Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Електронна държава

689 vues

Publié le

Какви са компонентите на електронната държава и как да стигнем до там - електронно управление, електронна идентификация

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Електронна държава

 1. 1. Електронна държава Божидар Божанов
 2. 2. Какво е електронното управление? ● По-ефективна администрация ● По-малко взаимодействие на гражданите с администрацията ● Прозрачно управление ● Намалява на субективния фактор и корупционния риск
 3. 3. Електронна идентификация ● Необходимо условие за електронното управление ● Средство за идентификация в електронен свят ● Без десетки кодове, карти, пароли ● Електронна лична карта - 2018-та, 2019-та, 2020-та ● Други носители (напр. телефон, здравна карта) ● Разлика с електронния подпис
 4. 4. Електронна администрация ● Трансформиране на удостоверителните услуги (60%) във вътрешноадминистративни ○ Без разнасяне на удостоверения ○ Общи правила за изграждане на системи ● Електронизиране на най-често предоставяните услуги ● Изцяло електронен оборот на документи в администрацията (съгласно наредба към ЗЕУ) ● Електронизиране на регистри (базов регистър)
 5. 5. Електронна антикорупция ● Случайно разпределение на проверки и вписвания ● Електронни обществени поръчки с типови задания ● Пълна отчетност на всички действия в администрацията ● Прозрачност и отворени данни ● Система за анализ на риска
 6. 6. Електронна община ● Умни градове - сензори, умни светофари, сметосъбиране ● Електронизация на градския транспорт ● Електронни услуги ● Данни - училища, детски градини, болници, градски транспорт
 7. 7. Качество на софтуера ● Добрите идеи се провалят заради лоша реализация ● Некачествени продукти, без поддръжка ● Следене за въведените общи стандарти към софтуера за администрацията ● Прилагане на стандартизирано задание ● Отворен код и отворени интерфейси
 8. 8. ● Необходимо условие: електронна идентификация ● Пилотни и експериментални гласувания до 2019-та ● Обвързващо електронно гласуване на евроизборите ● Отворен код ● Проверка на резултата ● “Ако протоколът гарантира сигурност, имплементацията е по-маловажна” Електронно гласуване
 9. 9. ● Приложимо във всяка сфера ● Подобрява процесите, а оттам - резултатите ● Ограничава полето на корупцията ● Позволява вземане на решения въз основа на верни данни Е-управление - приоритет?
 10. 10. Благодаря!

×