Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016

Castellvi Solidari - Junts Podem
Castellvi Solidari - Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem

Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016

Associació
Atenció Precoç Solidària-Junts
Podem
MEMÒRIA 2.016
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 2
Benvolguts i benvolgudes,
En aquesta memòria volem, com cada any , informar dels diferents projectes als que la
nostra associació dona suport a Oruro, Cochabamba i zones rurals indígenes de Potosí.
Donar les gràcies a totes les persones i entitats que creuen i fan possible la continuïtat
dels diferents projectes
L’objectiu principal de la nostra entitat és continuar col·laborant amb els diferents
projectes a Bolívia, donant suport a infants amb discapacitat i a les seves famílies.
A Oruro, mitjançant Khuskan Jaku s’ha continuat l’atenció precoç als més petits atesos
al centre de recursos i a l'escola d'infantil. S’ha ofert formació amb voluntaris de
l’associació i s’ha fet valoració neuropediatrica als infants atesos.
També s’ha finançat la construcció d’un bany, una cuina i la coberta de la teulada al
centre de recursos (aquest últim es realitzarà el 2017 amb fons del 2016).
A Potosí mitjançant ISALP ( Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí) s’ha
donat suport al projecte: “ Crianza familiar de aves de corral para la seguridad
alimentaria” , s’ha donat continuïtat al suport a l’alimentació dels nens i nenes de
l’internat i escola rural d’Opoco i al projecte d’Assessorament Legal a Població
Indígena i Servei Domèstic.
A Cochabamba s’ha continuat el suport professional de fisioteràpia (online) i de
neuropediatria a l’ “Hogar Sagrado Corazón”.
S’ha continuat també la col·laboració amb la Fundació CUIDA’M en l’atenció a
Magdalena en la seva estada a Barcelona, per rebre atenció pel servei de cirurgia
ortopèdica de l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Per finalitzar aquesta breu introducció, en nom de totes les persones que es beneficien
dels projectes us donem les gràcies un cop més. Desprès d’un any més de visitar els
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 3
projectes a Bolívia, parlar amb les famílies, observar i compartir el treball que es realitza
amb els infants atesos i la repercussió social que comporta, crec que el nostre treball és
útil, important i necessari encara per a molts infants i famílies. Animar-vos a continuar
col·laborant i a fer possible que molts infants amb discapacitats o desavantatges socials i
les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la que tenen dret, se’ls permeti
desenvolupar les seves capacitats i se’ls ofereixin oportunitats per fer-ho.
Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a
través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les diferències
entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre suport.
Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres.
Conxa Bugié i Albaladejo
Presidenta de l’Associació
La solidaritat
...
creu en la necessitat de canviar el sistema.
Però mentre el sistema no canviï,
Està atenta a les necessitats de les persones.
Jaume Botey
Fragment del poema dedicat a la solidaritat
“Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para
siempre”.
Vicente Ferrer
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
4
ÍNDEX
QUI SOM? ......................................................................................... 5
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ ................................................................. 6
A) ACTIVITATS A CATALUNYA:......................................................... 6
A-1. PARTICIPACIÓ FIRA ENTITATS SOLIDÀRIES....................................... 7
A-2. SOPAR SOLIDARI A CAN SUNYER....................................................... 7
A-3. IOGA SOLIDARI................................................................................ 8
A-4. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU)............. 9
A-5 PANERA SOLIDÀRIA............................................................................ 9
B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................................ 10
B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA.................................................. 10
B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament.................................. 11
B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco.................................... 12
B.1.3 Projecte d’assessorament legal a sectors desprotegits
de la població.......................................................................... 13
B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT........................... 14
B.2.1 SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITAT................................. 14
B.2.1.A CRAP. Centre de Recursos y Atención Temprana..................... 15
B.2.1.B Participació de les famílies/ Activitats amb la Comunitat ......... 22
B.2.2 SUPORT A LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS 2016...................... 22
B.2.3 OBRES CRAP............................................................................... 25
ECONOMIA I FINANCES 2016............................................................... 26
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
5
QUI SOM?
Som una associació formada per persones que no estem d’acord amb les situacions de
desigualtat, injustícia i marginació de la nostra societat. Considerem especialment injustes
les situacions de desigualtat entre els països del Nord i els països del Sud, situacions que
permeten la mort i la vida en la misèria de milions de persones.
Pensem que entre tots podrem aconseguir objectius que no es podrien assolir a nivell
individual.
Quants som? El 31 de desembre de 2016 érem 110 socis/es i una amplia xarxa de
col·laboradors i amics.
Quins són els objectius de la nostra associació?
Voldríem, des de la nostra realitat, i en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a
construir una societat més justa i solidària.
Els nostres objectius generals són els de promoure la solidaritat entre les persones i els
pobles sense distinció de races, sexes, ideologies ni religions, i impulsar projectes
adreçats a millorar el benestar de comunitats en situació de necessitats bàsiques.
Creiem que donar suport i impulsar projectes en aquests països empobrits, alhora que
millora les condicions de vida d’algunes persones i col·lectius, ens ajuda a conèixer la
seva realitat i les dificultats de subsistència que pateixen, malgrat disposar el país, sovint,
d’importants recursos naturals que són explotats, de forma injusta i il·legítima pels països
del anomenat “primer món”
Col·laborem en projectes i entitats de Bolívia.
Circumstàncies casuals ens han portat a Bolívia, país considerat el més pobre d’Amèrica
del Sud, i al ser com som una petita associació hem optat per centrar allí la nostra
col·laboració.
RECONEIXEMENT D’ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA
El mes d’octubre de 2006 vàrem rebre el reconeixement d’associació d’Utilitat Pública.
Aquest s un reconeixement que:
o Avala la gestió i els projectes de APSJP.
o Permet accedir a subvencions de l’AECI o de l’ACCD.
o Acollint-nos a la llei 49/2002 les persones físiques i les empreses poden deduir-se un
percentatge, del donatiu, a la seva declaració.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
6
Projectes de l’Associació
Atenció Precoç Solidària- Junts Podem
A) ACTIVITATS A CATALUNYA
OBJECTIUS·
Difondre informació sobre la situació de injusta desigualtat actual i les seves causes
• Promoure actituds solidàries.
• Donar a conèixer la nostra Associació.
• Obtenir suport econòmic pels projectes a Bolívia.
ACTIVITATS 2016
A.1 Participació a La Fira d’Entitats Solidàries a Castellví.
A.2 Sopar Solidari a Can Sunyer.
A.3 Ioga solidari.
A.4 Col·laboració Cuida’m (fundació de Sant Joan de Déu)
A.5 Panera Solidària
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
7
A.1 PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENTITATS SOLIDÀRIES A CASTELLVÍ
El mes de maig de 2016 la nostra ONG va participar a la Fira d’Entitats de Castellví de
Rosanes. La Fira es va instal·lar al centre del poble i va estar oberta de les 10 a les 14
hores aproximadament. En aquesta fira vam participar amb una parada on vam
vendre productes de l’artesania Boliviana, procedents de Oruro, així com samarretes
amb el logotip de l’ONG. També vam poder fer la difusió del sopar solidari a Can
Sunyer i vam poder repartir infusió de fulla de coca.
Vam poder donar a conèixer la nostra ONG als veïns i visitants que s’hi van aplegar i
fer un breu resum dels nostres projectes a Bolívia.
A.2 SOPAR SOLIDÀRI A CAN SUNYER
El dissabte 9 de juliol va tenir lloc el XXIIè Sopar
Solidari de la nostra Associació, vàrem aplegar-nos
85 persones al voltant d’un bon sopar i un excel·lent
espectacle. Sòcies i voluntàries de Can Sunyer, van
organitzar el ja tradicional sopar Solidari a Can
Sunyer, a Castellví de Rosanes.
El projecte al que es donava suport, a través
d’ISALP era el de ·Crianza familiar de aves de
corral para la seguridad alimentaria”, amb
l’objectiu de què 24 famílies de les comunitats rurals
poguessin millorar la seva alimentació i la seva
economia amb la criança de gallines.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
8
En el curs del sopar vàrem fer, com és costum un petit resum dels projectes i vam
projectar un vídeo en el que els responsables del projecte a ISALP, en Francisco i el
gerent d’ISALP, el Marco, en parlaven dels projectes i dels objectius de ISALP.
A continuació es va celebrar el clàssic “bingo” i alguns dels assistents va tenir el seu
“regal sorpresa”.
Per finalitzar de la vetllada vam poder gaudir de l’actuació de “Guitarres Solidàries” pel
grup “com_padres” , de Castellví de Rosanes, que ens van fer gaudir d’un excel·lent
concert.
Els beneficis van ser de 2.616 euros que sumats als 2.520 ja obtinguts pel col·lectiu
Amics de Mª José Fernández, van permetre fer realitat el projecte.
Adjuntem un enllaç del reportatge fotogràfic
del sopar fet per Llibert Claver.
https://goo.gl/photos/hY9bN8k9Y4RxDPkZA
Agrair la col·laboració, ja habitual en els nostres sopars, de l’empresa DAMM.
A.3 IOGA SOLIDARI
El diumenge 9 d’octubre a Olesa de Montserrat es va
celebrar una classe de ioga oberta a tots els nivells.
Es van recaptar 267,20 € i els beneficis van ser
dirigits per finançar una part de les obres del bany
del Centre d’Atenció Precoç a Oruro. Van assistir una
trentena de persones. Prèviament a la classe es va
explicar el projecte d’atenció Precoç. Cal agrair el
suport de l’Ajuntament d’Olesa i de l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
9
A.4 COL·LABORACIÓ AMB CUIDA’M (fundació de Sant Joan de Déu)
L’any 2016 es van continuar el suport a Magdalena, que
per tercera vegada es va desplaçar des d’Oruro a
Barcelona acompanyada de la Cecília, la que ha sigut la
seva educadora. CUIDAM fa possible els desplaçaments,
l’atenció de de la Magda a l’Hospital San Juan de Déu de
Barcelona amb la cirurgia ortopèdica i el suport ortopèdic
que precisa (la primera, en 2007, va permetre que la Magdalena comences a caminar). La
nostra associació dóna suport a la seva estada.
La cirurgia prevista per octubre no va ser possible per
saturació de l’hospital i va finalitzar 2016 sense que es
pogués reprogramar, continuant allotjades a la casa de la
presidenta, esperant la data de l’operació.
A.5 PANERA SOLIDÀRIA
Per Nadal com cada any es va rifar una panera solidària. Es van recaptar 955 €.
La Magdalena amb la Dra Ei.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
10
B) ACTIVITATS A BOLÍVIA
B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA DE POTOSÍ.
B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament
B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco
B.1.3 Projecte d’Assessorament Legal
B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ PRECOÇ A INFANTS AMB DISCAPACITAT
B.2.1 Suport a serveis per infants amb discapacitat.
B.2.2 Suport a la formació de professionals.
B.2.3 Obres del CRAP “Centro de Recursos i Atención Precoz “
B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA
Col·laborem en projectes de desenvolupament local: abastament d’aigua potable,
construcció d’hivernacles, suport a activitats agrícoles i ramaderes .... a comunitats
rurals en els Ayllus del Departament de Potosí. (Bolívia).
Es tracta de petites comunitats, que pateixen una progressiva pèrdua de població que
emigrava a les ciutats. El coneixement dels seus drets, la millora de les condicions de
vida a les comunitats i la realització de projectes per promoure la producció i
comercialització dels seus productes, està aturant aquesta tendència.
També donem suport en l’alimentació a l’internat d’Opoco.
La nostra contrapart en aquests projectes és l’Associació ISALP (Investigación Social y
Asesoramiento Legal Potosí), que promou el desenvolupament a les zones rurals a Potosí
i dóna suport als grups socials més desfavorits.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
11
B.1.1 SUPORT A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE AVES DE CORRAL (GALLINAS) PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES
CHIQUIRA-TATUCA-TAURO DEL AYLLU YURA-QULLANA
Aquest ser el projecte que ens van proposta finançar l’any 2016 a proposta els companys
d’ISALP.
“ Las familias de las comunidades del Ayllu Qullana presentan elevados índices de
desnutrición debido al déficit en cantidad y calidad y a la escasa diversificación
alimentaria. La crianza de animales de corral es parte del sistema productivo para
satisfacer las necesidades alimentarias familiares y además obtener un ingreso adicional
por la venta de los huevos excedentes. No obstante, la crianza de estos animales se
realiza en condiciones muy precarias y rústicas y ello restringe el potencial y los beneficios
que esta actividad podría representar.
Este proyecto dará cobertura a las comunidades de Tauro, Tatuca y Chiquira y el número
de familias beneficiarias de las tres comunidades será de 24.
Los técnicos de ISALP continúan trabajando en el PLAN DE DESARROYO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA conjuntamente con las autoridades y comunidades
originarias.”
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
12
Els beneficis del sopar van ser de 2.616 euros que es van sumar als 2.520 ja obtinguts pel
col·lectiu Amics de Mª José Fernández per aquest projecte i van permetre que 24 famílies
de les comunitats rurals poguessin millorar la seva alimentació i la seva economia amb la
criança de gallines..
En total es van aportar 5. 136 €
B.1.2 SUPORT AL FINANÇAMENT DE L’INTERNAT D’OPOCO.
S’ha continuat finançant el manteniment d’un menjador escolar d’un internat a Opoco, a
la zona rural indígena de Potosí. S’hi ha destinat la subvenció municipal de l’ajuntament
de Castellví de Rosanes (800 €), el benefici de la panera (955 €) i 445 € de quotes dels
socis.
Es van aportar 2.200 € a aquest projecte.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
13
B.1.3 PROJECTE D’ASSESSORAMENT LEGAL A SECTORS DESPROTEGITS DE LA
POBLACIÓ
Objectius del projecte definits pels companys d’ISALP:
“La Asistencia Jurídica Popular expresa el compromiso y la iniciativa institucional a favor
de la vigencia de los derechos humanos, mediante el asesoramiento jurídico gratuito,
brindando orientación en el conocimiento de sus derechos a los sectores más
desprotegidos del departamento de Potosí, posibilitando de esta manera un oportuno
ejercicio de derechos.
El asesoramiento legal representa la esencia institucional, puesto que desde su
nacimiento hasta el presente ISALP desarrolla estas actividades con un profundo
compromiso por los más necesitados y en apego a los lineamientos institucionales,
buscando:
• Prestar asistencia jurídica gratuita a la
población meta de ISALP.
• Orientar el trabajo buscando un uso
alternativo del derecho como
instrumento para la defensa de los
intereses de los marginados.
• Lograr que las instituciones
dependientes del Estado y afines a ISALP, se
involucren en la lucha por el reconocimiento y vigencia real de los derechos humanos de
los sectores desprotegidos -en el departamento de Potosí-, para que éstos puedan
acceder a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.”
Es va donar continuïtat a aquest projecte, amb un finançament de 20.000 euros,
donació finalista.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 3
projectes a Bolívia, parlar amb les famílies, observar i compartir el treball que es realitza
amb els infants atesos i la repercussió social que comporta, crec que el nostre treball és
útil, important i necessari encara per a molts infants i famílies. Animar-vos a continuar
col·laborant i a fer possible que molts infants amb discapacitats o desavantatges socials i
les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la que tenen dret, se’ls permeti
desenvolupar les seves capacitats i se’ls ofereixin oportunitats per fer-ho.
Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a
través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les diferències
entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre suport.
Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres.
Conxa Bugié i Albaladejo
Presidenta de l’Associació
La solidaritat
...
creu en la necessitat de canviar el sistema.
Però mentre el sistema no canviï,
Està atenta a les necessitats de les persones.
Jaume Botey
Fragment del poema dedicat a la solidaritat
“Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para
siempre”.
Vicente Ferrer
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
15
B.2.1.A CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA DRA. CONXA
BUGIE”
El CRAP ha continuat donat servei a infants amb discapacitat i a les seves famílies.
Financem aquesta atenció quan les famílies no disposen de recursos. És un centre per a
nens i nenes menors de 6 anys amb discapacitat. Reben atenció precoç especialitzada i
adequada a les seves dificultats: fisioteràpia, comunicació i llenguatge, estimulació global,
atenció pedagògica i psicoteràpia.
Quan la discapacitat és important i les famílies disposen de pocs recursos, treballen pare i
mare... el nen assisteix de forma diària, en situació d’escola infantil per a nens amb
necessitats educatives especials. Altres infants van al centre d’1 a 3 hores per setmana
per rebre els tractaments.
Es dóna atenció social i suport a les famílies, en entrevistes personals i organitzant
activitats grupals.
Atenció grupal Atenció individual Atenció a la família
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
16
Comunicació i llenguatge Activitat a preescolar
ATENCIÓ AL CRAP L’ANY 2016
L’any 2016 es va donar atenció en el CRAP a 86 infants que presentaven diferents
discapacitats i a les seves famílies. Són freqüents els pares molt joves, de menys de 20
anys.
Discapacitat dels infants atesos
N=81 Infants en què es va poder completar el diagnòstic
Un 40 % dels nens i nenes atesos tenien una discapacitat ja establerta: motriu,( paràlisi
cerebral la majoria), intel·lectual o d’espectre autista. A la resta el trastorn en el
desenvolupament el situen en l’àmbit del llenguatge i/o la conducta, un percentatge alt
d’aquest grup seran probablement infants amb dificultats en l’aprenentatge i/o patologia
en l’àmbit de la salut mental, sense que en aquestes edats es pugui establir un diagnòstic
de certesa definitiu.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
17
Edat dels infants atesos
Els infants són derivats per professionals de les postes de salut, Assistència Pública,
Hospital General i la Comisión Calificadora del “Comité Departamental de la Persona con
Discapacidad”.
Es van realitzar en total 3.485 Sessions
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
18
PARTICIPACIÓ DE LAS FAMILIAS DEL CRAP
Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l'
atenció als seus fills i suport personal.
Es va informar periòdicament als pares del progrés dels seus fills tant en el
moment de recollir els seus fills a Kurmi com en reunions individuals
programades a aquest efecte.
Es van realitzar 4 reunions generals amb els pares de família de Kurmi
Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l'
atenció als seus fills i suport personal.
ACTIVITATS COMUNITÀRIES/SENSIBILIZACIÓ
Com cada any es va promoure la participació d'infants i de famílies en activitats lúdiques
grupals i molt especialment en actes cívics del municipi, per tal de donar visibilitat a
aquest col·lectiu i sensibilitzar a la població en les seves necessitats i drets. A continuació
us transcrivim un fragment de la memoria de l’Associació Khuskan Jaku:
1. 30 de marzo – Aniversario Centro de Recursos y Atención Precoz
Tuvimos como invitados a jóvenes de AMICA y de nuestros niños del C.R.A.P. Empezamos
la jornada con una celebración Eucarística junto a Fray Gustavo Llenera, se hizo la
bendición a los ambientes y espacios donde se realizaría la construcción posteriormente
degustamos unos queque elaborados por el personal y pequeños bocaditos de parte de los
padres de familia.
2. 8 de abril – Charla sobre la importancia de la comunicación
Al observar la necesidad de que los padres de familia comprendan y descubran la
comunicación que sus niños ya desarrollaron se realizó la charla con un grupo de padres
donde pudieron reconocer que sus niños saben comunicarse aunque muchos no puedan
hablar. Esta charla además sirvió para intercambiar experiencias además que el apoyo
mutuo fue muy importante durante y después entre las familias.
3. 13 de abril – Festejo día del niño
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
19
Se realizó el respectivo festejo a nuestros niños del Centro y sus familias compartiendo una
torta, un exquisito plato (chicharon de pollo) y obsequiándoles un regalo.
4. 13 de abril - Inauguración de la “ BEBETECA” –Curso de cuentos
Como parte de la inauguración de la Bebeteca se tuvo la visita de las damas voluntarias,
las mismas fueron parte de un desfile donde los niños del centro pudieron resaltar los
valores de más importancia para su infancia, a su vez el equipo del centro de recursos
junto a la voluntaria Ariadna se pudo brindar un espacio de formación a los padres de
familia, invitados y al personal sobre la importancia de los cuentos en los niños durante su
infancia, la importancia que tiene el adaptar los cuentos a diversas necesidades y
realidades de cada niño, tomar en cuenta siempre los beneficios que se pueden conseguir
si se brinda más espacios como los del centro.
5. 21 de abril – Eucaristía en memoria de nuestros niños fallecidos
Los papás de Daniel Cotaña Marca quisieron compartir junto a sus compañeros del centro
y sus familias, una Eucarística recordando los 3 meses de fallecimiento de Daniel y los
otros niños que fallecieron y que formaron parte de la familia de Khuskan.
6. 22 de abril – Festejo a los niños de los jóvenes universitarios
A solicitud de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de
Medicina se realizó el festejo a los niños del centro. Una mañana de compartir,
integración, concientización, baile, comida, etc. Y todo gracias a los jóvenes de decidieron
dedicar un tiempito con nuestros niños.
7. 25 de mayo – Festejo día de la MADRE
El día de la madre no puede pasar desapercibido ya que todas las madres de nuestro
centro merecen tener un día de festejo, por la cual el personal no dejo pasar esta
festividad, como cada año se tuvo un espacio de compartir junto a los niños.
8. 30 de agosto – K´oa de la Asociación
En este último día del mes tuvimos nuestra tradicional K`oa, como agradecimiento a la
Pachamama, este espacio también nos brinda la oportunidad de poder compartir entre
todo el personal de la asociación.
23 de septiembre - Coronación “SOFIA I”
Este año para festejar el día del estudiante,
primavera, etc. Se realizó la coronación de Sofía
I, un día donde la belleza de nuestras niñas y la
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
20
elegancia de los niños no podían pasar desapercibido. La coronación tuvo su reina a Sofía
Escalera y todas las niñas como sus princesas, los padres de familias ayudaron a que este
evento sea uno de los más bonitos durante la gestión. Como cada fiesta también se tuvo un
momento de compartir degustando una riquísima torta y bocaditos que los padres trajeron
para compartir.
9. 14 de octubre Día de la persona con discapacidad
La Asociación se hizo presente en el desfile a invitación de CODEPEDIS este espacio nos
permite celebrar un año más del día de la persona con Discapacidad, un espacio donde
podemos compartir junto a otras instituciones que se dedican al trabajo en el área de
discapacidad. Además que nos dieron a conocer los logros alcanzados durante la gestión en
beneficio de las personas con discapacidad.
10. 14 al 16 de octubre - Enlace Cultural 2016
Khuskan Jaku se hizo presente en el enlace cultural organizado por el instituto de danza
“Auza Arnez”. Pudimos demostrar las capacidades que tienen jóvenes y niños junto a sus
familias. Esta gestión pudiomos obtener el primer lugar
11. 6 de diciembre – fiesta de integración
La fiesta de integración se realizó en ambientes del Casino Militar. Se festejó a su vez la
fiesta de 15 años de Alejandra Layme, tuvimos la participación del grupo folclórico
“Yara”. Niños, jóvenes, adultos con discapacidad pudieron compartir junto a sus familias
y junto a los invitados un día de gala un día de regocijo y amistad.
12. 9 de diciembre – fiesta de la Navidad
Como parte de una actividad de la Asociación Khuskan Jaku. El centro de recursos
participo de la clausura del año y festejo de la navidad.
Se inició la actividad realizando el recorrido donde los niños bailaron villancicos
acompañados de la banda de la policía, padres de familia y amistades de la asociación.
Se realizó la celebración eucarística en ambientes de la capilla del Hogar “Sagrado
Corazón de Jesús”. Un momento de compartir con un chocolate, buñuelos y otros
bocaditos.
Al gracias a la colaboración de personas generosas y al personal pudimos tener en las
manos un pequeño canastón y juguete a cada niño, además que los voluntarios de
CAMHO compartieron con los niños un pequeño obsequio como muestra de sus amistad.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
21
COL·LABORACIÓ DE VOLUNTÀRIES
13. 19 de abril – Llegada de nuevas voluntarias
Haciendo un espacio en su itinerario de su viaje por el mundo, llegaron a la Asociación
voluntarias de Brasil con el fin de colaborar en las necesidades que se van presentando
durante la gestión. Algunas de ellas demostraron su vocación hacia el trabajo con los
niños por la cual se tuvo un apoyo en la guardería misma que fue favorable para la
atención de los niños.
14. 3 de septiembre – Voluntariado Scout filial Oruro
A partir de esta fecha como cada año se dio inicio a un trabajo conjunto junto a nuestros
amigos Scout filial Oruro, en esta oportunidad el trabajo que se realizara es la creación
de un parque para que de esa forma nuestros niños del centro puedan tener un espacio de
recreación junto a sus familias. La
construcción del parque se lleva a cabo
todos los sábados donde jóvenes y niños de
los Scout vienen a brindar un servicio
voluntario con el apoyo del personal del
centro.
DOCÈNCIA
1. 18 y 22 de noviembre - Taller Educación infantil
Una de los objetivos que se tiene como asociación es brindar espacios formativos a las
instituciones con quienes se tiene convenios, en estos talleres se facilitó la capacitación al
personal del centro “Claudina Thevenet” y centro “Wawas Wasi”. En el taller se
trabajaron temas como hábitos de higiene, hábitos de alimentación, material, dulces
castigos y Psicomotricidad.
2. 19 de noviembre - Taller con las “Damas voluntarias”
Las damas voluntarias son mujeres que durante la gestión nos vienen acompañando y
brindando su apoyo cuando es necesario en beneficio de la institución, para la cual como
asociación queríamos brindarles un espacio formativo mismo que ayudaría a tener más
herramientas de trabajo dentro de su servicio voluntario.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
4
ÍNDEX
QUI SOM? ......................................................................................... 5
PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ ................................................................. 6
A) ACTIVITATS A CATALUNYA:......................................................... 6
A-1. PARTICIPACIÓ FIRA ENTITATS SOLIDÀRIES....................................... 7
A-2. SOPAR SOLIDARI A CAN SUNYER....................................................... 7
A-3. IOGA SOLIDARI................................................................................ 8
A-4. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU)............. 9
A-5 PANERA SOLIDÀRIA............................................................................ 9
B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................................ 10
B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA.................................................. 10
B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament.................................. 11
B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco.................................... 12
B.1.3 Projecte d’assessorament legal a sectors desprotegits
de la població.......................................................................... 13
B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT........................... 14
B.2.1 SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITAT................................. 14
B.2.1.A CRAP. Centre de Recursos y Atención Temprana..................... 15
B.2.1.B Participació de les famílies/ Activitats amb la Comunitat ......... 22
B.2.2 SUPORT A LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS 2016...................... 22
B.2.3 OBRES CRAP............................................................................... 25
ECONOMIA I FINANCES 2016............................................................... 26
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
23
Conxa Bugié, neuropediatra, presidenta de l’Associació, es va desplaçar l’any 2016 en
una ocasió a Oruro, el mes d’octubre.
Es va valorar com cada any, conjuntament amb els companys d’Oruro la situació dels
projectes, noves estratègies i perspectives
Es van visitar als nens atesos, col·laborant en la orientació del diagnòstic i planificació de
l’atenció.
Com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku:
26 de septiembre - Llegada de Dra. Conxa Bugié
La fecha más esperada durante todo el año es la visita de la
Dra. Conxa Bugie, este año nuevamente pudimos contar con
su experiencia en la atención a nuestros niños y con el apoyo
al personal del centro, aunque la visita en esta oportunidad
haya sido muy corta se pudo cumplir con objetivos que se
plantean para su llegada.
Se valoró la situación de los proyectos, nuevas estrategias i perspectivas.
Aquest any la voluntària catalana Marta
Casanoves, Psicomotricista i Educadora Infantil,
ha estat la docent responsable dels diferents
tallers de psicomotricitat realitzats, adreçats a
diferents col·lectius: pares, educadors,
professionals, voluntaris...
Com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku:
15. 29 de agosto - Llegada de Marta Casanovas
La llegada de Marta fue muy esperada ya que su llegada se anunciaba desde muchos meses atrás.
Ella es Maestra en educación infantil y tiene una especialidad en Psicomotricidad preventiva
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
24
educativa. La estadía de Marta fue prevista hasta el mes de diciembre. A partir de la fecha se
programaron varias actividades formativas con el fin de ampliar más conocimientos en el personal
de la asociación, personas en el área y familias. Todo para brindar una mejor calidad en la
atención de nuestros niños. Las ganas de poder aportar en la asociación son siempre
características que resaltan en todos los voluntarios que llegan a nuestra Asociación.
22 y 29 de octubre – 1º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa
En estas fechas se realizó el primer taller de formación sobre Psicomotricidad preventiva y
educativa Estas dos jornadas fueron teórico – práctico en el nuevo salón de Psicomotricidad.
3. 10 de noviembre – taller Psicmotricidad a las familias
A partir de esta fecha se realizaron talleres prácticos de Psicomotridad para los niños del centro
junto a sus padres, estos talleres se programaron de acuerdo a las edades y características de
cada niño. Muchos padres pudieron observar cómo se desenvuelven sus hijos en espacios
adaptados a sus necesidades y se pudo fortalecer la relación como familia. Los días que se
realizaron son martes y jueves desde el 10 al 24 de noviembre.
4. 12 y 13 de noviembre 2º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa
En vista de que existieron más personas interesadas para el
curso se tuvo que habilitar otras dos jornadas de formación,
en esta oportunidad se inscribieron personas de la ciudad de
Cochabamba.
26 de noviembre - 3º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa
El Programa de Atención Temprana y Educación Infantil no pudo quedarse sin recibir la
formación en Psicomotricidad, las estudiantes manifestaron que lo que fue más de su agrado es
que pudieron compartir con educadoras con experiencia en el área y que además este tipo de
talleres amplían sus conocimientos para una mejor proyección laboral.
23 de marzo - Llegada de voluntaria Ariadna Ureta logopeda
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
25
Tuvimos la visita de Ariadna una voluntaria Catalana cuya presencia coadyuvó en el área de
Lenguaje a través de evaluaciones y elaboración de programas para los niños. A su vez se
realizaron distintas actividades en beneficio de las familias.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
26
B.2.3 OBRES CRAP
A finals d’any es van fer unes obres
necessàries el centre d’atenció Precoç: un
bany i una cuina. La teulada s’acabarà al
2017.
A més a més com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku s’ha anat treballen en
diferents espais del centre:
NUEVOS AMBIENTES
16. Mayo – Continuidad a la construcción de la sala REINA SOFIA
En esta oportunidad se dio la continuidad a la construcción de la sala, se realizó la instalación
de todo el cableado eléctrico en la sala, un tiempo después se realizó el techado. Estos
pequeños pasos que se dieron ayudaron a poder contar con un ambiente acorde a las
necesidades del centro.
17. 11 de octubre Sala de Psicomotricidad
A partir de esta fecha se realizó la elaboración del material para la nueva sala de
Psimotricidad. Todo el personal junto al asesoramiento de Marta dedicamos un tiempo para
poder cumplir uno de los sueños de gestiones anteriores. El material consiste en material hecho
de esponja y cuerina, escaleras de madera, juegos didáctico con material de reciclaje, etc. Este
espacio y material fue de mucha ayuda para le formación teórico practica que se llevaría a
cabo en fechas posterior pero principalmente nos ayuda a poder brindar a nuestros niños más
espacios terapéuticos para su desarrollo.
Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/
27

Recommandé

Memòria d'Activitats d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014 par
Memòria d'Activitats d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Memòria d'Activitats d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria d'Activitats d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Castellvi Solidari - Junts Podem
241 vues31 diapositives
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010 par
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010Castellvi Solidari - Junts Podem
306 vues27 diapositives
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003) par
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)Castellvi Solidari - Junts Podem
253 vues23 diapositives
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem par
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
357 vues33 diapositives
Memòria Castellví Solidari 2002 par
Memòria Castellví Solidari 2002Memòria Castellví Solidari 2002
Memòria Castellví Solidari 2002Castellvi Solidari - Junts Podem
281 vues26 diapositives
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem par
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
223 vues21 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Presentació Africat par
Presentació AfricatPresentació Africat
Presentació AfricatGladys Becerra
258 vues16 diapositives
Memòria Castellví Solidari 2001 par
Memòria Castellví Solidari 2001Memòria Castellví Solidari 2001
Memòria Castellví Solidari 2001Castellvi Solidari - Junts Podem
329 vues31 diapositives
Presentació 2014 subvencions de cooperació indirecta par
Presentació 2014 subvencions de cooperació indirectaPresentació 2014 subvencions de cooperació indirecta
Presentació 2014 subvencions de cooperació indirectaPremsa Sant Cugat
336 vues21 diapositives
Banc de Queviures Igualada par
Banc de Queviures IgualadaBanc de Queviures Igualada
Banc de Queviures IgualadaSílvia Soteras Gibert
407 vues21 diapositives
Asm memoria 2013_aaff (1) par
Asm memoria 2013_aaff (1)Asm memoria 2013_aaff (1)
Asm memoria 2013_aaff (1)dimematrimonio
775 vues4 diapositives
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004) par
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2004)Castellvi Solidari - Junts Podem
247 vues32 diapositives

Tendances(20)

Presentació 2014 subvencions de cooperació indirecta par Premsa Sant Cugat
Presentació 2014 subvencions de cooperació indirectaPresentació 2014 subvencions de cooperació indirecta
Presentació 2014 subvencions de cooperació indirecta
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013 par Dipsalut
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
Dipsalut440 vues
Programa de Govern de Compromís per l'Olleria per a 2015 - 2019 par Compromislolleria
Programa de Govern de Compromís per l'Olleria per a 2015 - 2019Programa de Govern de Compromís per l'Olleria per a 2015 - 2019
Programa de Govern de Compromís per l'Olleria per a 2015 - 2019
Ajuts cooperació indirecta i convenis 2014 de l'Ajuntament de Sant Cugat par Premsa Sant Cugat
Ajuts cooperació indirecta i convenis 2014 de l'Ajuntament de Sant CugatAjuts cooperació indirecta i convenis 2014 de l'Ajuntament de Sant Cugat
Ajuts cooperació indirecta i convenis 2014 de l'Ajuntament de Sant Cugat
Resum es Saig Segona reunió #algaidaparticipa 2016 par essaigalgaida
Resum es Saig Segona reunió #algaidaparticipa 2016Resum es Saig Segona reunió #algaidaparticipa 2016
Resum es Saig Segona reunió #algaidaparticipa 2016
essaigalgaida124 vues
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 par Creu Roja Girona
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Creu Roja Girona169 vues

Similaire à Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016

Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010 par
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010Castellvi Solidari - Junts Podem
315 vues27 diapositives
Memòria de la Fundació 2014 par
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014Fundacio Joan Salvador Gavina
3.8K vues32 diapositives
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2005) par
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2005)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2005)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2005)Castellvi Solidari - Junts Podem
289 vues31 diapositives
Memòria Castellví Solidari Any 2000 par
Memòria Castellví Solidari Any 2000Memòria Castellví Solidari Any 2000
Memòria Castellví Solidari Any 2000Castellvi Solidari - Junts Podem
359 vues31 diapositives
Memoria 2015 par
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015Fundacio Joan Salvador Gavina
881 vues13 diapositives
Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica par
Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmicaBones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica
Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmicaCreu Roja a Catalunya
413 vues24 diapositives

Similaire à Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016(20)

Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica par Creu Roja a Catalunya
Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmicaBones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica
Bones pràctiques de la Creu Roja a Catalunya en el marc de la crisi econòmica
Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21 par volcrgirona
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
Butlletí Digital de la Creu Roja Girona núm.21
volcrgirona871 vues
Memoria creurojagirona2011 par Xavier Alejo
Memoria creurojagirona2011Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011
Xavier Alejo454 vues
Memòria Fundació ARSIS 2016 par Montse de Paz
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz185 vues

Plus de Castellvi Solidari - Junts Podem

Carta a las instituciones públicas de Oruro par
Carta a las instituciones públicas de OruroCarta a las instituciones públicas de Oruro
Carta a las instituciones públicas de OruroCastellvi Solidari - Junts Podem
117 vues2 diapositives
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016 par
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016
Resum d'activitats d'Atenció Precoç Solidària a Bolívia l'any 2016Castellvi Solidari - Junts Podem
42 vues2 diapositives
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu Yura par
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu YuraProyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu Yura
Proyecto de ampliación de huertos frutales en el Ayllu YuraCastellvi Solidari - Junts Podem
354 vues6 diapositives
Resum d'activitats finançades a Bolívia par
Resum d'activitats finançades a BolíviaResum d'activitats finançades a Bolívia
Resum d'activitats finançades a BolíviaCastellvi Solidari - Junts Podem
69 vues2 diapositives
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ... par
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...
Proyecto de implementación de huertos orgánicos participación de mujeres del ...Castellvi Solidari - Junts Podem
944 vues4 diapositives
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014 par
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014
Memòria Econòmica d'Atenció Precoç Solidària Junts Podem 2014Castellvi Solidari - Junts Podem
210 vues10 diapositives

Plus de Castellvi Solidari - Junts Podem(20)

Memòria d'activitats Atenció Precoç Solidària 2016

 • 2. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 2 Benvolguts i benvolgudes, En aquesta memòria volem, com cada any , informar dels diferents projectes als que la nostra associació dona suport a Oruro, Cochabamba i zones rurals indígenes de Potosí. Donar les gràcies a totes les persones i entitats que creuen i fan possible la continuïtat dels diferents projectes L’objectiu principal de la nostra entitat és continuar col·laborant amb els diferents projectes a Bolívia, donant suport a infants amb discapacitat i a les seves famílies. A Oruro, mitjançant Khuskan Jaku s’ha continuat l’atenció precoç als més petits atesos al centre de recursos i a l'escola d'infantil. S’ha ofert formació amb voluntaris de l’associació i s’ha fet valoració neuropediatrica als infants atesos. També s’ha finançat la construcció d’un bany, una cuina i la coberta de la teulada al centre de recursos (aquest últim es realitzarà el 2017 amb fons del 2016). A Potosí mitjançant ISALP ( Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí) s’ha donat suport al projecte: “ Crianza familiar de aves de corral para la seguridad alimentaria” , s’ha donat continuïtat al suport a l’alimentació dels nens i nenes de l’internat i escola rural d’Opoco i al projecte d’Assessorament Legal a Població Indígena i Servei Domèstic. A Cochabamba s’ha continuat el suport professional de fisioteràpia (online) i de neuropediatria a l’ “Hogar Sagrado Corazón”. S’ha continuat també la col·laboració amb la Fundació CUIDA’M en l’atenció a Magdalena en la seva estada a Barcelona, per rebre atenció pel servei de cirurgia ortopèdica de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Per finalitzar aquesta breu introducció, en nom de totes les persones que es beneficien dels projectes us donem les gràcies un cop més. Desprès d’un any més de visitar els
 • 3. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 3 projectes a Bolívia, parlar amb les famílies, observar i compartir el treball que es realitza amb els infants atesos i la repercussió social que comporta, crec que el nostre treball és útil, important i necessari encara per a molts infants i famílies. Animar-vos a continuar col·laborant i a fer possible que molts infants amb discapacitats o desavantatges socials i les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la que tenen dret, se’ls permeti desenvolupar les seves capacitats i se’ls ofereixin oportunitats per fer-ho. Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les diferències entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre suport. Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres. Conxa Bugié i Albaladejo Presidenta de l’Associació La solidaritat ... creu en la necessitat de canviar el sistema. Però mentre el sistema no canviï, Està atenta a les necessitats de les persones. Jaume Botey Fragment del poema dedicat a la solidaritat “Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre”. Vicente Ferrer
 • 4. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 4 ÍNDEX QUI SOM? ......................................................................................... 5 PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ ................................................................. 6 A) ACTIVITATS A CATALUNYA:......................................................... 6 A-1. PARTICIPACIÓ FIRA ENTITATS SOLIDÀRIES....................................... 7 A-2. SOPAR SOLIDARI A CAN SUNYER....................................................... 7 A-3. IOGA SOLIDARI................................................................................ 8 A-4. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU)............. 9 A-5 PANERA SOLIDÀRIA............................................................................ 9 B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................................ 10 B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA.................................................. 10 B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament.................................. 11 B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco.................................... 12 B.1.3 Projecte d’assessorament legal a sectors desprotegits de la població.......................................................................... 13 B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT........................... 14 B.2.1 SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITAT................................. 14 B.2.1.A CRAP. Centre de Recursos y Atención Temprana..................... 15 B.2.1.B Participació de les famílies/ Activitats amb la Comunitat ......... 22 B.2.2 SUPORT A LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS 2016...................... 22 B.2.3 OBRES CRAP............................................................................... 25 ECONOMIA I FINANCES 2016............................................................... 26
 • 5. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 5 QUI SOM? Som una associació formada per persones que no estem d’acord amb les situacions de desigualtat, injustícia i marginació de la nostra societat. Considerem especialment injustes les situacions de desigualtat entre els països del Nord i els països del Sud, situacions que permeten la mort i la vida en la misèria de milions de persones. Pensem que entre tots podrem aconseguir objectius que no es podrien assolir a nivell individual. Quants som? El 31 de desembre de 2016 érem 110 socis/es i una amplia xarxa de col·laboradors i amics. Quins són els objectius de la nostra associació? Voldríem, des de la nostra realitat, i en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a construir una societat més justa i solidària. Els nostres objectius generals són els de promoure la solidaritat entre les persones i els pobles sense distinció de races, sexes, ideologies ni religions, i impulsar projectes adreçats a millorar el benestar de comunitats en situació de necessitats bàsiques. Creiem que donar suport i impulsar projectes en aquests països empobrits, alhora que millora les condicions de vida d’algunes persones i col·lectius, ens ajuda a conèixer la seva realitat i les dificultats de subsistència que pateixen, malgrat disposar el país, sovint, d’importants recursos naturals que són explotats, de forma injusta i il·legítima pels països del anomenat “primer món” Col·laborem en projectes i entitats de Bolívia. Circumstàncies casuals ens han portat a Bolívia, país considerat el més pobre d’Amèrica del Sud, i al ser com som una petita associació hem optat per centrar allí la nostra col·laboració. RECONEIXEMENT D’ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA El mes d’octubre de 2006 vàrem rebre el reconeixement d’associació d’Utilitat Pública. Aquest s un reconeixement que: o Avala la gestió i els projectes de APSJP. o Permet accedir a subvencions de l’AECI o de l’ACCD. o Acollint-nos a la llei 49/2002 les persones físiques i les empreses poden deduir-se un percentatge, del donatiu, a la seva declaració.
 • 6. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 6 Projectes de l’Associació Atenció Precoç Solidària- Junts Podem A) ACTIVITATS A CATALUNYA OBJECTIUS· Difondre informació sobre la situació de injusta desigualtat actual i les seves causes • Promoure actituds solidàries. • Donar a conèixer la nostra Associació. • Obtenir suport econòmic pels projectes a Bolívia. ACTIVITATS 2016 A.1 Participació a La Fira d’Entitats Solidàries a Castellví. A.2 Sopar Solidari a Can Sunyer. A.3 Ioga solidari. A.4 Col·laboració Cuida’m (fundació de Sant Joan de Déu) A.5 Panera Solidària
 • 7. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 7 A.1 PARTICIPACIÓ A LA FIRA D’ENTITATS SOLIDÀRIES A CASTELLVÍ El mes de maig de 2016 la nostra ONG va participar a la Fira d’Entitats de Castellví de Rosanes. La Fira es va instal·lar al centre del poble i va estar oberta de les 10 a les 14 hores aproximadament. En aquesta fira vam participar amb una parada on vam vendre productes de l’artesania Boliviana, procedents de Oruro, així com samarretes amb el logotip de l’ONG. També vam poder fer la difusió del sopar solidari a Can Sunyer i vam poder repartir infusió de fulla de coca. Vam poder donar a conèixer la nostra ONG als veïns i visitants que s’hi van aplegar i fer un breu resum dels nostres projectes a Bolívia. A.2 SOPAR SOLIDÀRI A CAN SUNYER El dissabte 9 de juliol va tenir lloc el XXIIè Sopar Solidari de la nostra Associació, vàrem aplegar-nos 85 persones al voltant d’un bon sopar i un excel·lent espectacle. Sòcies i voluntàries de Can Sunyer, van organitzar el ja tradicional sopar Solidari a Can Sunyer, a Castellví de Rosanes. El projecte al que es donava suport, a través d’ISALP era el de ·Crianza familiar de aves de corral para la seguridad alimentaria”, amb l’objectiu de què 24 famílies de les comunitats rurals poguessin millorar la seva alimentació i la seva economia amb la criança de gallines.
 • 8. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 8 En el curs del sopar vàrem fer, com és costum un petit resum dels projectes i vam projectar un vídeo en el que els responsables del projecte a ISALP, en Francisco i el gerent d’ISALP, el Marco, en parlaven dels projectes i dels objectius de ISALP. A continuació es va celebrar el clàssic “bingo” i alguns dels assistents va tenir el seu “regal sorpresa”. Per finalitzar de la vetllada vam poder gaudir de l’actuació de “Guitarres Solidàries” pel grup “com_padres” , de Castellví de Rosanes, que ens van fer gaudir d’un excel·lent concert. Els beneficis van ser de 2.616 euros que sumats als 2.520 ja obtinguts pel col·lectiu Amics de Mª José Fernández, van permetre fer realitat el projecte. Adjuntem un enllaç del reportatge fotogràfic del sopar fet per Llibert Claver. https://goo.gl/photos/hY9bN8k9Y4RxDPkZA Agrair la col·laboració, ja habitual en els nostres sopars, de l’empresa DAMM. A.3 IOGA SOLIDARI El diumenge 9 d’octubre a Olesa de Montserrat es va celebrar una classe de ioga oberta a tots els nivells. Es van recaptar 267,20 € i els beneficis van ser dirigits per finançar una part de les obres del bany del Centre d’Atenció Precoç a Oruro. Van assistir una trentena de persones. Prèviament a la classe es va explicar el projecte d’atenció Precoç. Cal agrair el suport de l’Ajuntament d’Olesa i de l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva
 • 9. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 9 A.4 COL·LABORACIÓ AMB CUIDA’M (fundació de Sant Joan de Déu) L’any 2016 es van continuar el suport a Magdalena, que per tercera vegada es va desplaçar des d’Oruro a Barcelona acompanyada de la Cecília, la que ha sigut la seva educadora. CUIDAM fa possible els desplaçaments, l’atenció de de la Magda a l’Hospital San Juan de Déu de Barcelona amb la cirurgia ortopèdica i el suport ortopèdic que precisa (la primera, en 2007, va permetre que la Magdalena comences a caminar). La nostra associació dóna suport a la seva estada. La cirurgia prevista per octubre no va ser possible per saturació de l’hospital i va finalitzar 2016 sense que es pogués reprogramar, continuant allotjades a la casa de la presidenta, esperant la data de l’operació. A.5 PANERA SOLIDÀRIA Per Nadal com cada any es va rifar una panera solidària. Es van recaptar 955 €. La Magdalena amb la Dra Ei.
 • 10. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 10 B) ACTIVITATS A BOLÍVIA B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA DE POTOSÍ. B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco B.1.3 Projecte d’Assessorament Legal B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ PRECOÇ A INFANTS AMB DISCAPACITAT B.2.1 Suport a serveis per infants amb discapacitat. B.2.2 Suport a la formació de professionals. B.2.3 Obres del CRAP “Centro de Recursos i Atención Precoz “ B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA Col·laborem en projectes de desenvolupament local: abastament d’aigua potable, construcció d’hivernacles, suport a activitats agrícoles i ramaderes .... a comunitats rurals en els Ayllus del Departament de Potosí. (Bolívia). Es tracta de petites comunitats, que pateixen una progressiva pèrdua de població que emigrava a les ciutats. El coneixement dels seus drets, la millora de les condicions de vida a les comunitats i la realització de projectes per promoure la producció i comercialització dels seus productes, està aturant aquesta tendència. També donem suport en l’alimentació a l’internat d’Opoco. La nostra contrapart en aquests projectes és l’Associació ISALP (Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí), que promou el desenvolupament a les zones rurals a Potosí i dóna suport als grups socials més desfavorits.
 • 11. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 11 B.1.1 SUPORT A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE AVES DE CORRAL (GALLINAS) PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES CHIQUIRA-TATUCA-TAURO DEL AYLLU YURA-QULLANA Aquest ser el projecte que ens van proposta finançar l’any 2016 a proposta els companys d’ISALP. “ Las familias de las comunidades del Ayllu Qullana presentan elevados índices de desnutrición debido al déficit en cantidad y calidad y a la escasa diversificación alimentaria. La crianza de animales de corral es parte del sistema productivo para satisfacer las necesidades alimentarias familiares y además obtener un ingreso adicional por la venta de los huevos excedentes. No obstante, la crianza de estos animales se realiza en condiciones muy precarias y rústicas y ello restringe el potencial y los beneficios que esta actividad podría representar. Este proyecto dará cobertura a las comunidades de Tauro, Tatuca y Chiquira y el número de familias beneficiarias de las tres comunidades será de 24. Los técnicos de ISALP continúan trabajando en el PLAN DE DESARROYO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA conjuntamente con las autoridades y comunidades originarias.”
 • 12. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 12 Els beneficis del sopar van ser de 2.616 euros que es van sumar als 2.520 ja obtinguts pel col·lectiu Amics de Mª José Fernández per aquest projecte i van permetre que 24 famílies de les comunitats rurals poguessin millorar la seva alimentació i la seva economia amb la criança de gallines.. En total es van aportar 5. 136 € B.1.2 SUPORT AL FINANÇAMENT DE L’INTERNAT D’OPOCO. S’ha continuat finançant el manteniment d’un menjador escolar d’un internat a Opoco, a la zona rural indígena de Potosí. S’hi ha destinat la subvenció municipal de l’ajuntament de Castellví de Rosanes (800 €), el benefici de la panera (955 €) i 445 € de quotes dels socis. Es van aportar 2.200 € a aquest projecte.
 • 13. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 13 B.1.3 PROJECTE D’ASSESSORAMENT LEGAL A SECTORS DESPROTEGITS DE LA POBLACIÓ Objectius del projecte definits pels companys d’ISALP: “La Asistencia Jurídica Popular expresa el compromiso y la iniciativa institucional a favor de la vigencia de los derechos humanos, mediante el asesoramiento jurídico gratuito, brindando orientación en el conocimiento de sus derechos a los sectores más desprotegidos del departamento de Potosí, posibilitando de esta manera un oportuno ejercicio de derechos. El asesoramiento legal representa la esencia institucional, puesto que desde su nacimiento hasta el presente ISALP desarrolla estas actividades con un profundo compromiso por los más necesitados y en apego a los lineamientos institucionales, buscando: • Prestar asistencia jurídica gratuita a la población meta de ISALP. • Orientar el trabajo buscando un uso alternativo del derecho como instrumento para la defensa de los intereses de los marginados. • Lograr que las instituciones dependientes del Estado y afines a ISALP, se involucren en la lucha por el reconocimiento y vigencia real de los derechos humanos de los sectores desprotegidos -en el departamento de Potosí-, para que éstos puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad y equidad.” Es va donar continuïtat a aquest projecte, amb un finançament de 20.000 euros, donació finalista.
 • 14. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 3 projectes a Bolívia, parlar amb les famílies, observar i compartir el treball que es realitza amb els infants atesos i la repercussió social que comporta, crec que el nostre treball és útil, important i necessari encara per a molts infants i famílies. Animar-vos a continuar col·laborant i a fer possible que molts infants amb discapacitats o desavantatges socials i les seves famílies rebin l’atenció que precisen, a la que tenen dret, se’ls permeti desenvolupar les seves capacitats i se’ls ofereixin oportunitats per fer-ho. Us convidem a continuar exercint la solidaritat amb persones i col·lectius de Bolívia a través de la nostra Associació. Les retallades i la pèrdua de benestar social, les diferències entre la situació a Oruro i a casa nostra és encara enorme i justifica el nostre suport. Gràcies per la confiança que dipositeu en nosaltres. Conxa Bugié i Albaladejo Presidenta de l’Associació La solidaritat ... creu en la necessitat de canviar el sistema. Però mentre el sistema no canviï, Està atenta a les necessitats de les persones. Jaume Botey Fragment del poema dedicat a la solidaritat “Ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre”. Vicente Ferrer
 • 15. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 15 B.2.1.A CRAP “CENTRO DE RECURSOS Y ATENCIÓN TEMPRANA DRA. CONXA BUGIE” El CRAP ha continuat donat servei a infants amb discapacitat i a les seves famílies. Financem aquesta atenció quan les famílies no disposen de recursos. És un centre per a nens i nenes menors de 6 anys amb discapacitat. Reben atenció precoç especialitzada i adequada a les seves dificultats: fisioteràpia, comunicació i llenguatge, estimulació global, atenció pedagògica i psicoteràpia. Quan la discapacitat és important i les famílies disposen de pocs recursos, treballen pare i mare... el nen assisteix de forma diària, en situació d’escola infantil per a nens amb necessitats educatives especials. Altres infants van al centre d’1 a 3 hores per setmana per rebre els tractaments. Es dóna atenció social i suport a les famílies, en entrevistes personals i organitzant activitats grupals. Atenció grupal Atenció individual Atenció a la família
 • 16. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 16 Comunicació i llenguatge Activitat a preescolar ATENCIÓ AL CRAP L’ANY 2016 L’any 2016 es va donar atenció en el CRAP a 86 infants que presentaven diferents discapacitats i a les seves famílies. Són freqüents els pares molt joves, de menys de 20 anys. Discapacitat dels infants atesos N=81 Infants en què es va poder completar el diagnòstic Un 40 % dels nens i nenes atesos tenien una discapacitat ja establerta: motriu,( paràlisi cerebral la majoria), intel·lectual o d’espectre autista. A la resta el trastorn en el desenvolupament el situen en l’àmbit del llenguatge i/o la conducta, un percentatge alt d’aquest grup seran probablement infants amb dificultats en l’aprenentatge i/o patologia en l’àmbit de la salut mental, sense que en aquestes edats es pugui establir un diagnòstic de certesa definitiu.
 • 17. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 17 Edat dels infants atesos Els infants són derivats per professionals de les postes de salut, Assistència Pública, Hospital General i la Comisión Calificadora del “Comité Departamental de la Persona con Discapacidad”. Es van realitzar en total 3.485 Sessions
 • 18. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 18 PARTICIPACIÓ DE LAS FAMILIAS DEL CRAP Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l' atenció als seus fills i suport personal. Es va informar periòdicament als pares del progrés dels seus fills tant en el moment de recollir els seus fills a Kurmi com en reunions individuals programades a aquest efecte. Es van realitzar 4 reunions generals amb els pares de família de Kurmi Les famílies dels nens en Atenció Primerenca van rebre assessorament sobre l' atenció als seus fills i suport personal. ACTIVITATS COMUNITÀRIES/SENSIBILIZACIÓ Com cada any es va promoure la participació d'infants i de famílies en activitats lúdiques grupals i molt especialment en actes cívics del municipi, per tal de donar visibilitat a aquest col·lectiu i sensibilitzar a la població en les seves necessitats i drets. A continuació us transcrivim un fragment de la memoria de l’Associació Khuskan Jaku: 1. 30 de marzo – Aniversario Centro de Recursos y Atención Precoz Tuvimos como invitados a jóvenes de AMICA y de nuestros niños del C.R.A.P. Empezamos la jornada con una celebración Eucarística junto a Fray Gustavo Llenera, se hizo la bendición a los ambientes y espacios donde se realizaría la construcción posteriormente degustamos unos queque elaborados por el personal y pequeños bocaditos de parte de los padres de familia. 2. 8 de abril – Charla sobre la importancia de la comunicación Al observar la necesidad de que los padres de familia comprendan y descubran la comunicación que sus niños ya desarrollaron se realizó la charla con un grupo de padres donde pudieron reconocer que sus niños saben comunicarse aunque muchos no puedan hablar. Esta charla además sirvió para intercambiar experiencias además que el apoyo mutuo fue muy importante durante y después entre las familias. 3. 13 de abril – Festejo día del niño
 • 19. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 19 Se realizó el respectivo festejo a nuestros niños del Centro y sus familias compartiendo una torta, un exquisito plato (chicharon de pollo) y obsequiándoles un regalo. 4. 13 de abril - Inauguración de la “ BEBETECA” –Curso de cuentos Como parte de la inauguración de la Bebeteca se tuvo la visita de las damas voluntarias, las mismas fueron parte de un desfile donde los niños del centro pudieron resaltar los valores de más importancia para su infancia, a su vez el equipo del centro de recursos junto a la voluntaria Ariadna se pudo brindar un espacio de formación a los padres de familia, invitados y al personal sobre la importancia de los cuentos en los niños durante su infancia, la importancia que tiene el adaptar los cuentos a diversas necesidades y realidades de cada niño, tomar en cuenta siempre los beneficios que se pueden conseguir si se brinda más espacios como los del centro. 5. 21 de abril – Eucaristía en memoria de nuestros niños fallecidos Los papás de Daniel Cotaña Marca quisieron compartir junto a sus compañeros del centro y sus familias, una Eucarística recordando los 3 meses de fallecimiento de Daniel y los otros niños que fallecieron y que formaron parte de la familia de Khuskan. 6. 22 de abril – Festejo a los niños de los jóvenes universitarios A solicitud de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Medicina se realizó el festejo a los niños del centro. Una mañana de compartir, integración, concientización, baile, comida, etc. Y todo gracias a los jóvenes de decidieron dedicar un tiempito con nuestros niños. 7. 25 de mayo – Festejo día de la MADRE El día de la madre no puede pasar desapercibido ya que todas las madres de nuestro centro merecen tener un día de festejo, por la cual el personal no dejo pasar esta festividad, como cada año se tuvo un espacio de compartir junto a los niños. 8. 30 de agosto – K´oa de la Asociación En este último día del mes tuvimos nuestra tradicional K`oa, como agradecimiento a la Pachamama, este espacio también nos brinda la oportunidad de poder compartir entre todo el personal de la asociación. 23 de septiembre - Coronación “SOFIA I” Este año para festejar el día del estudiante, primavera, etc. Se realizó la coronación de Sofía I, un día donde la belleza de nuestras niñas y la
 • 20. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 20 elegancia de los niños no podían pasar desapercibido. La coronación tuvo su reina a Sofía Escalera y todas las niñas como sus princesas, los padres de familias ayudaron a que este evento sea uno de los más bonitos durante la gestión. Como cada fiesta también se tuvo un momento de compartir degustando una riquísima torta y bocaditos que los padres trajeron para compartir. 9. 14 de octubre Día de la persona con discapacidad La Asociación se hizo presente en el desfile a invitación de CODEPEDIS este espacio nos permite celebrar un año más del día de la persona con Discapacidad, un espacio donde podemos compartir junto a otras instituciones que se dedican al trabajo en el área de discapacidad. Además que nos dieron a conocer los logros alcanzados durante la gestión en beneficio de las personas con discapacidad. 10. 14 al 16 de octubre - Enlace Cultural 2016 Khuskan Jaku se hizo presente en el enlace cultural organizado por el instituto de danza “Auza Arnez”. Pudimos demostrar las capacidades que tienen jóvenes y niños junto a sus familias. Esta gestión pudiomos obtener el primer lugar 11. 6 de diciembre – fiesta de integración La fiesta de integración se realizó en ambientes del Casino Militar. Se festejó a su vez la fiesta de 15 años de Alejandra Layme, tuvimos la participación del grupo folclórico “Yara”. Niños, jóvenes, adultos con discapacidad pudieron compartir junto a sus familias y junto a los invitados un día de gala un día de regocijo y amistad. 12. 9 de diciembre – fiesta de la Navidad Como parte de una actividad de la Asociación Khuskan Jaku. El centro de recursos participo de la clausura del año y festejo de la navidad. Se inició la actividad realizando el recorrido donde los niños bailaron villancicos acompañados de la banda de la policía, padres de familia y amistades de la asociación. Se realizó la celebración eucarística en ambientes de la capilla del Hogar “Sagrado Corazón de Jesús”. Un momento de compartir con un chocolate, buñuelos y otros bocaditos. Al gracias a la colaboración de personas generosas y al personal pudimos tener en las manos un pequeño canastón y juguete a cada niño, además que los voluntarios de CAMHO compartieron con los niños un pequeño obsequio como muestra de sus amistad.
 • 21. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 21 COL·LABORACIÓ DE VOLUNTÀRIES 13. 19 de abril – Llegada de nuevas voluntarias Haciendo un espacio en su itinerario de su viaje por el mundo, llegaron a la Asociación voluntarias de Brasil con el fin de colaborar en las necesidades que se van presentando durante la gestión. Algunas de ellas demostraron su vocación hacia el trabajo con los niños por la cual se tuvo un apoyo en la guardería misma que fue favorable para la atención de los niños. 14. 3 de septiembre – Voluntariado Scout filial Oruro A partir de esta fecha como cada año se dio inicio a un trabajo conjunto junto a nuestros amigos Scout filial Oruro, en esta oportunidad el trabajo que se realizara es la creación de un parque para que de esa forma nuestros niños del centro puedan tener un espacio de recreación junto a sus familias. La construcción del parque se lleva a cabo todos los sábados donde jóvenes y niños de los Scout vienen a brindar un servicio voluntario con el apoyo del personal del centro. DOCÈNCIA 1. 18 y 22 de noviembre - Taller Educación infantil Una de los objetivos que se tiene como asociación es brindar espacios formativos a las instituciones con quienes se tiene convenios, en estos talleres se facilitó la capacitación al personal del centro “Claudina Thevenet” y centro “Wawas Wasi”. En el taller se trabajaron temas como hábitos de higiene, hábitos de alimentación, material, dulces castigos y Psicomotricidad. 2. 19 de noviembre - Taller con las “Damas voluntarias” Las damas voluntarias son mujeres que durante la gestión nos vienen acompañando y brindando su apoyo cuando es necesario en beneficio de la institución, para la cual como asociación queríamos brindarles un espacio formativo mismo que ayudaría a tener más herramientas de trabajo dentro de su servicio voluntario.
 • 22. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 4 ÍNDEX QUI SOM? ......................................................................................... 5 PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ ................................................................. 6 A) ACTIVITATS A CATALUNYA:......................................................... 6 A-1. PARTICIPACIÓ FIRA ENTITATS SOLIDÀRIES....................................... 7 A-2. SOPAR SOLIDARI A CAN SUNYER....................................................... 7 A-3. IOGA SOLIDARI................................................................................ 8 A-4. COL.LABORACIÓ AMB CUIDA’M (FUN.DE SANT JOAN DE DÉU)............. 9 A-5 PANERA SOLIDÀRIA............................................................................ 9 B) ACTIVITATS A BOLÍVIA: ................................................................ 10 B.1 SUPORT A LA ZONA RURAL INDÍGENA.................................................. 10 B.1.1 Suport a Projectes de desenvolupament.................................. 11 B.1.2 Suport a l’alimentació Internat d’Opoco.................................... 12 B.1.3 Projecte d’assessorament legal a sectors desprotegits de la població.......................................................................... 13 B.2 SUPORT A L’ATENCIÓ A INFANTS AMB DISCAPACITAT........................... 14 B.2.1 SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITAT................................. 14 B.2.1.A CRAP. Centre de Recursos y Atención Temprana..................... 15 B.2.1.B Participació de les famílies/ Activitats amb la Comunitat ......... 22 B.2.2 SUPORT A LA FORMACIÓ DE PROFESSIONALS 2016...................... 22 B.2.3 OBRES CRAP............................................................................... 25 ECONOMIA I FINANCES 2016............................................................... 26
 • 23. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 23 Conxa Bugié, neuropediatra, presidenta de l’Associació, es va desplaçar l’any 2016 en una ocasió a Oruro, el mes d’octubre. Es va valorar com cada any, conjuntament amb els companys d’Oruro la situació dels projectes, noves estratègies i perspectives Es van visitar als nens atesos, col·laborant en la orientació del diagnòstic i planificació de l’atenció. Com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku: 26 de septiembre - Llegada de Dra. Conxa Bugié La fecha más esperada durante todo el año es la visita de la Dra. Conxa Bugie, este año nuevamente pudimos contar con su experiencia en la atención a nuestros niños y con el apoyo al personal del centro, aunque la visita en esta oportunidad haya sido muy corta se pudo cumplir con objetivos que se plantean para su llegada. Se valoró la situación de los proyectos, nuevas estrategias i perspectivas. Aquest any la voluntària catalana Marta Casanoves, Psicomotricista i Educadora Infantil, ha estat la docent responsable dels diferents tallers de psicomotricitat realitzats, adreçats a diferents col·lectius: pares, educadors, professionals, voluntaris... Com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku: 15. 29 de agosto - Llegada de Marta Casanovas La llegada de Marta fue muy esperada ya que su llegada se anunciaba desde muchos meses atrás. Ella es Maestra en educación infantil y tiene una especialidad en Psicomotricidad preventiva
 • 24. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 24 educativa. La estadía de Marta fue prevista hasta el mes de diciembre. A partir de la fecha se programaron varias actividades formativas con el fin de ampliar más conocimientos en el personal de la asociación, personas en el área y familias. Todo para brindar una mejor calidad en la atención de nuestros niños. Las ganas de poder aportar en la asociación son siempre características que resaltan en todos los voluntarios que llegan a nuestra Asociación. 22 y 29 de octubre – 1º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa En estas fechas se realizó el primer taller de formación sobre Psicomotricidad preventiva y educativa Estas dos jornadas fueron teórico – práctico en el nuevo salón de Psicomotricidad. 3. 10 de noviembre – taller Psicmotricidad a las familias A partir de esta fecha se realizaron talleres prácticos de Psicomotridad para los niños del centro junto a sus padres, estos talleres se programaron de acuerdo a las edades y características de cada niño. Muchos padres pudieron observar cómo se desenvuelven sus hijos en espacios adaptados a sus necesidades y se pudo fortalecer la relación como familia. Los días que se realizaron son martes y jueves desde el 10 al 24 de noviembre. 4. 12 y 13 de noviembre 2º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa En vista de que existieron más personas interesadas para el curso se tuvo que habilitar otras dos jornadas de formación, en esta oportunidad se inscribieron personas de la ciudad de Cochabamba. 26 de noviembre - 3º Taller de Psicomotricidad preventiva y educativa El Programa de Atención Temprana y Educación Infantil no pudo quedarse sin recibir la formación en Psicomotricidad, las estudiantes manifestaron que lo que fue más de su agrado es que pudieron compartir con educadoras con experiencia en el área y que además este tipo de talleres amplían sus conocimientos para una mejor proyección laboral. 23 de marzo - Llegada de voluntaria Ariadna Ureta logopeda
 • 25. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 25 Tuvimos la visita de Ariadna una voluntaria Catalana cuya presencia coadyuvó en el área de Lenguaje a través de evaluaciones y elaboración de programas para los niños. A su vez se realizaron distintas actividades en beneficio de las familias.
 • 26. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 26 B.2.3 OBRES CRAP A finals d’any es van fer unes obres necessàries el centre d’atenció Precoç: un bany i una cuina. La teulada s’acabarà al 2017. A més a més com s’expressa en la memòria de l’associació Khuskan Jaku s’ha anat treballen en diferents espais del centre: NUEVOS AMBIENTES 16. Mayo – Continuidad a la construcción de la sala REINA SOFIA En esta oportunidad se dio la continuidad a la construcción de la sala, se realizó la instalación de todo el cableado eléctrico en la sala, un tiempo después se realizó el techado. Estos pequeños pasos que se dieron ayudaron a poder contar con un ambiente acorde a las necesidades del centro. 17. 11 de octubre Sala de Psicomotricidad A partir de esta fecha se realizó la elaboración del material para la nueva sala de Psimotricidad. Todo el personal junto al asesoramiento de Marta dedicamos un tiempo para poder cumplir uno de los sueños de gestiones anteriores. El material consiste en material hecho de esponja y cuerina, escaleras de madera, juegos didáctico con material de reciclaje, etc. Este espacio y material fue de mucha ayuda para le formación teórico practica que se llevaría a cabo en fechas posterior pero principalmente nos ayuda a poder brindar a nuestros niños más espacios terapéuticos para su desarrollo.
 • 27. Associació Atenció Precoç Solidària-Junts Podem · Memòria d’activitats 2016 · http://www.atencionprecozsolidaria.org/ 27