Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Breinwave magazine

8 279 vues

Publié le

De eerste editie van ons Breinwave Magazine.

Liever 'ouderwets' lezen ? Stuur uw gegevens naar info@breinwave.nl en wij sturen een exemplaar van het magazine per post naar u op.

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Breinwave magazine

 1. 1. 3 De afgelopen tijd krijg ik steeds vaker dezelfde vraag. Bij de tennisvereniging, tijdens de feestdagen en op verjaardagen van vrienden geven steeds meer mensen aan dat ze op LinkedIn en Facebook is opgevallen dat ik tegenwoordig bij Breinwave werk. Dus hoe je het ook wendt of keert, we hebben het afgelopen jaar wat in be- weging gezet. Onszelf via Social Media regelmatig in de kijker gespeeld. Steeds vaker krijg ik dan ook de vraag wat Breinwave precies doet en hoe het zich verhoudt tot Abecon. Een logische vraag die ik inmiddels met enkele oneliners snel kan beantwoorden. Maar om écht duidelijk te ma- ken wat we doen en waarin we anders zijn, blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Onze werkzaamheden zijn namelijk nogal divers en laten zich niet in een paar zinnen samenvatten. Juist daarom ontstond korte tijd geleden het opportu- nistische idee om dit magazine te maken. Een tastbaar product waarin we kunnen laten zien wie we zijn, wat we doen en wat dat voor onze klanten betekent. Met uit- gebreide artikelen van onze mensen, onze partners en onze klanten. En dat alles met het doel u te informeren en waar mogelijk te inspireren met visies, innovaties en concrete toepassingen. Het samenstellen van dit magazine was een project op zichzelf waarbij we met een compact team hard hebben gewerkt aan maximale kwaliteit in een korte tijd. Met het doel dat we u daarmee een helder antwoord kun- nen geven op de vraag wat Breinwave doet. Graag horen we van u of we daarin zijn geslaagd. Joost Bentvelsen Eenmalig hoofdredacteur
 2. 2. 5 inhoudsopgave TECHNOLOGIE IS EEN MIDDEL GEEN DOEL OP ZICH Een interview met Peter de Haas over ondernemen 06 MEER GRIP OP GOEDERENSTROMEN 14 BREINWAVE LABS Innovaties anno 2015 20 CLOUD FIRST, MOBILE FIRST? NEE BUSINESS FIRST! 26 OFFICE 365 IN ONDERWIJS Inzet van Microsoft platform bij ROC Mondriaan werkt 34 BREINWAVE EN NEXT2COMPANY KIEZEN VOOR BEWUST ONDERNEMEN 36 Klanten aan het woord 11 - Pauline Heins (Dentaid): “Klantgebonden informatie op één centraal punt” 14 - René Kamerbeek (Vegro): “Meer grip op goederenstromen” 25 - Jos ten Brink (Gamko): “Een service afdeling zonder werkbonnen” 29 - Hans Manders (SLBdiensten): “Sterker door samenwerking” 34 - Peter Cornet (ROC Mondriaan): “IT-Beheer dat leidt tot meer” Interviews 06 - Peter de Haas (Breinwave): “Technologie is een middel, geen doel” 33 - Paul Honout (Microsoft): “Microsoft Tablet maakt werken nog makkelijker” 36 - Peter Kustermans (Next2Company): “Samen bouwen aan integrale onderneming” 38 - Constant van Limburgh en Mark van Kemenade (Abecon) Artikelen 08 - Ons team 13 - Mobile Sales Scenario: “De buitendienst op pad met een App” 17 - Jacco Hoorweg (Abecon): “Rijke en relevante zorg in het modernste jasje” 18 - Scenario: “De aanmeter écht mobiel” 20 - Breinwave Labs: “Innovaties anno 2015” 26 - Cloud First, Mobile First? Nee, Business First! 31 - Blogs AboutCloud.nl Advertenties 02 - Microsoft Surface 04 - Sana Commerce 10 - CWR Mobility 24 - Coresuite Mobile 39 - Equisys Zetadocs En verder 03 - Van de redactie 40 - Colofon
 3. 3. 6 Je hebt voor dit bedrijf de naam ‘Breinwave’ bedacht. Wat is de gedachte daarachter? Bij het starten van een bedrijf is de keuze van de naam het eerste grote besluit. Ik wilde een naam die we snel op de kaart konden zetten en die mensen onthouden. Mede door de mix van Nederlands en Engels blijkt dit goed te lukken. De betekenis van de naam heeft betrekking op het steeds bedenken van goede ideeën en oplossingen in continu veranderende omstandigheden ofwel waves. We denken mee met onze klanten en kijken hoe we techno- logie relevant kunnen maken in een business-context. In jullie logo is de tekst ‘breakthrough innovations’ te lezen. Wat bedoel je daarmee? Wij geloven dat we op heel veel plekken écht verschil kunnen maken met de juiste inzet van technologie. Tech- nologie die wij baseren op het Microsoft-platform in the- ma’s als mobility, cloud, big data, social business en het Internet der Dingen. Door deze technologieën in te zet- ten, kunnen organisaties de resultaten op verschillende vlakken verbeteren en blijven innoveren. In ons onlangs opgerichte Breinwave Labs werken we samen met klan- ten aan vernieuwende oplossingen voor onder andere de zorgsector en het onderwijs. Technologie is een middel om impact te maken, geen doel op zich. En daarvoor staat het woord breakthrough. Met onze scenariogebaseerde aanpak waarin we mensen, processen en technologie met elkaar in lijn brengen, zijn we nu al in staat gebleken om doorbraken te creëren die meetbaar bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten. Wat maakt Breinwave anders dan al die andere IT dienstverleners? Het geheim van ons succes zit hem in mijn ogen niet al- leen in onze producten en werkwijze. Het zijn vooral de mensen van Breinwave die het verschil maken. Dag in, dag uit werken zij samen met onze klanten. Zij zijn het die de waarde leveren die relevant is voor onze klanten. Niet voor niets brengen wij in onze communicatie de mensen nadrukkelijk naar voren. Dat zie je bij weinig an- dere IT-bedrijven. Maar ook onze filosofie is fundamen- teel verschillend van de werkwijze bij wat we wel eens de ‘gevestigde orde’ noemen. We werken vanuit vertrou- wen en helpen om complexe vraagstukken simpel te maken. Onze doelstelling is dat klanten zoveel mogelijk zelfstandig worden door onder andere kennisoverdracht en dat er geen afhankelijk ontstaat. Dat ze ons inzetten omdat ze de waarde ervaren, niet omdat ze geen andere keuze hebben. Onze klanten bevestigen meer dan eens dat zij om bovenstaande redenen graag (en vaker) met ons werken. Waar staat Breinwave over twee jaar? Bij Breinwave willen we de sfeer en cultuur van een start-up vasthouden. Een sfeer met ambitieuze men- sen waarin innovatieve ideeën ontstaan en waarin het onderlinge vertrouwen heel sterk is. Wat dat be- treft staat er een echt team van mensen die samen aan het bouwen zijn en een grote passie voor technolo- gie hebben. De komende tijd zetten we in op verdere groei. Want door het aannemen van de juiste mensen, kunnen we bestaande en nieuwe klanten beter van dienst zijn in de breedte van het Microsoft-portfolio. Daar geloven wij in. interview TECHNOLOGIE IS EEN MIDDEL GEEN DOEL OP ZICH In februari 2013 zette Peter de Haas (48) een punt achter zijn carrière bij Microsoft en begon hij als ondernemer met het bedrijf Breinwave. Nu twee jaar later spreken we hem en blikken terug en vooruit op dit avontuur. door Caroline Jooren
 4. 4. 7 “Wij geloven dat we op heel veel plekken écht verschil kunnen maken met de juiste inzet van technologie.”
 5. 5. 8 JOOST blabla blabla OTR blabla blabla Mobiel ANTON MARCO NICK REMCO PASCAL CRM JACQUES SPECIALISATIES Office 365, SharePoint, Zetadocs PASSIES BUITEN HET WERK Vissen, Motorrijden, Rugby, Darten “Bij het gebruik van SharePoint komt in de praktijk best het één en ander kijken. Want hoewel het er als gebruiker simpel uit ziet, is de achterliggende technologie soms behoorlijk complex. Bijvoor- beeld als het gaat om installaties en configuraties via PowerShell, gebruikersbeheer en het uitdelen van de juiste machtigingen, het inrichten van workflows of bij het koppelen met externe syste- men zoals Microsoft Dynamics van waaruit bijvoorbeeld digitale facturen kunnen worden verzonden. Die technologie interesseert mij en maakt dat geen enkel project hetzelfde is. Daarbij zie ik het als een sport om zoveel mogelijk kennis van alle SharePoint versies, zowel on-premise als online, tot mij te nemen en alle mogelijke certificaten op dat vlak te behalen. Deze kennis komt dan ook goed van pas tijdens het troubleshooten van tech- nische issues. Extra leuk is dat ik tegenwoordig ook word gevraagd voor projecten bij een andere grote ICT-dienstverlener. Ik heb ze geholpen met een technische uitdaging bij één van hun klanten en sindsdien word ik standaard gevraagd om mee te helpen bij ieder SharePoint gerelateerd project en ben ik gestart om hun eigen intranet op te tuigen. En daar ben ik natuurlijk best een beetje trots op.” ONS TEAM
 6. 6. 9 PETER LANZO MARC MARCEL PATRICIA MERLIJN SPECIALISATIES App-ontwikkeling, SharePoint, E-Commerce PASSIES BUITEN HET WERK Tennis, Familie “Als Software Developer neem ik deel aan veel verschillende projecten. Dat maakt mijn werk afwisselend en uitdagend. Het leukste vind ik het om bij het maken van nieuwe toepassingen in de huid van de gebruiker te kruipen en te bedenken hoe ik er zelf mee zou werken. Ik hecht dan ook veel waarde aan user interface en gebruiksvrien- delijkheid. Eén van de projecten waar ik afgelopen periode aan heb gewerkt is een mobiele App voor docen- ten. De technische uitdaging hierin was om een App te ontwikkelen die op elk platform kan worden geïnstalleerd. Dus zowel op Windows Phone als op iOS en Android. En dat is gelukt. Docenten kunnen de App downloaden en hebben dan altijd en overal inzicht in hun up-to-date rooster en de leerlinginformatie uit de back-offi- ce. Ook kunnen ze presentielijsten bijhouden en bijvoorbeeld in één keer al hun cursisten een bericht sturen om een les te annuleren. Een handige App waarop ik al veel positieve reacties heb ontvangen. En daar doe ik het voor.” SPECIALISATIES Integratie, Mobility PASSIES BUITEN HET WERK Motorrijden, Snowboarden, Retro games "Afgelopen zomer heb ik de overstap gemaakt van Abecon naar Breinwave. Waar ik de afgelopen jaren als productma- nager actief was voor Abecon Course, wilde ik mij nu meer gaan richten op de wereld buiten ERP. Sinds mijn overstap heb ik aan meerdere projecten gewerkt waarbij de nadruk lag op het ontsluiten van informatie uit diverse back-offices. Bijvoorbeeld naar mobiele applicaties of naar webportals, maar ook richting andere systemen. De afgelopen maanden heb ik onder andere gewerkt aan een koppeling tussen Microsoft Dynamics NAV en SAP bij uitgeve- rij Kluwer. Het applicatielandschap hierbij is best uitdagend omdat er ook wordt gekoppeld met een webshop. En doordat er continu applicaties worden vervangen of ge-upgrade, is het beheren van de koppelingen een vak apart geworden. Niet voor niets werken er bij deze klant diverse architecten die zich juist daarop richten. Zo kan ik mij richten op de verwerking binnen Microsoft Dynamics NAV en de uitdagin- gen die dat met zich meebrengt." PAUL
 7. 7. 10
 8. 8. 11 Dentaid, een klantgericht bedrijf dat producten verkoopt voor de verbetering van de mondgezondheid, beschikte nog niet over een overkoepelend systeem voor beheer van klantdata. Sterker nog, de 12 area managers die dentale professionals zoals tandartsen, mondhygiënisten en dentale specialisten adviseren werkten met een losstaande CRM-oplossing en aanvullende databases in Excel. “Door Microsoft Dynamics CRM in te voeren hebben we een eind gemaakt aan het versnipperd vastleggen van klantinformatie. Dit vertaalt zich in gestructureerder en effectiever klantbeheer.” “Patiëntvriendelijkheid, specialistische mondzorg en we- tenschappelijke onderbouwing staan bij Dentaid hoog op de agenda. Als specialist in mondgezondheid  beste- den we veel aandacht aan het opbouwen van sterkte den- tale klantrelaties en het delen van voor het vakgebied relevante kennis. Onze area managers bezoeken op re- gelmatige basis dentale praktijken in Nederland, België en Luxemburg om deze kennis te delen en productin- formatie te verstrekken”, vertelt Pauline Heins, general manager bij Dentaid Benelux BV. Bij de ontwikkeling van mondhygiëneproducten werkt het in 1980 in Spanje op- gerichte moederbedrijf nauw samen met universiteiten en mondzorgprofessionals over de hele wereld. De gevoerde merknamen omvatten vrijwel het hele scala aan oplossing voor  mondproblemen. Bekende labels in het assortiment zijn bijvoorbeeld Perio Aid, Halita, Inter- prox, Plac Control, Vitis en Dentaid Xeros.  KLANTGECENTREERD De buitendienst heeft jarenlang met een vrij simpel, op zichzelf staand systeem gewerkt tot het gebrek aan inte- gratie met op het hoofdkantoor aanwezige informatie begon wringen. Daarbij was er een behoefte aan het meer gestructureerd vastleggen van de bezoekverslagen van de area managers. “De boekhouding en fac- turatie ondersteunen we al geruime tijd naar te- vredenheid met Micro- soft Dynamics NAV. Mede daarom was vervanging van het verouderde bui- tendienstsysteem door Microsoft Dynamics CRM een voor de hand liggende stap. Door deze twee ap- plicaties te koppelen, kun- nen we alle klantgerichte activiteiten en informatiestromen in één geïntegreerde omgeving beheren. Op deze manier kunnen we heel klantgericht werken. Alle relevante klantinformatie  zowel  uit het boekhoud- systemen als informatie uit de klantbezoeken wordt ge- centreerd op klantniveau  en  afhankelijk van de rol in de organisatie beschikbaar gesteld aan de medewerkers. Dit zorgt o.a. voor snel en helder inzicht in de regio’s, de verschillende klantengroepen, de omzetontwikkeling en de activiteiten rondom de klanten. Ook verschaft het CRM systeem veel meer tools om de regio’s gestructu- reerd te beheren en te monitoren. KLANTGEBONDEN INFORMATIE OP ÉÉN CENTRAAL PUNT klant aan het woord
 9. 9. 12 MOBIELE TOOLS Naast snelle toegang tot up-to-date klantgegevens voor- ziet het nieuwe systeem in een uitstekende mobiele op- lossing voor de 12 area managers die het grootste deel van de week en route zijn. Zeer praktisch is dat de CRM informatie snel en eenvou- dig via een iPad beschikbaar wordt gesteld met de App van CWR Mobility. Daardoor kunnen de area managers op elke gewenste locatie op elk moment orders en nieu- we klantinformatie invoeren en na afloop van een ge- sprek direct een bezoekverslag invoeren. Deze nieuwe werkwijze bespaart hen veel tijd. Verder hebben we nu veel mogelijkheden voor gegevens- visualisatie en analyses. De Field Sales Manager kan bij- voorbeeld direct rapportages over productattitudes van klanten inzien en met behulp van praktische dashboards sturen op de tijdsbesteding en klantbezoeken van de bui- tendienstmedewerkers.”  GEDEGEN INVENTARISATIE EN STAPPENPLAN “We waren hier echt aan toe”, concludeert Pauline Heins, die zich had ingesteld op een zwaar implementatie- traject. “We zijn van een eilandoplossing met beperkte mogelijkheden overgestapt naar een geïntegreerd, cus- tom made CRM-systeem. Dit is gerealiseerd op basis van een gedegen inventarisatie en stappenplan. In het inter- ne overleg zijn veel aanvullende wensen naar boven geko- men, die zijn vertaald en ingevuld. Met name de conver- sie van de twaalf individuele buitendienstdatabases en de prospect-bestanden had best wat voeten in de aarde. Dan is het prettig dat je IT-partner de rol van trouble shooter vervult. De volgende stap die we voor ogen hebben is een betere integratie van Microsoft Dynamics NAV met de bestelmodule op onze website. SUCCESVOORWAARDEN “Wat ik als zeer positief ervaren heb, was de flexibiliteit en prettige communicatie van Abecon en Breinwave. Ze maken complexe materie inzichtelijk en vermoeien je niet onnodig met technische details. En door hun helde- re verslaglegging en terugkoppeling kom je niet voor ver- rassingen te staan. Ook hebben ze ons goed geholpen om intern draagvlak te creëren. Want zoals eigenlijk altijd bij dit soort investeringen geldt, zijn de gebruikers, de inbedding in de organisatie en de kwaliteit van de inge- voerde informatie uiteindelijk bepalend voor het succes!” “We waren hier echt aan toe. We zijn van een eilandoplossing met beperkte mogelijkheden overgestapt naar een geïntegreerd, custom made CRM-systeem.”
 10. 10. 13 Iedereen is tegenwoordig gewend aan het werken met een telefoon of tablet. Waar we ook zijn, we hebben altijd toegang tot bijvoorbeeld internet en e-mail. Des te opmerkelijker is het dat commerciële buitendienstmedewerkers vaak geen toegang hebben tot hun actuele klantenbestand. Men is daarom genoodzaakt om veel te bellen met de binnendienst en informatie op te slaan op papier en in lokale bestanden. Daar is winst te behalen. DE BUITENDIENST OP PAD MET EEN APP Met een App op je telefoon en tablet heb je altijd toegang tot actuele klant- en productgegevens. Bovendien worden veelvoor- komende handelingen - zoals het plannen van afspraken, het vastleggen van bezoekverslagen en het invoeren van offertes en orders - eenvoudiger gemaakt. De buitendienstmedewerkers worden integraal onderdeel van het bedrijfsproces en aangesloten op de interne applicaties zon- der dat men het gevoel krijgt bezig te zijn met administratieve handelingen. En zo snijdt het mes aan twee kanten. Want terwijl zij zich maximaal kunnen richten op het verhogen van hun om- zet en het verbeteren van de klanttevredenheid, ontstaan er op kantoor besparingen als gevolg van efficiency en foutreductie. Een Mobile Sales App is over het algemeen relatief snel en een- voudig te implementeren en levert al vanaf de eerste dag een substantiële bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Het is daar- mee een scenario dat voor vrijwel ieder bedrijf op de IT Roadmap thuis hoort. COMMERCIËLE BUITENDIENST Alle actuele informatie bij de hand. Minder bellen. Makkelijk vastleggen van gegevens. COMMERCIEEL MANAGER Beter inzicht in inspanning en resultaat. Minder afhankelijk van kennis in hoofd van buitendienst. COMMERCIËLE BINNENDIENST Altijd weten wat er is afgesproken. Maken en bewaken offertes en orders. Betere kwaliteit van data voor marketing. IT MANAGER Tegemoetkomen aan BYOD strategie. Veiligheid. Eenvoudig te beheren. scenario
 11. 11. 14 Medische hulpmiddelen en verpleegartikelen zijn een essentieel onderdeel in het zorgverleningsproces. Als specialist in hulpmiddelen wil Vegro Verpleegartikelen zijn klanten optimale kansen bieden bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Daartoe steunt de onderneming op een gestroomlijnd distributieproces, dat een hoge servicegraad en leveringsbetrouwbaarheid mogelijk maakt. Ofwel: vandaag besteld, morgen geleverd. “Want zorg kan niet wachten. Zo simpel is het.” meer grip op goederenstromen klant aan het woord Vegro Verpleegartikelen heeft een landelijke dekking aan thuiszorgwinkels en uitleenpunten, gecombineerd met een webwinkel. Vanuit meerdere distributiecentra wordt de uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen en hulpmiddelen verzorgd. De klantenservice is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Voor diverse thuiszorgorganisaties is Vegro de voorkeursleverancier voor de uitleen van hulpmiddelen aan hun klanten. De onderneming is tevens partner van alle zorgverzekeraars. Partner voor zorginstellingen en particulieren Volgens René Kamerbeek, algemeen directeur van Vegro, is er sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet en de bijbehorende marktwerking veel veranderd in de zorg- sector. “Er is druk op de financiële middelen en dus ook op de operationele efficiëntie. Tegelijkertijd willen wij de cliëntenzorg optimaliseren: mensen zo goed en snel mogelijk helpen. Dit vereist naast effectieve coördinatie en planning van de goederenstromen ook soepele sa- menwerking tussen al onze medewerkers. Daartoe moet iedereen in de organisatie snel over de benodigde infor- matie kunnen beschikken. Om dit te mogelijk te maken, hebben we in het laatste kwartaal van 2014 drie belang- rijke IT-projecten gerealiseerd. Simultaan aan het invoe- ren van het Microsoft Dynamics NAV bedrijfsautomatise- ringssysteem, hebben we een digitaal indicatieformulier ontwikkeld en een centraal planningssysteem in gebruik genomen.” De cirkel is rond “In het verleden steunde onze bedrijfsvoering op een complexe automatiseringsomgeving die was opgebouwd uit aan elkaar geknoopte pakketten. Met Microsoft Dy- namics NAV in combinatie met de Abecon Zorg add-on beschikken we over één platform dat de bedrijfsproces- sen integraal ondersteunt en naar wens aangevuld kan worden met branchespecifieke standaardfunctionaliteit. Daardoor werken alle medewerkers met actuele en be- trouwbare informatie, en worden alle zorg-, logistieke en financiële processen optimaal op elkaar afgestemd. Zo kun je op basis van orders snel transportopdrachten aan- “Breinwave heeft waardevolle kennis van de nieuwste technieken,wat ons goed heeft geholpen bij deze belangrijke investeringsbeslissingen.”
 12. 12. “Zorg kan niet wachten. Zo simpel is het”
 13. 13. 16 maken. Koppel er aanvullingen zoals een centraal plan- ningssysteem aan en de cirkel is helemaal rond, waar je vroeger te maken had met heen-en-weer informatiever- keer.” Digitaal indicatieformulier Voor het leveren en implementeren van dit platform is Microsoft Dynamics-specialist Abecon ingeschakeld. Deze IT-partner leverde tevens zijn door Microsoft gecer- tificeerde ‘add-on’ voor de zorg: standaardfunctionaliteit waarmee branchespecifieke eisen ingevuld kunnen wor- den. “Toen de wens om een eigen digitaal indicatiefor- mulier te ontwikkelen ter sprake kwam, hebben zij ons in contact gebracht met Breinwave. Dit bedrijf helpt or- ganisaties bij ICT-vraagstukken rond uitdagingen zoals productiviteit en mobiliteit. Breinwave heeft voor ons een digitale vragenlijst ontwikkeld, waarmee zowel de zorgproblematiek van de klant als de medische en functi- onele indicatie voor het hulpmiddel worden vastgesteld. Deze automatisering van de formele procedure zorgt voor een kwalitatief betere indicatiestelling, waarin alle eisen en voorschriften van de zorgverzekeraar zijn ge- borgd. Op basis hiervan maakt ons nieuwe systeem direct een order aan.” Alle goederenbewegingen in beeld “Voor de planning hadden we een op zich staande oplos- sing, wat ons in de communicatiemogelijkheden beperk- te. Breinwave adviseerde om de productiviteit verder te verhogen met een bij onze bedrijfsvoering passend plan- ningssysteem, dat de in- en externe goederenbewegin- gen digitaliseert. Zodoende hebben we onze plannings-, distributie- en magazijnbeheerprocessen gestroomlijnd met de mobiele On-the-Road software. Met deze oplos- sing worden medewerkers in het veld via een mobiele applicatie en scanners aangesloten op het centrale infor- matiesysteem waardoor ze integraal onderdeel uitmaken van het bedrijfsproces.” “Het werkt als volgt: ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur worden de transportopdrachten ingepland. Onze onge- veer 60 chauffeurs ontvangen de volgende ochtend vroeg hun handheld met alle bezorg- en ophaalopdrachten. Op hun mobile device kunnen ze de planning raadplegen, de routes zien en leveringen gereed melden. De klant te- kent de levering hier ook op af. Allemaal zaken die bij- dragen aan betrouwbare en efficiënte service. En doordat alles digitaal wordt afgehandeld, kan de papierwinkel die vroeger met het transport gepaard ging nu achterwege blijven.” Minstens tien jaar vooruit René Kamerbeek kijkt tevreden terug op een intensieve veranderperiode. “Met deze schaalbare en toekomstbe- stendige ICT-basis kunnen we minstens tien jaar vooruit. Ook kunnen we met deze gestroomlijnde processen nog beter inspelen op het door de overheid geformuleerde gezondheidsdoel dat mensen zo lang mogelijk zelfstan- dig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenle- ving. Ik zal eerlijk toegeven dat ik best een aantal nachten kort en slecht geslapen heb. Er moest in korte tijd zoveel gebeuren. Dergelijke veranderingen betekenen voor veel mensen dat ze minder vrij zijn in hun manier van wer- ken. Bovendien kost het tijd om aan een nieuwe manier van werken te wennen. Gelukkig is de acceptatiegraad onder de medewerkers vrij hoog.” Samenwerking en synergie “We hebben de samenwerking met Breinwave als zeer prettig ervaren. Ze hebben waardevolle kennis van de nieuwste technieken en de laatste softwaremogelijkhe- den, wat ons goed heeft geholpen bij deze belangrijke investeringsbeslissingen. Hun aanpak is nadrukkelijk gericht op samenwerking en synergie. En je merkt ook echt dat we elkaar aanvullen. Zo zijn op basis van onze wensen meerdere verbeteringen in On-the-Road aange- bracht. Bij het plannen wordt nu bijvoorbeeld automa- tisch bepaald vanuit welk distributiecentrum een order het beste geleverd kan worden. Daardoor zie je met één druk op de knop welke auto’s welke orders het beste kun- nen rijden. Door deze manier van samenwerking worden de ervaringen bij meerdere organisaties in de oplossing verwerkt. Zo ben je ervan verzekerd dat deze blijft bewe- gen en meegroeit met de laatste ontwikkelingen in onze snelveranderende marktomgeving.”
 14. 14. 17 Over de Abecon Zorgoplossing De Abecon Zorgoplossing bestaat meer dan 10 jaar en wordt continu doorontwikkeld mede op basis van terug- koppeling vanuit onze klanten en de betreffende wet- en regelgeving. Daardoor kent deze oplossing een rijke en relevante functionaliteit voor een breed palet aan bedrij- ven die producten leveren in de zorgsector. One Microsoft, One Abecon De Abecon Zorgoplossing is gerealiseerd binnen de breed- te van het Microsoft platform. Abecon maakt binnen dit platform de juiste keuzes zodat de applicaties optimaal voor uw medewerkers en andere belanghebbenden wor- den ingezet. De integratie is daarbij zodanig dat mede- werkers het als één systeem ervaren. Het hart van de oplossing wordt gevormd door Microsoft Dynamics NAV als ERP oplossing. Hieraan heeft Abecon specifieke functionaliteit voor de zorgsector toegevoegd zodat dit de volledige logistieke en financiële adminis- tratie ondersteunt, inclusief aansturing van processen en declaratie aan zorgverzekeraars via Vecozo. De juiste tool op de juiste plek Voor de zorgprofessional bieden we een oplossing waar- door zij op intuïtieve wijze gegevens op basis van contac- ten met cliënten kunnen vastleggen en opvragen. Deze vastlegging is daarbij geoptimaliseerd voor het onder- steunen van de in de branche geldende protocollen des- gewenst verrijkt met specifieke regels binnen het bedrijf. Als resultaat worden gegevens voor de logistieke en fi- nanciële afhandeling vastgelegd en opgevraagd in het back-office deel van de oplossing. Privacygevoelige gege- vens van uw cliënten worden volgens de actueel gelden- de wetgeving apart vastgelegd op een wijze dat over alle gegevens –geanonimiseerd- analyses uitgevoerd kunnen worden en dat het totale beeld van een cliënt door de be- voegde zorgprofessional kan worden benaderd. Vanwege de mobiliteit van zorgprofessionals, zoals spreekuren op externe locaties, is deze oplossing geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Zo kan de professional optimaal aan- dacht besteden aan zijn of haar cliënt. Voor deze functionaliteit wordt intensief samengewerkt met Abecon dochter Breinwave die naast technische ken- nis ook beschikt over branchekennis en ervaring heeft met integreren met ERP systemen zoals Microsoft Dyna- mics NAV. Rijke en relevante zorg in het modernste jasje Jacco Hoorweg richt zich als productmanager bij Abecon op bedrijven die actief zijn in de zorgsector. Hierbij werkt hij samen met Breinwave om het volledige Microsoft platform zo effectief mogelijk in te zetten. Voor dit magazine hebben wij hem gevraagd zijn ervaringen te delen. interview door Jacco Hoorweg
 15. 15. 18 Voor veel mensen komt er ooit een moment dat ze minder mobiel zijn. Dan bieden hulpmiddelen zoals ortheses en protheses uitkomst bij het omgaan met tijdelijke of permanente beperkingen. Hulpmiddelen die veelal écht op het lijf geschreven zijn, en perfect moeten passen. Dus willen mensen optimaal geholpen worden, zodat ze snel weer goed uit de voeten kunnen. En stellen ze veel prijs op individuele aandacht voor hun beperking(en), wensen en verwachtingen. Hierop inspelend ontwikkelde Breinwave een digitale paskamer waarmee de aanmeter de cliënt ook op de rand van het bed maatwerk dienstverlening kan bieden. Wel zo persoonlijk… de aanmeter écht mobiel scenario Goede medische hulpmiddelen zijn onontbeerlijk voor een verantwoorde patiëntenzorg. Ze dragen bij aan de kwaliteit van leven, en maken het mensen mogelijk om maatschappelijk actief en productief te blijven. Daartoe is het enorm belangrijk dat iemand het hulpmiddel krijgt dat helemaal bij zijn of haar persoonlijke situatie past. Hiervoor bevinden zich in het hele land aanmeetlocaties, veelal in ziekenhuizen. Als iemand minder mobiel is, ko- men aanmeters desnoods bij de cliënt thuis. Een proces dat helaas vaak onnodig traag en onpersoonlijk verloopt, door de vele formulieren die ermee gepaard gaan. Klantervaringen op maat Het aanmeetproces begint meestal met het invullen van standaardformulieren, die naar het hoofdkantoor ge- zonden worden. Als deze in het systeem zijn ingevoerd, wordt telefonisch contact met de cliënt gezocht om een afspraak te maken en het product te bestellen. Als de aan- meter voor het eerst bij de cliënt komt, beschikt hij of zij slechts in beperkte mate over voorkennis. Daarom zal hij de cliënt vaak overvragen. Over de actuele verzeke- ringsgegevens bijvoorbeeld en wat binnen de polis door de verzekeraar wordt vergoed. Wellicht zelfs over de con- tactgegevens. Tijdens het eerste consult beoordeelt de aanmeter of er een medische indicatie is en worden de maten geregistreerd. Daarna wordt het hulpmiddel be- steld en wordt een pasafspraak gemaakt. Digitale paskamer Het proces van medische indicatie tot en met de levering van een hulpmiddel vraagt om het vastleggen van veel informatie op verschillende procestappen. Hoe anders werkt het met de door Breinwave ontwikkelde digitale paskamer, met de tablet als ideaal hulpmiddel. Hierop heeft de aanmeter alle benodigde informatie letterlijk in de hand, in combinatie met innovatieve digitale capaci- teiten. Op de tablet krijgt de aanmeter de relevante per- soonlijke en verzekeringsinformatie gepresenteerd. Hij of zij beschikt meteen bij de eerste afspraak over de be- nodigde cliëntgegevens. Bovendien kan aanvullende in- formatie op een betrouwbare manier worden ingegeven. Online en realtime. De tablet biedt niet alleen de moge- lijkheid om cliënten op te zoeken, maar ook om ze aan te maken of te bewerken. Met de verzekeringsgegevens die direct opgevraagd en vernieuwd kunnen worden, zijn de cliëntgegevens helemaal compleet. Informatie wordt bij opslaan direct verwerkt in het backoffice systeem, en is dus overal en altijd actueel. Alle benodigde informatie in de hand De tablet is ook ideaal voor het aanmeten zelf. Zo kunnen aanmeetgegevens snel en accuraat worden ingevoerd met ‘touch-vriendelijke’ knoppen. Ook kunnen eenvou- dig foto’s gemaakt worden die bij het digitale formulier gevoegd kunnen worden. Is de cliënt akkoord? Dan kan hij of zij dat zelf met de vingers of een touch-pen aange- ven. Vervolgens wordt via de in Office365 (SharePoint On- line) opgeslagen informatie direct een order aangemaakt in het op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde bedrijfs- systeem. Collega’s die voorheen overtypwerk deden, kun- nen hun tijd nu aan andere dingen besteden. Bovendien worden de doorlooptijden aanzienlijk verminderd. En het allerbelangrijkste: er kan snel worden voorzien in een hulpmiddel én een klantervaring op maat!
 16. 16. “Er kan snel worden voorzien in een hulpmiddel én een klantervaring op maat”
 17. 17. Als Breinwave geloven we dat je met technologie echt het verschil kunt maken. En met onze passie voor techniek zijn we daarom onlangs gestart met ‘Breinwave Labs’: een initiatief waarbij we samen met klanten en partners inspireren en experimenteren op het gebied van de laatste innovaties. Zodat we onze dienstver- lening ook naar de toekomst kunnen blijven verbeteren en onze klanten en partners ook beter kunnen kapitaliseren op de techno- logie investeringen die zij vaak al hebben gedaan. Concreet betekent dit dat we een substantieel deel van onze ca- paciteit vrijmaken voor onderzoek en productontwikkeling. Zo plannen we alle medewerkers acht keer per jaar een dag vrij om gezamenlijk te ‘breinstormen’ over de mogelijkheden die we zien met de innovaties van dat moment. En de ideeën die daaruit ko- men, worden getoetst bij onze klanten en waar mogelijk in een experiment verder uitgewerkt en ontwikkeld. Ook voor onze klanten heeft dit veel voordelen. Want tegen lage kosten en minimaal risico biedt dit de mogelijkheid om voorop te lopen op technologisch vlak. Daarvoor terug verwachten we van deelnemers dat ook zij met een open vizier actief bijdragen aan het experiment. Waar Breinwave met name vanuit haar passie voor techniek de input levert, vragen we van onze klanten om mee te denken hoe dit relevant kan worden ingezet in hun business context. De technologie is immers nooit een doel op zichzelf, maar een middel om tot betere bedrijfsresultaten te komen. 20 Innovaties anno 2015 breinwave labs Ieder jaar presenteert Gartner de ‘Hype Cycle for Emer- ging Technologies’ waarin de meest invloedrijke hypes worden samengevat. Het geeft daarmee een beeld van opkomende en potentieel relevante innovaties in verschil- lende industrieën en is een inspiratie voor vele managers om vooruit te denken hoe technologie in de toekomst re- levant kan worden ingezet in verschillende contexten. In de Hype Cycle doorloopt elke innovatie hetzelfde pad vanaf een idee tot een piek van overmatige verwachting waarna het dal van desillusie volgt. Daarna komt er weer licht en wordt de innovatie geleidelijk in productie geno- men. De periode die het kost om deze fasen te doorlopen, verschilt per geval. Gartner geeft daarom per innovatie een ver- wachting aan hoeveel jaar het nog zal duren voordat de laatste fase zal zijn bereikt. de hype cycle
 18. 18. science fiction binnen handbereik met de HoloLens van Microsoft Onlangs presenteerde Microsoft bij de aankondiging van Windows 10 de allernieuwste innovatie op mobiel gebied: de HoloLens. Het betreft een bril die anders dan bijvoorbeeld de Google Glass over het hele blikveld ligt. Door middel van augmented reality wordt de werkelijkheid vervolgens door middel van hologrammen uitgebreid met digitale elementen. Erg handig en praktisch toepasbaar, zo hebben we zelf ervaren tijdens onze laatste Breinwave Labs dag waarbij we diverse vormen van augmented reality hebben uitgetest. De filmpjes die Microsoft gebruikt om de toepassing van HoloLens te laten zien, spreken boekdelen over de mogelijkheden en ver- anderingen die dit brengt. Zo kun je bijvoorbeeld video’s bekijken op elk oppervlak zoals sportwedstrijden op de muur in de keuken, zonder televisie. Grafieken komen tot leven en zijn vanuit verschillende hoeken te bekijken en met handgebaren interactief te model- leren. Ook bordspellen kunnen gespeeld worden op de eigen salontafel, zonder dat er fysieke objecten gebruikt worden. En ook meer geavanceerde mogelijkheden komen binnen handbereik. Zo kun je iemand op afstand helpen bij het repareren van een apparaat door tijdens het werken aan te wijzen welke onderdelen moeten worden vervangen of in elkaar geschroefd. Bovenstaande klonk voor mij altijd als science-fiction, maar blijkt met de komst van Windows 10 in één klap binnen handbereik te komen. Met deze lancering zetten ze bij Microsoft een enorme stap voorwaarts op het gebied van mobi- lity, wearable devices, augmented reality, context based interaction en het Internet-of-Things. Waar Microsoft ooit met de lancering van de iPad door Apple op een flinke achterstand bleek te staan, heeft ze die inmiddels ruimschoots goedgemaakt en laat ze Apple en Google (die in de- zelfde week officieel bekend maakte haar Glass voorlopig in de ijskast te zetten) nu in haar schaduw achter. 21
 19. 19. Internet of Things in de praktijk Een van de grote hypes (of trends) die zich op dit moment af- speelt is wel “Internet of Things” (IoT). Op het internet zijn er vele definities te vinden. De meest eenvoudige hiervan vind ik: “Het verbinden van (kleine) apparaten aan het internet en deze infor- matie met elkaar te verbinden (analyseren)”. In dit artikel zal ik aan de hand van een tweetal voorbeelden laten zien wat de meerwaarde kan zijn voor zowel het bedrijfsleven als voor consumenten. Retail Veel Retail bedrijven hebben het op dit moment zwaar. Ze moe- ten zich meer dan ooit onderscheiden om boven de concurrentie uit te steken. Dit kan natuurlijk op allerlei manieren. Veel bedrij- ven zijn jaren geleden begonnen met het online aanbieden van hun producten via het internet. Dit vind ik nog steeds een goede eerste stap, maar daarmee ben je er volgens mij nog niet. Er zijn op dit moment al allerlei andere technologieën beschikbaar om de klant naar je (online) winkel te lokken. Binnen kledingwinkels is er bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met de Microsoft Kinect. Met deze camera/sensor kunnen klan- ten binnen de winkel via een digitaal scherm kleding passen. Hiervoor hoeven ze zich niet te verkleden. De camera maakt een 3D afbeelding van je. Daarna kun je bladeren door de collectie van de winkel en bijvoorbeeld een nieuwe jurk passen, zonder deze aan te trekken. En wat nu als je dit straks ook gewoon thuis kunt doen? Een ander element dat gebruikt kan worden binnen winkels is RFID en/of Beacon technologie. Met de RFID technologie is het bijvoorbeeld mogelijk om te zien waar klanten binnen je zaak het meeste lopen of lang aanwezig zijn. Hiermee kunnen er allerlei kaarten (heat maps) van je winkel gemaakt worden. Met deze data is het dan weer mogelijk om diverse analyses te maken. Mis- schien staan bepaalde producten op een verkeerde plek of klopt de looproute in de winkel niet. Met de Beacon technologie kunnen via de mobiele telefoon aan- biedingen worden getoond als je langs een bepaald schap loopt. Of krijg je als klant meer informatie over het product te zien, bij- voorbeeld of er andere maten of kleuren zijn. Deze Beacons wor- den steeds goedkoper en communiceren via Bluetooth(LE) met je telefoon en geven deze informatie door aan een internetdienst, zodat er enorm veel data verwerkt kan worden. En daar kunnen internetdiensten, zoals Machine Learning, weer allerlei analyses mee maken. Hierbij speelt privacy natuurlijk een belangrijke rol! Want waar blijft mijn data en wat doet het bedrijf ermee? 22 Domotica Zelf ben ik al jaren bezig met het automatiseren van mijn woning (Domotica). Ik ben een jaar of tien geleden begonnen met het au- tomatiseren van mijn verlichting in de woonkamer. Ik kon zo via een webpagina mijn verlichting aan- en uit zetten. In de afgelopen jaren heb ik de omgeving doorontwikkeld, waardoor mijn com- plete woning (veilig) werd aangesloten op het internet. Ik kan via de telefoon de verwarming aanzetten als ik onderweg naar huis ben en het zonnescherm open doen als de zon schijnt. Is dit nu echt Internet Of Things? Ik vond het vorig jaar nog niet helemaal het geval bij mij thuis. De volgende stap was om mijn huis nog slimmer te maken en de apparaten aan elkaar te koppe- len met internet(diensten). Een eenvoudige was om niet zelf het zonnescherm naar be- neden te doen, maar dat het zonnescherm automatisch naar beneden ging zodra de zon begint te schijnen. Op elke telefoon zit GPS, door middel van GPS kan mijn huis zien of ik bijna in de buurt ben (of onderweg naar huis), zodat mijn verwarming aan gaat (als dat nodig is natuurlijk). Zodra er iemand bij mij aanbelt, krijg ik op mijn telefoon (waar ik ook ben) een notificatie dat er iemand voor de deur staat. Ik krijg dan direct beeld van de webcam die via internet de gast laat zien. Ik zou zelfs de deur open kunnen doen. Als het huis ziet dat ik binnen zit, gaat mijn TV op pauze en krijg ik een notificatie dat er iemand voor de deur staat. Als in de ochtend de wekker gaat, schakelt het systeem voor mij het koffiezetapparaat aan en zet op het SONOS systeem internetradio op, zodat ik op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen. Zodra ik het huis verlaat gaat alles weer uit. De domotica apparatuur gaat de komende jaren steeds slimmer worden en meer met elkaar communiceren. Op dit moment heeft domotica nog een behoorlijk technisch karakter, maar grote fabri- kanten zoals Samsung zetten daar nu volop op in. Zo is er nu de slimme wasmachine en koelkast van deze fabrikant. Er kleven nog wel een aantal nadelen aan deze technologie. Denk hierbij aan privacy en beschikbaarheid van het internet. Op de Consumer Electronics Show(CES) in januari dit jaar was het “smarthome” maken van de huis apparaten een belangrijk the- ma, wat direct gekoppeld is aan de “Internet of Things”. Zo kun- nen koelkasten straks zelf melden dat de melk op is. De koelkast kan dan zelfs de melk bestellen bij de supermarkt. door Remco Ploeg
 20. 20. 10 innovaties van dit moment Met Breinwave Labs experimenteren we continu met nieuwe technologieën. Hierbij is de uitdaging steeds om innovaties relevant te maken in een business-context. Samen met klanten denken we graag na hoe we onderstaande toepassingen kunnen inzetten in de praktijk. Ideeën zijn welkom. 23 Smart watches In Amerika is de Microsoft Band inmiddels te koop en ook Apple komt later dit kwartaal met een device voor de pols. Dit zou op ter- mijn wel eens de vervanger kun- nen worden van de mobiele tele- foon maar vooralsnog is het vooral handig voor het ontvangen van notificaties. Actieve sensoren Het gebruik van RFID en Beacons is sterk in opkomst. Niet alleen voor het traceren van goederen, maar steeds vaker ook voor het volgen van mensen aan de hand van hun mobiele telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld altijd meten hoe- veel mensen er op een bepaalde locatie aanwezig zijn. Voorspellend rapporteren Met Azure Machine Learning heeft Microsoft een belangrijke in- novatie in de markt gezet waarbij complexe analyses uit meerdere gegevensbronnen op een relatief eenvoudige manier kunnen wor- den uitgevoerd in de cloud. Extra mooi hierbij is de mogelijkheid om voorspellende rapportages te ma- ken op basis van historische data. 3D printers Het printen van objecten wordt meer en meer gemeengoed. En als we een paar jaar vooruit proberen te kijken, zien we tal van effecten op de logistiek en de retail. Want wat betekent het als consumenten straks thuis hun bloempot kunnen printen en als servicemonteurs zonder onderdelen op pad kun- nen? Augmented Reality Met augmented reality kan de werkelijkheid worden uitgebreid met digitale elementen. Het com- bineert de fysieke wereld daarbij met informatie van het internet. Door bijvoorbeeld met een tele- foon naar een product te kijken, kan direct een demonstratie wor- den getoond. Een bril als monitor Er wordt al lang over gesproken, maar de inzet in de dagelijkse praktijk blijft vooralsnog uit. Toch lijkt de toepasbaarheid groot. Bij- voorbeeld voor orderpicking in magazijnen of augmented reality in winkels. Wij verwachten er in ieder geval veel van. Gebaren als toetsenbord Een computer bedienen met ge- baren? De technologie is bekend van spelcomputers en ook zeker interessant voor zakelijke toepas- singen. Bijvoorbeeld om mensen voor een etalage interactief van dienst te zijn, of in klinische om- gevingen waarbij ook applicaties moeten worden bediend. Drones VLIEGEN IN HET ROND Het leger gebruikt ze al jaren en ook voor consumenten zijn er in- middels diverse types beschik- baar. Een zakelijke toepassing laat mogelijk niet lang meer op zich wachten. Bijvoorbeeld in de logis- tiek, zowel binnen als buiten. Of in de agrarische sector om akkers te inspecteren. Wie weet zal dit ooit de pizzakoerier vervangen? Internet of Things Steeds meer apparaten worden op dit moment verbonden met het internet. Niet alleen telefoons en computers, ook thermostaten, te- levisies, kopieermachines en wat al niet meer. Het besturen en be- heren van apparatuur op afstand biedt veel mogelijkheden voor de gebruiker maar ook voor bijvoor- beeld onderhoud en reparaties. Spraakbesturing Wie gebruik maakt van een Win- dows Phone, kan door middel van spraak opdrachten geven. Corta- na, zoals de persoonlijke assistent wordt genoemd, komt in Windows 10 ook beschikbaar voor andere devices.
 21. 21. 24
 22. 22. 25 Gamko, marktleider in professionele koelingen voor horeca, heeft afgelopen jaar zijn buitendienstautomatiseringssysteem vervangen door de cloud-oplossing Coresuite. De overstap werd mede ingegeven door de wens om de pda’s van de monteurs te verruilen voor smartphones en tablets en om de mobiele informatie- en presentatiemogelijkheden uit te breiden. service afdeling zonder werkbonnen klant aan het woord “Coresuite is aangedragen door ICT-dienstverlener Brein- wave en bleek al snel de grote verrassing op de shortlist. Via dit internationaal succesvolle platform kunnen mo- biele service- en salesmedewerkers over alle relevante bedrijfs- en klantgegevens beschikken. Naast digitale werkbonnen, real-time voorraadadministratie, sluitende tijdsregistratie en krachtige planningsfuncties biedt de oplossing veel mogelijkheden voor het optimaliseren van klantinteracties en -ervaringen”, zegt Jos ten Brink, ma- nager customer operations bij Gamko. WEZENLIJK ANDERS Met de Coresuite cloudoplossing worden bedrijfskriti- sche data laagdrempelig on- en offline beschikbaar ge- steld, onder andere via mobiele buitendienst-apps. Zo kan de monteur direct uit de juiste klantinformatie put- ten, of uit de complete set producthandleidingen. Ook commerciële ondersteuning door het ter plaatse aanbie- den van prijsopgaven behoort tot de mogelijkheden. Na het gedegen selectieproces en de training door medewer- kers van Breinwave is ten Brink overtuigd van de kracht van het nieuwe platform. “Doorslaggevende argumenten bij onze keuze waren de configureerbaarheid en de vaste abonnementskosten in plaats van investeringen in licenties. Deze aspecten ma- ken Coresuite wezenlijk anders dan de gangbare kant-en- klaar-oplossingen. We doen de configuratie met eigen mensen, zo leren we snel om onafhankelijk van de leve- rancier door te ontwikkelen. Een ander groot voordeel is de integratie met ons Microsoft Dynamics platform. Daardoor werken onze twee strategische platformen soe- pel samen en zijn onze mobiele medewerkers altijd up- to-date.” OVER GAMKO Gamko is toonaangevend producent en wereldwijd le- verancier van professionele koelingen voor horeca en le- vert over de gehele wereld. Vanaf de oprichting in 1958 is Gamko uitgegroeid tot een internationale onderneming die zich concentreert op het produceren, verkopen en on- derhouden van een compleet assortiment professionele koelingen. Met een eigen productiehal en researchafde- ling in Etten-Leur produceert en levert Gamko producten die zijn afgestemd op de wensen en kwaliteitseisen van de horecabranche anno nu. Aspecten als design, functio- naliteit, klanttevredenheid en milieu spelen daarbij een grote rol.
 23. 23. 26 Natuurlijk zijn de ‘cloud’ en ‘mobility’ twee thema’s die niet te negeren zijn. En uiteraard verdienen deze trends de nodige aandacht in het plan voor komend jaar. Sterker nog, veel bedrijven hebben ook in het afgelopen jaar al energie gestoken in deze ontwikkelingen en daarmee de eerste successen behaald. Het gevaar met deze thema’s is echter dat mogelijk teveel de technologische insteek wordt gekozen in plaats van de bedrijfsmatige. Met als mogelijk resultaat dat cloud en mobility doelen op zichzelf kunnen worden, in plaats van middelen die worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de (echte) bedrijfsdoelstellingen. De uitdaging hierbij is om deze technologische trends te plaatsen in een business context. Maar dat klinkt misschien makkelijker dan het lijkt. Zeker als zelfs directeuren tegenwoordig vragen naar een visie op de cloud en naar de geva- ren van mobiel werken. Dan ontstaat al snel een gesprek over de technologische as waarbij de achterliggende vraag over het waarom wordt vergeten. Werken vanuit een business context Om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan bedrijfsdoelstellingen, is de eerste vraag die beantwoord moet wor- den natuurlijk wat die doelstellingen precies zijn. Draait alles om kostenreductie en besparingen? Is er een wens om de kwaliteit en klanttevredenheid te vergroten? Heeft het bedrijf een groeiambitie en moeten er nieuwe markten wor- den aangeboord? Of is innovatie het toverwoord voor het onderscheidend vermogen naar de toekomst? Het antwoord op deze vragen zou sterk sturend moeten zijn voor de te maken keuzes in IT. Een manier om de IT in een business context te plaatsen kan zijn om het IT plan te starten met een samenvatting van het business plan waarin de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen (en liefst ook visie, missie en strategie) zijn geformu- leerd. Echter zijn er vaak geen integrale business plannen voorhanden die zomaar op een dergelijke manier vertaald kunnen worden. Zeker als het alleen cijferwerk en spreadsheets betreft, is het lastig om de echte bedoeling te achter- halen. En als die plannen er wel zijn, is het maar de vraag of de mogelijkheden die IT biedt hierin door de business pro-actief zijn meegenomen of dat er technologische potentie over het hoofd is gezien. cloud first, mobile first? nee, business first! artikel IndeeerstedriemaandenvanhetjaarzijnveelITmanagersdrukindeweeromhunroadmapteactualiseren en de projectenkalender vast te stellen. Een veel gehoord thema voor 2015 is ‘Cloud first, Mobile first’. Maar wie dat te letterlijk neemt, loopt het risico om tijd, geld en energie te verspillen. door Joost Bentvelsen
 24. 24. 27 Wie zijn onze klantgroepen? Waarom komen die klanten bij ons? En waarom willen we dat ze bij ons komen? Wat is onze waardepropositie? En welke activiteiten voeren we uit om die waarde te kunnen leveren? Ik heb het als inspire- rend ervaren om te zien hoe het invullen van het Business Model Canvas ertoe kan leiden dat vanuit de essentie wordt nagedacht over deze fundamenten, door business en IT samen. Wanneer het Business Model Canvas is ingevuld, is de volgende stap dit te vertalen in scenario’s waarin zowel de mensen, de processen als de technologie in kaart worden gebracht en in samenhang worden bekeken. Hoe kan IT bijvoorbeeld worden ingezet voor elk van de benoemde kern- activiteiten die bijdragen aan de waardepropositie? En welke rol speelt de technologie in de vlakken rond de kanalen en de relaties met klantsegmenten? IT als business enabler Ik ben ervan overtuigd dat thema’s als de cloud en mobility de potentie hebben om daadwerkelijk een doorbraak te realiseren in vrijwel ieder bedrijf. En zeker wanneer deze thema’s worden benaderd vanuit een business context, ontstaan mogelijk nieuwe inzichten waarbij met kleine technologische ingrepen stappen kunnen worden gezet met groot effect voor de organisatie. Geen one-size-fits-all oplossingen, maar een specifieke invulling voor uw bedrijf. Terug naar de waardepropositie Beter nog dan vragen naar een uitgewerkt business plan, is mogelijk het plannen van een dag op de hei om met busi- ness en IT samen het Business Model Canvas in te vullen. Ik heb het afgelopen jaar samen met de management teams van enkele bedrijven die exercitie gedaan en het was verhelderend om te zien hoeveel onderlinge verschillen van in- zicht er kunnen zijn over fundamentele uitgangspunten in het business model. Het gaat dan niet langer over de kosten van de IT organisatie, maar over de opbrengsten en de potentie die technologie in zich heeft om echt het verschil te maken.
 25. 25. 28 Aan de slag! Deze manier van kijken vereist soms lef van zowel de business als de IT om actief samen te werken en de krachten te bundelen. Het gaat dan niet langer over de kosten van de IT organisatie, maar over de opbrengsten en de potentie die technologie in zich heeft om echt het verschil te maken. Kortom: business en IT bepalen samen waar ze mogelijkhe- den zien. Het stappenplan dat je hierbij kunt doorlopen, bestaat uit: 1. Definitie van missie, visie en strategie (waarbij de business leidend is) 2. Invullen van het Business Model Canvas (waarbij de business leidend is) 3. Bepalen waar technologie kan bijdragen aan de waardepropositie (door business en IT samen) 4. Uitwerken van een architectuur in de SOLL-situatie (waarbij de IT leidend is) 5. In kaart brengen van het huidige IT-landschap in de IST-situatie (door IT) 6. Opstellen van een Roadmap om van de IST naar de SOLL-situatie te komen (waarbij de IT leidend is) 7. Vaststellen van de projectenkalender voor de komende 12 maanden Het lijkt misschien makkelijker dan het is. En de praktijk zal weerbarstiger zijn dan de theorie. Maar als het in de ko- mende weken lukt om samen met de business het Business Model Canvas in te vullen en dit te vertalen naar een ar- chitectuur, een IT Roadmap en de projectenkalender, dan zal de voldoening en waardering groot zijn. Want dan kun je als IT afdeling écht het verschil maken.
 26. 26. 29 Onze kenniseconomie kan niet zonder goed opgeleide mensen die vertrouwd zijn met moderne ICT. Belangrijk dus dat onderwijsinstellingen toegang hebben tot up-to-date hard- en software. SLBdiensten stelt onderwijsinstellingen en hun medewerkers, leerlingen en studenten in staat om eenvoudig en met hoge korting software en hardware van topmerken te bestellen. “Daarbij steken we veel energie in het ondersteunen van scholen in het vaardiger maken van docenten en leerlingen met software. Aangezien je niet alles zelf moet willen doen, werken we nauw samen met sterke partners zoals Breinwave.” SOFTWARE ÉN ONDERWIJS GOED GEREGELD sterker door samenwerking klant aan het woord SLBdiensten is in 1992 opgericht als intermediair tussen de softwarebranche en het voortgezet en middelbaar (be- roeps)onderwijs. “Door onze sterke goede onderhande- lingspositie en uitgebalanceerde productaanbod zijn we uitgegroeid tot de belangrijkste softwarepartner voor het VO en MBO”, vertelt Hans Manders, informatiemanager bij SLBdiensten. “Sinds 2013 is Breinwave een van onze vaste partners. Dit is een club van ervaren ICT-specialis- ten die op meerdere niveaus hun mannetje staan. Ze hel- pen ons om de meest adequate IT-oplossingen te vinden, zowel voor zeer specifieke business-to-business als voor business-to-consumer uitdagingen.” Verrassende nieuwe inzichten De eerste opdracht aan Breinwave betrof een CRM scan. “Microsoft CRM staat aan de basis van onze klantproces- sen. Het systeem is door de jaren heen behoorlijk uitge- breid met eigen maatwerk. Voorafgaand aan een grote upgrade wilden we de kwaliteit van de oorspronkelijke implementatie laten valideren door een deskundige externe partij. Vanuit onze langdurige relatie met Mi- crosoft hadden wij altijd al een goed contact met Brein- wave-oprichter Peter de Haas. De kwaliteit van de door Breinwave uitgevoerde audit stelde ons uitermate tevre- den. Naast de conclusie dat de oplossing op zich prima geïmplementeerd was, reikte Breinwave ons verrassende nieuwe inzichten aan waar we op dat moment ook echt iets mee konden doen. Van het een kwam het ander.” Software én Onderwijs - Goed Geregeld SLBdiensten en zijn webwinkel Slim.nl zijn al 20 jaar nauw betrokken bij het Nederlandse onderwijs. “We be- gonnen met het uitgeven van licenties, om tegemoet te komen aan de behoefte van scholen aan de beste soft- ware tegen lage prijzen. Inmiddels doen we veel meer. We voorzien scholen bijvoorbeeld ook van kennis en vaardigheden op het gebied van lesgeven met behulp van ICT en applicaties. Ook ondersteunen we bij het inzetten van digitaal leermateriaal om het onderwijs verder te ver- beteren. Wat we vooral waarderen aan Breinwave is dat ze proactief meedenken. Ze verdiepen zich echt in onze problemen en uitdagingen, en stellen alles in het werk om ons met een vraagstuk te helpen.” Bij het tweede gezamenlijk ingevulde project ging het om het kunnen onderbrengen van studentaccounts on- der een Microsoft Office 365 tenant. “Hierdoor konden we adequaat invulling geven aan onze rol als partner in het Student Advantage-programma van Microsoft, waar- bij de nieuwste versie van Office beschikbaar wordt ge- steld aan leerlingen en studenten. Als een instelling via SLBdiensten de Microsoft School- of Campusovereen- komst afneemt, mogen haar studenten Microsoft Office Pro Plus gratis installeren op vijf vaste en vijf mobiele ap- paraten. We hebben dit samen met Breinwave opgezet.”
 27. 27. 30 Professionals van het juiste kaliber Manders en zijn team hebben een druk jaar met veel grote projecten achter de rug. “Eerst hebben we het back office-systeem geheel vernieuwd, waarna we meteen aan de slag zijn gegaan met het vernieuwen van de webwin- kel. Grote projecten waarbij je taken moet uitbesteden, maar ook voldoende grip wilt houden op de voortgang en de risico’s. En ondertussen draait de operatie gewoon door, met alle bijbehorende dagelijkse taken. Voor het webwinkelproject hadden we eigenlijk een externe pro- jectleider willen inschakelen, maar de tijd ontbrak om die te selecteren. Inmiddels weten we dat Breinwave ook voor dit soort werkzaamheden het juiste kaliber professi- onals in huis heeft. Ze kennen onze markt en bedrijfsvoe- ring, en alle aspecten van ICT-strategieën en projecten. Dit maakt hen tot een uitstekende partner, waarmee het bovendien prettig samenwerken is.” Vertrouwen Bij deze succesvolle projecten is het vertrouwen gegroeid dat ook grotere uitdagingen bij Breinwave in goede han- den zijn. “Dat is erg belangrijk gezien onze unieke posi- tie als intermediair tussen onderwijsmarkt en software- leveranciers en onze missie om steeds voor iedere betrok- kene een win-winsituatie te creëren. Juist in het onder- wijs moet software goed geregeld zijn, aangezien steeds meer leerlingen conform het ‘Bring Your Own Device’- concept op hun eigen laptop of tablet leren en werken en daarbij zelf hun software verzorgen. Via SLBdiensten kan het prijsverschil met de adviesprijs in de winkel oplopen tot wel 90%, wat stimuleert om actuele en legale software te gebruiken in plaats van risico’s te lopen met illegale software. Breinwave heeft veel kennis van de onderwijs- markt en denkt actief mee over marktontwikkelingen. Dit helpt bij het optimaal aansluiten van onze techniek en processen op die van onze doelgroep.” “Als jonge organisatie hebben we Breinwave de afgelopen jaren zien meegroeien met onze organisatie en onze ver- anderlijke markt. Momenteel helpen ze met de migratie van Exchange Server naar Microsoft Office 365. Ook on- dersteunen ze een project waarbij het CRM-systeem ge- koppeld wordt met e-mailmarketingsysteem MailPlus”, vertelt Manders. De voormalige onderwijssocioloog heeft in de ruim 30 jaar dat hij in de ICT werkzaam is al veel ICT-partners langs zien komen. “Daardoor weet je het kaf van het koren te scheiden. Breinwave gaf me al snel een goed gevoel, mede omdat hun consultants in staat zijn om technologieën te doorgronden en over de deeloplos- singen heen naar de business-uitdagingen te kijken.” “Breinwave gaf me al snel een goed gevoel, mede omdat hun consultants in staat zijn om technologieën te doorgronden en over de deeloplossingen heen naar de business-uitdagingen te kijken.”
 28. 28. De video portal binnen Office 365 Het gaat hard de laatste paar weken, ik kan het zelfs bij- na niet meer bijhouden. Maar gisterenavond was er weer een belangrijke mijlpaal binnen Office365, de video por- tal. Ik denk een enorme kans voor veel onderwijstellin- gen om hun video’s in de cloud op de slaan. Ja, er zijn nog wel een paar limieten in deze eerste versie, zo is er op dit moment een maximale upload van 2GB, maar veel van de filmpjes zijn ook kort, dus dat mag geen probleem zijn. Er is ook nog geen embedded code beschikbaar, zodat je ze eenvoudig op een site kan plaatsen, maar dat zal best allemaal komen. Het mooie is namelijk, het is gewoon gratis. Allereerst even kort wat is de video portal? Deze functionaliteit is onderdeel van het onderwijspak- ket binnen Office 365. Iedereen zal het op termijn ook er- bij krijgen. (als je first release aan hebt staan, zal dat nog enige dagen/weken duren, zo niet dan komt het begin volgend jaar). In de video portal is het mogelijk om heel eenvoudig een video te bekijken. Door eenvoudig op een van de bovenstaande video’s te klikken, wordt de direct video afgespeeld. Video’s worden aan de hand van zoge- naamde ‘Channels’ gerubriceerd. Door bovenin op een Channels te klikken krijg je een lijst te zien met allerlei channels. Onder een channel kan een video worden ‘op- geslagen’. Het overzicht ziet er nog niet erg mooi uit vind ik, maar het is een start zullen we maar zeggen. Een gebruiker kan vanuit zijn verkenner gewoon de vi- deo slepen naar de video portal, zodat hij wordt geüp- load. Het mooie is dus, dat je binnen je onderwijsinstel- ling eenvoudig een intern YouTube kanaal kan maken. Op dit moment is het nog niet mogelijk om mensen bui- ten je school uit te nodigen (je hebt een licentie nodig). Veel scholen kampen op dit moment met video’s op di- verse fileshares, daardoor zijn ze vaak moeilijk terug te vinden. Ik denk dat deze portal het onderwijs weer een stapje verder helpt, en nog helemaal gratis ook! onderwijs productiviteits platform in de cloud 31 blogs aboutcloud.nl Remco Ploeg is Solution Architect bij Breinwave en heeft zich de afgelopen twaalf jaar gespecialiseerd in het inzetten van (Microsoft) technologie in het onderwijs. Naast zijn werk bij Breinwave is Remco onderdeel van het Educatie-team van Microsoft van waaruit hij onderwijsinstellingen strategisch ICT-advies geeft. Op zijn blog www.aboutcloud.nl bericht Remco regelmatig over nieuwe mogelijkheden van bijvoorbeeld Office 365 en Microsoft Azure. Op de volgende pagina vindt u de meest gelezen posts van het afgelopen half jaar. Steeds meer onderwijsinstellingen gebruiken Micro- soft SharePoint als portal of intranet voor medewer- kers en studenten. Daarbij zorgt het overstappen naar een nieuwe versies van SharePoint regelmatig voor forse investeringen, in tijd en geld. Bovendien moe- ten gebruikers elke drie jaar een nieuwe versie van SharePoint ‘aanleren’.
 29. 29. Office Online: het volledige Office-pakket met Word, Po- werPoint, Excel en OneNote op je pc of tablet (iOs en An- droid). Zo kunnen meerdere gebruikers op meerdere apparaten rechtstreeks in een browser samen- werken aan hetzelfde document. OneDrive for business: één plek voor opslag en delen van al je documenten, foto’s en video’s. Licenties? Het mooie is dat de licenties in het onderwijs een stuk voordeliger zijn. Zo is E3, een van de uitgebreidste abon- nementen binnen Office 365, geheel gratis voor onder- wijsmedewerkers. E3 bevat uitgebreide SharePoint-func- tionaliteit zoals InfoPath en BCS. De gratis variant voor studenten en leerlingen heet E1 en bevat onder andere Office ProPlus. Scenario’s Met Microsoft Office 365 hebben organisaties zowel de mogelijkheden en beveiligde omgeving van geïnstal- leerde software als de gedeelde beschikbaarheid van de cloud. Daardoor kunnen zij hun inspanningen en inves- teringen focussen op inrichting en acceptatie. Dit past helemaal bij de manier waarop Breinwave werkt. Want in dit soort trajecten vinden wij het altijd belangrijk om snel resultaat te laten zien. Dus leveren we functionali- teit op in korte iteraties van bijvoorbeeld een of twee we- ken. Daardoor kunnen we erg snel testen of de ingerichte functionaliteit aansluit bij de wens van de klant. Ook kunnen we snel starten met de uitrol en acceptatie van het platform, waarbij we vaak scenario’s inzetten om een beeld te schetsen van de nieuwe mogelijkheden. 32 Via samenwerkingsplatform SharePoint Online, als on- derdeel van Office 365, kunnen scholen gratis over de nieuwste versies beschikken. Nieuwe functionaliteit wordt maandelijks toegevoegd. Telkens een nieuwe func- tie of een verbetering, wat de impact voor de gebruikers veel kleiner maakt. Zo beschikken scholen altijd over de nieuwste functionaliteit en zien ze bovendien de up- grade-kosten enorm dalen. Communicatie- en productiviteitsservices Microsoft Office 365 voor het onderwijs is een online productiviteitsplatform voor studenten, docenten en on- derwijsmedewerkers markt. Deze Software-as-a-Service cloud-oplossing bestaat naast SharePoint Online uit com- municatie- en productiviteitsservices zoals Exchange On- line, Lync Online en Office Online. Exchange Online (voorheen Live@edu): cloudgebaseer- de e-mail, agenda, taken, contactpersonen en antivi- rus en anti-spam oplossingen. Elke gebruiker heeft een 25GB opslagruimte en kan onbeperkt archiveren. Een groot voordeel is de integratie met SharePoint/OneDrive Online. Dit merk je bijvoorbeeld als een gebruiker een mail met bijlage naar meerdere mensen stuurt. De gebrui- ker krijgt dan de vraag of hij het bestand niet wilt opslaan in SharePoint/ OneDrive. Zo krijgen de geadresseerden een link naar het bestand en bekijken ze alleen de laatste versie. Lync Online: voor directe communicatie zoals chatten en videoconferenties. Met Lync Online kun je eenvoudig een videoconferentie starten met studenten en deze opne- men. Zo kun je eenvoudig een les geven vanuit een ande- re locatie en zieke of minder mobiele studenten in staat stellen om aan de les deel te nemen.
 30. 30. 33 Flexibiliteit en gebruiksmogelijkheden Met de Surface Pro 3 gaat Microsoft de concurrentie aan met elk mobiel apparaat dat je voor je werk, studie of ge- woon voor entertainment kunt gebruiken. Sinds het apparaat in augustus 2014 op de Nederlandse markt geïntroduceerd werd, heeft Honout de interesse maand over maand zien toenemen. Dit heeft wellicht te maken met de vele gebruiksmoge- lijkheden. “Ik noemde zo- juist al de bouw en de educa- tiemarkt. Ook bijvoorbeeld gemeenteraadsleden zijn zeer enthousiast over de geboden mogelijkheden om vergaderstukken te annoteren en gemakkelijk verbin- ding te maken.” “De Surface Pro 3 valt enorm in de smaak bij mobiele en zelfstandige professionals. Dit omdat je altijd al je gege- vens bij de hand hebt en gemakkelijk kunt werken in de cloud. Met de uitstekende videocamera kun je eenvou- dig vergaderen en gesprekken opnemen. En bovendien neem je hem heel makkelijk mee in je tas of rugzak.” Microsoft tablet maakt werken nog makkelijkeR Tablet en laptop ineen Volgens Honout is mobiliteit een belangrijk thema voor Microsoft, en bouwt de onderneming sinds de gekoppel- de introductie van de Surface en Windows 8 voortvarend aan haar positie op de tabletmarkt. Het nieuwste model in de Surface-familie, de Microsoft Surface Pro 3, is een superlichte, slechts 9 millimeter dunne tablet die qua prestaties niet onderdoet voor een laptop. De Surface Pro 3 heeft een magnesium behuizing en weegt slechts 800 gram. Het apparaat heeft een groot, hoog resolutie kleu- renscherm en een verstelbare standaard aan de achterzij- de. De los verkrijgbare ‘type cover’ is een volwaardig toet- senbord dat tegelijkertijd fungeert als beschermhoes. “De Surface Pro 3 is ideaal voor mensen die mobiel of op verschillende plekken werken”, vertelt Honout enthousi- ast. “Het is een tablet met alle functionaliteit die je van een laptop mag verwachten, en meer. Zo wordt er bij- voorbeeld een aluminium Surface pen bijgeleverd. Deze ziet eruit als een vulpen en biedt een vergelijkbare schrij- fervaring. Ideaal voor architecten en aannemers die aan- tekeningen willen maken op bouwtekeningen, maar ook voor docenten en studenten die artikelen of presentaties willen markeren. Er is zoveel mogelijk met dit apparaat, maar je kunt het pas echt begrijpen als je het zelf gezien en gevoeld hebt.” interview Passie is het vermogen om ergens enthousiast over te zijn. ‘Tenacity’ ofwel vasthoudendheid is de kunst om dit enthousiasme vast te houden en daadwerkelijk succes te boeken. “Echte focus dus. En daar krijg je bij Microsoft alle ruimte voor”, vertelt Paul Honout, Surface Product & Marketing Manager bij Microsoft. Honout werkt sinds november 2003 bij Microsoft, waarvan de eerste tien jaar in digital marketing. “Technologie boeit me mateloos, en dan vooral de innovatiekracht van IT en de manier waarop mensen ermee omgaan. En daar ontwikkelt Breinwave mooie scenario’s voor.” EEN GESPREK MET PAUL HONOUT
 31. 31. 34 Onze maatschappij is in toenemende mate een kennissamenleving, waarin ook de kennisontwikkeling zelf nieuwe wegen bewandelt. Dit vraagt om nieuwe vormen van leren en onderwijs. Bij ROC Mondriaan, dé middelbaarberoepsopleidervanHaaglanden,speeltICThierineenbelangrijkerol.“Wewillendeleerlingen, studenten en docenten optimaal faciliteren in hun ICT-gebruik en zoeken continu naar functionaliteit waarmee we de onderwijskundige processen verder kunnen versterken. In Breinwave hebben we een beheerpartner gevonden die tevens fungeert als verlengstuk en coach van de ICT-organisatie.” EEN OP SAMENWERKING GERICHTE INSTEEK VAN BEHEER IT-beheer dat leidt tot meer… klant aan het woord ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijs- aanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwasse- nenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. Het ROC telt ongeveer 18.000 mbo-studen- ten, 4.000 cursisten en 1.900 medewerkers. Als hoofd ICT zorgt Peter Cornet er met zijn team van 30 professi- onals voor dat deze grote groep mensen altijd over goed functionerende systemen kan beschikken. “Mede door de gekoppelde toepassingen hebben we te maken met een steeds complexere ICT-omgeving. Daar komt bij dat onze gebruikers steeds intensiever gebruik van de ICT- infrastructuur maken. Betrouwbaarheid en een hoge up- time zijn dan ook van groot belang. Het moet het gewoon doen.” “Ik zie Breinwave als een partner die onderwijskundige vragen weet te vertalen naar ICT-oplossingen”
 32. 32. 35 Microsoft-tenzij beleid De relatie met Breinwave is tot stand gekomen toen Mon- driaan een nieuwe beheerpartner zocht voor zijn op SharePoint gebaseerde intranetomgeving. “De op samen- werking gerichte insteek van Breinwave sprak ons met- een aan. Vervolgens hebben we hen ook daadwerkelijk leren kennen als partner die niet alleen beheer doet, maar ook samen dingen oplost, meedenkt en kennis overdraagt. Bovendien is Breinwave uitstekend thuis in Microsoft, wat aansluit bij het Microsoft-tenzij beleid van dat Mondriaan hanteert. Ons streven is om de goede mo- gelijkheden voor leercommunities en de krachtige stan- daardoplossingen voor het onderwijs die Microsoft biedt zoveel mogelijk te benutten. Door deze strategie kunnen de studenten die we opleiden goed kennismaken met de verschillende Microsoft-technologieën.” De diepte ingaan Inmiddels heeft Breinwave onder andere geholpen om de Office 365 Education-standaardomgeving te verrijken met onderwijsspecifieke functionaliteit en om de stu- denten- en medewerkersomgeving van SharePoint over te zetten naar Office 365. “Ook deze samenwerking heb- ben we als zeer positief ervaren. Ze helpen ons ook om bijvoorbeeld architectuurbeschrijvingen te maken en de functionaliteit te documenteren. Bij alle projecten bren- gen ze ons echt verder door ons te leren zelf veranderin- gen door te voeren. Breinwave bereidt het voor en leert ons gedurende het project om functionaliteit zelf te bou- wen en te onderhouden. Door hen kunnen we behoorlijk de diepte ingaan bij het adresseren van nieuwe vragen van gebruikers. Deze aanpak verschilt enorm van wat ik eerder bij andere bedrijven heb ervaren.” Volgens Peter Cornet wordt ICT bij Mondriaan steeds flexibeler inzetbaar. De toegevoegde waarde van digitaal lesmateriaal groeit, software staat vaker online en ICT- voorzieningen worden vaker draadloos benut. “Bij deze ontwikkelingen staat de gebruiker meer en meer cen- traal. Vroeger bedachten we bij ICT wat goed zou zijn, nu gaan we in gesprek met de gebruikers. Die hebben ge- noeg ideeën en waarderen het dat we niet alleen goede ondersteuning bieden maar ook meedenken over verbe- termogelijkheden in het onderwijs. We hebben dit on- der andere vormgegeven in het project Onderwijs en ICT, waarbij we samen met scholen en gebruikers bekijken hoe we de ICT-ondersteuning en functionaliteit kunnen verbeteren.” Toegevoegde waarde “De uitdaging is natuurlijk om de professionaliteit van de ICT-omgeving nog verder uit te bouwen. En om de onderwijskundige processen verder te ontwikkelen met krachtige functionaliteit. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de docent bij het voorbereiden van lessen. Ook hel- pen we docenten om beter met ICT om te gaan. Zo zorg je vanuit ICT niet alleen dat de automatiseringsomgeving altijd werkt en makkelijk is, maar ontwikkel je ook echt toegevoegde waarde in de onderwijscontext. Breinwave faciliteert en inspireert ons in deze zoektocht naar moge- lijkheden om het onderwijs te verbeteren.”
 33. 33. 36 Als er iets bewezen is in de digitale transformatie van de afgelopen jaren, is het wel dat organisaties moeten blijven werken aan hun relevantie en toekomstbestendigheid. Een ontwikkeling waaraan Next2Company en Breinwave ieder een eigen bijdrage kunnen leveren. De samenwerking heeft al twee vernieuwende concepten opgeleverd. Als het aan Next2Company founder en partner Peter Kustermans ligt, volgen er snel meer initiatieven. EEN GESPREK MET PETER KUSTERMANS samen bouwen aan integrale onderneming interview Peter Kustermans gelooft in de kracht van verbinding. Tussen bedrijfseconomisch succes en maatschappelijke impact. En tussen IT en per- soonlijke aandacht. Hij is één van de oprichters van Next- 2Company: een bedrijf dat samen met ondernemers, klanten en partners vernieu- wende bedrijfsmodellen ontwikkelt, valideert en re- aliseert. “Zoals de naam van onze onderneming al aangeeft, werken we nadrukkelijk naast bedrijven. We inspireren, pakken samen uitdagin- gen op en gaan samen op reis om het pad naar de bestem- ming vorm te geven.” Maatschappelijke relevantie Next2Company bouwt mee aan integrale ondernemin- gen: ondernemingen die marktkansen, bedrijfsecono- misch rendement en maatschappelijke waarde weten sa- men te brengen. “Het verbinden van kerncompetenties van ondernemingen met maatschappelijke opgaven is een mes dat aan twee kanten snijdt. Niet alleen wordt de betreffende onderneming strategisch sterker, maar ook is de continuïteit ermee gediend. Een voorbeeld van een bedrijf dat dit goed doet is medicijnengigant GlaxoSmith- Kline die de strijd tegen verwaarloosde tropische ziek- ten zoals malaria tot een van zijn speerpunten heeft ge- maakt.” De uitdaging is in de kern heel eenvoudig: relevant blij- ven voor klanten, wat zich vertaalt in waarde en daarmee in zakelijk succes. In de woorden van de Amerikaanse au- teur Seth Godin: “The question is not will you succeed, but rather: will you matter?” Vandaag de dag is actief zoe- ken naar nieuwe manieren van werken geen luxe, maar pure noodzaak. Kustermans: “Wij ontwikkelen ideeën en brengen bedrijfsactiviteiten naar de markt. Dit kan zo- wel gaan om het versterken van bedrijfsmodellen van be- staande bedrijven als om op start-ups die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.” Juridische rechtvaardigheid Veel ideeën komen bijvoorbeeld voort uit het mede door Next2Company geïnitieerde ‘Innovating Justice forum’, dat innovators, denkers, leiders en doeners bijeen brengt om ideeën te genereren voor meer juridische recht- vaardigheid. “Er zijn heel veel mensen bezig met goede ideeën over vernieuwing van het recht, maar meestal weten ze het niet van elkaar of hebben ze niet de juiste
 34. 34. 37 contacten. Niet alleen overheden en NGO’s, maar ook grote organisaties zoals Microsoft staan er open voor om deze ideeën te adopteren. Uit het platform zijn succes- volle vernieuwingen voortgekomen die internationale aandacht hebben gekregen zoals juridisch advies per sms voor Kenianen en een rijdende tv-rechter die in Mozam- bique conflicten beslecht.” Van papier naar praktijk “We helpen ondernemingen om ideeën vorm te geven door de eerste opdrachten te creëren of door het borgen van financiering. Van tijd tot tijd bouwen we nieuwe ini- tiatieven van de grond af op. Dan ontwikkelen we samen met de ondernemer een integrale ondernemingscon- cept, inclusief de bedrijfseconomische, technologische en maatschappelijke doorvertaling. Verder operationali- seren we businessmodellen. Daarbij speelt het ondersteu- nende IT-platform een grote rol omdat dit de uitvoerbaar- heid en schaalbaarheid van bedrijfsmodellen bepaalt.” Breinwave: vertaalslag naar technologie Next2Company ziet samenredzaamheid als een kansrijke ontwikkelingslijn. “Met Breinwave hebben we een con- cept voor langdurige zorg ontwikkeld dat gemeenten in staat stelt om kwetsbare burgers beter te ondersteunen bij het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid. Dit idee van Stichting IXELF wordt nu uitgeprobeerd in Hel- mond en daarna mogelijk in een tweede grote gemeente. Samen met Breinwave hebben we dit concept handen en voeten gegeven. Ook werken we voor een zorgverzekeraar samen aan het ontwikkelen van een platform waarop ver- zekerden een deel van hun risico gezamenlijk kunnen dragen. Door daarbij aspecten als betrokkenheid en solidariteit mee te laten spelen, kun je voor elkaar krij- gen dat de te betalen premie tot eenvijfde wordt terug- gebracht.” Kustermans verwacht dat de digitale component in nieu- we businessmodellen een enorme vlucht zal nemen. Veel bedrijven gebruiken online als extra kanaal, maar hebben het onderliggende businessmodel nauwelijks veranderd. Door technologietrends als mobiel, social, cloud, big data en het Internet der Dingen schuiven de fysieke en digita- le wereld steeds meer ineen. “Wij helpen om maatschap- pelijke oplossingen een stap dichterbij te brengen door onder de opgave een bedrijfsmodel te bedenken. Daarbij is het erg belangrijk om te bepalen hoe technologie kan bijdragen om verdienmodellen praktisch uitvoerbaar te maken. Een vertaalslag waarbij de samenwerking met Breinwave bij uitstek relevant is!”
 35. 35. 38 “Abecon is van oudsher sterk in op Microsoft Dynamics AX en NAV gebaseerde bedrijfsoplossingen die organisa- ties helpen om efficiënter en effectiever te werken”, ver- telt Mark van Kemenade, business development direc- teur bij Abecon. “Daarbij loop je continu tegen nieuwe vraagstukken aan rond actuele onderwerpen zoals klan- tinteractie, social business, mobiliteit en analytics. Van- uit onze focus op branchespecifieke standaardapplicaties kan Abecon onvoldoende inspelen op de vele mogelijk- heden die het Microsoft-platform biedt om deze thema’s te adresseren. Zoals hun naam al aangeeft, staat bij Brein- wave het bedenken van nieuwe oplossingen in continu veranderende omstandigheden centraal. Oplossingen die écht verschil maken door de juiste inzet van technologie. En deze naam maken ze ook waar.” Slimmer werken “In twee jaar heeft Breinwave al volop bewezen in staat te zijn tot doorbraken die meetbaar bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van klanten”, voegt Constant van Limburgh toe, de algemeen directeur van Abecon. “Ze benaderen ICT-applicaties niet uitsluitend als tool, maar als basis voor slimmer werken. Zo helpen ze IT-afdelingen om hun meerwaarde te vergroten door bijvoorbeeld in- novatie en productiviteitsverbetering te realiseren en het klantinzicht te vergroten. Wat ik regelmatig van klanten hoor, is dat ze zo prettig samenwerken met Breinwave. Bij het ondersteunen van het proces naar een nieuwe werk- wijze stellen ze klanten zoveel mogelijk in staat zelfstan- dig te worden. Dit doen ze door bijvoorbeeld coaching en kennisoverdracht. Klanten waarderen dat en zien Breinwave mede daardoor als langetermijnpartner.” Integratie als sleutelwoord “Door de krachtige mogelijkheden van technologie te benutten, kunnen bedrijven organisatorische barrières slechten en nauwer betrokken raken bij klanten. Daarbij is het een belangrijk gegeven dat IT-oplossingen nooit op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een groter, vaak complex landschap. Integratie is het sleutelwoord”, weet Van Limburgh. “Mobiel zijn is bijvoorbeeld veel meer dan apps kunnen gebruiken op je mobiele device. Het bete- kent dat gebruikers via elk apparaat, binnen de context van wat ze aan het doen zijn, onmiddellijk toegang heb- ben tot alle relevante toepassingen, gegevens en inzich- ten. Breinwave volgt geen one-size-fits-all strategie, maar maakt een vertaalslag tussen bedrijfsdoelstellingen en ICT-vraagstukken.” Van Kemenade is onder de indruk van de manier waarop Breinwave IT-oplossingen weet te vinden voor complexe business-to-business en business-to-consumer uitdagin- gen. “Met behulp van praktische scenario’s weten ze der- gelijke vraagstukken simpel te maken en focus in de be- drijfsstrategie aan te brengen. En dat zie je in onze markt niet vaak.” Breinwave is in februari 2013 gestart als nieuwe onderneming binnen de Abecon-groep. Een energieke start-up binnen een gerenommeerde onderneming die al sinds 1979 aan haar reputatie als Microsoft- partner bouwt. Hoe kijkt de Abecon directie nu naar haar jongste telg? interview door Caroline Jooren “In twee jaar heeft Breinwave al volop bewezen in staat te zijn tot doorbraken die meetbaar bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van klanten” abecon over breinwave

×