Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sudarea metalelor. Expozitie tematica

 1. BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ SUDAREA METALELOR EXPOZIȚIE TEMATICĂ 2018
 2. EXPOZIŢIA ÎNSUMEAZĂ: 2 SCURT ISTORIC DESPRE SUDARE: - Dezvoltarea tehnologiei de sudare - Materiale utilizate la sudare - Procedee de sudare - Sudabilitatea materialelor PUBLICAŢII DIN COLECŢIILE BRTŞ: - Monografii, manuale, structurate după tehnologiile de sudare - Manuale defecte ale sudurii şi verificarea calităţii sudurii - Monografii, manuale procedee conexe sudurii: tăierea şi lipirea metalelor - Îndrumătoare pentru sudori, securitate în munca pentru sudarea metalelor - Standarde în vigoare - Cataloage industriale - Brevete de invenţii
 3. Scurt istoric despre sudare Sudarea este o metodă de îmbinare nedemontabilă a două corpuri solide prin stabilirea, în anumite condiţii de temperatură şi presiune, a unor forţe de legătură între atomii marginali aparţinând celor două corpuri de îmbinat. La început acolo a fost focul! Această sursă primară de energie a fost singura sursă utilizată în acest scop. Îmbinarea a două materiale metalice se realiza prin forjare. Cele două părţi se încălzeau în foc şi apoi forjate. Începutul industrializării a generat o cerere mare pentru procesele de producţie. Datorită dezvoltării construcţiei de maşini şi a celor navale, procesele de sudare au fost obligate să îndeplinească cerinţele prevăzute de rezistenţă şi de economicitate. Numărul proceselor de sudare a crescut de la 2 în 1800 la 5 în jurul anului 1900. Prin 1950 existau mai mult de 20 de tipuri; astăzi există mai mult de 40 de tipuri. 3
 4. Dezvoltarea tehnologiei de sudare 1782. Lichtenberg a descoperit arcul electric 1809. Davy (Fizician englez) a utilizat arcul electric ca sursă de lumină 1867. Elihu Thomson a descoperit sudarea prin presiune a oţelului 1885. Bernados şi Olszewski au testat procedeul de sudare cu arc electric 1890. Slavianoff a dezvoltat procedeul de sudare cu arc electric cu electrozi consumabili 1892. Descoperirea acetilenei 1895. Dezvoltarea procesului de lichefiere a aerului de către Linde 1896. Drager a realizat un cap de sudare cu duza de aspiraţie şi de compresie 1901. Pentru prima data s-a folosit acetilena dizolvată în acetone 1908. Kjelberg a utilizat electrozi înveliţi pentru sudură de reparaţii 1937.În Germania s-a utilizat pentru prima data procedeul de sudare sub strat de flux 1940. S-a încercat sudarea TIG în atmosferă de heliu în USA 1948. Începutul sudării WIG în atmosferă de argon în Germania 1952. Sudarea în mediul de gaz protector în atmosferă de CO2 1955. Dezvoltarea sudarii în baie de zgură în URSS 1956. S-a brevetat realizarea sudurii cu electrod bandă 1957. Utilizarea sudarii în baie de zgură. Utilizarea tăierii cu plasmă 1961. A fost brevetată o maşină de sudare cu fascicul de electroni 1963. S-a realizat pentru prima data sudarea cu arc de plasmă 1965. Dezvoltarea sudării LASER în mediu de gaz şi lichid 1970. Prima sudare cu laser 1985. MSG proces de sudare de înaltă performanţa 1990. Sudarea cu laser hibrid şi lipirea laser 1994. Sudarea MAG cu două sârme 1995. Sudarea MAG în tandem 4
 5. Materiale utilizate la sudare Metalul sau materialul de îmbinare supus operaţiei de sudare se numeşte metal sau material de bază, iar dacă pentru îmbinare se foloseşte un metal sau material suplimentar, sub formă de sârmă, de vergele sau granule, acesta se numeşte metal sau material de adaos. După topire prin procesul de sudare, metalul de adaos în amestec cu metalul de bază topit formează sudura. Sudura care îmbină piesele poate fi din metal de bază sau un amestec de metal de bază cu metal de adaos; ţinând seamă că ea trebuie realizată pe întreaga lungime de jur împrejurul piesei, poartă denumirea şi de cordon de sudură. Cusătura cu marginile adiacente , formează îmbinarea sudată. (STAS 2601-84) La procedeele de sudare prin presiune sudura este formată numai din metalul de bază. Metalele neferoase si aliajele lor se sudează pe scară largă prin procedeul cu gaz. În funcţie de temperatura de topire şi de conductivitatea termică a metalului sau a aliajului respectiv se alege mărimea suflaiului şi in multe cazuri chiar gazul combustibil. 5 Materiale utilizate la sudare
 6. PROCEDEE DE SUDARE În funcţie de starea în care sunt aduse marginile pieselor de sudat se deosebesc: PROCEDEE DE SUDARE PRIN TOPIRE  PROCEDEE DE SUDARE PRIN PRESIUNE  Procedeele de sudare prin topire cuprind toate procedeele la care marginile pieselor de îmbinat sunt aduse cu ajutorul unor surse de încălzire, în stare de topire, şi unde în general este topit succesiv şi materialul de adaos, care după solidificare formează sudura. VARIETĂŢILE PRINCIPALE ALE SUDĂRII PRIN TOPIRE: - Sudarea cu arc electric - Sudarea electrică în baie de zgură - Sudarea cu fascicul de electroni - Sudarea cu arc electric prin impulsuri - Sudarea cu plasmă - Sudarea cu laser 6
 7.  Procedeele de sudare prin presiune cuprind procedeele la care marginile pieselor sunt puternic presate la rece sau încălzite, una contra celeilalte, până la obţinerea sudurii. Încălzirea nu se aplică la materiale cu grad mare de deformare, cum sunt aluminiul sau cuprul, la care sudura se realizează numai prin presare. VARIETĂŢILE PRINCIPALE ALE SUDĂRII PRIN PRESIUNE: - Sudarea prin rezistenţă de contact - Sudarea cu ultrasunete - Sudarea prin frecare - Sudarea la rece - Sudarea cu gaze prin presiune - Sudarea cu termit - Sudarea cu curenţi de înaltă frecvenţă 7
 8. Sudabilitatea materialelor Sudabilitatea materialelor sau a aliajelor este proprietatea acestora de a putea fi îmbinate prin sudare, astfel încât îmbinarea obţinută să satisfacă toate condiţiile tehnice de exploatare. Sudabilitatea oţelurilor se determină cu ajutorul unei formule denumită formula carbonului echivalent. S-a constatat că la oţeluri carbon şi slab aliate, cu cât conţinutul de carbon este mai redus, cu atât sudabilitatea lor este mai bună. Celelalte elemente conţinute în oţel influenţează, de asemenea, sudabilitatea oţelului. • În afară de oţeluri, se folosesc numeroase alte metale şi aliaje, ceea ce face necesar ca în prealabil să fie executate încercări în vederea aprecierii sudabilităţii acestora. • Fonta este un material foarte dificil de sudat de aceea sudarea se execută la cald, după ce piesa respectivă a fost încălzită la roşu închis, la temperatura de 650….700C . • Metalele neferoase şi aliajele acestora sunt în general greu sudabile, din cauza conductivităţii termice mari şi afinităţii pe care le au faţă de gaze. • Plumbul, zincul, nichelul, magneziul şi aliajele acestora se sudează prin procedeele cu flacăra, folosindu-se şi fluxuri decapante. • Aluminiul şi aliajele de aluminiu se sudează folosindu-se fluxuri şi preîncălzirea, în vederea operaţiei de sudare, iar pentru sudare sunt necesare surse puternice. • Cuprul şi aliajele de cupru (alama, alpaca, tombac, bronz) se sudează dificil; se folosesc fluxuri de dezoxidare, preîncălzirea şi surse puternice pentru sudare. 8
 9. PUBLICAŢII DIN COLECŢIILE BRTŞ 9
 10. PUBLICAŢII DIN COLECŢIILE BRTŞ 10
 11. MANUALE TEORIA SUDĂRII METALELOR 11
 12. SUDAREA ELECTRICĂ PRIN TOPIRE 12 Sudarea electrică cu arc definește toate procedeele de sudare electrică prin topire (temperatură ridicată, presiune redusă), la care cordonul sudat se formează prin solidificarea comună a materialelor de bază și a materialului de adaos.
 13. SUDAREA CU ARC ELECTRIC 13 Arc a primit numele de forma caracteristică, pe care o adoptă atunci când arde între doi electrozi distanțate orizontal; gaze fierbinți tind să se ridice și curbele cu descărcare electrică luând forma unui arc.
 14. SUDAREA CU ARC ELECTRIC 14
 15. SUDAREA CU ARC ELECTRIC 15
 16. SUDAREA PRIN PRESIUNE 16 Sunt o familie de procedee de sudare la care activarea energetică a procesului de sudare este realizată preponderent prin aplicarea unor presiuni de contact ridicate. Sudarea electrică prin presiune poate realiza în puncte sau în linie.
 17. SUDAREA PRIN CONTACT 17
 18. SUDAREA PRIN CONTACT 18 Sudarea prin contact se utilizează în producţia industrială, în întreprinderile de inginerie mecanică, în industria aviatică
 19. SUDAREA CU ULTRASUNETE 19 Undele ultrasonice au fost utilizate pentru sudarea materialelor plastice încă din anii 1960. Se pot suda materiale ca: aluminiu şi aliajele sale, aur, argint, platina, sticla metalizată, materiale ceramice, oteluri speciale s.a.
 20. SUDAREA CU FLACĂRA DE GAZE Cu flacăra de gaze se pot suda oţeluri nealiate, fonta cenuşie, metalele neferoase şi aliajele lor (Al,Cu,Zn,Mg etc.), metalele preţioase, precum şi masele plastice
 21. SUDAREA CU FLACĂRĂ DE GAZE 21
 22. ALTE TEHNOLOGII DE SUDARE A METALELOR 22
 23. ALTE TEHNOLOGII DE SUDARE A METALELOR 23
 24. DIVERSE PARTICULARITĂŢI ÎN SUDARE 24
 25. DEFECTE ALE SUDURII 25
 26. VERIFICAREA CALITĂŢII SUDURII 26
 27. VERIFICAREA CALITĂŢII SUDURII 27 Calitatea producţiei este totalitatea de proprietăţi ale producţiei care asigură posibilitatea de a îndestula anumite necesităţi în corespundere cu destinaţia ei. Indicii calităţii îmbinărilor sudate se determină cu ansamblul următoarelor proprietăţi: rezistenţa, siguranţa, lipsa defectelor, structura metalului cusăturii şi a zonei influenţate termic (ZIT), rezistenţa la uzură, numărul şi caracterul corectării ş.a.
 28. PROCEDEE CONEXE SUDURII: tăierea metalelor Tăierea cu flacăra de gaz sau cu arc electric, se realizează prin topire sau prin ardere, cu ajutorul unui suflu de oxigen, care se aduce la topire; arderea intensă a materialului de baza aduce la o taiere de separare. 28
 29. TĂIEREA sau debitarea este operaţia tehnologica prin care se urmăreşte desprinderea totală sau parţială a unei părţi dintr-un material, în scopul prelucrării acestuia Clasificarea procedeelor de tăiere este prezentată în schema următoare: 29
 30. PROCEDEE CONEXE SUDURII: lipirea metalelor 30
 31. PROCEDEE CONEXE SUDURII: lipirea metalelor 31 Lipirea este un procedeu de îmbinare nedemontabila, prin încălzirea marginilor la temperaturi inferioare temperaturii de topire, a materialelor de lipit cu materialul de adaos eterogen ; când aliajul de lipire are temperatura de lipire sub 450C, lipirea se numeşte moale, iar când temperatura de topire a aliajului este de peste 450C, se numeşte tare (brazare). Astăzi, pentru lipirea metalelor este larg folosita lipirea cu adezivi sintetici, adică şi cu materiale nemetalice.
 32. PROCEDEE CONEXE SUDURII: lipirea metalelor 32
 33. AI ÎNCREDERE ÎN METAL Reguli de bază la sudarea metalelor Prescripţii generale  Operaţiile de sudare vor corespunde prescripţiilor de instalare a echipamentelor electrice şi vor prevedea mecanizarea şi automatizarea operaţiilor într-o măsură cât mai mare. Astfel, se vor lua măsuri de localizare şi diminuare a factorilor nocivi şi periculoşi.  Îmbrăcămintea de protecţie va fi tratată ignifug, purtată în aşa fel încât să nu prezinte zone în care să fie reţinuţi stropi de metal topit împroşcaţi în timpul lucrului.  Sudarea în spatii închise se va executa numai după ce s-au luat măsuri de siguranţă (asigurarea aerului necesar sudorului, absorbţia gazelor toxice, etc.)  La sudarea în spatii umede sudorul va purta cizme electroizolante şi va lucra pe un covor izolat electric faţă de pământ.  Nu se sudează în locuri cu pericol mare de incendiu.  Persoanele care nu lucrează direct în operaţiile de sudare vor fi protejate cu ajutorul unor paravane de protecţie. Arzătorul de sudare  Sunt interzise reparaţiile arzătoarelor de sudură de către persoane nespecializate şi neautorizate.  Deplasarea sudorului cu arzătorul aprins, în afara zonei de lucru, urcarea pe scări sau schele sunt interzise.  Este interzisă păstrarea arzătoarelor racordate la sursa de gaz, în sertare sau dulapuri 33
 34. ÎNDRUMĂTOARE PENTRU SUDORI 34
 35. ÎNDRUMĂTOARE PENTRU SUDORI 35
 36. ÎNDRUMĂTOARE PENTRU SUDORI 36
 37. SECURITATE ÎN MUNCA PENTRU SUDAREA METALELOR 37 • Organizarea locului de muncă. Lucrările de sudură se execută numai cu aprobarea conducătorului procesului de producţie şi după efectuarea instructajului cu privire la modul de exploatare a echipamentului şi la securitatea muncii. • Amplasarea echipamentelor de muncă. Furtunurile din circuitele de alimentare cu aer comprimat, cu agenţi hidraulici, cu acetilenă, gaze combustibile, apă şi cablurile de alimentare cu energie electrică vor fi protejate împotriva acţiunilor mecanice şi termice. • Protecţia împotriva incendiilor şi exploziilor. Locurile în care urmează a se executa lucrări de sudare sau tăiere se vor curăţi de materiale inflamabile. În spaţiile şi încăperile în care se prelucrează sau se depozitează substanţe usor inflamabile executarea lucrărilor de sudare a metalelor nu este permisă. • Protecţia împotriva electocutării. La atingerea electrodului sau a altei părţi a circuitului de sudare, instalaţiile de sudare în curent alternativ vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să întrerupă funcţionarea în gol a instalaţiei. Este strict interzis a se atinge electrodul sub tensiune. Schimbarea electrodului se va face numai cu utilizarea mănuşilor de sudor, care vor fi complet uscate.
 38. Avantajele şi dezavantajele sudării Avantaje: - Faţă de celelalte procedee de asamblare (în special nituirea) se realizează o economie de material (nu se suprapun tablele) şi în absenţa găurilor pentru nituri creşte rezistenţa asamblării; - faţă de piesele turnate se obţin construcţii mai suple, consumul de manoperă la sudare este mai mic, iar rezistenţa la rupere a materialelor laminate (care se sudează) este mai mare decât a celor turnate; - se pot obţine construcţii mixte formate din mai multe părţi fiecare din alt material sau obţinută prin alt procedeu tehnologic; - pentru a suda materiale uzuale utilajele necesare sunt accesibile şi simple; - preț scăzut; - nu necesită o pregătire foarte specializată; - se poate automatiza; - nu apar zgomote puternice. Dezavantaje: - Nu se pot executa serii de fabricaţie mari; - de multe ori după sudură urmează tratament termic; - în zona carburatorului de sudură apar tensiuni interne care pot da naștere la fisuri; - putem avea sudură de rezistență etanșabilă; - apar raze ultraviolete, care atacă corpul uman; - verificarea aparatului de sudură se face cu aparate speciale; - procedeele tehnologice de sudare de mare productivitate necesită utilaje scumpe. 38
 39. STANDARDE ÎN VIGOARE 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. CATALOAGE INDUSTRIALE 47
 48. 48
 49. 49
 50. BREVETE DE INVENŢII 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. INTERNET - MAGAZINE Aparate de sudură • http://www.netmarket.md/. netmarket.md /ro/18/84/85/77/aparate-de-sudura/ Aparate de sudat Invertor, TIG, MMA . Chişinău, str.Putnei,26. Tel.: 022- 92-54-50, 022-78-56-60, Mobil: 060497644 / 067749374 / 078108174 / 069491155. Skype : sales@netmarket.md, . Deschis : 09:00-18:00 • http://www.sudura.md/. Chişinău , str. Uzinelor, 21.Tel.: 022- 85-58-56. Fa x: 022 85-58-56. Mobil: 06800234. e-mail: office@sudura.md • www.construct.md /aparate-sudare. Chişinău, str. Uzinelor, 186/6. Tel.: 022- 41-03-47; 022-41-06-27 • https://goo.gl/nAEKQY Tel.: 022 -81-92-41. Mobil: 079342299 / 079342299. Deschis: Luni - Vineri 08:30 – 17:00 • www.supraten.md Chișinău, str. Petricani, 84. Tel.: 022- 26-80-00. Fax: +373 22 268-042 e-mail: website@supraten.md , Deschis: Luni – Vineri: 8:00 – 19:30; Sâmbătă: 8:00 – 18:00, Duminică: 9:00 – 17:00 • www.volta.md Chişinău: str. Pădurii, 19, str. Uzinelor, 4, str. Calea Orheiului, 101. Tel.: 022- 26-77-77 e-mail: info@volta.md 64
 65. 65 Program BRTŞ Deschis: 830 - 1700 Închis: Sâmbătă, duminică Accesați: www.brts.md e-mail: info@brts.md facebook.com/Biblioteca-Republicana- Tehnico-Ştiintifica tel: +373 022 50 - 11 - 21 +373 022 50 - 11 - 28 +373 022 50 - 11 - 33 Adresa: 2064 Chişinău, str. Ion Creangă, 45 Deplasare: Troleibuz: 1,3,4,21,22,27 Autobuz: 11,26 Microbuz: 101,121,122,124,125,126,172,174,185 Staţia: Doina şi Ion Aldea Teodorovici VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ Executor: Iacob Nina, bibliotecar principal BRTŞ
Publicité