Contenu connexe

Cmg story

 1. Masterclass Organische groei Het CMG verhaal Chris Noordam Oktober 2014
 2. Topics  Business basics of organic growth  Sales  Key values for success  Core values  Staff policies  Managing growth  Leadership  High-impact behaviour  Summary
 3. Organische groei  Hoe kom je van niets naar iets?  En van iets naar meer?  En dan duurzame groei bereiken?  Uiteraard zonder geld van anderen te gebruiken; dus alles zelf verdienen
 4. Cellen (units) opbouwen  Een cel is alleen een cel als die zelf op de markt zijn eigen opdrachten binnen brengt en zijn eigen broek weet op te houden. Dus je regelt alle zaken zelf.  Maar je werkt en leeft volgens de vaste afspraken en standaards (policies) van de organisatie
 5. Wessel Berkman zegt het zo  Organische groei is die groei die ontstaat doordat individuele medewerkers, teams en de organisatie als totaal verbeterd zijn. Welke bestuurder en manager wil dat niet? Verbeteren is de hoofdtaak van de manager.  Organische groei geeft energie en creëert de ziel van een organisatie.  Organische groei geeft toekomst. Toekomst voor iedere betrokkene en bestaansrecht voor de organisatie.  En wat is er nu leuker dan tijd te besteden aan zaken die energie en een gezonde toekomst opleveren?
 6. Vervolg…  Voor organische groei is het hebben van een structurele verbetercultuur noodzakelijk. Dus een gemeenschappelijke ambitie is noodzakelijk: de beste te willen zijn. Het moet in het DNA verankerd zijn.  Hiervoor is creativiteit nodig om continu te bedenken wat er moet verbeteren om de beste te blijven.  Dus waar ambitie en creativiteit samenkomen.  Bij veel bedrijven lijkt die structuur optisch aanwezig (operationele vergaderingen of einde-maand-reviews). Zijn vaak meer afrekenmomenten of mededelingen uurtjes.
 7. MEETINGS
 8. Focus on collective intelligence  Keek op de Week: leren van elkaar  Keek op de Maand: ook 25 boeken voorlezen  Keek op het Kwartaal: doel bereikt; feestje; inspirator  Jaarmeetings: groei vieren met de achterban  Wekelijks werden we slimmer!!
 9. Business basics  Doelen stellen en per kwartaal een feestje vieren omdat we samen doel hebbben bereikt  Kracht van de unit gebruiken (crowd sourcing)  Organiseer taakverdeling zoals samen boeken lezen en delen; WETEN wat je klanten lezen/studeren  Coachend, dienend leiderschap  Open office space; no boardrooms  Iedereen op zijn passie en kwaliteiten inzetten  Iedereen is graag bereid mee te denken omdat je in vertrouwen wordt genomen
 10. Business basics  Je hebt maar 1 coach: die is verantwoordelijk voor je groei, je inzet, de klanttevredenheid en positieve resultaten (winst)  Iedereen denkt volgens “Best of Class”  Iedereen is nieuwsgierig en wil dingen weten en begrijpen en doorgeven  Mensen met dezelfde interesse vormen SIG’s
 11. Sales: Doing the right things Ask for a hunting license
 12. Continuous improvement If you are doing the same things as last year……. you are losing ground!
 13. Lessons learned from IBM top “Sorry sir/madam, I’m not authorised to accept no as an answer”
 14. Sales qualification S = solution C = competition O = only me T = timescales S = size M = money A = authority N = need
 15. Business portfolio 4 hoofdgebieden  Proeftuintjes  Projecten  Onderhoudscontracten  Recurring business
 16. Our ‘key values’ for success  Kleine eenheden in een grote wereldwijde organisatie  Platte organisatie & korte communicatie lijnen  Organische groei obv celdelingsprincipe  Beslissingen en ondernemerschap laag in de organisatie  Sterke sociale structuur & samenhang  Werving en selectie door eigen medewerkers  “Localforlocal”  Nadruk op inhoud en leren
 17. Our corevalues -Openness -Fairness -Independence -Commercial focus -Reliable -Realise career dreams -Balance work and family -Work hard play hard -Together: teamwork
 18. Building high-trust in relations(1) HOW TO TRUST OTHER PEOPLE  Competence: select right staff  Openness: inform how things are going  Trustworthiness: give them responsibility  Justice: know what their interests are
 19. Building high-trust in relations(2) HOW TO ENLARGE YOUR TRUSTWORTHINESS  Competence: stimulate education  Openness: give feedback  Trustworthiness: be incorruptable  Justice: be a determined leader
 20. OUR STAFF
 21. Basic ”rule” PEOPLE ARE OUR MOST IMPORTANT ASSET
 22. Basics  Gaat heen en vermenigvuldig je; wie ken je die hier bij zou moeten horen?  Champ meets champ  Geef elkaar feedback; altijd “thank you” zeggen  Rollenspellen om elkaar dingen te leren  Wie is hier je voorbeeld?  Maak je eigen backup (alles moet geborgd worden, duurzame groei)
 23. Teamwork In een team ken je al je medespelers, je weet wat de ander kan en niet kan en iedereen is bereid een stuk van andermans taak zonder verdere discussie over te nemen
 24. People business 4 P’s  Personal development  Pleasure  Proud (prestige, performance)  Pay
 25. Our most important staff policies(1) FAIRNESS & EQUALITY  Pay must be based on merit only  Equal opportunities/equal benefits  Step down if you cannot cope with the job  No discrimination  Unequal pay for unequal worth  Promotion from within  No status symbols  Share ownership encouraged
 26. Our most important staff policies(2) OPENNESS  Strong profitibility allow good staff above market pay  Anyone can ask questions of anyone else in CMG  Honest to others about strenghts and limitations  People should not have to solve things on their own  Communication as open as possible  Open salaries in the company
 27. VOORBEELDEN  Promotie en demotie is normaal  Iedereen heeft een voorbeeld in de organizatie  Iedereen maakt zijn backup en maakt zichzelf dus overbodig  Iedereen mag naar een concurrent overstappen maar weer terugkomen (1x)
 28. Persoonlijke ontwikkeling  We ontwikkelen & beoordelen over de volgende drie assen:  Technologie (vakinhoudelijk)  Bedrijfsproces kennis & ervaring  Consultancy vaardigheden
 29. Managing growth • Talent scouting • Road shows • Open house • Recruitment & procedures • Introduction new staff • Group Familiarization Course (GFC) • Consultant Development Programme (CDP) • Succession planning • Management Development Programme (MDP) • Pre Management Training Course (PMTC) • Starting a new businessunit
 30. OUR LEADERSHIP
 31. What is a leader • Vision • Charisma • Leading by example Fortune magazine 1998 Survey 15.000 managers
 32. Leaders versus managers A manager does the things right (efficiency) A leader does the right things (effectiveness)
 33. Key message • Lead by example • Delegate as much as possible to deputy staff • High-trust in relations Our future is about business coaching Please give attention to these skills
 34. DOING BUSINESS
 35. Identify the Decision Making Unit Each organisation has 3 kinds of people: 1 Those who make things happen 2 Those who watch what is happening 3 Those who wondered what happened Focus on category 1!
 36. A CMG business manager  Vision  Relationship builder  Inspiring people  Entrepreneur; make things happen  Business language (boardroom talk)  Cooperates with collegues (team-driven)  Long term relations; no quick wins  Negociator
 37. Management practices • No job descriptions • Manager’s job is to change things • Perfection is the enemy of the good • Leadership • Promotion from within • High standards brings high moral • Define clear and limited tasks • Best people promoted
 38. MANAGEMENT BEHAVIOUR -Lead by example -Delegate as much as possible to younger staff -High-trust in relations -Building your network (advisers, customers, prospects) -Develop your vision, authority and style -Develop your replacement Our future is about business coaching Let’s give more attention to these skills
 39. High-impact behaviour  Got anomaly at client side  Had real help in difficult (private) period  Won important order  Compliment for work done  Your first consultant promoted
 40. TO SUMMARIZE -ASK for help -Make REALISTIC plans and keep your promises -Realise GROWTH for CMG (personal and revenue) -INTERNAL support (be happy and make progress) -LEAD your client and develop your team -Be a person with AUTHORITY -Manage & improve our REPUTATION in the market
 41. Remember It is often easier to ask for forgiveness than it is to ask for permission
 42. Shared economy You are here to serve other people Together we are strong
 43. The real key message FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS: Keep your eyes on the ball! FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS
 44. More info? http://en.wikipedia.org/wiki/CMG_(company)