Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Intressenternas behov är nyckeln 
till systemkraven 
Christer Mattson
Agenda 
• Presentation – Christer & Konsultbolag1 
• Utmaningen 
• Intressentanalys 
• Intressenternas behov 
• Från behov...
Christer 
Kravledare
• 100 specialister inom kravhantering och test 
• Utbildar över 1300 personer per år 
• Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0...
Utmaningen 
Bygga ett system som möter alla viktiga gruppers 
förväntningar! 
Vet du vilka som har förväntningar på ditt s...
Vad är intressentanalys? 
En analys som syftar till att identifiera vilka det är som 
är intresserade av det arbete du bed...
Vad ingår i Intressentanalys? 
• Identifiera intressenter 
• Identifiera intressenternas roller 
• Identifiera intressente...
Intressentstrategi 
• Sammanställ all kunskap om dina 
intressenter 
– Ta fram en intressentstrategi för varje 
intressent...
Hur får du fram behoven? 
• Se behov som önskemål/idéer 
– Vanligen mer abstrakta än krav 
• Insamling av behov – utgå frå...
Från behov till systemkrav 
• Täcker uppdraget nedbrytning till 
systemnivå? 
• Är behoven kopplade till ett 
system eller...
Sammanfattning 
• Du behöver veta vilka som berörs av ditt uppdrag på olika sätt 
– Du behöver ha en idé om hur de berörs ...
Tips på vad du gör nästa gång 
• Workshop för att identifiera intressenter 
– Ställ frågor 
• Vilka berörs internt? 
• Vil...
Hjälpmedel 
Nu finns KB1online också 
som mobilapp!
Frågor? 
• E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se 
• Telefon: 08-586 178 26 
• Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM ...
Intressenternas behov är nyckeln till framgång vid kravställning slideshare
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Intressenternas behov är nyckeln till framgång vid kravställning slideshare

2 053 vues

Publié le

En beskrivning av hur du identifierar vilka som är intresserade av ditt arbete och hur du samlar in behoven som du behöver från dem på ett strukturerat sätt som gör ditt arbete framgångsrikt.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Intressenternas behov är nyckeln till framgång vid kravställning slideshare

 1. 1. Intressenternas behov är nyckeln till systemkraven Christer Mattson
 2. 2. Agenda • Presentation – Christer & Konsultbolag1 • Utmaningen • Intressentanalys • Intressenternas behov • Från behov till systemkrav • Summering • Tips att börja med på en gång
 3. 3. Christer Kravledare
 4. 4. • 100 specialister inom kravhantering och test • Utbildar över 1300 personer per år • Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0) • Lönsamt varje år sedan starten 2001
 5. 5. Utmaningen Bygga ett system som möter alla viktiga gruppers förväntningar! Vet du vilka som har förväntningar på ditt system? Egentligen? Hur tar du dessa förväntningar/idéer till att bli konkreta krav på ett enskilt system? Intressent- och behovsanalys!
 6. 6. Vad är intressentanalys? En analys som syftar till att identifiera vilka det är som är intresserade av det arbete du bedriver! Men också… Hur förhåller de sig till varandra? Hur förhåller du dig till dem? Hur kommer du att arbeta med dem?
 7. 7. Vad ingår i Intressentanalys? • Identifiera intressenter • Identifiera intressenternas roller • Identifiera intressenternas mål och intressen – Hur kommer intressenterna att reagera? – Vilka drivkrafter och motiv har intressenterna? • Identifiera om (och hur) intressenterna påverkas av ditt arbete, direkt eller indirekt – Vilken makt har intressenten? – Hur kan intressenten bidra? • Identifiera om (och hur) ditt arbete kan påverkas av intressenterna, direkt eller indirekt – Vilken makt har intressenten? – Hur kan intressenten bidra? • Identifiera hur du kan arbeta med varje intressent – Hur förhåller du dig till intressenten? – Vilka metoder ska du använda för att samla in behoven? – Hur ska du kommunicera med intressenten för att nå framgång?
 8. 8. Intressentstrategi • Sammanställ all kunskap om dina intressenter – Ta fram en intressentstrategi för varje intressent • Namn och roll • Intressentens intresse • Intern eller extern • Vilken påverkan intressenten har? • Vad vill ha från intressenten? • Upplevd attityd/risk? • Hantering av intressent, exempel – Intervjua – Fältstudie – Involvera en intressent mer i arbetet – Informera intressenten löpande – Ange ifall det är något specifikt intressenten behöver från dig • Ansvarig för att hantera intressenten – Skapa en aktivitetslista och tidplan utgående från strategin Intressent Ange intressentens namn och roll/befattning Intresse i uppdraget/projektet Vilket intresse har intressenten i uppdraget eller projektet och/eller resultatet? Intern/Extern Ange om intressenten är intern eller extern. Påverkan Ange påverkan på uppdraget eller projektet och/eller resultatet; ”Stor”, ”Medel”, ”Liten” eller ”Ingen”. Vad behöver vi från dem? Vad behöver respektive intressent bidra med till uppdraget eller projektet? Upplevda attityder/risker? Vilken attityd har intressenten till uppdraget eller projektet, och/eller de förändringar som skall göras? Vilka risker och problem ser denne? Hur ser vi på intressenten? Hantering av intressent Vilken strategi skall vi använda för att hantera intressenten? Vad behöver intressenten från oss? Ansvarig Vem är ansvarig för intressenten och den beslutade strategin för att hantera intressenten?
 9. 9. Hur får du fram behoven? • Se behov som önskemål/idéer – Vanligen mer abstrakta än krav • Insamling av behov – utgå från strategin • Bearbetning av insamlade behov – Hantering av behov i konflikt – Strukturering av insamlade behov – Prioritering av insamlade behov – Eventuell komplettering av behov – Återkoppling från behovsinsamling
 10. 10. Från behov till systemkrav • Täcker uppdraget nedbrytning till systemnivå? • Är behoven kopplade till ett system eller till flera? • Är behoven mer abstrakta eller mer konkreta? • Om behoven täcker flera system – Fördela till olika projekt – Fördela till olika förvaltningar – Projekt med delprojekt • Behoven behöver brytas ned per system och bli detaljerade – Samma process som tidigare – men mer konkret • Förnyad intressentanalys • Förnyad kravinsamling • Genomför kravdetaljering
 11. 11. Sammanfattning • Du behöver veta vilka som berörs av ditt uppdrag på olika sätt – Du behöver ha en idé om hur de berörs – Hur de förhåller sig till varandra • Kategorisering • Gruppering • Relationer mellan dem – Prioritering mellan dem – Hur du bäst får fram behoven från dem • Samla in behoven med kunskap från Intressentanalysen • Var beredd på att behoven är abstrakta och på hög nivå eller väldigt konkret och detaljerad nivå – du måste föra dem till ”rätt nivå” • Behovsanalys och kravanalys sker i flera steg
 12. 12. Tips på vad du gör nästa gång • Workshop för att identifiera intressenter – Ställ frågor • Vilka berörs internt? • Vilka berörs externt? • Vilka vill vi ha information från? • Vilka vill ha information från oss? • Etc • Fundera ut hur du bäst arbetar med intressenterna – Vilket sätt passar bäst för var och en av dem? • Skilj på behov och krav – ta först fram behoven och utgående från dem skapas kraven
 13. 13. Hjälpmedel Nu finns KB1online också som mobilapp!
 14. 14. Frågor? • E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se • Telefon: 08-586 178 26 • Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM • Webbsida: www.konsultbolag1.se • Facebook: www.facebook.com/konsultbolag1 • Twitter: Konsultbolag1 • Företagssida LinkedIn: www.linkedin.com/company/konsultbolag1 • Gruppsida Vi som brinner för Krav & Test LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=2699061

×