SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
Fotoelektrik Sensorlar
Fotoelementlər aşağıdakı prinsiplərlə işləyir :
Xarici fotoeffektli fotoelementlər
Daxili fotoeffektli fotoelementlər
Fotoventil fotoelementləri
Xarici effektli fotoelementlərə vakuum və qazla doldurulmuş fotoelementlər və
fotoelektron vurucular daxildir.
 Vakuum fotoelementi :
Vakuum fotoelementi
Qazla doldurulmu fotoelement
 Qazla doldurulmuş fotoelementlər
• İstifadə olunan təsirsiz qazlar
• Tətbiq sahələri: Bu elementlər çox
zəif işıq sellərini qeyd etmək üçün, həmçinin
spektroskopiyada, qalınlıqölçənlərdə, səviyyə-
ölçənlərdə və s. istifadə olunur.
 Fotorezistorlar
Fotorezistorun quruluşu :
1. Yarımkeçirici materialdan hazırlanmış lövhə və ya
nazik təbəqə
2. Dielektrik (misal üçün şüşə keramika və ya kvars)
Fotoelementlərin əsas xarakteristikasından biri müqavimətin tam bölünmə ilə
dəyişməsidir:
- fotorezistorun qaranlıqda olan müqaviməti;
- fotorezistorun müqavimətidir.
• Hazırlanması: İşığa həssas təbəqə kimi selen, sink sulfidi, kadmium, germanium,
silisium və s. materiallar tətbiq olunur.
1 2
iş
qar
R
R
n 
qarR
işR
 Fotorezistorun quruluşları
Real Fotorezistor elementləri
Fotorezistorun Arduino üzərində yığılmış sxemləri
Fotorezistorun tranzistorlarla qurulmuş sxemi
Fotorezistorla rele idarə dövrəsi
 Gecə işləyən dövrə Gündüz işləyən dövrə
Venti fotoelementi
Fotodiodlar
• Hazırlanması - Fotodiod elektron – deşik (p – n) keçidinə malik yarımkeçirici
kristaldan (Ge, Si, Ga, As və s.) hazırlanır və hər iki oblastdan ayrıca metal çıxışları
olur.
• 2 rejimi vardır - Fotogenerator və Fotodiod rejimləri
• Fotodiodun işarəsi :
• Simvolu:
• Aşağıdakı növləri vardır :
1)Germanium fotodiodu
2)Simmetrik fotodiod
3) Shockley(4D) fotodiodu
 Germanium fotodiodu. Sturkturu
• Real fotodiodlar
• Fotodiodun işləməsi :
a)Struktur görünüşü
b)Simvolik görünüşü
Simmetrik fotodiodlar
• PNP və NPN tipdə hazırlanır
• Cərəyanın İnduktivlikdən aslılığı
• Tətbiq sahələri : Uzaqdan idarəetmə sistemlərində, alarm sistemlərində ,elektronik
hesablama cihazlarında , yanğın mühafizə sistemlərində tətbiq olunur.
Fototranzistorlar
• Fotodiodun və fototranzistorların xarakteristikaları:
Giriş kəmiyyəti: işıqlanma;
Çıxış kəmiyyəti: müqavimət .
Həssaslıq: 30 mA/lm (fotodiod) və 130 mA/lm (fototranzistor),
Tezlik diapazonu: Hs (fotodiod), Hs (fototranzistor);
• Fototranzistorun işarəsi :
  3
10500    4
1030 
• Fotodiodun və fototranzistorun dövrəyə qoşulma sxemləri aşağıdakı göstərilmişdir.
• Üstün cəhətləri : kiçik ətalətlilik;
• Nöqsan cəhətləri: qaranlıq cərəyanın temperaturdan çox asılılığı; arzu olunmayan
spektral xarakteristika.
• Fototranzistorlara aid real elementlər :
E
Ry Uçıx
I
Ek
Rk Uçıx
Ik
• PNP və NPN tipli hazırlanır:
• Fototranzistorlu işığa həssas dövrə sxemi
• Ürək döyüntülərini ölçmə dövrəsi :
• Statik rele idarəetməli fototranzistor
• Arduino üzərində qurulmuş fototranzistor
• LED avtomatik gecə infraqırmızı yaxınlıq detektoru :
• Diod-tranzistor optron cütü :
 Rəng və kontrast fotoelektrik sensorları
• 42JS/JT VisiSight 45 CLR ColorSight 45 CRM Color Registration Mark
 Optik lifli kabellər
• 43G Glass 43P Plastic
Optik lifli sensorlar
• 42FA Slim 42FB Analog Output 42FT Harsh-Duty 45FSL High-Speed
Şaxəli Sensorlar
• 45LSP Plastic 45LST Metal
Ümumi məqsədli sensorlar
• 42CA 18mm Plastic 42CF 12mm Metal 42CM 18mm Metal 42CS Stainless Steel
Təhlükəli yer sensorları
• 42 Series 5000 42G Series 9000

Contenu connexe

Tendances

Səviyyə ölçənlər
Səviyyə ölçənlərSəviyyə ölçənlər
Səviyyə ölçənlərImran Agayev
 
Spin Based LED and its applications in Daily life
Spin Based LED and its applications in Daily lifeSpin Based LED and its applications in Daily life
Spin Based LED and its applications in Daily lifeOsamaMunawar1
 
Memristor report
Memristor reportMemristor report
Memristor reportAkash Garg
 
Transducers
TransducersTransducers
Transducerspopet
 
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...Engr Ali Mouzam
 
Basic electronics final presentation
Basic electronics final presentationBasic electronics final presentation
Basic electronics final presentationVijendrasingh Rathor
 

Tendances (11)

Səviyyə ölçənlər
Səviyyə ölçənlərSəviyyə ölçənlər
Səviyyə ölçənlər
 
Spin Based LED and its applications in Daily life
Spin Based LED and its applications in Daily lifeSpin Based LED and its applications in Daily life
Spin Based LED and its applications in Daily life
 
Memristor report
Memristor reportMemristor report
Memristor report
 
480 sensors
480 sensors480 sensors
480 sensors
 
Superconductivity B.Sc. Sem VI
Superconductivity B.Sc. Sem VISuperconductivity B.Sc. Sem VI
Superconductivity B.Sc. Sem VI
 
Transducers
TransducersTransducers
Transducers
 
Neodymium magnet
Neodymium magnetNeodymium magnet
Neodymium magnet
 
Computer Club
Computer ClubComputer Club
Computer Club
 
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...
Introduction, advantages of electronic instrumentation, instrument classifica...
 
Thermometer Glass
Thermometer Glass Thermometer Glass
Thermometer Glass
 
Basic electronics final presentation
Basic electronics final presentationBasic electronics final presentation
Basic electronics final presentation
 

Plus de Cahangir97

Full adder- Tam Cəmləyici
Full adder- Tam Cəmləyici Full adder- Tam Cəmləyici
Full adder- Tam Cəmləyici Cahangir97
 
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )Cahangir97
 
Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller
Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerProqramlaşdırılan məntiqi kontroller
Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerCahangir97
 
Transformator nədir - What is transformator
Transformator nədir - What is transformatorTransformator nədir - What is transformator
Transformator nədir - What is transformatorCahangir97
 
Neft emalı sənayesi - Oil processing industry
Neft emalı sənayesi - Oil processing industryNeft emalı sənayesi - Oil processing industry
Neft emalı sənayesi - Oil processing industryCahangir97
 
Flora və fauna
Flora və faunaFlora və fauna
Flora və faunaCahangir97
 
Cəza anlayışı
Cəza anlayışıCəza anlayışı
Cəza anlayışıCahangir97
 

Plus de Cahangir97 (7)

Full adder- Tam Cəmləyici
Full adder- Tam Cəmləyici Full adder- Tam Cəmləyici
Full adder- Tam Cəmləyici
 
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )
Maşın,qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi ( Mancanaq dəzgahı - Pumpjack )
 
Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller
Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerProqramlaşdırılan məntiqi kontroller
Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller
 
Transformator nədir - What is transformator
Transformator nədir - What is transformatorTransformator nədir - What is transformator
Transformator nədir - What is transformator
 
Neft emalı sənayesi - Oil processing industry
Neft emalı sənayesi - Oil processing industryNeft emalı sənayesi - Oil processing industry
Neft emalı sənayesi - Oil processing industry
 
Flora və fauna
Flora və faunaFlora və fauna
Flora və fauna
 
Cəza anlayışı
Cəza anlayışıCəza anlayışı
Cəza anlayışı
 

Fotoelektrik sensorlar- Photoelectric Sensors

 • 2. Fotoelementlər aşağıdakı prinsiplərlə işləyir : Xarici fotoeffektli fotoelementlər Daxili fotoeffektli fotoelementlər Fotoventil fotoelementləri
 • 3. Xarici effektli fotoelementlərə vakuum və qazla doldurulmuş fotoelementlər və fotoelektron vurucular daxildir.  Vakuum fotoelementi :
 • 5.  Qazla doldurulmuş fotoelementlər • İstifadə olunan təsirsiz qazlar • Tətbiq sahələri: Bu elementlər çox zəif işıq sellərini qeyd etmək üçün, həmçinin spektroskopiyada, qalınlıqölçənlərdə, səviyyə- ölçənlərdə və s. istifadə olunur.
 • 6.  Fotorezistorlar Fotorezistorun quruluşu : 1. Yarımkeçirici materialdan hazırlanmış lövhə və ya nazik təbəqə 2. Dielektrik (misal üçün şüşə keramika və ya kvars) Fotoelementlərin əsas xarakteristikasından biri müqavimətin tam bölünmə ilə dəyişməsidir: - fotorezistorun qaranlıqda olan müqaviməti; - fotorezistorun müqavimətidir. • Hazırlanması: İşığa həssas təbəqə kimi selen, sink sulfidi, kadmium, germanium, silisium və s. materiallar tətbiq olunur. 1 2 iş qar R R n  qarR işR
 • 7.  Fotorezistorun quruluşları Real Fotorezistor elementləri
 • 8. Fotorezistorun Arduino üzərində yığılmış sxemləri
 • 9. Fotorezistorun tranzistorlarla qurulmuş sxemi Fotorezistorla rele idarə dövrəsi  Gecə işləyən dövrə Gündüz işləyən dövrə
 • 11. Fotodiodlar • Hazırlanması - Fotodiod elektron – deşik (p – n) keçidinə malik yarımkeçirici kristaldan (Ge, Si, Ga, As və s.) hazırlanır və hər iki oblastdan ayrıca metal çıxışları olur. • 2 rejimi vardır - Fotogenerator və Fotodiod rejimləri • Fotodiodun işarəsi :
 • 12. • Simvolu: • Aşağıdakı növləri vardır : 1)Germanium fotodiodu 2)Simmetrik fotodiod 3) Shockley(4D) fotodiodu  Germanium fotodiodu. Sturkturu • Real fotodiodlar
 • 13. • Fotodiodun işləməsi : a)Struktur görünüşü b)Simvolik görünüşü Simmetrik fotodiodlar • PNP və NPN tipdə hazırlanır • Cərəyanın İnduktivlikdən aslılığı • Tətbiq sahələri : Uzaqdan idarəetmə sistemlərində, alarm sistemlərində ,elektronik hesablama cihazlarında , yanğın mühafizə sistemlərində tətbiq olunur.
 • 14.
 • 15. Fototranzistorlar • Fotodiodun və fototranzistorların xarakteristikaları: Giriş kəmiyyəti: işıqlanma; Çıxış kəmiyyəti: müqavimət . Həssaslıq: 30 mA/lm (fotodiod) və 130 mA/lm (fototranzistor), Tezlik diapazonu: Hs (fotodiod), Hs (fototranzistor); • Fototranzistorun işarəsi :   3 10500    4 1030 
 • 16. • Fotodiodun və fototranzistorun dövrəyə qoşulma sxemləri aşağıdakı göstərilmişdir. • Üstün cəhətləri : kiçik ətalətlilik; • Nöqsan cəhətləri: qaranlıq cərəyanın temperaturdan çox asılılığı; arzu olunmayan spektral xarakteristika. • Fototranzistorlara aid real elementlər : E Ry Uçıx I Ek Rk Uçıx Ik
 • 17. • PNP və NPN tipli hazırlanır: • Fototranzistorlu işığa həssas dövrə sxemi
 • 18. • Ürək döyüntülərini ölçmə dövrəsi :
 • 19. • Statik rele idarəetməli fototranzistor • Arduino üzərində qurulmuş fototranzistor
 • 20. • LED avtomatik gecə infraqırmızı yaxınlıq detektoru : • Diod-tranzistor optron cütü :
 • 21.  Rəng və kontrast fotoelektrik sensorları • 42JS/JT VisiSight 45 CLR ColorSight 45 CRM Color Registration Mark  Optik lifli kabellər • 43G Glass 43P Plastic
 • 22. Optik lifli sensorlar • 42FA Slim 42FB Analog Output 42FT Harsh-Duty 45FSL High-Speed Şaxəli Sensorlar • 45LSP Plastic 45LST Metal
 • 23. Ümumi məqsədli sensorlar • 42CA 18mm Plastic 42CF 12mm Metal 42CM 18mm Metal 42CS Stainless Steel Təhlükəli yer sensorları • 42 Series 5000 42G Series 9000