Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nevojat Teknologjike të Organizatave Jofitimprurëse të Shqipërisë

374 vues

Publié le

Kriza nga COVID-19 detyroi sektorin jofitimprurës të bëj një transformim digjital.
Ne hulumtuam se si organizatat jofitimprurëse në Shqipëri e përdorin teknologjinë, praktikat e tyre të sigurisë dhe nevojat digjitale të tyre më urgjente.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nevojat Teknologjike të Organizatave Jofitimprurëse të Shqipërisë

  1. 1. HAPAT E ARDHSHME DIGJITALE Barierat më të mëdha NEVOJAT PËR HARDUERË PRAKTIKAT E SIGURISË NEVOJAT PËR SOFTUERË PËRMIRËSIMET NË SIGURI Këto janë 5 kategoritë kryesore të programeve që organizatat jofitimprurëse të Shqipërisë synojnë të fillojnë të përdorin ose përdorin më intensivisht në periudhën e ardhshme. Rreth 14 përqind e organizatave jofitimprurëse të anketuara besojnë se mungesa e aftësive dhe njohurive digjitale është pengesa më e rëndësishme për përdorim më të mirë dhe më efikas të teknologjisë. Pavarësisht se janë më pak të kërkuar, kamerat, serverat, projektorët, smartfonët dhe tabletët janë të nevojshëm për të paktën 50% të të anketuarve. Organizatat jofitimprurëse kryesisht përdorin zgjidhje të ndryshme teknologjike për antivirus, backup dhe firewall. Sidoqoftë, ata përdorin kriptim, VPN dhe zgjidhje për zbulimin e mashtrimit shumë rrallë. Zgjidhjet softuerike më të njohura që organizatat jofitimprurëse dëshirojnë të përdorin janë Zoom, Microsoft 365, WordPress, Photoshop dhe Microsoft Teams. Për siguri digjitale të përmirësuar, organizatat jofitimprurëse besojnë se ata kanë nevojë për softuer më të mirë në radhë të parë, më pas për aftësi dhe njohuri më të mira brenda ekipit. Kriza nga COVID-19 detyroi sektorin jofitimprurës të bëj një transformim digjital. Ne hulumtuam se si organizatat jofitimprurëse në Shqipëri e përdorin teknologjinë, prakti- kat e tyre të sigurisë dhe nevojat digjitale të tyre më urgjente. Hulumtim nga NEVOJAT TEKNOLOGJIKE TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE të Shqipërisë Photoshop 52.4% Microsoft 365 61.9% 47.6% 61,9% 52,4% 52.4% 71.4% Manaxhimi I rrjeteve sociale 47.6% Ruajtja e të dhënave Komunikimi i jashtëm 81.0% Kamera 61.9% Resurse për të blerë harduerëResurse për të blerë softuerë 14.3% Mungesë e njohurive dhe aftësive Laptop Kompjuterët 95.2% Hapësirë për të dhëna offline Serverat Projektorët Kriptimi i komunikimit 66.7% Tabletët 57.1% Smartfonët 76.2% Desktop Kompjuterët Antivirus dhe antimalware Supported by Backup Firewall 14.3% 14.3% Parandalimi i harkimit Rrjeti privat virtual (VPN) Zbulimi I mashtrimeve 33.3% 33.3% Kriptimi i të dhënave Kontrolli i hyrjes Softuer më i mirë Harduer më i mirë Aftësi më të mira Microsoft Teams 57.1% Thirrje konferencash dhe webinare 47.6% Siguria në internet Zoom 90.5% 76.2% 61.9% 52.4% 61.9% 100% 85.7% 71.4% 42,9% 19.0% 66.7% 57.1% WordPress givingbalkans.org

×