Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Intranet plus 200314

Eksempler på udvikling inden for intern kommunikation som udfordrer den traditionelle opfattelse af intranettet.

 • Soyez le premier à commenter

Intranet plus 200314

 1. 1. INTRANET+
 2. 2. Mobilitet Prototyping Informationsarkitektur Webstrategi E-læring Brugeroplevelse Interaktionsdesign Sociale medier Intranet
 3. 3. Service- orienterede webløsninger Klassisk webbaseret intranet Intranet+
 4. 4. KOMMUNIKATION Giver overblik over, hvad der foregår i organisation på tværs NETVÆRK Understøttelse af netværksdannelse og at medarbejdere kan skabe en identitet gennem deres brug af intranettet SAMARBEJDE Understøttelse af projektarbejde eller grupper, der arbejder på tværs af organisationen
 5. 5. NETVÆRK Profiler, Following, Updates, Relationer, Historik, Kompetencer, Direct messaging …
 6. 6. Mine kollegaers interesser og kompetencer er ikke synlige på vores intranet
 7. 7. SAMARBEJDE Projektrum, Aktivitetsstrømme, To dos, Milestones, Deling af filer, Linksdeling, Wikis, Microblogs …
 8. 8. Vores samarbejdsrum er besværlige at anvende, og egner sig ikke til dialog
 9. 9. KOMMUNIKATION Artikler, Blogs, Billeder, Video, Idéplatforme, Data-visualisering, Folk der rykker, Nyheder …
 10. 10. Vores indhold virker uopdateret, og det er svært at finde noget brugbart
 11. 11. FEM RÅD Det tager kun 5 minutter
 12. 12. BLIV INSPIRERET AF ANDRE DIGITALE LØSNINGER OG HOLD SÆRLIGT ØJE MED MOBILE- OG CLOUD-LØSNINGER
 13. 13. LAV EN INTRANETSTRATEGI OG GØR MÅL OG SUCCESKRITERIER OPERATIONALISERBARE
 14. 14. AFSÆT TID TIL ET PILOTPROJEKT OG FÅ KLARLAGT DE CENTRALE PERSONAER, BRUGERSCENARIER OG BEHOV
 15. 15. DROP DE STORE KRAVSSPECIFIKATIONER OG UDVIKL AGILT MEN HUSK OGSÅ AT INDTÆNKE KONCEPTARBEJDET
 16. 16. BRUG STATISTIK AKTIVT TIL FX OPTIMERING AF NAVIGATION OG INDHOLD
 17. 17. TAK NICOLAI KNUDSEN TEL (+45) 2465 8434 NHK@BYSTED.DK @NICOLAIK

×