Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nevojat Teknologjike të Organizatave Jofitimprurëse të Maqedonisë së Veriut

166 vues

Publié le

Kriza nga COVID-19 detyroi sektorin jofitimprurës të bëj një transformim digjital.

Ne hulumtuam se si organizatat jofitimprurëse në Maqedoninë e Veriut e përdorin teknologjinë, praktikat e tyre të sigurisë dhe nevojat digjitale të tyre më urgjente.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nevojat Teknologjike të Organizatave Jofitimprurëse të Maqedonisë së Veriut

  1. 1. HAPAT E ARDHSHME DIGJITALE Barierat më të mëdha NEVOJAT PËR HARDUERË PRAKTIKAT E SIGURISË NEVOJAT PËR SOFTUERË PËRMIRËSIMET NË SIGURI Këto janë 5 kategoritë kryesore të programeve që organizatat jofitimprurëse të Maqedonisë së Veriut synojnë të fillojnë të përdorin ose përdorin më intensivisht në periudhën e ardhshme. Rreth 21 përqind e organizatave jofitimprurëse të anketuara besojnë se mungesa e aftësive dhe njohurive digjitale është pengesa më e rëndësishme për përdorim më të mirë dhe më efikas të teknologjisë. Pavarësisht se janë më pak të kërkuar, kamerat, serverat, projektorët, smartfonët dhe tabletët janë të nevojshëm për të paktën 50% të të anketuarve. Organizatat jofitimprurëse kryesisht përdorin zgjidhje të ndryshme teknologjike për antivirus, backup dhe firewall. Sidoqoftë, ata përdorin kriptim, VPN dhe zgjidhje për zbulimin e mashtrimit shumë rrallë. Zgjidhjet softuerike më të njohura që organizatat jofitimprurëse dëshirojnë të përdorin janë Zoom, WordPress, Microsoft 365, Photoshop dhe Gmail. Për siguri digjitale të përmirësuar, organizatat jofitimprurëse besojnë se ata kanë nevojë për softuer më të mirë në radhë të parë, më pas për aftësi dhe njohuri më të mira brenda ekipit. Kriza nga COVID-19 detyroi sektorin jofitimprurës të bëj një transformim digjital. Ne hulumtuam se si organizatat jofitimprurëse në Maqedoninë e Veriut e përdorin teknologjinë, praktikat e tyre të sigurisë dhe nevojat digjitale të tyre më urgjente. Hulumtim nga NEVOJAT TEKNOLOGJIKE TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE të Maqedonisë së Veriut Photoshop 70.6% WordPress 76.5% 62.7% 43.1% 41.2% 60.8% 58.8% Bazat e të dhënave 49.0% Manaxhimi i donacioneve/granteve Manaxhimi projektit 76.5% Kamera 60.8% Resurse për të blerë harduerëResurse për të blerë softuerë 21.6% Mungesë e njohurive dhe aftësive Laptop Kompjuterët 90.2% Hapësira ruajtëse offline Desktop Kompjuterët Smartfonët Kontrolli i hyrjes 70.6% Serverat 60.7% Tabletët 72.5% Projektorët Antivirus dhe antimalware Mbështetur nga Backup Firewall 7.8% 5.9% Kriptimi i të dhënave Zbulimi I mashtrimeve Rrjeti privat virtual (VPN) 17.6% 13.7% Parandalimi i harkimit Kriptimi i komunikimit Softuer më i mirë Aftësi më të mira Harduer më i mirë Gmail 54.9% Thirrje konferencash dhe webinare 52.9% Mbledhja e të dhënave Zoom 72.5% 82.4% 56.9% 52.9% 76.5% 94.1% 78.4% 70.6% 25.5% 13.7% 84.3% 74.5% Microsoft 365 givingbalkans.org

×