Publicité
Robbanás biztos nem lesz.pdf
Prochain SlideShare
Fogd be okosan! Fogd be okosan!
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Robbanás biztos nem lesz.pdf

  1. TechMonitor 2022. október 66 www.techmonitor.hu A SZAKEMBER TUDÁSTÁR Robbanás biztos nem lesz Amikor veszélyes üzemeket működtető gyártulaj- donos vagy üzemvezető azt mondja nekem, hogy „nálunk robbanás biztosan nem lesz”, akkor arra gon- dolok, hogy: partnerem profi és előrelátó, üzembiz- tonság jó kezekben van nála, ismeri a kockázatokat. A másik lehetőség, hogy egy jóhiszemű szerencsejá- tékos, aki el sem tudja képzelni, milyen banális hely- zetekből lehet óriási baj üzemi termelés során. Egy egyszerű kereséssel – a robba­ nás kifejezésre – magad is olvas­ hatod a szalagcímeket. A Naphoz kapcsolódó jelenségeken és mer­ ényleteken túl, már az első talá­ lati oldalon ezekkel találkozol: „Hatalmas robbanás történt…” vagy„Robbanás a… vízerőműben”, „Robbanás történt egy… gyárban”, „Aggregátorrobbanás követke­ zett be”, „Fél évig is szünetelhet a termelés robbanás miatt”, „Robbanás történt egy vegyi üzemben”… – ezek magyaror­ szági találatok. Szándékosan pontoztam ki a bizonyos adato­ kat, etikai okokból, hiszen nem a konkrét esetekről van szó, hanem arról, hogy ezekből az esetekből egy is sok. Jól látszik, hogy sajnos gyakoriak az ilyen balesetek, merthogy egyáltalán nem kellene megtörténniük. Ma már számos biztonsági intéz­ kedés zárja ki a kockázatokat, és neked nagyon résen kell len­ ned azon túl is, ha az előírásoknak megfelelően jársz el. Apropó, előírások… Jóllehet az ATEX-es szakembereknél elrú­ gom a pöttyöst, de le a kalappal az előtt, aki ma az előírások között el tud igazodni. Nemegyszer találkoztam azzal, hogy az elvileg pontosan megfogalmazott előírásokat két kiváló szakember kétféleképpen értelmezte. Így kellene lennie? Nem. És mégis. Aki nem hiszi, járjon utána. Az azonban biztos, hogy ez egy okkal több arra, hogy robbanásveszélyes környe­ zetben figyelj oda mindenre. Tudtad? Üzemi robbanás jól láthatóan nem csak ott fordulhat elő, ahol a környezet eleve robbanásveszélyes, és nem is csak olyan helyeken, ahol gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot dol­ goznak fel/állítanak elő. Számos esetet jegyeznek fel olyan robbanásokról is, ahol nem számítanak rá, mert sem az üzemi környezet adottságai, sem a feldolgozott vagy gyártott anyagok nem veszélyesek. Egyszerűen annyi történik, hogy a gépek környezetében gyúlékony tisztítószert használnak, amely a normál módon hajtott berendezések üzemi hője hatására lángra kap vagy berobban. Egy biztos. Te ezt nem engedheted meg magadnak! Neked el kell kerülnöd a kockázatot, éppen ezért ellen­ őriztesd a berendezéseid elektromos és nem elektromos gépelemeit, kérd be a karbantartási naplókat! A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány dolgot, amikre figyelj oda, és győződj meg arról, hogy: • Aberendezéseidmegfelelőkezekbenvannak,azidőszakoselőírtkarban- tartásokatelvégzik,ésezekrőldokumentációtvezetnek.Akarbantartók legalábbakezüketráteszikaműködőgépekre,hogymegnézzék,nem melegszenek-etúl.Láthatóakenőanyagszintjemindenberendezésen? • A gyártó által előírt üzemórához képest hol tartanak a gépelemeid, milyen mértékben hajtod őket, és az előíráshoz képest a berendezéseid az élet- tartamuk melyik szakaszában vannak – ha túl vannak már az élettarta- muk 60-70%-án, intézkedésre van szükség: kérj gyakoribb ellenőrzést, és kezdj el tervezni a cserével vagy a pót gépelemmel. • Megfelelően tisztítják a kollégák a berendezéseket? A port és egyéb szennyeződéseket el kell távolítani a villanymotorok és a hajtóművek burkolatáról (hőleadást segítő bordák, hűtőrács, légződugó, ventilátor, és a kémlelőnyíláson a kenőanyagnak látszódnia kell). • Ha mindent rendben találtál, értékeld a helyzetet, és aszerint készíts egy cselekvési tervet, majd tegyél mellé egy kalkulációt: melyik gépelem mennyit bír még, kockázati zónában van-e már, és milyen ütemben gondoskodsz a cseréjéről, a pótlásáról – és nem utolsó szempont, hogy van-e az országban, vagy mennyi idő alatt ér hozzád. A profi vezetők tartalékolnak. Gépelemből is, de kritikus gépelemből pláne. Egy profi nem táncol banánhéjakon – te se tedd! Menj elébe, tervezz, gondoskodj – de mindenekelőtt légy felelős. Jelen helyzetben nem kockáztathatsz sem balese­ tet (ezt amúgy sem), sem termeléskiesést. Ha szakértői vizsgálatot, megerősítést szeretnél kapni az üzemed álla­ potára vonatkozóan, fordulj hozzám. Ha robbanásbiztos vagy nem robbanásbiztos hajtóműre, villanymotorra, bár­ milyen tartalék gépelemre van szükséged, egyeztessünk, ütemezzük. Mi, a Chemplexnél robbanásveszélyes környe­ zetbe is szállítjuk a biztonságot – hajtóművedet, hajtómű­ ves motorodat gyorsan előállítjuk, extrém sürgős esetben is fordulhatsz hozzánk; helyben szervizeljük, minden alkat­ részünk a polcon van ehhez, és ha kéred, karbantartjuk. Ha velem tartasz, robbanás biztos nem lesz. Gyorsan elérhető ATEX hajtóművek – chemplex.hu Bízom abban, hogy ezekkel az információkkal támogatom a munkádat. Ha a gyógyszeriparban, vegyiparban, festék­ gyártásban, olajiparban, élelmiszeriparban, malomiparban vagyérdekelt,keressmegATEXhajtásokkapcsán,nagymen�­ nyiség esetén is. Ez a közvetlen e-mail-címem, mentsd el, ha sürgős a beszerzés, még jól jöhet! Vagy kérj ajánlatot azonnal: hajtomuszakerto@chemplex.hu. Barátsággal, Kiss László a Te hajtástechnikai szakértőd A QR-kód beolvasásával egy csekklistát érsz el haj- tóműves motorok baljós tüneteiről és arról, hogy melyik jelenségnél mit tegyél. Azonnal eléred a csekklistát, nem kell feliratkozni semmire.
Publicité