Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19, 30 qershor

134 vues

Publié le

COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë, brenda natës. Që nga fillimi i krizës deri më 30 qershor, ne përpunuam të dhëna për 4.285 akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej EUR 60.020.889.

Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19, 30 qershor

  1. 1. 47,3%Paisje 49,3%Të mira konsumuese 31,9% Paisje 10,3% Ndihmë humanitare 8,5% Të llojllojshme 46,0%Të mira konsumuese 34,5% Paisje 6,3% Ndihmë humanitare 12,8% Të llojllojshme 54,7%Të mira konsumuese 19,0% Ndihmë humanitare 15,4% Paisje 10,7% Të llojllojshme 45,1%Të mira konsumuese 36,3% Ndihmë humanitare 11,0% Paisje 7,7% Të llojllojshme 49,2%Të mira konsumuese 27,7% Ndihmë humanitare 12,5% Paisje 10,5% Të llojllojshme 76,9%Të mira konsumuese 17,9% Paisje 0,4% Ndihmë humanitare 4,8% Të llojllojshme Kosova Shqipëria Maqedonia e veriut Kroacia Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme shuma totale e donuar PËRDORIMI I DONACIONEVE shuma totale e donuar Sektori biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme 37,2% Të mira konsumuese 6,5% Ndihmë humanitare 8,9% Të llojllojshme Serbia Bosnja dhe Hercegovina Prëderisa në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të zi, Kosovë dhe Maqedoninë e veriut pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e të mirave konsumuese, si maska, doreza dhe dezinfektant, në Serbi pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e paisjeve mjekësore. REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë, brenda natës. Që nga fillimi i krizës deri më 30 qershor, ne përpunuam të dhëna për akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej . Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet. VLERA E DONACIONEVE 4.285 EUR 60.020.889 Mali Zi 67,7% 4,0% 9,3% 6,8% 12,3% 17.465.721 EUR 14.345.435 EUR55,4% 10,8% 3,1% 1,1% 29,6% 42,1% 4,2% 6,1% 0,0% 47,6% 11.061.729 EUR 35,8% 11,5% 13,8% 0,4% 38,5% 10.123.220 EUR 48,2% 37,6% 12,4% 0,7% 1,1% 1.899.270 EUR 831.022 EUR13,8% 70,0% 16,2% 0,0% 0,0% 4.264.492 EUR93,6% 5,3% 1,0% 0,0% 0,0% Mbështetur nga Realizuar nga givingbalkans.org

×