Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
input van leden van de
Maatschappij departement
Waterweg-Noord
(Perspectief voor Nederland)
27 oktober 2015 opgesteld door...
Onderwerpen
1. -Overheid en bestuur
2. -Mobiliteit en infrastructuur
3. -Onderwijs
4. -Werk
5. -Technologie
6. -Wijkeconom...
OVERHEID EN BESTUUR
• De metropoolregio kan concurreren in de wereld.
De overheid moet de eigen regio zien als
deelgemeent...
OVERHEID EN BESTUUR
• Kerntaken van de overheid zijn veiligheid,
onderwijs, infrastructuur en het wegnemen van
belemmering...
MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR
betere regionale afstemming van mobiliteit scenario’s
moet knelpunten voorkomen
verandering...
ONDERWIJS
Verbinding onderwijs, overheden en bedrijfsleven ten einde de
onderlinge samenwerking en behoefte op elkaar af ...
WERK
DE MODERNE WERKER MOET:
•Verbindend zijn
•Wendbaar zijn
•Aanpassend aan de situatie waarin hij zich bevindt
•Willen l...
WERK
KRIJGT DE MODERNE WERKER KANS OM ZO TE ZIJN?
•Mits vraag en aanbod stroken
•Als voorlichting over opleiding goed is
•...
WERK
DE VRIJWILLIGER IS OOK EEN WERKER
•Het maatschappelijke effect is meer dan geld, dus erkenning
is belangrijk
•Perspec...
TECHNOLOGIE
 Opleiding en techno GAP
 Je als regio bewust en duidelijk openstellen voor
technologische ontwikkelingen do...
TECHNOLOGIE
• Flexibiliteit van onderwijs (vast aan het werk tijdens studie)
• Scholen gaan faciliteren i.p.v. leren
• Tec...
TECHNOLOGIE
• Verkoop van de lokale toepassingen van technologie door
elkaars technologie te delen en/of lenen.
• Gedeelde...
WIJKECONOMIE
Breng wijk economieën op gang.
Maar kijk ook naar hoe de geldstromen gaan. Wat
verdienen we, welk geld stro...
SOCIALE COHESIE
Delen van bezit d.m.v technologie zorgt voor snel contact
vrager en aanbieder, maar vooral geeft dit bete...
WELZIJN
•Faciliteer (en inspireer) burgersturing.
•Er zit kennis en draagvlak in de maatschappij.
•Maak gebruik van ideeen...
WELZIJN
•En neem de vrijheid om op deze plaatsen te zorgen
VOOR ipv zorgen DAT.
•Bied ruimte aan de wensen om de werkweek ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

De Maatschappij dept Waterweg-Noord

Sessie met o.a. groot aantal ondernemers over toekomst van Nederland

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

De Maatschappij dept Waterweg-Noord

 1. 1. input van leden van de Maatschappij departement Waterweg-Noord (Perspectief voor Nederland) 27 oktober 2015 opgesteld door Chris Noordam
 2. 2. Onderwerpen 1. -Overheid en bestuur 2. -Mobiliteit en infrastructuur 3. -Onderwijs 4. -Werk 5. -Technologie 6. -Wijkeconomie 7. -Sociale cohesie 8. -Welzijn Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 3. 3. OVERHEID EN BESTUUR • De metropoolregio kan concurreren in de wereld. De overheid moet de eigen regio zien als deelgemeente met een duidelijke visie. • Het handelen moet door het besef een deelgemeente te zijn worden bepaald. Daarbij moeten ze als één regio optreden en over hun eigen schaduw heenstappen. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 4. 4. OVERHEID EN BESTUUR • Kerntaken van de overheid zijn veiligheid, onderwijs, infrastructuur en het wegnemen van belemmeringen om mensen en bedrijven zichzelf verder te ontwikkelen. • Het terugtrekken van de overheid wordt zichtbaar doordat ze zich beperkt tot haar kerntaken en zich alleen richt op die zaken waar de overheid over moet gaan. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 5. 5. MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR betere regionale afstemming van mobiliteit scenario’s moet knelpunten voorkomen verandering van gedrag kan voordeel opleveren in bestrijding files net als slimmer gebruik maken van techniek door maakindustrie en technieksector hou je hier altijd een logistiek knooppunt Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 6. 6. ONDERWIJS Verbinding onderwijs, overheden en bedrijfsleven ten einde de onderlinge samenwerking en behoefte op elkaar af te stemmen Bevlogenheid en inspiratie zullen centraal moeten staan in de vroege keuzes die leerlingen maken, waardoor meer studenten succesvol de eindstreep halen op een door hen gewenst niveau Betere vertaling van traditioneel onderwijs naar een digitale en mondiale omgeving waar een leven lang leren centraal zal staan Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 7. 7. WERK DE MODERNE WERKER MOET: •Verbindend zijn •Wendbaar zijn •Aanpassend aan de situatie waarin hij zich bevindt •Willen leren daar waar vraag naar is •Inzien dat vuile handen (figuurlijk) niet erg is (techniek en maakindustrie zijn van levensbelang voor een ieder) •Loon willen offeren voor vrije tijd en vrijwilligerswerk(deeltijd/vut) Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 8. 8. WERK KRIJGT DE MODERNE WERKER KANS OM ZO TE ZIJN? •Mits vraag en aanbod stroken •Als voorlichting over opleiding goed is •Mits je creatief en innovatief wordt opgeleid •Mits bedrijven willen investeren in talent en flexibel richting de werknemer willen zijn •Mits bedrijven ondernemerschap toelaten en actief introduceren (ook qua verantwoordelijkheid) Laat het als van henzelf voelen Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 9. 9. WERK DE VRIJWILLIGER IS OOK EEN WERKER •Het maatschappelijke effect is meer dan geld, dus erkenning is belangrijk •Perspectief en waardigheid bieden •Maak logische (financiele) match tussen grote groep werklozen en grote behoefte aan vrijwilligerswerk Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 10. 10. TECHNOLOGIE  Opleiding en techno GAP  Je als regio bewust en duidelijk openstellen voor technologische ontwikkelingen door: • Techniek opleidingen op basis, vmbo en mbo niveau • bedrijven verzorgen gastlessen • Meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijs • Leerlingen helpen ouderen om bij te blijven met nieuwe technologie Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 11. 11. TECHNOLOGIE • Flexibiliteit van onderwijs (vast aan het werk tijdens studie) • Scholen gaan faciliteren i.p.v. leren • Technologie (passend) toepassen in de regio door eerst eens te promoten wat je al hebt. Zoals ARGAWEB Ansio, Lely, Dahlman Huisman of Keytoe. • Veel mensen denken nog dat we op nul moeten beginnen, maar we beseffen niet hoe goed we al zijn. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 12. 12. TECHNOLOGIE • Verkoop van de lokale toepassingen van technologie door elkaars technologie te delen en/of lenen. • Gedeelde toepassingen leveren een veel betere oplossing Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 13. 13. WIJKECONOMIE Breng wijk economieën op gang. Maar kijk ook naar hoe de geldstromen gaan. Wat verdienen we, welk geld stroomt er door de wijk en welk potentieel is er? Veel geld wordt uitgegeven aan herstel van zaken die niet goed gingen. Zet dit in in preventie. Voorbeeld: zet de ondernemers in om budgetcoaching te organiseren. Zij hebben last van schuldenproblematieken en hebben de meeste baat bij de preventie. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 14. 14. SOCIALE COHESIE Delen van bezit d.m.v technologie zorgt voor snel contact vrager en aanbieder, maar vooral geeft dit betere onderlinge communicatie. Ze leren elkaar meer en sneller, als mens te vertrouwen. Technologie zorgt voor snellere cultuur overbrugging, waardoor conflicten eerder worden opgelost of voorkomen Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 15. 15. WELZIJN •Faciliteer (en inspireer) burgersturing. •Er zit kennis en draagvlak in de maatschappij. •Maak gebruik van ideeen en ontwikkelingen van de burgers. •En zet drop-outs in als specialisten in kleine welzijnsinitiatieven. •De collectiviteit van de burgers bepaalt zelf de zorg inzet. •Durf ook te benoemen wie er niet voor zich zelf kan zorgen. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)
 16. 16. WELZIJN •En neem de vrijheid om op deze plaatsen te zorgen VOOR ipv zorgen DAT. •Bied ruimte aan de wensen om de werkweek in te korten zodat er meer ruimte komt voor mantel zorg. •Dit draagt bij aan welzijn (van de verzorgde en de verzorger) en beperkt de maatschappelijke kosten van de gezondheidszorg. Opbrengst Waterweg-Noord (de Maatschappij)

×