Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Политики, основани на данни

568 vues

Publié le

Как и защо се правят политики, основани на данни

 • Soyez le premier à commenter

Политики, основани на данни

 1. 1. Политики, основани на данни Божидар Божанов, Калина Цонева София, 10 декември 2017
 2. 2. Институции на бъдещето 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Интерактивност Информационна грамотност Фокус върху потребителитеЛюбопитство Харизма Иновативен дух
 3. 3. Данни ● Данни - структурирана информация за... всичко. ● Данни, събирани… ○ … от държавата (напр. НСИ) ○ … от общините (напр. трафик) ○ … от бизнеса ○ … от неправителствения сектор ○ … от гражданите (напр. airbg.info) ● Големи данни? ○ “Ако се събират в Ексел, не са големи данни” ○ Държавата има малко големи данни 3 Отворени данни Big Data Интернет на нещата 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 4. 4. Предизвикателства 4 Идентифициране на правилните данни Правилно събиране на данните Събиране на достатъчно данни Съхранение на данните Капацитет за използване на данните Достъпност на събраните данни 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 5. 5. Отворени данни ● Данните, събирани от държавата, принадлежат на обществото и следва да са публични 510 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 6. 6. Защо? За да има отчетност и прозрачност За да се вземат информирани решения За да ги анализираме и предлагаме подобрения За да ги ползваме за бизнеса си За да се стимулираме събирането на по- качествени данни 610 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 7. 7. Защо политики, основани на данни? 7 „Данните са новото злато“ 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Създаване на стойност Възможност за взимане на информирани оптимални решенияИдентифициране на проблеми Оценка на въздействието
 8. 8. Процес 8 Взимане на оптимални решения Имплементация и контрол Анализ на данни 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 9. 9. Измерване на резултата от политиката Дефиниране на показатели за успех (KPIs) Измерване на резултатите Изследване на възприятието за политиката Адаптация 910 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 10. 10. Преосмисляне на институционалните механизми и структури Ясни механизми за имплементиране на обратна връзка от обществото 1010 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Управление на човешкия ресурс базирано на данни Хоризонтална колаборация между институциите
 11. 11. Услуги от ново поколение Фокус върху нуждите на гражданите и бизнеса 11 Оптимизиране на разходите и обслужването Проактивно услуги 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 12. 12. Пример: Приоритизиране на електорнни услуги ● ОПАК: милиони за електронизиране на услуги ○ … електронизирани са услуги с под 10 предоставяния ○ … за стотици хиляди левове ● ОПДУ: Събиране на данни за брой използвания на услугите Коригиране на грешки в методиката за събиране на данните Финансиране само на най-често предоставяните услуги По-висока ефективност, по-малко пари 1210 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 13. 13. 1310 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Откриване на скрит потенциал за създаване на стойност
 14. 14. Пример: генерични лекарства (UK) 14 Спестени 200 милиона паунда Изводи Отворени данни за изписваните лекарства Анализ на неправи- телствена организация Прогенерична политка
 15. 15. Експерименти ● Финландия: Design for Government Framework 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Избор на проблем Събиране на идеи за решения Широка имплементация на успешните подходи Анализ на резултатите Провеждане на експеримент Избор на подход Експертен анализ Верификация
 16. 16. 1610 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Идентифициране на проблеми
 17. 17. Пример: изборен туризъм 1710 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 18. 18. Пример: намаляване на задръстванията (Стокхолм) 18
 19. 19. Финландия: витамин Д в млечните продукти 19 Висок процент болни от диабет Установяване на дефицит на витамин Д Имплементиране на политика за добавяне на витамин Д в млечните продукти на пазара За 10 години болните от диабет намаляват съществено. 10 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 20. 20. Умения за работа с данни ● Данните сами по себе си не са отговора ● Отговорът не идва само от данните ● Рискове ○ Грешни изводи на база на верни данни ○ Каквито и да е изводи на база на грешни данни ● Трябва политици и администрация да говорят на езика на данните ○ По-ефективно събиране ○ Повече данни ○ По-правилно анализиране ○ По-информирани решения 2010 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 21. 21. Данните са скучни? ● ...но могат да променят животи ● Правилни политики на база на правилен анализ на данни могат: ○ да спестят милиони на бюджета ○ да отключат бизнес възможности за милиони ○ да намалят жертвите на пътя ○ да помогнат на хиляди болни ○ да дадат възможност на хиляди бедни 2110 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни
 22. 22. 2210 декември 2017 Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме? | Политики, основани на данни Благодарим!

×