Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Historie anestézie až do současnosti

6 157 vues

Publié le

Přednáška z konference "Seznamte se s trendy aneb Podzimní konference Na Bulovce", 9.10.2012, autoři: Jaroslava Petkovová, Vladimíra Novotná, Miloslava Kasková

Publié dans : Santé & Médecine
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Historie anestézie až do současnosti

 1. 1. HISTORIE ANESTÉZIEAŽ DO SOUČASNOSTI Autor: Petkovová Jaroslava Spoluautor: Novotná Vladimíra Přednášející: Kasková Miloslava
 2. 2. Původ slova anestézie an - zápor neaisthesie - cítěnítzn. znecitlivění
 3. 3. Hippokratés řecký lékař a filozof asi 460 př.n.l. až 370 př.n.l. „Tišit bolest je božské“
 4. 4. Počátky„prehistorické“ analgézie alkohol makové opium hašiš odvar z bylin - z listů keře koky - z kořene mandragory
 5. 5. ÉtherValerius Cordus (r.1540) syntetizování étheru
 6. 6. Éther Paracelsus popsání analgetických účinků étheru
 7. 7. Základní medicínské plyny Joseph Priestley objevil dva základní medicínské plyny r. 1773-74 O2 – kyslík N2O – oxid dusný
 8. 8. Začátek moderní anestézie r.1842 Clark a Long nepublikované použití étheru 16.10.1846 stomatolog William Thomas Green Morton étherová anestézie při excizi hemangiomu na krku
 9. 9. V roce 1846 byla v americkém Bostonuprovedena první operace, při které byla použita éterová narkóza
 10. 10. 16. října 1846 William T. G. Morton poprvé podal éterovou narkózudvacetiletému sazeči Gilbertu Abbotovi
 11. 11. Zavedení slova „anestézie“ do odborné terminologie Oliver Wendell Holmes Sr. americký anatom a fyziolog termín anestézie: listopad 1846 v Americe únor 1847 Čechy
 12. 12. První podání anestézie v Čechách 6. únor 1847 vrchní lékař - mnich Celestýn Opitz Nemocnice Na Františku
 13. 13. První lékař anesteziolog John Snow osobní lékař královny Viktorie r. 1853 podání chloroformu jako anestetika při porodu prince Leopolda II.
 14. 14. Zdokonalení způsobu podávání anestetik r. 1862 Esmarch a Schimmelbush němečtí chirurgové zavedení otevřené kapací obličejové masky (Schimmelbushova maska)pro aplikaci étheru a chloroformu
 15. 15. První orotracheální intubace r. 1878 William Maceven první intubace za pomoci svých dvou prstů jako důsledek komplikací při používání Schimmelbushovy masky
 16. 16. Přímá laryngoskopie Berlín r. 1895 Alfred Kirstein první intubace za pomoci laryngoskopu
 17. 17. Rozvoj místní anestézie r. 1884 Karl Koller opthalmolognáhodné zjištění lokálního účinku kokainu na sliznici
 18. 18. Počátky spinální anestézie r. 1899 August Bier německý chirurgaplikace kokainu subarachnoideálně
 19. 19. Pokrok v místní anestézii r. 1904 Alfréd Einhorn farmakolog syntéza Prokainu
 20. 20. První anesteziologické přístroje podávání inhalační směsi O2 a N2O pomocí anesteziologických přístrojů vedlo k rozvoji celkové anestezie po 1. světové válce
 21. 21. R. 1905 - jedno z prvníchanesteziologických zařízení
 22. 22. Intravenózní anestézie r. 1934 dr. Lundy první iv. podání Thiopentalu„Intravenózní podání je smrtelně jednoduché, ale také jednoduše smrtelné“
 23. 23. Zlom v celkové anestézii svalová relaxancia – kuraromimetikazajistila ideální podmínky pro břišní operace při podávání je nezbytná UPV
 24. 24. Šípový jed kurare kulčiba jedodárná strychnos toxifera - silná droga a jed - bez zápachu - chutná hořce
 25. 25. Rozkvět anestézie v 50. letech zavedení do praxe... inhalační anestetika - Halotan opioidy - Fentanyl benzodiazepiny - Apaurin
 26. 26. Motto pro celkovou anestézii„Pacient musí během operace dobře spát, nesmí cítit bolest, musí být svalově uvolněn, nesmí aktivizovat patologické vegetativní reflexy(hypertenzi, bradykardii, laryngospasmus)“
 27. 27. Druhy anestézieCelková anestézieLokální anestézie: svodná regionálníPři volbě typu anestézieanesteziolog zohlední: - druh operace - přání pacienta - přidružená onemocnění pacienta
 28. 28. Počátky anesteziologického odd. v naší nemocnici první potenciální anesteziologové byli z řad chirurgů, následně se z nich vyvinula skupina lékařů,zaměřujících se pouze na anesteziologii
 29. 29. Chirurgové podávajícíanestezii na Bulovce MUDr. Démant MUDr. Scheck MUDr. Miloschewsky
 30. 30. Zřízení samostatného oddělení anesteziologie na Bulovce 1. únor 1963 přednosta MUDr. Pavel Scheck lékaři MUDr. Skuthanová MUDr. Rauscherová MUDr. Miloschewsky
 31. 31. Zřízení samostatného oddělení anesteziologie na Bulovce 1. únor 1963 přednosta MUDr. Pavel Scheck lékaři MUDr. Skuthanová MUDr. Rauscherová MUDr. Miloschewsky
 32. 32. Osobnost pana Karla Müllera původně vyučený krejčípracoval na chirurgii jako „sálový sluha“ mimořádně inteligentní a zručný podával samostatně anestézie
 33. 33. Studijní stáže v Holandsku získávání zkušeností s regionální a svodnou anestézií rychlé zavádění poznatků do zdejší praxe vznik školícího střediskapro regionální a svodnou anestézii na Bulovce
 34. 34. MUDr. Dimitrij Miloschewsky r. 1968 jmenován primářem anestézie po odchodu přednosty MUDr. Pavla Schecka
 35. 35. MUDr. Dimitrij Miloschewsky r. 1978zasadil se o rozšíření anesteziologického oddělení o lůžkovou část, kterou vedl MUDr. Karel Zítko
 36. 36. Léčba akutní a chronické bolesti r. 1986 zahájení provozu ambulance léčby bolesti pod vedenímprim. MUDr. Miloschewského současnou vedoucí lékařkou je MUDr. Irena Pechanová
 37. 37. Současné vedení ARO r. 1997 novým primářem se stal MUDr. Tomáš Beran
 38. 38. Nárůst počtuanesteziologických pracovišť nutnost zajistit provoz na nynějších 33 pracovištích s sebou přinesl i potřebu navyšovat počty personálu až na současných 28 lékařů / 23 sestry
 39. 39. Resuscitační oddělení má stabilní počet personálu 4 lékaři / 34 sestrypod vedením MUDr. Zdeňky Krupkové
 40. 40. Vrchní sestry za celou historiinašeho oddělení byly na tomto postu Vendulka Hercogová do r. 1986 Božena Chudobová do r. 1997 Hana Dokoupilová do r. 2008současnou v.s. je Bc. Hana Kožmínová
 41. 41. První anesteziologické pomůcky
 42. 42. Schimmelbushova maska
 43. 43. Schimmelbushova maska
 44. 44. Esmarchova maska r. 1880
 45. 45. Použití schimmelbushovy masky v terénu
 46. 46. Podáváníchloroformu v praxi
 47. 47. Anesteziologický přístroj N6
 48. 48. Anesteziologický přístroj N7
 49. 49. Anesteziologický přístroj Mini N8
 50. 50. A tak jde čas...
 51. 51. Předávání štafety
 52. 52. Současnost
 53. 53. Náš cíl:spokojený pacient
 54. 54. Děkujeme za pozornost

×