Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Inihanda ni
Prop. Reynele Bren G. Zafra, MA
1. Kahalagahan ng Komunikasyon
2. Kahulugan ng Komunikasyon
3. Iba’t ibang Lebel ng Komunikasyon
4. Katangian ng Mahusay o...
ANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKITANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT
MINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANGMINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANG
...
1.Ang komunikasyon ay nagbibigay-pagkakataon na
ibahagi ng tao sa kanyang kapwa ang kanyang
nadarama.
* Ang taong kulang s...
2. Nagkakaroon ang tao
ng ganap na kabatiran
tungkol sa sariling
pagkatao batay sa
perspektiba ng
kanyang kapwa.
KAHALAGAH...
3. Napaglalapit ng komunikasyon ang mga pusong
magkakalayo kahit sa espasyo, dingding, tubig o
pulo man ang pagitan.
4. Na...
5. Nakapagbabahaginan ang mga tao ng mga
kaalamang mahalaga at kailangan sa kanilang
buhay.
6. Nauunawaan ng tao ang taman...
KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON
Ang salitang komunikasyon ay mula sa salitang
Latin na communicare na ang ibig sabihin ay
maibah...
KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON
Ayon naman kay Berlo (1960), ang
komunikasyon ay isang proseso ng pakikipag-
ugnayan. At ang pro...
Mula sa http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/
KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON
Sa libro naman ni Hernandez (1989), itinuturing niya
ang komunikasyon bilang isang cooperative e...
KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON
Ayon naman kay Stewart Tubbs (2010), angAyon naman kay Stewart Tubbs (2010), ang
komunikasyonkom...
KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON
Sa aklat naman ni Roberto Ampil (2014), ang
komunikasyon ay binigyang kahulugan bilang
pinagsama...
URI NG KOMUNIKASYON
1. Berbal na Komunikasyon.
Ito ay uri ng komunikasyon
kung saan ang impormasyon
ay naibabahagi o
naiha...
URI NG KOMUNIKASYON
2. Di berbal na Komunikasyon.
Ito ay uri ng komunikasyon kung
saan ang impormasyon ay
naibabahagi o na...
URI NG KOMUNIKASYON
3. Komunikasyong Biswal. Ito ay
uri ng komunikasyon kung saan
ang impormasyon ay
naibabahagi o naihaha...
1. Kalahok/Partisipante. Tumutukoy
sa bawat indibidwal na sangkot sa
proseso ng komunikasyon. Ito ay
maaaring tagapagpadal...
2. Mensahe. Ito ay elemento
ng komunikasyon na siyang
bibigyang kahulugan ng
tagatanggap ng mensahe.
Maaari itong berbal a...
3. Tsanel. Ito ang elemento ng
komunikasyon na nagsisilbing daluyan ng
mensahe mula sa tagapaghatid ng
mensahe. Maaari ito...
4. Ingay o Interference. Ang isang o
interference ay elemento ng
komunikasyon na nagsisilbing sagabal
na proseso ng komuni...
5. Tugon o Feedback. Ito ay
elemento ng komunikasyon na
nagsisilbing tugon sa mensaheng
ipinadala ng sender. Gaya ng
mensa...
6. Konteksto (Context). Ang konteksto
bilang bahagi ng komunikasyon ay
tumutukoy sa sitwasyon at
pinangyayarihan ng proses...
PROSESO NG KOMUNIKASYON
Ang lebel ng komunikasyon ay kilala rin bilang “LAWAK
NG KOMUNIKASYON”. Ito ay tumutukoy sa dami ng
bilang ng mga kalahok ...
1. Intrapersonal na Komunikasyon. Kilala rin bilang
komunikasyong pansarili. Madalas, hindi maikakailang ang
ganitong lebe...
2. Interpersonal na
Komunikasyon. Tumutukoy sa
dalawang indibidwal na
nagpapalitan ng mga ideya
batay sa karanasan, trabah...
3. Komunikasyong Panggrupo. Ayon kina Beeve at Masterson
(2006), ito ay lebel ng komunikasyon na kinasasangkutan ng 3
hang...
4. Pampublikong
Komunikasyon. Lebel ng
komunikasyon na pormal
(planado ang pagdiriwang)
na maituturing. Ito ay
kinasasangk...
5. Komunikasyong Pangmadla. Ito ay
lebel ng komunikasyon kung saan hindi
malinaw sa tagapaghatid ng mensahe
kung anong uri...
LEBEL NG KOMUNIKASYON
Mass Communication represents the creation and sending of
a homogeneous message to a large heterogen...
1. Mass Medium
2. Presensya ng mga Gatekeeper
3. Naaantala ang Tugon
4. Limitado ang Sensoring Daluyan
5. Impersonal kaysa...
6. Komunikasyong Interkultural.
Ito ay tumutukoy sa
komunikasyon sa pagitan ng
mga taong nabibilang sa iba’t
ibang kultura...
Sina Gudykunst at Kim (1992) ay nagbigay ng isang
halimbawa ng interkultural na komunikasyon:
Consider a visit to North Am...
Nagbigay naman si John Luckmann ng Auburn University at
Montgomery ng ganitong halimbawa ng Interkultural na
Komunikasyon ...
Sa usapin naman ng komunikasyong di berbal:
In nearly all cultures, people use their mouths and eyebrows to
convey surpris...
1. Kakulangan ng kaalaman sa kultura. Ang
kakulangan sa kaalaman sa usaping pangkultura ay
ang isa sa mga pangunahing dahi...
2. Takot at Walang Tiwala. Bagama’t normal ang
magkaroon ng pag-aalinlangang makihalubilo sa
mga bagong kakilala, masasabi...
3. Rasismo. Ang diskriminasyon sa ibang kultura ay
isang malaking balakid sa pagtatamo ng
matagumpay na komunikasyon. Buha...
4. Etnosentrismo (Ethnocentrism). Problematikong
maituturing ang pagkakaroon ng paniniwala ng isang
indibidwal na mas mata...
5. Stereotyping. Ito ay isang uri ng de-kahong
paglalarawan sa isang kultura o lahi na ikinakapit natin
sa bawat taong bah...
6. Pagkakaiba ng Wika. Malaking sagabal na
maituturing ang hindi pagkakaunawaan tungkol
sa gamit ng wika. Problematikong m...
MEDICAL TERM EQUIVALENT BLACK TERM
Pain Miseries
Syphilis Bad blood
Anemia Low blood, tired blood
Vomiting Throw up
Consti...
The key to successful interculturalThe key to successful intercultural
communication is to recognize the uniquenesscommuni...
1. Kakayahang maunawaan ang sarili.
2. Sensitibo sa mga komunikasyong di berbal.
3. Nakakaunawa sa epekto ng damdamin ng
k...
Tuntunin 1: Maging malinaw sa intensyon at
sasabihin.
Tuntunin 2: Sabihin ang nais sabihin.
Tuntunin 3: Iwasan ang mga pag...
Communication traverses every facet of human life.
Without communication nothing can be done. In
other words, communicatio...
MARAMING SALAMAT!
Komunikasyon
Komunikasyon
Komunikasyon
Komunikasyon
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Komunikasyon

19 664 vues

Publié le

Uploaded for educational purposes
The file was created by one of our university professors

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Komunikasyon

 1. 1. Inihanda ni Prop. Reynele Bren G. Zafra, MA
 2. 2. 1. Kahalagahan ng Komunikasyon 2. Kahulugan ng Komunikasyon 3. Iba’t ibang Lebel ng Komunikasyon 4. Katangian ng Mahusay o Epektibong Komunikeytor 5. Etika ng Komunikasyon 6. Mga Tuntuning Dapat Malaman Upang Matamo ang Mahusay na Komunikasyon BUOD NG TALAKAYAN
 3. 3. ANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKITANO-ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT MINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANGMINSAN AY DI NAGTATAGUMPAY ANG KOMUNIKASYON?KOMUNIKASYON?
 4. 4. 1.Ang komunikasyon ay nagbibigay-pagkakataon na ibahagi ng tao sa kanyang kapwa ang kanyang nadarama. * Ang taong kulang sa pakikisalamuha ay may mas malaking tendensiya nang pagkakasakit o pagkamatay. * Ang buntis na babae na walang suportang relasyonal mula sa ibang tao ay may malaking tendesiya na magkaroon ng iba’t ibang komplikasyon ang pagbubuntis. * Ang taong hiwalay (divorced/separated) ay may lima hanggang sampung beses na mataas ang pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip kumpara sa kasal pa at nagsasama. * Ang taong madalas na mag-isa ay may malaking tendensiya na magkaroon ng sakit sa puso. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 5. 5. 2. Nagkakaroon ang tao ng ganap na kabatiran tungkol sa sariling pagkatao batay sa perspektiba ng kanyang kapwa. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 6. 6. 3. Napaglalapit ng komunikasyon ang mga pusong magkakalayo kahit sa espasyo, dingding, tubig o pulo man ang pagitan. 4. Napag-iisa kundi man ay napaglalapit ang dalawang taong may hidwaan. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 7. 7. 5. Nakapagbabahaginan ang mga tao ng mga kaalamang mahalaga at kailangan sa kanilang buhay. 6. Nauunawaan ng tao ang tamang paggamit ng kanyang WIKA. KAHALAGAHAN NG KOMUNIKASYON
 8. 8. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ang salitang komunikasyon ay mula sa salitang Latin na communicare na ang ibig sabihin ay maibahagi. Ito ay pagtatalaga ng kahulugan sa mensaheng kilos o pangyayari.
 9. 9. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ayon naman kay Berlo (1960), ang komunikasyon ay isang proseso ng pakikipag- ugnayan. At ang prosesong ito ay bumubuo ng interaksyon at ang bawat elemento/sangkot sa komunikasyon ay nakakaapekto sa isa’t isa.
 10. 10. Mula sa http://communicationtheory.org/berlos-smcr-model-of-communication/
 11. 11. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Sa libro naman ni Hernandez (1989), itinuturing niya ang komunikasyon bilang isang cooperative enterprise. Sa isang cooperative enterprise may 2 o higit pang tao na nagbibigayan at kung gayon, ang bawat isa sa kanila ay nakapagdedebelop ng 2 kakayahan--- ang makinig at magsalita nang mahusay.
 12. 12. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Ayon naman kay Stewart Tubbs (2010), angAyon naman kay Stewart Tubbs (2010), ang komunikasyonkomunikasyon ay “bahaginan ng karanasan” saay “bahaginan ng karanasan” sa pagitan ng isa o higit pang mga tao.pagitan ng isa o higit pang mga tao.
 13. 13. KAHULUGAN NG KOMUNIKASYON Sa aklat naman ni Roberto Ampil (2014), ang komunikasyon ay binigyang kahulugan bilang pinagsamang pagkaunawa ng mensahe, at malaking bahagi ng pagtatagumpay nito ay ang pagkakaroon ng komon na “wika” ng mga kasapi sa komunikasyon at ang kanilang kahusayan sa paggamit nito.
 14. 14. URI NG KOMUNIKASYON 1. Berbal na Komunikasyon. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng mga salita. Maaaring pasulat o pasalita.
 15. 15. URI NG KOMUNIKASYON 2. Di berbal na Komunikasyon. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng kilos o galaw.
 16. 16. URI NG KOMUNIKASYON 3. Komunikasyong Biswal. Ito ay uri ng komunikasyon kung saan ang impormasyon ay naibabahagi o naihahatid sa pamamagitan ng larawan, o simbolo na maaaring kumatawan sa salita.
 17. 17. 1. Kalahok/Partisipante. Tumutukoy sa bawat indibidwal na sangkot sa proseso ng komunikasyon. Ito ay maaaring tagapagpadala ng mensahe (sender/source) o tagatanggap ng mensahe (receiver). MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 18. 18. 2. Mensahe. Ito ay elemento ng komunikasyon na siyang bibigyang kahulugan ng tagatanggap ng mensahe. Maaari itong berbal at di- berbal na mensahe. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 19. 19. 3. Tsanel. Ito ang elemento ng komunikasyon na nagsisilbing daluyan ng mensahe mula sa tagapaghatid ng mensahe. Maaari itong sensory organs at mediated channels. Ilan sa mga halimbawa ng sensoring daluyan ay ang pandinig, paningin, at pandama. Samantala, ang pahayagan, pelikula, radio, telebisyon at Internet ay itunuturing bilang mediated na daluyan. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 20. 20. 4. Ingay o Interference. Ang isang o interference ay elemento ng komunikasyon na nagsisilbing sagabal na proseso ng komunikasyon. Tandaan na hindi lamang ito nakapaloob sa tunog. Sa katunayan, sakop nito ang pisikal/teknikal na sagabal, semantikong sagabal, pisyolohikal na sagabal, kultural na sagabal at sikolohikal na sagabal. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 21. 21. 5. Tugon o Feedback. Ito ay elemento ng komunikasyon na nagsisilbing tugon sa mensaheng ipinadala ng sender. Gaya ng mensahe, ang tugon ay maaari ring berbal (pasalita/pasulat) at di- berbal (simbolo). MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 22. 22. 6. Konteksto (Context). Ang konteksto bilang bahagi ng komunikasyon ay tumutukoy sa sitwasyon at pinangyayarihan ng proseso ng komunikasyon. Ang konteksto ng komunikasyon ay mahahati sa apat: pisikal na konteksto, sosyal na konteksto, historikal na konteksto, at sikolohikal na konteksto. MGA ELEMENTO NG KOMUNIKASYON
 23. 23. PROSESO NG KOMUNIKASYON
 24. 24. Ang lebel ng komunikasyon ay kilala rin bilang “LAWAK NG KOMUNIKASYON”. Ito ay tumutukoy sa dami ng bilang ng mga kalahok sa proseso ng komunikasyon o lawak na sakop ng komunikasyon. Ilan sa mga uri nito: (1) Intrapersonal na Komunikasyon, (2) Interpersonal na(1) Intrapersonal na Komunikasyon, (2) Interpersonal na Komunikasyon (3) Komunikasyong Panggrupo, (4)Komunikasyon (3) Komunikasyong Panggrupo, (4) Komunikasyong Pampubliko, (5) Komunikasyong Pangmadla (6)Komunikasyong Pampubliko, (5) Komunikasyong Pangmadla (6) Interkultural na KomunikasyonInterkultural na Komunikasyon LEBEL NG KOMUNIKASYON
 25. 25. 1. Intrapersonal na Komunikasyon. Kilala rin bilang komunikasyong pansarili. Madalas, hindi maikakailang ang ganitong lebel ng komunikasyon ay nagpapatunay na likas sa isang indibidwal ang maging rasyonal. (panaginip, meditasyon, kontemplasyon) a. Internal na Diskurso b. Isahang Pasulat na Komunikasyon c. Isahang Pasalitang Komunikasyon LEBEL NG KOMUNIKASYON
 26. 26. 2. Interpersonal na Komunikasyon. Tumutukoy sa dalawang indibidwal na nagpapalitan ng mga ideya batay sa karanasan, trabaho, at mga kaugnay nito. Kadalasan, ayon kina Knapp at Daly (2000) ang mga sangkot dito may malinaw na relasyon sa isa’t isa. Sa lebel na ito mahalaga ang pakikinig at pagtugon upang makabuo ng relasyon ayon kina Verderber. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 27. 27. 3. Komunikasyong Panggrupo. Ayon kina Beeve at Masterson (2006), ito ay lebel ng komunikasyon na kinasasangkutan ng 3 hanggang 20 tao. Kung saan ang proseso ng komunikasyon ay pwedeng gawin sa mediated o face to face na pamamaraan. Sa lebel na ito mahalaga ang paglutas sa suliranin. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 28. 28. 4. Pampublikong Komunikasyon. Lebel ng komunikasyon na pormal (planado ang pagdiriwang) na maituturing. Ito ay kinasasangkutan ng mahigit 20 tagapakinig. Sa lebel na ito ay inaasahang handa ang tagapagsalita. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 29. 29. 5. Komunikasyong Pangmadla. Ito ay lebel ng komunikasyon kung saan hindi malinaw sa tagapaghatid ng mensahe kung anong uri o saang pangkat kabilang ang kanyang mga tagapakinig/manonood. Ito ay isang uri ng mediated communication. At itinuturing bilang pinakapormal at pinakamagastos na lebel ng komunikayson. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 30. 30. LEBEL NG KOMUNIKASYON Mass Communication represents the creation and sending of a homogeneous message to a large heterogeneous audience through the media. Stanley Baran defines Mass Communication as the process of creating shared meaning between the mass media and their audience. Also, John Bittner defines Mass Communication as messages communicated through a mass medium to a large number of people.
 31. 31. 1. Mass Medium 2. Presensya ng mga Gatekeeper 3. Naaantala ang Tugon 4. Limitado ang Sensoring Daluyan 5. Impersonal kaysa Personal KATANGIAN NG KOMUNIKASYONG PANGMADLA
 32. 32. 6. Komunikasyong Interkultural. Ito ay tumutukoy sa komunikasyon sa pagitan ng mga taong nabibilang sa iba’t ibang kultura, kabilang na din ang iba’t ibang kultura na matatagpuan sa isang bansa. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 33. 33. Sina Gudykunst at Kim (1992) ay nagbigay ng isang halimbawa ng interkultural na komunikasyon: Consider a visit to North America by strangers from a culture with a communication rule requiring that direct eye contact always be avoided. If the strangers do not look them in the eye when talking, the North Americans will assume that the strangers either have something to hide or are not telling the truth (p.35) LEBEL NG KOMUNIKASYON
 34. 34. Nagbigay naman si John Luckmann ng Auburn University at Montgomery ng ganitong halimbawa ng Interkultural na Komunikasyon sa usapin ng PANANAHIMIK: Some cultures value silence whereas other cultural groups feel that silence is a vacuum that must immediately be filled with words. Among some native Americans, silence is essential element of showing respect and understanding. In some Arab cultures, silence may indicate concern for personal privacy. The French, Spanish, and Soviet cultures interpret silence as a sign of agreement. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 35. 35. Sa usapin naman ng komunikasyong di berbal: In nearly all cultures, people use their mouths and eyebrows to convey surprise, anger, pleasure, and fear, while they use hand gestures to convey openness or intimidation. Furthermore, some Asians and Native Americans believe that prolonged eye contact is rude and an invasion of privacy. Native Americans may divert their eyes to the floor when they are paying attention or thinking. Muslim women may avoid eye contact because they feel that is expresses hostility and aggressiveness. LEBEL NG KOMUNIKASYON
 36. 36. 1. Kakulangan ng kaalaman sa kultura. Ang kakulangan sa kaalaman sa usaping pangkultura ay ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas magkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga kasapi sa proseso ng komunikasyon. Kaya naman mahalagang maunawaan ng bawat kasapi ang kahalagahan ng pag-aaral ng kultura bilang bahagi sa paghubog ng pagkatao ng bawat isa. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 37. 37. 2. Takot at Walang Tiwala. Bagama’t normal ang magkaroon ng pag-aalinlangang makihalubilo sa mga bagong kakilala, masasabing ang labis na takot at kawalan ng tiwala ang isa namang malaking balakid upang matamo ng 2 taong may magkaibang kultura ang matagumpay na komunikasyon. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 38. 38. 3. Rasismo. Ang diskriminasyon sa ibang kultura ay isang malaking balakid sa pagtatamo ng matagumpay na komunikasyon. Buhay na halimbawa nito ang maling pagtingin at pagmamaliit sa mga taong may maitim na balat, makapal na labi, at mga kapintasang kaugnay nito. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 39. 39. 4. Etnosentrismo (Ethnocentrism). Problematikong maituturing ang pagkakaroon ng paniniwala ng isang indibidwal na mas mataas ang kanyang kultura kaysa sa iba. “People have tendency to be biased toward their own cultural values, and to feel that their values are right and the values of others are wrong or not as good”. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 40. 40. 5. Stereotyping. Ito ay isang uri ng de-kahong paglalarawan sa isang kultura o lahi na ikinakapit natin sa bawat taong bahagi ng nasabing kultura. At hindi iniisip ang indibidwal na katangian ng bawat isa. Upang maiwasan ang ganitong pananaw mahalaga ang tinatawag na pag-iindeks. “Stereotyping is particularly destructive when negative traits or characteristics are imposed on all members of a cultural group”. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 41. 41. 6. Pagkakaiba ng Wika. Malaking sagabal na maituturing ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa gamit ng wika. Problematikong maituturing ito sapagkat nakasalaylay sa wika ang pagkakaintindihan ng bawat bahagi ng komunikasyon dahil ito ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag ang ating kaalaman at emosyon. MGA SAGABAL SA INTERKULTURAL NA KOMUNIKASYON
 42. 42. MEDICAL TERM EQUIVALENT BLACK TERM Pain Miseries Syphilis Bad blood Anemia Low blood, tired blood Vomiting Throw up Constipation Locked bowels Diarrhea Running off Menstruation Red flag, curse Urine Pass water, peepee
 43. 43. The key to successful interculturalThe key to successful intercultural communication is to recognize the uniquenesscommunication is to recognize the uniqueness of every culture,of every culture, every relationships, and every individualevery relationships, and every individual including yourself.including yourself. Joan Luckmann, Transcultural Communication in Health (2005)
 44. 44. 1. Kakayahang maunawaan ang sarili. 2. Sensitibo sa mga komunikasyong di berbal. 3. Nakakaunawa sa epekto ng damdamin ng kanyang kausap. 4. May kakayahang makinig at unawain ang mga tinatanggap na impormasyon. 5. May kakayahang makinig at magproseso ng impormasyong tinanggap. MGA DAPAT TAGLAYIN NG EPEKTIBONG KOMUNIKEYTOR AYON KAY GAMBLE
 45. 45. Tuntunin 1: Maging malinaw sa intensyon at sasabihin. Tuntunin 2: Sabihin ang nais sabihin. Tuntunin 3: Iwasan ang mga paggamit ng akronim, jargon,at mga katulad nito. Tuntunin 4: Magtagpo. MGA TUNTUNING DAPAT ISAALANG-ALANG UPANG MATAMO ANG EPEKTIBONG KOMUNIKASYON AYON KAY BRAUD (2001)
 46. 46. Communication traverses every facet of human life. Without communication nothing can be done. In other words, communication holds the foundation of every human society. It is the process of exchanging, transmitting, transferring, expressing or importing ideas, sentiments, attitudes, feelings, meanings, information or opinion between individuals, groups or organizations. (Sambe 2005:2).
 47. 47. MARAMING SALAMAT!

×