Memòria Atenció Precoç Solidària 2017

Castellvi Solidari - Junts Podem
Castellvi Solidari - Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem

Memòria Atenció Precoç Solidària 2017

Associació
Atenció Precoç Solidària-Junts Podem
MEMÒRIA 2.017
Benvolguts i benvolgudes,
En aquesta memòria volem, com cada any, informar dels diferents projectes als que la
nostra associació dóna suport a Oruro, Cochabamba i zones rurals indígenes de Potosí.
A Oruro, s’ha continuat l’atenció precoç als més petits atesos al centre de recursos i
a l'escola d'infantil mitjançant l’ONG Kuskhan Jaku. S’ha ofert formació amb voluntaris de
l’associació i s’ha fet valoració neuropediatrica als infants atesos.
A Potosí s’ha donat suport al projecte: “ Crianza familiar de aves de corral para
la seguridad alimentaria”, s’ha donat continuïtat al suport a l’alimentació dels nens i
nenes de l’internat i escola rural d’Opoco i al projecte d’Assessorament Legal a
Població Indígena i Servei Domèstic mitjançant ISALP (Investigación Social y
Asesoramiento Legal Potosí).
A Cochabamba s’ha continuat el suport (online) professional de fisioteràpia i de
neuropediatria a l’ “Hogar Sagrado Corazón”.
S’ha continuat també la col·laboració amb la Fundació CUIDA’M en l’atenció a
Magdalena en la seva estada a Barcelona, per rebre atenció pel servei de cirurgia
ortopèdica de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Creiem que el nostre suport és útil, important i necessari encara per molts infants i
famílies. Animar-vos a continuar col·laborant a fer possible que molts infants amb
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 2
discapacitats i desavantatges social i les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la
que tenen dret i se’ls permeti i ajudi a desenvolupar les seves capacitats.
Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a
través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les
diferències entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre
suport.
Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres.
Conxa Bugié i Albaladejo
Presidenta de l’Associació
La solidaritat
...
creu en la necessitat de canviar el sistema.
Però mentre el sistema no canviï,
Està atenta a les necessitats de les persones.
Jaume Botey
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 3
Fragment del poema dedicat a la solidaritat
“Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para
siempre”.
Vicente Ferrer
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 4
ÍNDEX
QUI SOM? ............................................................................. 5
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ .............................................. 6
AA ACTIVITATS A CATALUNYA:.............................................. 6
A-1. SOPAR SOLIDARI A SITGES................................................... 7
A-2. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU).. 8
A-5 PANERA SOLIDÀRIA................................................................ 8
B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................... 9
B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA................................... 9
B-1.1. Suport 2017 a Projectes de Desenvolupament............ 10
B-1.2. Suport al finançament de l’”Internado d’Opoco........... 11
B1.3. Projecte d’Assessorament Legat a sectors desprotegits
de la població........................................................... 14
B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT ........... 15
B-2.1. Suport a Servei d’Atenció Precoç a Oruro..................... 15
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 5
B-2.1.A CRAP. Centre de Recursos i Atenció
Temprana “Dra. Conxa Bugie”................................... 15
B-2.1.B Docència/Suport professional/Voluntariat........ 22
B-2.2. Suport professional a Hogar Sagrado Corazón a Cochabamba 24
ECONOMIA I FINANÇAS 2017 ……………………………………………… 25
RECONEIXEMENTS …………………………………………………………….. 26
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 6
QUI SOM?
Som una associació formada per persones que no estem d’acord amb les situacions de
desigualtat, injustícia i marginació de la nostra societat. Considerem especialment
injustes les situacions de desigualtat entre els països del Nord i els països del Sud,
situacions que permeten la mort i la vida en la misèria de milions de persones. Pensem
que entre tots podrem aconseguir objectius que no es podrien assolir a nivell individual.
Constem inscrits amb el núm. 20310 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona
en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Quants som? El 31 de desembre de 2017 érem 106 socis/es i una amplia xarxa de
col·laboradors i amics.
Quins són els objectius de la nostra associació?
Voldríem, des de la nostra realitat, i en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a
construir una societat més justa i solidària.
Els nostres objectius generals són els de promoure la solidaritat entre les persones i els
pobles sense distinció de races, sexes, ideologies ni religions, i impulsar projectes
adreçats a millorar el benestar de comunitats en situació de necessitats bàsiques.
Creiem que donar suport i impulsar projectes en aquests països empobrits, alhora que
millora les condicions de vida d’algunes persones i col·lectius, ens ajuda a conèixer la
seva realitat i les dificultats de subsistència que pateixen, malgrat disposar el país,
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 7
sovint, d’importants recursos naturals que són explotats, de forma injusta i il·legítima pels
països del anomenat “primer món”.
Circumstàncies casuals ens han portat a Bolívia, país considerat el més pobre d’Amèrica
del Sud, i al ser com som una petita associació hem optat per centrar allí la nostra
col·laboració.
RECONEIXEMENT D’ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA
El mes d’octubre de 2006 vàrem rebre el reconeixement d’associació d’Utilitat Pública.
Aquest és un reconeixement que:
o Avala la gestió i els projectes de CSJP.
o Permet accedir a subvencions de l’AECI o de l’ACCD.
o Acollint-nos a la llei 49/2002 les persones físiques i les empreses poden deduir-se un
percentatge, del donatiu, a la seva declaració.
Projectes de l’Associació
Atenció Precoç Solidària- Junts Podem
A A. ACTIVITATS A CATALUNYA
OBJECTIUS·
Difondre informació sobre la situació de injusta desigualtat actual i les seves causes
• Promoure actituds solidàries.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 8
• Donar a conèixer la nostra Associació.
• Obtenir suport econòmic pels projectes a Bolívia.
ACTIVITATS 2017
A.1. Sopar Solidari a Sitges.
A.2. Col·laboració Cuida’m (fundació de Sant Joan de Déu)
A.3. Panera Solidària
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 9
A-1. SOPAR SOLIDARI A SITGES
El dissabte 8 de juliol va tenir lloc el XXIIIè Sopar
Solidari de la nostra Associació, a Sitges amb la
col·laboració de l’associació de veïns de Cases Noves.
El projecte al que es donava suport, a traves d’ISALP
era el de Ampliació d’horts protegits a l’Ayllu
Yura, a la comunitat de Visitza amb l'objectiu que
12 famílies poguessin millorar la seva alimentació i la
seva economia. El cost del la part del projecte a finançar
era de 5.298 euros.
Vàrem aplegar-nos 60 persones al voltant d’un bon sopar i d’un excel·lent espectacle. En
el curs del sopar vàrem fer, com és costum un petit resum dels projectes.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 10
A continuació es va celebrar el clàssic “bingo” i per finalitzar la vetllada vam poder gaudir
de l’actuació del grup local “Sitges Connexió” i ballar amb els seus ritmes.
Els beneficis van ser de 2.601 euros
Agrair la col·laboració, ja habitual en els nostres sopars, de l’empresa DAMM.
A-2. COL·LABORACIÓ AMB CUIDA’M (fundació de Sant Joan de Déu).
L’any 2017 es van continuar el suport a Magdalena, que per tercera vegada s´havia
desplaçat des d’Oruro a octubre de 2016 a Barcelona acompanyada de la Cecília, la que
ha sigut la seva educadora. CUIDAM fa possible els desplaçaments, l’atenció de la
Magda a l’Hospital San Juan de Déu de Barcelona amb la cirurgia ortopèdica i el suport
ortopèdic que precisa (la primera, en 2007, va permetre que la Magdalena comencés a
caminar).
La cirurgia prevista per octubre es va realitzar, amb èxit, el mes de febrer i ambdues van
retornar a Bolívia el mes de maig, la Magdalena amb les noves pròtesis.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 11Magdalena a Sant Joan de Déu, on va rebre una
excel·lent atenció médica i també personal i humana
Despedida de Magdalena i Cecilia als 7 mesos
d’estada a Barcelona
Durant l'estada, de 7 mesos, Cecilia, Técnica Superior en Atenció Precoç i Educació
Infantil, va poder assistir a diversos cursos gràcies a que entitats com l'ACAP (Associació
Catalana d'Atenció Precoç), NEXE Fundació i WASMI WAINH-España (Asociación para
la Salud Mental Infantil desde la Gestación) van facilitar la seva matrícula als cursos.
La nostra associació dóna suport econòmic a la seva estada amb una quantitat per a la
Cecilia, per a un import de 966,24 euros.
A-3. PANERA SOLIDÀRIA
Per Nadal com cada any es va rifar una panera solidària. Es van recaptar 745 euros.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 12
B. ACTIVITATS A BOLÍVIA
B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA DE POTOSÍ.
B-1.1. Suport a Projectes de Desenvolupament
B-1.2. Suport a l’alimentació Internat d’Opoco
B-1.3 Projecte d’Assessorament Legal
B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ PRECOÇ A INFANTS AMB DISCAPACITAT
B-2.1 Suport a serveis per infants amb discapacitat.
B-2.2 Suport a la formació de professionals.
B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA
Col·laborem en projectes de desenvolupament local: abastament d’aigua potable,
construcció d’hivernacles, suport a activitats agrícoles i ramaderes... a comunitats
rurals en els Ayllus del Departament de Potosí (Bolívia).
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 13
Es tracta de petites comunitats, que pateixen una progressiva pèrdua de població que
emigrava a les ciutats. El coneixement dels seus drets, la millora de les condicions de
vida a les comunitats i la realització de projectes per promoure la producció i
comercialització dels seus productes, està aturant aquesta tendència.
També donem suport en l’alimentació a l’internat d’Opoco.
La nostra contrapart en aquests projectes és l’Associació ISALP (Investigación Social
y Asesoramiento Legal Potosí), que promou el desenvolupament a les zones rurals a
Potosí i dóna suport als grups socials més desfavorits.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 14
B-1.1. SUPORT 2017 A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT
El projecte que ens van proposar finançar l’any 2017 els companys d’ISALP que
treballen en el PLAN DE DESARROYO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA
conjuntament amb les autoritats y comunitats originaries va ser el següent, que
transcrivim com ens va ser formulat:
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE AVES DE CORRAL (GALLINAS) PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES
CHIQUIRA-TATUCA-TAURO DEL AYLLU YURA-QULLANA
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 15
Aquestes famílies tenen previst millorar les seves fruites, fer melmelades, vinagre de
poma, galetes de poma…
Entre tots vàrem aconseguir doncs 4.071 euros, el 77% de la quantitat que
ens sol·licitaven.
B-1.2. SUPORT AL FINANÇAMENT DE L’INTERNAT D’OPOCO.
S’ha continuat finançant el manteniment d’un menjador escolar d’un internat a Opoco, a
la zona rural indígena de Potosí.
INFORME DE ACTIVIDADES
• Proyecto y periodo del que se rinde informe
Apoyo para el Internado en la comunidad de OPOCO, del Municipio de Tomave, en el
Departamento de Potosí/Bolivia
• Periodo del Informe Febrero a Diciembre de
2017
ACTIVIDADES REALIZADAS
Gastos de alimentación, Fondos entregados a
los encargados de los internados para que ellos
compren los insumos para la cocina.
INTERNOS, DURANTE EL ALMUERZO COCINA DEL INTERNADO
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 16
Viajes de Seguimiento, Viajes realizados, desde la ciudad de Potosí, hasta el internado
de
Opoco, los cuales constan de alimentación y
combustible de los encargados del viaje. Es importante realizar el seguimiento, sobre
todo para conocer la opinión de los internos en
lo que se refiere, a la calidad de alimentación y
al trato que reciben de parte de los encargados,
que son, en algunos casos algún profesor y en
otros, algún padre de familia
Encuentros de Intercambio de experiencias,
Destinados a la participación de internos,
padres de familia y encargados de los
internados, donde se intercambia experiencias
de los distintos internados.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 17
BENEFICIARIOS DE LAS BECAS ALIMENTACION, INTERNADO OPOCO
BENEFICIARIOS DE LAS BECAS ALIMENTACION
HOMBRES MUJERES TOTAL
Total Estudiantes en primaria 7 3 10
Total Estudiantes en Secundaria 14 11 25
TOTALES 21 14 35
GASTOS EN EL INTERNADO DE OPOCO
INTERNADO OPOCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 de Diciembre de 2017
CONVENIO: ATENCIÓ PRECOÇ SOLIDARIA
Expresado en BOLIVIANOS Y EUROS
INGRESOS (NOTA 1)
ATENCIÓ PRECOÇ
BOLIVIANOS
ATENCIÓ PRECOÇ
EUROS
Desembolso 04/05/2017 8,404.00 1,100.00
Desembolso 27/07/2017 8,404.00 1,100.00
TOTAL INGRESOS 16,808.00 2,200.00
EGRESOS APSJP BS. APSJP EUROS
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 18
Internado de la Comunidad de Opoco 15,142.01 1,981.94
Viajes de seguimiento a los
Internados
1,351.07 176.84
Gastos Bancarios 300.94 39.39
TOTAL GASTOS 16,794.02 2,198.17
DIFERENCIA 13.98 1.83
RESUMEN
TOTAL INGRESOS 16,808.00 2,200.00
TOTAL EGRESOS 16,794.02 2,200.83
DIFERENCIAS 13.98 1.83
TOTAL FONDOS RECIBIDOS PARA
INTERNADO DE OPOCO
2,200.00 EUROS
S'ha destinat a aquest projecte la subvenció municipal de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes (800 €), el benefici de la panera (745 €) i de quotes dels socis (655 €).
En total s'han aportat 2.200 € a aquest projecte.
B-1.3. PROJECTE D’ASSESSORAMENT LEGAL A SECTORS
DESPROTEGITS DE LA POBLACIÓ
Objectius del projecte definits pels companys d’ISALP:
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 19
“La Asistencia Jurídica Popular expresa el compromiso y la iniciativa institucional a favor
de la vigencia de los derechos humanos, mediante el asesoramiento jurídico gratuito,
brindando orientación en el conocimiento de sus derechos a los sectores más
desprotegidos del departamento de Potosí, posibilitando de esta manera un oportuno
ejercicio de derechos.
El asesoramiento legal representa la esencia institucional, puesto que desde su
nacimiento hasta el presente ISALP desarrolla estas actividades con un profundo
compromiso por los más necesitados y en apego a los lineamientos institucionales,
buscando:
• Prestar asistencia jurídica gratuita a la
población meta de ISALP.
• Orientar el trabajo buscando un uso
alternativo del derecho como
instrumento para la defensa de los
intereses de los marginados.
• Lograr que las instituciones dependientes del Estado y afines a ISALP, se
involucren en la lucha por el reconocimiento y vigencia real de los derechos humanos de
los sectores desprotegidos -en el departamento de Potosí-, para que éstos puedan
acceder a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.”
Es va donar continuïtat a aquest projecte, amb un finançament de 20.000 euros,
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 20
donació finalista.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 21
B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT
B-2.1. SUPORT A SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ A ORURO.
B-2.1.A. CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA”
B-2.1.B. DOCENCIA/ SUPORT PROFESSIONAL
B-2.2. SUPORT A HOGAR SAGRADO CORAZÓN A COCHABAMBA
B-2.1. SUPORT A SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ A ORURO 42.450€
Donem suport, finançant-los i participant en la formació dels professionals, a projectes
d’atenció educativa i sanitària d’infants amb discapacitat a Oruro. L’Estat disposa, a
Oruro, d’escassos serveis i recursos per a l’atenció a aquests infants en els seus primers
anys de vida, els nens sovint són atesos pels germans o resten sols a casa quan els
pares tenen que sortir a treballar.
OBJETIUS:
• La integració familiar, social i educativa dels infants amb discapacitat i trastorns en
el seu desenvolupament
• Potenciar el desenvolupament de les capacitats de nens i nenes, contribuint a
millorar la qualitat de vida de la població infantil, proporcionant atenció integral a
les seves necessitats transitòries o permanents el més aviat possible.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 22
• Suport a les famílies, fent-les partícips del procés de desenvolupament dels seus
fills, assessorant i promovent la seva participació en activitats de grup i
comunitàries.
B-2.1.A. CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA DRA. CONXA
BUGIE”
El CRAP ha continuat donat servei a infants
amb discapacitat i a les seves famílies.
Financem aquesta atenció quan les famílies
no disposen de recursos. És un centre per a
nens i nenes menors de 6 anys amb discapacitat. Reben atenció precoç especialitzada i
adequada a les seves dificultats: fisioteràpia, comunicació i llenguatge, estimulació global,
atenció pedagògica i psicoteràpia.
Quan la discapacitat és important i les famílies disposen de pocs recursos, treballen pare
i mare... el nen assisteix de forma diària, en situació d’escola infantil per a nens amb
necessitats educatives especials. Altres infants van al centre d’1 a 3 hores per setmana
per rebre els tractaments.
Es dóna atenció social i suport a les famílies, en entrevistes personals i organitzant
activitats grupals.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 23
Atenció grupal Atenció individual Atenció a la família
Comunicació i llenguatge Activitat a preescolar
ATENCIÓ AL CRAP L’ANY 2017
L’any 2017 es va donar atenció en el CRAP a 67 infants que presentaven
diferents discapacitats i a les seves famílies. Ha disminuït el nombre total d’infants
atesos, al rebre menor nombre d’infants de les escoles bressol, que han deixat de rebre
suport públic i han tancat.
Els infants són derivats per professionals de les postes de salut, Assistència Pública,
Hospital General i la Comisión Calificadora del “Comité Departamental de la Persona con
Discapacidad”.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 24
Discapacitat dels infants atesos
Edat dels infants atesos
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 25
Un 58 % dels nens i nenes atesos tenien una discapacitat ja establerta: motriu,( paràlisi
cerebral la majoria), intel·lectual o d’espectre autista. S’ha incrementat aquest
percentatge respecte al any 2016. A la resta el trastorn en el desenvolupament el situen
en l’àmbit del llenguatge i/o la conducta, un percentatge alt d’aquest grup seran
probablement infants amb dificultats en l’aprenentatge i/o patologia en l’àmbit de la salut
mental, sense que en aquestes edats es pugui establir un diagnòstic de certesa definitiu.
Veiem que s’ha incrementat el nombre absolut d’infants amb discapacitat establerta, i el
Es van realitzar en total 1783 sessions/tractaments ambulatoris
Assistències al centre de dia /escola infantil :1516
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 26
Cada "assistència"
es de 4 hores.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 27
PARTICIPACIÓ DE LAS FAMILIAS DEL CRAP
Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l'
atenció als seus fills i suport personal.
Es va informar periòdicament als pares del progrés dels seus fills tant en el
moment de recollir els seus fills a Kurmi com en reunions individuals
programades a aquest efecte.
Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l'
atenció als seus fills i suport personal.
ACTIVITATS COMUNITÀRIES/SENSIBILIZACIÓ
Com cada any es va promoure la participació d'infants i de famílies en activitats lúdiques
grupals i molt especialment en actes cívics del municipi, per tal de donar visibilitat a
aquest col·lectiu i sensibilitzar a la població en les seves necessitats i drets. A continuació
us transcrivim un fragment de la de la memòria de l’associació Khuskan Jaku:
• ACTIVIDADES REALIZADAS LUDICAS Y DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD
EN LA GESTION 2017
• Enero – mini DAKAR
o Iniciamos la gestión con la visita de Aleix,
representante de la Fundación Damm,
coincidiendo con la celebración del
DAKAR en Bolivia. Esta visita nos motivó
a poder realizar en el Centro un MINI
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 28
DAKAR, teniendo una buena respuesta de padres, amigos, familiares y vecinos. Se
realizó la premiación al ganador de la carrera y a los autos más creativos. Se hizo el
colocado de las plaquetas, concluyendo la mañana con un plato de charque. Durante su
estadía se realizaron varias actividades entre ellas la visita al corredor, junto a él y
nuestros niños pudimos compartir un momento de risas y experiencias.
• Febrero Inicio de Actividades
o Después de haber inscrito en fechas anteriores se inició con las terapias de manera
regular en las diferentes áreas.
o Se implementó los horarios elegidos en turno tarde logrando tener de igual manera una
atención regular.
• 13 de febrero Refacción de Fachada y el Interior
o Se realizo la coordinación con la Asociación Departamental de Artistas Plásticos,
quienes asignaron a Javier un artista plástico, por su intermedio contactamos con
dos artistas plásticos de Colombia, quienes, a cambio de alojamiento y estadía, en
casa de la coordinadora, pintaron la fachada (pared) de Centro y la pared del
patio.
• 24 de febrero Ch`alla KHUSKAN JAKU - convivencia
o Como cada año el personal de Khuskan Jaku realizó en ambientes del Centro de
Recursos y Atención Precoz Dra. Conxa Bugie, la tradicional Ch`alla y kóa. Al
concluir se compartió un plato.
• 29 de marzo – Aniversario Centro de Recursos y Atención Precoz
o Empezamos la jornada con una celebración Eucarística junto a Fray Demetrio De
La Torre, se hizo la bendición a los ambientes, recordamos a su vez a nuestros
niños que fallecieron y tuvimos la visita de sus familiares. Como es costumbre para
concluir nuestro festejo soplando las velitas.
• 11 de abril – Festejo día del niño
o En este festejo tuvimos la visita de la reinita del Corso Infantil Mikaela Timorán Paz
además la colaboración de las damas voluntarias, ellas compartieron un rico
buñuelo, chocolate, torta, juegos, concursos y demás. Al finalizar la reinita nos
obsequió unos tickes para dos personas en el restaurant “El negrito” , las familias
asistieron con los niños.
• 8 de mayo – Internado UPAL
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 29
o Mediante una reunión con el colegio de Fisioterapeutas, se retomó la formación de
estudiantes, dando inicio al internado de los estudiantes de la carrera de
Fisioterapia de la UPAL en prácticas.
o Se realizo reuniones con la carrera de Psicología, quienes enviaron dos
estudiantes, quienes desistieron de realizar el periodo de rote, pues les costó la
etapa de observación, solicitaban realizar intervenciones directas con algunos
niños.
• 26 de mayo – Festejo día de la MADRE
o El festejo del día de las madres es una
fiesta esperada, ya que las mamás comparten un
momento de juegos, bailes y degustar un pique.
Los niños entregan su presente a nuestras
queridas mamás que consiste en una tarjeta y
flores elaborada por los niños con apoyo del
personal
• 6 y 13 de junio – Visita del colegio Bolivia – Japón
o Mediante el Programa de sensibilización a la comunidad, se tomó contacto con los
jóvenes del colegio Bolivia – Japón junto a su maestra nos visitaron para conocer el
centro y compartir con los niños, ellos además trajeron refrigerio, pañales y ropa
para cubrir la necesidad de algunos niños.
• Julio - Llegada de las psicólogas, voluntarias de Cataluña Roser y Rebeca
• 11 de agosto – llegada Alicia, psicóloga voluntaria de Cataluña.
• 20 de septiembre – Día de la Primavera
o Esta gestión se realizó la fiesta de disfraces y mañana de recreación. Junto a las
damas voluntarias se organizó el festejo a los niños, iniciamos con un momento de
juegos donde nuestros niños junto a sus familias y los niños del centro “Claudina
Tevenett”. El comandante del Ejército nos colaboró con el preparado de la leche
con chocolate y las damas trajeron una variedad de masitas y de igual forma los
padres de familia. Al terminar se realizó el concurso de disfraces.
• 30 octubre – visita colegio la Salle
o Siguiendo el programa de sensibilización con los colegios, recibimos la visita de
los estudiantes del colegio La Salle.
• 11 de octubre – paseo excursión
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 30
• El paseo fue realizado al parque ecológico junto a los niños del centro de día y algunos
niños de terapias individuales. Durante esta actividad pudimos tener un momento en el
que nuestros niños se llegaron a integrar a otros que también visitaron el parque.
• ALDEAS SOS
o En noviembre y diciembre se realizó el curso de sensibilización a 60 madres y
personal de ALDEAS SOS, sobre temas de la Primera Infancia
B-2.1.B. DOCENCIA/ SUPORT PROFESSIONAL/VOLUNTARIAT
Com cada any, professionals voluntaries, especialitzades en atenció precoç, van dedicar
les seves vacances a compartir els seus coneixement amb les professionals del CRAP.
Els professionals voluntaris habituals son persones vinculades amb l’Associació però
també es facilita informació i es fa de mediador amb joves que desitgen col·laborar per
un temps amb les activitats de Khuskan Jaku, posant en
contacte les parts i orientant-los prèviament al desplaçament.
Aquest estiu les voluntàries van ser:
Roser Ramos Cervera Psicóloga CDIAP ASPACE /Barcelona)
Rebeca Gutierrez Psicòloga del CDIAP ASPACE (Barcelona
Alicia Gómez Vallés. Psicologa CDIAP BAULA (Hospitalet del Llobregat)
Activitat desenvolupada descrita per l'associació contrapart, Khuskan Jaku
• Julio - Llegada de las voluntaries de Cataluña Roser y Rebeca
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 31
o A partir de la fecha se programaron evaluaciones y actividades formativas. Ambas
después de las evaluaciones a
nuestros niños, que se realizaron
junto a las terapeutas de cada
área, compartieron con el
personal una ficha de evaluación,
teniendo como base la realidad
del centro, de los niños y sus familias. Al concluir su estadía realizaron un curso abierto
para todos los profesionales del área.
o En el área de Formación se realizó el curso sobre
“Introducción al desarrollo de la Primera Infancia y
la Importancia del Contexto Natural”, preparado
por las voluntarias Roser y Rebeca, se, realizó en
el Centro con la participación de 40 estudiantes,
profesionales del área de la atención a la infancia
que confían en la formación que ofrece Khuskan Jaku junto al personal del CRAP
• 11 de agosto llegada de Alicia
o En su estadía realizó la evaluación
especialmente a los niños que tengan
rasgos autistas, acompañando a
Rubén Llanos, psicólogo del CRAP.
o En el área de formación se organizó
un curso de formación de 24 horas sobre AUTISMO en
coordinación con la Escuela Superior para Maestros “Ángel
Mendoza Justihniano” dirigido a 310 Maestros y estudiantes
del nivel inicial.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 32
B-2.2 SUPORT PROFESSIONAL A HOGAR SAGRADO CORAZÓN A
COCHABAMBA
L’“Hogar Sagrado Corazón” acull a 49 interns, nens i joves amb diferents discapacitats,
sense família o amb famílies sense cap recurs per atendre’ls.
S’han aportat 350 euros per la compra d’una cadira de rodes elèctrica per la Ruperta, una
nena amb Paràlisi Cerebral de l’Hogar
L’any 2017 el suport professional s’ha fet “on line” per la Conxa Bugié i per la Marisa amb
la fisioterapeuta de l’Hogar.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 33
INGRESSOS 2017
APLICACIÓ INGRESSOS 2017
Projectes individuals, cadira Ruperta, … 1316,24
Projectes desenvolupament: 4071 euros
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 34
ECONOMIA I FINANCES 2017
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 35
El nostre reconeixement i agraïment a la FUNDACIÓ DAMM,
als socis i col·laboradors i a l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes, per la seva confiança i suport econòmic, que fa
possible els projectes als que donem suport.
El nostre reconeixement i agraïment a l'ACAP
(Associació Catalana d'Atenció Precoç), a NEXE
Fundació i a WASMI WAINH-España (Asociación para la
Salud Mental Infantil desde la Gestación), institucions
que van facilitar assistència de la Cecilia Martínez
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 36
Ibarra als cursos de formació que es van dur a terme
durant la seva estada.
Si desitgeu ampliar la informació d’aquesta memòria no dubteu en contactar amb
nosaltres.
20 d’abril de 2018
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 37

Recommandé

Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem par
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
357 vues33 diapositives
Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016 par
Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016
Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016Castellvi Solidari - Junts Podem
153 vues27 diapositives
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010 par
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010Castellvi Solidari - Junts Podem
306 vues27 diapositives
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003) par
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)Castellvi Solidari - Junts Podem
253 vues23 diapositives
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem par
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
223 vues21 diapositives
Memòria Castellví Solidari 2002 par
Memòria Castellví Solidari 2002Memòria Castellví Solidari 2002
Memòria Castellví Solidari 2002Castellvi Solidari - Junts Podem
281 vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Banc de Queviures Igualada par
Banc de Queviures IgualadaBanc de Queviures Igualada
Banc de Queviures IgualadaSílvia Soteras Gibert
407 vues21 diapositives
Memoria Castellví Solidari 1998 par
Memoria Castellví Solidari 1998Memoria Castellví Solidari 1998
Memoria Castellví Solidari 1998Castellvi Solidari - Junts Podem
294 vues24 diapositives
Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritries par
Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritriesIv jornada del dia mundial de les malalties minoritries
Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritriesAna mendoza
149 vues2 diapositives
20160111 ecodrac sant jordi_15_16 par
20160111 ecodrac sant jordi_15_1620160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_16Pere Vergés
1.1K vues6 diapositives
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya par
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaPresentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaCreu Roja a Catalunya
643 vues17 diapositives
Butlleti 34 par
Butlleti 34Butlleti 34
Butlleti 34Creu Roja Girona
536 vues17 diapositives

Tendances(20)

Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritries par Ana mendoza
Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritriesIv jornada del dia mundial de les malalties minoritries
Iv jornada del dia mundial de les malalties minoritries
Ana mendoza149 vues
20160111 ecodrac sant jordi_15_16 par Pere Vergés
20160111 ecodrac sant jordi_15_1620160111 ecodrac sant jordi_15_16
20160111 ecodrac sant jordi_15_16
Pere Vergés1.1K vues
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric par Josep A. Frias
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Josep A. Frias399 vues
Memòria 2012 par Picam
Memòria 2012Memòria 2012
Memòria 2012
Picam422 vues

Similaire à Memòria Atenció Precoç Solidària 2017

Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010 par
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010Castellvi Solidari - Junts Podem
315 vues27 diapositives
Memoria arsis 2015 cat par
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMontse de Paz
314 vues6 diapositives
Memòria de la Fundació 2014 par
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Fundacio Joan Salvador Gavina
3.8K vues32 diapositives
Memòria Social 2016 par
Memòria Social 2016Memòria Social 2016
Memòria Social 2016Francesc Arnaez
326 vues32 diapositives
Memòria Fundació ARSIS 2016 par
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016 Montse de Paz
185 vues4 diapositives
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004) par
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Castellvi Solidari - Junts Podem
247 vues32 diapositives

Similaire à Memòria Atenció Precoç Solidària 2017(20)

Memòria Fundació ARSIS 2016 par Montse de Paz
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz185 vues
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat par Francesc Arnaez
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de LlobregatMemòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Memòria 2021. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat
Francesc Arnaez98 vues
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació par Ajuntament de Barcelona
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i EducacióSSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació
SSTG: Comissió Consultiva de Qualitat de Vida, Medi Ambient, Esports i Educació
Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues

Plus de Castellvi Solidari - Junts Podem

Carta a las instituciones públicas de Oruro par
Carta a las instituciones públicas de OruroCarta a las instituciones públicas de Oruro
Carta a las instituciones públicas de OruroCastellvi Solidari - Junts Podem
117 vues2 diapositives
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016 par
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016Castellvi Solidari - Junts Podem
42 vues2 diapositives
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu Yura par
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu YuraProyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu Yura
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu YuraCastellvi Solidari - Junts Podem
354 vues6 diapositives
Resum d'activitats finançades a Bolívia par
Resum d'activitats finançades a BolíviaResum d'activitats finançades a Bolívia
Resum d'activitats finançades a BolíviaCastellvi Solidari - Junts Podem
69 vues2 diapositives
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ... par
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...Castellvi Solidari - Junts Podem
940 vues4 diapositives
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014 par
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Castellvi Solidari - Junts Podem
210 vues10 diapositives

Plus de Castellvi Solidari - Junts Podem(20)

Memòria Atenció Precoç Solidària 2017

 • 2. Benvolguts i benvolgudes, En aquesta memòria volem, com cada any, informar dels diferents projectes als que la nostra associació dóna suport a Oruro, Cochabamba i zones rurals indígenes de Potosí. A Oruro, s’ha continuat l’atenció precoç als més petits atesos al centre de recursos i a l'escola d'infantil mitjançant l’ONG Kuskhan Jaku. S’ha ofert formació amb voluntaris de l’associació i s’ha fet valoració neuropediatrica als infants atesos. A Potosí s’ha donat suport al projecte: “ Crianza familiar de aves de corral para la seguridad alimentaria”, s’ha donat continuïtat al suport a l’alimentació dels nens i nenes de l’internat i escola rural d’Opoco i al projecte d’Assessorament Legal a Població Indígena i Servei Domèstic mitjançant ISALP (Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí). A Cochabamba s’ha continuat el suport (online) professional de fisioteràpia i de neuropediatria a l’ “Hogar Sagrado Corazón”. S’ha continuat també la col·laboració amb la Fundació CUIDA’M en l’atenció a Magdalena en la seva estada a Barcelona, per rebre atenció pel servei de cirurgia ortopèdica de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Creiem que el nostre suport és útil, important i necessari encara per molts infants i famílies. Animar-vos a continuar col·laborant a fer possible que molts infants amb Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 2
 • 3. discapacitats i desavantatges social i les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la que tenen dret i se’ls permeti i ajudi a desenvolupar les seves capacitats. Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les diferències entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre suport. Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres. Conxa Bugié i Albaladejo Presidenta de l’Associació La solidaritat ... creu en la necessitat de canviar el sistema. Però mentre el sistema no canviï, Està atenta a les necessitats de les persones. Jaume Botey Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 3
 • 4. Fragment del poema dedicat a la solidaritat “Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre”. Vicente Ferrer Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 4
 • 5. ÍNDEX QUI SOM? ............................................................................. 5 PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ .............................................. 6 AA ACTIVITATS A CATALUNYA:.............................................. 6 A-1. SOPAR SOLIDARI A SITGES................................................... 7 A-2. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU).. 8 A-5 PANERA SOLIDÀRIA................................................................ 8 B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................... 9 B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA................................... 9 B-1.1. Suport 2017 a Projectes de Desenvolupament............ 10 B-1.2. Suport al finançament de l’”Internado d’Opoco........... 11 B1.3. Projecte d’Assessorament Legat a sectors desprotegits de la població........................................................... 14 B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT ........... 15 B-2.1. Suport a Servei d’Atenció Precoç a Oruro..................... 15 Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 5
 • 6. B-2.1.A CRAP. Centre de Recursos i Atenció Temprana “Dra. Conxa Bugie”................................... 15 B-2.1.B Docència/Suport professional/Voluntariat........ 22 B-2.2. Suport professional a Hogar Sagrado Corazón a Cochabamba 24 ECONOMIA I FINANÇAS 2017 ……………………………………………… 25 RECONEIXEMENTS …………………………………………………………….. 26 Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 6
 • 7. QUI SOM? Som una associació formada per persones que no estem d’acord amb les situacions de desigualtat, injustícia i marginació de la nostra societat. Considerem especialment injustes les situacions de desigualtat entre els països del Nord i els països del Sud, situacions que permeten la mort i la vida en la misèria de milions de persones. Pensem que entre tots podrem aconseguir objectius que no es podrien assolir a nivell individual. Constem inscrits amb el núm. 20310 de la secció 1a de la demarcació de Barcelona en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Quants som? El 31 de desembre de 2017 érem 106 socis/es i una amplia xarxa de col·laboradors i amics. Quins són els objectius de la nostra associació? Voldríem, des de la nostra realitat, i en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a construir una societat més justa i solidària. Els nostres objectius generals són els de promoure la solidaritat entre les persones i els pobles sense distinció de races, sexes, ideologies ni religions, i impulsar projectes adreçats a millorar el benestar de comunitats en situació de necessitats bàsiques. Creiem que donar suport i impulsar projectes en aquests països empobrits, alhora que millora les condicions de vida d’algunes persones i col·lectius, ens ajuda a conèixer la seva realitat i les dificultats de subsistència que pateixen, malgrat disposar el país, Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 7
 • 8. sovint, d’importants recursos naturals que són explotats, de forma injusta i il·legítima pels països del anomenat “primer món”. Circumstàncies casuals ens han portat a Bolívia, país considerat el més pobre d’Amèrica del Sud, i al ser com som una petita associació hem optat per centrar allí la nostra col·laboració. RECONEIXEMENT D’ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA El mes d’octubre de 2006 vàrem rebre el reconeixement d’associació d’Utilitat Pública. Aquest és un reconeixement que: o Avala la gestió i els projectes de CSJP. o Permet accedir a subvencions de l’AECI o de l’ACCD. o Acollint-nos a la llei 49/2002 les persones físiques i les empreses poden deduir-se un percentatge, del donatiu, a la seva declaració. Projectes de l’Associació Atenció Precoç Solidària- Junts Podem A A. ACTIVITATS A CATALUNYA OBJECTIUS· Difondre informació sobre la situació de injusta desigualtat actual i les seves causes • Promoure actituds solidàries. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 8
 • 9. • Donar a conèixer la nostra Associació. • Obtenir suport econòmic pels projectes a Bolívia. ACTIVITATS 2017 A.1. Sopar Solidari a Sitges. A.2. Col·laboració Cuida’m (fundació de Sant Joan de Déu) A.3. Panera Solidària Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 9
 • 10. A-1. SOPAR SOLIDARI A SITGES El dissabte 8 de juliol va tenir lloc el XXIIIè Sopar Solidari de la nostra Associació, a Sitges amb la col·laboració de l’associació de veïns de Cases Noves. El projecte al que es donava suport, a traves d’ISALP era el de Ampliació d’horts protegits a l’Ayllu Yura, a la comunitat de Visitza amb l'objectiu que 12 famílies poguessin millorar la seva alimentació i la seva economia. El cost del la part del projecte a finançar era de 5.298 euros. Vàrem aplegar-nos 60 persones al voltant d’un bon sopar i d’un excel·lent espectacle. En el curs del sopar vàrem fer, com és costum un petit resum dels projectes. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 10
 • 11. A continuació es va celebrar el clàssic “bingo” i per finalitzar la vetllada vam poder gaudir de l’actuació del grup local “Sitges Connexió” i ballar amb els seus ritmes. Els beneficis van ser de 2.601 euros Agrair la col·laboració, ja habitual en els nostres sopars, de l’empresa DAMM. A-2. COL·LABORACIÓ AMB CUIDA’M (fundació de Sant Joan de Déu). L’any 2017 es van continuar el suport a Magdalena, que per tercera vegada s´havia desplaçat des d’Oruro a octubre de 2016 a Barcelona acompanyada de la Cecília, la que ha sigut la seva educadora. CUIDAM fa possible els desplaçaments, l’atenció de la Magda a l’Hospital San Juan de Déu de Barcelona amb la cirurgia ortopèdica i el suport ortopèdic que precisa (la primera, en 2007, va permetre que la Magdalena comencés a caminar). La cirurgia prevista per octubre es va realitzar, amb èxit, el mes de febrer i ambdues van retornar a Bolívia el mes de maig, la Magdalena amb les noves pròtesis. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 11Magdalena a Sant Joan de Déu, on va rebre una excel·lent atenció médica i també personal i humana Despedida de Magdalena i Cecilia als 7 mesos d’estada a Barcelona
 • 12. Durant l'estada, de 7 mesos, Cecilia, Técnica Superior en Atenció Precoç i Educació Infantil, va poder assistir a diversos cursos gràcies a que entitats com l'ACAP (Associació Catalana d'Atenció Precoç), NEXE Fundació i WASMI WAINH-España (Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación) van facilitar la seva matrícula als cursos. La nostra associació dóna suport econòmic a la seva estada amb una quantitat per a la Cecilia, per a un import de 966,24 euros. A-3. PANERA SOLIDÀRIA Per Nadal com cada any es va rifar una panera solidària. Es van recaptar 745 euros. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 12
 • 13. B. ACTIVITATS A BOLÍVIA B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA DE POTOSÍ. B-1.1. Suport a Projectes de Desenvolupament B-1.2. Suport a l’alimentació Internat d’Opoco B-1.3 Projecte d’Assessorament Legal B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ PRECOÇ A INFANTS AMB DISCAPACITAT B-2.1 Suport a serveis per infants amb discapacitat. B-2.2 Suport a la formació de professionals. B-1. SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA Col·laborem en projectes de desenvolupament local: abastament d’aigua potable, construcció d’hivernacles, suport a activitats agrícoles i ramaderes... a comunitats rurals en els Ayllus del Departament de Potosí (Bolívia). Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 13
 • 14. Es tracta de petites comunitats, que pateixen una progressiva pèrdua de població que emigrava a les ciutats. El coneixement dels seus drets, la millora de les condicions de vida a les comunitats i la realització de projectes per promoure la producció i comercialització dels seus productes, està aturant aquesta tendència. També donem suport en l’alimentació a l’internat d’Opoco. La nostra contrapart en aquests projectes és l’Associació ISALP (Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí), que promou el desenvolupament a les zones rurals a Potosí i dóna suport als grups socials més desfavorits. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 14
 • 15. B-1.1. SUPORT 2017 A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT El projecte que ens van proposar finançar l’any 2017 els companys d’ISALP que treballen en el PLAN DE DESARROYO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA conjuntament amb les autoritats y comunitats originaries va ser el següent, que transcrivim com ens va ser formulat: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE AVES DE CORRAL (GALLINAS) PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES CHIQUIRA-TATUCA-TAURO DEL AYLLU YURA-QULLANA Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 15
 • 16. Aquestes famílies tenen previst millorar les seves fruites, fer melmelades, vinagre de poma, galetes de poma… Entre tots vàrem aconseguir doncs 4.071 euros, el 77% de la quantitat que ens sol·licitaven. B-1.2. SUPORT AL FINANÇAMENT DE L’INTERNAT D’OPOCO. S’ha continuat finançant el manteniment d’un menjador escolar d’un internat a Opoco, a la zona rural indígena de Potosí. INFORME DE ACTIVIDADES • Proyecto y periodo del que se rinde informe Apoyo para el Internado en la comunidad de OPOCO, del Municipio de Tomave, en el Departamento de Potosí/Bolivia • Periodo del Informe Febrero a Diciembre de 2017 ACTIVIDADES REALIZADAS Gastos de alimentación, Fondos entregados a los encargados de los internados para que ellos compren los insumos para la cocina. INTERNOS, DURANTE EL ALMUERZO COCINA DEL INTERNADO Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 16
 • 17. Viajes de Seguimiento, Viajes realizados, desde la ciudad de Potosí, hasta el internado de Opoco, los cuales constan de alimentación y combustible de los encargados del viaje. Es importante realizar el seguimiento, sobre todo para conocer la opinión de los internos en lo que se refiere, a la calidad de alimentación y al trato que reciben de parte de los encargados, que son, en algunos casos algún profesor y en otros, algún padre de familia Encuentros de Intercambio de experiencias, Destinados a la participación de internos, padres de familia y encargados de los internados, donde se intercambia experiencias de los distintos internados. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 17
 • 18. BENEFICIARIOS DE LAS BECAS ALIMENTACION, INTERNADO OPOCO BENEFICIARIOS DE LAS BECAS ALIMENTACION HOMBRES MUJERES TOTAL Total Estudiantes en primaria 7 3 10 Total Estudiantes en Secundaria 14 11 25 TOTALES 21 14 35 GASTOS EN EL INTERNADO DE OPOCO INTERNADO OPOCO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 de Diciembre de 2017 CONVENIO: ATENCIÓ PRECOÇ SOLIDARIA Expresado en BOLIVIANOS Y EUROS INGRESOS (NOTA 1) ATENCIÓ PRECOÇ BOLIVIANOS ATENCIÓ PRECOÇ EUROS Desembolso 04/05/2017 8,404.00 1,100.00 Desembolso 27/07/2017 8,404.00 1,100.00 TOTAL INGRESOS 16,808.00 2,200.00 EGRESOS APSJP BS. APSJP EUROS Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 18
 • 19. Internado de la Comunidad de Opoco 15,142.01 1,981.94 Viajes de seguimiento a los Internados 1,351.07 176.84 Gastos Bancarios 300.94 39.39 TOTAL GASTOS 16,794.02 2,198.17 DIFERENCIA 13.98 1.83 RESUMEN TOTAL INGRESOS 16,808.00 2,200.00 TOTAL EGRESOS 16,794.02 2,200.83 DIFERENCIAS 13.98 1.83 TOTAL FONDOS RECIBIDOS PARA INTERNADO DE OPOCO 2,200.00 EUROS S'ha destinat a aquest projecte la subvenció municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes (800 €), el benefici de la panera (745 €) i de quotes dels socis (655 €). En total s'han aportat 2.200 € a aquest projecte. B-1.3. PROJECTE D’ASSESSORAMENT LEGAL A SECTORS DESPROTEGITS DE LA POBLACIÓ Objectius del projecte definits pels companys d’ISALP: Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 19
 • 20. “La Asistencia Jurídica Popular expresa el compromiso y la iniciativa institucional a favor de la vigencia de los derechos humanos, mediante el asesoramiento jurídico gratuito, brindando orientación en el conocimiento de sus derechos a los sectores más desprotegidos del departamento de Potosí, posibilitando de esta manera un oportuno ejercicio de derechos. El asesoramiento legal representa la esencia institucional, puesto que desde su nacimiento hasta el presente ISALP desarrolla estas actividades con un profundo compromiso por los más necesitados y en apego a los lineamientos institucionales, buscando: • Prestar asistencia jurídica gratuita a la población meta de ISALP. • Orientar el trabajo buscando un uso alternativo del derecho como instrumento para la defensa de los intereses de los marginados. • Lograr que las instituciones dependientes del Estado y afines a ISALP, se involucren en la lucha por el reconocimiento y vigencia real de los derechos humanos de los sectores desprotegidos -en el departamento de Potosí-, para que éstos puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.” Es va donar continuïtat a aquest projecte, amb un finançament de 20.000 euros, Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 20
 • 21. donació finalista. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 21
 • 22. B-2. SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT B-2.1. SUPORT A SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ A ORURO. B-2.1.A. CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA” B-2.1.B. DOCENCIA/ SUPORT PROFESSIONAL B-2.2. SUPORT A HOGAR SAGRADO CORAZÓN A COCHABAMBA B-2.1. SUPORT A SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ A ORURO 42.450€ Donem suport, finançant-los i participant en la formació dels professionals, a projectes d’atenció educativa i sanitària d’infants amb discapacitat a Oruro. L’Estat disposa, a Oruro, d’escassos serveis i recursos per a l’atenció a aquests infants en els seus primers anys de vida, els nens sovint són atesos pels germans o resten sols a casa quan els pares tenen que sortir a treballar. OBJETIUS: • La integració familiar, social i educativa dels infants amb discapacitat i trastorns en el seu desenvolupament • Potenciar el desenvolupament de les capacitats de nens i nenes, contribuint a millorar la qualitat de vida de la població infantil, proporcionant atenció integral a les seves necessitats transitòries o permanents el més aviat possible. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 22
 • 23. • Suport a les famílies, fent-les partícips del procés de desenvolupament dels seus fills, assessorant i promovent la seva participació en activitats de grup i comunitàries. B-2.1.A. CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA DRA. CONXA BUGIE” El CRAP ha continuat donat servei a infants amb discapacitat i a les seves famílies. Financem aquesta atenció quan les famílies no disposen de recursos. És un centre per a nens i nenes menors de 6 anys amb discapacitat. Reben atenció precoç especialitzada i adequada a les seves dificultats: fisioteràpia, comunicació i llenguatge, estimulació global, atenció pedagògica i psicoteràpia. Quan la discapacitat és important i les famílies disposen de pocs recursos, treballen pare i mare... el nen assisteix de forma diària, en situació d’escola infantil per a nens amb necessitats educatives especials. Altres infants van al centre d’1 a 3 hores per setmana per rebre els tractaments. Es dóna atenció social i suport a les famílies, en entrevistes personals i organitzant activitats grupals. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 23
 • 24. Atenció grupal Atenció individual Atenció a la família Comunicació i llenguatge Activitat a preescolar ATENCIÓ AL CRAP L’ANY 2017 L’any 2017 es va donar atenció en el CRAP a 67 infants que presentaven diferents discapacitats i a les seves famílies. Ha disminuït el nombre total d’infants atesos, al rebre menor nombre d’infants de les escoles bressol, que han deixat de rebre suport públic i han tancat. Els infants són derivats per professionals de les postes de salut, Assistència Pública, Hospital General i la Comisión Calificadora del “Comité Departamental de la Persona con Discapacidad”. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 24
 • 25. Discapacitat dels infants atesos Edat dels infants atesos Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 25 Un 58 % dels nens i nenes atesos tenien una discapacitat ja establerta: motriu,( paràlisi cerebral la majoria), intel·lectual o d’espectre autista. S’ha incrementat aquest percentatge respecte al any 2016. A la resta el trastorn en el desenvolupament el situen en l’àmbit del llenguatge i/o la conducta, un percentatge alt d’aquest grup seran probablement infants amb dificultats en l’aprenentatge i/o patologia en l’àmbit de la salut mental, sense que en aquestes edats es pugui establir un diagnòstic de certesa definitiu. Veiem que s’ha incrementat el nombre absolut d’infants amb discapacitat establerta, i el
 • 26. Es van realitzar en total 1783 sessions/tractaments ambulatoris Assistències al centre de dia /escola infantil :1516 Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 26
 • 27. Cada "assistència" es de 4 hores. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 27
 • 28. PARTICIPACIÓ DE LAS FAMILIAS DEL CRAP Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l' atenció als seus fills i suport personal. Es va informar periòdicament als pares del progrés dels seus fills tant en el moment de recollir els seus fills a Kurmi com en reunions individuals programades a aquest efecte. Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l' atenció als seus fills i suport personal. ACTIVITATS COMUNITÀRIES/SENSIBILIZACIÓ Com cada any es va promoure la participació d'infants i de famílies en activitats lúdiques grupals i molt especialment en actes cívics del municipi, per tal de donar visibilitat a aquest col·lectiu i sensibilitzar a la població en les seves necessitats i drets. A continuació us transcrivim un fragment de la de la memòria de l’associació Khuskan Jaku: • ACTIVIDADES REALIZADAS LUDICAS Y DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD EN LA GESTION 2017 • Enero – mini DAKAR o Iniciamos la gestión con la visita de Aleix, representante de la Fundación Damm, coincidiendo con la celebración del DAKAR en Bolivia. Esta visita nos motivó a poder realizar en el Centro un MINI Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 28
 • 29. DAKAR, teniendo una buena respuesta de padres, amigos, familiares y vecinos. Se realizó la premiación al ganador de la carrera y a los autos más creativos. Se hizo el colocado de las plaquetas, concluyendo la mañana con un plato de charque. Durante su estadía se realizaron varias actividades entre ellas la visita al corredor, junto a él y nuestros niños pudimos compartir un momento de risas y experiencias. • Febrero Inicio de Actividades o Después de haber inscrito en fechas anteriores se inició con las terapias de manera regular en las diferentes áreas. o Se implementó los horarios elegidos en turno tarde logrando tener de igual manera una atención regular. • 13 de febrero Refacción de Fachada y el Interior o Se realizo la coordinación con la Asociación Departamental de Artistas Plásticos, quienes asignaron a Javier un artista plástico, por su intermedio contactamos con dos artistas plásticos de Colombia, quienes, a cambio de alojamiento y estadía, en casa de la coordinadora, pintaron la fachada (pared) de Centro y la pared del patio. • 24 de febrero Ch`alla KHUSKAN JAKU - convivencia o Como cada año el personal de Khuskan Jaku realizó en ambientes del Centro de Recursos y Atención Precoz Dra. Conxa Bugie, la tradicional Ch`alla y kóa. Al concluir se compartió un plato. • 29 de marzo – Aniversario Centro de Recursos y Atención Precoz o Empezamos la jornada con una celebración Eucarística junto a Fray Demetrio De La Torre, se hizo la bendición a los ambientes, recordamos a su vez a nuestros niños que fallecieron y tuvimos la visita de sus familiares. Como es costumbre para concluir nuestro festejo soplando las velitas. • 11 de abril – Festejo día del niño o En este festejo tuvimos la visita de la reinita del Corso Infantil Mikaela Timorán Paz además la colaboración de las damas voluntarias, ellas compartieron un rico buñuelo, chocolate, torta, juegos, concursos y demás. Al finalizar la reinita nos obsequió unos tickes para dos personas en el restaurant “El negrito” , las familias asistieron con los niños. • 8 de mayo – Internado UPAL Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 29
 • 30. o Mediante una reunión con el colegio de Fisioterapeutas, se retomó la formación de estudiantes, dando inicio al internado de los estudiantes de la carrera de Fisioterapia de la UPAL en prácticas. o Se realizo reuniones con la carrera de Psicología, quienes enviaron dos estudiantes, quienes desistieron de realizar el periodo de rote, pues les costó la etapa de observación, solicitaban realizar intervenciones directas con algunos niños. • 26 de mayo – Festejo día de la MADRE o El festejo del día de las madres es una fiesta esperada, ya que las mamás comparten un momento de juegos, bailes y degustar un pique. Los niños entregan su presente a nuestras queridas mamás que consiste en una tarjeta y flores elaborada por los niños con apoyo del personal • 6 y 13 de junio – Visita del colegio Bolivia – Japón o Mediante el Programa de sensibilización a la comunidad, se tomó contacto con los jóvenes del colegio Bolivia – Japón junto a su maestra nos visitaron para conocer el centro y compartir con los niños, ellos además trajeron refrigerio, pañales y ropa para cubrir la necesidad de algunos niños. • Julio - Llegada de las psicólogas, voluntarias de Cataluña Roser y Rebeca • 11 de agosto – llegada Alicia, psicóloga voluntaria de Cataluña. • 20 de septiembre – Día de la Primavera o Esta gestión se realizó la fiesta de disfraces y mañana de recreación. Junto a las damas voluntarias se organizó el festejo a los niños, iniciamos con un momento de juegos donde nuestros niños junto a sus familias y los niños del centro “Claudina Tevenett”. El comandante del Ejército nos colaboró con el preparado de la leche con chocolate y las damas trajeron una variedad de masitas y de igual forma los padres de familia. Al terminar se realizó el concurso de disfraces. • 30 octubre – visita colegio la Salle o Siguiendo el programa de sensibilización con los colegios, recibimos la visita de los estudiantes del colegio La Salle. • 11 de octubre – paseo excursión Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 30
 • 31. • El paseo fue realizado al parque ecológico junto a los niños del centro de día y algunos niños de terapias individuales. Durante esta actividad pudimos tener un momento en el que nuestros niños se llegaron a integrar a otros que también visitaron el parque. • ALDEAS SOS o En noviembre y diciembre se realizó el curso de sensibilización a 60 madres y personal de ALDEAS SOS, sobre temas de la Primera Infancia B-2.1.B. DOCENCIA/ SUPORT PROFESSIONAL/VOLUNTARIAT Com cada any, professionals voluntaries, especialitzades en atenció precoç, van dedicar les seves vacances a compartir els seus coneixement amb les professionals del CRAP. Els professionals voluntaris habituals son persones vinculades amb l’Associació però també es facilita informació i es fa de mediador amb joves que desitgen col·laborar per un temps amb les activitats de Khuskan Jaku, posant en contacte les parts i orientant-los prèviament al desplaçament. Aquest estiu les voluntàries van ser: Roser Ramos Cervera Psicóloga CDIAP ASPACE /Barcelona) Rebeca Gutierrez Psicòloga del CDIAP ASPACE (Barcelona Alicia Gómez Vallés. Psicologa CDIAP BAULA (Hospitalet del Llobregat) Activitat desenvolupada descrita per l'associació contrapart, Khuskan Jaku • Julio - Llegada de las voluntaries de Cataluña Roser y Rebeca Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 31
 • 32. o A partir de la fecha se programaron evaluaciones y actividades formativas. Ambas después de las evaluaciones a nuestros niños, que se realizaron junto a las terapeutas de cada área, compartieron con el personal una ficha de evaluación, teniendo como base la realidad del centro, de los niños y sus familias. Al concluir su estadía realizaron un curso abierto para todos los profesionales del área. o En el área de Formación se realizó el curso sobre “Introducción al desarrollo de la Primera Infancia y la Importancia del Contexto Natural”, preparado por las voluntarias Roser y Rebeca, se, realizó en el Centro con la participación de 40 estudiantes, profesionales del área de la atención a la infancia que confían en la formación que ofrece Khuskan Jaku junto al personal del CRAP • 11 de agosto llegada de Alicia o En su estadía realizó la evaluación especialmente a los niños que tengan rasgos autistas, acompañando a Rubén Llanos, psicólogo del CRAP. o En el área de formación se organizó un curso de formación de 24 horas sobre AUTISMO en coordinación con la Escuela Superior para Maestros “Ángel Mendoza Justihniano” dirigido a 310 Maestros y estudiantes del nivel inicial. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 32
 • 33. B-2.2 SUPORT PROFESSIONAL A HOGAR SAGRADO CORAZÓN A COCHABAMBA L’“Hogar Sagrado Corazón” acull a 49 interns, nens i joves amb diferents discapacitats, sense família o amb famílies sense cap recurs per atendre’ls. S’han aportat 350 euros per la compra d’una cadira de rodes elèctrica per la Ruperta, una nena amb Paràlisi Cerebral de l’Hogar L’any 2017 el suport professional s’ha fet “on line” per la Conxa Bugié i per la Marisa amb la fisioterapeuta de l’Hogar. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 33
 • 34. INGRESSOS 2017 APLICACIÓ INGRESSOS 2017 Projectes individuals, cadira Ruperta, … 1316,24 Projectes desenvolupament: 4071 euros Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 34 ECONOMIA I FINANCES 2017
 • 35. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 35
 • 36. El nostre reconeixement i agraïment a la FUNDACIÓ DAMM, als socis i col·laboradors i a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, per la seva confiança i suport econòmic, que fa possible els projectes als que donem suport. El nostre reconeixement i agraïment a l'ACAP (Associació Catalana d'Atenció Precoç), a NEXE Fundació i a WASMI WAINH-España (Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación), institucions que van facilitar assistència de la Cecilia Martínez Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 36
 • 37. Ibarra als cursos de formació que es van dur a terme durant la seva estada. Si desitgeu ampliar la informació d’aquesta memòria no dubteu en contactar amb nosaltres. 20 d’abril de 2018 Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2017 · http://www.atencionprecozsolidaria.org 37