Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tehnološke potrebe neprofitnih organizacija u Hrvatskoj - prezentacija

89 vues

Publié le

Prezentacija za webinar "Tehnološke potrebe neprofitnih organizacija u Hrvatskoj".

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tehnološke potrebe neprofitnih organizacija u Hrvatskoj - prezentacija

 1. 1. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 1 Istraživanje sproveo TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA u Hrvatskoj
 2. 2. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 2 Pravila vebinara AUDIO I VIDEO Molimo vas da mikrofone i kamere držite isključenim sve vreme UČESTVOVANJE Ohrabrujemo vas da postavljate pitanja u chatu i učestvujete u anketama INTERNET KONEKCIJA Ako izgubite konekciju, slobodno ponovo uđite preko linka iz emaila FOLLOWUP Narednog jutra ćete dobiti followup email sa prezentacijom i infografikom
 3. 3. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 3 Catalyst Balkans Podaci i tehnologija za bolji fundraising Transformišemo filantropski ekosistem Zapadnog Balkana pružajući istraživanja, alate i savete fund- raiserima i donatorima. ISTRAŽIVANJA Filantropija na Zapadnom Balkanu – ko, kome, koliko, za šta donira ALATI Vizualizacija podataka, CRM, crowdfunding platforma, transparentnost VEŠTINE Online fundraising strategije i kampanje, due diligence, treninzi
 4. 4. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 4 ZORANA BROZOVIĆ analitičarka podataka o filantropiji Catalyst Balkans GOVORNICA TOMAS BUENO MOMČILOVIĆ Koordinator istraživanja Catalyst Balkans AUTOR UREDNICA ALEKSANDRA VESIĆ Ko-osnivačica i viša savetnica Catalyst Balkans
 5. 5. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 5 Podržali Istraživanje sproveo Partneri Mišljenja iskazana u ovoj prezentaciji ne predstavljaju stavove Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda, SAD-a, USAID-a, Vlade Sjedinjenih Država, niti Evropske zadužbine za demokratiju.
 6. 6. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 6 CILJ I METODOLOGIJA Pružiti pregled upotrebe tehnologije i bezbednosnih praksi, kao i najnužnijih digitalnih potreba neprofitnih organizacija u Hrvatskoj i na Zapadnom Balkanu Uzorak: nasumičan, online anketa Ograničenja: nedostatak reprezentativnog uzorka organizacija sa Kosova Anketni period: 13. maj – 3. jun
 7. 7. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 7 UZORAK UKUPNO 404 145 51 21 24 86 77
 8. 8. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 8 UZORAK  Više od 20 god.  10 – 20 god.  Manje od 10 god. GODINE POSTOJANJA PRAVNA FORMA  Udruženja  Fondacije 18,1% 97,4% 2,6% 39,0% 42,9%
 9. 9. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 9 UZORAK  0  1–5  6–20  20+  Bez odgovora BROJ ANGAŽOVANIH OSOBA GODIŠNJI BUDŽET U 2019 (EUR)  Do 100 hiljada  100–300 hiljada  Preko 300 hiljada  Bez odgovora 28,6% 25,9% 8,1% 40,3% 29,9% 42,9% 1,2% 26,0%
 10. 10. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 10 UČEŠĆE IT TROŠKOVA U GODIŠNJEM BUDŽETU  Manje od 1%  1–3%  3–10%  Preko 10%  Ne zna odgovor % GODIŠNJEG BUDŽETA ZA HARDVER % GODIŠNJEG BUDŽETA ZA SOFTVER I USLUGE  Manje od 1%  1–3%  3–10%  Preko 10%  Ne zna odgovor 18,2% 22,1% 28,6% 40,3% 13,0% 1,2% 16,9% 42,9% 11,7% 5,1%
 11. 11. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 11 SOFTVERSKE KATEGORIJE KOJE NPO NAJČEŠĆE KORISTE Interne komunikacije Upravljanje društvenim mrežama Prezentacije Procesiranje teksta Eksterne komunikacije 98,7%100,0% 97,4%94,8% 94,8%
 12. 12. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 12 SOFTVERSKE KATEGORIJE KOJE NPO NAJREĐE KORISTE Bezbednost na internetu VoIP Napredna analitika i statistika Analitika produktivnosti tima Media clipping 74,0% 62,3% 35,1% 48,1% 28,6%
 13. 13. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 13 SOFTVERSKE KATEGORIJE KOJE SU NPO POČELE DA KORISTE TOKOM PANDEMIJE Konferencijski pozivi i vebinari VoIP Prezentacije Računovodstvo 33,8% 13,0% 57,1% 35,1% 92,2% 81,8% 9,1% 51,9% 2,6% 18,2% 5,2% Tokom pandemije Nikada Pre pandemije 0,0%
 14. 14. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 14 NAČIN NABAVKE SOFTVERA  Besplatno  Plaćeno  Donirano  Bez rešenja  Ostalo  Plaćeno  Donirano NAČINI NABAVKE 43,3% 16,2% 12,3% 8,8% 19,4% KATEGORIJE ZA KOJE JE SOFTVER NAJČEŠĆE PLAĆEN (U ODNOSU NA DONIRAN) Računovodstvo Eksterne komunikacije Bezbednost na internetu Dizajn Konferencijski pozivi i vebinari 50,6% 36,4% 26,0% 23,4% 22,1% 6,5% 5,2% 9,1% 13,0% 14,3%
 15. 15. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 15 TOP 5 SOFTVERSKIH KATEGORIJA KOJE NPO NAMERAVAJU DA POČNU DA KORISTE ILI VIŠE DA KORISTE NPO navode da će više koristiti i softver za: prikupljanje podataka, upravljanje društvenim mrežama, skladištenje podataka, dizajn i upravljanje donacijama i grantovima Media clipping Baze podataka Dizajn Konferencijski pozivi i webinari Upravljanje projektima 55,8% 50,6% 46,8%46,8% 45,5%
 16. 16. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 16 TEŽINA PRELASKA NA ONLINE RAD OD KUĆE  Načelno lako  Ni lako ni teško  Načelno teško 11,7% 31,2% 57,1% Najčešći razlozi zašto je prelazak bio lak: • Već pre pandemije su bili naviknuti na rad od kuće • Odgovoran, fleksibilan i otvoren tim koji je koristio postojeći softver • Nisu ni imali kancelariju ranije • Uspeli su da prilagode svoje aktivnosti, ili način na kojih ih obavljaju Najčešći razlozi zašto je prelazak bio težak: • Zaustavljanje aktivnosti sa korisnicima • Nedovoljno razvijeno digitalno znanje i veštine kod tima • Nedostatak opreme
 17. 17. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 17 NAJVEĆA BARIJERA ZA EFIKASNIJU UPOTREBU TEHNOLOGIJE Resursi za softver Resursi za hardver Nedostatak znanja i veština 64,9% 18,2% 51,9%
 18. 18. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 18 51%ispitanika iz Hrvatske kontinuirano koristi lični računar za potrebe organizacije usled nedostatka resursa NAJPOTREBNIJI HARDVER Laptop računari Offline prostor za skladištenje Desktop PCProjektori 85,7% 72,7% 64,9%64,9%
 19. 19. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 19 UČENJE I RAZVOJ VEŠTINA  Samouki  Uz spoljnu pomoć KAKO STE UČILI I STICALI VEŠTINE ZA UPOTREBU POMENUTIH REŠENJA KO SU KLJUČNI PARTNERI 19,5% 80,5% TechSoup National Resource Center Drugi 35,1% 1,3% 7,8%
 20. 20. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 20 ZADOVOLJSTVO NIVOOM BEZBEDNOSTI NA INTERNETU U RADU VAŠE ORGANIZACIJE TOP 5 OBLASTI BEZBEDNOSTI NA INTERNETU KOJE NPO TRENUTNO NE KORISTE 26,0%Enkripcija komunikacija 24,7%Sprečavanje hakerskih napada 15,6%VPN 14,3%Enkripcija podataka 3,9%Detekcija prevara Načelno nezadovoljni Načelno zadovoljni 10,4% 46,8%
 21. 21. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 21 ŠTA JE POTREBNO DA BI SE UNAPREDILA BEZBEDNOST NPO NA INTERNETU Bolja znanja i veštine Bolji softver Bolji hardver 68,8% 54,5%55,8%
 22. 22. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 22 PITANJA I ODGOVORI
 23. 23. TEHNOLOŠKE POTREBE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA 23 HVALA VAMgivingbalkans.org Istraživanje sproveo Mišljenja iskazana u ovoj prezentaciji ne predstavljaju stavove Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda, SAD-a, USAID-a, Vlade Sjedinjenih Država, niti Evropske zadužbine za demokratiju.

×