Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Зайлшгүй шаардлагатай антибиотик

12 408 vues

Publié le

Монгол улсын зайлшгүй шаардлагатай зарим антибиотик

Publié dans : Santé & Médecine
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Зайлшгүй шаардлагатай антибиотик

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ АНТИБИОТИК
 2. 2. Антибиотикуу 1.Б-лактамын цагирагт бүтэцтэй антибиотик а. Пенициллиний бүлэг б.Цефалоспориний бүлэг в.Бусад антибиотикууд2. Макролидийн бүлэг 3.Тетрациклиний бүлэг 4. Левомицетиний бүлэг 5. Аминогликозидийн бүлэг 6. Полимиксиний бүлэг 7. Линкозамидийн бүлэг 8. Гликопептидийн бүлэг 9. Бусад бүлгийн антибиотик
 3. 3. 1. Бионийлэг пенициллин  а. Богино хугацааны үйлдэлтэй бэлдмэл: Бензилпенициллин натри, Бензилпенициллин кали, Феноксиметилпенициллин  б. Удаан хугацааны үйлдэлтэй бэлдмэл:Бензилпенициллин новокайны давс, Бициллин-1, Бициллин-3, Бициллин-5 2. Хагас нийлэг пенициллин:  а. Б-лактамаз фермент ялгаруулдаг микроб-т нөлөөлдөг эм: Оксациллин, Клоксациллин  б. Өргөн хүрээний үйлдэлтэй бэлдмэл: Ампициллин, Амоксициллин, Карбенициллин динатрийн давс , Аугментин. ПЕНИЦИЛЛИНИЙ БҮЛЭГ
 4. 4. Үйлдэл: БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН НАТРИ • Бактерийн эсийн ханыг дарангуйлж бактерцид нөлөө үзүүлнэ • Коккууд, агааргүйтэн микроб, боом сахуугийн савханцар, спирохет, актиномицетэд нөлөөлнө
 5. 5. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Бензилпениц иллиний натрийн давс Бензилпени целлин 1 000 000 ОУН №50 тарилгын нунтаг Шинэ Нахиа эмийн үйлдвэр Монгол
 6. 6.  Хэрэглэх заалт: уушгины хатгаа, үжил, ангина, скарлатина, менингит, ёлом, хийт үхжил, тэмбүү, заг хүйтэн, боом, остеомиелит, шээс бэлгийн болон цөсний замын халвдар, арьс зөөлөн эдийн халвдар зэрэг пенициллинд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн халдвар  Хэрэглэх арга: Насанд хүрэгчид хүүхэд 1.2 саяаас 24 сая ЕД-р 4- 6 цагийн зайтай булчинд тарина 25000- 300000 ЕД/кг-р тооцон зориулалтын нэрмэл усаар найруулж 4-6 цагийн зайтай булчинд тарина
 7. 7. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Феноксиметилп ениц иллин Феноксиметилп еницилл ин кали 250мг шахмал Shijiazhuang Pharma.Group Zhongnuo Pharmaceutical /Shijiazhuang/ Co.,Ltd БНХАУ Феноксиметилп ениц иллин шахмал Феноксиметилп енициллин 250мг №10 х 10 шахмал North China Pharmaceutical Group Formulation Co.,Ltd БНХАУ ФЕНОКСИМЕТИЛПЕНИЦИЛЛИН
 8. 8.  Хэрэглэх заалт: пневмони, бронхит, ангина, скарлатина, ёлом, заг хүйтэн, эдийн зөөлөн хавдрууд гэх мэт пенициллинд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн халдвар  Хэрэглэх арга: Насанд хүрэгчид хүүхэд 250 – 500 мг-р (400000- 800000 ЕД) 6 цагийн зайтай ууж хэрэглэнэ 15 – 50мг/кг-р (25000- 90000 ЕД/кг) 6- 8 цагийн зайтай ууж хэрэглэнэ.
 9. 9. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Прокайн бензилпени циллин Прокайн бензилпени циллин 1 000 000 ОУН тарилгын нунтаг Шинэ Нахиа эмийн үйлдвэр Монгол БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН НОВОКАЙНЫ ДАВС ПРОКАЙН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН
 10. 10.  Хэрэглэх заалт ба тун: Системийн халдваруудад: Хүндрэлгүй заг хүйтэнд: Насанд хүрэгчид ба 12-ос дээш настай хүүхдэд: эхлээд 1гр пробенецид хэрэглээд 30 минутын дараа 4,8 сая тунг өгзөгний булчинд хувааж тарина. Насанд хүрэгчид хүүхэд 600000 – 1200000 ЕД-р хоногт 1 удаа булчинд тарина Нэг сараас дээш настай хүүхдэд: 25000- 50000 ЕД/кг- аар өдөрт нэг удаа булчинд тарьж хэрэглэнэ.
 11. 11. БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН БИЦИЛЛИН-1 Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Бензатин бензилпенициллин Бензатин бензилпенициллин 2,4 мега тарилгын нунтаг North China Pharmaceutical Group Formulation Co.,Ltd БНХАУ Бензатин бензилпенициллин Бензатин бензилпенициллин 1 200 000 ОУН тарилгын нунтаг Шинэ Нахиа эмийн үйлдвэр Монгол
 12. 12.  Хэрэглэх заалт: ревматизм, стрептококк групп А-р үүсгэгдсэн амьсгалын дээд замын халдвар, тэмбүү г.м  Хэрэглэх арга: Ревматикмийн хурцдалаас сэргийлэх: Насанд хүрэгчид болон хүүхдэд адил 1,2сая ЕД-р сард 1 удаа булчинд эсвэл 600000 ЕД-р сард 2 удаа булчинд тарина. Стрептококк групп А-р үүсгэгдсэн амьсгалын дээд замын халдварын үед: Насанд хүрэгчид 27кг ≤ 27кг > 1,2 сая ЕД 900000 ЕД 300000- 600000 ЕД
 13. 13.  Үйлдэл: пенициллинтэй адил хүрээт үйлдэлтэй боловч пенициллиназа фертентэнд тэсвэртэйгээрээ давуу талтай. КЛОКСАЦИЛЛИН Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Клокса Т.О Клоксациллин 125/250мг суспензийн нунтаг T.O Lab Co.,Ltd Тайланд
 14. 14.  Хэрэглэх заалт ба арга: Пенициллиназа фермент ялгаруулагч стафилококкоор үүсгэгдсэн системийн халдварын үед Насанд хүрэгчид болон 20 кг ≤ 20 кг > 250 – 500 мг-р 6 цагаар уух ба тарихаар 50 – 100 мг/кг-р уух ба тарихаар
 15. 15.  Үйлдэл: Бензилпенициллиний бүлгийн өргөн хүрээний үйлдэлтэй антибиотик. Пенициллиназа ферментэнд тэсвэргүй. АМПИЦИЛЛИН Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Ампициллин Ампициллин 250мг, 500мг капсул Тунфарм эмийн үйлдвэр, Моносфарм эмийн үйлдвэр Монгол Ампициллин Ампициллин натри 0,5/1г Тарилгын нунтаг Harbin Pharmaceutical Group of China БНХАУ Ампициллин Ампициллин 0.5г №50 тарилгын нунтаг Красфарма ОХУ
 16. 16.  Хэрэглэх заалт: Уушгины хатгалгаа, үжил, ангина, скарлатина, менингит, ёлом, хийт үхжил, тэмбүү, заг хүйтэн, боом, остеомиелит, шээс бэлгийн замын халдвар, арьс зөөлөн эдийн халдварт хэрэглэнэ.  Хэрэглэх арга, т ун: Грам + ба грам- микробоор үүсгэгдсэн системийн халдвар, шээс ялгаруулах замын хурц ба архаг халдварын үед: o Насанд хүрэгчид ба 20 кг-аас дээш жинтэй хүүхдэд: 250-500 мг-аар 6 цагаар уух буюу хоногт 2-12 гр -ыг 4-6 цагаар булчинд ба венийн судсаар тарина. o 20 кг-аас доош жинтэй хүүхдэд: хоногт 50-100мг/кг-аар 6 цагаар уух буюу хоногт 100-200 мг/кг-аар 6 цагаар булчинд ба венийн судсаар тарьж хэрэглэнэ. Менингитийн үед: o Насанд хүрэгчдэд: хоногт 8-14 гр. Тунгаар 3-4 цагаар венийн судсаар тарина. o Хүүхдэд: хоногт 300 мг/кг хүртэлх тунгаар 3-4 цагаар венийн судсаар тарьж тарина. Хүндрэлгүй заг хүйтэнд: насанд хүрэгчид ба 45 кг-аас дээш жинтэй хүүүхдэд: 3.5 гр -ыг 1гр. Пробенецидын хамт нэг удаа ууна.
 17. 17.  Гаж нөлөө: Харшил / тууралт, анафмлакси г.м/, огих, бөөлжих, суулгах, глоссит, стоматит, үүсэх, анеми, тромбоцитопени, эозинофили, лейкопени үүсэх, тарьсан хэсэгт өвдөх, венийн судсаар тарих үед тромбофлебит үүсэх зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй. Цээрлэлт: o Пенициллины бүлгийн эмэнд харшилтай бол хэрэглэхгүй. o Цефалоспорины бүлгийн эмэнд харшилтай, элэг, бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшил, колит, бронхийн багтраа, вирусын халдвар, экзема-тай өвчтөн болон жирэмсэн ба хөхүүл эхэд болгоомжтой хэрэглэнэ.
 18. 18. АМОКСИЦИЛЛИН  Үйлдэл: Пенициллиний бүлгийн хагас нийлэг пенициллин бөгөөд бактерийн ханын дотор байрлах пенициллин холбогч өвөрмөц уурагтай холбогдон бактерийн эсиййн ханын нийлэгжилийг III үе болон эцсийн шатанд дарангуйлж бактерцид үйлдэл үзүүлнэ.
 19. 19. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Амоксициллин Амоксициллин 250мг, 500мг №10 капсул Тунфарм эмийн үйлдвэр Монгол Амоксициллин Амоксициллин 125мг/5мл - 100 мл хөвмөлийн нунтаг Rusan Pharma Ltd Энэтхэг Амоксициллин Амоксициллин тригидрат 250мг/5мл - 60мл хөвмөл North China Pharmaceutical Group Formulation Co.,Ltd БНХАУ
 20. 20. Хэрэглэх заалт: · Грам + ба грам- микробоор үүсгэгдсэн системийн халдвар, шээс ялгаруулах замын хурц ба архаг халдварын үед. Хүндрэлгүй заг хүйтэнд Хэрэглэх арга, т ун: o Грам + ба грам- микробоор үүсгэгдсэн системийн халдвар, шээс ялгаруулах замын хурц ба архаг халдварын үед: насанд хүрэгчид ба 20 кг-аас дээш жинтэй хүүхдэд: 250-500 г-аар 8 цагаар ууна. o 20 кг-аас доош жинтэй хүүхдэд: хоногт 20 мг/кг-ыг 8 цагаар /3 хувааж/ уух ба ноцтой хүнд халдварын үед хоногт 40 мг/кг-ыг мөн 8 цагаар уух буюу 500-1000 мг/м 2 тунгаар 8 цагаар ууна. o Хүндэлгүй заг хүйтэнд: насанд хүрэгчид ба 45 кг-аас дээш жинтэй хүүхдэд: 3 гр - ыг 1гр. Пробенецидын хамт нэг удаа уулгана. Гаж нөлөө: Огих, бөөлжих, суулгах, арьсны тууралт, анафилакси, цус багадалт, тромбоцитопени, лейкопени, эозинофили илрэх зэрэг гаж н өлөө гарч болзошгүй. Цээрлэлт: · Пенициллины бүлгийн эмэнд харшилтай бол хэрэглэхгүй. · Цефалоспорины бүлгийн эмэнд харшилтай болон жирэмсэн ба х өхүүл эхэд болгоомжтой хэрэглэнэ.
 21. 21.  Харшлын урвал. Хэдэн минутаас долоо хоногын хүртлэх хугацааны дараа илэрч болно. (арьс салстаар тууралт гарах, арьс үрэвсэх, халуурах,.. салст бүрхүүл хавагнах, үений өвдөдлт үрэвсэл ихсэх, бөөр гэмтэх,.. Анафилаксын шок)  Харшлын бу гаж нөлөө. Глоссит, стоматит, дотор муухайрах, суулгах гэх мэт ПЕНИЦИЛЛИНИЙ ХОРТОЙ ГАЖ НӨЛӨӨ
 22. 22. I үеийн антибиотик: цефазолин, цефалоридин, цефалексин, цефадроксил  Е.коли, пневмококк, стафилококк, стрептококк-д сайн үйлчилнэ. II үеийн антибиотик: цефуроксим, цефаклор  Энтерөбактер, протеус улгарис-т нөлөөлнө III үеийн антибиотик: цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим  Грам сөрөгт сайн нөлөөлнө IV үеийн антибиотик: цепефим, цефлиром ЦЕФАЛОСПОРИНИЙ БҮЛЭГ
 23. 23.  Үйлдэл: нянгийн эсийн ханын нийлэгжилтийг саатуулах замаар нянг шууд үхүүлэх үйлдэл үзүүлнэ.  Хэрэглах заалт: Цефазолиныг бэлдмэлд мэдрэг бактериар үүсгэгдсэн арьс ба зөөлөн эд, үе, амьсгал ба шээсний замын халдварын эмчилгээнд хэрэглэнэ. (Staphylococcus aureus, S.pneumonia, А бүлгийн β hemolysis streptcoccus, E.Coli, Gonococci, Proteus mirabilis, H.influenza) ЦЕФАЗОЛИН Хэрэглэх арга: • Насанд хүрэгсдэд: булчин ба судсанд тарьж хэрэглэнэ. • Хагалгааны өмнөх урьдчилан сэргийлэлтэнд: мэс заслаас 0.5-1 цагийн өмнө 1г тунгаар, хагалгааны үед 500мг-1г-р, мэс заслын дараа 24 цагийн хугацаанд 0.5-1г тунгаар 6-8 цагийн зайтай тарина. • Пневмококкоор үүсгэгдсэн уушгины үрэвсэл: 500мг-р 12 цагийн зайтай хэрэглэнэ. • Шээсний замын халдвар (цочмог хүндрэлтэй): 1г-р 24 цагийн зайтай хэрэглэнэ. • Хүүхдэд: булчин болон судсанд тарьж хэрэглэнэ. • Нярай ба 1сараас дээш насны хүүхдэд: 6.25-25мг/кг тунгаар 6 цагийн зайтай буюу 8.3-33.3мг/кг тунгаар 8 цагийн зайтай хэрэглэнэ. Эсвэл эмчийн заавраар хэрэглэнэ. Цээрлэлт: Цефалоспорины бүлгийн антибиотикт хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхгүй. Пенициллинд харшилтай өвчтөнд цефалоспориныг маш болгоомжтой хэрэглэнэ. Учир нь солбицсон дасал үүсэж болзошгүй. Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд бэлдмэлийн тунг багасгаж хэрэглэнэ. Аминогликозидын бүлгийн антибиотик ба фуросемидтай хамт хэрэглэхэд бөөр хордуулах үйлдэл нь ихсэнэ. Цефазолиныг ялангуяа өндөр тунгаар удаан хугацаагаар хэрэглэж байгаа үед бөөрний үйл ажиллагаа ба цусны үзүүлэлтийг хянах шаардлагатай. Удаан хугацаагаар хэрэглэх үед мэдрэг бус бичил биетний өсөлт (мөөгөнцөр) илэрч болно. Гаж нөлөө: Арьсны тууралт, чонон хөрвөс, эозинофилийн тоо олшрох, халуурах, цусны эмгэгтэй төстэй шинж илрэх, анафилаксын урвал зэрэг харшлын урвал ажиглагдана. Зарим үед нейтрофиль, лейкоцит, тромбоцитын тоо цөөрөх ба цус задралын цус багадалт илэрнэ. Цефазолины эмчилгээний үед цефалотинтой адил гаж нөлөө илрэх бөгөөд судсанд тарьж хэрэглэх үед флебит, булчинд тарихад өвдөлт цөөн тохиолдоно.
 24. 24. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Фазилин 1000 Цефазолин натри 1000мг №1 тарилгын нунтаг Aurobindo Pharma Limited Энэтхэг
 25. 25.  Үйлдэл: нянгийн эсийн ханын нийлэгжилтийг саатуулна. Бактерцид.  Хэрэглэх заалт: бэлдмэлд нянгаар үүсгэгдсэн үрэвсэл, халдваруудын үед хэрэглнэ.  Бөөр болон шээс дамжуулах замын халдварууд (пиелонефрит, цистит, уретрит), амьсгалын дээд ба дунд замын халдварууд (тонзиллит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмни), арьс зөөлөн эд ба яс үений халдварууд  Хэрэглэх арга:  1-2гр-г 1-2 хувааж хэрэглэнэ.  25-50мг/кг тунгаар тооцож 1-2 хувааж хэрэглэнэ.  Бөөрний үйл ажиллагааны дутмагшилтай өвчтөнд нэг удаагийн тун 500мг. (Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 7 – 14 хоног.) ЦЕФАДРОКСИЛ
 26. 26. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Цефадроксил моногидрат Цефат 250 250мг №100 капсул PT. Sanbe Farma Индонези Цефадроксил моногидрат Цефат форте 250мг/5мл- 60мг сироп PT. Sanbe Farma Индонези
 27. 27. Үйлдэл: Бэлдмэлийг цефуроксимд мэдрэг нянгаар үүсгэгдсэн дараах өвчнүүдийн үед хэрэглэнэ.  Амьсгалын дээд ба доод зам болон чих хамар хоолойн халдварууд: уушгины үрэвсэл, гуурсан хоолойн үрэвсэл, халдварлагдсан гуурсан хоолойн тэлдэгдэлт, уушгины буглаа, цээжний хөндийн эрхтнүүдийн хагалгааны дараах халдварт өвчнүүд, дунд чихний үрэвсэл, дайвар хөндийн үрэвсэл, гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл, залгиур хоолойн үрэвсэл.  Шээс ялгаруулах замын халдварууд: бөөрний тэвшинцрийн үрэвсэл, давсагны үрэвсэл, шинж тэмдэггүйгээр шээсэнд нян илрэх, заг хүйтэн.  Арьс ба зөөлөн эдийн халдвар: хатигшил, ёлом, шархны халдвар.  Яс ба үений халдвар: остеомиелит, нянгаар үүсгэдсэн үений үрэвсэл.  Бага аарцгийн эрхтний халдвар:  Цусан үжил, менингит, хэвлийн гялтангийн үрэвсэл. Хэвлийн хөндий, бага аарцгийн эрхтний мэсэл засал, ортопед мэс засал, з үрх уушги, улаан хоолой, судасны хагалгааны үед халдварт хүндрэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мөн хэрэглэнэ. ЦЕФУРОКСИМ Насанд хүрэгсдэд: Бэлдмэлийг 750мг-р хоногт 3 удаа булчин болон судсанд тарьж хэрэглэнэ. Илүү хүнд тохиолдлуудын үед 1,5г тунгаар хоногт 3 удаа судсанд тарьж хэрэглэнэ. Шаардлагатай үед зинацефыг 6 цагийн зайтай тарьж болох бөгөөд хоногийн тун 3-6г байна.Зарим халдваруудын үед бэлдмэлийг 750мг буюу 1,5г тунгаар хоногт 2 удаа тарьж (булчинд болон судсанд) цаашдаа зиннатыг ууж хэрэглэхэд үр дүнтэй байдаг. Хүүхдэд: Бэлдмэлийг хоногт 30-100мг/кг тунгаар 3-4 хувааж хэрэглэнэ. Ихэнх халдваруудын үед хэрэглэх цефуроксимын хоногийн тохиромжтой тун 60мг/кг байна.Нярай хүүхдэд хоногт 30-100мг/кг тунгаар хэрэглэх ба хоногийн тунг 2- 3 хувааж хэрэглэнэ.Заг хүйтэн өвчний эмчилгээнд: 1,5г тунгаар 1 удаа (750мг-р 2 удаа булчинд тарилгын янз бүрийн хэсэгт, жишээ нь 2 өгзгөнд) хэрэглэнэ.
 28. 28. Эмийн олон улсын нэршил Эмийн худалдааны нэр Тун хэмжээ Эмийн хэлбэр Үйлдвэрлэгч Улс Аксцел Цефуроксим Цефуроксим 250мг №10 капсул Kotrapharma (M) SDN BHD Малайз
 29. 29. I үе( эритромицин,олеандомицин) II үе( рокситромицин, мидекамицин, кларитромицин) III үе( азитромицин)  Өөрийн молекулдаа янз бүрийн сахаруудтай холбогдсон макроцил лактоны цагираг агуулсан ба бактерийн уургийн нийлэгжлийг саатуулдаг. МАКРОЛИДИЙН БҮЛЭГ
 30. 30.  Тетрациклин, окситетрациклиний дигидрат, метациклиний гидрохлорид, доксициклиний гидрохлорид.  Грам эерэг сөрөг коккууд-д үйлчилнэ. Бактерийн рибосомын уургийн нийлэгжлийг саатуулна. ТЕТРАЦИКЛИНИЙ БҮЛЭГ
 31. 31.  Левомицетин, левомицетины натрийн сукцинат.  Грам эерэг сөрөг коккудад, гэдэсний бактер зэрэгт нөлөөлнө. бактерийн рибосомын нийлэгжлийг дарангууйлна. ЛЕВОМИЦЕТИНИЙ БҮЛЭГ
 32. 32. I үе (Стрептомицин, неомицин, канамицин, мономицин) II үе (Гентамицин) III үе (Тобрамицин, амикацин) IV үе (Изепамицин)  Грам сөрөгт ихэвчлэн нөлөөлнө. Рибосомын уургийн нийлэгжлийг саатуулна. АМИНОГЛИКОЗИДИЙН БҮЛЭГ
 33. 33.  Линкомицин, клиндамицин.  Бактерийн эсийн уургийн нийлэгжлийг дарангууйлна. Анаэроб микроб, стафилококк, стрептококк-д илүү үйлчилнэ. ЛИНКОЗАМИДИЙН БҮЛЭГ
 34. 34. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.  Эмнүүдээ сайн чээжлээрэй :D

×