Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Stand van zaken Regiobib Meetjesland

116 vues

Publié le

Presentatie over de regiobib Meetjesland op het jaarlijks infomoment voor bibliotheekmedewerkers op 15 mei 2017

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Stand van zaken Regiobib Meetjesland

 1. 1. Voorwoord VERWELKOMING door Martine Bergez Schepen van Cultuur Aalter Ondervoorzitter COMEET
 2. 2. REGIOBIB MEETJESLAND: REALISATIES EN PLANNEN
 3. 3. Traject • 2013: visie-ontwikkeling en opbouw draagvlak • 2014: onderzoeksfase • 2015: regiobib in de steigers (proefprojecten en administratieve voorbereiding) • 2016: duurzame uitbouw en concrete realisaties, evaluatie • 2017-2019: doorstart Regiobib Meetjesland • 2020:….??
 4. 4. Een verhaal van ons allemaal….
 5. 5. Concrete realisaties 2016 Collectiebeleid • Vlaamse etiketstandaard (doorlopend) • Implementatie samenaankoop • Regionaal collectiebeleidsplan!! • Centraal collectioneren met gespecialiseerde collectie-adviseurs (gefaseerde uitrol)
 6. 6. Concrete realisaties 2016 Personeelscompetenties: • Behoeftenonderzoek • Vormingsplan + gedeeltelijke uitvoering (bv. vorming boekherstel bv. vorming conflictbeheersing) • Proefprojecten personeelsuitwisseling (uitgesteld) • Andere vormen doorheen reguliere werking
 7. 7. Concrete realisaties 2016 Informatiegeletterdheid/mediawijsheid • Werking pool mediacoaches • Enqûete onderwijs • Bibliotheekintroducties op tablet (via tabletklas) • Lessen mediawijsheid: aanbod aan scholen/train-the-trainersessies voor bibmedewerkers • Voorbereiding project Book Tubes ism Mediaraven (lancering Digitale Week 2017)
 8. 8. Concrete realisaties 2016 Uitleenbeleid • Voorbereiding gemeenschappelijk reglement Communicatie en promotie • Tussentijdse communicatie (medewerkers en bestuurders) • Opname film (beheersorganen, bezoekers, externe organisaties,…)
 9. 9. Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid Minister Sven Gatz bekroont COMEET met de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid “COMEET onderstreept het belang van samenwerking, ondersteuning, versterking en begeleiding van het lokaal cultuurbeleid over de gemeentegrenzen heen” 11
 10. 10. Concrete realisaties 2016 Bestuurlijk Evaluatie traject Regiobib 2015-2016 + Plannen 2017-2019 = Voortgangsrapport (mmv Idea Consult) Goedkeuring door gemeenten!!
 11. 11. Lopende/op de planning voor 2017 Algemeen • Gebruikersonderzoek (najaar) • Voorbereiding nieuwe samenaankoop • Voorbereiding nieuw visietraject rond wijzigende inhoudelijke rol van de bibliotheken • Dossier beheersorganen
 12. 12. Lopende/op de planning voor 2017 Collectiebeleid • Volledige uitrol centraal collectioneren • Hanteren evaluatie-instrument • Organisatie studiedag regionaal collectiebeleidsplan (23/10, De Klaproos in Landegem)
 13. 13. Lopende/op de planning voor 2017 Personeelscompetenties • Verdere uitvoering vormingsplan (bv. opleiding tablets) • Ontmoetingsdag medewerkers • Opstellen van een kader voor proefprojecten uitwisseling tussen bibs onderling • Een digicoach werkt mee aan de vaardigheden van de bibmedewerkers
 14. 14. Lopende/op de planning voor 2017 Informatiegeletterdheid/mediawijsheid • Lancering Book Tubes/Digitale Week • Nieuwe mediacoaches? • Verdere ontwikkeling producten leerlijn mediawijsheid • Samenwerking/afstemming met digicoach
 15. 15. Op de planning voor 2017 Uitleenbeleid • Stapsgewijze ingebruikname gemeenschappelijk reglement (vanaf 1/7/17 – 1/1/2018) Communicatie en promotie • Herhaling comm. Makkelijk Lezen • Nieuw campagnebeeld Carll Cneut • Nieuwe bibzakken • Voorbereiding regionaal communicatieplan
 16. 16. Op de planning voor 2017 Handleiding kinderactiviteit Mobiele expo Een ReuzenVoorleesWeek Een Reuze KinderKunstendag
 17. 17. En 2018….? • Start gemeenschappelijk gebruikersreglement en evaluatie • Procedure samenaankoop • Visietraject in functie van beleidsplanning • Regionale afstemming collecties • Nieuw project Makkelijk Lezen • Ev. regionale boekenverkoop….? • Ev. regionale platformen (catalogus, e-boeken, IBL,…) Afhankelijk van Vlaamse uitbouw EBS! • ……???? MAAR: financiering!!!???
 18. 18. Met grote dank aan….!
 19. 19. Voor wie….
 20. 20. Waarom….
 21. 21. En nu even serieus….. https://www.youtube.com/watch?v=0YPcRoPFn Zo https://youtu.be/Ijrku-3wARo
 22. 22. Afsluiter….. https://mediaspecialistsguide.blogspot.be/2015/1 1/ted-talks-about-libraries-and-librarians.html.

×