Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

kohesyong grammatikal.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à kohesyong grammatikal.pptx (20)

Plus récents (20)

Publicité

kohesyong grammatikal.pptx

 1. 1. ARALIN 1.4 Panghalip Bilang Panuring sa mga Tauhan Gng. Candelyn L. Caliao- Guro sa Filipino 10 MGA PANANDANG KOHESYONG GRAMATIKAL REPUBLIC OF THE PHILIPPINES DEPARTMENT OF EDUCATION REGION XII DIVISION OF SARANGANI ALABEL NATIONAL HIGH SCHOOL
 2. 2. Aralin 1.4- Unang Markahan • ginagamit upang makaiwas sa pag-uulit ng pangngalan o salitang ginagamit sa pagpapahayag.
 3. 3. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal HALIMBAWA 1. Kung hindi ako nagkakamali, itong hawak ko ngayon ang unang tsokolate na nakain ko, matapos ang ilang buwan 2. Sa Luneta una tayong nagkita, dito kita unang nakilala. Para sa Lugar/bagay/hayop:
 4. 4. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal HALIMBAWA • Si Marga ang bunso sa magkakapatid. Siya ang nagtatanging babae sa magkakapatid. 2. Ang pamilya nila Krystal ay nagmamay-ari ng maraming gusali. Kanila ang kondominyom na tinitirhan natin ngayon. Para sa tao/hayop: sila, siya, tayo, kanila, kaniya
 5. 5. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Uri ng Panadang Kohesyong Gramatikal • Pagpapatungkol (Reference) ---paggamit ng panghalip na tumutukoy sa mga nauna o nahuling pangalan. a. Anapora o sulyap na pabalik Dalawang Uri • mga reperensiya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap.
 6. 6. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal • Karamihan sa mga tao ay ikinakabit ang kulturang Pranses sa Paris. Ito ang sentro ng moda, pagluluto, sining at arkitektura. HALIMBAWA 2. Ang France ay una nang tinawag na Rhineland. Noong panahon ng Iron Age at Roman era, ito ay tinawag na Gaul.
 7. 7. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal 3. Hindi nakapagtataka ang matinding pagnanais ni Mathilde na magkaroon ng magarang damit para sa kasayahan. Siya ay isang babaing Frances na kilala sa pagkakaroon ng pinakamaiinam na moda sa pananamit. HALIMBAWA
 8. 8. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal HALIMBAWA 4. Marami sa mga kilalang artist ng kasaysayan, kabilang na ang Espanyol na sina Picasso at Dutch-born Vincent van Gogh ay naghanap ng inspirasyon sa Paris, at sila rin ang nagpasimuno ng impressionism movement.
 9. 9. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal • mga reperensiya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga bagay na sa hulihan ng teksto o pangungusap. b. Katapora o sulyap na pasulong
 10. 10. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal HALIMBAWA 1. Sila ay sopistikado kung manamit. Mahilig din sila sa masasarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasayahan.
 11. 11. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal HALIMBAWA 2. Labis ang kaniyang pagdurusa at paghihinagpis dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa nang lubos na kaligayahan sa buhay. Taglay ni Mathilde ang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyang kalagayan sa buhay
 12. 12. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay A 1. “O, kahabag-habag kong Mathilde! Ang ipinahiram kong kuwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso.” anapora
 13. 13. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay A 2. Labis ang pagdurusa at paghihinagpis ni Mathilde dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan na maidudulot ng salapi. anapora
 14. 14. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay A 3. Sa halip na matuwa, na siyang inaasahan ng lalaki ay padabog na inihagis ni Mathilde ang paanyaya. katapora
 15. 15. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay A 4. Pagalit na pinagmasdan niya ang asawa at sinabi ni Mathilde sa asawa na, “Ano ang isasampay ko sa aking likod?” katapora
 16. 16. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay B 1. Ang Amerikanisasyon ay isang sakit na tumalamak na sa katawan ng ating lipunan. Bunga nito, ang maraming kapansanan sa bayan.
 17. 17. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay B 2. Narito ang isang batang Pilipinong ang pamilya'y kabilang sa mga may kaunting prilibehiyo sa buhay. Siya ay nag-aaral sa isang pribadong paaralang pag-aari ng dayuhan.
 18. 18. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay B 3. Bibigyan daw nila tayo ng edukasyon. Binigyan nga nila tayo ng edukasyong popular. Ang mga Amerikano na nagbukas ng edukasyon para sa lahat ng mga Pilipino.
 19. 19. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay B 4. Ito ang isang bagay na naiwan sa atin ng mga dayuhan. Ito ang bagay na nagpawala ng ating pagka-Pilipino. Ang maging dayuhan sa sariling bansa.
 20. 20. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Pagsasanay B 5. Ang mga Hapones kahit saan magtungo ay nananatiling Hapones. Sila ay kahanga-hanga sa bagay na ito. Sila ay dapat nating tularan pagdating sa pagmamalaki sa kanilang bansa.
 21. 21. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Ano ang kahalagahan ng Panandang Kohesyong Gramatikal?
 22. 22. Aralin 1.4- Panandang Kohesyong Grammatikal Ebalwasyon Sagutin ang Gawain 1 at 2 sa pahina 70 sa inyong batayang aklat.

×