Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Full adder- Tam Cəmləyici

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Full adder- Tam Cəmləyici

 1. 1. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları fənnindən kurs işi Fakültə: İnformasiya Texnologiyaları və İdarəetmə Kafedra: İdarəetmə və Sistemləri Mühəndisliyi Tələbə: Qaraşov Cahangir Müəllim: Zeynalova Şəhla Mövzu: Cəmləyicilər
 2. 2.  Cəmləyicilər (summatorlar) rəqəmli qurğuların tərkibində hesab əməliyyatını aparan yeganə funksional qovşaqdır.
 3. 3.  Cəmləyicilərin iş prinsipini öyrənmək üçün ən sadə cəmləyici olan bir dərəcəli cəmləyicinin sxeminə baxaq. Kombinasiyalı qurğularda olduğu kimi, əvvəlcə birdərəcəli cəmləyicinin cədvəlini (Cədvəl 1) quraq. Buna yarım cəmləyici deyilir.Yarım cəmləyicinin blok və məntiqi sxemlərini göstərək. Blok sxemi Məntiqi sxem
 4. 4. Yarım cəmləyicinin doğruluq cədvəli və çıxış funksiyaları
 5. 5. NAND və NOR üzərində yarım cəmləyici
 6. 6.  Summator və Cout arasındakı fərqin qrafiki görünüşü
 7. 7.  Çoxdərəcəli cəmləyicilərdə əvvəlki mərtəbələrdə toplama zamanı yarana bilən ötürülməni nəzərə almaq üçün bir dərəcəli tam cəmləyicidən istifadə olunur. Bir dərəcəli tam cəmləyicilərdə cari toplananlarla yanaşı əvvəlki dərəcədə toplama zamanı yaranan ötürmə də nəzərə alınmalıdır. Tam cəmləyicinin doğruluq cədvəli və çıxış funksiyaları
 8. 8. Tam cəmləyicinin blok (a) və məntiqi sxemi (b) a) b)
 9. 9. Müxtəlif formalı cəmləyicilər
 10. 10.  Bir dərəcəli tam cəmləyicini qurmaq üçün 7 ədəd 3 girişli “AND” elementi və 2 ədəd 4 girişli “OR” elementi götürmək lazımdır. Cəmləyicinin qurulma sxemi (a) və şərti işarəsi (b) şəkildə göstərilmişdir.
 11. 11.  Adətən, cəmləyicilər (toplama əməliyyatı) çoxdərəcəli kodların cəmlənməsi üçün istifadə edilir. Çoxdərəcəli cəmləyicilərdə 1-ci dərəcə yarımcəmləyicidən, sonrakı dərəcələr isə tam cəmləyicilərdən ibarət olur. Çoxdərəcəli cəmləyicinin qurulma sxemi şəkil 98-də göstərilmişdir. 4 dərəcəli 2 kodu cəmləmək üçün:  A(a0, a1, a2, a3) cəmlənən ədədlər  B (b0, b1, b2, b3)  A (a0(1), a1(0), a2(1), a3(1))=11  B (b0(0), b1(1), b2(1), b3(0))=6
 12. 12.  Cəmləyicinin «Electronics Workbench» proqramında qurulma sxemi şəkildə verilmişdir.
 13. 13. Blok sxemi
 14. 14.  Məntiqi sxemi  7483 mikrosxemi
 15. 15.  7483 mikrosxeminin doğruluq cədvəli  7483 mikrosxemi ilə qurulan 4 dərəcəli paralel cəmləyici
 16. 16.  Məntiq elementləri ilə qurulan 4 dərəcəli paralel cəmləyici  Girişlərə və çıxışlara LED bağlanmış dövrə sxemi

×