Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Udbud under tærskelværdierneUdbud under tærskelværdierne
Nohr-Con, Udbudsret for Specialister maj 2015Nohr-Con, Udbudsret ...
2
AgendaAgenda
Udbud under tærskelværdierneUdbud under tærskelværdierne
Overblik
1) Kontrakter, der har grænseoverskridend...
3
Oversigt over reglerneOversigt over reglerne
4
1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende
interesseinteresse
5
1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 191. En ordreg...
6
1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende
interesseinteresse
Udbudslovens § 1...
7
1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende
interesseinteresse
Udbudslovens § 1...
8
1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende
interesseinteresse
• Offentliggørel...
9
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
10
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 11: Kontrak...
11
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 193, stk. 4...
12
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 193, stk. 2...
13
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 193, stk. 5...
14
2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende
interesseinteresse
§ 195, stk. 2...
15
3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende
interesse?interesse?
16
3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende
interesse?interesse?
Kommiss...
17
3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende
interesse?interesse?
• Kende...
18
3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende
interesse?interesse?
• Lovbe...
19
3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende
interesse?interesse?
• Klage...
20
4. Light-regime4. Light-regime
Overblik over udbudslovens regler for socialeOverblik over udbudslovens regler for socia...
21
4.1. Hvilke ydelser?4.1. Hvilke ydelser?
22
4.1. Juridiske tjenesteydelser4.1. Juridiske tjenesteydelser
• Advokatbistand til førelse af retssager eller rådgivning...
23
4.2. Tærskelværdi4.2. Tærskelværdi
• Tærskelværdi 750.000 euro [5.580.000 kr.]
• Omfatter en kontrakt både tjenesteyde...
24
4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en
procedureprocedure
25
4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en
procedureprocedure
26
4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en
procedureprocedure
L...
27
4.3. Indhold af light regime - Offentliggørelse4.3. Indhold af light regime - Offentliggørelse
Udbudslovens § 187
• Off...
28
4.4. Undtagelser4.4. Undtagelser
Udbudslovens generelle undtagelser
• Fx in-house
• Hvis omfattet af en af undtagelsern...
29
4.4. Undtagelser4.4. Undtagelser
Lovbemærkningerne:
• ”Det følger af servicelovens § 14, stk. 1, at en række ydelser og...
30
5. Håndhævelse5. Håndhævelse
Begrundelse og underretningBegrundelse og underretning
• Light-regime: § 188.
• § 188, stk...
31
5. Håndhævelse5. Håndhævelse
StandstillStandstill
• Light-regime
• § 188, Stk. 3. En ordregiver må tidligst indgå kont...
32
5. Håndhævelse5. Håndhævelse
Uden virkning?Uden virkning?
• Light-regime
• Uden virkning?
• Krav om offentliggørelse af...
33
Læs mere om håndhævelse….Læs mere om håndhævelse….
Relevante dokumenterRelevante dokumenter
Tak for opmærksomheden
Carina Risvig Hamer
Ph.d. Lektor
Syddansk Universitet
Juridisk Institut
Campusvej 55
5230 Odense M
...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Udbud under tærskelværdierne

605 vues

Publié le

Udbudslovens regler om udbud under tærskelværdierne

Publié dans : Droit
 • Soyez le premier à commenter

Udbud under tærskelværdierne

 1. 1. Udbud under tærskelværdierneUdbud under tærskelværdierne Nohr-Con, Udbudsret for Specialister maj 2015Nohr-Con, Udbudsret for Specialister maj 2015 Carina Risvig HamerCarina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk UniversitetPh.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@Carh@sam.sdu.dksam.sdu.dk www.udbudslov.dkwww.udbudslov.dk
 2. 2. 2 AgendaAgenda Udbud under tærskelværdierneUdbud under tærskelværdierne Overblik 1) Kontrakter, der har grænseoverskridende interesse 2) Kontrakter, der ikke har grænseoverskridende interesse 3) Klar grænseoverskridende interesse 4) Særlige regler for indkøb af sociale tjenesteydelser (light- regime) 5) Håndhævelse: Begrundelse, standstill og uden virkning?
 3. 3. 3 Oversigt over reglerneOversigt over reglerne
 4. 4. 4 1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende interesseinteresse
 5. 5. 5 1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende interesseinteresse § 191. En ordregiver skal forud for indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter med klar grænseoverskridende interesse, jf. § 10, annoncere kontrakten på udbud.dk. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om annoncering som nævnt i stk. 1. Formål: At forenkle reglerne for mindre indkøb og reducere transaktionsomkostningerne for både ordregiver og tilbudsgiver.
 6. 6. 6 1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende interesseinteresse Udbudslovens § 192 – procedure og tildeling Ordregiver skal: •Fastlægge en procedure for tildeling, som er i overensstemmelse med § 2, herunder fastsætte kriterier for tildeling. •Orientere potentielle tilbudsgivere om proceduren for tildeling på en måde, der sætter interesserede tilbudsgivere i stand til at afgive tilbud.
 7. 7. 7 1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende interesseinteresse Udbudslovens § 192 – procedure og tildeling Ingen krav om detaljeret udbudsmateriale: •Indkøbets genstand f.eks. kan fastslås ud fra besigtigelser, fotos eller lignende. Fristerne for ansøgning om deltagelse eller afgivelse af tilbud skal være passende Ikke pligt til at vælge et af de tildelingskriterier, som følger af § 162
 8. 8. 8 1. Kontrakter med klar grænseoverskridende1. Kontrakter med klar grænseoverskridende interesseinteresse • Offentliggørelse af evalueringsmetode??  • De ”nye” regler i udbudsloven om offentliggørelse følger af gennemsigtighed og ligebehandling – Lovbemærkninger” Den procedure, som ordregiveren fastlægger for tildelingen af kontrakten efter § 192, stk. 1, skal være i overensstemmelse med lovens § 2” • C-234/03, Contse, ikke pligt til at vægte underkriterier eller anføre dem i prioriteret orden • Ordregiver skal beskrive, hvilken procedure denne vælger for fastlæggelse af tildeling.
 9. 9. 9 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse
 10. 10. 10 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse § 11: Kontrakten skal have en anslået værdi på mindst 500.000 kr. § 193. En ordregiver skal (…) sikre sig, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår. Dette kan eksempelvis ske ved, at ordregiveren 1) gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud, 2) indhenter to eller flere tilbud, eller 3) annoncerer på udbud.dk eller på ordregiverens hjemmeside.
 11. 11. 11 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse § 193, stk. 4. Ordregiveren skal i fornødent omfang kunne dokumentere, at købet er foregået på markedsmæssige vilkår, jf. stk. 1. Lovbemærkningerne: Markedsafdækningen kan være baseret på benchmarkingundersøgelser, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder eller erfaringer fra tidligere indkøb. I sådanne situationer kan det være tilstrækkeligt at indhente et tilbud.
 12. 12. 12 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse § 193, stk. 2. En ordregiver, der indhenter flere end tre tilbud, skal i forbindelse med tilbudsindhentningen kort begrunde, hvorfor der indhentes flere tilbud end tre, og samtidig oplyse tilbudsgiverne om, hvor mange tilbud der højst vil blive ind- hentet. Lovbemærkninger ”I enkle tilfælde kan det således være tilstrækkeligt at henvise til, at der er indhentet flere end tre tilbud, da ordregiveren vurderer, at dette vil bidrage til at sikre et økonomisk fordelagtigt tilbud.”
 13. 13. 13 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse § 193, stk. 5 En ordregiver (…) skal handle i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet. Også de ordregivere, der ikke er en del af den Offentlige forvaltning
 14. 14. 14 2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende2. Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesseinteresse § 195, stk. 2 Klage over tildeling af kontrakter uden klar grænseoverskridende interesse kan ikke indbringes for Klagenævnet for Udbud. Samme praksis som i dag. Det almindelige kommunaltilsyn varetages af Statsforvalt- ningen, som fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der navnligt gælder for offentli- ge myndigheder.
 15. 15. 15 3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?interesse?
 16. 16. 16 3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?interesse? Kommissionens Fortolkningsmeddelelse/Klagenævnets praksis •Kontraktens genstand •Anslåede værdi •Særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor (markedets størrelse og struktur, handelspraksis osv.), samt •Det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres. •Ordregiverens bevisbyrde •Klagenævnet har kun konstateret grænseoverskridende interesse i få tilfælde og kun hvor ordregiveren desuden allerede afholdt en eller anden form for konkurrence.
 17. 17. 17 3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?interesse? • Kendelse af 9. juli 2014, Attendo A/S mod Holbæk Kommune • OPP-kontraktens bygge- og anlægsdel udgjorde knap 114 mio. kroner, mens pleje- og omsorgsydelserne for en kontraktperiode på 10 år var estimeret til knap 238 mio. kroner. • Kendelse af 4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio, • En rammeaftale om tekstning af DR's programmer havde en klar grænseoverskridende interesse, henset til bl.a. at der blandt de inviterede virksomheder var flere ikke-danske tekstervirksomheder, værdien af aftalen samt deres karakter af tekstning af tv-programmer, der ikke nødvendigvis skulle udføres i Danmark
 18. 18. 18 3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?interesse? • Lovbemærkninger: • ”Den grænseoverskridende interesse vedrører alene, om en virksomhed i en anden medlemsstat kan have interesse i kontrakten, og ikke om kontrakten kan have interesse for en udenlandsk virksomhed, der allerede driver virksomhed i Danmark.” • ”En svag national konkurrencesituation kan pege i retning af, at kontrakten har interesse for udenlandske tilbudsgivere.” • ”…De udenlandske virksomheder vil, hvis de får kontrakter i Danmark, som følge heraf, etablere sig i landet, og på sigt styrke den indenlandske konkurrence.”
 19. 19. 19 3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende3. Hvornår er der tale om grænseoverskridende interesse?interesse? • Klagenævnet ser ud til at tillægge det betydning om der faktisk var udenlandske virksomheder interesseret • EU-Domstolen lægger vægt på den potentielle interesse. • UfR 2015B200 – artikel om grænseoverskridende interesse i klagenævnssager.
 20. 20. 20 4. Light-regime4. Light-regime Overblik over udbudslovens regler for socialeOverblik over udbudslovens regler for sociale tjenesteydelsertjenesteydelser
 21. 21. 21 4.1. Hvilke ydelser?4.1. Hvilke ydelser?
 22. 22. 22 4.1. Juridiske tjenesteydelser4.1. Juridiske tjenesteydelser • Advokatbistand til førelse af retssager eller rådgivning som forberedelse af sag = undtaget udbudsloven, jf. § 21 Øvrig juridisk rådgivning omfattet af light regimet Lovbemærkninger: Bygherrerådgivning er et eksempel på en tjenesteydelse, der indeholder visse elementer af juridisk rådgivning, men ikke kan karakteriseres som en juridisk tjenesteydelse, der er undtaget
 23. 23. 23 4.2. Tærskelværdi4.2. Tærskelværdi • Tærskelværdi 750.000 euro [5.580.000 kr.] • Omfatter en kontrakt både tjenesteydelser, bygge og anlæg eller varer afgøres genstanden ud fra kontraktens hovedformål • Omfatter en kontrakt både tjenesteydelser omfattet af light regimet og øvrige tjenesteydelser = højeste værdi • Omfatter en kontrakt både tjenesteydelser omfattet af light regimet og varer = højeste værdi
 24. 24. 24 4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en procedureprocedure
 25. 25. 25 4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en procedureprocedure
 26. 26. 26 4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en4.3. Indhold af light regime - Fastlæggelse af en procedureprocedure Lovbemærkningerne: Ordregiverens proceduremæssige forpligtelser består således i: • At udarbejde et materiale, der sætter interesserede tilbudsgiver i stand til at afgive tilbud • At fastsætte et tildelingskriterium samt eventuelle underkriterier (ikke krav om tildelingskriterier efter §§ 161-162) • At følge proceduren for underretning af ansøgere og tilbudsgivere som beskrevet i § 171.
 27. 27. 27 4.3. Indhold af light regime - Offentliggørelse4.3. Indhold af light regime - Offentliggørelse Udbudslovens § 187 • Offentliggørelse af enten • ”Light” udbudsbekendtgørelse (stk. 2) eller • ”Light” Forhåndsmeddelelse (stk. 3) Skal fx indeholde oplysninger om den procedure, ordregiveren har fastlagt efter § 186 • Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt (kvartalsvis)
 28. 28. 28 4.4. Undtagelser4.4. Undtagelser Udbudslovens generelle undtagelser • Fx in-house • Hvis omfattet af en af undtagelserne i udbudslovens §§80-83 – Fx skabelse af et unikt kunstværk – Beskyttelse af enerettigheder – Tvingende grunde som følge af begivenheder ordregiveren ikke kunne forudse
 29. 29. 29 4.4. Undtagelser4.4. Undtagelser Lovbemærkningerne: • ”Det følger af servicelovens § 14, stk. 1, at en række ydelser og indsatser på socialområdet, eksempelvis bo- og opholdssteder, skal registreres i Tilbudsportalen, før at en kommune kan anvende dem. ” • Hvis en ordregiver skal bruge et tilbud, og købet eksempelvis er omfattet af § 80, stk. 5, om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, kan ordregiveren anvende Tilbudsportalen til at finde den rette leverandør herunder tildeling af aftaler.
 30. 30. 30 5. Håndhævelse5. Håndhævelse Begrundelse og underretningBegrundelse og underretning • Light-regime: § 188. • § 188, stk. 2. Underretning til ansøgere og tilbudsgivere skal ske i overensstemmelse med § 171. Samme begrundelseskrav som øvrige kontrakter • Kontrakter med klar grænseoverskridende interesse – § 192. Skriftligt og samtidigt underrette alle tilbudsgivere, der har afgivet bud, om, hvilken beslutning der er truffet med hensyn til tildelingen (…) Efter anmodning skal ordregiver underrette tilbudsgiveren om begrundelsen for beslutningen. • Kontrakter uden klar grænseoverskridende interesse – § 193, stk. 3. Modtager en ordregiver mere end et tilbud, skal ordregiveren samtidigt underrette alle tilbudsgivere om, hvilken beslutning der er truffet angående tildelingen. Ordregiveren skal efter anmodning underrette om begrundelsen for beslutningen.
 31. 31. 31 5. Håndhævelse5. Håndhævelse StandstillStandstill • Light-regime • § 188, Stk. 3. En ordregiver må tidligst indgå kontrakt, når stand still-perioden er udløbet, jf. § 3, stk. 1 eller 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud. • Kontrakter under tærskelværdierne: – Ingen regler om standstill i udbudsloven – Traktatens principper
 32. 32. 32 5. Håndhævelse5. Håndhævelse Uden virkning?Uden virkning? • Light-regime • Uden virkning? • Krav om offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse § 17, stk. 1, nr. 1. Kan indgås i standstill-perioden • JA – Kontrakter under tærskelværdierne: – Ingen krav om standstill eller offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse derfor ikke omfattet af håndhævelseslovens §§16-17 om uden virkning
 33. 33. 33 Læs mere om håndhævelse….Læs mere om håndhævelse….
 34. 34. Relevante dokumenterRelevante dokumenter
 35. 35. Tak for opmærksomheden Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor Syddansk Universitet Juridisk Institut Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 3886/23717973 E-mail: carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk

×