Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Návrat po Materskej Dovolenke ako projekt - časť 2: Realizácia projektu

1 146 vues

Publié le

časť 2: Realizácia projektu – návod a postupy - Materská dovolenka

Ako  využiť na riadenie MD projektový manažment
Je návrat po MD projekt?
Čo všetko musíme na projekte MD urobiť, aby sme dosiahli hladký návrat matky na jej pracovné miesto?
Kto všetko vplýva na projekt MD? – Stakeholder Analysis – MD
WBS – ako si naplánovať aktivity súvisiace s MD
Projektový plán a postup realizácie MD ako projektu
Ako prebieha tvorba WBS
Ganttov diagram - Návrat po Materskej Dovolenke


Vo firmách, kde sú stovky žien na MD, je projektové riadenie pri ich návrate nevyhnutné.

HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov http://www.hrcomm.sk


Ďalšie články nájdete aj na Linkedin:
https://www.linkedin.com/today/author/38686991

SMART BRAIN PROJECT – diskusná skupina na Linkedin
https://www.linkedin.com/groups?groupDashboard=&gid=4002106&trk=anet_ug_anlytx&goback=.gna_4002106

VIDEO inšpirácie na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCosv6ntXajFFsAVwkihmjBw

COMM-PASS na Linkedin
https://www.linkedin.com/company/comm-pass?trk=top_nav_home

http://www.slideshare.net/COMM-PASS

http://www.commpass.sk

Publié dans : Direction et management
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Návrat po Materskej Dovolenke ako projekt - časť 2: Realizácia projektu

 1. 1. 1 NÁVRAT PO MATERSKEJ DOVOLENKE AKO PROJEKT časť 2: Realizácia projektu – návod a postupy Zuzana BOOROVÁ – BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s. (odborný garant za HR) Peter MINÁRIK – COMM-PASS s.r.o. (odborný garant za projektový manažment) Bratislava 23.3.2015
 2. 2. 2 AGENDA 1. Úvod, Vaše skúsenosti s MD a PM a očakávania (Brain wallking MD, PM) 2. Materská dovolenka ♦ požiadavky zákona ♦ pohľad manažéra – firmy ♦ pohľad ženy 3. Ako využiť na riadenie MD projektový manažment ♦ MD v súvislostiach – ohraničenie projektu (obsah, čas, sociálne) ♦ analýza stakeholderov / prostredia 4. WBS – ako si naplánovať aktivity súvisiace s MD ♦ projektový plán a postup realizácie 5. Diskusia a záver
 3. 3. 3 3. Ako využiť na riadenie MD projektový manažment  Je návrat po MD projekt?
 4. 4. 4 3. Ako využiť na riadenie MD PM? Pred-projektová fáza inicializácia projektu začiatok projektu ukončenie využívanie Po-projektová fáza realizácia projektu PROJEKTOVÝ MANAŽMENT existencia projektu – životný cyklus projektu 1. Definovanie – 2. Plánovanie 3. Uvedenie – 4. Kontroling 5. Ukončenie – 6. Odovzdanie
 5. 5. 5 3. Ako využiť na riadenie MD PM? Čo všetko musíme na projekte MD urobiť, aby sme dosiahli hladký návrat matky na jej pracovné miesto? Vnímame všetci projekt MD rovnako? ♦ Ako to chápe žena? ♦ Ako to chápe zamestnávateľ? ♦ Ako to chápe priamy manažér? Čo je ešte súčasťou projektu Návrat po MD a čo už je mimo projektu?
 6. 6. 6 3. Ako využiť na riadenie MD PM? Projekty majú svoje hranice: široké – nejasné hranice presne definované hranice úzke – obmedzené hranice
 7. 7. 7 3. Ako využiť na riadenie MD PM? Projekty majú svoje hranice: ♦ rozsah – ciele ♦ čas ♦ spoločenské prostredie vplyv na: ♦ rozpočet ♦ zdroje ♦ kvalita... Individuálne vnímanie hraníc projektu Projekt? Projekt? Projekt? Projekt? TOP manažment Zákazník Projektový tím Projektový manažér
 8. 8. 8 3. Ako využiť na riadenie MD PM? Projekty majú svoje hranice: ♦ vzájomné pochopenie a dohoda medzi: TOP manažment Zákazník Projektový tím Projektový manažér Sponzor – vlastník projektu
 9. 9. 9 3. Ako využiť na riadenie MD PM? ROZSAH – definícia hraníc projektu Cieľ 4 Cieľ 3 Cieľ 2 Cieľ 1 Necieľ 4 Necieľ 3 Necieľ 2 Necieľ 1 Necieľ 5 PROJEKT FÁZA 1 FÁZA 2 FÁZA 3
 10. 10. 10 3. Ako využiť na riadenie MD PM? OBSAHOVÉ HRANICE ČASOVÉ HRANICE SPOLOČENSKÉ HRAN. ciele – neciele - obsah začiatok – koniec projektová organizácia
 11. 11. 11 3. Ako využiť na riadenie MD PM? VNÍMATE MD AKO PROJEKT?
 12. 12. 12 4. Analýza stakeholdrov / prostredia
 13. 13. 13 4. Analýza stakeholdrov Prvky prostredia projektu Kde sa projekt bude odohrávať? právne PROJEKT verejnosť firma dodávatelia klienti distribútori spolupracovníci užívatelia politické technologické ekonomické prostredie spoločenské sociálne
 14. 14. 14 4. Analýza stakeholdrov Kto sú stakeholderi? Kto môže ovplyvniť náš projekt?
 15. 15. 15 4. Analýza stakeholdrov Kto sú stakeholderi? ♦ Jednotlivec, organizácia, skupina alebo inštitúcia – ten, kto má akýkoľvek oprávnený záujem o projekt, a kto bude alebo potenciálne môže byť ovplyvnený aktivitami alebo výstupmi projektu, ak sa dané podmienky zmenia príp. ostanú rovnaké tak môže niečo získať alebo stratiť Prečo? ♦ môžu ovplyvniť úspech projektu – podporou, účasťou ♦ musíme ich brať do úvahy s ohľadom na úspech projektu
 16. 16. 16 4. Analýza stakeholdrov Analýza okolia projektu – Stakeholder Analysis Tabuľka vyhodnotenia # Stakeholder Vplyv Potenciálna úloha na projekte Unikátne fakty Akcia – čo urobíme 1 2 3 4 5
 17. 17. 17 4. Analýza stakeholdrov Kto všetko vplýva na projekt MD? – Stakeholder Analysis – MD
 18. 18. 18 5. WBS – Návrat po MD ako projekt ♦ Projektový plán a postup realizácie MD ako projektu
 19. 19. 19 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Aké aktivity musím na projekte MD urobiť, aby som dosiahol cieľ? Aký je cieľ projektu MD? Návrat matky Spokojný tím Akceptácia Stabilizo- vaný výkon Kontinuita Ako dosiahnuť požadovaný výsledok projektu?
 20. 20. 20 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Ciele a výstupy projektu: Work Breakdown Structure (WBS) – HLAVNÝ PLÁN PRÁC – hierarchická štruktúra práce, ktorá musí byť na projekte vykonaná, aby sa dosiahol cieľ projektu a dodali sa potrebné výstupy
 21. 21. 21 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Ako prebiehala tvorba WBS
 22. 22. 22 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Ako prebiehala tvorba WBS
 23. 23. 23 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Príklad WBS Projekt KONFERENCIA 1 COMM-PASS Projektový manažment 1.1 Spustenie projektu 1.2 Komunikácia, prezentácia, reklama 1.3 Zodp: Zač.: Kon.: Plánovanie projektu 1.1.1 CP 10.08.09 25% 28.08.09 Zodp: Zač.: Kon.: 10.08.09 0% 28.05.10 Riadenie projektu 1.1.2 CP Zodp: Zač.: Kon.: Kontrola projektu 1.1.3 CP 17.08.09 0% 28.05.10 Zodp: Zač.: Kon.: Prezentácia projektu pred spustením 1.2.1 CP 00.01.00 0% 00.01.00 Zodp: Zač.: Kon.: 24.08.09 0% 30.10.09 Podpora osobností 1.2.2 CP Zodp: Zač.: Kon.: Spolupráca 1.2.3 CP 11.09.09 03.09.09 0% Zodp: Zač.: Kon.: Produkt 1.3.2 CP 24.08.09 50% 11.09.09 Zodp: Zač.: Kon.: 1.3.1 00.01.00 Marketingová stratégia CP 00.01.00 75% Zodp: Zač.: Kon.: Mediálni partneri 1.3.3 CP 31.08.09 100% 30.10.09 Projekt úroveň 0 Fáza / hl.aktivita úroveň 1 Pracovný balík úroveň 2 Pracovná úloha úroveň 3
 24. 24. 24 5. WBS – Návrat po MD ako projekt WBS – Návrat po MD ako projekt Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zodp: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Zač.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: Kon.: 0 1.7.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.7.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 Povedomie o firme 1.7.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 Prínos projektu MD pre firmu 1.7.4 0 00/01/00 0% 00/01/00 Náklady projektu MD 1.7.3 0 00/01/00 0% 00/01/00 Plán rozvoja po adaptácii 1.6.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 Vyhodnotenie adaptačného procesu 1.6.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 1.6.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 00/01/00 0% 00/01/00 Realizácia školení 1.6.3 0 00/01/00 0% 00/01/00 Riešenia zastupovania počas neprítomnosti 1.6.4 0 00/01/00 0% 00/01/00 Vyhodnotenie vhodnosti zaradenia na pôvodné miesto 00/01/00 0% 00/01/00 Pracovné miesto, zmena miesta 1.5.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 Administratívne úkony - dodatok k prac. zmluve 1.5.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 Vysporiadanie nárokov (Dovolenka, Daň. bonus) 1.5.5 0 0% 00/01/00 Mzdové náležitosti 1.5.4 0 0 1.4.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 Hladanie a výber vhodného riešenia 1.4.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 Prehľad voľných pracovných miest 1.4.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 Overenie existencie pozície 1.4.4 0 00/01/00 0% 00/01/00 Databáza aktuálnych kontaktov žien na MD / RD 1.3.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 Informácie o organizačných zmenách 1.3.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 Pozvánky na firemné akcie 1.3.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 Komunikácia s nadriadeným počas MD / RD 1.3.4 0 00/01/00 0% 00/01/00 Možnosť školení počas MD / RD 1.3.3 0 00/01/00 0% 00/01/00 Administrácia zastupovania - podpis zmluvy 1.2.7 0 Administratíva odchodu ženy na MD 1.2.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 Vytvorenie plánu kontaktu počas MD so ženou 1.2.4 0 00/01/00 0% 00/01/00 Diskusia HR a Nadriadený 1.2.3 0 00/01/00 0% 00/01/00 Zaškolenie potenciáleho zástupcu 1.2.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 00/01/00 0 1.1.5 0 00/01/00 0% 00/01/00 Prípad osamelej matky 1.1.4 Prípad osamelej matky 00/01/00 0% 00/01/00 Vyhodnotenie pracovných podmienok - zákonné požiadavky 1.1.3 0 00/01/00 0% 00/01/00 00/01/00 0% 00/01/00 Možnosť úpravy pracovného času (Home office, Part time) 1.5.3 0 00/01/00 00/01/00 0% 00/01/00 Oboznámenie zamestnanca o zmenách - očakávania 1.4.3 0 00/01/00 0% Tútor a podpora adaptácie 1.6.2 0 Vysporiadanie zastupujúceho zamestnanca 1.5.2 0 00/01/00 0% 00/01/00 00/01/00 0% 00/01/00 Komunikácia a PR projektu MD 1.7 Komunikácia pozitívnych príbehov 1.7.2 0 00/01/00 0% 00/01/00 Oznámenie manažérovi plánovanéhé návratu 1.4.2 0 00/01/00 0% 00/01/00 Som na MD / RD - kontakt s firmou 1.3 Možnosť práce počas MD / RD 1.3.2 0 00/01/00 0% 00/01/00 Odchod na MD - odovzdanie agendy 1.2 Naplánovanie odovzdania agendy 1.2.2 0 Diskusia a očakávania - Žena a Nadriadený a HR 0 00/01/00 00/01/00 0% 00/01/00 Som tehotná - oznámenie zamestnávateľovi 1.1 Oznámenie zamestnávateľovi o tehotenstve 1.1.1 0 00/01/00 0% 00/01/00 1.2.1 0 00/01/00 0% 00/01/00 1.3.1 Prípad rizikového tehotenstva 1.1.2 0 0 00/01/00 0% 00/01/00 Oznámenie plánovaného návratu - Legislativa Návrat po Materskej dovolenke 1 FIRMA 00/01/00 00/01/00 Systém sledovania zastupovania (reťazenie) Plán návratu po MD / RD 1.4 Proces návratu po MD / RD 1.5 Adaptačný proces 1.6 0% 0 1.4.1 update: 12-May Dotazník / prieskum 1.7.1 0 00/01/00 0% 00/01/00 00/01/00 0% Lekárska prehliadka 1.6.1 0 00/01/00 0% 00/01/00 Oboznámenie zamestnanca o zmenách 1.5.1 0 1.1.6 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.1.7 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.1.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.2.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.4.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 Priebežná komunikácia so zamestnancom na MD / RD 1.3.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.6.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 Prístupy, IT vybavenie 1.5.8 0 00/01/00 0% 00/01/00 0 1.7.8 0 00/01/00 0% 00/01/00
 25. 25. 25 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Používanie WBS ♦ ďalšie plánovacie aktivity ♦ riadenie projektu ♦ kontrolovanie projektu ♦ komunikačný nástroj projektu ♦ zakomponovávanie zmien ♦ zachovanie ohraničenia projektu – rozsah ♦ kedykoľvek poskytuje komplexný prehľad o projekte
 26. 26. 26 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Ganttov diagram – ukážka
 27. 27. 27 Kód WBS Pracovný balík Čas – týždne / mesiace 1.1 Oznámenie zamestnávateľovi tehotenstva 1.2 Prípad rizikového tehotenstva 2.1 Diskusia a očakávania - Žena a Nadriadený a HR 2.2 Naplánovanie odovzdania agendy 2.3 Vytvorenie plánu kontaktu počas MD so ženou 2.4 Administratíva odchodu ženy na MD 3.1 Možnosť práce počas MD / RD 3.2 Komunikácia s nadriadeným počas MD / RD 3.3 Databáza aktuálnych kontaktov žien na MD / RD 4.1 Oznámenie plánovaného návratu - Legislativa 4.2 Možnosť úpravy pracovného času (Home office, Part time) 5.1 Vzdelávanie
 28. 28. 28 5. WBS – Návrat po MD ako projekt Ganttov diagram – Návrat po MD ako projekt x Stav Počet x 0% 0 x 25% 0 x 50% 0 Status projektu 75% 0 Aktualizácia 100% 0 cal. week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 w/e 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 Stav 1.1 Som tehotná - oznámenie zamestnávateľovi 1.1.1 Oznámenie zamestnávateľovi tehotenstva 1.1.2 Prípad rizikového tehotenstva 1.1.3 Vyhodnotenie pracovných podmienok - zákonné požiadavky 1.1.4 Prípad osamelej matky 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 Odchod na MD - odovzdanie agendy 1.2.1 Diskusia a očakávania - Žena a Nadriadený a HR 1.2.2 Naplánovanie odovzdania agendy 1.2.3 Diskusia HR a Nadriadený 1.2.4 Vytvorenie plánu kontaktu počas MD so ženou 1.2.5 Administratíva odchodu ženy na MD 1.2.6 Zaškolenie potenciáleho zástupcu 1.2.7 Administrácia zastupovania - podpis zmluvy 1.2.8 1.2.9 1.3 Som na MD / RD - kontakt s firmou 1.3.1 Systém sledovania zastupovania (reťazenie) 1.3.2 Možnosť práce počas MD / RD 1.3.3 Možnosť školení počas MD / RD 1.3.4 Komunikácia s nadriadeným počas MD / RD 1.3.5 Pozvánky na firemné akcie 1.3.6 Informácie o organizačných zmenách 1.3.7 Databáza aktuálnych kontaktov žien na MD / RD 1.3.8 Priebežná komunikácia so zamestnancom na MD / RD 1.3.9 1.4 Plán návratu po MD / RD 1.4.1 Oznámenie plánovaného návratu - Legislativa 1.4.2 Oznámenie manažérovi plánovanéhé návratu 1.4.3 Oboznámenie zamestnanca o zmenách - očakávania 1.4.4 Overenie existencie pozície 1.4.5 Prehľad voľných pracovných miest 1.4.6 Hladanie a výber vhodného riešenia 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.5 Proces návratu po MD / RD 1.5.1 Oboznámenie zamestnanca o zmenách 1.5.2 Vysporiadanie zastupujúceho zamestnanca 1.5.3 Možnosť úpravy pracovného času (Home office, Part time) 1.5.4 Mzdové náležitosti 1.5.5 Vysporiadanie nárokov (Dovolenka, Daň.bonus) 1.5.6 Administratívne úkony - dodatok k prac. zmluve 1.5.7 Pracovné miesto, zmena miesta 1.5.8 Prístupy, IT vybavenie 1.5.9 Opätovné školenia, E-learning ako príprava na návrat po MD / RD 1.6 Adaptačný proces 1.6.1 Lekárska prehliadka 1.6.2 Tútor a podpora adaptácie 1.6.3 Realizácia školení 1.6.4 Riešnia zastupovania počas neprítomnosti 1.6.5 Vyhodnotenie vhodnosti zaradenia na pôvodné miesto 1.6.6 Vyhodnotenie adaptačného procesu 1.6.7 Plán rozvoja po adaptácii 1.6.8 1.6.9 1.7 Komunikácia a PR projektu MD 1.7.1 Dotazník / prieskum 1.7.2 Komunikácia pozitívnych príbehov 1.7.3 Náklady projektu MD 1.7.4 Prínos projektu MD pre firmu 1.7.5 Povedomie o firme 1.7.6 LEGENDA Fáza Pracovný balík Aktivita Míľnik Zodp. Zodpovedný Projektový Manažér OK WORK BREAKDOWN STRUCTURE Projekt: Návrat po Materskej dovolenke 12.5 # WBS - pracovný balík / Fáza / Míľnik Začiatok Koniec
 29. 29. 29 6. Diskusia a záver workshopu
 30. 30. 30 6. Diskusia a záver minarikp@commpass.sk zuzana.boorova@boge-rubber-plastics.com

×