Publicité

Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019

Brantner
23 Apr 2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Publicité
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019
Prochain SlideShare
Cennik 2019 bnz verzia 2 webCennik 2019 bnz verzia 2 web
Chargement dans ... 3
1 sur 9
Publicité

Os88 cennik 2019 bnz web 11.04.2019

  1. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 1 OS88_NZ/01.01.2018 OS88_NZ/01.01.2019 Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s. r. o.
  2. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 2 OS88_NZ/01.01.2018 1. Základné ustanovenia 1.1. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z o cenách a platných predpisoch o DPH. 1.2. Ceny uvedené v tomto Cenníku sú bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných právnych predpisov. 1.3. Ceny za Trhové služby uvedené v tomto Cenníku v bode 2.8. sú s DPH. 1.4. Poplatok je v zmysle Zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákonný poplatok nepodlieha DPH. 1.5. Jednotlivé ceny prác a služieb uvedené v tomto Cenníku je v konkrétnych prípadoch možné upraviť na základe zmluvného vzťahu a dohodou medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
  3. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 3 OS88_NZ/01.01.2018 2. Cenník poskytovaných služieb 2.1. Preprava vozidlami, mechanizmami; Služby Mercedes Axor vyklápač 18,28 € / 1 hod Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,30 7,50 € / 1 km € / 15 min Multicar vyklápač Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 15,07 0,80 7,50 € / 1 hod € / 1 km € / 15 min Mercedes zameták 34,88 € / 1 hod Presun Stojné ( prvých 15min zdarma) 1,50 7,50 € / 1 km € / 15 min MERCEDES (nepravidelná prepr.) hákový 1,83 € / 1 km Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 6,70 7,50 € / 1 úkon € / 15 min MERCEDES + príves (nepravidelná prepr.) hákový 1,95 € / 1 km Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 6,70 7,50 € / 1 úkon € / 15 min Mercedes ATEGO + hydraulická ruka 1,25 € / 1 km Manipulácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 6,20 7,50 € / 15 min € / 15 min Ramenový nakladač VKK 1,50 € / 1 km manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 6,70 7,50 € / 1 úkon € / 15 min traktor presun 0,96 € / 1 km traktor s fekálnym prívesom; nasávanie; vypúšťanie; likvidácia Stojné ( prvých 15min zdarma) 33,00 7,50 € / 1mh € / 15 min traktor bez vlečky presun 0,96 € / 1 km celková doba použitia Stojné ( prvých 15min zdarma) 6,29 7,50 € / 15 min € / 15 min traktor s vlečkou 0,96 € / 1 km celková doba použitia Stojné ( prvých 15min zdarma) 7,00 7,50 € / 15 min € / 15 min Multikár M 25 ramenový nakladač 0,80 € / 1 km manipulácia s 1,4m3 kontajnerom Stojné ( prvých 15min zdarma) 5,80 7,50 € / 1 úkon € / 15 min Peugeot, Škoda 0,63 € / 1 km Stojné 3,00 € / 1 hod
  4. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 4 OS88_NZ/01.01.2018 Montážna plošina SG 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) 24,35 € / 1 hod prejazdové km mimo Nových Zámkov 1,25 € / 1 km každá načatá prevádzková hodina jedného pracovníka 10,78 € / 1 hod každá načatá prevádzková hodina jedného pracovníka s odbornou spôsobilosťou 21,56 € / 1 hod použitý materiál sa fakturuje podľa skutočnosti Vyjadrenie k projektovej dokumentácii o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia 24,96 € / vyjadrenie Vytyčovanie rozvodov verejného osvetlenia Zakreslenia rozvodov verejného osvetlenia do dokumentácie 93,00 € / vytýčenie 23,04 € / zakreslenie Montážna plošina GSR 18 m (výška zdvihu); práce vo výškach za každú načatú hodinu (vrátane vodiča) orezávanie a opilovanie stromov pracovníkom s odbornou spôsobilosťou (pilčík) 24,35 23,52 € / 1 hod € / 1 hod Traktor + vlečka, odvoz konárov Pomocný robotník 34,50 8,76 € / 1 hod € / 1 hod Rýpadlo kladivo 31,20 € / 1 hod Rýpadlo a nakladač TEREX elite 980 30,06 € / 1 hod Novotný B96 1 nakladač bez kladiva 26,38 € / 1 hod Novotný B96 1 nakladač + kladivo 30,06 € / 1 hod RAB - rezač asfaltu 10,33 € / 1 bm asfaltovanie min.5 cm hrúbka 26,00 € / 1 m2 Vibračný valec Bomag 28,13 € / 1 hod odhŕňanie snehu MB Axor 62,00 € / 1 hod priamy posyp 11,21 € / 1 km posypový materiál 98,70 € / 1 t posypová soľ 239,90 € / 1 t pohotovosť Zmluvne prenájom dopravného značenia 2,50 €/1 deň/ks poplatok za vystavenie upomienky 5,00 €/1 ks
  5. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 5 OS88_NZ/01.01.2018 2.2. Zber a odvoz komunálneho odpadu 120 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 74,36 € / 1 rok 2 x týždenne 148,72 € / 1 rok 3 x týždenne 207,79 € / 1 rok 2 x mesačne 36,32 € / 1 rok 1 x mesačne 20,28 € / 1 rok 1 odvoz 2,89 € / 1 odvoz 240 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 92,43 € / 1 rok 2 x týždenne 184,62 € / 1 rok 3 x týždenne 278,83 € / 1 rok 2 x mesačne 56,95 € / 1 rok 1 x mesačne 35,89 € / 1 rok 1 odvoz 5,78 € / 1 odvoz 1 100 l nádoba, v tom: zber, odvoz, uloženie 1 x týždenne 447,97 € / 1 rok 2 x týždenne 702,18 € / 1 rok 3 x týždenne 860,90 € / 1 rok 2 x mesačne 244,02 € / 1 rok 1 x mesačne 158,52 € / 1 rok 1 odvoz 21,09 € / 1 odvoz manipulácia s 1100 l kontajnermi pri nepravidelnom odvoze 10,16 € / 1 mesiac Vrece, big bag a v tom: zber, odvoz, úložné 1 odvoz vrece 2,89 € / 1 odvoz 1 odvoz big bag 9,98 € / 1 odvoz 2.3. Zber druhotných surovín Zber v súlade s termínom stanoveným v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci zberným vozidlom: 120 l nádoba, 240 l nádoba, 120 l vrece 1100 l nádoba, big bag 3,20 6,00 €/1vyprázdnenie €/1vyprázdnenie Zber na objednávku, mimo termínu stanoveného v harmonograme zberu druhotných surovín v meste alebo v obci: Mercedes Atego 1,35 € / 1 km Druhotné suroviny dovezené na Zberový dvor osobne, vlastným vozidlom zdarma
  6. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 6 OS88_NZ/01.01.2018 2.4. Objednávka na prenájom veľkoobjemového kontajnera s odvozom odpadu Kontajner s objemom 1,4 m3 : záloha pri objednávke 100,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 32,05 paušál pristavenie a odvoz (mimo mesta Nové Zámky) 0,80 € / 1 km manipulácia 5,80 € / 1 úkon prenájom 1,65 € / 1 deň Kontajner s objemom 5m3 a 7m3 : záloha pri objednávke 300,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 81,17 paušál pristavenie a odvoz (mimo mesta Nové Zámky) 1,50 € / 1 km manipulácia 6,70 € / 1 úkon prenájom 1,65 € / 1 deň Kontajner s objemom 15m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 115,42 Paušál pristavenie a odvoz 1,83 € / 1 km manipulácia 6,70 € / 1 úkon prenájom 3,85 € / 1 deň Kontajner s objemom 30m3 : záloha pri objednávke 400,00 € / 1 kontajner pristavenie a odvoz (v meste Nové Zámky) 115,42 paušál pristavenie a odvoz 1,83 € / 1 km manipulácia 6,70 € / 1 úkon prenájom 5,50 € / 1 deň Uloženie odpadu 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 27,55 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z.z. 34,90 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad (zmiešaný) poplatok v zmysle Zákona č. 329/2018 Z. z. 34,90 17,00 € / 1 t + DPH € / 1 t
  7. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 7 OS88_NZ/01.01.2018 2.5. Dlhodobý prenájom nádob a kontajnerov 120 l nádoba 0,80 € / 1 mesiac 240 l nádoba 1,64 € / 1 mesiac 1100 l nádoba 5,84 € / 1 mesiac kontajner s objemom 1 m3 až 7 m3 1,65 € / 1 deň kontajner s objemom 10 m3 až 15 m3 3,85 € / 1 deň kontajner s objemom 30 m3 až 38 m3 5,50 € / 1 deň 2.6. Predaj nádob a vriec 120 l nádoba 30,10 € / 1 ks 240 l nádoba 43,67 € / 1 ks 1100 l nádoba 273,90 € / 1 ks vrecia (na triedený zber odpadu) 0,16 € / 1 ks 2.7. Odpady dovezené na Prekládkovú stanicu odpadov 16 01 03 opotrebované pneumatiky poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 90,00 30,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 17 02 03 penové plasty-penový polystyrén, polyetylén, polyuretán tvrdý aj mäkký poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 833,92 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 17 09 04 zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 30,58 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 15 01 06 zmiešané obaly poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 38,78 7,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 03 07 objemný odpad poplatok v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. 38,78 17,00 € / 1 t + DPH € / 1 t 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 38,78 € / 1 t
  8. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 8 OS88_NZ/01.01.2018 2.8. Trhové služby (ceny sú vrátane DPH) nájom predajného stola s právom prednostného využívania - zmluvný vzťah 292,56 € / 1 rok nájom predajného stánku - zmluvný vzťah 105,36 € / 1 mesiac nájom pozemku pod stánkom - zmluvný vzťah 9,16 € /m2 /1 mesiac denný poplatok za predaj z predajného stola 4,20 € / 1 deň denný poplatok za predaj z plochy/pozemku mimo predajného stola, min. 1m2 6,96 € / 1 deň 2.9. Zabezpečenie zneškodnenia, zhodnotenia nebezpečných a ostatných odpadov 08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky € / 1 kg 08 01 15 vodné kaly obs. farby a laky s obsahom organ. rozpúšťadiel a iné NL € / 1 kg 08 03 12 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky € / 1 kg 08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky € / 1 kg 08 03 17 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky € / 1 kg 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky € / 1 kg 12 01 20 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky € / 1 kg 13 01 09 chlórované minerálne hydraulické oleje € / 1 kg 13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje € / 1 kg 13 01 11 syntetické hydraulické oleje € / 1 kg 13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje € / 1 kg 13 01 13 iné hydraulické oleje € / 1 kg 13 02 04 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje € / 1 kg 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje € / 1 kg 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje € / 1 kg 13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje € / 1 kg 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje € / 1 kg 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody € / 1 kg 13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody € / 1 kg 13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody € / 1 kg 13 08 02 iné emulzie € / 1 kg
  9. Organizačná smernica Číslo dokumentu: OS88_NZ/01.01.2019 S M E R N I C A Cenník poskytovaných služieb spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. Vydanie číslo: Zmena číslo: Dátum zmeny: Počet strán: 11 9 OS88_NZ/01.01.2018 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel € / 1 kg 14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénové rozpúšťadlá € / 1 kg 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok € / 1 kg 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kont. NL € / 1 kg 16 01 07 olejové filtre € / 1 kg 16 01 13 brzdové kvapaliny € / 1 kg 16 01 14 nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky € / 1 kg 16 02 11 vyradené zariadenia s obsahom chlórfluór. uhľovodíkov (chladničky) € / 1 kg 16 02 13 vyr. zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 € / 1 kg 16 02 14 vyr. elektrozariadenia bez nebezpečných látok (elektroodpad) € / 1 kg 16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení € / 1 kg 16 06 01 olovené batérie € / 1 kg 16 06 02 nikovo-kadmiové batérie € / 1 kg 16 06 03 batérie obsahujúce ortuť € / 1 kg 17 02 04 sklo, plasty a drevo obsah. nebezp. látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami € / 1 kg 17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami € / 1 kg 17 05 03 zemina a kamenivo s obsahom NL € / 1 kg 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest € / 1 kg 17 06 03 iné izolačné materiály s obsahom NL € / 1 kg 17 09 03 iné odpady zo stavieb vrátane zmiešaných s obsahom NL € / 1 kg 19 03 04 čiastočne stabilizovaný odpad € / 1 kg 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť € / 1 ks 20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlófluór. uhľovodíky € / 1 kg 20 01 27 farby, tlč. farby, lepidlá, živice s obsahom NL € / 1 kg 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200120 a 200123, obsahujúce NL € / 1 kg 20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia bez obsahu NL (elektro odpad) € / 1 kg vlastná preprava Brantner Nové Zámky s.r.o. € / 1 km Preprava, zber a spôsob zhromažďovania nebezpečných odpadov sa riadi osobitnými podmienkami. Ceny za prepravu nebezpečného odpadu sú dohodnuté individuálne pre každú objednávku samostatne.
Publicité