Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteMars 2013         www.financementdesentreprises.be
Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR   de plus dans l’économie belge  Depuis fin 2007, à chaque euro d’épa...
Volume des crédits aux entreprises              Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la  ...
100                                                            ...
25                                    26                       ...
Part dans le volume total des                                  Evolution des crédits uti...
Part dans le volume total des                           Evolution des crédits utilisés  crédit...
Part dans le volume total des    crédits utilisés (déc 2012)           Evolution des crédits aux      ...
Le degré d’utilisation sur le long   Degré d’utilisation                        terme ne change ...
La baisse de la demande                     Baisse de la demande de                 ...
Baisse de la production de crédit… une baisse de la                      principalement imputable à ...
Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en BelgiqueLa persistance de la crise a un impact négatif sur la qualit...
La Belgique fait mieux que la plupart des paysvoisins / la moyenne de la zone Euro    ECB: Survey on the Access to Fin...
La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions de crédit au contraire de la zone euroRésultats BLS janvier 2013    ...
Léger durcissement des conditions d’octroi de crédit EntreprisesRésultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du ...
Évolution des dossiers de crédit introduits par les  entreprises par catégorie de risques                ...
Taux d’intérêt concurrentiels                               Depuis 2008, tendance à la bais...
Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012)Evolutio...
Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans   Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT   ...
Le leasing reste une importante source definancement pour les starters et les petitesentreprises      Evolution de l...
Le leasing est une importante source definancement supplémentaire pour les entreprisesbelges (e.a. pour les entreprises dé...
Octroi de crédits aux entreprises
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Octroi de crédits aux entreprises

337 vues

Publié le

0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
337
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
4
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)Info over looptijd van de kredietenEen van de elementen die men bijkomend zouden kunnen meegeven aan de NV-A (naast onze vaststelling van daarnet, dat de toename van het bancaire kredietvolume sedert 2007 voor 70 % naar de Belgische privésector is gegaan), is dat de banken de jongste jaren in steeds sterkere mate hun taak van tijdsduurtransformatie op zich hebben genomen, m.a.w. het omzetten van kortlopende deposito’s in langlopende kredieten. Langs de kant van de deposito’s zijn de gemiddelde looptijden (duration) ingekort, en langs de kant van de kredieten zijn de gemiddelde looptijden toegenomen. Naast het pure volume-verschijnsel (dus toename van het uitstaande kredietvolume), is er dus ook een belangrijk compositie-verschijnsel geweest, en m.i. is dat tot nog toe onderbelicht gebleven.  Wat de kredieten aangaat is de looptijdverlenging inzake de hypotheekleningen evident, te meer daar de lage rentestanden de voorkeur voor de vaste tarieven hebben verstrekt (+ de herfinancieringen met overstap op vaste tarieven).  Maar ook in het vlak van de bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen is de verschuiving van krediet op korte termijn naar krediet op lange termijn heel opmerkelijk. Onderstaande cijfers verduidelijken dat : Van einde 2006 tot eind juni 2012 is het uitstaand bedrag van de kredieten op korte termijn aan Belgische ondernemingen gegroeid van 32,5 miljard EUR tot 36,7 miljard EUR, dat was : + 4,2 miljard EUR, of + 13,0 %. Over dezelfde periode is de omloop van de kredieten op lange termijn aan Belgische ondernemingen toegenomen van 52,8 miljard EUR tot 81,7 miljard EUR, dat was : + 28,9 miljard EUR, of + 54,7 %. Eind juni 2012 vertegenwoordigden de kredieten op lange termijn in de totale omloop van de bankkredieten aan Belgische ondernemingen 69,0 %, en de kredieten op korte termijn 31,0 %. Einde 2006 was het aandeel van de kredieten op lange termijn 61,9 %, en dat van de kredieten op korte termijn 38,1 %.  Deze verschuiving in de termijnsamenstelling van de kredietportefeuille van de banken (en overigens ook langs de kant van de deposito’s, maar dan richting korte termijn), is heel zeker moeilijker in te schatten en te begrijpen door de buitenwereld. Maar het is niettemin een objectieve vaststelling inzake de inspanning die de banken de voorbije jaren hebben gedaan om de economie te ondersteunen. Uiteraard heeft in deze ontwikkeling ook het verloop van de intresttarieven meegespeeld (waardoor de spaarders liquiditeiten verkiezen, terwijl de kredietnemers hun schuldenposities willen ‘consolideren’), maar het is wel een uitdaging voor de banken om deze ‘uiteengroei’ van de duration van respectievelijk deposito’s en kredieten met elkaar te verzoenen (belangrijk onderdeel van risicobeheer). In het licht van de nieuwe liquiditeitsregels is die uitdaging nog evidenter, en treedt tegelijk ook het belang op de voorgrond van het statuut/regime van het gereglementeerde spaardeposito (die reglementair beschouwd worden als stabiele funding; maar het is ook belangrijk dat die spaardeposito’s eveneens in de praktijk maximaal stabiel zouden zijn; vandaar tevens het belang van het debat over de getrouwheidspremie, e.a.).
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • Bedragtotaaluitstaandkredietvolumeonderverdeeldnaarduurtijdkredieten( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken) : Maart 2012 : 36.389 (KT) + 80.594 (LT) = 116.983Bedragtotaaluitstaandkredietvolume (cijfers NBB, maart 2012) : 116.982 mio EUR ( bron NBB op basis van boekhoudstatenbanken)Opgelet : middellang tot langetermijnkredietenzijnkredieten van meerdanéénjaarDit is de indeling die de NBB volgt.
 • Ter info: maart 2012 zijn de laatst beschikbare gegevens zoals gepubliceerd door het CKO (centrale kredieten ondernemingen)
 • La demande de créditdépend de plusieursfacteurs : TauxConjoncture /revenudisponibleConfiance des entrepreneursSource : Etude surl’importance des dépôtsd’épargne pour l’octroi de crédit en Belgique - Prof. Nancy Huyghebaert
 • Met uitzondering van de maand december lag de weigeringsgraad in het vierde trimester lager dan in het overeenstemmende trimester van 2010.De banken blijven dus bereid om krediet te verstrekken, wat ook tot uiting komt in de stijging van het kredietbedrag dat in de loop van het vierde trimester werd verstrekt. In het afgelopen jaar is het bedrag aan nieuwe kredieten (productie) ieder trimester sterker toegenomen dan de evolutie van het bedrag van de kredietaanvragen.
 • Noot 1 : Level I nbb 8 oktober 2012 TraditioneelkredietbeleidInzake traditioneel kredietbeleid is de NBB niet ongelukkig met het feit dat inzake commercial Real Estate en hypothecair krediet een zekere verstrakking aan de orde is. Met betrekking tot kredietverlening aan ondernemingen wordt echter gevraagd om niet te streng te zijn. Wat de vraag naar zekerheden aan ondernemingen betreft, mag inderdaad niet uit het oog worden verloren dat historisch gezien het gevaar voor verkeerd aflopende bedrijfskredieten in België vrij beperkt blijft.
 • Tauxd’intérêteffectifssur nouveaux créditsbancaires aux sociétés non-financièrs : la Belgiquecomparée à la moyenne de la zone euro (en %, situation juillet 2012)Catégorie de créditBelgique Moyenne zone euroMontantjusqu’à 250.000 EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,27 4,86Montantjusqu’à 250.000 EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 3,12 5,17Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 2,09 2,99Montant de 250.000 EUR jusqu’à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,89 4,29Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 3 mois 1,51 2,24Montantsupérieur à 1 million EUR, périodeinitiale de fixation du taux de 3 moisjusqu’à 1 an 2,16 3,30Montantjusqu’à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 2,20 4,12Montantsupérieur à 1 million EUR, taux variable et périodeinitiale de fixation du tauxjusqu’à 1 an 1,58 2,40(Source : BNB)
 • GRAFIEK 1 : EvolutiegroeiSources: NBB, ECB. (1) Resident banks to residents. Data including securitised loans: for Belgium over the entire period, for the euro area from January 2010 onwards GRAFIEK 2 : GemiddeldeinterestvoetSources: NBB, Thomson Reuters Datastream. (1) MFI interest rates on new loans to non− financial corporations, up to an amount of 1 million, over 5 years initial rate fixation. (2) MFI interest rates on new loans to households, for house purchases, over 10 years initial rate fixation. (3) Data over the full sample available for: Austria, Belgium, Germany, Spain, Finland, France, Italy and Netherlands.
 • Gemiddeldproductie volume op jaarbasis : rond 4 mia € (extra financiering op jaarbasisvoor starters en kleineondernemingen)Quid uitstaand volume ?
 • Maatregelenvermijden die leasingproductkunnenondermijnenVoorbeelden:Thin cap regelingdd. 21/09/2012 BNP Paribas Leasing Solutions heeft de vraag m.b.t. de definitie van financiële sector in de Memorie van Toelichting bij de nieuwe thin cap-regelgeving gesteld aan de ruling commissie in het kader van een specifiek dossier. Het antwoord van de ruling commissie wordt verwacht over een maand. Er zal worden gewacht op het antwoord van de ruling commissie vooraleer een parlementaire vraag hierover te stellen. AanpassingBelgischeregelgevingaan arrest EU hofdatfinanciële leasing herkwalificeertalseen ‘levering van goederen’ ipv levering van diensten.In een recent arrest heeft het Europees Hof Van Justitie zich gebogen over de vraag of een financiële lease voor BTW doeleinden niet als een levering van goederen moet beschouwd worden i.p.v. een levering van diensten. Die vraag werd bevestigend beantwoord.Hoe groot is de kans dat in België financiële lease zal worden geherkwalificeerd als een levering van goederen ? Aan Febelfin zal worden gevraagd om dit door de fiscalisten te laten onderzoeken : arrest becommentariëren + inschatting van het risico van herkwalificatie. Bij dat onderzoek dienen zeker te worden betrokken : Tini Alifinerakis (BNP P Fortis), Vincent Windels (KBC), Wilfried Goris (ING) en Gino Hofman (Belfius Lease). De bedoeling is dat argumenten worden voorbereid om snel te kunnen reageren. NootUitvoorafgaandoverleg met kabinett Peeters blijktdatookzijgeenprobleemzien met leasing en datditeenwaardevol instrument is.
 • Octroi de crédits aux entreprises

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises |Evolution récenteMars 2013 www.financementdesentreprises.be
  2. 2. Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR de plus dans l’économie belge Depuis fin 2007, à chaque euro d’épargne correspondent des crédits supplémentaires en Belgique Evolution du volume des dépôts d’épargne réglementés et des crédits à l’économie belge depuis fin 2007 Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Décembre 2012 Croissance période de fin 2007 à fin déc 2012 +87,0 mia EURDépôts d’épargne 148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 235,8 mia EUR + 87,0 mia EUR de dépôtsréglementés (+ 58,5%) SUPPLE-Crédits utilisés + 19,6 mia EUR MENTAIRES 97,1 mia EUR 112,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,7 mia EURaux entreprises (+ 20,2%)belgesCrédits aux 139,3 mia EUR 165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 183,2 mia EUR + 43,9 mia EURménages belges (+ 31,5%) +87,4 mia EUR(crédit hypothé- de créditscaire et à la SUPPLE- MENTAIRESconsommation)Crédits aux 68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 92,8 mia EUR + 24,0 mia EURpouvoirs publics (+ 34,8%)belgesSource : Calculs Febelfin sur la base de données BNB; chiffres concernant les crédits, y compris lesvolumes titrisés
  3. 3. Volume des crédits aux entreprises Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la demande et l’octroi de crédits Volume des crédits aux entreprises Encours 135,000 Chiffres de Febelfin 130,781 = BNB + crédits 130,000 128,753 130,031 129,391 d’engagement + 128.244 indépendants / 126,904 professions libérales 125,000 124,158 120,608 120,712 122,296 120,000 120,944 120,920 118,387 Chiffres BNBEncours ( x 1.000.000 €) 118,445 116,729 116,982 116,689 118,033 117,411 = encours des crédits 116,705 116,986 bancaires utilisés par 115,000 115,805 115,695 112,696 114,655 111,573 les sociétés non 112.607 12,545 1 financières belges 110,000 111,090 110,866 110,069 108,531 105,000 106,447 106,354 104,696 104,350 105,069 105,501 100,000 100,335 97,070 95,000 Febelfin Observatoire BNB
  4. 4. 100 110 120 130 140 150 90 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 1/08/2006 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 Index : décembre 2005 = 100 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB 1/06/2008 1/08/2008 1/10/2008 1/12/2008 1/02/2009 1/04/2009 1/06/2009 1/08/2009 Crédit bancaire aux sociétés non financières belges développement de l’économie 1/10/2009 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 Crédit bancaire aux entreprises et 1/06/2010 Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 1/06/2011 PNB 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 Belgisch BBP (2) 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012
  5. 5. 25 26 27 28 29 31 32 33 34 (en %) 35 30 1/12/2005 1/02/2006 1/04/2006 1/06/2006 crise 1/08/2006 avant la Situation financière 1/10/2006 1/12/2006 1/02/2007 1/04/2007 1/06/2007 1/08/2007 1/10/2007 1/12/2007 1/02/2008 1/04/2008 1/06/2008 1/08/2008 Crise financière: pour l’’économie 1/10/2008 1/12/2008Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB 1/02/2009 croissance  oxygène 1/04/2009 PNB (montants nominaux, € milliards) 1/06/2009 1/08/2009 développement de l’économie 1/10/2009 Volume des crédits aux entreprises (€ milliards) 1/12/2009 1/02/2010 1/04/2010 1/06/2010 à un niveau élevé stabilisation relation Fin crise financière : 1/08/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/02/2011 1/04/2011 Crédit bancaire aux entreprises belges et 1/06/2011 1/08/2011 1/10/2011 1/12/2011 1/02/2012 1/04/2012 1/06/2012 1/08/2012 1/10/2012 1/12/2012
  6. 6. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) selon la taille des entreprises Grandes entreprises 29,8% Petites entreprises 50,0% 70% de l’encours total des crédits vont aux PME Moyennes entreprises 20,2% Type Septembre Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution d’entreprises 2008 à mars 2011Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% CroissanceMoyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% CroissanceGrandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance- Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits(mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur lereporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale desrisques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000 EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale.
  7. 7. Part dans le volume total des Evolution des crédits utilisés crédits utilisés (mars 2012) par RégionRégion de Bruxelles-Capitale 18,0%Région Région flamandewallonne 19,7% 62,4%Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport Evolution à mars 2011Région 65.630 66.528 71.689 +7,8% CroissanceflamandeRégion 21.737 21.945 22.622 +3,1% CroissancewallonneRégion de 19.668 19.195 20.633 +7,5% CroissanceBruxelles-CapitaleSource : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  8. 8. Part dans le volume total des crédits utilisés (déc 2012) Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée CT 29,6% du crédit = plus de crédits à M/LT que jamaisM/LT 70,4% Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 +6,3% +55,4% 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.542 29,6 82.147 70,4 Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
  9. 9. Le degré d’utilisation sur le long Degré d’utilisation terme ne change guère : il y a donc une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits % 90 85 87,0% 80 75 74,2% 70 68,7% 65 60 +6,5% = 60,9% 55 -2,8% 50 Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises TotalSource : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  10. 10. La baisse de la demande Baisse de la demande de crédit imputable au contextede crédit mène à … économique difficile Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
  11. 11. Baisse de la production de crédit… une baisse de la principalement imputable à laproduction diminution des demandes de crédit Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
  12. 12. Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en BelgiqueLa persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes de crédit et donc aussi sur les décisions de créditSource : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend lévolution dudegré de refus par rapport à cette période de référence.
  13. 13. La Belgique fait mieux que la plupart des paysvoisins / la moyenne de la zone Euro ECB: Survey on the Access to Finance of SME’s in the Euro Area (april – september 2012)
  14. 14. La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions de crédit au contraire de la zone euroRésultats BLS janvier 2013 BanquesStabilisation des conditions de créditau Q4 2012La stabilisation devrait se poursuivreau Q1 2013
  15. 15. Léger durcissement des conditions d’octroi de crédit EntreprisesRésultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q4 2012Evolution défavorable des conditions d’octroi de crédit, surtout sur le plandes coûts et des garanties exigées  mais amélioration des conditions liéesaux taux d’intérêt
  16. 16. Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques Nombre de demandes de crédits de PME PME dont moyennes entreprises dont petites entreprisesCatégoriede risques Part dans le Part dans le Part dans le(1) total des total des Evolution (en total des Evolution (en Evolution (en demandes de demandes de crédit %) demandes de crédit %) %) crédit (en %) (en %) (en %) 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011Risque 55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6faibleRisque 27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7moyenRisque 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0élevéRisque très 1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0élevéNo Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD):* Faible (de 0% à environ 0,8%)* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)* Très élevée (d’environ 21% à 100%)
  17. 17. Taux d’intérêt concurrentiels Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveau plancher historique Situation insupportable Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
  18. 18. Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse auxbesoins (BNB, septembre 2012)Evolution croissanceTaux d’intérêt moyen
  19. 19. Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Factoring : évolution du turnover (en milliards dEUR) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - 1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème 1er 2ème sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. sem. 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Montant des factures en millions deuros, confiées aux sociétés de factoring les plus importantes Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
  20. 20. Le leasing reste une importante source definancement pour les starters et les petitesentreprises Evolution de la production de leasing (en millions dEUR) 3,900 3,600 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012 Leasing immobilier Leasing mobilierSource : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
  21. 21. Le leasing est une importante source definancement supplémentaire pour les entreprisesbelges (e.a. pour les entreprises débutantes) Entreprises qui recourent au • Une entreprise sur quatre en Belgique leasing Raisons pour • Financement 100% des actifs lesquelles elles • Flexibilité du contrat optent pour le • Transparence des remboursements leasing • Accès aiséSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

  ×