Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Manipulacija
i asertivne tehnike
za izbegavanje manipulacije
Boris Angelovski
Trening asertivnosti:
Čovek kao….
- sredstvo nasuprot cilju
-objekat umesto subjekat
Psihosocijalni kontekst manipulacije
- Navesti druge na ciljeve, postupke, stavove koji služe
nekoj svrsi ili ličnoj koris...
- Šta je sve manipulacija u
komunikaciji?
- Cilj - vrsta koristi
- Psihološki mehanizam na kom se
zasniva
- Životne situac...
Prebacivanje krivice – otužba “Ti si kriv(a)!”
C: odrediti krivca za neprijatni osećaj u kom se našao
manipulator
PM: preb...
Samožaljenje – izigravanje žrtve – “Jadan ja”
C: postiže glumeći, izigravajući žrtvu
(Nema jednakosti između žrtve i izigr...
Lična uvreda – proganjanje – “Ti si običan kreten”
C: stvaranje neravnoteže moći, osećaja superiornosti,
učvršćivanje auto...
Ljutnja kao sredstvo – “A sada dosta”
C: uplašiti žrtvu i potčiniti volji manipulatora
PM: Strah, želja da se izbegne suko...
Simpatije – “Samo zbog vas”
C: slabljenje odbrane žrtve
PM: Igranje na kartu familijarnosti i sličnosti kao bi se postiglo...
Laskanje – najbolji ste
C: odobrovoljiti žrtvu da bi se nešto dobilo od nje
PM: potreba za poštovanjem i priznanjem (Psiho...
Pretnja – “Čuvaj se”
C: suočiti žrtvu sa negativnim posledicama njenog odbijanja
da bi se zadovoljili zahtevi manipulatora...
Autoritet – “Pokazalo se da…”
C: uticati na žrtvu sa pozicije nekog ko ima provereno naučno
saznanje
PM: odricanje odgovor...
Poslušnost autoritetu
Milgram eksperiment
1: "Molim Vas nastavite!“
2: “Eksperiment zahteva da
nastavite!“
3: "Morate nast...
65% učesnika zadaje smrtonosni intenzitet elektrošoka!
Paradoks – “Radi kako hoćeš”
C: davanje protivrečnih upustava tako da žrtvi uvek može da
se prebaci
PM: međusobno isključi...
Paradoks
Razgovor jednog para:
- Videla sam te! Kako samo gledaš onu tamo!
- Kunem ti se da je nisam ni primetio dok mi ni...
Etička dilema:
Pozitivna manipulacija
DA ili NE
ZA ili PROTIV
Guided brainstorming
Temeljne karakteristike etičkih kodeksa
- Autonomija - sloboda izbora
- Neškodljivost – izbegavanje povređivanja drugog
- ...
Asertivne tehnike
za izbegavanje manipulacije
Tehnika pokvarene ploče (broken record)
- Uporno i dosledno
ponavljanje bazične
poruke
- Naizgled laka
- Ne koristiti sa e...
Tehnika pokvarene ploče (broken record)
Kolega: Hajte sa mnom danas na ručak.
Službenica: Ne, ne mogu ići na ručak sa Vama...
Tehnika kompromisa (workable compromise)
- Problematična situacija
završava se kompromisom
ili
- Obostrani pristanak i dog...
Let’s role play
Tehnika kompromisa (workable compromise)
Službenik: Neka pozadina bude plava.
Službenik 2: Ma, ne... ja bi...
Tehnika ponovljenog asertivnog odgovora
(reapeted assertion)
- Osoba uvažava činjenice
- Dosledno brani svoje pravo
Tehnika ponovljenog asertivnog odgovora (reapeted assertion)
Reklamacija cipela
kupac: „Juče sam u ovoj radnji kupio cipel...
Tehnika otvaranja (self disclosure)
- Veoma bitna tehnika kod ravnopravnih, emocionalno bliskih
osoba
- Slobodno se bez st...
Tehnika otvaranja
Dijaloška shema:
1. Otvaranje (“Osećam se…”)
2. Razlozi koji objašnjavaju takvo osećanje.
3. Tačno izraž...
Tehnika otvaranja (self disclosure)
momak i devojka – kašnjenje na ljubavni sastanak
On: „Izgleda da si ljuta što sam malo...
Tehnika tajm auta (time out)
- Privremeni “prekid igre” u dijaloškom sukobu
- Bez upuštanja u raspravu
- “nema igre” se od...
Tehnika tajm auta (time out)
Dete: Idem napolje da se igram.
Majka: Ne slažem se sa tom idejom da izađeš jer si prehlađen....
Tehnika priznavanje greške (negative assertion)
- slaganje sa opravdanom kritikom na naš račun
- otežano priznavanje grešk...
Tehnika priznavanje greške (negative assertion)
razgovor supružnika
supruga: „Sinoć si pred prijateljima, pričao neke inti...
Tehnika delimičnog slaganja ili zamagljivanja (fogging)
- Osoba prihvata deo istine u kritici upućenoj na njen račun ali
s...
Tehnika zamagljivanja (fogging)
profesor – student (koji očekuje visoku ocenu)
profesor: „Ovaj odgovor je za šesticu.“
uče...
Tehnika zamagljivanja (fogging)
supružnici – ljubomora partnera na (navodnog) koketiranje sa drugim muškarcima
ž: „Obespok...
m: „Pa gde baš ti nalete na lukavog tipa?“
ž: „Moguće je da je taj tip lukav, ali zaista nisam primetila da ispoljava takv...
Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary)
- Odgovor na manipulativnu
kritiku (uopštenog sadržaja)
-Pravo da ne razumemo š...
Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary)
Radniku bez obrazloženja smanjena plata. Razgovor sa šefom
r: „Plata za prethod...
Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary)
supružnici – ljubomora partnera na (navodno) koketiranje sa drugim muškarcima
ž...
m: „Mnogo filozofiraš. Čudno si se ponašala dok si sa njim ćaskala o vaspitanju
dece.“
ž: „Moguće je da je tebi izgledalo ...
Tehnika paradoksalnog odgovora (paradoxical statements)
- tanka linija između asertivnog i agresivnog odgovora
- neophodna...
Tehnika paradoksalnog odgovora (paradoxical statements)
Kafana – bučan mladić u veselom društvu i zluradi komentar posmatr...
Pitanja, sugestije, primedbe
Šta nosim sa sobom u torbi
posle treninga?
Šta sam doneo
na ovaj trening?
- raspoloženje
- želje
- očekivanja
- stavove
- ...
Reference:
• *Assertiveness techniques, www.spsu.edu/.../documents/Assertiveness%20techniques.pdf
• * Assertiveness Techni...
Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije

Prezentacija "Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije" je deo treninga asertivne komunikacije. Sastoji se iz dva dela, u kom prvi deo obuhvata neke karakteristične primere manipulacije u komunikaciji kao što su prebacivanje krivice, izigravanje žrtve, uvrede ličnosti, laskanje, pretnje, pozivanje na autoritet itd. uz pojašnjenje cilja manipulacije, psiholoških mehanizama na kojima se manipulacija zasniva kao i nekih životnih situacija u kojima se ovaj vid manipulacije najčešće primenjuje. Dati su i primeri suptilnijeg vida manipulacije koji nisu na prvi pogled lako uočljivi.
U Drugom delu prezentacije koji nosi naziv Asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije su dati prikazi nekih od ključnih asertivnih tehnika kao što su tehnike pokvarene ploče, ponovljenog asertivnog odgovora, otvaranja, tajm auta, zamagljivanja, vraćanja lopte, paradoksalnog odgovra itd.

Prezentacija je namenjena radioničarskom radu sa igranjem uloga (role-play) i svaka prezentovana tehnika potkrepljena je sa primerima iz života čime se ostvaruje jedan od bazičnih ciljeva asertivnog treninga - razvijanje asertivnih veština pomoću praktičnih metoda.

 • Soyez le premier à commenter

Trening asertivnosti: Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije

 1. 1. Manipulacija i asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije Boris Angelovski Trening asertivnosti:
 2. 2. Čovek kao…. - sredstvo nasuprot cilju -objekat umesto subjekat
 3. 3. Psihosocijalni kontekst manipulacije - Navesti druge na ciljeve, postupke, stavove koji služe nekoj svrsi ili ličnoj koristi onog ko manipuliše a koji se ne poklapaju sa pravim potrebama žrtve. - Aktiviranje određenih psiholoških mehanizama da bi se na nekoga uticalo.
 4. 4. - Šta je sve manipulacija u komunikaciji? - Cilj - vrsta koristi - Psihološki mehanizam na kom se zasniva - Životne situacije
 5. 5. Prebacivanje krivice – otužba “Ti si kriv(a)!” C: odrediti krivca za neprijatni osećaj u kom se našao manipulator PM: prebaciti krivicu znači nekog učiniti odgovornim ŽS: - “Činiš me nervoznim.” - Moji roditelji su krivi što nisam u stanju da postavim granice. - Moja devojka, žena, koleginica uvek ima podršku od svojih prijatelja a ja nikad….
 6. 6. Samožaljenje – izigravanje žrtve – “Jadan ja” C: postiže glumeći, izigravajući žrtvu (Nema jednakosti između žrtve i izigravanja žrtve.) PM: empatija ili poziv na fiktivni moralni dug ŽS: - Ne možeš to da mi učiniš posle svega što sam uradio za tebe. - Uvek se slomi na meni – to je nepravda. (efekat Kalimera) - Zbog moje kože – ne mogu da nađem posao.
 7. 7. Lična uvreda – proganjanje – “Ti si običan kreten” C: stvaranje neravnoteže moći, osećaja superiornosti, učvršćivanje autoriteta, “jačanje ega” PM: isticanjem sebe ili ponižavanjem drugih ŽS: -Ti si samo jedan egoista. (neophodnost izmene ponašanja u smeru koji želi manipulator) - Zar je moguće da si toliko glup. - Đura će ti oprostiti što te je tukao.
 8. 8. Ljutnja kao sredstvo – “A sada dosta” C: uplašiti žrtvu i potčiniti volji manipulatora PM: Strah, želja da se izbegne sukob i negativne posledice ŽS: - Sad ću da se naljutim… - Stvarno hoćeš da izgubim strpljenje. - Umoran sam. Dosta je bilo!
 9. 9. Simpatije – “Samo zbog vas” C: slabljenje odbrane žrtve PM: Igranje na kartu familijarnosti i sličnosti kao bi se postiglo poštovanje žrtve ŽS: - Ovu uslugu činim samo vama. - Voliš tu vrstu muzike, i ja… - Svakog vikenda se srećemo u ovom lokalu.
 10. 10. Laskanje – najbolji ste C: odobrovoljiti žrtvu da bi se nešto dobilo od nje PM: potreba za poštovanjem i priznanjem (Psihološke potrebe po Maslovu) ŽS: - Danas si u punoj formi, zadovoljstvo je videti te! - Ti si tako talentovana, sigurna sam da ti neće teško da … - Najbolji ste na tržištu, zato sam ovde.
 11. 11. Pretnja – “Čuvaj se” C: suočiti žrtvu sa negativnim posledicama njenog odbijanja da bi se zadovoljili zahtevi manipulatora PM: aktiviranje mehanizma straha i mehanizma izbegavanja ŽS: - Dakle, ne želite da uradite to. Znate li koliko ljudi je spremno da zauzme vaše mesto? - Ne znaš ti ko sam ja i kakve veze imam! - Neće se na ovome završiti upozoravam vas!
 12. 12. Autoritet – “Pokazalo se da…” C: uticati na žrtvu sa pozicije nekog ko ima provereno naučno saznanje PM: odricanje odgovornosti, naučena poslušnost u one koji treba da znaju ŽS: - Smanjuje bore - klinički testirano na 10 žena (samoprocenom) - Studije potvrđuju… - Stomatolozi preporučuju…
 13. 13. Poslušnost autoritetu Milgram eksperiment 1: "Molim Vas nastavite!“ 2: “Eksperiment zahteva da nastavite!“ 3: "Morate nastaviti!“ 4: "Nemate izbora, morate nastaviti!“
 14. 14. 65% učesnika zadaje smrtonosni intenzitet elektrošoka!
 15. 15. Paradoks – “Radi kako hoćeš” C: davanje protivrečnih upustava tako da žrtvi uvek može da se prebaci PM: međusobno isključivanje upustava stvara konfuziju ŽS: - Volela bih da dobijem cveće od tebe – Nisi to uradio od srca već zato što sam ti to tražila! - Dragi jesam li se ugojila?! - Spreči me da pušim. A kad pali cigaretu: Gledaj svoja posla! Ja sam odrasla osoba i slobodna sam da radim ono što hoću. Zašto si me pustio da pušim, muka mi je i smrdi mi garderoba. Lepo sam tražila da me sprečiš u tome!
 16. 16. Paradoks Razgovor jednog para: - Videla sam te! Kako samo gledaš onu tamo! - Kunem ti se da je nisam ni primetio dok mi nisi pokazala na nju. - Ne pravi se naivan! Skoro si balavio, ali si se uzdržao zato što si sa mnom. To se jasno videlo.
 17. 17. Etička dilema: Pozitivna manipulacija DA ili NE ZA ili PROTIV Guided brainstorming
 18. 18. Temeljne karakteristike etičkih kodeksa - Autonomija - sloboda izbora - Neškodljivost – izbegavanje povređivanja drugog - Dobrobit za sve - Pravednost – jednakost za sve -Čestitost i poštenje – poštovanje dogovora i poverljivosti - Istinoljubivost i verodostojnost Guided brainstorming
 19. 19. Asertivne tehnike za izbegavanje manipulacije
 20. 20. Tehnika pokvarene ploče (broken record) - Uporno i dosledno ponavljanje bazične poruke - Naizgled laka - Ne koristiti sa emotivno bliskim osobama
 21. 21. Tehnika pokvarene ploče (broken record) Kolega: Hajte sa mnom danas na ručak. Službenica: Ne, ne mogu ići na ručak sa Vama. Kolega: O... Molim Vas, pođite samnom na ručak, neće trajati dugo... Službenica: Žao mi je, danas imam obaveze. Kolega: O... Molim Vas, hajdete, ja Vas vodim... Službenica: Žao mi je, danas imam obaveze...
 22. 22. Tehnika kompromisa (workable compromise) - Problematična situacija završava se kompromisom ili - Obostrani pristanak i dogovor o nastavku razgovora
 23. 23. Let’s role play Tehnika kompromisa (workable compromise) Službenik: Neka pozadina bude plava. Službenik 2: Ma, ne... ja bih radije crvenu. Službenik: Kakva crvena! Biće grozno... ipak je plava pravi izbor. Službenik 2: Efektnije će biti da stavimo crvenu. Plava je totalni promašaj. Službenik: A da mi izaberemo neku 'treću' boju? Službenik2: Pa,... hajde. 'Zlatna sredina'...
 24. 24. Tehnika ponovljenog asertivnog odgovora (reapeted assertion) - Osoba uvažava činjenice - Dosledno brani svoje pravo
 25. 25. Tehnika ponovljenog asertivnog odgovora (reapeted assertion) Reklamacija cipela kupac: „Juče sam u ovoj radnji kupio cipele. Naknadno sam utvrdio da su mi tesne. Molio bih vas da mi vratite novac.“ prodavac: „Žao mi je što je tako ispalo. Strogo nam je zabranjeno da u slučaju reklamacije vraćamo novac mušterijama. Nažalost nemamo veći broj cipela. Možete da ih zamenite za neki drugi model.“ kupac:“ „Shvatam da je vaša odluka konačna i uvažiću je bez pogovora. Želeo bih samo da naznačim da mi se drugi model ne uklapa ni u jednu varijantu odevanja. Uzalud bih potrošio pare, koje mi inače ne pretiču. Molio bih da mi vratite novac.“ Let’s role play
 26. 26. Tehnika otvaranja (self disclosure) - Veoma bitna tehnika kod ravnopravnih, emocionalno bliskih osoba - Slobodno se bez straha izražavaju i negativna i pozitivna osećanja u vezi sa nekom problematičnom situacijom
 27. 27. Tehnika otvaranja Dijaloška shema: 1. Otvaranje (“Osećam se…”) 2. Razlozi koji objašnjavaju takvo osećanje. 3. Tačno izražavanje sopstvenih htenja i želja u odnosu na sagovornika i problematičnu situaciju. 4. Smisaoni, realističan i ostvarljiv predlog za razrešenje situacije. 5. Zahtev sagovorniku da se iskreno izjasni o predlogu.
 28. 28. Tehnika otvaranja (self disclosure) momak i devojka – kašnjenje na ljubavni sastanak On: „Izgleda da si ljuta što sam malo zakasnio na sastanak?“ Ona: „Napetija sam nego obično. Zaista mi ne odgovara tvoje učestalo kašnjenje na sastanke.“ On: „Ali….“ Ona: „Želela bi da se drugi put držiš dogovora. Ako ti ne odgovara ovo vreme, da utanačimo neki drugi termin. Šta misliš o tome?“ Let’s role play
 29. 29. Tehnika tajm auta (time out) - Privremeni “prekid igre” u dijaloškom sukobu - Bez upuštanja u raspravu - “nema igre” se odnosi samo na sukob, u svim drugim slučajevima se nastavlja komunikacija - Često se javlja između roditelja i male dece
 30. 30. Tehnika tajm auta (time out) Dete: Idem napolje da se igram. Majka: Ne slažem se sa tom idejom da izađeš jer si prehlađen. Dete: Ali, hoću napolje, mamice... Majka: Ne dolazi u obzir. Dete: A Prle i Tihi su napolju... i igraju se... Majka: Izaći ćeš kada ti bude bolje. Dete: Hoću sada! Samo malo... Majka: Rekla sam ne. Dete: Hoću da se igram ispred zgrade! Hoću napolje ... (ponavlja kroz plač) Majka: (nastavlja da kuva ručak, bez upuštanja u dalju raspravu)
 31. 31. Tehnika priznavanje greške (negative assertion) - slaganje sa opravdanom kritikom na naš račun - otežano priznavanje greške zbog straha od podređenosti ili odbacivanja i nesavršenosti
 32. 32. Tehnika priznavanje greške (negative assertion) razgovor supružnika supruga: „Sinoć si pred prijateljima, pričao neke intime iz bračnog života. Osećala sam se jadno. Pokušala sam da ti dam znake da se uzdržiš od tih komentara, ali ti se nisi obazirao na moja upozorenja.“ suprug: „U pravu si. Malo sam više popio, ali me to ne opravdava. Izvinjavam se što sam ignorisao tvoja upozorenja. Verujem da se to neće ponoviti.“ Let’s role play
 33. 33. Tehnika delimičnog slaganja ili zamagljivanja (fogging) - Osoba prihvata deo istine u kritici upućenoj na njen račun ali se u pogledu procene sopstvene ličnosti ostaje isključivi sudija. -Tipovi zamagljivanja: a) Slaganje sa jednim delom: Nemaš posao, totalno si ne reproduktivan. Tačno, nemam posao. b) Slaganje u verovatnoći: Ako ne koristiš zubni konac oboleće ti desni. U pravu si moguće da će mi oboleti desni. c) Slaganje u principu: Ne treba ti začin za to jelo. Ako ga staviš previše biće neukusno. U pravu si ako se stavi previše biće neukusno.
 34. 34. Tehnika zamagljivanja (fogging) profesor – student (koji očekuje visoku ocenu) profesor: „Ovaj odgovor je za šesticu.“ učenik: „ Ali zašto?“ profesor: „Nisi znao-“ učenik: „Mislim da ste pravedan profesor i da retko oštetite studenta, ali da li biste mogli da mi ukažete šta nisam znao….“ Let’s role play
 35. 35. Tehnika zamagljivanja (fogging) supružnici – ljubomora partnera na (navodnog) koketiranje sa drugim muškarcima ž: „Obespokojavaju me tvoje neosnovane sumnje.“ m: „Ma kakve neosnovane sumnje? Sve vreme si pričala sa onim bezveznjakom preko puta tebe!“ (ljutito) ž: Tačno je samo to da smo nas dvoje razgovarali o problemima vaspitanja dece.“ m: „Kao, roditeljstvo je mnogo važna stvar?“ (ironično) ž: „Slažem se sa tobom da je roditeljstvo važna stvar u životu roditelja.“ (ne upada u zamku) m: „Lukav tip. Zna taj šta treba da priča.“ ž: „Slažem se. Neku ljudi se služe lukavstvom.“ Let’s role play
 36. 36. m: „Pa gde baš ti nalete na lukavog tipa?“ ž: „Moguće je da je taj tip lukav, ali zaista nisam primetila da ispoljava takve namere.“ m: To je tvoj problem. Nikad ne primećuješ šta zapravo muškarci žele od žena. Deca? Njemu je do dece kao do lanjskog snega.“ ž: „Slažem se sa tobom da je ponekad teško otkriti lukave ljude.“ Let’s role play
 37. 37. Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary) - Odgovor na manipulativnu kritiku (uopštenog sadržaja) -Pravo da ne razumemo šta kritika znači i da se raspitamo (“vratimo loptu”) -Manipulator biva prinuđen ili da obustavi kritiku ili da pojasni u čemu se kritika zapravo sastoji
 38. 38. Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary) Radniku bez obrazloženja smanjena plata. Razgovor sa šefom r: „Plata za prethodni mesec mi je smanjena. Da li mogu da dobijem objašnjenje?“ š: „Nisi dobro obavio posao.“ r: Da li bi ste bili ljubazni da mi kažete konkretnije o propustima?“ š: „Uf, odakle da počnem…“ r: „Evo čekam…“ š: „Bilo je tu puno stvari…“ r: „Da li biste bili ljubazni da mi kažete nešto konkretnije?“ Let’s role play
 39. 39. Tehnika vraćanja lopte (negative inquiary) supružnici – ljubomora partnera na (navodno) koketiranje sa drugim muškarcima ž: „Obespokojavaju me tvoje neosnovane sumnje.“ m: „Ma kakve neosnovane sumnje? Sve vreme si pričala sa onim bezveznjakom preko puta tebe!“ (ljutito) ž: „Tačno je da smo jedno vreme razgovarali, ali isključivo o deci.“ m: „Kao, roditeljstvo je mnogo važna stvar?“ (ironično) ž: „Slažem se sa tobom da je roditeljstvo važna stvar u životu roditelja.“ (ne upada u zamku) m: „Lukav tip. Zna taj šta treba da priča.“ ž: „Neku ljudi se služe lukavstvom, u potpunosti se slažem sa tobom.“ m: „Pa gde baš ti nalete na lukavog tipa?“
 40. 40. m: „Mnogo filozofiraš. Čudno si se ponašala dok si sa njim ćaskala o vaspitanju dece.“ ž: „Moguće je da je tebi izgledalo da sam se, kako ti kažeš, čudno ponašala. Volela bih, ipak, da mi tačno navedeš šta je to u mom ponašanju bilo „čudno“.“ m: „Sve vreme si se, onom somu od muškarca, smešila na poseban način.“ ž: „Kako to misliš na „poseban način“?” m: „Znaš ti dobro, nemoj da se praviš luda.“ ž: „Zaista sam povređena. Zaista bih, da bismo razjasnili stvar, želela da znam šta podrazumevaš pod primedbom da sam se tom čoveku smejala „na poseban način“.” ž: „Moguće je da je taj tip lukav, ali u ovom slučaju nisam primetila da ima takve namere.“ m: To je tvoj problem. Nikad ne primećuješ šta zapravo muškarci žele od žena. Deca? Njemu je do dece kao do lanjskog snega.“ ž: „Slažem se sa tobom da je ponekad teško otkriti lukave ljude.“
 41. 41. Tehnika paradoksalnog odgovora (paradoxical statements) - tanka linija između asertivnog i agresivnog odgovora - neophodna suptilnost u jezičkom izražavanju i fino prepoznavanje nijansi u komunikaciji
 42. 42. Tehnika paradoksalnog odgovora (paradoxical statements) Kafana – bučan mladić u veselom društvu i zluradi komentar posmatrača za drugim stolom p: „Mladiću veoma ste bučni. Ili ne posedujete domaće vaspitanje ili ste malo šenuli.“ m: „Dragi gospodine, da li bi vas zadovoljilo ako bih priznao da sam ne samo nevaspitan nego i malo šenuo“ Asertivnija alternativa: m: „Tačno je da sam bio bučniji, i da sam verovatno izašao iz granica pristojnosti. Potrudiću se da neometam ostale goste.“
 43. 43. Pitanja, sugestije, primedbe
 44. 44. Šta nosim sa sobom u torbi posle treninga? Šta sam doneo na ovaj trening? - raspoloženje - želje - očekivanja - stavove - … (Ponoviti i informacije iz round-a sa početka radionice)
 45. 45. Reference: • *Assertiveness techniques, www.spsu.edu/.../documents/Assertiveness%20techniques.pdf • * Assertiveness Techniques, http://www.slideshare.net/mohammedsbahi/handling-difficult- situations-by-assertiveness-techniques • *Assertiveness Training, http://www.slideshare.net/kumarvivek107/final-assertiveness-training- 38015398 • Bast M, Assertiveness Techniques, http://www.breakoutofthebox.com/LouisianaStateAssertivenessSummary.pdf • Bishop S. (2007). Develop Your Assertiveness, Kogan page, London • Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savetovanja i psihoterapije, Naklada-Slap, Jastrebarsko • Cox S.(2011). The Dubai Skyline In The Fog, fotografija, http://all-that-is- interesting.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/dubai-fog-photograph.jpg • Hadžipešić M. “Kognitivno-bihejvioralno savetovanje”, prezentacija • Milgram S. (2005).Obedience to authority, Pinter & Martin, London • Milgram A. (fotografija Milgramovog ekperimenta – privatna kolekcija) http://www.nytimes.com/slideshow/2008/06/30/science/070108-MIND_index.html • Popadić, D i sar. (1998). Pametniji ne popušta, Grupa Most, Beograd • Talman A. (2013). Dekodiranje manipulacije, Društvo za unapređenje marketinga, Beograd • Ticijan (1550). Čovekov pad (Adam i Eva), ulje na platnu, Muzej Prado, https://www.museodelprado.es/en/the-collection/online-gallery/on-line-gallery/obra/adam-and-eve/ • Škrobica V. Komunikacija u školskoj knjižnici: asertivni knjižničar, elektronska verzija • Zdravković J. (2004). “Veština vladanja sobom”, Zograf, Niš • Živančević D. (2014). “Asertivni trening - kurs za obuku trenera – materijali”, elektronska verzija

×