Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
@ I LYA S T E K E R
@ I LYA S T E K E R
T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N
B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş
" E N K A P S A M L I "
T E K N ...
I LYA S T E K E R K I M D I R ?
11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi
Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel
ve global bir ço...
I LYA S T E K E R
60 günün tüm story’leri burada >>>😍
M A C E R A L A R I M I TA K İ P
E D E B İ L İ R S İ N İ Z
B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ?
A R G E N T I N A
A D V I S O RY
B O A R D
M E M B E R
H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
A R K A D A Ş O L A L I M
@ I LYA S T E K E R
M E @ I LYA S T E K E R . C O M
C U B A
H AY D İ
B A Ş L I Y O R U Z
PATA G O N I A
Nerden Çıktı Bu Analiz?
M O B I L S E O : E N Ç O K
L İ N K L E N E N 1 M İ LY O N
T Ü R K Ç E S AY FA N I N
A N A L İ Z İ...
Kapsamı, Site-Sayfa Sayısını Genişletsek
Sadece Mobil Değil Genel Olarak Şu Sitelere Tekrar Bir Baksak
Acaba Neler Bulabil...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Y E N I A N A L I Z D E N E K A D A R B Ü Y Ü K B I R D ATA D A N B A H S E D I Y O R U Z ?
K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Finans
Marketplaces...
K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Finans
Marketplaces...
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages Including Primar...
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplicate Pages In...
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplic...
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplic...
P E K İ YA M E T R İ K L E R ?
I N D E X I N G
C O N T E N T M O B I L E
Indexable
Non-Indexable
Primary Duplicates
Duplic...
Tüm Bu
Datalardan
Sonra Ruh
Halim Nasıl
Değişti?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik?
TR ilk 2500 site
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik?
TR ilk 2500 site
Detaylara Girmeden Özet Tabloya Bakalım
Yayıncı
Medya
Finans
Market
place 

Listing
E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil
Yazılım
Tech
Index %63 %67 %90 %42 %47...
Yayıncı
Medya
Finans
Market
place

Listing
E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil
Yazılım
Tech
Zayıf
Zayfalar
%14 %12 %6 ...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
A N A L I Z D E S A D E C E B U S I T ...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Şöyle Genel Resme Bir Bakarsak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index Durumları Nasıl?
0
600000
1200000
1800000
2400000
Sayfa Sayısı...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Sitemizi düzenli olarak tarayıp bilgimiz dışında yazılım ...
Duplicate (Benzer) İçerikli Sayfalar
315,497
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Amaç daha fazla sayfa üretmek değil.
• Benzer içerikli sa...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların HTTP Durumları Nasıl Acaba?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
28,773
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
5xx
Server Hataları
28,773 15,934
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geldik Yoktunuz
404
Dönen Sayfa
5xx
Server Hataları
HTTP
Dönüş Yapmayan
28,773 ...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Google Analytics sayesinde 404 sayfalarınızı anında öğren...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP ve HTTPS Oranları Nasıl?
HTTP
HTTPS
Amerika’da HTTPS Oranı %68’e Ulaştı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sıralama Faktörleri Arasında Yer Alıyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• HTTPS geçişi artık bir lüks değil, ihtiyaç. Halen geçmedi...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Geçiş İçin Bu Checklist’i Kullanabilirsiniz
Göz Atın: bit.ly/HTTPS-Gecis
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçerikler Ne Durumda Acaba?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Title, Description değerleriniz diğer sayfalarınızla aynı...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biraz Daha Derine Dalacak Olursak
Zayıf Sayfalar
Boş Sayfalar Engellenmiş
JS/CS...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Zayıf sayfalarınızı içerik anlamında zenginleştirin ya da...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Sorguların %60’ı Artık Mobil
Onunla Yatağa Giriyor
Güne Onunla Başlıyor
Hatta Bir Saniyemizi Bile
Onsuz Geçiremiyoruz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sonuçlara Geçmeden Önce Mobile SEO Tarihçesi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
Cihaza göre
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
Cihaza göre
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google Responsive Site Seviyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Sene Mobilin Yılı Olacak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Olamadı
Sizin için trafik fırsatı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobile-First Indexing Geldi Hoş Geldi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bazı Siteler Düşüşe Geçti Bile
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• Halen mobil sayfanız yoksa bırakın olmasın. Yaşayın bu ha...
Sayfa Hızları Ne Durumda?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
T Ü R K I Y E ’ D E K I
YAY I N C I
S E K T Ö R Ü N D E K I
S AY FA L A R I N H...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: İçerik Kullanıcıya Kaç Saniyede Gösteriliyor?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
https://testmysite.withgoogle.com
Favorim
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Linkler Ne Durumda Canlar?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Peki sen 2 milyar
89 milyon milyar
sen bu linkleri
ne yaptın?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Biz Ne Yapabiliriz?
• HTTP 200 dönmeyen mobil ve AMP sayfalarımızı tespit edip
...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Finans Kategorisinde Durumlar Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Genel Resimde Durum Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index - NoIndex Oranları?
Index
51,980 No Index

9,211
% 6 7
% 1 2
Duplicate Sayfa Oranı
12,047
Tüm sayfaların %15’i
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sıcak Para Varsa Tüm Sayfalar 200 Ok Dönüyordur?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Keşke Öyle Olsa Ama Değil
% 5
% 2
HTTP - HTTPS Oranı
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Sayfalar Halen Var (Listenin Çoğu Banka)
% 7 3
% 4 0
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçeriklere Yakından Bakalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Durum Vahim :)
T I T L E
0
500
000
500
000
Pages with Duplicate Body
6,418
9,86...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Finans Sektörü Mobilde Nasıl Peki?
% 5 8
% 2 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfa Yüklenme Sürelerini Konuşacak Olursak
1 0 , 0 5 4
S AY FA
% 1 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Al Gırdın Gırdın
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Marketplace / İlan Sitelerine Geçelim
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Büyük Resim Az Çok Tahmin Ettiğimiz Gibi
% 4 8
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Sayfaların Index - NoIndex Oranları?
Index
1,129,867
%90
No Index
58,243
%4
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Kategoride HTTP Dönüşleri Nasıl?
Oranlar diğer kategorilere göre daha az
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Bu Kategori HTTPS Konusunda Tembel
% 2 4
% 7 6
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
600,000’den Aşağısı Kesmiyor Bizi
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Dupli...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobil Tarafa Bir Göz Atalım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Kırık Linkler Her Kategorinin Büyük Sorunu
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Teknik SEO Diyorsak E-Ticaret’siz Olmaz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E-Ticaret’te Genel Tablo
Duplicate (Benzer) İçeriklerin Oranı
%10
293,436 sayfa
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Kodlarında Durum Nedir?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP - HTTPS Oranı
% 3 3
% 6 7
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçerik İşleri E-ticaret Tarafında Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Dupli...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
E-ticaret’in Mobil Karnesi
Yavaş Açılan Sayfa Oranı %20
646,163
% 2 0
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Kırık Link Ne Çokmuş Değil mi?
Şimdi Google’ı Daha İyi Anlıyoruz Sanırım
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Erken Seçim Öncesi
Devlet’te Durumları Öğrenmek İçin
A Haber’e Bağlanıyoruz
Benzer Sayfaların Oranı Seçimlerde %33 Oy Aldı
3,510 Sayfa
%33
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Durum Kodlarında Genel Olarak İyiyiz
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Şaşırtıcı Şekilde HTTPS Oranı %73
% 7 3
% 2 7
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Devlet Baba İçerik İşlerinde Nasıl Peki?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Diğer İçerik Metriklerindeki Durum
T I T L E
0
000
000
000
000
Pages with Dupli...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Devlet Sitelerinde Mobil Biraz Geride Görünüyor
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tatil Sektöründe Büyük Resim Nasıl?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP Durum Kodları
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
HTTP - HTTPS Oranları
% 9 7
% 3
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
İçeriklere Bakacak Olursak
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Mobildeki Durum?
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Peki ya Linkler?
D İ Ğ E R S E K T Ö R L E R İ N D ATA L A R I N E R D E İ LYA S C I M ?
B2B - Servis
B2B - Ürün
Diğer
Yayıncı / Medya Fina...
@ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
Tüm dataların yer aldığı bir blog yazısı hazırlanacak.
Oradan erişebileceksiniz...
T E Ş E K K Ü R L E R
@ I LYA S T E K E R
LAMA :D
M A C H U P I C C H U
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

50 228 vues

Publié le

10.000.000 Türkçe sayfa taranılarak 13 farklı endüstri, 62 farklı metrikte sonuçlar analiz edilip Türkiye'nin teknik SEO haritasını çıkardık. Hemen inceleyin!

Publié dans : Marketing
 • Sex in your area is here: www.bit.ly/sexinarea
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: www.bit.ly/2AJerkH
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yyxo9sk7 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Looking to give a fun if you interested;) I'm very sweet, respectful and naughty! I am 100% real If your interested -- http://diaria.club/id364577 Copy this link in your browser
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I don't understand your language. But I think you are saying about marketing, right? I also like marketing online and want to find more the perfect method to get free traffic. That's why I write an article review about new product to help us get more free traffic from Reddit. I hope it will help someone here: https://reviewproductbonus.com/trafficbuilder-3-review-bonus/
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

 1. 1. @ I LYA S T E K E R
 2. 2. @ I LYA S T E K E R T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş " E N K A P S A M L I " T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? ( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K )
 3. 3. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme 60 Gün Güney Amerika Macerası T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
 4. 4. I LYA S T E K E R 60 günün tüm story’leri burada >>>😍 M A C E R A L A R I M I TA K İ P E D E B İ L İ R S İ N İ Z
 5. 5. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 6. 6. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? A R G E N T I N A
 7. 7. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 8. 8. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 9. 9. A R K A D A Ş O L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M C U B A
 10. 10. H AY D İ B A Ş L I Y O R U Z PATA G O N I A
 11. 11. Nerden Çıktı Bu Analiz? M O B I L S E O : E N Ç O K L İ N K L E N E N 1 M İ LY O N T Ü R K Ç E S AY FA N I N A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 12. 12. Kapsamı, Site-Sayfa Sayısını Genişletsek Sadece Mobil Değil Genel Olarak Şu Sitelere Tekrar Bir Baksak Acaba Neler Bulabiliriz? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 13. 13. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 14. 14. Y E N I A N A L I Z D E N E K A D A R B Ü Y Ü K B I R D ATA D A N B A H S E D I Y O R U Z ?
 15. 15. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 16. 16. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji TA M 1 3 A D E T @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 17. 17. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 18. 18. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 19. 19. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 20. 20. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 21. 21. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Fast Fetch Time (<1sec) Medium Fetch Time (1 sec-Max Fetch Time) Max Fetch Time Max HTML Size Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R S P E E D @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 22. 22. Tüm Bu Datalardan Sonra Ruh Halim Nasıl Değişti? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 23. 23. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 24. 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 25. 25. Detaylara Girmeden Özet Tabloya Bakalım
 26. 26. Yayıncı Medya Finans Market place 
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Index %63 %67 %90 %42 %47 %60 %88 %58 %41 %72 Noindex %24 %12 %4 %50 %47 %32 %9 * %56 %10 Benzer Sayfalar %8 %15 %48 %9 %22 %13 %55 %33 %1 %14 4xx Hatalar %0.78 %5 %0.02 %0.5 %1 %1 %0.08 %1 %0.5 %1.3 5xx Hatalar %0.43 %0.02 %0.46 %0.06 %0.2 %0.1 %0.3 %1 %0.1 %0.2 Hatalı URL %0.93 %1 %0.08 %1 %0.2 %0.1 %0.8 %2 %0.4 %3.2 HTTPS %37 %73 %23 %33 %77 %62 %19 %73 %97 %63
 27. 27. Yayıncı Medya Finans Market place
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Zayıf Zayfalar %14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24 Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6 H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20 AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8 Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35 Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27 Max fetch time %4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
 29. 29. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım A N A L I Z D E S A D E C E B U S I T E L E R Y O K B U N L A R L I S T E D E N S A D E C E B A Z I L A R I
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şöyle Genel Resme Bir Bakarsak
 31. 31. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index Durumları Nasıl? 0 600000 1200000 1800000 2400000 Sayfa Sayısı 920,211 2,362,595 Indexlenebilir Indexlenemeyen % 6 3 % 2 4
 32. 32. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Sitemizi düzenli olarak tarayıp bilgimiz dışında yazılım ya da diğer ekiplerin noindex yaptıkları sayfalar var mı kontrol etmeliyiz. • İçerik değeri düşük olan sayfalarımız varsa bunları Google’a kapatmalıyız.
 33. 33. Duplicate (Benzer) İçerikli Sayfalar 315,497
 34. 34. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Amaç daha fazla sayfa üretmek değil. • Benzer içerikli sayfalarınız varsa bunları özgün hale getirin ya da birleştirin/yönlendirin • Optimize edilmiş, gerçek değer sağlayan sayfalar üretmek
 35. 35. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 36. 36. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların HTTP Durumları Nasıl Acaba?
 37. 37. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 28,773
 38. 38. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları 28,773 15,934
 39. 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları HTTP Dönüş Yapmayan 28,773 15,934 34,347
 40. 40. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Google Analytics sayesinde 404 sayfalarınızı anında öğrenip düzeltebilirsiniz. Bilgi; bit.ly/ga-404 • Server hatası dönen sayfalarınızın nedenini tespit edip tekrarlamaması için yazılım ekibiyle çözüm üretin • HTTP kodu dönmeyen sayfalarınız varsa sistem ekibine kahve ısmarlayın, onları kızdırmadan durumu anlatın.
 Aslında onlar da iyi insanlar.
 41. 41. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP ve HTTPS Oranları Nasıl? HTTP HTTPS
 42. 42. Amerika’da HTTPS Oranı %68’e Ulaştı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 43. 43. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıralama Faktörleri Arasında Yer Alıyor
 44. 44. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 45. 45. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTPS geçişi artık bir lüks değil, ihtiyaç. Halen geçmediyseniz mutlaka geçişi planlayın.
 46. 46. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geçiş İçin Bu Checklist’i Kullanabilirsiniz Göz Atın: bit.ly/HTTPS-Gecis
 47. 47. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerikler Ne Durumda Acaba?
 48. 48. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Title, Description değerleriniz diğer sayfalarınızla aynı olmasın. Özgün ve benzersiz olsun. • Bu değerleri boş bırakmıyoruz değil mi? • Çok kısa ve çok uzun yazmamakta fayda var
 49. 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biraz Daha Derine Dalacak Olursak Zayıf Sayfalar Boş Sayfalar Engellenmiş JS/CSS H1 Etiketi Olmayan Birden Fazla H1 527,041 31,389 595 608,182 401,758
 50. 50. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Zayıf sayfalarınızı içerik anlamında zenginleştirin ya da farklı sayfalarınızla birleştirip / yönlendirin. • Boş sayfalarınıza içerik üretin ya da bu sayfaları noindex’leyip Google’a kapatın. Ya da komple Google indexinden silin. • H1 olmayan sayfalarınıza H1 yazarsanız şirinleri görebilirsiniz. • Her şeyin fazlası zarar. Birden fazla H1 etiketi kullanmayın.
 51. 51. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 52. 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sorguların %60’ı Artık Mobil
 53. 53. Onunla Yatağa Giriyor
 54. 54. Güne Onunla Başlıyor
 55. 55. Hatta Bir Saniyemizi Bile Onsuz Geçiremiyoruz
 56. 56. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sonuçlara Geçmeden Önce Mobile SEO Tarihçesi
 57. 57. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
 58. 58. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 59. 59. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 60. 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Responsive Site Seviyor
 61. 61. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sene Mobilin Yılı Olacak
 62. 62. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Olamadı Sizin için trafik fırsatı
 63. 63. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobile-First Indexing Geldi Hoş Geldi
 64. 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bazı Siteler Düşüşe Geçti Bile
 65. 65. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Halen mobil sayfanız yoksa bırakın olmasın. Yaşayın bu hayatı. • AMP’e dikkat. Google bu konuda kafayı kırmış durumda. • Yapabiliyorsanız responsive yapın sayfalarınızı. Sorunsuz, temiz.
 66. 66. Sayfa Hızları Ne Durumda?
 67. 67. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
 68. 68. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E T Ü R K I Y E ’ D E K I YAY I N C I S E K T Ö R Ü N D E K I S AY FA L A R I N H I Z D U R U M U ( T E M S I L I ) 7 8 4 , 4 4 1
 70. 70. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
 71. 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: İçerik Kullanıcıya Kaç Saniyede Gösteriliyor?
 72. 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
 73. 73. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? https://testmysite.withgoogle.com Favorim
 74. 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Linkler Ne Durumda Canlar?
 75. 75. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki sen 2 milyar 89 milyon milyar sen bu linkleri ne yaptın?
 76. 76. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTP 200 dönmeyen mobil ve AMP sayfalarımızı tespit edip fixlemeliyiz. • Canonical verdiğimiz sayfaların 200 OK döndüğünden emin olmalıyız. • Kırık linkleri Google crawl budget’ı daha sağlıklı kullanmak için başka sayfaya yönlendirmeli ya da sayfadan kaldırmalıyız.
 77. 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Kategorisinde Durumlar Nasıl?
 78. 78. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Genel Resimde Durum Nasıl?
 79. 79. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 51,980 No Index
 9,211 % 6 7 % 1 2
 80. 80. Duplicate Sayfa Oranı 12,047 Tüm sayfaların %15’i
 81. 81. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıcak Para Varsa Tüm Sayfalar 200 Ok Dönüyordur?
 82. 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Keşke Öyle Olsa Ama Değil % 5 % 2
 83. 83. HTTP - HTTPS Oranı
 84. 84. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Sayfalar Halen Var (Listenin Çoğu Banka) % 7 3 % 4 0
 85. 85. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Yakından Bakalım
 86. 86. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Durum Vahim :) T I T L E 0 500 000 500 000 Pages with Duplicate Body 6,418 9,865 464 9,616 12,666 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 6 % 1 2 % 1 3 % 9
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Sektörü Mobilde Nasıl Peki? % 5 8 % 2 3
 88. 88. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfa Yüklenme Sürelerini Konuşacak Olursak 1 0 , 0 5 4 S AY FA % 1 3
 89. 89. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Al Gırdın Gırdın
 90. 90. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Marketplace / İlan Sitelerine Geçelim
 91. 91. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Büyük Resim Az Çok Tahmin Ettiğimiz Gibi % 4 8
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 1,129,867 %90 No Index 58,243 %4
 93. 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategoride HTTP Dönüşleri Nasıl? Oranlar diğer kategorilere göre daha az
 94. 94. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategori HTTPS Konusunda Tembel % 2 4 % 7 6
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 600,000’den Aşağısı Kesmiyor Bizi
 96. 96. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 35,218 706,990 44,34376,235 657,695 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 5 2 % 6 % 5 6 % 3% 4
 97. 97. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobil Tarafa Bir Göz Atalım
 98. 98. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Linkler Her Kategorinin Büyük Sorunu
 99. 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Teknik SEO Diyorsak E-Ticaret’siz Olmaz
 100. 100. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-Ticaret’te Genel Tablo
 101. 101. Duplicate (Benzer) İçeriklerin Oranı %10 293,436 sayfa
 102. 102. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Kodlarında Durum Nedir?
 103. 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranı % 3 3 % 6 7
 104. 104. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerik İşleri E-ticaret Tarafında Nasıl?
 105. 105. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 84,722 587,552 38,537 327,424322,024 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 0 % 1 0 % 1 8 % 2% 1
 106. 106. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-ticaret’in Mobil Karnesi
 107. 107. Yavaş Açılan Sayfa Oranı %20 646,163 % 2 0
 108. 108. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Link Ne Çokmuş Değil mi? Şimdi Google’ı Daha İyi Anlıyoruz Sanırım
 109. 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Erken Seçim Öncesi Devlet’te Durumları Öğrenmek İçin A Haber’e Bağlanıyoruz
 110. 110. Benzer Sayfaların Oranı Seçimlerde %33 Oy Aldı 3,510 Sayfa %33
 111. 111. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodlarında Genel Olarak İyiyiz
 112. 112. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şaşırtıcı Şekilde HTTPS Oranı %73 % 7 3 % 2 7
 113. 113. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Baba İçerik İşlerinde Nasıl Peki?
 114. 114. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 2,109 3,508 346 2,984 3,511 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 3 5 % 3 0 % 3 5 % 2 1% 3
 115. 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Sitelerinde Mobil Biraz Geride Görünüyor
 116. 116. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tatil Sektöründe Büyük Resim Nasıl?
 117. 117. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodları
 118. 118. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranları % 9 7 % 3
 119. 119. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Bakacak Olursak
 120. 120. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobildeki Durum?
 121. 121. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki ya Linkler?
 122. 122. D İ Ğ E R S E K T Ö R L E R İ N D ATA L A R I N E R D E İ LYA S C I M ? B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 123. 123. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tüm dataların yer aldığı bir blog yazısı hazırlanacak. Oradan erişebileceksiniz. twitter.com/ilyasteker Takip ederek yayınlandığında Haberdar olabilirsiniz.
 124. 124. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R LAMA :D M A C H U P I C C H U

×