ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΣΤ3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

C
Chrisa Kokorikouteacher à Chrisa Kokorikou

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΣΤ3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΤ3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική
Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή
Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ:<Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το
σχολείο,τι;
Η Uber είναι μία αμερικανική επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο.
Προσφέρει online παροχές υπηρεσιών μεταφοράς
προσώπων σε πολλές πόλεις παγκοσμίως. Οι
υπηρεσίες UberX και UberBlack παρέχουν στους
επιβάτες ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό και η
UberPop τους μεταφέρει με ιδιώτη οδηγό σε
ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Η UberTaxi παρέχει
κανονικά ταξί. Η διαμεσολάβηση επιβάτη-οδηγού
πραγματοποιείται μέσω μίας εφαρμογής για
κινητά ή μίας ιστοσελίδας. Η επιχείρηση χρεώνει
προμήθεια έως 20% της τιμής της διαδρομής.[3] Η
εφαρμογή συγκαταλέγεται στις εφαρμογές ταξί.
Το όνομα "Uber" είναι αναφορά στη συνήθη (και
κάπως δημώδη) λέξη "uber", που σημαίνει
"ανώτατος" ή "σούπερ", και έχει τις ρίζες της στη
γερμανική λέξη über, που σημαίνει "πάνω
(από)".Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2017.
ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΩΝ:https://el.wikipedia.org/
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με
επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;»
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ο Σχεδιαστής Εφαρμογών σχεδιάζει εφαρμογές και
προγράμματα πολυμέσων για Η/Υ, οπτικούς δίσκους (cd-roms)
και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με
ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που
παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την
τεχνική της κινούμενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες
του επαγγελματία είναι: καθορισμός του σεναρίου και των
στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της
εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό,
σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του
υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική
επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.Τα
όργανα που χρησιμοποιεί ο Σχεδιαστής Εφαρμογών είναι Η/Υ,
εκτυπωτής, σκάνερ, τα απαιτούμενα λογισμικά κ.λπ.
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος
απαιτούνται γνώσεις σχετικά με τους Η/Υ και τα πολυμέσα,
καθώς και σχεδιαστικές γνώσεις, που μπορούν να αποκτηθούν
από πανεπιστημιακά τμήματα, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ. Απαιτούμενες
Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Σχεδιαστή Πολυμέσων, το
άτομο χρειάζεται να διαθέτει:
Δημιουργική φαντασία
Γνώσεις υλικού και λογισμικού πολυμέσων
Οργανωτικότητα
Αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο για τη δημιουργία
καλαίσθητων παρουσιάσεων
Επινοητικότητα και αναλυτική σκέψη.
Πηγή Πληροφοριών: http://edujob.gr
Πηγή Εικόνας: dreamsite
Σύμβουλος σπουδών
Η συμβουλευτική
σταδιοδρομίας ή επαγγελματική συμβουλευτική και ο
επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι ο ρόλος των
επαγγελματιών, οι οποίοι συνδυάζουν την παροχή συμβουλών
για τους τομείς της ειδικότητάς του, μαζί με ψυχολογικές
τεχνικές για την παροχή ψυχολογικής βοήθειας με τις οι οποίες
υποστηρίζουν τους πελάτες τους να παίρνουν πολύπλοκες
αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις.
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας εστιάζει σε γενικά θέματα
όπως η διερεύνηση της σταδιοδρομίας, η αλλαγή
σταδιοδρομίας, η προσωπική ανάπτυξη σταδιοδρομίας και
άλλα θέματα που σχετίζονται με την σταδιοδρομία.
Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω εννοιολογικών,
πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών. Αυτό επηρεάζει ακόμη
και τα πιο κεντρικά σημεία του όρου counseling συμβουλευτική,
ο οποίος συχνά αντικαθίσταται με τη λέξη guidance
(καθοδήγηση/ ή οδηγητική ή προσανατολισμός στα ελληνικά)
όπως για παράδειγμα στη απόδοση του όρου career guidance
ως επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παράδειγμα, στο
Ηνωμένο Βασίλειο,η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνήθως
αναφέρεται ως συμβουλές σταδιοδρομίας ή ως καθοδήγηση.
Ενώ στα ελληνικά ως επαγγελματική συμβουλευτική ή σκέτο
συμβουλευτική, όταν εννοείται από τα συμφραζόμενα ή ως
συμβουλευτική σταδιοδρομίας και πιο σπάνια ως συμβουλευτική
καριέρας. Λόγω της ευρείας αναφοράς και στους δύο όρους,
δηλαδή και του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μεταξύ των φορέων χάραξης
πολιτικής, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών σε όλο τον
κόσμο, οι αναφορές σε συμβουλευτική και επαγγελματικό
προσανατολισμό είναι πλέον κοινή. Στην ελληνική γλώσσα
συντομογραφία Συ. ΕΠ .
Οι μέθοδοι προσανατολισμού είναι πολύ διαφορετικές και
πρέπει να βασίζονται πάνω από όλα στην ελευθερία επιλογής
του ατόμου. Υπάρχουν ενώσεις που επιτρέπουν στους μαθητές
να ανακαλύψουν τρόπους που ίσως δεν του ειχαν σκεφτεί
Ο προσανατολισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες
που παρέχονται, από το σχολείο μέχρι την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, από συμβούλους επαγγελματικού
προσανατολισμού (στις περισσότερες περιπτώσεις,
είναι ψυχολόγοι) που εργάζονται σε μία δημόσια υπηρεσία ή
από ανεξάρτητους συμβούλους. Όταν η υπηρεσία παρέχεται
από ιδιώτες συμβούλους, συνήθως καταβάλλεται ένα χρηματικό
τίμημα.
Οι τομείς εργασίας που προτείνονται απο τον σύμβουλο θα
πρέπει να είναι σε άμεση συσχέτιση με την επαγγελματική
επιλογή του προσώπου που τον συμβουλεύεται. Ο
προσδιορισμός της συσχέτισης αυτής μπορεί να γίνει μόνο στο
πλαίσιο της δομημένης συνέντευξης, που διεξάγεται από έναν
επαγγελματία σύμβουλο (ψυχολόγος γενικά, αλλά όχι κατ'
ανάγκην).
Με την προϋπόθεση ότι το άτομο το οποίο δίνει σχετικές
συμβουλές στο συμβουλευόμενο, με την επιφύλαξη να
επενδύσει αρκετό χρόνο και ενέργεια, και να τον οδηγήσει στο
τέλος, στο στόχο του.
Ο Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός
ανταποκρίνεται σε μια σημαντική ανάγκη, με δεδομένη την
συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου της εργασίας.
Είναι μακρά η περίοδος που τα παιδιά ακολουθούσαν το ίδιο
επάγγελμα με τους γονείς τους. Όπου τα πράγματα είναι απλά,
και ο προσανατολισμός ακολουθεί τους κανόνες της
κληρονομικής διαδοχής.Οι οικονομικές εξελίξεις οδήγησαν
στην δημιουργία νέων επαγγελμάτων και νέων γνώσεων. Η
κατανομή των αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατία που προκαλείται
από την κατάχρηση της τεχνογνωσίας, δημιουργούν νέα
επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Κανείς δεν είναι έτοιμος για
να αντιμετωπίσει αυτή την εξέλιξη, αλλά και τις νέες γνώσεις
και νέες πρακτικές που θα προκύψουν.
Το έργο του Φρανκ Πάρσον (Frank Parson) "Επιλέγοντας ένα
Επάγγελμα" Choosing a Vocation (1909) ήταν ίσως, το πρώτο
μεγάλο έργο που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1970 μια έντονα κανονιστική(
στηριγμένη σε νόρμες) προσέγγιση ήταν χαρακτηριστική για
πολλές θεωρίες (π. χ. του Donald E. Super προσέγγιση της
διάρκειας ζωής ) και πρακτικές της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας (π. χ. η έννοια της αντιστοίχισης), τα νέα
μοντέλα έχουν την αφετηρία τους στις επιμέρους ανάγκες και
μεταβιβάσιμες δεξιότητες των ατόμων, και την διαχείριση
διαλειμμάτων του εργασιακού του βίου και των ασυνεχειών . Η
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας δεν θεωρείται ως μια γραμμική
διαδικασία. Περισσότερη προσοχή έχει τώρα δοθεί στην μη-
γραμμική πορεία της σταδιοδρομία, καθώς και στις ευκαιρίες
και τις απρογραμμάτιστες επιρροές. Οι επαγγελματίες
σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα
στις προκλήσεις που σχετίζονται με την σταδιοδρομία. Μέσα
από την εμπειρία τους στην αναπτυξη της σταδιοδρομίας και
των αγορών εργασίας, μπορουν να βάλουν τα προσόντα ενος
ατομου , την εμπειρία, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις
αδυναμίες του σε μια ευρεία προοπτική, ενώ επίσης,
λαμβάνουν υπόψη τον μισθό που επιθυμεί, τα προσωπικά χόμπι
και τα ενδιαφέροντα, την τοποθεσία, την αγορά εργασίας και τις
εκπαιδευτικές δυνατότητες. Μέσα από τη συμβουλευτική και τις
παιδαγωγικές τους ικανότητες, οι σύμβουλοι, επιπλέον,
υποστηρίζουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια καλύτερη
κατανόηση του τι πραγματικά έχει σημασία για αυτούς
προσωπικά, πώς μπορούν να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους
αυτόνομα, ή να τους βοηθήσουν σε δύσκολες αποφάσεις και να
τους υποστηρίζουν σε περιόδους κρίσης. Τέλος, οι σύμβουλοι
σταδιοδρομίας είναι συχνά σε θέση να υποστηρίζουν τους
πελάτες τους στην εξεύρεση κατάλληλων τοποθετήσεων/
θέσεων εργασίας, σε συγκρούσεις με τους εργοδότες τους, ή να
τους παραπέμπουν ώστε να βρουν υποστήριξη σε άλλες
χρήσιμες υπηρεσίες.
Αυτό οφείλεται στα διάφορα οφέλη της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας που κάνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
σε πολλές χώρες να ιδρυουν δημοσιες υπηρεσιες
προσανατολισμού. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατανοεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την
συμβουλευτική ως μέσο για την αποτελεσματική καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και την αύξηση της
απασχολησιμότητας των πολιτών της .
Πηγή πληροφοριών : el.wikipedia.org
Πηγή εικόνων :.uoi.gr, iekvasiliou.com,uoi.gr
2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ: <<Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;>>
Πηγή εικόνας: www.linkedin.com
Εάν επιλέξεις να ακολουθήσεις το επάγγελμα του μάνατζερ κοινωνικών
δικτύων ή social media manager, θα πρέπει να γνωρίζεις τι αρμοδιότητες
θα έχεις.
Ας αρχίσουμε λοιπόν, με την περιγραφή του επαγγέλματος. Ένας
μάνατζερ κοινωνικών δικτύων, πρέπει να διαχειρίζεται τους
λογαριασμούς, συνήθως μίας εταιρείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρέπει λοιπόν να αναρτά συνέχεια νέες φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία
όμως, πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ενώ τις
έχει ήδη επεξεργαστεί μόνος του. Ακόμη, πρέπει να απαντάει στα σχόλια
των ανθρώπων που βλέπουν τις αναρτήσεις της εταιρείας, να διατηρεί
την εικόνα της προσεγμένη και να προσέχει ώστε η εταιρεία αυτή, να
φαίνεται συνεχώς ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, αν η
εταιρεία είναι μεγάλη, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει με διάφορα
άτομα, οπότε ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός.
Τα κύρια καθήκοντα ενός μάνατζερ κοινωνικών δικτύων είναι τα εξής:
❖ Να αναπτύξει συνεργασίες με διάφορες εταιρείες
❖ Να επεξεργάζεται τις αναρτήσεις
❖ Να γνωρίζει τις τάσεις ώστε να αναρτά στοχευόμενα πράγματα
❖ Να απαντά σε σχόλια
❖ Να έχει μία στρατηγική, προκριμένου η εταιρεία να πετύχει τους
στόχους της
Πηγή εικόνας: www.linkedin.com
Ένας μάνατζερ κοινωνικών δικτύων, για να μπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της δουλείας του, θα πρέπει να αποκτήσει τις
παρακάτω δεξιότητες:
❖ Να έχει πειθώ στον λόγο του, προφορικό ή γραπτό
❖ Να έχει ταλέντο στη σύνταξη των κειμένων
❖ Να βρίσκει καινούργιους τρόπους για να προσελκύσει το κοινό
❖ Να μπορεί να επεξεργάζεται σωστά τα βίντεο ή τις φωτογραφίες
❖ Να εξυπηρετεί τους πελάτες με καλοσύνη
❖ Να κάνει δημόσιες σχέσεις με άλλες εταιρίες
❖ Να είναι οργανωτικός, συνεργάσιμος και να έχει επικοινωνιακές
δεξιότητες
Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ένας μάνατζερ
κοινωνικών δικτύων, έχει πολλές υποχρεώσεις και χρειάζεται να
έχει πολλές δεξιότητες. Η συγκεκριμένη δουλειά, έχει δημιουργηθεί
κυρίως λόγω των νέων παιδιών, διότι ασχολούνται πολύ συχνά με
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι αυτός είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για την προώθηση των προϊόντων και των ίδιων των
εταιριών. Για αυτόν τον λόγο, χρειάζεται κάποιος που θα
ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτός, είναι ο μάνατζερ κοινωνικών
δικτύων.
Πηγή εικόνας: www.alfa-studies.gr
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΉ: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με
επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Μετά το σχολείο, τι;»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πηγή: asfaleiaautokinitou
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η τεχνολογική πρόοδος άλλαξε κατά
πολύ την καθημερινότητά μας. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είχε ως αποτέλεσμα
να χαθούν πολλά επαγγέλματα αλλά και να δημιουργηθούν νέα, τα περισσότερα από
τα οποία πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητα. Ένα από αυτά τα σύγχρονα
επαγγέλματα είναι οι «Ειδικοί Ασφαλείας Αυτοκινούμενων Οχημάτων».
Για να κατανοήσουμε όμως το λόγο ύπαρξης αυτού του επαγγέλματος, ας δούμε πρώτα
ποια είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα. Πολλές από τις σημερινές ενεργές τεχνολογίες
ασφάλειας ήδη βοηθούν στην προετοιμασία των χρηστών του δρόμου για ένα μέλλον,
όταν τα οχήματα αναλαμβάνουν τον έλεγχο από τους οδηγούς. Τα αυτοκινούμενα (ή
πλήρως αυτόνομα / αυτοματοποιημένα) οχήματα δεν θα απαιτούν την παρέμβαση του
οδηγού για να κινηθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να πλοηγούνται ανεξάρτητα.
Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αισθητήρες και εξοπλισμό αξιολόγησης, θα έχουν
ανά πάσα στιγμή θέα 360 μοιρών του περιβάλλοντός τους. Τα οχήματα αυτά, είναι
εξοπλισμένα με εξελιγμένους ενσωματωμένους αισθητήρες.
Οι Ειδικοί Ασφαλείας Αυτοκινούμενων Οχημάτων είναι μηχανικοί ειδικοί σε
θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτοί ελέγχουν τη σωστή λειτουργία των εξελιγμένων
αισθητήρων με τους οποίους είναι εξοπλισμένα τα οχήματα αυτά, έτσι ώστε να
κινούνται στους δρόμους με ασφάλεια. Τέτοιοι αισθητήρες είναι ειδικές κάμερες, GPS,
ραντάρ και άλλα συστήματα ασφαλείας.
Πηγή: Shutterstock
Εκτιμάται ότι η μεγάλης κλίμακας εισαγωγή αυτοκινούμενων οχημάτων μπορεί να
μειώσει σημαντικά τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων. Η αφαίρεση του οδηγού από
την εξίσωση θα μειώσει το στοιχείο του ανθρώπινου σφάλματος στην οδήγηση, που
είναι η αιτία στο 90% όλων των ατυχημάτων σήμερα. Ένα αυτοκινούμενο αυτοκίνητο
απλά δεν θα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι ούτε θα υπερβαίνει τα
όρια ταχύτητας ή οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
Πηγή: iefimerida.gr, asfaleia autokinitoy.gr, tablo-aytomato-ix.
Αρχιτέκτονας και μηχανικός 3D σχεδίων
Στον τομέα της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της
πολεοδομίας, θα είναι δυνατή η προβολή χώρων σε 3D και γι’
αυτό οι επαγγελματίες θα πρέπει να ειδικεύονται σε αυτόν τον
τομέα για να παρέχουν μια πιο ρεαλιστική εμπειρία στους πελάτες
τους.
Τι είναι ένα επάγγελμα
Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό Επαγγελματικό επίπεδο. Η ευθύνη του ειδικού
περιλαμβάνει την οργάνωση του αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό των κτιρίων και την
ανάπτυξη όγκου και σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών
λύσεων.Ο αρχιτέκτονας πρέπει να εκπληρώσει ορισμένα
καθήκοντα. Πρώτα απ 'όλα, να σημειώσει την προετοιμασία
των έργων και να εκτιμήσει τα μελλοντικά κτίρια.
https://www.360pointsofview.gr
Η “δύναμη” της μακέτας
Είτε κοιτάζουμε τη μακέτα ενός κτιρίου σε αρχικό στάδιο,
είτε ακόμα και ένα μοντέλο πόλης μεγάλης κλίμακας, η
δυνατότητα να το βλέπουμε «φυσικά» μπροστά στα μάτια
μας και να το επεξεργαζόμαστε , δημιουργεί μια εικόνα που
μένει χαραγμένη στο μυαλό μας. Η αλληλεπίδραση με ένα
έργο, σε αντίθεση με την απλή προβολή του σε μια οθόνη,
μπορεί να είναι απαραίτητη για να συνειδητοποιήσουμε πώς
αλληλεπιδρά ένα κτίριο με το περιβάλλον του. Είναι επίσης
ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθούμε τις αλλαγές ή τις
σχεδιαστικές προκλήσεις που ίσως χρειαστεί να
ξεπεράσουμε. Η 3D εκτύπωση βοηθά τους αρχιτέκτονες να
επικοινωνούν καλύτερα – τόσο με τους πελάτες όσο και με
τους συναδέλφους – έτσι ώστε όλοι να βρίσκονται στο ίδιο
σημείο από την αρχή.
Αλλαγές με ελάχιστο κόστος
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 3D εκτύπωσης
είναι ότι μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε
ενδεχόμενες αλλαγές που ζητούνται από τους πελάτες, χωρίς
να χρειάζεται να περιμένουμε τη χρονοβόρα προσαρμογή και
κατασκευή μιας χειροποίητης μακέτας . Μικρές αλλαγές στα
σχέδια μπορούν να εκτυπωθούν ξανά και ξανά, επιτρέποντάς
μας να κατανοήσουμε πλήρως πόσο μια αλλαγή θα
επηρεάσει κάτι και αν θα αλλάξει την αισθητική που
προσπαθούμε να επιτύχουμε στο κτίριο. Με την 3D
εκτύπωση, μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το κόστος
κατασκευής μιας μακέτας κάτι που μας επιτρέπει να
δημιουργήσουμε πολλά μοντέλα με τις διάφορες
εναλλακτικές λύσεις.
Ποικιλία υλικών και χρωμάτων
Η 3D εκτύπωση προσφέρει μια ποικιλία υλικών και
χρωμάτων κάτι που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το τι
θέλουμε να εκτυπώσουμε, θα έχουμε την ευελιξία και τη
δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε. Είτε χρειαζόμαστε
ένα υλικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτυπωθούν
μικρές λεπτομέρειες (όπως μια περίπλοκη πρόσοψη) ή
κάποιο άλλο που θέλουμε να το επεξεργαστούμε μετά την
εκτύπωση σίγουρα υπάρχει μια λύση για την κάθε
περίπτωση. Για παράδειγμα, η χρήση διαφορετικών τόνων
λευκού μπορεί να προσθέσει μια αίσθηση κομψότητας σε
μια μακέτα, ενώ η εκτύπωση ημιδιάφανων ή χρωματιστών
επιφανειών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική αισθητική ή να
τονίσει πως το κτίριο αλληλεπιδρά σε σχέση με το
περιβάλλον του.
2ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ ́ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα Αγωγή Σταδιοδρομίας γνωριμία με
επαγγέλματα
ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;»
Τεχνικός τρισδιάστατων εκτυπωτών
Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής
στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων
στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες
τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι
συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Για τον λόγο αυτό πολλοί
πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια η παγκόσμια παραγωγή αγαθών θα στραφεί προς
αυτή την κατεύθυνση, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές τεχνικές. Δεν είναι
λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει μία «νέα
βιομηχανική επανάσταση», καθώς θα φέρει αποκέντρωση των παραγωγικών
διαδικασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για παραγωγή τοπική και μικρής κλίμακας,
προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές
χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρωτοτύπων από
σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα
να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές
και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής. Η νέα τεχνολογία
διαχείρισης και μετακίνησης υλικών (ως έχουν ή με αναπαραγωγή τους), ονομάζεται
(ψηφιακό) MatterNet, κατά αναλογία της τεχνολογίας του διαδικτύου (internet), που
επιτρέπει την διαχείριση και μεταφορά των πληροφοριών (κειμένων, σταθερών ή
κινούμενων εικόνων και ήχου).Η τεχνολογία των 3D εκτυπωτών βρίσκει επίσης χρήση
στους τομείς του κοσμήματος, των υποδημάτων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της
αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών (AEC), στην
αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την οδοντιατρική και ιατρική βιομηχανία,
την εκπαίδευση, τη χαρτογράφηση πληροφοριακών συστημάτων, σε έργα πολιτικών
μηχανικών, και πολλά άλλα. Ειδικά με τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούν πλαστικό
μπορούν να κατασκευαστούν εξολκείς λαστίχου ποδηλάτου, κρεμάστρες, καπάκια,
εργαλεία για Dremel, κλπ. Με την χρήση πλαστικού και σχεδίων 3D, που βρίσκονται
ελεύθερα στο internet, ή που μπορεί κάποιος μόνος του να δημιουργήσει, μπορεί πολύ
εύκολα να φτιαχτεί από το πιο μικρό εξάρτημα, έως ολόκληρη κατασκευή κομμάτι-
κομμάτι. Επίσης μια ιδιότητα των εκτυπωτών 3D είναι ότι μπορούν να αναπαράγουν
τον εαυτό τους αφού μπορούν να εκτυπώσουν τα κομμάτια που τους αποτελούν. Ένα
στρατηγικό πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η δυνατότητα παραγωγής
περισσότερο εξατομικευμένων και περίπλοκων αντικειμένων χρησιμοποιώντας
ακριβώς όσο υλικό είναι αναγκαίο. Επίσης, η τρισδιάστατη εκτύπωση βοηθά στην
τοπικοποίηση της παραγωγής μειώνοντας την ανάγκη παρουσίας γραμμής
παραγωγής και συντελεί στη μείωση εκπομπών CO2 λόγω λιγότερων μετακινήσεων.
Η τρισδιάστατη εκτύπωση, όπως σχεδόν κάθε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για επικίνδυνους σκοπούς, όπως για παράδειγμα στην εύκολη κατασκευή όπλων.
Πηγή πληροφοριών: https://el.wikipedia.org/
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Η Μηχανική Περιβάλλοντος είναι ένας αναγκαίος κλάδος της Μηχανικής για την
ανθρωπότητα, δεδομένου της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής προόδου των τελευταίων
δεκαετιών, καθώς και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει επιφέρει. Έτσι, ένας
Μηχανικός Περιβάλλοντος συμβάλλει στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και
αντιμετώπιση ρύπανσης ή/και μόλυνσης από ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.
Ως κύρια δραστηριότητα έχει την ενασχόληση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή
μελετών για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος. Ένας
Μηχανικός Περιβάλλοντος κινείται στο τρίπτυχο δραστηριότητας αέρας-νερό-έδαφος. Η
πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας γίνεται μέσω της εκπόνησης ή τον έλεγχο
μελετών διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων, καθώς
επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) τεχνικών έργων ή άλλων
δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Επαγγελματική κατάρτιση
Η απασχόληση του Μηχανικού Περιβάλλοντος, γίνεται σε φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών και
επιστημόνων . Ο μηχανικός περιβάλλοντος απασχολείται επίσης και στην εκπαίδευση με
τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής.
Καθήκοντα-αρμοδιότητες]
Συγκεκριμένα, τα καθήκοντά του μηχανικού περιβάλλοντος ανάγονται στον σχεδιασμό,
την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αερίων
εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και
βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (νοσοκομειακά απόβλητα
κ.α.). Επιπροσθέτως, ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με την διαχείριση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , των επιφανειακών και υπογείων νερών, όπως και με τα
συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών Ρύπανση υδάτων και εδαφών. Καθήκον
του επίσης είναι η εξυγίανση του εδάφους και η αποκατάσταση υπογείων νερών, οι
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και επικινδυνότητας, ο έλεγχος θορύβων
και ακτινοβολιών, όπως και η έρευνα και οι μελέτες για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και τους περιβαλλοντικά φιλικούς θερμοδυναμικούς κύκλους. Εργαλεία
σχεδιασμού και αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ο ισοδύναμος
πληθυσμός, οι τουριστικοί δείκτες, ανεμοδιαγράμματα, γεωχωρικοί δείκτες με GIS, η
φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, μετρήσεις φυσικοχημικές, χημικές, βιοχημικές και
υδραυλικές σε εργαστήριο και πεδίο κ.α.
1
Φωτογραφία https://everythinginart.com/el/polisi-eidon-xeirotexnias/
Οι χειροτέχνες πλέον έχουν την δυνατότητα μέσα από διάφορες πλατφόρμες
πώλησης χειροποίητων ειδών να πουλήσουν τα έργα τους. Κάποιες από αυτές
ζητούν συνδρομή, κάποιες είναι δωρεάν, ενώ κάποιες παίρνουν ποσοστά επί των
πωλήσεων. Επίσης οι καλλιτέχνες μπορούν να κατασκευάσουν το δικό τους e-shop
μέσα από το οποίο θα προωθήσουν τα έργα τους
Οι πιο γνωστές πλατφόρμες είναι οι ακόλουθες:
1.- Etsy.com – η δημοφιλέστερη πλατφόρμα (πλατφόρμα=μεγάλη ιστοσελίδα)
πωλήσεων χειροποίητων ειδών στο διαδίκτυο. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο εμπορικό
κέντρο όπου ο καλλιτέχνης ανοίγει δωρεάν το κατάστημά του. Χρεώνει 20 σεντς
ανά προϊόν ανά τετράμηνο και παίρνει ποσοστό μέχρι 10% στην πώληση. Διαθέτει
εξαιρετικά εργαλεία και ιδιότητες e-shop. Απευθύνεται σε όλο των ειδών
χειροτέχνες.
2
2-Artfire.com – Μια αντίστοιχη πλατφόρμα σαν την παραπάνω με μηνιαίο
πάγιο και ποσοστό στην πώληση. Διαθέτει λιγότερες δυνατότητες από την
παραπάνω. Απευθύνεται και αυτή σε όλο των ειδών χειροτέχνες.
3-saatchiart.com – Μια πλατφόρμα πωλήσεων έργων τέχνης. Απευθύνεται
περισσότερο σε εικαστικούς, δημιουργούς μοναδικών έργων τέχνης. Είναι δωρεάν
η εγγραφή και παίρνει ένα ποσοστό 35% στην πώληση.
4-Artblr.com – Μια καναδική πλατφόρμα πωλήσεων έργων τέχνης.. Ζητάει
μια συνδρομή 20 δολάρια ετησίως και κάθε καλλιτέχνης μπορεί προβάλλει άπειρα
έργα. Δεν παίρνει προμήθεια και ο καλλιτέχνης διαπραγματεύται μόνος του την
πώληση με πιθανό αγοραστή.
5. Wix.com – Μια πλατφόρμα όπου κάθε χειροτέχνης ή καλλιτέχνης μπορεί
να κατασκευάσει δωρεάν την δική του ιστοσελίδα ή e-shop. Από ένα σημείο και
μετά, οι επιπρόσθετες δυνατότητες χρεώνονται. Αποτελεί μία ιδανική πλατφόρμα
για να κατασκευάσει κάποιος καλλιτέχνης με εύκολο τρόπο ένα προσωπικό e-shop
η ιστοσελίδα.
Ο μόνος τρόπος που έχει ένας πελάτης για να αποφασίσει μια αγορά στο
διαδίκτυο είναι οι φωτογραφίες. Κανείς δεν αποφασίζει με βάση τις περιγραφές.
Θα χρειαστεί να προστεθούν κείμενα, τίτλοι, περιγραφές, διαστάσεις, βάρος,
τρόπο και κόστος αποστολής, κλπ. Όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί σημαντικός
χρόνος. Πουλάω στο διαδίκτυο ισοδυναμεί με ανοίγω ένα κανονικό μαγαζί.
Πρέπει επίσης ο καλλιτέχνης – δημιουργός να συμβουλευτεί δικηγόρο για τα
θέματα πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του.
Οι καλλιτέχνες πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ίδιας δημιουργίας.
Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του
δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος
3
δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα
έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου.
Οι χειροτέχνες επίσης να διαθέτουν βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία
χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που
εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής
του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα
μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία.
Φωτογραφία:https://everythinginart.com/el/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E-
%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-
%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B1-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A/
Πηγές: https://everythinginart.com/el/polisi-eidon-xeirotexnias/
https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8
1%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
Podcasting
To podcasting είναι μια υπηρεσία διαθέσιμη σε χρήστες η οποία τους
επιτρέπει να ακούσουν μια συζήτηση όποτε το ζητήσουν . Ο όρος
ραδιόφωνο έχει χαρακτηριστεί λανθασμένος για την περιγραφή ενός
podcast καθώς τα podcast είναι ψηφιακά αρχεία και όχι ραδιοκύματα,
και σε αντίθεση με το ραδιόφωνο έχουν διάρκεια στον χρόνο, και δεν
απαιτούν εξοπλισμό μεγάλου κόστους. Τα podcast μπορούν να
δημιουργηθούν από καθένα που διαθέτει μικρόφωνο, λογισμικό
ηχογράφησης, και σύνδεση στο internet. Ο Adam Curry, ο οποίος
δημιούργησε το δημοφιλές πρόγραμμα iPodder το οποίο είναι
λογισμικό podcatcher, αυτοαποκαλείται «podfather» και έχει γίνει
γνωστός για παραποίηση άρθρων για το podcasting , τα οποία
προσπαθούσε να κάνει να υποστηρίζουν ότι αυτός ήταν ο πρώτος
παραγωγός. Στην πραγματικότητα, αν και έχει βοηθήσει στην
ανάπτυξη του podcasting δεν ήταν ο πρώτος podcaster.
Η λειτουργία του έχει ως εξής: Ο παραγωγός ηχογραφεί τις εκπομπές
του και τις ανεβάζει στο Ίντερνετ απ' όπου οι χρήστες μπορούν να το
κατεβάσουν και να το ακούσουν όποτε θέλουν. Για να γίνεται
αυτόματα η μετάδοση των podcast συνήθως χρησιμοποιούνται blogs ,
στα οποία υπάρχουν άρθρα με συνδέσμους με το αρχείο ήχου.
Υπάρχουν podcatchers, προγράμματα δηλαδή που λαμβάνουν
podcast.Αυτά χρησιμοποιούν τα RSS feeds των blogs που συνήθως
χρησιμοποιούνται για podcast, και βρίσκουν το αρχείο ήχου, το οποίο
κατεβάζουν αυτόματα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να το μεταφέρουν
σε ένα κινητό ή σε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου και να το
ακούσουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε.Πηγη κειμενο:ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ
Πηγη εικονας:
mashable

Recommandé

OEFE 2010 par
OEFE 2010OEFE 2010
OEFE 2010edu4u
676 vues20 diapositives
Str par
StrStr
Strmarinos897
197 vues12 diapositives
συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός par
συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμόςσυμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός
συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμόςΜαρία Κοτσοπούλου
714 vues10 diapositives
4ο γυμνάσιο δράμας par
4ο γυμνάσιο δράμας4ο γυμνάσιο δράμας
4ο γυμνάσιο δράμαςLina Nikakh
497 vues11 diapositives
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode] par
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]
Human recourseskeakinnovathens [compatibility mode]Gerasimos Tzamarelos
638 vues42 diapositives
εργαλεία και δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας γελ αξιούπολης 2013 2014 par
εργαλεία και δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας γελ αξιούπολης 2013 2014εργαλεία και δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας γελ αξιούπολης 2013 2014
εργαλεία και δεξιότητες στην αναζήτηση εργασίας γελ αξιούπολης 2013 2014eytyxia
8.1K vues30 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΣΤ3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

The career project 2014 1 par
The career project 2014 1The career project 2014 1
The career project 2014 1r r
244 vues3 diapositives
Internal booklet explore summer par
Internal booklet explore summerInternal booklet explore summer
Internal booklet explore summerAIESECGreece
393 vues53 diapositives
Βιογραφικό Σημείωμα par
Βιογραφικό ΣημείωμαΒιογραφικό Σημείωμα
Βιογραφικό Σημείωμαagrogos
19K vues26 diapositives
Syep entrepreneurship_full par
Syep entrepreneurship_fullSyep entrepreneurship_full
Syep entrepreneurship_fullKonstantinos Kotsidis
501 vues158 diapositives
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου par
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουεγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουVasilis Sotiroudas
2.1K vues40 diapositives

Similaire à ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΣΤ3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ(20)

The career project 2014 1 par r r
The career project 2014 1The career project 2014 1
The career project 2014 1
r r244 vues
Internal booklet explore summer par AIESECGreece
Internal booklet explore summerInternal booklet explore summer
Internal booklet explore summer
AIESECGreece393 vues
Βιογραφικό Σημείωμα par agrogos
Βιογραφικό ΣημείωμαΒιογραφικό Σημείωμα
Βιογραφικό Σημείωμα
agrogos19K vues
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου par Vasilis Sotiroudas
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενουεγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου
Vasilis Sotiroudas2.1K vues
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 par KESYPSERRON
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
"ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
KESYPSERRON645 vues
3ο Workshop: Προσέλκυση και Επιλογή σε Περιόδους Κρίσης par Ioannis Nikolaou
3ο Workshop: Προσέλκυση και Επιλογή σε Περιόδους Κρίσης3ο Workshop: Προσέλκυση και Επιλογή σε Περιόδους Κρίσης
3ο Workshop: Προσέλκυση και Επιλογή σε Περιόδους Κρίσης
Ioannis Nikolaou499 vues
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ... par Constantinos8
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Constantinos8409 vues
μαρινοσ πεσυπ par marinos897
μαρινοσ πεσυπμαρινοσ πεσυπ
μαρινοσ πεσυπ
marinos8972.1K vues
Σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας-Δεξιότητες που ζητούνται από ... par Kiki Matsouka
Σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας-Δεξιότητες που ζητούνται από ...Σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας-Δεξιότητες που ζητούνται από ...
Σύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας-Δεξιότητες που ζητούνται από ...
Kiki Matsouka162 vues
IEPAS, Institute of Career Guidance par FutureleadersGR
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance
FutureleadersGR811 vues
PROSPER - Module 3 - Unit 3 Developing the sense of belonging in hybrid mode ... par caniceconsulting
PROSPER - Module 3 - Unit 3 Developing the sense of belonging in hybrid mode ...PROSPER - Module 3 - Unit 3 Developing the sense of belonging in hybrid mode ...
PROSPER - Module 3 - Unit 3 Developing the sense of belonging in hybrid mode ...
Οδηγός Επιχειρηματικότητας και εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ... par agrogos
Οδηγός Επιχειρηματικότητας και εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ...Οδηγός Επιχειρηματικότητας και εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ...
Οδηγός Επιχειρηματικότητας και εργασίας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ...
agrogos335 vues

Plus de Chrisa Kokorikou

ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ par
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣChrisa Kokorikou
363 vues24 diapositives
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf par
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfChrisa Kokorikou
1.2K vues25 diapositives
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ par
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗChrisa Kokorikou
941 vues3 diapositives
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 par
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16Chrisa Kokorikou
723 vues2 diapositives
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 par
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16Chrisa Kokorikou
15 vues3 diapositives
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13 par
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13Chrisa Kokorikou
630 vues2 diapositives

Plus de Chrisa Kokorikou(20)

ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ par Chrisa Kokorikou
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ2-ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Chrisa Kokorikou363 vues
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdfΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ.pdf
Chrisa Kokorikou1.2K vues
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ par Chrisa Kokorikou
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 18-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Chrisa Kokorikou941 vues
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 16
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13 par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 13
Chrisa Kokorikou630 vues
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 11 par Chrisa Kokorikou
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 11EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 11
EΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ 11
Chrisa Kokorikou536 vues
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10 par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΤΕΥΧΗ 1-10
Chrisa Kokorikou567 vues
ΤΕΥΧΟΣ 9-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ par Chrisa Kokorikou
ΤΕΥΧΟΣ 9-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΤΕΥΧΟΣ 9-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 9-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Chrisa Kokorikou528 vues
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ3-ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ par Chrisa Kokorikou
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ3-ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ3-ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΣΤ3-ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Chrisa Kokorikou170 vues
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
Chrisa Kokorikou574 vues
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΣΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΣΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ.pdfΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΣΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ.pdf
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΦΙΣΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΩΩΝ.pdf
Chrisa Kokorikou376 vues
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2 Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ par Chrisa Kokorikou
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2 Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2 Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2 Δ.Σ. ΠΕΥΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ par Chrisa Kokorikou
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ηλεκτρονική εφημερίδα-κατά της σχολικής βίας 1.pdf par Chrisa Kokorikou
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ηλεκτρονική εφημερίδα-κατά της σχολικής βίας 1.pdfΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ηλεκτρονική εφημερίδα-κατά της σχολικής βίας 1.pdf
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ηλεκτρονική εφημερίδα-κατά της σχολικής βίας 1.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 CHRISTMAS par Chrisa Kokorikou
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 CHRISTMAS ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 CHRISTMAS
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 CHRISTMAS
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 DELFINIA FALAINES KARXARIES.pdf par Chrisa Kokorikou
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 DELFINIA FALAINES KARXARIES.pdfΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 DELFINIA FALAINES KARXARIES.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 DELFINIA FALAINES KARXARIES.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.pdfΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 -ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 -ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 -ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ Δ2 -ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ-ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou135 vues

Dernier

Dikaiomata_2023.pptx par
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
236 vues33 diapositives
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ par
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑssuser43d27b
33 vues17 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
34 vues33 diapositives
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ par
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝssuser43d27b
44 vues23 diapositives
Η δική μου Παναγιά par
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
19 vues14 diapositives
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
5 vues144 diapositives

Dernier(20)

Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η δική μου Παναγιά par hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 19 vues
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf par Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b30 vues

ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ ΣΤ3 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 • 2. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΤ3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα ΤΙΤΛΟΣ:<Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο,τι; Η Uber είναι μία αμερικανική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο. Προσφέρει online παροχές υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων σε πολλές πόλεις παγκοσμίως. Οι υπηρεσίες UberX και UberBlack παρέχουν στους επιβάτες ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό και η UberPop τους μεταφέρει με ιδιώτη οδηγό σε ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Η UberTaxi παρέχει κανονικά ταξί. Η διαμεσολάβηση επιβάτη-οδηγού πραγματοποιείται μέσω μίας εφαρμογής για κινητά ή μίας ιστοσελίδας. Η επιχείρηση χρεώνει προμήθεια έως 20% της τιμής της διαδρομής.[3] Η εφαρμογή συγκαταλέγεται στις εφαρμογές ταξί.
 • 3. Το όνομα "Uber" είναι αναφορά στη συνήθη (και κάπως δημώδη) λέξη "uber", που σημαίνει "ανώτατος" ή "σούπερ", και έχει τις ρίζες της στη γερμανική λέξη über, που σημαίνει "πάνω (από)".Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2017. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΩΝ:https://el.wikipedia.org/
 • 4. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;» ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο Σχεδιαστής Εφαρμογών σχεδιάζει εφαρμογές και προγράμματα πολυμέσων για Η/Υ, οπτικούς δίσκους (cd-roms) και ιστοσελίδες. Συνήθως πρόκειται για παραγωγές με ενημερωτικό, ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που παρουσιάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στους χρήστες, με την τεχνική της κινούμενης εικόνας και ήχου. Οι δραστηριότητες του επαγγελματία είναι: καθορισμός του σεναρίου και των στόχων του οπτικού δίσκου, της ιστοσελίδας ή γενικά της εφαρμογής πολυμέσων, σχεδιασμός και προγραμματισμός του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί το υλικό, σχεδιασμός των γραφικών της εφαρμογής, ψηφιοποίηση του υλικού και προσθήκη στην εφαρμογή, καθώς και τελική επεξεργασία του έργου και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων.Τα όργανα που χρησιμοποιεί ο Σχεδιαστής Εφαρμογών είναι Η/Υ, εκτυπωτής, σκάνερ, τα απαιτούμενα λογισμικά κ.λπ. Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις σχετικά με τους Η/Υ και τα πολυμέσα, καθώς και σχεδιαστικές γνώσεις, που μπορούν να αποκτηθούν από πανεπιστημιακά τμήματα, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ. Απαιτούμενες
 • 5. Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Σχεδιαστή Πολυμέσων, το άτομο χρειάζεται να διαθέτει: Δημιουργική φαντασία Γνώσεις υλικού και λογισμικού πολυμέσων Οργανωτικότητα Αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο για τη δημιουργία καλαίσθητων παρουσιάσεων Επινοητικότητα και αναλυτική σκέψη. Πηγή Πληροφοριών: http://edujob.gr Πηγή Εικόνας: dreamsite
 • 6. Σύμβουλος σπουδών Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή επαγγελματική συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι ο ρόλος των επαγγελματιών, οι οποίοι συνδυάζουν την παροχή συμβουλών για τους τομείς της ειδικότητάς του, μαζί με ψυχολογικές τεχνικές για την παροχή ψυχολογικής βοήθειας με τις οι οποίες υποστηρίζουν τους πελάτες τους να παίρνουν πολύπλοκες αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας εστιάζει σε γενικά θέματα όπως η διερεύνηση της σταδιοδρομίας, η αλλαγή σταδιοδρομίας, η προσωπική ανάπτυξη σταδιοδρομίας και άλλα θέματα που σχετίζονται με την σταδιοδρομία. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω εννοιολογικών, πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών. Αυτό επηρεάζει ακόμη και τα πιο κεντρικά σημεία του όρου counseling συμβουλευτική, ο οποίος συχνά αντικαθίσταται με τη λέξη guidance (καθοδήγηση/ ή οδηγητική ή προσανατολισμός στα ελληνικά) όπως για παράδειγμα στη απόδοση του όρου career guidance ως επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο,η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνήθως αναφέρεται ως συμβουλές σταδιοδρομίας ή ως καθοδήγηση. Ενώ στα ελληνικά ως επαγγελματική συμβουλευτική ή σκέτο
 • 7. συμβουλευτική, όταν εννοείται από τα συμφραζόμενα ή ως συμβουλευτική σταδιοδρομίας και πιο σπάνια ως συμβουλευτική καριέρας. Λόγω της ευρείας αναφοράς και στους δύο όρους, δηλαδή και του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο, οι αναφορές σε συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό είναι πλέον κοινή. Στην ελληνική γλώσσα συντομογραφία Συ. ΕΠ . Οι μέθοδοι προσανατολισμού είναι πολύ διαφορετικές και πρέπει να βασίζονται πάνω από όλα στην ελευθερία επιλογής του ατόμου. Υπάρχουν ενώσεις που επιτρέπουν στους μαθητές να ανακαλύψουν τρόπους που ίσως δεν του ειχαν σκεφτεί Ο προσανατολισμός μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχονται, από το σχολείο μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, από συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού (στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ψυχολόγοι) που εργάζονται σε μία δημόσια υπηρεσία ή από ανεξάρτητους συμβούλους. Όταν η υπηρεσία παρέχεται από ιδιώτες συμβούλους, συνήθως καταβάλλεται ένα χρηματικό τίμημα. Οι τομείς εργασίας που προτείνονται απο τον σύμβουλο θα πρέπει να είναι σε άμεση συσχέτιση με την επαγγελματική επιλογή του προσώπου που τον συμβουλεύεται. Ο προσδιορισμός της συσχέτισης αυτής μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο της δομημένης συνέντευξης, που διεξάγεται από έναν
 • 8. επαγγελματία σύμβουλο (ψυχολόγος γενικά, αλλά όχι κατ' ανάγκην). Με την προϋπόθεση ότι το άτομο το οποίο δίνει σχετικές συμβουλές στο συμβουλευόμενο, με την επιφύλαξη να επενδύσει αρκετό χρόνο και ενέργεια, και να τον οδηγήσει στο τέλος, στο στόχο του. Ο Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ανταποκρίνεται σε μια σημαντική ανάγκη, με δεδομένη την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου της εργασίας. Είναι μακρά η περίοδος που τα παιδιά ακολουθούσαν το ίδιο επάγγελμα με τους γονείς τους. Όπου τα πράγματα είναι απλά, και ο προσανατολισμός ακολουθεί τους κανόνες της κληρονομικής διαδοχής.Οι οικονομικές εξελίξεις οδήγησαν στην δημιουργία νέων επαγγελμάτων και νέων γνώσεων. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων, η γραφειοκρατία που προκαλείται από την κατάχρηση της τεχνογνωσίας, δημιουργούν νέα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας. Κανείς δεν είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει αυτή την εξέλιξη, αλλά και τις νέες γνώσεις και νέες πρακτικές που θα προκύψουν. Το έργο του Φρανκ Πάρσον (Frank Parson) "Επιλέγοντας ένα Επάγγελμα" Choosing a Vocation (1909) ήταν ίσως, το πρώτο μεγάλο έργο που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1970 μια έντονα κανονιστική( στηριγμένη σε νόρμες) προσέγγιση ήταν χαρακτηριστική για πολλές θεωρίες (π. χ. του Donald E. Super προσέγγιση της
 • 9. διάρκειας ζωής ) και πρακτικές της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (π. χ. η έννοια της αντιστοίχισης), τα νέα μοντέλα έχουν την αφετηρία τους στις επιμέρους ανάγκες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες των ατόμων, και την διαχείριση διαλειμμάτων του εργασιακού του βίου και των ασυνεχειών . Η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας δεν θεωρείται ως μια γραμμική διαδικασία. Περισσότερη προσοχή έχει τώρα δοθεί στην μη- γραμμική πορεία της σταδιοδρομία, καθώς και στις ευκαιρίες και τις απρογραμμάτιστες επιρροές. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα στις προκλήσεις που σχετίζονται με την σταδιοδρομία. Μέσα από την εμπειρία τους στην αναπτυξη της σταδιοδρομίας και των αγορών εργασίας, μπορουν να βάλουν τα προσόντα ενος ατομου , την εμπειρία, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες του σε μια ευρεία προοπτική, ενώ επίσης, λαμβάνουν υπόψη τον μισθό που επιθυμεί, τα προσωπικά χόμπι και τα ενδιαφέροντα, την τοποθεσία, την αγορά εργασίας και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες. Μέσα από τη συμβουλευτική και τις παιδαγωγικές τους ικανότητες, οι σύμβουλοι, επιπλέον, υποστηρίζουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά έχει σημασία για αυτούς προσωπικά, πώς μπορούν να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους αυτόνομα, ή να τους βοηθήσουν σε δύσκολες αποφάσεις και να τους υποστηρίζουν σε περιόδους κρίσης. Τέλος, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι συχνά σε θέση να υποστηρίζουν τους πελάτες τους στην εξεύρεση κατάλληλων τοποθετήσεων/ θέσεων εργασίας, σε συγκρούσεις με τους εργοδότες τους, ή να τους παραπέμπουν ώστε να βρουν υποστήριξη σε άλλες χρήσιμες υπηρεσίες. Αυτό οφείλεται στα διάφορα οφέλη της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που κάνουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε πολλές χώρες να ιδρυουν δημοσιες υπηρεσιες προσανατολισμού. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την συμβουλευτική ως μέσο για την αποτελεσματική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την αύξηση της απασχολησιμότητας των πολιτών της .
 • 10. Πηγή πληροφοριών : el.wikipedia.org Πηγή εικόνων :.uoi.gr, iekvasiliou.com,uoi.gr
 • 11. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα ΤΙΤΛΟΣ: <<Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;>> Πηγή εικόνας: www.linkedin.com Εάν επιλέξεις να ακολουθήσεις το επάγγελμα του μάνατζερ κοινωνικών δικτύων ή social media manager, θα πρέπει να γνωρίζεις τι αρμοδιότητες θα έχεις. Ας αρχίσουμε λοιπόν, με την περιγραφή του επαγγέλματος. Ένας μάνατζερ κοινωνικών δικτύων, πρέπει να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς, συνήθως μίας εταιρείας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει λοιπόν να αναρτά συνέχεια νέες φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία όμως, πρέπει να απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, ενώ τις έχει ήδη επεξεργαστεί μόνος του. Ακόμη, πρέπει να απαντάει στα σχόλια των ανθρώπων που βλέπουν τις αναρτήσεις της εταιρείας, να διατηρεί την εικόνα της προσεγμένη και να προσέχει ώστε η εταιρεία αυτή, να φαίνεται συνεχώς ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, αν η
 • 12. εταιρεία είναι μεγάλη, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσει με διάφορα άτομα, οπότε ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός. Τα κύρια καθήκοντα ενός μάνατζερ κοινωνικών δικτύων είναι τα εξής: ❖ Να αναπτύξει συνεργασίες με διάφορες εταιρείες ❖ Να επεξεργάζεται τις αναρτήσεις ❖ Να γνωρίζει τις τάσεις ώστε να αναρτά στοχευόμενα πράγματα ❖ Να απαντά σε σχόλια ❖ Να έχει μία στρατηγική, προκριμένου η εταιρεία να πετύχει τους στόχους της Πηγή εικόνας: www.linkedin.com Ένας μάνατζερ κοινωνικών δικτύων, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλείας του, θα πρέπει να αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες: ❖ Να έχει πειθώ στον λόγο του, προφορικό ή γραπτό ❖ Να έχει ταλέντο στη σύνταξη των κειμένων ❖ Να βρίσκει καινούργιους τρόπους για να προσελκύσει το κοινό ❖ Να μπορεί να επεξεργάζεται σωστά τα βίντεο ή τις φωτογραφίες ❖ Να εξυπηρετεί τους πελάτες με καλοσύνη ❖ Να κάνει δημόσιες σχέσεις με άλλες εταιρίες ❖ Να είναι οργανωτικός, συνεργάσιμος και να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ένας μάνατζερ κοινωνικών δικτύων, έχει πολλές υποχρεώσεις και χρειάζεται να
 • 13. έχει πολλές δεξιότητες. Η συγκεκριμένη δουλειά, έχει δημιουργηθεί κυρίως λόγω των νέων παιδιών, διότι ασχολούνται πολύ συχνά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την προώθηση των προϊόντων και των ίδιων των εταιριών. Για αυτόν τον λόγο, χρειάζεται κάποιος που θα ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτός, είναι ο μάνατζερ κοινωνικών δικτύων. Πηγή εικόνας: www.alfa-studies.gr
 • 14. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΉ: Επιχειρηματικότητα – Αγωγή Σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Μετά το σχολείο, τι;» ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πηγή: asfaleiaautokinitou Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η τεχνολογική πρόοδος άλλαξε κατά πολύ την καθημερινότητά μας. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλά επαγγέλματα αλλά και να δημιουργηθούν νέα, τα περισσότερα από τα οποία πριν από μερικά χρόνια ήταν αδιανόητα. Ένα από αυτά τα σύγχρονα επαγγέλματα είναι οι «Ειδικοί Ασφαλείας Αυτοκινούμενων Οχημάτων». Για να κατανοήσουμε όμως το λόγο ύπαρξης αυτού του επαγγέλματος, ας δούμε πρώτα ποια είναι τα αυτοκινούμενα οχήματα. Πολλές από τις σημερινές ενεργές τεχνολογίες ασφάλειας ήδη βοηθούν στην προετοιμασία των χρηστών του δρόμου για ένα μέλλον, όταν τα οχήματα αναλαμβάνουν τον έλεγχο από τους οδηγούς. Τα αυτοκινούμενα (ή πλήρως αυτόνομα / αυτοματοποιημένα) οχήματα δεν θα απαιτούν την παρέμβαση του οδηγού για να κινηθούν και θα έχουν τη δυνατότητα να πλοηγούνται ανεξάρτητα. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αισθητήρες και εξοπλισμό αξιολόγησης, θα έχουν ανά πάσα στιγμή θέα 360 μοιρών του περιβάλλοντός τους. Τα οχήματα αυτά, είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένους ενσωματωμένους αισθητήρες. Οι Ειδικοί Ασφαλείας Αυτοκινούμενων Οχημάτων είναι μηχανικοί ειδικοί σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτοί ελέγχουν τη σωστή λειτουργία των εξελιγμένων αισθητήρων με τους οποίους είναι εξοπλισμένα τα οχήματα αυτά, έτσι ώστε να
 • 15. κινούνται στους δρόμους με ασφάλεια. Τέτοιοι αισθητήρες είναι ειδικές κάμερες, GPS, ραντάρ και άλλα συστήματα ασφαλείας. Πηγή: Shutterstock Εκτιμάται ότι η μεγάλης κλίμακας εισαγωγή αυτοκινούμενων οχημάτων μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων. Η αφαίρεση του οδηγού από την εξίσωση θα μειώσει το στοιχείο του ανθρώπινου σφάλματος στην οδήγηση, που είναι η αιτία στο 90% όλων των ατυχημάτων σήμερα. Ένα αυτοκινούμενο αυτοκίνητο απλά δεν θα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι ούτε θα υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας ή οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Πηγή: iefimerida.gr, asfaleia autokinitoy.gr, tablo-aytomato-ix.
 • 16. Αρχιτέκτονας και μηχανικός 3D σχεδίων Στον τομέα της μηχανικής, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, θα είναι δυνατή η προβολή χώρων σε 3D και γι’ αυτό οι επαγγελματίες θα πρέπει να ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα για να παρέχουν μια πιο ρεαλιστική εμπειρία στους πελάτες τους. Τι είναι ένα επάγγελμα Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Επαγγελματικό επίπεδο. Η ευθύνη του ειδικού περιλαμβάνει την οργάνωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, τον σχεδιασμό των κτιρίων και την ανάπτυξη όγκου και σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών λύσεων.Ο αρχιτέκτονας πρέπει να εκπληρώσει ορισμένα καθήκοντα. Πρώτα απ 'όλα, να σημειώσει την προετοιμασία των έργων και να εκτιμήσει τα μελλοντικά κτίρια. https://www.360pointsofview.gr
 • 17. Η “δύναμη” της μακέτας Είτε κοιτάζουμε τη μακέτα ενός κτιρίου σε αρχικό στάδιο, είτε ακόμα και ένα μοντέλο πόλης μεγάλης κλίμακας, η δυνατότητα να το βλέπουμε «φυσικά» μπροστά στα μάτια μας και να το επεξεργαζόμαστε , δημιουργεί μια εικόνα που μένει χαραγμένη στο μυαλό μας. Η αλληλεπίδραση με ένα έργο, σε αντίθεση με την απλή προβολή του σε μια οθόνη, μπορεί να είναι απαραίτητη για να συνειδητοποιήσουμε πώς αλληλεπιδρά ένα κτίριο με το περιβάλλον του. Είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθούμε τις αλλαγές ή τις σχεδιαστικές προκλήσεις που ίσως χρειαστεί να ξεπεράσουμε. Η 3D εκτύπωση βοηθά τους αρχιτέκτονες να επικοινωνούν καλύτερα – τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συναδέλφους – έτσι ώστε όλοι να βρίσκονται στο ίδιο σημείο από την αρχή. Αλλαγές με ελάχιστο κόστος Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της 3D εκτύπωσης είναι ότι μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα σε ενδεχόμενες αλλαγές που ζητούνται από τους πελάτες, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε τη χρονοβόρα προσαρμογή και κατασκευή μιας χειροποίητης μακέτας . Μικρές αλλαγές στα σχέδια μπορούν να εκτυπωθούν ξανά και ξανά, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε πλήρως πόσο μια αλλαγή θα επηρεάσει κάτι και αν θα αλλάξει την αισθητική που προσπαθούμε να επιτύχουμε στο κτίριο. Με την 3D εκτύπωση, μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το κόστος κατασκευής μιας μακέτας κάτι που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πολλά μοντέλα με τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις.
 • 18. Ποικιλία υλικών και χρωμάτων Η 3D εκτύπωση προσφέρει μια ποικιλία υλικών και χρωμάτων κάτι που σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το τι θέλουμε να εκτυπώσουμε, θα έχουμε την ευελιξία και τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε. Είτε χρειαζόμαστε ένα υλικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτυπωθούν μικρές λεπτομέρειες (όπως μια περίπλοκη πρόσοψη) ή κάποιο άλλο που θέλουμε να το επεξεργαστούμε μετά την εκτύπωση σίγουρα υπάρχει μια λύση για την κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, η χρήση διαφορετικών τόνων λευκού μπορεί να προσθέσει μια αίσθηση κομψότητας σε μια μακέτα, ενώ η εκτύπωση ημιδιάφανων ή χρωματιστών επιφανειών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική αισθητική ή να τονίσει πως το κτίριο αλληλεπιδρά σε σχέση με το περιβάλλον του.
 • 19. 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ ́ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ3 ΘΕΜΑΤΙΚΗ: Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ: Επιχειρηματικότητα Αγωγή Σταδιοδρομίας γνωριμία με επαγγέλματα ΤΙΤΛΟΣ: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Μετά το σχολείο, τι;» Τεχνικός τρισδιάστατων εκτυπωτών Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Για τον λόγο αυτό πολλοί πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια η παγκόσμια παραγωγή αγαθών θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές τεχνικές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει μία «νέα βιομηχανική επανάσταση», καθώς θα φέρει αποκέντρωση των παραγωγικών διαδικασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για παραγωγή τοπική και μικρής κλίμακας, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής. Η νέα τεχνολογία διαχείρισης και μετακίνησης υλικών (ως έχουν ή με αναπαραγωγή τους), ονομάζεται (ψηφιακό) MatterNet, κατά αναλογία της τεχνολογίας του διαδικτύου (internet), που επιτρέπει την διαχείριση και μεταφορά των πληροφοριών (κειμένων, σταθερών ή κινούμενων εικόνων και ήχου).Η τεχνολογία των 3D εκτυπωτών βρίσκει επίσης χρήση στους τομείς του κοσμήματος, των υποδημάτων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών (AEC), στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την οδοντιατρική και ιατρική βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη χαρτογράφηση πληροφοριακών συστημάτων, σε έργα πολιτικών μηχανικών, και πολλά άλλα. Ειδικά με τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούν πλαστικό μπορούν να κατασκευαστούν εξολκείς λαστίχου ποδηλάτου, κρεμάστρες, καπάκια, εργαλεία για Dremel, κλπ. Με την χρήση πλαστικού και σχεδίων 3D, που βρίσκονται ελεύθερα στο internet, ή που μπορεί κάποιος μόνος του να δημιουργήσει, μπορεί πολύ εύκολα να φτιαχτεί από το πιο μικρό εξάρτημα, έως ολόκληρη κατασκευή κομμάτι- κομμάτι. Επίσης μια ιδιότητα των εκτυπωτών 3D είναι ότι μπορούν να αναπαράγουν τον εαυτό τους αφού μπορούν να εκτυπώσουν τα κομμάτια που τους αποτελούν. Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η δυνατότητα παραγωγής περισσότερο εξατομικευμένων και περίπλοκων αντικειμένων χρησιμοποιώντας ακριβώς όσο υλικό είναι αναγκαίο. Επίσης, η τρισδιάστατη εκτύπωση βοηθά στην τοπικοποίηση της παραγωγής μειώνοντας την ανάγκη παρουσίας γραμμής παραγωγής και συντελεί στη μείωση εκπομπών CO2 λόγω λιγότερων μετακινήσεων. Η τρισδιάστατη εκτύπωση, όπως σχεδόν κάθε τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επικίνδυνους σκοπούς, όπως για παράδειγμα στην εύκολη κατασκευή όπλων. Πηγή πληροφοριών: https://el.wikipedia.org/
 • 20. Μηχανικός Περιβάλλοντος Η Μηχανική Περιβάλλοντος είναι ένας αναγκαίος κλάδος της Μηχανικής για την ανθρωπότητα, δεδομένου της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής προόδου των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει επιφέρει. Έτσι, ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος συμβάλλει στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση ρύπανσης ή/και μόλυνσης από ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον. Ως κύρια δραστηριότητα έχει την ενασχόληση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή μελετών για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος. Ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος κινείται στο τρίπτυχο δραστηριότητας αέρας-νερό-έδαφος. Η πραγματοποίηση αυτής της δραστηριότητας γίνεται μέσω της εκπόνησης ή τον έλεγχο μελετών διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων, καθώς επίσης και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Επαγγελματική κατάρτιση Η απασχόληση του Μηχανικού Περιβάλλοντος, γίνεται σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες μηχανικών και επιστημόνων . Ο μηχανικός περιβάλλοντος απασχολείται επίσης και στην εκπαίδευση με τη διδασκαλία μαθημάτων περιβαλλοντικής αγωγής. Καθήκοντα-αρμοδιότητες] Συγκεκριμένα, τα καθήκοντά του μηχανικού περιβάλλοντος ανάγονται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων (νοσοκομειακά απόβλητα κ.α.). Επιπροσθέτως, ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με την διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης , των επιφανειακών και υπογείων νερών, όπως και με τα συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών Ρύπανση υδάτων και εδαφών. Καθήκον του επίσης είναι η εξυγίανση του εδάφους και η αποκατάσταση υπογείων νερών, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και επικινδυνότητας, ο έλεγχος θορύβων και ακτινοβολιών, όπως και η έρευνα και οι μελέτες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους περιβαλλοντικά φιλικούς θερμοδυναμικούς κύκλους. Εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός, οι τουριστικοί δείκτες, ανεμοδιαγράμματα, γεωχωρικοί δείκτες με GIS, η φέρουσα ικανότητα οικοσυστήματος, μετρήσεις φυσικοχημικές, χημικές, βιοχημικές και υδραυλικές σε εργαστήριο και πεδίο κ.α.
 • 21. 1 Φωτογραφία https://everythinginart.com/el/polisi-eidon-xeirotexnias/ Οι χειροτέχνες πλέον έχουν την δυνατότητα μέσα από διάφορες πλατφόρμες πώλησης χειροποίητων ειδών να πουλήσουν τα έργα τους. Κάποιες από αυτές ζητούν συνδρομή, κάποιες είναι δωρεάν, ενώ κάποιες παίρνουν ποσοστά επί των πωλήσεων. Επίσης οι καλλιτέχνες μπορούν να κατασκευάσουν το δικό τους e-shop μέσα από το οποίο θα προωθήσουν τα έργα τους Οι πιο γνωστές πλατφόρμες είναι οι ακόλουθες: 1.- Etsy.com – η δημοφιλέστερη πλατφόρμα (πλατφόρμα=μεγάλη ιστοσελίδα) πωλήσεων χειροποίητων ειδών στο διαδίκτυο. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο όπου ο καλλιτέχνης ανοίγει δωρεάν το κατάστημά του. Χρεώνει 20 σεντς ανά προϊόν ανά τετράμηνο και παίρνει ποσοστό μέχρι 10% στην πώληση. Διαθέτει εξαιρετικά εργαλεία και ιδιότητες e-shop. Απευθύνεται σε όλο των ειδών χειροτέχνες.
 • 22. 2 2-Artfire.com – Μια αντίστοιχη πλατφόρμα σαν την παραπάνω με μηνιαίο πάγιο και ποσοστό στην πώληση. Διαθέτει λιγότερες δυνατότητες από την παραπάνω. Απευθύνεται και αυτή σε όλο των ειδών χειροτέχνες. 3-saatchiart.com – Μια πλατφόρμα πωλήσεων έργων τέχνης. Απευθύνεται περισσότερο σε εικαστικούς, δημιουργούς μοναδικών έργων τέχνης. Είναι δωρεάν η εγγραφή και παίρνει ένα ποσοστό 35% στην πώληση. 4-Artblr.com – Μια καναδική πλατφόρμα πωλήσεων έργων τέχνης.. Ζητάει μια συνδρομή 20 δολάρια ετησίως και κάθε καλλιτέχνης μπορεί προβάλλει άπειρα έργα. Δεν παίρνει προμήθεια και ο καλλιτέχνης διαπραγματεύται μόνος του την πώληση με πιθανό αγοραστή. 5. Wix.com – Μια πλατφόρμα όπου κάθε χειροτέχνης ή καλλιτέχνης μπορεί να κατασκευάσει δωρεάν την δική του ιστοσελίδα ή e-shop. Από ένα σημείο και μετά, οι επιπρόσθετες δυνατότητες χρεώνονται. Αποτελεί μία ιδανική πλατφόρμα για να κατασκευάσει κάποιος καλλιτέχνης με εύκολο τρόπο ένα προσωπικό e-shop η ιστοσελίδα. Ο μόνος τρόπος που έχει ένας πελάτης για να αποφασίσει μια αγορά στο διαδίκτυο είναι οι φωτογραφίες. Κανείς δεν αποφασίζει με βάση τις περιγραφές. Θα χρειαστεί να προστεθούν κείμενα, τίτλοι, περιγραφές, διαστάσεις, βάρος, τρόπο και κόστος αποστολής, κλπ. Όλα αυτά απαιτούν να αφιερωθεί σημαντικός χρόνος. Πουλάω στο διαδίκτυο ισοδυναμεί με ανοίγω ένα κανονικό μαγαζί. Πρέπει επίσης ο καλλιτέχνης – δημιουργός να συμβουλευτεί δικηγόρο για τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του. Οι καλλιτέχνες πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ίδιας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος
 • 23. 3 δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι χειροτέχνες επίσης να διαθέτουν βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Φωτογραφία:https://everythinginart.com/el/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%8E- %CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89- %CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B1- %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A/ Πηγές: https://everythinginart.com/el/polisi-eidon-xeirotexnias/ https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8 1%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7- %CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
 • 24. Podcasting To podcasting είναι μια υπηρεσία διαθέσιμη σε χρήστες η οποία τους επιτρέπει να ακούσουν μια συζήτηση όποτε το ζητήσουν . Ο όρος ραδιόφωνο έχει χαρακτηριστεί λανθασμένος για την περιγραφή ενός podcast καθώς τα podcast είναι ψηφιακά αρχεία και όχι ραδιοκύματα, και σε αντίθεση με το ραδιόφωνο έχουν διάρκεια στον χρόνο, και δεν απαιτούν εξοπλισμό μεγάλου κόστους. Τα podcast μπορούν να δημιουργηθούν από καθένα που διαθέτει μικρόφωνο, λογισμικό ηχογράφησης, και σύνδεση στο internet. Ο Adam Curry, ο οποίος δημιούργησε το δημοφιλές πρόγραμμα iPodder το οποίο είναι λογισμικό podcatcher, αυτοαποκαλείται «podfather» και έχει γίνει γνωστός για παραποίηση άρθρων για το podcasting , τα οποία προσπαθούσε να κάνει να υποστηρίζουν ότι αυτός ήταν ο πρώτος παραγωγός. Στην πραγματικότητα, αν και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του podcasting δεν ήταν ο πρώτος podcaster. Η λειτουργία του έχει ως εξής: Ο παραγωγός ηχογραφεί τις εκπομπές του και τις ανεβάζει στο Ίντερνετ απ' όπου οι χρήστες μπορούν να το κατεβάσουν και να το ακούσουν όποτε θέλουν. Για να γίνεται αυτόματα η μετάδοση των podcast συνήθως χρησιμοποιούνται blogs , στα οποία υπάρχουν άρθρα με συνδέσμους με το αρχείο ήχου. Υπάρχουν podcatchers, προγράμματα δηλαδή που λαμβάνουν podcast.Αυτά χρησιμοποιούν τα RSS feeds των blogs που συνήθως χρησιμοποιούνται για podcast, και βρίσκουν το αρχείο ήχου, το οποίο κατεβάζουν αυτόματα. Οι χρήστες μπορούν επίσης να το μεταφέρουν σε ένα κινητό ή σε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου και να το ακούσουν οπουδήποτε και οποτεδήποτε.Πηγη κειμενο:ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ