectives
          *	Kako napraviti ROI target?              e Nivo III – Controlling planiranje
          *	Od ROI drveta do do value/cost drivera        	  i implementacija (3 dana)
          *	Controlling profitnih centara
                                       >	Upravljačko računovodstvo
         >	U loga controllera                      *	Dizajn cost centra
          *	Controller kao biznis partner menadžmentu          (uključujući Activity Based Costing)
          *	Organizacija controllinga                 *	Obračun cene koštanja
                                        *	Izgradnja MRA – Management Result Account
         Ciljevi treninga
          >	 Da razumete ulogu controllera              >	R azvoj strateškog i operativnog planiranja
          >	 Da vidite holističku sliku controlling sistema      *	Dizajn okvira za budžet
          >	 Da razumete različite controlling instrumente i      *	Ključni elementi biznis plana
          	 kako da ih upotrebite                   *	Risk menadžment
          >	 Da uspešno integrišete controlling u vaše
          	 dnevne procese                     >	Implementacija integrisanog planiranja
                                        *	Centralno i decentralizovano planiranje
       e Nivo II – Controlling alati (3 dana)              *	Organizovanje strateške i operativne konferencije
                                        *	Izrada finansijskog budžeta
         >	Upravljačko računovodstvo                  *	Izrada planskog bilansa stanja, cash flowa
          *	Obračun cene koštanja (product costing)           i racio analiza
          *	Target contribution
          *	Target costing                      >	Moderne tendencije u controllingu
                                        *	Controller kao agent promene
         >	Controlling fiksnih troškova (overheads)           *	Kako organizovati banku ideja i postaviti prioritete
          *	SOP – Standard of Performance
          *	ZBB – Zero Based budgeting                >	Controlling sektora controllinga
          *	ABC – Activity Based Costing                *	Transparentnost controllerskih usluga
                                        *	Merenje rezultata controllera
         >	C APEX controlling                      *	Balanced Scorecard za controlling odeljenje
          *	NPV, IRR, payback
                                       Ciljevi treninga
          *	Kvalitativni kriterijumi za ocenu investicija
                                        >	 Naučićete da primenite metode i funkcije
         >	Sales controlling                       	 controllinga
          *	Integracija strateških i operativnih alata u sales     >	 Produbićete kompleksno znanje o integrisanom
           controllingu                        	 finansijskom planiranju
          *	Kreiranje sales dashboarda sa KPI             >	 Razumećete kako da radite samo-controlling
          *	Profitabilnost kupaca (customer P&L)            	 vašeg controllerskog posla
e MCB Akademija Controllinga                   e ICV                                                             e In-house
   MCB – Menadžment Centar Beograd organizuje           (Međunarodno udruženje controllera)                                               Kompanije često žele da pošalju više
po licenci Controlling Akademie Munich treninge iz                                                                       (5+) polaznika na Akademiju. U tom slučaju,
                                                                e Ko su polaznici?
controllinga u Beogradu. Kompletni materijali su pre-         MCB – Menadžment Centar Beograd aktivno sa-                                        preporučujemo Vam “In-house Akademiju”.
vedeni na srpski i prilagođeni domaćoj terminologiji       rađuje sa ICV (Međunarodno udruženje controllera),                                       Tražite dodatne informacije o mogućnostima
i okruženju. Sadržaj, ciljevi, način kao i metodologija     kao i sa ICV Srbija (klub controllera). Polaznici će imati     Controlleri, šefovi controllinga, plan i analiza, repor­  organizovanja “In-house Akademije”.
rada je 100% ista kao i u Minhenu.                mogućnost da razmene iskustvo sa velikim brojem con­     ting, ekonomika, performance management, izveštavanje,
                                 trollera-praktičara iz Srbije, kao i da prisustvuju sastan-  reporting, analitika, budžetiranje, sales controlling, CA­
                                 cima ICV Srbija.
                                   ICV Srbija organizuje 4 sastanka godišnje gde con­
                                                                PEX controlling, fabrčki controlleri, IT controlling, business
                                                                inteligence analitičari, SA P owner...              e 100% garancija –
                                 trolleri razmenjuju svoje iskusvto. ICV Srbija ima 105      Akademija je namenjena svim profesionalcima u          100% povraćaj novca
                                 članova i najveća je grupa controllera izvan nemačkog     controllingu i finansijama. Akademija je posebno kori-         MCB – Menadžment Centar Beograd je
                                                                                                   	
                                 govornog područja. Predsednik ICV Srbija je Bojan Šće-    sna CFO (finansijski direktori) koji žele da prodube svoje       siguran da ćete dobiti najviši kvalitet obuke
                                 panović, direktor MCB – Menadžment Centra Beograd.      znanje oko controllinga.                        za uloženi novac. Sa druge strane, ukoliko
                                                                                                   ne ispunimo vaša visoka očekivanja, nudimo
                                                                                                   Vam garanciju – 100% povraćaj novca.
                                              15–16. april (5. generacija)                                        100% garancija – “ukoliko niste zadovoljni
                                                                                                   	
   Postoji 5 različitih treninga koje organizujemo po                                                                        Akademijom, vraćamo Vam novac”.
licenci Controller Akademie Munich:                            22–23. april (6. generacija)
                                                                                                  Bez ikakvih dodatnih pitanja, objašnjenja,
   >	Nivo I – Controlling & Controller (3 dana)                                                                        zahteva ili formalnosti, mi Vam pružamo 100%
   >	Nivo II – Controlling alati (3)                                                                             garanciju za Vaš uloženi novac.
   > 	Nivo III – Controlling planiranje i implementacija (3)
   >	K ako napraviti Management Report (2)
   >	Sales Controlling (2)
  Svaki trening traje od 9 do 17:30h. Grupe se for-
miraju do 12 polaznika.

   MCB Akademija Controllinga sastoji se od prva
tri treninga (Nivo I, II, III). Nakon završetka prva tri
nivoa u Beogradu, polaznik može da nastavi Diploma
program na Controller Akademie Munich (Nivo IV i V).
Na taj način, polaznik može da dobije Diplomu od strane
Controller Akademie Munich za završenih svih 5 nivoa.
                                                                                                e Prijava
                                                                                                  Možete da se prijavite putem e-maila
                                                                                                (mcb@eunet.rs), telefona (011 3047 126) ili
                                                                                                mobilnog (063 8500 991). Broj polaznika je
                                                                                                ograničen na 12 u generaciji.e Controller Akademie Munich                                                                                  e Investicija
                                                                                                  Investicija u Akademiju podrazumeva:
   Controller Akademie Munich je osnovana 1971.
godine i specijalizovana je za obuke iz controllinga. Con-                                                                      >	9 dana treninga (3 x 3 dana)
troller Akademie je najpoznatija Nemačka kompanija                                                                          >	Besplatna podrška Controllerima
za obuku iz controllinga. Njene obuke je prošlo više od                                                                        posle treninga.
50.000 controllera i ona je sinonim za “controlling na
                                                                                                   >	Besplatno korišćenje MCB biblioteke iz
nemački način”. Controller Akademie Munich ima više                                                                          controllinga i finansija (preko 100 knjiga).
od 50 različitih treninga iz controllinga. Ona je naj-
poznatija po Diploma programu koji se sastoji od 5                                                                          >	Zajedničke večeri.
nivoa (“stage”) i koji je prošlo više od 5.000 controllera.                                                                     Investicija po jednom polazniku je 1.890€
Više informacija na:                                                                                      + PDV. Za tri i više polaznika iz iste kompanije
                                                                            Primer radnog panoa sa treninga
                                                                                                popust je 10%. PDV možete odbiti u svojim
                                                                                                poslovnim knjigama.
                                  Prijave i dodatne informacije: MCB-Menadžment Centar Beograd


                                 T: 011 3047 126 | M: 063 8500 991 | E: mcb@eunet.rs | W: http://www.mcb.rs | 11050 Beograd | Ustanička 189 / II
1 sur 2

Recommandé

MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija za Finansijske Menadžere par
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija za Finansijske MenadžereMCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija za Finansijske Menadžere
MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija za Finansijske MenadžereMenadžment Centar Beograd
427 vues2 diapositives
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS par
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NIS
12.ICV sastanak controllera Srbija Nikola Turkan NISMenadžment Centar Beograd
530 vues15 diapositives
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230... par
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...
Milica Labus, Belox Srbija: “Upravljanje kontinuitetom poslovanja po ISO 2230...goranvranic
1.4K vues32 diapositives
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ... par
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...
24. ICV Srbija sastanak, 18.11.2015 - Optimizacija troškova, Uroš Ćamilović, ...Menadžment Centar Beograd
289 vues15 diapositives
Marketing2 par
Marketing2Marketing2
Marketing2Mateřské a rodinné centrum Krůček
301 vues27 diapositives
Dentist phoenix par
Dentist phoenixDentist phoenix
Dentist phoenixemaughath
109 vues1 diapositive

Contenu connexe

En vedette

KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN par
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANiceu novida adinata
347 vues8 diapositives
Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue garcía d... par
Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue  garcía d...Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue  garcía d...
Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue garcía d...amdia
888 vues92 diapositives
1 par
11
1a8027973
186 vues1 diapositive
Power point par
Power pointPower point
Power pointAlejaMS3
100 vues2 diapositives
Tugas individu paket 5 (temati) par
Tugas individu paket 5 (temati)Tugas individu paket 5 (temati)
Tugas individu paket 5 (temati)Nastiti Rahajeng
4.3K vues3 diapositives
Gerediaga elkartea prentsa oharra par
 Gerediaga elkartea prentsa oharra Gerediaga elkartea prentsa oharra
Gerediaga elkartea prentsa oharraAnboto Komunikabideak
112 vues1 diapositive

En vedette(16)

Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue garcía d... par amdia
Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue  garcía d...Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue  garcía d...
Consideraciones legales sobre negocios digitales en españa y la ue garcía d...
amdia888 vues
Power point par AlejaMS3
Power pointPower point
Power point
AlejaMS3100 vues
Ddddiiiiii par juandy07
DdddiiiiiiDdddiiiiii
Ddddiiiiii
juandy07162 vues
Sistem basis data my sql (sakila) par Miian D'Miiun
Sistem basis data my sql (sakila)Sistem basis data my sql (sakila)
Sistem basis data my sql (sakila)
Miian D'Miiun690 vues
shaikh aleem ahmed par nri_ur
shaikh aleem ahmedshaikh aleem ahmed
shaikh aleem ahmed
nri_ur180 vues
Kartvizita e shoqates par argenci
Kartvizita e shoqatesKartvizita e shoqates
Kartvizita e shoqates
argenci444 vues

Similaire à MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga

Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseITDogadjaji.com
1.2K vues19 diapositives
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxBrankaCulibrk
142 vues37 diapositives
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)Maksim Sestic
466 vues12 diapositives
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi... par
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...Menadžment Centar Beograd
372 vues12 diapositives
Recenzija knjiga - Controlling sistem, Modern budgeting, Controlling magazin 02 par
Recenzija knjiga - Controlling sistem, Modern budgeting, Controlling magazin 02Recenzija knjiga - Controlling sistem, Modern budgeting, Controlling magazin 02
Recenzija knjiga - Controlling sistem, Modern budgeting, Controlling magazin 02Menadžment Centar Beograd
270 vues2 diapositives
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2... par
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...
21. ICV Srbija sastanak - Kako izgleda controlling u mojoj kompaniji, 20.03.2...Menadžment Centar Beograd
454 vues28 diapositives

Similaire à MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga(20)

Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse par ITDogadjaji.com
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakseŽivotni ciklus BI projekata - primer iz prakse
Životni ciklus BI projekata - primer iz prakse
ITDogadjaji.com1.2K vues
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx par BrankaCulibrk
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptxKontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
Kontrola kao funkcija menadžmenta.pptx
BrankaCulibrk142 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi... par Menadžment Centar Beograd
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
03. ICV sastanak (kako izgleda controlling u mojoj kompaniji) Bojan Šćepanovi...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll... par Menadžment Centar Beograd
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
1. ICV Kongres controllera Srbije 2013, Natalija Mihajlović, head of controll...
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa par Miodrag Vukovic, PhD
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesaCiljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
Ciljevi kvaliteta i povezivanje sa performansama procesa
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) SpecificationsINOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) Specifications
Maksim Sestic457 vues
Pogledi igc i icv srpski par ICV_eV
Pogledi igc i icv srpskiPogledi igc i icv srpski
Pogledi igc i icv srpski
ICV_eV1.1K vues

Plus de Menadžment Centar Beograd

3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019. par
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.
3.KAIZEN™ kongres, Hotel Crowne Plaza, 23-24.9.2019.Menadžment Centar Beograd
1.1K vues13 diapositives
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke Serbia par
6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia6.Kongres controllera 2018.  Dalibor Kitanović Falke Serbia
6.Kongres controllera 2018. Dalibor Kitanović Falke SerbiaMenadžment Centar Beograd
333 vues26 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKER par
6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER6. Kongres controllera 2018.  Dragan Vještica DR OETKER
6. Kongres controllera 2018. Dragan Vještica DR OETKERMenadžment Centar Beograd
656 vues12 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networks par
6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks6. Kongres controllera 2018.  Ivana Višnjić Roaming networks
6. Kongres controllera 2018. Ivana Višnjić Roaming networksMenadžment Centar Beograd
256 vues23 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom Srbija par
6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija6. Kongres controllera 2018.  Jasna Smiljanić Telekom Srbija
6. Kongres controllera 2018. Jasna Smiljanić Telekom SrbijaMenadžment Centar Beograd
214 vues10 diapositives
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GO par
6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO6. Kongres controllera 2018.  Vuk Guberinić CAR:GO
6. Kongres controllera 2018. Vuk Guberinić CAR:GOMenadžment Centar Beograd
184 vues13 diapositives

Plus de Menadžment Centar Beograd(20)

MCB-Menadžment Centar Beograd - Akademija controllinga

 • 1. Sadržaj treninga: M U N I C H e Nivo I > Finansijski controlling * Bilans uspeha po metodi: 1. ukupnih troškova i 2. Controlling & Controller (3 dana) funkcijama (COGS) > Controlling kao deo menadžment procesa * Veza između MRA – Management Result Account i Bilansa uspeha * Postavljanje ciljeva, planiranje i navigacija * Bilans stanja i Cash flow > Upravljačko računovodstvo * Racio analiza (likvidnost, profitabilnost, zaduženost) * Kako izgraditi controlling sistem > Value based controlling * MRA – Management Result Account i kaskadna contribucija * EVA – Economic Value Added * Controllerova kocka troškova (fiksni i varijabilni * SVA – Shareholder Value Analysis troškovi, direktni i indirektni) * WACC – Weighted Average Cost of Capital * Planiranje troškova za cost centre Ciljevi treninga * Obračun cene koštanja (product costing) > Da razumete smisao i proceduru integrisanog > Korporativno planiranje finansijskog planiranja * Planiranje i prognoza > Bićete u stanju da razumete najbitnije controlling alate i da ih primenite u praksi * Strateško, operativno i reaktivno planiranje * Integracija operativnih planova > Obezbedićete transparentnost finansija i rezultata > Poboljšaćete vašu ulogu integratora i navigatora > Merenje performansa za sve glavne stakeholdere u kompaniji * MBO – Management By Objectives * Kako napraviti ROI target? e Nivo III – Controlling planiranje * Od ROI drveta do do value/cost drivera i implementacija (3 dana) * Controlling profitnih centara > Upravljačko računovodstvo > U loga controllera * Dizajn cost centra * Controller kao biznis partner menadžmentu (uključujući Activity Based Costing) * Organizacija controllinga * Obračun cene koštanja * Izgradnja MRA – Management Result Account Ciljevi treninga > Da razumete ulogu controllera > R azvoj strateškog i operativnog planiranja > Da vidite holističku sliku controlling sistema * Dizajn okvira za budžet > Da razumete različite controlling instrumente i * Ključni elementi biznis plana kako da ih upotrebite * Risk menadžment > Da uspešno integrišete controlling u vaše dnevne procese > Implementacija integrisanog planiranja * Centralno i decentralizovano planiranje e Nivo II – Controlling alati (3 dana) * Organizovanje strateške i operativne konferencije * Izrada finansijskog budžeta > Upravljačko računovodstvo * Izrada planskog bilansa stanja, cash flowa * Obračun cene koštanja (product costing) i racio analiza * Target contribution * Target costing > Moderne tendencije u controllingu * Controller kao agent promene > Controlling fiksnih troškova (overheads) * Kako organizovati banku ideja i postaviti prioritete * SOP – Standard of Performance * ZBB – Zero Based budgeting > Controlling sektora controllinga * ABC – Activity Based Costing * Transparentnost controllerskih usluga * Merenje rezultata controllera > C APEX controlling * Balanced Scorecard za controlling odeljenje * NPV, IRR, payback Ciljevi treninga * Kvalitativni kriterijumi za ocenu investicija > Naučićete da primenite metode i funkcije > Sales controlling controllinga * Integracija strateških i operativnih alata u sales > Produbićete kompleksno znanje o integrisanom controllingu finansijskom planiranju * Kreiranje sales dashboarda sa KPI > Razumećete kako da radite samo-controlling * Profitabilnost kupaca (customer P&L) vašeg controllerskog posla
 • 2. e MCB Akademija Controllinga e ICV e In-house MCB – Menadžment Centar Beograd organizuje (Međunarodno udruženje controllera) Kompanije često žele da pošalju više po licenci Controlling Akademie Munich treninge iz (5+) polaznika na Akademiju. U tom slučaju, e Ko su polaznici? controllinga u Beogradu. Kompletni materijali su pre- MCB – Menadžment Centar Beograd aktivno sa- preporučujemo Vam “In-house Akademiju”. vedeni na srpski i prilagođeni domaćoj terminologiji rađuje sa ICV (Međunarodno udruženje controllera), Tražite dodatne informacije o mogućnostima i okruženju. Sadržaj, ciljevi, način kao i metodologija kao i sa ICV Srbija (klub controllera). Polaznici će imati Controlleri, šefovi controllinga, plan i analiza, repor­ organizovanja “In-house Akademije”. rada je 100% ista kao i u Minhenu. mogućnost da razmene iskustvo sa velikim brojem con­ ting, ekonomika, performance management, izveštavanje, trollera-praktičara iz Srbije, kao i da prisustvuju sastan- reporting, analitika, budžetiranje, sales controlling, CA­ cima ICV Srbija. ICV Srbija organizuje 4 sastanka godišnje gde con­ PEX controlling, fabrčki controlleri, IT controlling, business inteligence analitičari, SA P owner... e 100% garancija – trolleri razmenjuju svoje iskusvto. ICV Srbija ima 105 Akademija je namenjena svim profesionalcima u 100% povraćaj novca članova i najveća je grupa controllera izvan nemačkog controllingu i finansijama. Akademija je posebno kori- MCB – Menadžment Centar Beograd je  govornog područja. Predsednik ICV Srbija je Bojan Šće- sna CFO (finansijski direktori) koji žele da prodube svoje siguran da ćete dobiti najviši kvalitet obuke panović, direktor MCB – Menadžment Centra Beograd. znanje oko controllinga. za uloženi novac. Sa druge strane, ukoliko ne ispunimo vaša visoka očekivanja, nudimo Vam garanciju – 100% povraćaj novca. 15–16. april (5. generacija) 100% garancija – “ukoliko niste zadovoljni  Postoji 5 različitih treninga koje organizujemo po Akademijom, vraćamo Vam novac”. licenci Controller Akademie Munich: 22–23. april (6. generacija) Bez ikakvih dodatnih pitanja, objašnjenja, > Nivo I – Controlling & Controller (3 dana) zahteva ili formalnosti, mi Vam pružamo 100% > Nivo II – Controlling alati (3) garanciju za Vaš uloženi novac. > Nivo III – Controlling planiranje i implementacija (3) > K ako napraviti Management Report (2) > Sales Controlling (2) Svaki trening traje od 9 do 17:30h. Grupe se for- miraju do 12 polaznika. MCB Akademija Controllinga sastoji se od prva tri treninga (Nivo I, II, III). Nakon završetka prva tri nivoa u Beogradu, polaznik može da nastavi Diploma program na Controller Akademie Munich (Nivo IV i V). Na taj način, polaznik može da dobije Diplomu od strane Controller Akademie Munich za završenih svih 5 nivoa. e Prijava Možete da se prijavite putem e-maila (mcb@eunet.rs), telefona (011 3047 126) ili mobilnog (063 8500 991). Broj polaznika je ograničen na 12 u generaciji. e Controller Akademie Munich e Investicija Investicija u Akademiju podrazumeva: Controller Akademie Munich je osnovana 1971. godine i specijalizovana je za obuke iz controllinga. Con- > 9 dana treninga (3 x 3 dana) troller Akademie je najpoznatija Nemačka kompanija > Besplatna podrška Controllerima za obuku iz controllinga. Njene obuke je prošlo više od posle treninga. 50.000 controllera i ona je sinonim za “controlling na > Besplatno korišćenje MCB biblioteke iz nemački način”. Controller Akademie Munich ima više controllinga i finansija (preko 100 knjiga). od 50 različitih treninga iz controllinga. Ona je naj- poznatija po Diploma programu koji se sastoji od 5 > Zajedničke večeri. nivoa (“stage”) i koji je prošlo više od 5.000 controllera. Investicija po jednom polazniku je 1.890€ Više informacija na: + PDV. Za tri i više polaznika iz iste kompanije Primer radnog panoa sa treninga popust je 10%. PDV možete odbiti u svojim poslovnim knjigama. Prijave i dodatne informacije: MCB-Menadžment Centar Beograd T: 011 3047 126 | M: 063 8500 991 | E: mcb@eunet.rs | W: http://www.mcb.rs | 11050 Beograd | Ustanička 189 / II