Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Q2 W1-W2 - Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 173 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Q2 W1-W2 - Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon.pptx

 1. 1. Nobyembre 09, 2022 Miyerkules
 2. 2. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 3. 3. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 4. 4. Balik-aral •Ano ang kontemporaryong isyu? •Magbigay ng halimbawa ng kontemporaryong isyu. •Bakit mahalagang maging mulat sa mga kontemporaryong isyu?
 5. 5. Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon Inihanda ni: Christine Joy V. Rosales Guro I Ikalawang Markahan: Aralin I
 6. 6. Layunin sa Pagkatuto 1.Nasusuri ang konsepto ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan; 2.Nakagagawa ng semantic web ukol sa konsepto ng globalisasyon; at
 7. 7. Layunin sa Pagkatuto 3. Nabibigyang-halaga ang sariling pakahulugan sa salitang globalisasyon bilang isang isyung panlipunan.
 8. 8. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 9. 9. Hindi maikakaila ang mabilis na pag-usad ng uri ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan.
 10. 10. Konsepto ng Globalisasyon Nakabatay ito sa kaunlaran sa pamamagitan ng ugnayan ng mga lipunan sa mundo sa ibat-ibang larangan ng pamumuhay ng mga tao.
 11. 11. Ang pakikilahok natin sa pandaigdigang kalakalan ay isang patunay na hindi lamang sa ating bansa tayo may kakayanang umunlad. Ito ang bunga at ideya ng tinatawag nating globalisasyon.
 12. 12. “Ang pagbabago lamang ang tanging natitiyak at permanente sa mundong ating ginagalawan.” - Heraclitus
 13. 13. Ayon kay George Ritzer (2011), ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa ibat-ibang direksiyon, na nararanasan sa iba’t-ibang panig ng daigdig.
 14. 14. Ang globalisasyon ay proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga taong may kanya- kayang larangan mula sa ibat-ibang panig ng daigdig sa pamamagitan ng isang mabilisang daloy ng impormasyon gamit ang ibat-ibang teknolohiya.
 15. 15. •Maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon sapagkat tuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. •Perennial institutions ang pamilya, simbahan, pamahalaan at paaralan sapagkat ang mga ito ay matatandang institusyong nananatili pa rin sa kasalukuyan dahil sa mahahalagang gampanin nito.
 16. 16. Gawain sa Pagkatuto Bilang 1
 17. 17. Gamit ang graphic organizer, magbigay ng (4) apat na salitang may kaugnayan sa salitang “globalisasyon” at bigyan ng sariling pagpapaliwanag ang mga salitang ito. (SLM Pahina 9)
 18. 18. SAGUTIN Ano ang iyong sariling pagpapakahulugan sa salitang globalisasyon?
 19. 19. Gawain 7: Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag.
 20. 20. Takdang-Aralin •Magdala ng manila paper at marker bawat grupo.
 21. 21. Nobyembre 09, 2022 Miyerkules
 22. 22. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 23. 23. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 24. 24. Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon Inihanda ni: Christine Joy V. Rosales Guro I
 25. 25. Layunin sa Pagkatuto 1. Naiuugnay ang iba’t-ibang perspektibo at pananaw ng globalisasyon bilang suliraning panlipunan; 2. Nakapagmamasid sa komunidad na kinabibilangan upang matukoy ang mga dulot ng globalisasyon; at
 26. 26. Layunin sa Pagkatuto 3. Napahahalagahan ang mga kaisipang may kinalaman sa pag-usbong ng globlisasyon.
 27. 27. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 28. 28. McDonald’s
 29. 29. Google
 30. 30. Facebook
 31. 31. Nike
 32. 32. Apple
 33. 33. PBA
 34. 34. Samsung
 35. 35. Jollibee
 36. 36. Mga Perspektibo ng Globalisasyon
 37. 37. 1. Ang globalisasyon ay taal* o nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda (2007), manipestasyon ito ng paghahangad ng tao sa maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kaniyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigma’t manakop at maging adbenturero o manlalakbay.
 38. 38. 2. Ang globalisasyon ay isang mahabang siklo (cycle) ng pagbabago. Ayon kay Jan Aart Scholte (2005) ng Sweden, maraming ‘globalisasyon’ na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaaring magtapos sa hinaharap.
 39. 39. 3. Ang globalisasyon ay kabilang sa anim na ‘wave’ o epoch o panahon. Ayon kay Göran Therborn (2005) ng Sweden, may anim na panahon ang globalisasyon.
 40. 40. PANAHON O EPOCH KATANGIAN Ika-4 hanggang ika-5 siglo (4th-5th Century) Globalisasyon ng Relihiyon (Pagkalat ng Islam at Kristiyanismo) Huling bahagi ng ika-15 siglo (Late 15th Century) Pananakop ng mga Europeo Huling bahagi ng ika-18 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo (Late 18th-early 19th Century) Digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay-daan sa globalisasyon Talahanayan na nagpapakita ng anim na panahon o epoch ng globalisasyon (Therborn, 2005)
 41. 41. PANAHON O EPOCH KATANGIAN Gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang 1918 Rurok ng Imperyalismong Kanluranin Post World War II Pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal partikular ang komunismo at kapitalismo. Post-Cold War (Mar 12, 1947 – Dec 26, 1991) Pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang- ekonomiya. Nagbigay-daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto,serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pa sa pangunguna ng United States. Talahanayan na nagpapakita ng anim na panahon o epoch ng globalisasyon (Therborn, 2005)
 42. 42. 4. Ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa ispesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. • Maaaring nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo ng unang ginamit ang telepono noong 1956 o nang lumapag ang ‘transatlantic passenger jet’ mula New York hanggang London. • Maaari rin namang nagsimula ito nang lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite ng taong 1966.
 43. 43. 4. Ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa ispesipikong pangyayaring naganap sa kasaysayan. •Mayroon ding nagsasabi na ang globalisayon ay nagsimula noong taong 2001 nang pabagsakin ng mga terorista ang Twin Towers sa New York. •Ipinapakita lamang nito na higit na pag-aaral pa ang kailangan sa isang global na daigdig.
 44. 44. 5. Ang globalisasyon ay penomenong nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. • Pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig; • Paglitaw ng mga multinational at transnational corporations (MNCs and TNCs); at • Pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War.
 45. 45. Pangkat- Gawain
 46. 46. Pangkat-Gawain Group 1 - Unang Perspektibo Group 2 - Ikalawang Perspektibo Group 3 - Ikatlong Perspektibo Group 4 - Ika-apat na Perspektibo Group 5 - Ikalimang Perspektibo
 47. 47. Panuto Bawat grupo ay mayroong 10 minuto upang basahin at aralin ang bawat perspektibo na nakalaan sa kanila. Gamit ang manila paper at marker, isusulat ng bawat grupo ang mga impormasong pupuno sa gabay na nasa sunod na pahina. Ibabahagi sa klase ang buod ng matutuklasan ng mga mag-aaral tungkol sa perspektibong napili para sa kanilang grupo.
 48. 48. Gawain 7: Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag.
 49. 49. Ilista ang mga ito sa iyong kwaderno. Pumili ng limang mga produkto o serbisyo sa iyong komunidad na sa iyong palagay ay makikita o ipinagbibili rin sa ibang bansa.
 50. 50. Magdala ng: •Bond paper •Coloring Materials
 51. 51. Nobyembre 09, 2022 Miyerkules
 52. 52. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 53. 53. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 54. 54. Ilista ang mga ito sa iyong kwaderno. Pumili ng limang mga produkto o serbisyo sa iyong komunidad na sa iyong palagay ay makikita o ipinagbibili rin sa ibang bansa.
 55. 55. 1. Anu-anong produkto at serbisyo ang iyong natuklasan na ipinagbibili hindi lamang sa loob ng ating bansa kundi maging sa iba pang bansa? 2. Sa anong mga bansa nagmula ang mga produkto o serbisyong nabanggit? 3. Paano kumalat ang mga produktong ito sa iba’t-ibang panig ng daigdig. 4. Sa iyong palagay, nakatutulong ba ang mga produktong ito sa atin? Pangatuwiranan.
 56. 56. Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon
 57. 57. Layunin sa Pagkatuto 1. Naiisa-isa ang mga kaisipang may kinalaman sa pag- usbong ng globalisasyon; 2. Nakabubuo ng balangkas ng kaalaman tungkol sa mga kaisipang may kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon; at
 58. 58. Layunin sa Pagkatuto 3. Napahahalagahan ang mga kaisipang may kinalaman sa pag-usbong ng globlisasyon.
 59. 59. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 60. 60. Mga Dahilan ng Globalisasyon
 61. 61. 1. Cultural Integration o Kultural na Integrasyon Dahil sa patuloy na ugnayan ng mga tao mula sa iba't-ibang panig ng mundo, nagkakaroon ng pagtanggap sa kultura ng ibang tao o lahi, nagiging bahagi na ng isang kultura.
 62. 62. 2. Economic Network o Pankalakalang Ugnayan Dahil sa pakikipagkalakalan sa iba't-ibang bansa ay nagkakaroon ng palitan ng mga produkto at serbisyo ayon sa hinihingi ng pangangailangan ng bawat isa.
 63. 63. 3. Technological Advancement o Kaunlarang Teknolohikal Ang teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilan sa pag-usbong at paglago ng globalisasyon lalo’t higit ang mga teknolohiyang may kinalaman sa komunikasyon.
 64. 64. 4. Global Power Emergence o Paglitaw ng Pandaigdigan Kapangyarihan Dahil sa pakikipag- ugnayan ng mga tao mula sa ibat-ibang bansa at kultura, nakakaroon ng tinatawag na “power allegiance” at “power resistance”.
 65. 65. 4. Global Power Emergence o Paglitaw ng Pandaigdigan Kapangyarihan Power allegiance o alyansa - pakikipagkasunduan ng mga bansa na nagbigay daan upang magkaroon ang “global power” ang ilang mga bansa.
 66. 66. 4. Global Power Emergence o Paglitaw ng Pandaigdigan Kapangyarihan Power resistance - pakakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may political power o kapanyarihang politikal na maaaring makaimpluwensiya sa pampolitikal na kalagayan ng ibat-ibang bansa.
 67. 67. Gawain: Slogan-Making
 68. 68. Panuto •Gamit ang isang bond paper, sumulat ng slogan ayon sa pinaniniwalaan mo’ng pinakanagpalaganap ng globalisasyon mula sa mga nabanggit na dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon. •Lagyan ito ng kulay at disenyon.
 69. 69. MAIKLING PAGSUSULIT
 70. 70. MAIKLING PAGSUSULIT Panuto: Basahin nang mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang TAMA kung wasto ang tinatalakay ng pangungusap, at MALI naman kung hindi.
 71. 71. TAMA o MALI 1. Ang paglago ng impormasyon at mga kaalamang siyantipiko ay nagdulot ng maraming pagbabago sa teknolohiyang ginagamit sa iba’t-ibang panig ng daigdig.
 72. 72. TAMA o MALI 2. Ang konsepto ang globalisasyon ay nakabatay kaunlaran sa pamamagitan ng ugnayan ng mga lipunan sa mundo sa iba’t-ibang larangan ng pamumuhay ng mga tao.
 73. 73. TAMA o MALI 3. Ang teknolohiya ay maaaring ituring na pangunahing dahilaan sa pag-usbong at paglago ng globalisasyon lalo’t higit ang nasa laranangan ng relihiyon.
 74. 74. TAMA o MALI 4. Dahil din sa agwat ng ekonomiya, nagkakaroon ng malaking agwat sa buhay at pamumuhay ng tao, sa pagitan ng mahihirap at mayayaman.
 75. 75. TAMA o MALI 5. Dahil nga sa pakikipag-ugnayan ng mga tao mula sa iba’t-ibang bansa at kultura, nagkakaroon ng tinatawag na “power allegiance” at “power resistance”.
 76. 76. Takdang-Aralin •Magdala ng manila paper at marker bawat grupo.
 77. 77. Pagninilay
 78. 78. Nobyembre 14, 2022 Lunes
 79. 79. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 80. 80. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 81. 81. Larawan-Suri
 82. 82. Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon Inihanda ni: Christine Joy V. Rosales Guro I
 83. 83. Layunin sa Pagkatuto 1. Nasusuri ang mga dimensiyon ng globalisasyon; 2. Nakabubuo ng balangkas ng kaalaman tungkol sa kasipang may kinalaman sa mga dimensyon ng globalisasyon sa ginagawalawang lipunan; at
 84. 84. Layunin sa Pagkatuto 3. Napahahalagahan ang mga kaisipang may kinalaman sa mga dimensyon ng globalisasyon bilang kabuuan.
 85. 85. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 86. 86. Mga Dimensiyon ng Globalisasyon Mga salik kung saan ang globalisasyon ay makikita at lumalago.
 87. 87. 1. Socio-Cultural o Sosyo-Kultural Ang uri at kalagayan ng pamumuhay ng mga tao ay umuunlad sapagkat natututo tayo o nakakakuha tayo ng ideya at impormasyon mula sa ibang tao mula sa ibang bansa.
 88. 88. 2. Economic o Pangkalakalan Tuloy-tuloy ang pag- unlad ng ekonomiya ng mga bansa sapagkat ang mga kompanya, negosyo at maging ang mga manggagawa ay nakararating sa iba’t- ibang bansa.
 89. 89. 3. Political o Politikal Ang globalisasyon ay naging daan upang magkaroon ng mga ugnayan-pampolitikal ang mga bansa na mayroong magkakaugnay na hangarin sa pamamahala.
 90. 90. 4. Environmental o Pangkapaligiran Ang kapaligiran ay isa sa mga pinaka naapektuhan ng globalisasyon dahil sa pag-unlad ng pang- indutriyal ng ekonomiya.
 91. 91. 5. Technological o Teknolohikal Ang paglago ng impormasyon at mga kaalamang siyantipiko ay nagdulot ng maraming pagbabago sa teknolohiyang ginagamit sa ibat-ibang panig ng daigdig.
 92. 92. Pangkatang Gawain
 93. 93. Panuto Sa loob ng 10 minuto, bawat grupo ay magbibigay ng 7 hanggang 10 halimbawa ng globalisasyon sa naibigay sa kanilang dimensyon. Ipaliwanag kung ito ay Mabuti o Di-Mabuting dulot ng Globalisasyon. Sundin ang gabay na talahanayan at isulat sa manila paper.
 94. 94. Pangkat Gawain Group 1 – Cultural Group 2 – Economic Group 3 – Political Group 4 – Environmental Group 5 - Technological
 95. 95. Gawain 7: Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag.
 96. 96. Takdang- Aralin
 97. 97. Performance Task No. 1 (25 Puntos) Magsagawa ng case study tungkol sa epekto ng globalisasyon sa iyo at sa iyong pamilya sa panahon ng pandemya. Gamitin ang talahanayan para sa gawaing ito.
 98. 98. Sundin ang mga sumusunod na hakbang at gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito ay mamarkahan gamit ang rubrik. 1. Magmasid nang mabuti sa sariling tahanan at gumawa ng listahan ng mga gawaing may kinalaman sa globalisasyon na nakaaapekto sa iyo at sa iyong pamilya. Pumili ng isa at ipaliwanag ang epekto nito sa iyo at sa iyong pamilya. 2. Mula muli sa listahan, pumili ng tig- tatlong gawain sa tatlong nabigay na aspeto (pantahanan, pangkaugalian at gawi, at pangkabuhayan) na sa tingin mo’y karapat-dapat bigyan ng atensiyon. 3. Isusulat ito sa isang intermediate paper.
 99. 99. Rubrik ng Pagmamarka sa Gawain
 100. 100. Nobyembre 15, 2022 Martes
 101. 101. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 102. 102. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 103. 103. Dahilan, Dimensiyon at Epekto ng Globalisasyon Inihanda ni: Christine Joy V. Rosales Guro I
 104. 104. Layunin sa Pagkatuto 1.Naiisa-isa ang mga mabubuti at di-mabubuting epekto ng globalisasyon; 2.Nakapaghahanda sa mga di-mabuting epekto ng globalisasyon; at
 105. 105. Layunin sa Pagkatuto 3. Napahahalagahan ang mabuting dulot ng globalisasyon sa paggamit ng teknolohiya, lakas- paggawa at usaping pang- ekonomiya.
 106. 106. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 107. 107. Mga Epekto ng Globalisasyon
 108. 108. Mabuting Dulot ng Globalisasyon Sa pamamagitan ng globalisasyon, nagkakaroon ng pagkakasundo ang mga bansa ukol sa kalagayan ng kalikasan. Dahil sa globalisasyon, maraming trabaho at oportunidad ang nalilikha na nagiging dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya ng ibat-ibang mga bansa. Mabilis ang paglago ng teknolohiya na malaki ang naitutulong sa pag- unlad ng lipunan sa ibat-ibang bansa.
 109. 109. Di-mabuting Dulot ng Globalisasyon • Dahil sa malawak na sakop ng sektor ng kalakalan, nagkakaroon ng problema sa ekonomiya sa ibat-ibang bansa lalo na ang mga nasa mahihirap na bansa. • Dahil sa problemang pang- ekonomiya, nagkakaroon ng malaking agwat sa ekonomiya ibat-ibang bansa.
 110. 110. Di-mabuting Dulot ng Globalisasyon •Dahil naman sa agwat ng ekonomiya, nagkakaroon din ang malaking agwat sa buhay at pamumuhay ng mga tao, sa pagitan ng mahihirap at mayayaman.
 111. 111. Gawain 7: Kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag.
 112. 112. Nobyembre 16, 2022 Miyerkules
 113. 113. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Sundin ang mga COVID-19 protocol na ipinapatupad higit lalo sa loob ng silid-aralan at paaralan. •Umupo nang maayos at siguraduhing malinis ang paligid ng iyong upuan.
 114. 114. Mga Dapat Tandaan Habang Nasa Silid-Aralan •Makinig nang mabuti sa panibagong aralin para sa araw na ito. •Itaas ang kamay kung nais magtanong o magbahagi ng kaalaman tungkol sa ating paksa.
 115. 115. Layunin sa Pagkatuto 1.Nasusuri ang mga epekto ng globalisasyon sa lipunan; 2.Natataya ang mga konsepto, dahilan, at dimensyon ng globalisasyon; at
 116. 116. Layunin sa Pagkatuto 3. Nakapagpapahayag ng damdamin o saloobin sa dulot ng globalisasyon sa lipunang ginagalawan.
 117. 117. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto Nasusuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyung panlipunan.
 118. 118. QUIZ TIME
 119. 119. Panuto Basahin at unawain ang bawat pahayag at tanong. Piliin mula sa pagpipilian ang tamang sagot. Isulat lamang ang titik sa iyong kwaderno.
 120. 120. 1. Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba’t-ibang direksiyon na nararanasan sa iba’t-ibang panig ng daigdig. Ano ang ginagamit sa mabilisang pagdaloy ng impormasyon sa globalisasyon? A. Transportasyon B. Teknolohiya C. Patalastas D. Kalatas
 121. 121. 2. Ang globalisasyon ay maaaring tingnan ng isang nagsusuri batay sa iba’t- ibang perspektibo. Ilang perspektibo mayroon ang globalisasyon? A. Tatlo B. Apat C. Lima D. Anim
 122. 122. 3. Dahil ang mga tao ay patuloy ang pakikipag- ugnayan at pakikipamuhay kasama ang ibang mga tao na nagmula sa iba’t-ibang panig ng daigdig, sila ay nagkakaroon ng pagtanggap sa kultura ng ibang tao o lahi, na nagiging bahagi na ng kanilang pamumuhay. Ano'ng dahilan ito ng globalisasyon? A. Cultural Integration B. Economic Network C. Technological Advancement D. Global Power Emergence
 123. 123. 4. Ang kapaligiran ay isa sa mga pinaka- naapektuhan ng globalisasyon dahil sa pag-unlad ng pang- industriyal ng ekonomiya. Ano'ng dimensiyon ng globalisasyon ito? A. Socio-cultural B. Economic C. Political D. Environmental
 124. 124. 5. Ang isa sa pananaw ukol sa globalisasyon ay nagsasabing ang globalisasyon ay kabilang sa anim na ‘wave’ o epoch o panahon. Sino ang nagbigay diin sa pananaw na ito? A. Therborn B. Nayan Chanda C. Scholte D. Ritzer
 125. 125. Pagninilay

Notes de l'éditeur

 • Ang kontemporaryong isyu ay tumutukoy sa mga napapanahong pangyayari na maaaring gumagambala, nakakaapekto, at maaaring makapagpabago sa kalagayan ng tao at sa lipunang kanyang ginagalawan.

  Ngayong araw ay may tatalakayin tayong isang itinuturing na kontemporaryong isyu. Ito ay ang globalisasyon.
 • Pagganyak: Larawan-Suri
  Suriin nang mabuti ang larawan. Anu-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Sa iyong palagay, ano ang nirerepresenta ng larawan?
 • Ayon sa Approved Foreign Investments 2nd Quarter 2022 ng PSA
  Sanggunian: https://psa.gov.ph/foreign-investments-press-releases
 • Ayon sa Approved Foreign Investments 2nd Quarter 2022 ng PSA
  Sanggunian: https://psa.gov.ph/foreign-investments-press-releases
 • Magbigay ng halimbawa ng nagpapakita ng mabilis na pag-usad ng uri ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan.

  Maaaring sagot (base sa nasa mga larawan):
  1. Mula sa typewriter mayroon ng mga laptop, computer tablet, etc.
  2. Mula sa mga malalaking telepono noon sa mga maliliit at naibubulsang mga cellphone, wireless din.
  3. Mula sa mga naglalakihan at nagbibigatang mga telebisyon na mayroon pang mga antenna, may mga flat screen at smart TV na tayo.
 • Hindi ba kayo sumasang-ayon na ang pamumuhay ng mga tao ay magkakaugnay kahit na magkakaiba sila ng lipunang ginagalawan?
 • ”Sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa at kultura, napapaunlad natin ang ating bansa.”
  Ito ay ideya ng globalisasyon.


  Bago tayo dumako sa iba pang bagay tungkol sa globalisasyon, may gusto akong ibahagi sa inyong kasabihan.
 • “The only thing constant is CHANGE.”

  Ang globalisasyon ay palagian nating maikokonekta sa salitang pagbabago.
 • Perennial - lasting or existing for a long or apparently infinite time; enduring or continually recurring

  Magbigay ng halimbawa ng pagbabago sa pamumuhay ng mga pamilya, ng estado ng simbahan, pamahalaan, at pag-aaral
 • Pagpapaunlad
 • Engagement
 • Asimilasyon
 • Aalamin natin..
 • * Philippine Basketball Association
 • 1. Anu-anong kompanya ang kinakatawan ng mga logo?
  2. Madali mo bang nasagot ang mga ito? Bakit?
  3. Sa iyong palagay, bakit sumikat ang mga produkto/serbisyong ito?
  4. Base sa gawaing ito, ano sa tingin mo ang kahulugan ng salitang “globalisasyon”?
 • Nayan Chanda is from India

  * Nangangahulugang “likas o ‘katutubo’”
  -- Mayroon ito sa bawat isa.
 • 18th Century – 1701-1800
  19th Century – 1801 – 1900
  20th Century – 1901 – 2000
  21st Century – 2001 – 2100
 • Pero kahit magkaiba-iba ang nabanggit na halimbawa ng pinagmulan ng globalisasyon, iisa ang dulot nito: malaking pagbabago.
 • Pamprosesong tanong:
  “Bakit kaya sinasabi ng perspektibong ito na nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo?”

  Dahil sa panahong ito higit na lumaganap ang mas malakas at maimpluwensiyang teknolohiya, politika, ekonomiya, etc.
 • Pagpapaunlad: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

  1. Anu-ano ang mga perspektibo ng globalisasyon na ating natalakay?
  2. Bakit sinasabing matagal na ang globalisasyon?
  3. Alin sa mga perspektibo ang sa palagay mo ay katanggap-tangap? Ibigay ang iyong paliwanag?
 • Engagement
 • Engagement
 • Pangkat-Gawain

  Group 1 - Unang Perspektibo
  Group 2 - Ikalawang Perspektibo
  Group 3 - Ikatlong Perspektibo
  Group 4 - Ika-apat na Perspektibo
  Group 5 - Ikalimang Perspektibo
 • Asimilasyon
 • Pagganyak
 • Sagutan natin ang inyong naging takdang-aralin.
 • Pagpapaunlad:
  Sagutin ang sumusunod na mga katanungan.
  1. Anu-ano ang sinasabing dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon?
  2. Sa mga nabanggit na dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon, alin sa mga ito pinaniniwalaan mo’ng pinakanagpalaganap ng globalisasyon?
  3. Paano kaya kung hindi nagkaroon ng globalisasyon?
 • Engagement
 • Asimilasyon
 • Asimilasyon
 • SAGOT: TAMA
 • SAGOT: TAMA
 • SAGOT: MALI – Komunikasyon hindi relihiyon
 • SAGOT: TAMA
 • SAGOT: TAMA
 • Pagganyak
 • Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
  Masasabi bang halibawa at epekto ito ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong kasagutan.
 • Aalamin natin..
 • - Nakabuo ng alyansa. – Nagkaroon ng mga organisasyon gaya ng ASEAN, UN, at iba pang katulad ng mga ito.
 • Dito mas lumaganap ang usapin ng climate change, extinction ng mga hayop, pagkasira ng mga natural na tirahan ng mga hayop.
 • Pagpapaunlad:
  Pumili ng isang dimensiyon ng globalisasyon at magbigay ng halimbawa kung paano naaapektuhan ng globalisasyon ang dimensiyon ng isang komunidad o bansa.
  Halimbawa – Kasabihan – Paniniwala – (Indian Influences examples ; Color, Flower, Symbols, etc.)
 • Engagement
 • Engagement:
  Pangkat-Gawain

  Group 1 – Cultural
  Group 2 – Economic
  Group 3 – Political
  Group 4 – Environmental
  Group 5 - Technological
 • Engagement:
  Pangkat-Gawain

  Group 1 – Cultural
  Group 2 – Economic
  Group 3 – Political
  Group 4 – Environmental
  Group 5 - Technological
 • Asimilasyon
 • Engagement
 • Pagganyak
  Sanggunian: http://youtube.com/watch?v=CSDoAwFDuE8
 • Aalamin natin..
 • Magbigay pa ng mabuting dulot ng globalisasyon.
 • Magbigay pa ng hindi mabuting dulot ng globalisasyon
 • Pagpapaunlad:
  Sagutin:
  Base sa ating mga natalakay, sa iyong palagay, mapipigilan ba ang globalisasyon? Bakit at Paano? Bakit hindi?
  Maaari mo bang maiwasan ang mga di-mabuting epekto ng globalisasyon? Paano ka makapaghahanda sa mga ito?
 • Engagement at Asimilasyon:
  Presentasyon ng Performance Task (Case Study)
 • Asimilasyon
 • Engagement:
  Presentasyon ng Performance Task (Case Study)
 • Paglalapat
 • SAGOT: B
 • SAGOT: C
 • SAGOT: A
 • SAGOT: D
 • SAGOT: A

×