Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Què és i què no és blockchain

67 vues

Publié le

Presentació a càrrec de Jordi Herrera, secretari del Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB, duta a terme a la 20a edició de la Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC'19) celebrada el 12 de desembre de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Què és i què no és blockchain

 1. 1. QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS BLOCKCHAIN Jordi Herrera Joancomartí Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions TSIUC 2019 Dades i tecnologia per a la transformació de l'educació
 2. 2. Definicions ■ Una blockchain és una base de dades horrible amb uns retards d'escriptura exageradament alts i amb unes capacitats de cerca encara pitjors. ■ Una blockchain és un registre transaccional ordenat seqüencialment amb la propietat d'integritat i en el qual només es permet afegir-hi informació. ■ La tecnologia blockchain inclou tots els mecanisme, tècniques i procediments per proporcionar a una blockchain immutabilitat, o més ben dit la propietat de “només- permetre-afegir”. @joancomarti 2 / 9
 3. 3. La fragilitat de les definicions ■ Què vol dir: no es poden modificar les transaccions d'una blockchain? – Fins a quin punt una blockchain és immutable? – Sota quins conceptes es podria arribar a modificar la blockchain? Sota cap concepte, mai? Només en casos extrems? Qui determina els casos extrems? ■ Què vol dir: la blockchain té la propietat de només-permetre-afegir transaccions? – Qui pot afegir-hi transaccions? Tothom? Només un grup específic d'usuaris? Un únic usuari? – Tothom pot veure les transaccions incloses? Només un grup d'usuaris? Cadascú les “seves”? @joancomarti 3 / 9
 4. 4. Solucions existents amb diferents respostes ■ Permissionless (open) blockchains: tothom pot llegir i escriure-hi. Màxima transparència i màxima resistència a censura. (p.e. Bitcoin, Ethereum,...) ■ Permissioned blockchains: només certs usuaris poden llegir i escriure informació. Necessitat d'identificació i de rols d'usuari. (p.e. Hyperledger Fabric, Multichain,...) i els mecanismes per assegurar-ne les propietats són molt diferents. La tecnologia blockchain inclou tots els mecanisme, tècniques i procediments per proporcionar a una blockchain immutabilitat, o més ben dit la propietat de “només-permetre-afegir”. @joancomarti 4 / 9
 5. 5. Utilitat de la tecnologia blockchain ■ Això obre les portes a: – Reduir la intermediació. – Eliminar posicions dominants. – Augmentar la transparència dels processos. – Incrementar la seguretat d’un sistema. ■ El preu de descentralitzar de forma segura és, entre altres, l'eficiència! La tecnologia blockchain serveix per descentralitzar processos de forma segura. @joancomarti 5 / 9
 6. 6. Camps d'aplicació ■ Com a registre transaccional, la tecnologia blockchain es pot aplicar pràcticament a qualsevol domini. ■ Qualsevol entorn que necessiti un registre transaccional és susceptible a poder fer servir una blockchain. ■ Per tant, la pregunta correcta no és: on es por aplicar? @joancomarti 6 / 9
 7. 7. Per què es vol utilitzar? ■ Vull eliminar la intermediació? ■ Em cal reduir posicions dominants en els meus processos? ■ L'increment en la seguretat del meu sistema queda compensat per la pèrdua d'eficiència? ■ Necessito mostrar una transparència en el registre de les transaccions? Quins avantatges m'aporta aquesta tecnologia respecte a qualsevol altra? @joancomarti 7 / 9
 8. 8. Limitacions i reptes de la tecnologia ■ La tecnologia blockchain està a les beceroles, tot just comença a resoldre alguns problemes de base: – Escalabilitat – Privadesa – Digitalització del món real: necessitat d'oracles – “Longevitat” @joancomarti 8 / 9
 9. 9. LA RESPOSTA A QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS BLOCKCHAIN NO ÉS TAN SIMPLE PERQUÈ NO HI HA CONSENS EN LA DEFINICIÓ Jordi Herrera Joancomartí Departament d’Enginyeria de la Informació i les Comunicacions @joancomarti

×